You are on page 1of 27

http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia - Tài Liệu Ôn Thi.

Cập nhật hằng ngày.Truy cập tải ngay!

DeThiThu.Net
---

Truy cập http://dethithu.net thường xuyên để cập nhật nhiều Đề Thi Thử THPT Quốc Gia,
tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia các môn Toán, Lý, Hóa, Anh, Văn, Sinh , Sử, Địa được
DeThiThu.Net cập nhật hằng ngày phục vụ sĩ tử!
Like Fanpage Đề Thi Thử THPT Quốc Gia - Tài Liệu Ôn Thi:
http://facebook.com/dethithu.net để cập nhật nhiều đề thi thử và tài liệu ôn thi hơn
Tham gia Group: Ôn Thi ĐH Toán - Anh để cùng nhau học tập, ôn thi:
http://facebook.com/groups/onthidhtoananhvan

5 Đề Thi Thử
KỲ THI THPT QUỐC GIA
MÔN TOÁN

Web: http://dethithu.net − Mail: dethithu.net@gmail.com

Like Fanpage để cập nhật đề thi thử nhiều hơn qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net

http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia - Tài Liệu Ôn Thi.Cập nhật hằng ngày.Truy cập tải ngay!

Mục lục
Đề số 06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

Đề số 07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

Đề số 08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Đề số 09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

Đề số 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......
........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ĐÁP ÁN ĐỀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........
Đáp án đề số 06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 8
Đáp án đề số 07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ 13
Đáp án đề số 08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

16

Đáp án đề số 09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....

20

Đáp án đề số 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......

24

Các đề thi thử và đáp án số 1, 2, 3, 4 , 5 các bạn vui lòng xem tại: http://dethithu.net
Những đề thi thử đó website đã đăng riêng rẻ từ trước nên không gộp chung vào 5 đề
thi thử này : http://dethithu.net/de-thi-thu-mon-toan-thpt-quoc-gia-nam-2016/

Like Fanpage để cập nhật đề thi thử nhiều hơn qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net
2

5 điểm) Gọi A là tập hợp các số tự nhiên có 3 chữ số đôi một khác nhau được tạo ra từ các chữ số 0. Tính thể tích khối lăng trụ và khoảng cách giữa hai đường thẳng AB’ và BC.3.Truy cập tải ngay! Đề thi thử số 6 http://dethithu.c thỏa mãn: log 2 a + log 8 b 3 + log 32 c 5 = 0 . Câu 2.net ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC (THPT QG) MÔN: TOÁN Đề thi thử số 6 Thời gian làm bài: 180 phút Câu 1.(1 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho mặt cầu (S ) : x 2 + y 2 + z 2 − x − 2 y + 4 z − 15 = 0.5 điểm) Giải phương trình: log 52 x + log 5 x − 2 = 0 . b) Tìm m để phương trình x 3 − 3 x 2 + 1 = m có ba nghiệm thực phân biệt.5.(1 điểm) Giải hệ phương trình:  x 3 2 2 3  x + x y + xy = 3 y  π 2 ( ) Câu 5.4. 4 mặt phẳng (P): 2 x − y + 2 z + 13 = 0 .đỉnh C thuộc đường thẳng x + 2 y − 1 = 0 .Cập nhật hằng ngày.Gọi M là hình chiếu vuông góc của B lên AC.net 0 Câu 6.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông tại A.AC=a. Chọn ngẩu nhiên một số từ A.(0. Câu 10.net . http://dethithu.  . Biết rằng  −3 1 các điểm N  .P (1.AA’ = 3a.(0.C có tung độ  5 5 http://dethithu.(1 điểm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho hình chữ nhật ABCD có đỉnh B thuộc đường tròn x 2 + y 2 = 10 .6.(1 điểm) Tính tích phân: I = ∫ 1 + cos 5 x dx .(1 điểm) Cho lăng trụ đứng ABC. ( )( ) y   x + 3 − y 1− y +1 = Câu 4.AB=2a.CD đồng thời B có hoành độ dương.Tài Liệu Ôn Thi.1.(1 điểm) Cho ba số thực a. Tính xác suất để số được chọn có các chữ số khác chữ số 0 và http://dethithu.(1 điểm) http://dethithu.1) lần lượt là trung điểm của AM .Tìm tâm và bán kính của mặt cầu (S ) .Tìm tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật.http://dethithu. Câu 7.net tổng các chữ số là 8. Câu 8.com/dethithu.2. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P = 1 1+ a 2 + 1 1+ b 2 + 1 1+ c2 . http://dethithu.net a) Giải phương trình: sin 2 x + 4 cos(π − x ) = 0 . b) Tính môđun của số phức z biết z = − 1 + 2i 3 + i + .Viết phương trình mặt phẳng (Q) song song với mặt phẳng (P) đồng thời tiếp xúc với (S ) .Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia . 1+ i 2 Câu 3. 3 3 Like Fanpage để cập nhật đề thi thử nhiều hơn qua Facebook : http://facebook.(2 điểm) Cho hàm số y = x 3 − 3 x 2 + 1 a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C ) của hàm số.net âm.b.net .net Câu 9.

Cập nhật hằng ngày. Chứng minh rằng : 2ab 3bc 2ca 5 + + > c + ab a + bc b + ca 3 http://dethithu. Câu 1 (2. BD = 2a \ = 450 .com/dethithu. Tính tích phân I = x2 ln (x − 1) dx. SD hợp với đáy một góc 300 . Viết phương trình đường thẳng qua M và cắt d1 .ABCD có đáy ABCD là hình bình hành.net .Truy cập tải ngay! http://dethithu. Tính thể tích khối chóp S.0 điểm). Cho hàm số y = Câu 3 (0. d2 lần lượt tại A.http://dethithu. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz.ABCD và khoảng cách từ đỉnh C đến mặt phẳng và góc ADB http://dethithu. Viết phương trình đường thẳng ∆ nằm trong (P ). d2 : x + 2y − 1 = 0. điểm M (2. Cho hình chóp S. b) Tìm m để đường thẳng d : y = x + m cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt.net ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA ———————— Đề số 7 Môn : TOÁN Thời gian làm bài 180 phút ———— x+2 . http://dethithu.net x−1 y+3 Câu 8 (1. http://dethithu. Giải hệ phương trình . mặt phẳng (SBD) √ vuông góc với đáy.net ——— Hết ——— Like Fanpage để cập nhật đề thi thử nhiều hơn qua Facebook : http://facebook.0 điểm).net  2    1 1 1   x− +x + =0 x x3 y Câu 4 (1. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy.net Câu 10 (1. 1 cắt và vuông góc với d.0 điểm).net (SAD) theo a.0 điểm). http://dethithu.net Câu 2 (1. Có 14 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 14. http://dethithu. b.net Câu 6 (1.5 điểm). 2]. x−1 a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho. Câu 7 (1.0 điểm).Tài Liệu Ôn Thi. cho đường thẳng d : = = −1 2 z−3 và mặt phẳng (P ) : 2x + y − 2z + 9 = 0. Cho các số thực dương a.0 điểm). http://dethithu. các đường thẳng SA. 2 http://dethithu.5 điểm). 1) và hai đường thẳng d1 : x − y + 2 = 0.0 điểm).net Câu 9 (0. Tính xác suất để trong 7 tấm thẻ được chọn có 3 tấm thẻ mang số lẻ. Biết AD = a 6. c thỏa mãn a + b + c = 1.4 tấm thẻ mang số chẵn trong đó có duy nhất một tấm thẻ mang số chia hết cho 5.0 điểm). cos 2x a) Giải phương trình + (1 + cos2 x) tan x = 1 + sin2 x. Chọn ngẫu nhiên ra 7 tấm thẻ. cos x b) Tìm tập hợp các điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn |z − 2 − i| = |2z − 2i|.net 4 . Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y = x (x2 − x − 1) trên đoạn [0.Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia . B sao cho M là trung điểm AB. 1  2  3x + 2 = 4 y Z5 Câu 5 (1.

