You are on page 1of 23

Hà Nội 3/2016

NHẬN XÉT

Báo Cáo Tiểu Luận
Gvhd:TS.Lê Anh Ngọc

(Của giảng viên hướng dẫn)

Giảng viên hướng dẫn
Kí, ghi rõ họ tên)

DANH MỤC

DANH MỤC......................................................................................................................
DANH MỤC HÌNH ẢNH.................................................................................................
ANH MỤC VIẾT TẮT......................................................................................................
LỜI NÓI ĐẦU...................................................................................................................
Sinh viên thực: Nhóm 4_D7DTVT2

Page 2

........................ 3.............................. DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1 : Cho thấy các cấu hình mạng của PMIPv6................4 Thể hiện thủ tục các nút di động đăng ký vị trí của các khu vực miền khác trong bàn giao...........2 PMIPv6 -MIPv6............................................. 2.................... 2..... 2........................................................................................................................................................................................ 3....................................................................... Giới thiệu............................................................................1 Công nghệ cung cấp cho mạng thế hệ trước.........................10 Sinh viên thực: Nhóm 4_D7DTVT2 Page 3 .. 3................................................Báo Cáo Tiểu Luận Gvhd:TS.................................. 3.................. 3.................................... 3....................................................................................1 Đề xuất kiến trúc mạng Mobile Access Gateway (MAG) thực hiện vai trò tại PMIPv6 hiện giống nhau........................................................................................................................................2 cho thấy quá trình đăng ký đính kèm của nút di động........................................................ Related Work........... Kết luận..........................................................3 cho thấy quá trình đăng ký vị trí của nút di động trong khu vực qua việc bàn giao nút di động.................................... Proposal.......5 Thể hiện việc đề xuất công nghệ truyền gói tin..........................3 MPLS LSP dựa trong NGN.. 1.................... 2.......... 4..........................................6 Thể hiện thủ tục nút di động truyền 1 gói tin trong việc bàn giao toàn cầu....................................................................................Lê Anh Ngọc GIỚI THIỆU VỀ BÀI BÁO...................... 3...................................................

..............................................................................................17 Hình 6: Đề xuất kiến trúc của mạng được đưa ra...........................20 Hình 9: Đề xuất phương pháp di động toàn cầu........Báo Cáo Tiểu Luận Gvhd:TS.................................................................................................................................................................21 Hình 10: Đề xuất và truyền số liệu ban đầu......Lê Anh Ngọc Hình 2: Cho thấy lưu lượng cuộc gọi báo hiệu khi thiết bị đầu cuối đi vào Proxy Mobile IPv6 Domain.....................................18 Hình 7: Đề nghị đính kèm Vị trí Đăng ký.................... Hình 3: Thể hiện tín hiệu lưu lượng cuộc gọi..............................................19 Hình 8: Đề xuất phương pháp di dộng thủ tục........15 Hình 5: Bàn giao thông tin 1 cách nhanh chóng........................................................................................................................................22 Hình 11: Kiến nghị truyền gói tin Thủ tục trong Bàn giao toàn cầu....................23 ANH MỤC VIẾT TẮT Từ viết tắt NGN Tiếng anh Next Generation Networks Sinh viên thực: Nhóm 4_D7DTVT2 Page 4 Tiếng việt Mạng thế hệ sau ...........13 Hình 4: cho thấy kiến trúc của Đề án này....

Báo Cáo Tiểu Luận Gvhd:TS.Lê Anh Ngọc MIPv6 Mobile Internet Protocol Giao thức mạng di động MAG MICS version 6 Mobile Access Gateway Mobility Information phiên bản 6 Cổng truy cập mạng Máy chủ tự động điều kiển Control Server Mobile Node Local mobility anchor Home Network Prefix Correspondant Node thông tin MN LMA HNP CN PBU Điểm kết nối cục bộ Địa chỉ mạng Ủy quyền cập nhật các liên Proxy Binding Update FA HA HCA IETF Foreign Agent Home Agent Handover Control Agent Internet Enginering Task kết Trạm ngoài.address internet Là địa chỉ quản lý của MN CN Correspondent Node Một nút tương dương với Mobile Node có thể truyền HL ICMP Home link Binding Internet control message EM PBA protocol Echo Message Proxy Binding pCoA Acknowledge Proxy care of address Sinh viên thực: Nhóm 4_D7DTVT2 Page 5 tin tới MN 1 cách trực tiếp Bộ điịnh tuyến Sự liên hệ giữa HA và CoA Thủ tục bắt bộc tổ hợp cũng giao thức IP Thông điệp phản hồi . mạng khác Trạm gốc Đại lý bàn giao kiểm soát Nhóm đặc trách kĩ thuật CoA force Care-of.

