You are on page 1of 7

KONSEP PRAGMATIK1.

1 Definisi Pragmatik
 Pragmatik ialah satu daripada cabang ilmu linguistik yang mengkaji
makna sesuatu ujaran.
 Pragmatik mengkaji hal-hal yang meliputi struktur bahasasebagai alat
perhubungan sama ada antara penutur denganpendengar atau penulis
dengan pembaca.
 Pragmatik mengkaji penggunaan bahasa dalam konteks budayasesuatu
masyarakat, ataupun penggunaan bahasa dalam hubunganyang
sebenar.1 (Raminah Haji Sabran et al, 2013:79).
 Secara umumnya, pragmatik ialah bidang ilmu linguistik yangmenjalankan
kajian tentang makna ungkapan yang ingin disampaikanoleh ahli sesuatu
masyarakat dalam aktiviti perhubungan mereka.
1.2 Ciri Pragmatik
 Pragamatik seperti juga semantik mengkaji makna ujaran
berdasarkanpenggunaan bahasa sesuatu masyarakat.
 Kajian pragmatik lebih luas daripada kajian semantik. Selain sumber
linguistik, kajian pragmatik melibatkan sumber falsafahbahasa,
sosiolinguistik, dan antropologi.
2. ASPEK KAJIAN PRAGMATIK
 Kajian pragmatik bahasa Melayu mengkaji bahasa dalam konteks budaya
Melayu
 Bahasa dalam konteks budaya Melayu ialah bahasa yang digunakan
dalammasyarakat Melayu untuk menyampaikan maksudnya untuk sesama
ahlimasyarakat.
 Kajian pragmatik dalam budaya Melayu meliputi hal-hal yang
berikut: Peribahasa Ragam bahasa Bahasa santun

 Peribahasa dipecahkan kepada beberapa jenis berdasarkan perkataan yang digunakan danfungsi atau tujuannya. yangbersifat tersembunyi atau tidak berterus terang. laksana. macam.1. seperti. . dan bentuk berkenaan ditiru atau diikuti oleh orang lain lalutersebar luas. Asalnya bentuk ini digunakan oleh orang yang bijak. seolaholah. dan ibarat. yang selalunya bercakap ringkas tetapitepat dan dalam maknanya.1 Definisi Perumpamaan  Perumpamaan ialah jenis peribahasa yang mempunyai makna dua lapis. bak. PERUMPAMAAN 2.2 Jenis Perumpamaan (a) Perumpamaan yang menunjukkan perbandingan  Menggunakan kata perbandingan – bagai. 2 Peribahasa membawa satu makna sahaja walaupun terbentuk daripada dua atau lebihperkataan. Perumpamaan menyebut sesuatu dengan diumpamakan kepada benda lain. Peribahasadigunakan supaya tidak berlaku hal kurang sopan dalam percakapan. KONSEP PERIBAHASA Peribahasa ialah susunan percakapan yang pendek. 2. 2. Penciptaan peribahasa terhasil daripada pengalaman hidup masyarakat. luas tujuannya. dantidak boleh diubah kepada bentuk lain. indah atau sedap didengar. dan digunakan sebagai bandingan dan teladan 1. Peribahasa merupakan bahasa yang sudah mantap dari segi bentuk dan makna. Maknanya diambil daripada penggabungan perkataan secara keseluruhan.

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka (1965:165)2Abdullah Hassan & Ainon Mohd. 1Za’ba. (1994:ii)  Bagai telur di hujung tanduk Bak murai dicabut ekor Ibarat mencangkul angin Macam ikan kena tuba Seperti lipas kudung . Ilmu Mengarang Melayu. Perumpamaan ini kelihatannya seperti mempunyai makna seperti yang diungkapkan tetapi makna sebenarnya bersifat dalaman. Peribahasa Nilai-Nilai Murni KBSM. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd.(b) Perumpamaan tidak menggunakan kata perbandingan.

2. yang digunakan dalam karangan atau percakapan untuk menguatkan hujah dan kefasihan (Za’ba: 1951)  Dalam kata lain. KONSEP RAGAM BAHASA  Ragam bahasa ialah bahasa yang bukan daripada jenis peribahasa dan bahasakiasan. 2. Ragam bahasa ini boleh menimbulkan kemarahan orang yang diejek. 3 .1.  Tujuan penggunaan untuk membetulkan keadaan atau diri seseorang. tetapidikiaskan kepada perkara lain. 2. mengajukan keburukan dan menampakkan kebodohan seseorang sehingga ditertawakan orang lain. Makna dan kesannya mendalam sekiranya orang yang ditujukan sindiran itu mengerti maksudnya. ragam bahasa ialah bahasa yang digunakan dalam pelbagai carauntuk menguatkan sesuatu maksud.2 Bahasa Menggiat  = Ragam bahasa yang tujuannya mengusik untuk bergurau senda Dituturkan untuk melihat reaksi daripada orang yang ditujukan Kadang-kadang usikan boleh juga menjadi serius sehingga dapat memalukan orang yang kena giat. JENIS RAGAM BAHASA 2.3 Bahasa Mengejek  = Ragam bahasa yang menggunakan perkataan yang terus terang untuk mempermain-mainkan.1 Bahasa Sindiran  = Ragam bahasa yang maksudnya tidak dinyatakan dengan tepat atau terus terang. yang dituturkan secara tersirat.

yang digunakan untuk mengelakkan orang lain berasa .  Buah langsat kuning mencelah.  Amboi. gelaran.Senduduk tidak berbunga lagi.1 Ungkapan Bertatasusila Kata-kata yang baik. takkan nak tinggalkan bilik awal-awal! Bahasa Melayu STPM Kertas 3 (910/3) 1. dan tidak menyinggungperasaan orang lain. Orang perempuan kalau belajar tinggi-tinggi pun ke dapur juga sudahnya.  Penggunaan bahasa yang santun melambangkan kehalusan budi. dan rujukandiri. mak ngah! Orang barulah katakan.  Kesantunan mengandungi nilai-nilai hormat. KONSEP KESANTUNAN BERBAHASA  Kesantunan berbahasa melibatkan kesopanan dan kehalusan ketika berbahasa sama ada secara lisan atau tulisan. CIRI-CIRI KESANTUNAN BERBAHASA 2. Sudah dapat Tanduk tidak berguna lagi. ada hati kawan kita ini hendak berkahwin dengan anak Tan Sri! Amboi. 2. gading bertuah. merah sangatlah.  Kesantunan terlihat pada penggunaan kata sapaan/panggilan. sikap dan tingkahlaku penutur. bertatasusila.

tersinggung. (b) Kiasan Pemanis  Kiasan pemanis = penggunaan kata berlapik untuk melembutkan tutur katasupaya tidak kasar atau menimbulkan perasaan tidak senang orang lain. kasar.(c) Unsur Bahasa Arab  Unsur bahasa Arab digunakan sesuai dengan kaitannya sebagai bahasa asaldan bahasa utama kepada agama Islam yang menitikberatkan hal kesantunan.memohon maaf.  Jemput masuk Maafkan saya Selamat pagi Sila duduk Terima kasih  buang air kecil (berak) berbadan dua (isteri) meninggal dunia pulang/meninggalkan majlis) (mengandung) orang rumah (mati) minta diri/beransur (hendak . mengucapkan selamat. seperti menjemput. atau jijik. menyilakan. dan berterima kasih.(a) Bahasa Halus  Bahasa halus = bahasa yang beradab atau sopan.