4.ABCD và khoảng cách từ C đến mặt phẳng (SBD). x = .5 điểm).com/dethithu.0 điểm). phần ảo và mô đun của số phức z = + .http://dethithu.net Câu 2 (1. Cho hình chóp S. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy. Hai mặt phẳng (SCB) và (SCD) vuông góc với nhau. y thỏa mãn x2 + y 2 + xy = 3.Truy cập tải ngay! http://dethithu.0 điểm). Viết phương trình mặt phẳng (P ) −1 2 1 chứa d1 và song song với d2 . √ (x + 2) y + 1 = (x + 1)2 http://dethithu.0 điểm). http://dethithu.9 x+2 . Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = x3 + y 3 − 3x − 3y.Cập nhật hằng ngày.net ———————— Đề số 8 ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA Môn : TOÁN Thời gian làm bài 180 phút ———— Câu 1 (2. cho hai đường thẳng d1 :  z=2 x−3 y−1 z và d2 : = = . ——— Hết ——— Like Fanpage để cập nhật đề thi thử nhiều hơn qua Facebook : http://facebook.net   x=1+t y = −1 − t Câu 8 (1.Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia . A. b) Tìm m để đường thẳng d : y = m (x + 1) cắt đồ thị (C) tại ba điểm phân biệt M (−1.0 điểm). http://dethithu. chân đường cao kẻ từ ngoại tiếp tam giác ABC là I(−2. đường thẳng AC đi qua điểm M (−1. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz. Cho các số thực x. Giải hệ phương trình .Tài Liệu Ôn Thi. 1−i 2i √ 2x+3 x+8 Câu 3 (0.0 điểm). trục hoành và hai đường thẳng x = 0.net Câu 10 (1. Tìm tọa độ các đỉnh A. tính xác suất để trong ba số được chọn có đúng một số có mặt chữ số 4. 2. Chứng minh d1 và d2 chéo nhau. Chọn ngẫu nhiên ba số từ A.net 5 . Cho hàm số y = −x3 + 3x2 − 4. 4).net . http://dethithu. B biết rằng đỉnh A có hoành độ dương. Gọi A là tập hợp các số có 3 chữ số khác nhau được lập từ các chữ số 1.5 điểm).243 x+8 = 3−2 . B sao cho M A = 2M B. Câu 7 (1. 1) và thỏa mãn điều kiện AIB A đến BC là D(−1. Câu 6 (1. √ a) Giải phương trình 3 sin 2x + 2 cos 2x − cos 4x − 1 = √ 0. góc BCD cạnh SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD).0 điểm).ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a. 5. a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho.0 điểm). ( 2x2 y + y 3 = 2x4 + x6 Câu 4 (1. Tính thể tích khối chóp S. 3. √ 3−i 3+i b) Tìm phần thực.0 điểm). 0) .net Câu 9 (0. http://dethithu. cho tam giác ABC có tâm đường tròn [ = 900 . Giải phương trình 4 3. Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay quanh Ox hình phẳng giới π hạn bởi đồ thị hàm số y = sin x. −1).net Câu 5 (1. 4 \ = 600 .

2 2 sin α − 3 cos α b) Giải phương trình z 3 + 2z 2 + z − 18 = 0 trên tập hợp các số phức C. Cho hình √ chóp S. điểm M (4.0 điểm). Gọi H là giao điểm của F C và EB. Câu 9 (0. http://dethithu.0 điểm). Tìm điểm A trên d1 .net ——— Hết ——— Like Fanpage để cập nhật đề thi thử nhiều hơn qua Facebook : http://facebook. Cho các số thực không âm a. b. Một tổ có 5 học sinh nam và 6 học sinh nữ.Cập nhật hằng ngày. Giáo viên chọn ngẫu nhiên 3 học sinh để làm trực nhật. Tính giá trị của biểu thức A = . Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz.Tài Liệu Ôn Thi.0 điểm).net đi qua điểm M (1.SEB. 9.net 2 ( √ x3 − x2 + x = y y − 1 − y + 1 . http://dethithu. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy.0 điểm).0 điểm). Viết phương trình đường ADB thẳng AB. tiếp tuyến tại A của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC cắt BC tại D. Câu 10 (1. 1) thuộc cạnh AC. Tính xác suất để 3 học sinh được chọn có cả nam và nữ. Câu 1 (2.com/dethithu. đường phân giác trong của \ có phương trình x − y + 2 = 0. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức : bc ca ab P =√ +√ +√ 3a + bc 3b + ca 3c + ab http://dethithu. c thỏa mãn a + b + c = 3. b) Tìm m để đường thẳng d đi qua A(−2.0 điểm). http://dethithu.5 điểm). Chứng minh SE⊥EB.Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia .net Câu 2 (1. 2) và có hệ số góc m cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt thuộc hai nhánh của (C).0 điểm). Gọi E. Câu 7 (1. F lần lượt là trung điểm của AD và AB. Câu 4 (1.net ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA ———————— Đề số 9 Môn : TOÁN Thời gian làm bài 180 phút ———— 2x + 1 . x2 1 Câu 6 (1.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a.Truy cập tải ngay! http://dethithu. CH⊥SB và tính thể tích khối chóp C. Mặt bên SAD là tam giác đều và SB = a 2. điểm B trên d2 sao cho đường thẳng AB 2 1 −2 −1 http://dethithu. x−1 a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số. Cho hàm số y = x+1 Câu 3 (0.5 điểm). 0). Giải bất phương trình log 1 2x−1 > 1. cho hai đường thẳng d1 : = = 3 1 z+4 x−1 y−6 z và d2 : = = . 1 4 sin α + 5 cos α a) Cho cot α = . Tính tích phân I = x + ln x dx. Giải hệ phương trình: x3 + 4x2 + 1 = y 2 Ze Câu 5 (1.net .0 điểm). 4).net 6 . cho tam giác ABC có A(1.http://dethithu.net x y+2 Câu 8 (1.