Báo Cáo Tiểu Luận Gvhd:TS. các nhà cung cấp mạng di động thế hệ sau cũng như các nhà cung cấp thiết bị cho biết họ cần số lượng địa chỉ IP cho hàng triệu thiết bị. nhưng tất cả các dự báo đều cho thấy các ứng dụng này cũng trở nên cần thiết với hầu hết các mạng vô tuyến trong tương lai. Một trong những tiêu chí chính của các nhà khai thác mạng di động tương lai là khả năng luôn luôn kết nối với Sinh viên thực: Nhóm 4_D7DTVT2 Page 6 . Các ứng dụng Internet hiển nhiên là hết sức cần thiết xét từ góc độ Internet. Ngành công nghiệp này cũng đã nhận thức được rất rõ các hạn chế của giao thức IPv4. Internet đã tạo lập cho mình một vị trí thống trị trong truyền thông toàn cầu cho phép tạo ra một số lượng rất đa dạng các ứng dụng máy tính.Lê Anh Ngọc Lời nói Đầu Từ những thời gian đầu vào những năm 70 và 80 của Internet và cho đến ngày nay.

Mục tiêu bài báo: Chúng tôi đề xuất một cơ chế di động toàn cầu dựa trên mạng giữa các mạng truy nhập dựa trên IP.Lê Anh Ngọc mạng của người sử dụng. IPv6 cung cấp thêm nhiều khả năng trong đó đáng chú ý nhất là sự mở rộng về không gian địa chỉ. Nhóm em tìm hiểu bài báo Network_based_Global_Mobility_Management_Scheme_in_NG Nhóm 4 xin chân thành cảm ơn thầy Ts. chính vì thế nhóm em xin tìm hiểu về chủ đề này.Báo Cáo Tiểu Luận Gvhd:TS. thuộc trường Điện & Kỹ thuật Máy tính. IPv6 có không gian địa chỉ là 128 bit trong khi IPv4 chỉ sử dụng 32 bit Việc đăng kí 1 cách nhanh tróng địa chỉ IP hay tự cập nhật địa chỉ Ip khi ra các vùng FA là 1 điều khá là cần thiết trong NGN. Yong Hun Yu.Kế hoạch quản lý mạng di động toàn cầu trong NGN. và cũng rất quan trọng trong nền tảng mạng ngày nay. Điều này đòi hỏi một số lượng lớn địa chỉ IP. Song Gon Choi. với IPv6 điều đó thì đang dần được giải quyết. Bài báo được viết tại Hội nghị quốc tế lần thứ tư về Mạng Máy Tính và Nâng Cao Quản Lý Thông Tin. Và cơ chế này cải thiện các vấn đề di động toàn cầu Sinh viên thực: Nhóm 4_D7DTVT2 Page 7 . Đại Học Quốc Gia Chungbuk Hàn Quốc. Jong Min Lee. được viết bởi các tác giả Han Gyeol Kim Myung Ju Yu. Lê Anh Ngọc đã cung cấp tài liệu và hướng dẫn nhóm hoàn thành bài báo cáo! GIỚI THIỆU VỀ BÀI BÁO Tên bài báo là ‘Network based Global Mobility Management Scheme in NGN’.

Nói chung. hiện nay công việc còn nỗ lực rất nhiều. một tín hiệu được kiểm soát ở Layer 3 để cung cấp tính linh động. 2. Hơn nữa. Đối với việc cung cấp các dịch vụ liền mạch. kỹ thuật quản lý di động là điều cần thiết. Như theo công nghệ này. Các kỹ thuật đăng kí vị trí nhanh chóng bằng cách sử dụng L2. Giới thiệu Công việc liên quan Đề xuất Kết thúc 1. 4.Báo Cáo Tiểu Luận Gvhd:TS. có MIP (Mobile Internet Protocol) cung cập 1 công nghệ điển hình là 1 di động [3]. Một tính di động được cung cấp cho các công thức khác nhau bởi vì trong lớp Layer 3 được sắp xếp theo thứ bậc. Trong lớp 3. thời gian bàn giao trễ có thể được giảm thông qua việc sử dụng Label Switched Path (LSP) của Multi Protocol Label Switching (MPLS) thiết lập. việc truyền tải ở tầng lớp 2 trên được đưa ra tín hiệu cho việc đăng ký vị trí không tăng lên đến lớp Layer 3 [4]. Bài báo gồm 4 nội dung chính: 1. 3. Hơn nữa vị trí thời gian chậm trễ đăng ký được giảm Sinh viên thực: Nhóm 4_D7DTVT2 Page 8 .Lê Anh Ngọc của MIPv6 hiện tại. nghiên cứu cho việc cung cấp các dịch vụ thông dụng tích cực phát triển [1. để cung cấp tính linh động trong các điểm(riêng lẻ) khác nhau của (nhiều điểm ). Giới thiệu Trong môi trường mạng thế hệ tiếp theo.2]. Tuy nhiên.

