You are on page 1of 2

FILIPINO-3

Balderas, Regine M. AB-English 2

Talumapati tungkol sa

Kahalagahan ng mga

Magulang
Naisip nyo ba na kung gaano kahalaga ng ating mga magulang sa ating
buhay?.Naisip nyo rin ba kung paano mabuhay ng walang kinagisnan at
kinalakihang magulang o maulila nang maaga sa kanila? Maaaring sa buhay nating
mga kabataan ngayon, mas nakararami na ang kabataang hindi na gumagalang sa
kanilang magulang o kaya'y wala ng pakialam. Hindi na nila naiisip na kung hindi
dahil sa kanila, wala ako, ikaw at tayong lahat dito sa mundong ito.Malaki ang
paghihirap ng ating mga magulang para sa atin. Ang ating "ina" na naghirap sa
pagdadalang tao nila sa atin, hanggang sa mailuwal nya tayo at lumaki. Ang ating
"ama", siya naman ang hirap na hirap sa pagtatrabaho para magkaroon ng pera
pambili ng gatas at mga gamot natin. Pero ngayon hindi natin naiisip ang hirap na
pinagdaanan nila para sa atin, kung paano tayo palalakihin ng may magandang
kinabukasan.
Kung minsan napapaisip ako. Paano kaya kung mawalan ako ng magulang? Iniisip
ko pa lang, parang hindi ko kaya, ang hirap.Wala na mag-aalaga sa akin, wala ng
mag-aasikaso sa akin tuwing umaga bago pumasok sa paaralan at kapag may sakit
tayo na nag-aalala sa atin ng sobra. Wala ng susuporta sa mga bagay na gusto
mong gawin. Wala na ring magsasabi ng ingat ka anak ha at wala na ring
magagalit tuwing makakagawa ng maling bagay at mgpapayo sa tuwing may
problema. Di ba ang hirap isipin kong wala nang gagawa sa atin ng ganitong mga
bagay. Lalo nat kung nasanay tayo na ginagawa ito sa atin n gating mga magulang.
Kaya ngayon, habang kapiling pa natin ang ating mga magulang, ipadama natin
sa kanila ang ating pagmamahal. Iparamdam rn natin kung gaano sila kahalaga sa
ating buhay, at magpasalamat tayo sa lahat ng ginawang pagsisikap nila para
mapaganda ang ating buhay. Humingi rin tayo ng tawad sa mga kasalanan na ating
nagawa. Suklian natin ng sobrang pagmamahal at paglingkuran natin sila habang
kapiling pa natin sila. Sabihin natin sa kanila na mahal na mahal ko po kayo nay at
tay at nagpapasalamat ako na kayo ang aking naging magulang.Mabilis ang
panahon, kaya tayong may mga magulang pa, hanggat maaga pa at kapiling pa
natin ang ating mga magulang, gawin na natin ang lahat ng bagay na ikasasaya
nila, bago pa mahuli ang lahat, at pasisihan natin ang mga bagay na mali nating

nagawa, at hindi natin naipadama sa kanila kung gaanu natin sila kamahal at kung
gaano sila kahalaga sa ating buhay.