Chứng minh rằng : 1 4 9 + + > 36 x y 1−x−y ——— Hết ——— Like Fanpage để cập nhật đề thi thử nhiều hơn qua Facebook : http://facebook. x2 − y 2 − 3x + 3y + 1 = 0 xe2x + xex + 1 dx. Giải hệ phương trình Z1 Câu 5 (1.. −1). K.net .0 điểm). Tìm tọa độ giao điểm A của ∆ và ∆0 . http://dethithu. đỉnh A(−2. Tính tích phân I = p √ x + x2 − 2x + 5 = 3y + y 2 + 4 .5 điểm). http://dethithu.0 điểm). a) Giải phương trình sin 2x (2 cos x − 5) + cos 2x + 4 sin x − 5 cos x + 3 = 0.net 2 3 n+1 n+1 Câu 10 (1.0 điểm).0 điểm).net  n √ 1 2 Câu 9 (0..0 điểm). D biết H có hoành độ âm.net Câu 2 (1. Viết phương 2 −2 2 −3 4 trình mặt phẳng (α) chứa ∆ và ∆0 . http://dethithu. xB lần lượt là hoành độ của A và B.0 điểm).ABCD có SB = SC = SD = AB = BC = CD = DA = a và góc giữa hai mặt phẳng (SAB) và (SAD) bằng 900 .com/dethithu.0 điểm).ABCD. Tìm tập xác định của hàm số y = log2 2 + log 1 (x + 3x) . Cho các số thực dương x. cho hình bình hành ABCD có góc ABC nhọn. + Cn = .net ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA ———————— Đề số 10 Môn : TOÁN Thời gian làm bài 180 phút ———— Câu 1 (2. ex + 1 0 http://dethithu. C có hoành độ dương và nằm trên đường thẳng x − y − 3 = 0. C. Phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác HKE là (C) : x2 + y 2 + x + 4y + 3 = 0.http://dethithu.5 điểm). a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho. http://dethithu.Cập nhật hằng ngày. b) Tìm điểm A thuộc (C) sao cho tiếp tuyến với (C) tại A cắt (C) tại điểm B khác A thỏa mãn 2013xB + 2014xA = 2012.Truy cập tải ngay! http://dethithu. CD. Tính thể tích khối chóp S. E lần lượt là hình chiếu vuông góc của A trên các đường thẳng BC.Tài Liệu Ôn Thi. biết n là số 24x 22 23 2n+1 n 6560 nguyên dương thỏa mãn 2Cn0 + Cn1 + Cn2 + . √  b) Tìm tập hợp các điểm biểu diễn trong mặt phẳng phức Oxy của số phức w = 1 + i 3 z +2 biết rằng số phức z thỏa mãn |z − 1| 6 2. [ Câu 7 (1. Tìm tọa độ các đỉnh B. Tìm hệ số của số hạng chứa x trong khai triển x+ √ .net   2 Câu 3 (0.net 7 .Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia . Cho hàm số y = x3 − 3x + 1.net x−7 Câu 8 (1. BD.0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy. cho hai đường thẳng ∆ : = 3 y−2 z−1 x−1 y+2 z−5 = và ∆0 : = = . http://dethithu.net Câu 6 (1. Gọi H. trong đó xA . y thỏa mãn x + y < 1. 2  Câu 4 (1. Cho hình chóp S.

25 x →−∞ Bảng biến thiên: −∞ +∞ −∞ http://dethithu. k ∈ Z http://dethithu.25 +∞ Hàm số đồng biến trên các khoảng (− ∞.-3). y CT = −3 +) Đồ thị Đồ thị hàm số đi qua các điểm (0.net 0.. (1. cos x − 4 cos x = 0 ⇔ 2 cos x(sin x − 2) = 0 điểm) ( sin x = 2 không xẩy ra) ⇔ cos x = 0 ⇔ x = π 2 + kπ .5 0.(1.-1). 0.0 điểm) Số nghiệm của phương trình x 3 − 3 x 2 + 1 = m chính là số giao điểm của đồ thị (C ) với đường thẳng y = m .5 điểm) (1. (0. y CĐ = 1 .. -1).0 +) Tập xác định D = R điểm) +) Sự biến thiên: Chiều biến thiên: y ' = 3 x 2 − 6 x.25 .(2.net Môn: TOÁN (Đáp án – thang điểm gồm 4 trang) Câu Đáp án 1 a.1).net .5 0.0 Ta có : sin 2 x + 4 cos(π − x ) = 0 ⇔ 2 sin x. (0.Truy cập tải ngay! Đáp án đề thi thử số 6 ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC (THPTQG) số 6 Website: http://dethithu.net 0.5 điểm) Ta có z = − 1 + 2i 3 + i (−1 + 2i) (1 − i ) 3 + i −1 − 3i 3 + i + = + = + 1+ i 2 (1 + i) (1 − i ) 2 2 2 8 Like Fanpage để cập nhật đề thi thử nhiều hơn qua Facebook : http://facebook.+∞ ) .0 điểm) (2.25 b. lim y = −∞ x →+∞ Điểm 0.nghịch biến trên khoảng (0. Đồ thị đối xứng qua điểm I ( 1.25 0.0) và (2..Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia .hàm số đạt cực tiểu tại x = 2.25 0. (1.Tài Liệu Ôn Thi. y ' = 0 ⇔ x = 0 ∨ x = 2 Giới hạn: lim y = +∞ . Từ đồ thị suy ra phương trình có 3 nghiệm thực phân biệt khi và chỉ khi − 3 ≺ m ≺ 1 2 a.net 0.2) Hàm số đạt cực đại tại x = 0.25 b.http://dethithu.com/dethithu.Cập nhật hằng ngày.

25 0.Vây (*) có nghiệm duy nhất là x = 1 từ đó suy ra hệ có nghiệm duy nhất (x. x = 0 ⇒ t = 0.5 Đk: x > 0 .net .Truy cập tải ngay! =1 − i vậy z = 12 + (−1) 2 = 2 0. x ∈ (0.dx .net 0 π π π 2 2 2 0 0 0 ( ) 2 Xét K = ∫ cos 5 xdx = ∫ cos 4 x.25 4 (1.25 ) x + 3 + x < 3 nên (*) vô nghiệm.25 ∫ dx = x 2 = 2 0 1 0.5 điểm) (0.25 http://dethithu.0 1 V = AA '.0 Ta có I = ∫ 1 + cos 5 x dx = ∫ dx + ∫ cos 5 xdx điểm) 0 0 0 ( ) π π 2 Trong đó: π 0.0 Đk: x ≠ 0 điểm) Ta có x 3 + x 2 y + xy 2 = 3 y 3 ⇔ ( x − y )(x 2 + 2 xy + 3 y 2 ) = 0 ⇔ ( x − y ) ( x + y )2 + 2 y 2 = 0 [ ] ⇔ x = y ≠ 0 do ( x + y ) + 2 y = 0 ⇔ x = y = 0 không thỏa mản. AB.5 9 Like Fanpage để cập nhật đề thi thử nhiều hơn qua Facebook : http://facebook. S = AA '.Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia .Cập nhật hằng ngày.5 5 π 2 0.25 0.a = 3a 3 2 = 2 0. cos xdx Đặt t = sin x suy ra dt = cos x.25 ∫ (1 − t ) dt 1 ⇒ t = 1 khi đó K = 2 2 0 1 8  =  0 15 0.com/dethithu.1) π π π 5 2 2 2 (1.Pt log 52 x + log 5 x − 2 = 0 ⇔ (log 5 x − 1)(log 5 x + 2 ) = 0 điểm) x = 5 log 5 x = 1 ⇔ ⇔ (TM ) http://dethithu.net .25 0.25 3 3 (0.Tài Liệu Ôn Thi. 2 2 ( ] )( 1 − x + 1) = 1 .http://dethithu. 2a. cos xdx = ∫ 1 − sin 2 x . x = ∫ (1 − 2t )  2 t + t 4 dt =  t − t 3 + 5  3 0 π 8 Vậy I = + 2 15 Thể tích khối lăng trụ là 6 (1.net x = 1 log x = − 2  5 25  0. y) = (1. AC ∆ ABC điểm) 2 1 = 3a.1] x )( 1 − x + 1) = 1 ⇔ 3( 1 − x + 1) = ( x + 3 + x ) (*) Với x = y ≠ 0 từ phương trình đầu ta có ( [ x+3 − x Khi đó x + 3 − Ta thấy x = 1 là một nghiệm của phương trình (*) Với 0 < x < 1 thì 3 ( ) 1 − x + 1 > 3 còn ( 0.