thông điệp điều khiển và truyền tải dữ liệu được tách ra. Trong miền mạng lõi. Trong khu vực nhỏ. Sinh viên thực: Nhóm 4_D7DTVT2 Page 9 . PMIPv6 giảm thiểu gánh nặng. các vấn đề mà loại này của di động cung cấp các công nghệ đã được cải thiện. tiến trình tiêu chuẩn hóa [ 5 ]. các mạng. 2.1 Công nghệ cung cấp cho mạng thế hệ trước Đây là công nghệ cung cấp bởi network-based tới các thiết bị đầu cuối trong 1 khu vực địa phương thực hiện dựa trên việc thay IP.Báo Cáo Tiểu Luận Gvhd:TS. bằng cách áp dụng các công nghệ PMIPv6. tiếp tục cung cấp cho người dùng điện thoại di động nút di động bi vô hiệu hóa [6]. Và công nghệ để cung cấp tính di động được hỗ trợ trong một mạng. Bởi vì sử dụng MIPv6 trong việc bàn giao toàn cầu. Hơn nữa bằng cách áp dụng các hệ thống quản lý thông tin vị trí của nút di động trong mạng lõi. Hiện nay trong IETF.. Việc đăng ký vị trí nhanh chóng được xem xét. cụ thể các cấu hình mạng được đề nghị và thủ tục đăng ký vị trí đã được thực hiện với công nghệ nêu trên. tính di động dựa trên mạng là có thể. Ưu điểm là được vận hành với và thủ tục mới được hiển thị. dựa trên mạng. chúng tôi minh họa về quá trình một cấu hình công nghệ mà cấu hình đó hoạt động .dựa di động toàn cầu của nút di động đã được đề xuất. Trong chương 3. trong đó các nút di động được cung cấp tính linh động.Lê Anh Ngọc bằng cách tách các khu vực truyền tín hiệu điều khiển và dữ liệu khu vực [4] chuyển. Tuy nhiên PMIPv6 vẫn có những vấn đề về MIP. Hiện nay áp dụng cho IETF NETLMM WG. Trong bài báo. chúng tôi mô tả về mục tiêu của nghiên cứu trong tương lai. Các kỹ thuật xử lý tín hiệu nhanh tại L2 dựa trên lớp được xác định là phương pháp tốt thay vì xử lý tín hiệu thời gian trễ ở lớp thứ bậc L3. Related Work 2. có công nghệ tích cực là PMIPv6 là công nghệ giữa bình thường và tiên tiến [5]. Trong kết luận cuối cùng. Trong chương 2. Hơn nữa hệ thống được sử dụng trong các MIPv6 hiện có hoặc các lợi thế mà nó có thể thực hiện nhiều giá trị tham số tin nhắn với tái sử dụng đều có ở hiện tại [5].

Hơn nữa. Và MAG và cả hai hướng kết nối được thiết lập và truyền gói tin cùng với truyền tải điện. gồm lần đầu tiên mặc dù nó luôn di chuyển. LMA là công nghệ bám điểm cho địa chỉ mạng của thiết bị đầu cuối. MAG tuân theo các thủ tục xác thực thông qua các thiết bị đầu cuối và sự kiện L2. Bởi vì. MAG cung cấp tính cơ động của thiết bị đầu cuối.Báo Cáo Tiểu Luận Gvhd:TS.Lê Anh Ngọc Hinh 2. 1. Và địa chỉ được sử dụng trong MAG là một địa chỉ IP của giao diện MAG(pCoA) [5]. các thông tin của địa chỉ mạng liên tục được nhận [5]. 1 Cho thấy các cấu hình mạng của PMIPv6 Nếu thiết bị đầu cuối có chức năng IPv6. nó có thể có tính cơ động. LMA gán địa chỉ mạng cho thiết bị đầu cuối. Một LMA tìm kiếm những ràng buộc riêng và hệ thống xác định các thiết bị đầu cuối thuộc quá trình đăng ký ban đầu hay quá trình bàn giao. Và LMA quản lý quy định cho thông tin vị trí của các thiết bị đầu cuối. một gói tin có thể được truyền bằng tạo ra giữa LMA và đường kết nối hai chiều[5]. vai trò của đánh địa chỉ đến LMA được thực hiện. mặc dù nó di chuyển đến một bất cứ nơi nào trong miền PMIPv6. Hơn nữa các thiết bị đầu cuối xác định rằng nó liên tục duy trì vị trí liên kết riêng. Hình 1: Cho thấy lưu lượng cuộc gọi báo hiệu khi thiết bị đầu cuối đi vào Proxy Mobile IPv6 Domain. Nếu thiết bị đầu cuối của dịch vụ PMIPv6 được hoàn thành. Sinh viên thực: Nhóm 4_D7DTVT2 Page 10 . Thời điểm này sử dụng địa chỉ LMA(LMAA).

