You are on page 1of 16

ADAB BERCAKAP

DALAM MAJLIS

Oleh; Azri & Nashrudin


Maksud Majlis ;
 Bahasa: Tempat duduk atau berhimpun
 Istilah: Sebarang pertemuan dan perjumpaan
yang dihadiri ramai orang kerana sesuatu
tujuan /perkara tertentu

Y a n g
Majli s
M a jl is Y a n g
Baik Buruk
- M a j l is
[Al ] l- M a j li s a s-
al -S a l e h [A
Su’]
Majlis yang baik
[Al-Majlis al-Saleh]

 Ciri Majlis As-Saleh;


 - Majlis mengingatkan kepada Allah swt dan
menepati syarak.
 Contoh: Majlis ilmu, Majlis Zikir, Majlis
mesyuarat, dan majlis perkahwinan yang tiada
unsur maksiat.
Contoh Majlis Yang
Baik
Majlis Yang Buruk
[Al-Majlis as-Su’]

 Ciri Majlis As-Su’:


 -Majlis yang melalaikan dari mengingati Allah
swt dan berlaku perkara yg bertentangan
dgn syarak
 Contoh: Konsert muzik rock, pesta-pesta
minum arak, liar dan majlsi tari menari
Dalil Adab Bercakap

Maksudnya:
"Dan sederhanakanlah langkahmu semasa berjalan,
juga rendahkanlah suaramu (semasa berkata-kata),
sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keldai".
Maksudnya:
Dan katakanlah (wahai Muhammad) kepada
hamba-hambaKu (yang beriman),
supaya mereka berkata dengan kata-kata yang amat baik
(kepada orang-orang yang menentang kebenaran
 Laman Nurani:

 Rasulullah saw bersabda:
 -Sesungguhnya Allah benci orang yang buruk
perangainya dan kotor lidahnya
 -Berbicaralah dengan orang lain mengikut keadaan
dan kemampuan pendengar.
 -Tidak lurus keimanan seseorang sehingga lurus
hatinya dan tidak lurus hatinya sehingga lurus
lidahnya.


 Bertutur dengan mengguna kan kata-kata
Beri peluang org lain bercakap dan meghormatinya
Percakapan yang berkesan dan mudah difah

Merendahkan suara dan bersikap rendah diri

Bercakap benar dalam semua keadaan

Bercakap lemah lembut dgn memandang muka

ucapkan percakapan yang baik dan berfaedah


Menuturkan percakapan yg dapat mengingati
Menjauhi prasngka yg buruk dan salah faham

n tercapai sesuatu matlamat dan dpt memberikan kesan positif

Menimbulkan kemesraan dan mengukuhkan persaudaraan serta per

Mewujudkan suasna yang harmoni

Menyampai maklumat dengan jelas & tersusun

Mendapat keredaan Allah dan terpelihara daripada gangguan s


Kehidupan tenang dan tenteram
Mendapat kepercayaan masyarakat [[thiqah]

r dari dosa melakukan pembohongan

Jauhi dari sifat nifaq

Mendapat keampunan dan keredaan Allah


mindaya disinari nur Allah swt

Dapat mengatasi tipu daya syaitan


bersama Rasulullah dalam syurga
Sukar menyelesaikan masalah Berperlakuan buruk & disisih ma

AKIBAT JIKA TIDAK MENJAGA ADAB KETIKA BERCAKAP


e nang
a k t
t id
jiw a
da n Tidak mendapat kepercayaan m
ati

encetuskan perbalahan lidah & perpercahan


Dpt dosa dan dibenci Allah dan rasul
Soalan;

 Nyatakan pengertian majlis dan jenis-jenisnya


 Senaraikan lima adab bercakap dalam majlis
 Terangkan tiga faedah mengamalkan adab bercakap
dalam majlis
 Bercakap benar mempunyai banyak kebaikan. Jelaskan
tiga kebaikan apabila seseorang itu bercakap benar.
 Adab bercakap dalam majlis jika diabaikan akan
membawa banyak implikasi. Huraikan pernyataan di
atas.
 Nyatakan dua ciri majlis.

;] tamat;]