25 Ta thấy a có 6 cách chọn do (a ≠ 0) .25 Gọi C (1 − 2c.net Vậy số phần tử của A là 6.( AB 'C ' )) = d (M . D(− 1.−2  và bán kính R = 4 4 2   điểm) Do Mp (Q ) song song với mp (P ) nên phương trình có dạng 2 x − y + 2 z + D = 0.25 s 10 Like Fanpage để cập nhật đề thi thử nhiều hơn qua Facebook : http://facebook.net 8 1 15 1  +1+ 4 + =3 (1.25 0.1) .net .6.25 0.Trong mp ( AA' M ' M ) hạ MH ⊥ AM ' thì MH ⊥ ( AB ' C ' ) Khi đó d ( AB '.3) .2.Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia .3.1) .( Q ) ) = R => 1−1− 4 + D =3 9 ⇔ D − 4 = 9 ⇔ D = 13 ∨ D = −5 .Cập nhật hằng ngày.0 Mặt cầu có tâm I  .net = + = + + 2 2 2 2 2 2 MH MM ' AM MM ' AB AC 1 1 1 1 49 6 6 => = 2 + 2 + 2 = => MH = a .1 − c ) do CB ⊥ CP nên CP.CB = 0 ⇒ 4c 2 − ( 3 + c )(1 − c ) = 0 ⇔ 5c 2 + 2c − 3 = 0 ⇔ c = −1 ∨ c = do C có tung độ âm nên C (3.5 http://dethithu.−1) .25 0. c} = {1.http://dethithu.com/dethithu.Vậy d ( AB '.b có 6 cách chọn do (b ≠ a ) tương tự c có 5 cách chọn (0. A' B ' C ' ta có B' C ' ⊥ ( AA' M ' M ) nên ( AB'C ') ⊥ ( AA' M ' M ) .25 0.Tọa 5 5 5 5 độ B là nghiệm của hệ −9  x=  2 x + y + 1 = 0  y = −1 − 2 x x = 1   5 ⇔ 2 ⇔ ∨  2 2  y = −3  y = 13  x + y = 10 5 x + 4 x + 9 = 0  5 suy ra B (1.mặt khác Q là trực tâm trong 7 (1.25 0.−3) . A(−3. c ) ta có CB = (2c. do D ≠ 13 nên ta lấy D = −5 vậy phương trình cần tìm là 2x − y + 2z − 5 = 0 0.net . c} = {1. CP = (2c.25 0. BC ) = d ( BC . b.25 Ký hiệu abc là một số bất kỳ thuộc A 9 0. D ≠ 13 (Q ) tiếp xúc với (S ) nên d ( I .25 0.  là một véctơ pháp tuyến của đường thẳng BN nên phương trình đường 5 5 8 2 4 1 thẳng BN là  x +  +  x −  = 0 ⇔ 2 x + y + 1 = 0 .3) 3 5 http://dethithu. C (3.Tài Liệu Ôn Thi. b. BC ) = a 2 2 7 7 MH 9a 4a a 36a mà Gọi Q là trung điểm BM thì PCQN là hình bình hành nên NP // CQ. b.Từ mỗi bộ trên ta tạo được 3!= 6 số nên ta có 120.5} .−3 − c ) .4}và {a.( AB 'C ")) = MH 1 1 1 1 1 1 http://dethithu. B (1.Truy cập tải ngay! Gọi M và M ' lần lượt là chân đường cao hạ từ A và A' trong các tam giác ABC .5 = 180 điểm) Xét số abc có các chữ số khác chữ số 0 và tổng các chữ số là 8 từ các chữ số đã cho ta chon được các bộ số {a. Vậy A(−3.1. 0.0 tam giác BNC nên CQ ⊥ BN suy ra BN ⊥ NP điểm) 8 4 Ta có NP =  . c}là {a.25 0.−3) vì B có hoành độ dương.−1) Suy ra D(− 1.

0 ⇒ 0 < bc ≤ 1 điểm) 1 1 2 1 2 3 2 Ta chứng minh + ≤ (1) và + ≤ (2) 2 1 + bc 1 + bc 1 + b2 1+ c2 1+ a2 1 1 1 1 1 1 + b2 +1 + c2 2 Với (1) ta có : ( + ) ≤ + = 2 1+ b2 1 + b 2 1 + c 2 (1 + b 2 )(1 + c 2 ) 1+ c2 = 1+ hay ( 1 − ( bc ) 2 (1 + b )(1 + c ) 2 1 1+ b 2 Với (2) ta có 2 + ≤ 1+ 1 1+ c 1 1+ a2 2 )2 ≤ ≤ 1 − ( bc ) (1 + bc ) 2 2 = 2 1 + bc http://dethithu.25 0. Lý.net để cập nhật nhiều đề thi thử và tài liệu ôn thi hơn Tham gia Group: Ôn Thi ĐH Toán . 1 + a + ≤ ⇒ − − ≥0⇔ − = 1+ a 2 1+ a 2(1 + a ) 1+ a 2(1 + a ) 1 + bc 2 1 + bc ( 2a − 1 + a ) 2 = ≥ 0 đúng. 2(1 + a ) http://dethithu.Truy cập tải ngay! abc có các chữ số khác chữ số 0 và tổng các chữ số là 8 .com/dethithu.net thường xuyên để cập nhật nhiều Đề Thi Thử THPT Quốc Gia.com/groups/onthidhtoananhvan Like Fanpage để cập nhật đề thi thử nhiều hơn qua Facebook : http://facebook. Sử. c} (1.b.Xác suất cần tìm là p = 12 1 = 180 15 10 Từ giả thiết suy ra a.net 1 2 3 2 Suy ra + ≤ . tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia các môn Toán.Cập nhật hằng ngày. ôn thi: http://facebook.Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia . không mất tính tổng quát ta giả sử a = max {a.com/dethithu. c > 0 và a.Hết ---------Truy cập http://dethithu.http://dethithu. 2 --------.net 11 . 2 1 + bc 1+ a2 => Cộng (1) và (2) theo từng vế ta có : dấu bằng khi a = b = c = 1 Vậy giá trị lớn nhất của P là 1 1+ a2 + 1 1+ b2 + 1 1+ c2 ≤ 0.c = 1 . Anh. Hóa. b.25 3 2 2 3 2 . Sinh .net . Địa được DeThiThu.Anh để cùng nhau học tập.Net cập nhật hằng ngày phục vụ sĩ tử! Like Fanpage Đề Thi Thử THPT Quốc Gia .25 4 1 1 2 ⇔ + ≤ 2 2 1 + bc 1 + bc 1+ b 1+ c 2 1 2 2 2 3 2 => + ≤ + ≤ 1+ a 2 1 + bc 1 + a 1 + bc 1+ a2 1 2 3 3 1 2 1 + 3a 2a 1 + 3a − 2 2a .25 0. b.Tài Liệu Ôn Thi.Tài Liệu Ôn Thi: http://facebook.net 0. Văn.

