You are on page 1of 7

TERJEMAHAN AYAT

• 57. Dan dialah yang mengirimkan angin sebagai berita gembira di


hadapanNya (sebelum diturunkan hujan). Sehingga apabila angin
itu mengangkat awan yang berat (tebal). Kami halaukan
(terbangkan) ke negeri (yang tanahnya) mati, maka Kami turunkan
air di sana, dan Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam
buah-buahan. Begitulah Kami mengeluarkan orang-orang yang
sudah mati, mudah-mudahan kamu beringat.

• Dan negeri (yang tanahnya subur) mengeluarkan tanan-tanaman


dengan izin Tuhannya. Dan (negeri yang tanahnya) tidak baik, tidak
ada yang tumbuh melainkan dengan payah. Begitulah Kami
menjelaskan keterangan itu bagi kaum yang berterima kasih.
PROSES KEJADIAN HUJAN
• Matahari Air Wap

• Membentuk awam komulus( Awan Hitam)

• Turun hujan dalam bentuk titisan.


Pengajaran Ayat
• Memikirkan kejadian angin, awan dan
hujan boleh mendekatkan diri kpd Allah.
• Semua kejadian alam ini adalah rahmat
Allah utk manusia dan kehidupan lain.
• Manusia hendaklah menggunakan nikmat
kurniaan Allah dengan sebaiknya utk
faedah kehidupan.
• Allah berkuasa menghidupkan manusia
dan membangkitkannya semula
Penghayatan
• Bersyukur dengan nikmat Allah SWT.

• Sentiasa yakin dengan kebenaran Al-


Quran.

• Rajin membuat kajian dan penyelidikan.

• Reda dengan ketentuan Allah SWT.


ARAHAN TUGASAN
• Buat Nota Tajuk modul 2.
• Jawab soalan dari modul 2. Tulis dalam
buku nota.
• Bincangkan dalam kumpulan tajuk modul
9. Setiap kumpulan menulis hasil
perbincangan pada kertas mahjong atau
kertas manila kad.
• Semua kerja ini akan dilihat pada hari
Selasa 21/1/2003.