You are on page 1of 4

MEMOHON KEAMPUNAN DAN RAHMAT ALLAH SWT

[Surah al-A,raf ,7:23]

Maksudnya: Mereka berdua merayu: "Wahai Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan kalau
Engkau tidak mengampunkan kami dan memberi rahmat kepada kami, nescaya menjadilah kami dari orang-
orang yang rugi".

Mereka berdua merayu: "Wahai Tuhan kami

kami telah menganiaya diri kami sendiri

dan kalau Engkau tidak mengampunkan kami

dan memberi rahmat kepada kami

nescaya menjadilah kami dari orang-orang yang


rugi".

1. Latar belakang ayat:


Allah swt mencipta Adam daripada tanah dan Hawa daripada tulang rusuk
kiri Nabi Adam, kemudian Allah masukkan keduan-duanya ke dalam
syurga. Dalam syurga Allah melarang mereka mendekati sepohon pokok.
Iblis mengambil peluang memperdaya mereka dengan memkana buah dari
pokok tersebut dengan memberi alasan bahawa sesiapa yang
memakannya bertukar menjadi Malaikat dan dapat tinggal selama-lamanya
dalam syurga.
Akhirnya Nabi Adam dan Hawa terpedaya denya tipu helah iblis. Sebaik
sahaja mereka makan buah daripada pokok tersebut, pakaian mereka
terungkai dari badan. Mereka menutup kemaluan dengan daun syurga.
Allah menghukum Mereka keluar dari syurga dan turun ke dunia. Kedua-
duanya menyesal atas perbuatan lalu memohon keampunan dengan lafaz
seperti yang tersebut dalam ayat di atas

Maksud zalim terhadap diri sendiri


Meletakkan sesutau bukan pada tempatnya iaitu melakukan perbuatan
yang melanggar hak orang lain atau mengabaikan tanggungjawab serta
melanggar hukum syarak
Contohnya : orang yang melakukan dosa terhadap Allah swt seperti
mencuri, minum arak, meninggalkan solat fardu, tidak berpuasa di
bulan Ramadan atau merosakkan harta benda awam
2. Jenis zalim dan contoh :

Zalim kepada Allah Syirik, tidak solat, tidak berpuasa

Hisap rokok, dadah, hidu gam


Zalim terhadap diri sendiri

Zalim sesama manusia Membuli kawan, mencaci dan merosakkan


harta benda awam

Zalim terhadap alam sekitar Membuan sampah merata-rata tempat

Zalim terhadap binatang Sepak kucing, bela tapi tidak beri makan

3. Maksud keampunan Allah swt


Orang yang melakukan dosa wajib memohon keampunan dari Allahswt.
Keampunan:Penghapusan dosa oleh Allah kepada hambanya yang berdosa dan memohon taubat kepadaNya. Hanya
Allah sahaja yang berkuasa mengampunkan dosa seseorang.

4. Akibat berlaku zalim


Penindasan dan penganiayaan
Berlaku pergaduhan berleluasa Kehidupan masyarakat
dan permusuhan berpecah dan negara tidak
aman

Haiwan dan tumbuhan Orang yang zalim dibenci


akan mati dan pupus dan dan dihina oleh
masyarakat

5. Langkah untuk mendapat keampunan Allah swt.

Bertaubat
Mengaku kesalahan

Langkah untuk Tidak berputus asa


mendapat
keampunan
Allahs wt Menempelak diri/muhasabah
diri

Menyesal atas kesalahan


yang dilakukan

6. Cara mendapat rahmat Allah swt

Bertaubat dengan ikhlas hati dan berazam


tidak akan mengulangi dosa yang dilakukan
senang atau susah
jalan Allah ketika CARA Melaksanakan ibadat
Membelanjakan harta di MENDAPAT dengan ikhlas dan
RAHMAT sempurna
ALLAH

orang la
Berlaku in
Adil terh
adap
Ber
ber kasih
sam s
kel a ayan
uar angg g
ma g o
8 Ciri adil dan Ciri zalim sya a dan ta
rak
at

Adil zalim
Melakukan perkara yang disuruh oleh agama Melakukan perkara yang bertentangan dengan
agama Islam
Memberi layanan sama rata kepada semua pihak Melakukan perkara yang memudaratkan diri
orang lain
Menjaga kepentingan orang lain seperti ,emjaga Mementingkan diri sendiri
kepentingan diri sendiri
Melakukan sesuatu perkara yang memberi faedah Sering menganiaya binatang dan memusnahkan
pada diri dan orang lain alam sekitar
Berbuat baik kepada golongan miskin dan anak Bersikap sombong dan memandang rendah
yatim kepada golongan miskin dan anak yatim

9. Pengajaran ayat

Orang yang beriman wajib mencontohi


Mengaku kesalahan dan menyesali taubat yang dilakukan oleh Nabi Adam
dosa yang dilakukan ialah sifat terpuji

Orang yang beriman hendaklah


berwaspada dengan godaan syaitan Keampunan suatu rahmat Allah kepada
hambaNya

Latihan;

Jawab semua soalan.

1. (a) Firman Allah S.W.T


Maksudnya: “Mereka berdua merayu : Wahai Tuhan kami ! Kami telah menganiayai
diri kami sendiri dan jika engkau tidak mmberikan keampunan dan rahmat kepada
kami, nescaya termasuklah kami dalam golongan orang-orang yang rugi.”

(i) Siapakah yang dimaksudkan dengan mereka berdua. [ 2 markah]

(ii) Nyatakan maksud perkataan yang bergaris di atas [ 6 markah]

(ii) Terangkan dua bentuk kezaliman yang berlaku dalam masyarakat


kita pada hari ini. [2 markah ]

(iii) Jelaskan dua punca yang menyebabkan seseorang itu berlaku zalim.
[ 4 markah ]

(iv) Nyatakan tiga bentuk kezaliman yang dilakukan oleh manusia terhadap makhluk-makhluk Allah swt
[ 6 markah ]

(v) Terangkan dua sifat yang dimiliki oleh orang yang salim [ 2 markah ]

(vi) Nyatakan dua punca berlakukanya kezaliman dalam masyarakat


[ 4 markah ]

Isi Tempat kosong

1. Jelaskan pengertian zalim beserta contohnya.


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………

2. Terangkan bahagian-bahagian zalim beserta contoh.


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

3. Jelaskan cara mencegah kezaliman dalam masyarakat.


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

4. Terangkan akibat yang akan berlaku jika kezaliman dibiarkan berleluasa dalam masyarakat.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

5. Senaraikan perbuatan yang menzalimi alam ciptaan Tuhan.


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

6. Nyatakan perbezaan ciri-ciri keadilan dan kezaliman.


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

7. Pada pandangan kamu, apakah faktor-faktor berlaku kezaliman dalam masyarakat.


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

8. Bagaimanakah cara menjauhi sifat zalim pada diri?.


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………