Truy cập tải ngay! http://dethithu. ∀m ∈ R Lại có f (1) = 1 + m − 2 − m − 2 = −3 6= 0. ∀m ∈ R. 1) của hai tiệm cận làm tâm đối xứng. −2) và cắt Ox tại (−2. Điều kiện cos x 6= 0. 0). ∀ x ∈ D.Cập nhật hằng ngày. ( x − 1)2 x −∞ y0 1 y y +∞ 1 − − +∞ −∞ 1 I O 1 1 Hàm số nghịch biến trên (−∞.0 điểm). • Tập xác định : D = R\{−1}. x →1 x →1 http://dethithu.5 điểm). Câu 1b (1. 4 Like Fanpage để cập nhật đề thi thử nhiều hơn qua Facebook : http://facebook. Khi đó phương trình đã cho tương đương với : cos 2x + 1 + cos2 x sin x = cos x + sin2 x cos x Ä ä ⇔ cos2 x − sin2 x + sin x + sin xcos2 x − cos x − sin2 x cos x = 0 ⇔ (cos x − sin x ) (cos x + sin x ) + sin x − cos x + sin x cos x (cos x − sin x ) = 0 ⇔ (cos x − sin x ) (sin x + cos x + sin x cos x − 1) = 0 ñ cos x − sin x = 0 (1) ⇔ sin x + cos x + sin x cos x − 1 = 0 (2) π http://dethithu. 1) và (1. • Sự biến thiên : + Giới hạn.net ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA Môn : TOÁN Thời gian làm bài 180 phút ———— ———————— Đáp án đề số 7 Câu 1a (1. lim+ y = +∞ ⇒ tiệm cận đứng là x = 1. tiệm cận : lim y = lim y = 1 ⇒ tiệm cận ngang là y = 1. Hàm số không có cực trị. Câu 2a (0.Tài Liệu Ôn Thi.com/dethithu. Do đó đường thẳng d luôn cắt đồ thị (C ) với mọi giá trị của m.http://dethithu. Phương trình hoành độ giao điểm của đường thẳng d và đồ thị (C ) là : x+2 = x+m ⇔ x−1 ® x 6= 1 x 2 + ( m − 2) x − m − 2 = 0 Đặt f ( x ) = x2 + (m − 2) x − m − 2. • Đồ thị : + Cắt Oy tại (0. +∞).net 12 Ta có (1) ⇔ tan x = 1 ⇔ x = x .net + Bảng biến thiên : 3 y0 = − < 0. −2 −2 + Nhận giao điểm I (1. Ta có ∆ = (m − 2)2 − 4(−m − 2) = m2 + 12 > 0. x →+∞ x →−∞ lim− y = −∞.0 điểm).net .net + kπ.Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia .

Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia . ta có : http://dethithu. y x x 1 2 4 Với = x + thay vào (1) được 4x2 + 2 = 0 (vô nghiệm).2] Câu 4 (1.Cập nhật hằng ngày.net 4 x +2 = 4 2 x y ⇔ 1  2  3x + 2 = 4 y   2   2x + (1) (2) Trừ theo vế (1) và (2) ta có : 1 2 1 x− = = x−   4 y x   y = 2 ⇔ 1 2 ⇔   1 x x− = − = x+ y x y  − x2 + 4 x 1 1 +2 − 2 = 0 ⇔ x− 2 x y y y Ç å2  2 x 2 x 1 2 4 = x − thay vào (1) được 4x2 + 2 = 8 ⇔ x = ±1 ⇒ y = ∓1. x = k2π (k ∈ Z). y x x http://dethithu.net 13 .net Vậy hệ có hai nghiệm ( x.com/dethithu.2] [0. x = + k2π (loại) 4 2 2 π Vậy phương trình có nghiệm x = + kπ. y) = (−1. Hệ đã cho tương đương với : 2 x + =2 x2 y 1   2  3x + 2 = 4 y   2   x + http://dethithu.0 điểm). x = −2 (loại) Ta có y(0) = −1. 3 3 3 Ç Câu 3 (0. Like Fanpage để cập nhật đề thi thử nhiều hơn qua Facebook : http://facebook.http://dethithu.Tài Liệu Ôn Thi. −1) và ( x. y) = (1.5 điểm).0 điểm). phương trình (2) trở thành : 2 t2 − 1 t+ − 1 = 0 ⇔ t2 + 2t − 3 = 0 ⇔ 2 ñ t=1 t = −3 (loại)  x = k2π πã 1 π Với t = 1 ⇒ sin x + cos x = 1 ⇔ sin x + = √ ⇔ .5 điểm). y(2) = e2 . − . Đạo hàm y0 = ex ( x2 −x − 1) + ex (2x − 1) = ex ( x2 + x − 2). y(1) = −e. do đó max y = y(2) = e2 . y0 =0⇔ [0.Truy cập tải ngay! Ä Đặt sin x + cos x = t |t| 6 √ ä 2 ⇒ sin x cos x = t2 − 1 . Điều kiện x 6= 0. y ∈ R). min y = y(1) = −e. Với Câu 5 (1. y 6= 0.net |z − 2 − i | = |2z¯ − 2i | ⇔ | x + yi − 2 − i | = |2 ( x − yi ) − 2i | ⇔ ( x − 2)2 + (y − 1)2 = 4x2 + (2y + 2)2 ⇔ 3x2 + 3y2 + 4x + 10y − 1 = 0 4 10 1 ⇔ x 2 + y2 + x + y − = 0 3 3 3 √ å 2 5 4 2 Vậy tập hợp các điểm biểu diễn số phức z là đường tròn tâm − . Gọi z = x + yi ( x. 4 Å Câu 2b (0. ñ x=1 . 1). bán kính R = .net .

Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia .net .Tài Liệu Ôn Thi. ta có :  x3 dv = x2 dx    v= 3 .Truy cập tải ngay! ® Đặt      1 du = dx u = ln( x − 1) x−1 ⇒ .http://dethithu.Cập nhật hằng ngày.

5 .

x3 1 I= ln( x − 1).

.

.

net x3 125 ln 4 1 dx = − x−1 3 3 !. − 3 3 2 = Vậy I = 125 ln 4 1 − 3 3 Z5 2 x3 + 3 http://dethithu.

5 .

x2 + x + ln( x − 1) .

.

.

2 2 124 ln 4 35 − .0 điểm). → Đường thẳng cần tìm qua M(2. sin ADB Gọi H là hình chiếu của S trên BD ⇒ SH ⊥( ABCD ) (vì (SBD )⊥( ABCD )). SD lên ( ABCD ). Like Fanpage để cập nhật đề thi thử nhiều hơn qua Facebook : http://facebook. SD với ( ABCD ). sin 450 = 2a2 3. Theo giả thiết ta có SAH √ AD Suy ra tam giác H AD vuông cân tại H ⇒ H A = HD = √ = a 3. (SAD )). (SAD )) = .net Câu 7 (1. tan 300 = a 3. HD lần lượt là hình chiếu của SA.DB. M là trung điểm AB nên B(4 − t. (SAD )) = √ d( H. Vậy đường thẳng cần tìm có phương trình 2( x − 2) + (y − 1) = 0 ⇔ 2x + y − 5 = 0. 5 3 3 http://dethithu. Gọi I là hình chiếu của H trên SK ⇒ H I ⊥(SAD ) √ ⇒ H I = d( H. 1 a 6 Tam giác H AD vuông tại H nên HK = AD = . −4). 2 √ 1 Trong tam giác SH A vuông tại H có SH = H A. 1) và có một vectơ pháp tuyến − n = (2.net Câu 6 (1. 1). −t). 3) .ABCD là VS. √ = a. B (3. Ta có S ABCD = 2S∆ADB = DA. 3 √ 3 1 2a 3 Vậy thể tích khối chóp S.2a. (SAD )) = √ d( H. −→ Khi đó B ∈ d2 nên 4 − t − 2t − 1 = 0 ⇔ t = 1 ⇒ A (1.ABCD = .S ABCD .com/dethithu. Khi đó H A.0 điểm). H I2 HS2 HK2 a 3a 5 √ 2 2 2a 5 Vậy d(C. Do đó SAH ÷ = SDH ÷ = 300 ⇒ H A = HD. (SAD )) = √ H I = . HD 3 Gọi K là trung điểm AD ⇒ HK ⊥ AD ⇒ AD ⊥(SHK ).net I A B H K D C BD 2 d( H. 3 3 S http://dethithu. √ √ ÷ = a 6. −1) ⇒ AB = (2. ÷ = SDH ÷ lần lượt là góc của SA. 3 2 = Z5 Ç 2 1 x +x+1+ dx x−1 2 å 124 ln 4 35 − 3 2 http://dethithu. Ta có A ∈ d1 ⇒ A(t.SH = . t + 2). (SAD )). 2 2 √ 1 1 1 1 2 a 15 Trong ∆SHK có = + = 2 + 2 ⇒ HI = . (SAD )) = d( B.net 14 Ta có d(C.

