You are on page 1of 2

Rangka esei 1: permuafakatan politik merupakan pendekatan terbaik bagi

masyarakat tanah melayu mendapatkan kemerdekaan daripada britis. Bahaskan.
Pengenalan:
a) Pengertian permuafakatan
b) Pengertian politik
c) Elemen yang terdapat dalam permuafakatan politik
Isi-isi penting
a)
b)
c)
d)
e)

Usaha-usaha permuafakatan politik di tanah melayu
Usaha-usaha permuafakatan politik di sabah
Usaha-usaha permuafakatan politik di Sarawak
Kesan baik permuafakatan politik
Kesan buruk permuafakatan politik

Kesimpulan

Rangka esei 2: kemunculan semangat nasionalisme dan perubahan politik dunia
selepas perang dunia kedua telah menyebabkan British mewujudkan konsep
nasion yang baru untuk tanah melayu yang dikenali sebagai Malayan union.
Bincangkan.
Pengenalan:
a)

Kemunculan semangat nasionalisme dan perubahan politik dunia selepas
perang dunia kedua telah menyebabkan british mewujudkan Malayan
union.

Isi-isi penting:
a) Sejarah awal penubuhan Malayan union.
b) Reaksi penubuhan Malayan union.
c) Kesan penubuhan Malayan union.
Kesimpulan :

Rangka esei 3: sejauh manakah darurat di tanah melayu (1948-1960) telah
membantukkan usaha menuntut kemerdekaan daripada british.

Reaksi british Kesan Kesimpulan: . Isi-isi penting: a) b) c) d) Peristiwa darurat. Reaksi penduduk.Pengenalan: a) Pengenalan awal mengenai darurat.