Lê Anh Ngọc Khi một thiết bị đầu cuối vào miền Proxy Mobile IPv6 và gắn vào một liên kết truy cập. dựa trên các phương thức được phép đưa vào liên kết truy cập như đã nêu trong thông điệp định tuyến thông báo. Thông báo nhận thiết lập thiết bị đầu cuối của đường kết nối 2 chiều đến các neo mạng cục bộ và cũng thiết lập các chuyển tiếp lưu lượng các nút di động. các cổng truy cập mạng vào trang liên kết truy cập. Các thiết bị đầu cuối khi nhận được những thông điệp định tuyến thông báo của liên kết truy cập sẽ cố gắng để cấu hình giao diện của nó hoặc là dùng các phương thức cấu hình địa chỉ trạng thái hoặc chế độ không cấu hình địa chỉ. các cổng truy cập di động gửi tin nhắn Update Proxy gắn với thiết bị đầu cuối của LMA.Báo Cáo Tiểu Luận Gvhd:TS. Để cập nhật các neo mạng cục bộ về vị trí hiện tại của thiết bị đầu cuối. các neo mạng cục bộ gửi một thông điệp chấp nhận Proxy Binding bao gồm các thiết bị đầu cuối của địa chỉ mạng. Vào cuối của một thủ tục cấu hình địa chỉ Sinh viên thực: Nhóm 4_D7DTVT2 Page 11 . sẽ xác định nếu các thiết bị đầu cuối được trao cho các dịch vụ quản lý di động dựa trên mạng [5]. sau khi xác định các thiết bị đầu cuối và có được đặc điểm của mạng. Nó sẽ gửi thông điệp từ đường thông báo đến thiết bị đầu cuối trên các liên kết truy cập thông báo các thiết bị đầu cuối của địa chỉ mạng khi được lưu trữ on-link-prefix. các cổng truy cập mạng(MAG) sẽ có tất cả các thông tin cần thiết cho thiết bị đầu cuối. Nó cũng tạo ra lối vào bộ đệm Cache và thiết lập thiết bị đầu cuối của đường kết nối 2 chiều đến cổng truy cập di động. Tại thời điểm này. Sau khi chấp nhận tin nhắn của Proxy Binding Update.

các thiết bị đầu cuối sẽ kết thúc với một hoặc nhiều địa chỉ từ địa chỉ mạng [5].1.Lê Anh Ngọc thành công. Các neo mạng cục bộ khi nhận được yêu cầu này sẽ xác định vị trí nút mạng tương ứng mà các yêu cầu đã nhận được và một khi nó chấp nhận các yêu cầu sẽ chờ đợi cho thời gian nhất định cho phép các cổng truy cập mạng vào liên kết mới để cập nhật các ràng buộc. có thể được thông báo đăng ký từ n-MAG có thể đến trước khi thông báo hủy bỏ đăng ký từ p-MAG đến [5]. Hình 2: Thể hiện tín hiệu lưu lượng cuộc gọi Sau khi có các cấu hình địa chỉ ban đầu trong lĩnh vực Proxy Mobile IPv6.3 Thể hiện tín hiệu lưu lượng cuộc gọi báo hiệu cho việc bàn giao các thiết bị đầu cuối từ cổng truy cập mạng trước đó (p-MAG) đến cổng truy cập mạng mới được đính kèm (n-MAG). nếu nó không nhận được bất kỳ tin nhắn Binding Proxy Update nào Sinh viên thực: Nhóm 4_D7DTVT2 Page 12 . nếu các thiết bị đầu cuối thay đổi các ràng buộc . Hình 2.Báo Cáo Tiểu Luận Gvhd:TS. Tuy nhiên.cổng truy cập mạng tại liên kết trước đó sẽ phát hiện sự di chuyển của các thiết bị đầu cuối từ các liên kết và sẽ báo hiệu cho neo mạng cục bộ và sẽ loại bỏ các ràng buộc và định tuyến cho thiết bị đầu cuối. Lưu lượng cuộc gọi này phản ánh một trật tự thông điệp cụ thể.