Bất đẳng thức cần chứng minh tương đương với : http://dethithu. 0. Do đó số kết quả thuận lợi cho biến cố A là |Ω A | = 225 + 400 = 625.com/dethithu. 5) làm một vectơ chỉ phương.Truy cập tải ngay! Câu 8 (1. Câu 9 (0. 4) và nhận − n−→.0 điểm). 4) http://dethithu. Ta cần chọn thêm 3 thẻ ghi số lẻ trong 6 thẻ ghi số lẻ (trừ thẻ ghi số 5) và 3 thẻ ghi số chẵn trong 6 thẻ ghi số chẵn (trừ thẻ ghi số 10). TH2 : Chọn thẻ chia hết cho 5 là thẻ ghi số 10. −2). Đường thẳng d có một vectơ chỉ phương − u dî →ó = (5. −1.net 4 1 1 4 4 16 + + > + > = 16 a b c a b+c a+b+c Ta có bất đẳng thức cần chứng minh. 7 = 3432.net 2ab 3bc 2ca 5 + + > 3 (c + a) (c + b) ( a + b) ( a + c) (b + c) (b + a) 5 ⇔ 2ab (1 − c) + 3bc (1 − a) + 2ca (1 − b) > (1 − a) (1 − b) (1 − c) 3 ⇔ ab + 4bc + ca > 16abc 4 1 1 ⇔ + + > 16 a b c Áp dụng bất đẳng thức 1 1 4 + > được : x y x+y http://dethithu. Do đó trường hợp này có C62 × C64 = 225 cách chọn. ——— Hết ——— Like Fanpage để cập nhật đề thi thử nhiều hơn qua Facebook : http://facebook. |Ω| 3432 Câu 10 (1.0 điểm). Đường thẳng ∆ đi qua A(0.net 15 .http://dethithu. Ta cần chọn thêm 2 thẻ ghi số lẻ trong 6 thẻ ghi số lẻ (trừ thẻ ghi số 5) và 4 thẻ ghi số chẵn trong 6 thẻ ghi số chẵn (trừ thẻ ghi số 10).net − − → Mặt phẳng ( P) có một vectơ pháp tuyến n( P) = (2. Do đó trường hợp này có C63 × C63 = 400 cách chọn. Phép thử là chọn ngẫu nhiên 7 tấm thẻ trong 14 tấm thẻ nên ta có |Ω| = C14 Gọi A là biến cố "trong 7 tấm thẻ được chọn có 3 tấm thẻ mang số lẻ. 2. 1. 1).5 điểm). → = (−1. −1. Tọa độ giao điểm A của d và ( P) là nghiệm hệ   x − 1 y+3 z−3 = = −1 2 1  2x + y − 2z + 9 = 0   x   =0 ⇔ y = −1   z=4 ⇒ A(0.Tài Liệu Ôn Thi. |Ω A | 625 Vậy xác suất của biến cố A là P( A) = = . − u ( P)   x   = 5t Vậy ∆ có phương trình y = −1   z = 4 + 5t d . ta có hai trường hợp sau : TH1 : Chọn thẻ chia hết cho 5 là thẻ ghi số 5.Cập nhật hằng ngày.net . 4 tấm thẻ mang số chẵn trong đó có duy nhất một tấm thẻ mang số chia hết cho 5".Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia .

x1 x2 = m + 4 » −−→ Ta có MA = ( x1 + 1.Cập nhật hằng ngày. +∞). + Nhận điểm uốn U (1. yCĐ = 0.  m = −81 Vậy m = −1 hoặc m = −81.Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia . B( x2 . A( x1 . Hàm số đạt cực tiểu tại x = 0. http://dethithu.0 điểm). −2) làm tâm đối xứng. y0 0 0 + 2 0 0 ñ =0⇔ 1 x=0 . Hàm số đạt cực đại tại x = 2.  m = −1    x1 = 11 Với x1 = −2x2 − 3 thay vào (1) ta có  x2 = −7 . yCT = −4. x1 = −2x2 − 3    x1 = 3 http://dethithu.http://dethithu. x →+∞ y x →−∞ + Bảng biến thiên : y0 = −3x2 + 6x = x −∞ y0 − +∞ y −3x ( x − 2). 0) và (2. m( x1 + 1)).net Với x1 = 2x2 + 1 thay vào (1) ta có  x2 = 1 .com/dethithu. 2). Hàm số nghịch biến trên (−∞. ñ √ √ x1 = 2x2 + 1 2 2 Lại có MA = 2MB ⇔ | x1 + 1| 1 + m = 2 | x2 + 1| 1 + m ⇔ .net + Cắt Oy tại (0.net ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA Môn : TOÁN Thời gian làm bài 180 phút ———— ———————— Đáp án đề số 8 Câu 1a (1. x=2 2 O +∞ −2 − U −∞ −4 −4 Hàm số đồng biến trên (0. • Đồ thị : http://dethithu. Phương trình hoành độ giao điểm của d và (C ) là : 3 2 2 ñ − x + 3x − 4 = m( x + 1) ⇔ ( x + 1)( x − 4x + 4 + m) = 0 ⇔ x = −1 x2 − 4x + 4 + m = 0 Đặt f ( x ) = x4 − 4x + 4 + m có ∆ = −m và f (−1) = m + 9.net • Tập xác định : D = R. −4).net . m( x2 + 1)) ® x1 + x2 = 4 Trong đó theo định lý vi-ét ta có (1).net 16 x .Tài Liệu Ôn Thi.0 điểm). lim y = +∞. Do đó với m < 0 và m 6= −9 thì d cắt (C ) tại ba điểm phân biệt : M(−1. • Sự biến thiên : + Giới hạn tại vô cực : lim y = −∞. m ( x1 + 1)) ⇒ MA = | x1 + 1|» 1 + m2 −→ MB = ( x2 + 1.Truy cập tải ngay! http://dethithu. Câu 1b (1. 0). Like Fanpage để cập nhật đề thi thử nhiều hơn qua Facebook : http://facebook. m ( x2 + 1)) ⇒ MB = | x2 + 1| 1 + m2 .

