You are on page 1of 17

Huy chng l vt phm khng th thiu trong cc dp l trao gii, k nim,

hi th thaonhm tn vinh nhng c nhn, tp th v t chc t c


thnh tch cao trong cng vic. Huy chng thng c hnh trn, lm
bng cht liu kim loi m vng, bc,ng, hp kim nhm hoc hp kim
chng g, nh vy m n c dng lm vt k nim rt ngha,hn na
n cn l vt mang ngha chin thng trong cc hi trao gii th thao,
cc hi gii ln nh c quy m khc nhau.
Ngy nay, huy chng khng cn l vt phm qu xa l vi nhiu,
n c dng ch yu trong cc dp nh : L khnh thnh, l khi
cng, l tn vinh, qu tng hi ngh khch hng, qu tng hi ch
thng mi, qu tng cho s kin, qu tng cho cc gii u, cc
hi th thao... Bn cnh chng ti nhn lm cc mu huy
chng th thao nh : Cc gii u bng , gii in kinh, gii
tennis, gii bi liv nhiu gii khc na.

Chng ti cam kt:


- Lm huy chng nhanh chng, ng thi hn v lm ng theo
yu cu mong mun ca khch hng.
- c s dng bng cht liu hp kim ng m vng v kim loi n
mn, m bo chng oxi ha , chng gh qua thi gian s dng
`
- m bo nc sn ph bng u, khng b try xc, khng li
cc vt keo trn sn phm.
Mi sn phm u cc ngh nhn lm cn thn, s dng cng ngh
khc laser, in ch ni v ph thy tinh hu c, gip cho chic huy
chng lun c sng bng sang trng.
- Cam kt nhn lm huy chng vi mc gi tt nht trn th trng.
Cht liu:
-Chng ti nhn lm huy chng bng cc cht liu kim loi km v hp kim
ng,nhm chng n mn.
- ng khi, c ng theo khun. Nhn lm huy chng vi s lng ln,
bn l huy chng.

- Kim loi ng m vng, xi m, vng 24k, m niken, nc sn tt cho cht


liu,ph bng chng chy xc.
H tr trc tuyn: L Huyn
Y !M: cungcapquatang
Mobile: 0923 000 628
Tell: 0466 866 999-04 3360 2345
Email:thanhhuyen.vfa@gmail.com
Skype : thanhhuyen.vfa

Qu khch c th tham kho mt s hnh nh di y , hoc truy


cp vo trang web :vfagift.net xem chi tit cc mu.

sn xut huy chng

c huy chng

huy chng th thao

huy chng gi r

nhn lm huy chng

huy chng m vng

huy chng n mn

c ni huy chng

huy chng bng nhm

bit thm chi tit v sn phm hy lin h ngay :


hotline:0923000628
Tell: 04 66 75 14 13 - 04 33 60 2345 0466 866 999
miss Huyn)