nó vẫn còn gắn liền với miền PMIPv6 và mạng PMIPv6 nodeHOA vẫn giữ nguyên. khi thiết bị đầu cuối được gắn vào MAG1.2 PMIPv6 -MIPv6 Trong mô hình này. Nếu di chuyển thiết bị đầu cuối và Sinh viên thực: Nhóm 4_D7DTVT2 Page 13 . nó có được một địa chỉ tạm trú(CoA) từ mạng truy cập và thực hiện đăng ký Mobile IPv6 thường xuyên với các đại lý của nó. Nếu di chuyển thiết bị đầu cuối và gắn vào một mạng truy cập mà không phải là một phần của miền Proxy Mobile IPv6.1 để minh họa việc sử dụng phân cấp của Mobile IPv6 và Proxy Mobile IPv6. Và người ta cho rằng nó có thể được định nghĩa theo nhiều phần mà không còn được chuẩn hóa.Lê Anh Ngọc trong đó số tiền nhất định của thời gian. chỉ Mobile IPv6 được sử dụng. nó xác định rằng nó có là liên tục trong các liên kết nhà.1. 2. liên kết riêng của nó không được tái lập. Các cổng truy cập mạng vào liên kết truy cập mới khi phát hiện thiết bị đầu cuối đi vào liên kết truy cập của nó sẽ báo hiệu tới neo mạng cục bộ để cập nhật trạng thái liên kết. PMIPv6 có những vấn đề vẫn còn nhiều. Ở vị trí của thiết bị đầu cuối. PMIPv6 và MIPv6 được sử dụng theo kiểu có thứ bậc mà PMIPv6 được sử dụng cho mạng cục bộ và MIPv6 được sử dụng cho mạng toàn cục [6]. Tuy nhiên. Các địa chỉ mobile node-HOA được giao đến thiết bị đầu cuối ở miền Proxy Mobile IPv6 được sử dụng như là địa chỉ tạm trú cho đăng ký Mobile IPv6. Vì không có sự thay đổi địa chỉ tạm trú. Nó có thể được cung cấp tính di động nếu chức năng IPv6 được trang bị trong miền PMIPv6. Một khi tín hiệu đó hoàn thành. thiết bị đầu cuối không cần phải cập nhật ràng buộc của nó tại trạm gốc. Các vấn đề về đi với hiện tại MIPv6 được chia sẻ. các cổng truy cập di động phục vụ sẽ gửi 1 định tuyến thông báo chứa địa chỉ mạng các thiết bị đầu cuối (es) và điều này sẽ đảm bảo các thiết bị đầu cuối sẽ không phát hiện bất kỳ thay đổi nào đối với các tập tin đính kèm lớp 3 của giao diện của nó [5]. Khi thiết bị đầu cuối ở bên ngoài miền Proxy Mobile IPv6. Nếu di chuyển thiết bị đầu cuối và gắn với MAG2.Báo Cáo Tiểu Luận Gvhd:TS. nó sẽ xóa các mục nhập bộ nhớ đệm cache [5]. nó sử dụng mobile node-HOA như CoA để đăng ký với các đại lý của Mobile IPv6. Sử dụng hình 2.

Đây là nguyên tắc hoạt động theo thứ bậc khác có thể sử dụng proxy Mobile IPv6 và Mobile IPv6. 2. nó không còn ở miền PMIPv6 cùng.3 MPLS LSP dựa trong NGN Hình 3: cho thấy kiến trúc của đề án này. Các thiết bị đầu cuối có được một PMIPv6 mobile node-HoA2 mới từ LMA2. địa chỉ IP cố định (IP_PA).Báo Cáo Tiểu Luận Gvhd:TS. Kể từ đó có một sự thay đổi trong địa chỉ tạm trú. sự chuyển động thiết bị đầu cuối được giới hạn bởi LMA. Khi di chuyển thiết bị đầu cuối và gắn vào một MAG khác nhau trong lĩnh vực PMIPv6. thiết bị đầu cuối và các trạm gốc Mobile IPv6 không nhận thức được sự chuyển động.Lê Anh Ngọc gắn liền với MAG3. quản lý địa chỉ trung tâm. và địa chỉ IP địa phương (IP_LA) của một thiết Sinh viên thực: Nhóm 4_D7DTVT2 Page 14 . Nếu kết quả sự chuyển động thiết bị đầu cuối trong việc gắn cho một miền PMIPv6 khác nhau sau đó thiết bị đầu cuối thấy một sự thay đổi trong nó địa chỉ chăm sóc và gửi một bản cập nhật ràng buộc tới trạm gốc [6]. quản lý địa chỉ MAC. Thông tin Mobility Control Server (MICS). thiết bị đầu cuối cập nhật liên kết của nó với các trạm gốc với mobile node-HoA2 như địa chỉ tạm trú[6]. PMIPv6 chăm sóc quản lý tính di động giữa MAGS khác nhau.