net 17 .net Ký hiệu phương trình đã cho là (1) ta có : √ Ä ä (1) ⇔ 3 sin 2x + 2 cos 2x − cos2 2x − sin2 2x − 1 = 0  √  ⇔ sin 2x sin 2x + 3 = (1 − cos 2x )2  √  ⇔ 2 sin x cos x sin 2x + 3 = 4sin4 x   √ ⇔ 2 sin x 2 sin xcos2 x + 3 cos x − 2sin3 x = 0 " sin x = 0 √ 2sin3 x − 2 sin xcos2 x − 3 cos x = 0 " sin x = 0 √ √ 2tan3 x − 3tan2 x − 2 tan x − 3 = 0 " sin x = 0√ tan x = 3 ⇔ ⇔ ⇔ http://dethithu.com/dethithu. Ä√ ä Ä√ ä √ 3 − i (1 + i ) 3 + i (−i ) 2+ 3 1 Ta có z = + = − i. phần ảo của z là − và |z| = + = 2 + 3. Điều kiện x 6= −8.net .http://dethithu.net Với x = y = 0 thay vào (2) không thỏa mãn.net  x = kπ π ( k ∈ Z) x = + kπ 3 π Vậy phương trình có nghiệm x = kπ.Tài Liệu Ôn Thi.5 điểm).3 10x +15 x +8 = 3−2 .5 điểm).Cập nhật hằng ngày. Like Fanpage để cập nhật đề thi thử nhiều hơn qua Facebook : http://facebook.Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia . ta có : (2) ä3 äÄ =0 y2 + x 2 y + x 4 = 0 ä 2x2 + y2 + x2 y + x4 = 0 äÄ ä y = x2 1 + y + x2 2 ñ 2 y=x ⇔ x=y=0 2x2 Ç å2 3 + x4 = 0 4 http://dethithu. http://dethithu.net Kết hợp điều kiện phương trình có nghiệm x = −4. x = + kπ (k ∈ Z). Xét hệ phương  2x2 y + y3 = 2x4 + x6 » trình  ( x + 2) y + 1 = ( x + 1)2 (1) ⇔ 2x2 y − x2 + y3 − x2 Ä ⇔ 2x 2 Ä ä y−x ⇔ y − x2 Ä  ⇔  2 ä Ä Ä + y−x 2 (1) . 41 http://dethithu.Truy cập tải ngay! Câu 2a (0. 3 ⇔ Câu 2b (0. Phương trình đã cho tương đương với : x = −4 41x + 68 12 ⇔ = ⇔ 62 4x + 32 x+2 x= 41  1 4 3 .5 điểm). x = Câu 4 (1.3 2x +16 x +2 ⇔3 41x +68 4x +32 =3 12 x +2 62 . 2 2 4 4 Câu 3 (0.0 điểm). 1 − i2 −2i2 2 2 s √ √ √ 2+ 3 1 7+4 3 1 » Vậy phần thực của z là . x 6= −2.

Cập nhật hằng ngày. y) = − 3. phương trình (∗) trở thành : ñ 2 ( x + 2)t = t + 2x ⇔ t(t − x ) − 2(t − x ) = 0 ⇔ (t − x )(t − 2) = 0 ⇔ t=2 t=x √ √ Với t = 2 ⇒ √x2 + 1 = 2 ⇔ x = ± 3 ⇒ y = 3. 4 Ç 1 x − sin 2x 2 å.0 điểm).net . (t > 1). 3 . Đặt x2 + 1 = t.Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia . 3 và ( x. Câu 5 (1.Truy cập tải ngay! √ Với y√= x2 thay vào (2) ta có ( x + 2) x2 + 1 = x2 + 2x + 1 (∗). Ä√ ä Ä √ ä Vậy hệ có hai nghiệm ( x.Tài Liệu Ôn Thi.http://dethithu. http://dethithu. Thể tích khối tròn xoay cần tính là : π V=π Z4 0 π π sin xdx = 2 2 Z4 0 π (1 − cos 2x ) dx = 2 Vậy thể tích khối tròn xoay cần tính là V = π2 .net Với t = x ⇒ x2 + 1 = x (vô nghiệm). y) = 3.

.

π .

2 .

.

 AH ⊥SO Trong (SAC ). Theo giả thiết ABCD là hình thoi và ÷ BCD = 600 ⇒ ∆BCD là tam giác đều. M ∈ SC ⇒ SC ⊥( MBD ).com/dethithu.ABCD là VS. 2 Like Fanpage để cập nhật đề thi thử nhiều hơn qua Facebook : http://facebook. 2 2 2 3a a OM MC 2 OC − OM − 4 √ 4 1 a3 2 Do đó thể tích khối chóp S. (SBD)) = d ( A.net Ta có  ⇒ BD ⊥(SAC ) ⇒ BD ⊥SC.net Vậy khoảng cách từ C đến (SBD ) là d (C.net 18 .ABCD = . ta có  ⇒ AH ⊥(SBD ) ⇒ AH = d ( A.0 điểm). √ √ 1 a2 3 Do đó BD = a.S ABCD = .AC.OM a 6 Ta có ∆SAC ∼ ∆OMC ⇒ = ⇔ SA = √ =q 2 = . (SBD )) = AH = √ . 1 a Do đó ◊ BMD là góc giữa (SCB) và (SCD ) ⇒ ◊ BMD = 900 ⇒ OM = BD = . AH ⊥ BD 1 1 1 2 4 2 a √ Trong tam giác SAO vuông tại A có = + = + = ⇒ AH = . 2a SA AC AC. suy ra diện tích ABCD là S ABCD = .SA. kẻ OM⊥SC. 0 π2 = 4 http://dethithu. 2√ 2 √ a 3. kẻ AH ⊥SO. 3 4 S M H C B O A D Ta có O là trung điểm AC nên d (C. AC = a 3. (SBD )). H ∈ SO.net Câu 6 (1. BD ⊥SA Gọi O = AC ∩ BD. trong (SAC ). 2 2   BD ⊥ AC http://dethithu.BD = . AH 2 AS2 AO2 3a2 3a2 a2 2 a http://dethithu. (SBD )).