Lê Anh Ngọc bị đầu cuối cũng như Handover Control Agent (HCA) của địa chỉ IP. HCA # 3 đóng gói các gói tin với địa chỉ đích và địa chỉ nguồn. và đóng gói gói tin để truyền dữ liệu. Khi một thiết bị đầu cuối truy cập vào 1 khu vực AP. Access Point (AP) chuyển tiếp địa chỉ MAC một nút di động của HCA khi một thiết bị đầu cuối đi vào khu vực của mình. trong khi gửi tin Sinh viên thực: Nhóm 4_D7DTVT2 Page 15 . viết địa chỉ MCA và IP_LA của thiết bị đầu cuối. và gửi tin tin nhắn yêu cầu đến HCA # 2. và các gói tin được tạo liên kết từ HCA # 3 đến thiết bị đầu cuối. sẽ gửi một thông điệp để đáp ứng HCA # 1 cũng như HCA # 3. Khi HCA # 1 nhận địa chỉ thông tin ACK. thiết bị đầu cuối gửi một địa chỉ thông tin ACK đến HCA # 1 để trả lời với địa chỉ thông tin từ HCA # 1. mà loại bỏ các tiêu đề gói tin được đóng gói [4]. AP #2 cung cấp địa chỉ thiết bị đầu cuối MCA và gửi báo cáo vị trí để HCA # 2.Báo Cáo Tiểu Luận Gvhd:TS. và quản lý ràng buộc thông tin liên quan đến thông tin liên lạc giữa thiết bị đầu cuối và các Correspondent Nodes (CNs). và gửi tin nhắn từ đăng ký đến MICS cập nhật các bản ghi của các nút di động của C-AMT. Trong hình 2. AP # 1 nhận địa chỉ MAC của thiết bị đầu cuối và sau đó gửi một Báo cáo vị trí nhắn đến HCA # 1. nó sẽ gửi một địa chỉ cập nhật thông tin tới MICS [4].2. HCA. và IP_LA của một thiết bị đầu cuối. tạo ra một hồ sơ bản đồ IP_PA về kết nối giữa các thiết bị đầu cuối và các CN. gửi một địa chỉ thông tin đến Central Address Management Table của thiết bị đầu cuối đó. quản lý địa chỉ địa phương. khi HCA # 3 nhận được một gói tin hướng đến thiết bị đầu cuối từ CN. quản lý địa chỉ MAC. liên quan đến IP-LA của thiết bị đầu cuối trong L-AMT của nó. HCA # 1 tạo ra một hồ sơ cho thiết bị đầu cuối tại Central Address Management Table. và gửi tin nhắn từ đăng ký đến MICS. HCA # 2 tạo nên một hồ sơ cho nút mạng trong L-AMT của nó. Trong việc xử lý các MICS. Các LSP giữa HCAs và MICS được sử dụng để truyền tải chỉ MM tín hiệu thông báo [4].3. Các MICS có địa chỉ MAC và IP_LA của thiết bị đầu cuối. Nếu nó không có IP_LA của thiết bị đầu cuối. Các MICS tìm IP-LA của thiết bị đầu cuối. cũng như địa chỉ IP của HCA # 1. Trong trường hợp truyền dữ liệu. khi một thiết bị đầu cuối di chuyển từ AN#1 đến AN# 2. nó sẽ gửi tin nhắn yêu cầu đến MICS. IP_PA.

Sinh viên thực: Nhóm 4_D7DTVT2 Page 16 .Lê Anh Ngọc nhắn tin nhắn yêu cầu đến HCA # 3 mà vẫn giữ kết nối với các thiết bị đầu cuối. việc chuyển giao nhanh các thiết bị đầu cuối có thể được hỗ trợ bởi các HCA và MICS [4]. công nghệ đã giúp việc đăng ký thông tin vị trí của PMIPv6 nhanh lên với công nghệ được mô tả bên trên. đề nghị có thể(khả thi). nền tảng L2 là hoạt động với mạng cơ sở toàn cầu dựa trên tính lưu động mạng. được áp dụng các công nghệ PMIPv6 hiện có. network-based trong 1 khu vực có tính lưu động.Báo Cáo Tiểu Luận Gvhd:TS. Hình 4: Bàn giao thông tin 1 cách nhanh chóng 3. Và được sử dụng với các máy chủ trung tâm di động Thông tin điều khiển Server (MICS) trong việc bàn giao toàn cầu. Proposal Trong bài báo này. vị trí đăng ký nhanh thông qua nhãn đa giao thức Chuyển Label Switching Path (MPLS LSP) là khả thi. Trong khu vực phạm vi nhỏ. chương trình quản lý được đề xuất. Hậu quả là.

Tuyến chuyển mạch nhãn đa giao thức)) và hệ thống có các chức năng LMA tại PMIPv6(Proxy Mobile IPv6) . Trong MICS. Bằng cách thông báo thay đổi vị trí thông tin tới HCA(Handover Control Agent) bằng việc truyền tải gói hỗ trợ. Hơn nữa.Label Switched Path . 3. The network-based cung cấp cho người dùng với các nút lưu động địch vụ của node và có thể việc bàn giao toàn bộ bằng cách thông báo nút thông tin di động HNP Sinh viên thực: Nhóm 4_D7DTVT2 Page 17 . các gói dữ liệu được truyền đi thông qua hai chiều đường hầm giữa HCA.Lê Anh Ngọc Hình 5: Đề xuất kiến trúc của mạng được đưa ra. tất cả các thông tin vị trí của nút thoại di động được quản lý.1 Đề xuất kiến trúc mạng Mobile Access Gateway (MAG) thực hiện vai trò tại PMIPv6 hiện giống nhau. Chuyển giao Control Server (HCA_Agent) được đăng ký thực hiện khá nhanh thông qua các MPLS LSP(Multi-Protocol Label Switching .Báo Cáo Tiểu Luận Gvhd:TS.

2. 4. Thông tin của nút di động xác nhận không có gìđể liên kết trong table của mình. Hình 6: Đề nghị đính kèm Vị trí Đăng ký 1. Khi đến nút di động nhập cho lần đầu tiên với MAG1 và kết quả L2 đã tồn tại. 3. Tại đó không có thông tin về điện thoại di động của nút ràng buộc mục trong bảng tính ràng buộc của HCA1. Và HCA1 thông báo thông tin này cho MICS và MAG1. Các MICS gửi các tin nhắn phản hồi cho HCA1 rằng quá trình này đã bắt đầu đang kí.Báo Cáo Tiểu Luận Gvhd:TS. MAG1 cung cấp các yêu cầu đăng ký vị trí cho HCA1 bao gồm các nút di động thông tin và địa chỉ riêng của mình nếu đã quá trình chứng thực đã hoàn tất. Sinh viên thực: Nhóm 4_D7DTVT2 Page 18 . sau đó cung cấp cho các yêu cầu đăng ký vị trí để MICS.2 cho thấy quá trình đăng ký đính kèm của nút di động. HCA phân bổ đến nút HNP (Địa chỉ mạng) 1 cách tự động động. 5.Lê Anh Ngọc 3.

7. Khi nút di động thâm nhập vào khu vực MAG2. MAG2 thực hiện yêu cầu đăng ký vị trí tới HCA1.Báo Cáo Tiểu Luận Gvhd:TS. MAG2 bao gồm các nút thông tin HNP di động. Sinh viên thực: Nhóm 4_D7DTVT2 Page 19 . Các MAG1 bao gồm thông điệp thông báo.3 cho thấy quá trình đăng ký vị trí của nút di động trong khu vực qua việc bàn giao nút di động. Trong đó cái tính liên kết của nó. Các nút di động xác định rằng các nút di động có liên tục là trong các Home links bằng cách tiếp nhận thông tin tương tự như HNP.Lê Anh Ngọc 6. 3. Nút di động thực hiện quá trình cấu hình địa chỉ riêng MN HNP 3. 5. Các HCA1 truyền lưu trữ thông tin nút HNP di động để vào MAG2. trong đó có thông báo. bộ định tuyến riêng của nó và truyền thông tin này đến nút di động. 4. của nó và đã truyền đến nút di động. Hình 7: Đề xuất phương pháp di dộng thủ tục. 2. Kết quả L2 được tạo ra. bao gồm các thông tin nút di động và địa chỉ riêng của mình nếu chứng thực đã hoàn tất. HCA1 xác nhận truy nhập của nút di động. bộ định tuyến. 1.

5. Sinh viên thực: Nhóm 4_D7DTVT2 Page 20 . 6. Các thông tin về nút di động khẳng định không có gì để liên kết của mình và các HCA2 làm cho các yêu cầu đăng ký vị trí để MICS. HCA2 lưu các mục nhập mới thông tin này trong table liên kết của mình và HCA2 truyền các thông tin nút HNP di động để MAG3. 2. Các nút di động xác định rằng điều đó là liên tục trong các home link bằng cách nhận các thông tin tương tự HNP. 3. 4. các thông báo cho bộ định tuyến riêng của nó và truyền đến nút di động. Hình 8: Đề xuất phương pháp di động toàn cầu 1. MAG3 cung cấp cho các yêu cầu đăng ký vị trí để HCA2 bao gồm các thông tin nút di động và địa chỉ riêng của mình nếu việc chứng thực được hoàn thành. Các thông tin của nút di động khẳng định để có được liên kết trong table của mình. Khi các nút di động tiến lại gần các miền.Lê Anh Ngọc 3.4 Thể hiện thủ tục các nút di động đăng ký vị trí của các khu vực miền khác trong bàn giao. MAG3 bao gồm các thông tin nút HNP di động.Báo Cáo Tiểu Luận Gvhd:TS. Các MICS truyền thông tin (MN_HNP) của nút di động để HCA2. đó là các mới với MAG3 và kết quả L2 tạo ra.

Cuối cùng.5 Thể hiện việc đề xuất công nghệ truyền gói tin Hình 9: Đề xuất và truyền số liệu ban đầu 1 Một gói như các gói tin truyền tải. Sinh viên thực: Nhóm 4_D7DTVT2 Page 21 . MAG truyền một gói tin địa chỉ đích sau khi xác nhận đến nút di động. 4. Và Nó decapsules các gói tin mà nó nhận được một sự di truyền và nó gói gọn một gói tin với MAG1 và đã truyền. Các nút di động xác định rằng. 2. HCA0 nhận thông tin vị trí của điều tra lập một đường hầm như HCA1 và nó gói gọn một gói tin và nó truyền tải. HCA1 đặt HCA0 và đường hầm thông qua những thông tin mà các HCA1 nhận được từ MICS. HCA0 xác nhận điểm đến của địa chỉ gói tin và yêu cầu các thông tin vị trí của nút di động MICS. 3.Lê Anh Ngọc Thông qua quá trình này.Báo Cáo Tiểu Luận Gvhd:TS. Một gói tin được đệm trong HCA0 khi được yêu cầu. các mạng cơ sở phục vụ dựa trên mạng của nút di động sẽ trở thành có thể. 3. các nút di động liên tục là home link nhà riêng của mình kể từ khi nó được cung cấp các thông tin cùng một HNP mặc dù nó đã bàn giao. được chuyển đến HCA0 từ CN như các đường truyền ban đầu. 5 MAG 1 decapsules một gói.

6 Thể hiện thủ tục nút di động truyền 1 gói tin trong việc bàn giao toàn cầu Hình 10: Kiến nghị truyền gói tin Thủ tục trong Bàn giao toàn cầu. 6. MICS phục hồi thông tin vị trí của nút di động. Hơn nữa. 1. nó được xác định đóng góp vào việc thống nhất các vùng Sinh viên thực: Nhóm 4_D7DTVT2 Page 22 .Lê Anh Ngọc 3. Và truyền đến nút di động. HCA2 decapsulates một gói tin và HCA2 đóng gói một gói tin đến MAG3 và đã truyền. truyền thông tin địa điểm cho tất cả các HCAs truyền đạt với nút di động. HCA0 nhận được một gói tin. gói gọn một gói tin đến HCA2 thành lập trước đó và đã truyền. 5.Báo Cáo Tiểu Luận Gvhd:TS. 3. 4. MAG3 nhận được một sự di truyền một gói tin decapsulates một gói. Các công nghệ được đề xuất được coi là đóng góp nhiều hơn cơ chế thực hiện chức năng di động với đề nghị bằng MIPv6 hiện có để giảm thời gian trễ tín hiệu và định tuyến tối ưu hóa. 2. HCA0 thiết lập đường hầm riêng để HCA2.

4. MPLS LSP kỹ thuật di động trên hiện đã được sử dụng để đề xuất các cơ chế này. Chúng tôi sẽ phân tích thời gian truyền và thời gian xử lý để kiểm tra hiệu suất của bài viết này. Hơn nữa. một phần trong đó được hỗ trợ từ MIPv6. Các phương pháp được đề xuất trong báo cáo này được dự kiến sẽ cho thấy hiệu suất tốt cho tính di động toàn cầu vì sử dụng MIPv6 hiện. Hàn Quốc.Báo Cáo Tiểu Luận Gvhd:TS. Các giá trị phân tích sẽ trình trong giấy đầy đủ.(C1090-0801-0036 )) * Tác giả tương ứng: Seong Gòn Choi (sg choi@cbnu. Kết luận Bài viết này đề xuất phương pháp để cung cấp các chương trình di động liền mạch giữa miền PMIPv6.Lê Anh Ngọc và thu nhỏ kích thước của nút di động bằng cách cung cấp các đề nghị di động toàn cầu dựa trên mạng.ac. dưới sự ITRC (Thông tin Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ) Chương trình hỗ trợ giám sát của IITA (Viện Công nghệ thông tin tiến bộ" (IITA-2008. "Nghiên cứu này được tài trợ bởi MKE (Bộ Kinh tế tri thức).kr) Sinh viên thực: Nhóm 4_D7DTVT2 Page 23 .