’ = 900 ⇒ ÷ Ta có AIB ACB = 450 hoặc ÷ ACB = 1350 .Tài Liệu Ôn Thi. −1).net Câu 8 (1.î−1. ( x. −1. f (1) = 4. http://dethithu. 2] có f 0 (t) = −6t2 + 6. − → − → Ta có B ∈ DB ⇒ B(−3m − 4. 2).com/dethithu.0 điểm). −1. 1) . min f (t) = f (−1) = f (2) = 4. − u2 = (−1. [−2. 0). Và P đạt giá trị nhỏ nhất bằng −4 khi ( x. M1 M2 = (2. 6) làm một vectơ pháp tuyến. f 0 (t) = 0 ⇔ t = ±1. 5). ( x. 1). 2. I A = (3.net 19 .Truy cập tải ngay! Câu 7 (1.0 điểm).2] Vậy P đạt giá trị lớn nhất bằng 4 khi ( x. 2. Từ đó suy ra ACD − → Lại có I A = IC nên ID ⊥ AC hay AC nhận ID = (1. → Đường thẳng d1 đi qua M1 (1.net Câu 10 (1. −2). Mặt khác AC đi qua M (−1.net 3 Số phần tử của tập A là A5 = 60. 1). −2). m − 1). Xét hàm số f (t) = −2t3 + 6t trên [−2. →− → ’ = 900 nên − Vì AIB I A. −1) và nhận DA = (2. → u2 .Cập nhật hằng ngày. 0) và có một vectơ chỉ phương u2 = (−1. 5 ñ √ √ t=1 2 Từ đó suy ra 5t − 30t + 65 = 2 10 ⇔ . ( x.Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia . 3 = 34220. y) = (1. î→ − ó î→ − ó −−−→ −−−→ Ta có − u1 . 4). y) = (−2. Do đó max f (t) = f (−2) = f (1) = 4. do đó tam giác ACD vuông cân tại D nên DA = DC.0 điểm). Ta có số kết quả thuận lợi cho A là |Ω A | = C36 24 9936 2484 |Ω A | Vậy xác suất biến cố A là P ( A) = = = . y) = (1. −1). ( x. 1). 2) và có một vectơ chỉ phương − u1 = (1. 4) nên có phương trình x − 2y + 9 = 0.net . Vậy A(1. √ −→ Ta có A ∈ AC ⇒ (2t − 9. m) ⇒ IB = (−3m − 2.C 2 = 9936. ——— Hết ——— Like Fanpage để cập nhật đề thi thử nhiều hơn qua Facebook : http://facebook. Số phần tử của A không có chữ số 4 là A34 = 24. −2) làm một vectơ pháp tuyến. 4 Khi đó P = ( x + y)3 − 3( x + y) xy − 3( x + y) = ( x + y)3 − 3( x + y)( xy + 1). −1. Vậy ( P) có phương trình −1( x − 1) − 1(y + 1) + 1(z − 2) = 0 ⇔ x + y − z + 2 = 0. Do đó DB có phương trình 2( x + 1) + 6(y + 1) = 0 ⇔ x + 3y + 4 = 0. t) ⇒ DA = (2t − 8. M1 M2 = −6 6= 0. http://dethithu. → u2 = (−1. − → Đường thẳng d2 đi qua M2 (3.5 điểm). t + 1) ⇒ DA = 5t2 − 30t + 65.2] [−2. 1) làm một vectơ pháp tuyến. 1 . y) = (2. 5) và B(2. y) = (−1. ÷ = 450 . Mặt phẳng ( P) chứa d1 nên đi qua M1 (1. Do đó d1 và d2 là hai đường thẳng chéo nhau (đpcm). y) = (−1. Số phần tử của A không có mặt chữ số 4 là 60 − 24 = 36. −1. −2) ⇒ − u1 .http://dethithu. √ √ | − 1 + 2 + 9| √ Lại có DA = 2d( D. Hay P = ( x + y)3 − 3( x + y)[( x + y)2 − 2] = −2( x + y)3 + 6( x + y). AC ) = = 2 10. Từ giả thiết ta có ( x + y)2 − 3 = xy 6 (x + y )2 ⇔ ( x + y)2 6 4 ⇔ −2 6 x + y 6 2. 2). f (−1) = −4. Khi đó f (−2) = 4. Câu 9 (0. IB = 0 ⇔ 3(−3m − 2) + 4(m − 1) = 0 ⇔ m = −2 ⇒ B(2. Phép thử là chọn ngẫu nhiên ba số từ A nên |Ω| = C60 Gọi A là biến cố "ba số được chọn có đúng một số có mặt chữ số 4".ó → → Hơn nữa ( P) song song với d2 nên nhận − u1 . f (2) = −4. 34220 8555 |Ω| http://dethithu. 1. http://dethithu. −→ Đường thẳng DB đi qua D (−1.net t=5 Vì điểm A có hoành độ dương nên A(1. −2).

http://dethithu.0 điểm). tiệm cận : lim y = lim y = 2 ⇒ tiệm cận ngang là y = 2. 2) của hai tiệm cận làm tâm đối xứng. ∀ x ∈ D. Phương trình hoành độ giao điểm của d và (C ) là : http://dethithu. ( x − 1)2 x −∞ y0 2 y y +∞ 1 − − +∞ −∞ 2 I − 12 O 1 2 Hàm số nghịch biến trên (−∞. Câu 1b (1. lim+ y = +∞ ⇒ tiệm cận đứng là x = 1. • Đồ thị : Ç å 1 + Cắt Oy tại (0.Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia .net Theo định lý vi-et ta có x1 + x2 = −1. Like Fanpage để cập nhật đề thi thử nhiều hơn qua Facebook : http://facebook. 2) và có hệ số góc m nên có phương trình dạng y = m( x + 2) + 2. x2 ( x1 < x2 ). −1) và cắt Ox tại − . 0 . Đường thẳng d qua A(−2.0 điểm). x1 x2 = . m Khi đó d cắt (C ) tại hai điểm thuộc hai nhánh phân biệt khi và chỉ khi : x1 < 1 < x2 ⇔ ( x1 − 1) ( x2 − 1) < 0 ⇔ x1 x2 − ( x1 + x2 ) + 1 < 0 −2m − 3 ⇔ + 1 + 1 < 0 ⇔ m > 0 (thỏa mãn) m Vậy với m > 0 thì d cắt (C ) tại hai điểm thuộc hai nhánh phân biệt. +∞). • Tập xác định : D = R\{1}.Tài Liệu Ôn Thi.Truy cập tải ngay! http://dethithu.net ® 2x + 1 x 6= 1 = m ( x + 2) + 2 ⇔ mx2 + mx − 2m − 3 = 0 x−1 Đặt f ( x ) = mx2 + mx − 2m − 3 có ∆ = 9m2 + 12m.net 20 .net ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA Môn : TOÁN Thời gian làm bài 180 phút ———— ———————— Đáp án đề số 9 Câu 1a (1. x →+∞ x →−∞ lim− y = −∞.net .http://dethithu. −2m − 3 http://dethithu. 2 x −1 + Nhận giao điểm I (1. Hàm số không có cực trị.Cập nhật hằng ngày. Đường thẳng d cắt (C ) tại hai điểm phân biệt khi và chỉ khi :   a   6= 0 ∆>0    f (1) 6 = 0   m   6= 0 ⇔ 9m2 + 12m > 0   −3 6 = 0  ⇔ m>0 m<− 4 3 Giả sử d cắt (C ) tại hai điểm phân biệt có hoành độ x1 .com/dethithu. x →1 x →1 + Bảng biến thiên : 3 y0 = − < 0. 1) và (1.net • Sự biến thiên : + Giới hạn.

http://dethithu.0 điểm).0 điểm). Với x = u ≥ 0 ⇒ y = x2 + 1 thay vào (2) được  x=0 Ä ä ⇔ x4 − x3 − 2x2 = 0 ⇔ x2 x2 − x − 2 = 0 ⇔   x=2 x = −1 (loại) http://dethithu. Vậy hệ có hai nghiệm ( x.net x+1 1 3 1 < ⇔ <0⇔x< 2x − 1 2 2 (2x − 1) 2 1 Kết hợp điều kiện bất phương trình có tập nghiệm S = −∞.Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia . Phương trình đã cho tương đương với : " z=2 √ z = −2 ± i 7 √ Vậy phương trình đã cho có 3 nghiệm phức z = 2.net . phương trình (1) trở thành x3 − x2 + x = u2 + 1 u − u2 + 1 + 1 ⇔ x3 − x2 + x = u3 − u2 + u (∗) Ä ä Ä ä Xét hàm số f (t) = t3 − t2 + t trên [0.Cập nhật hằng ngày.5 điểm). 2 x + 4x + 1 = y2 = 0 (2) » Đặt u = y − 1 (u ≥ 0) ⇒ y = u2 + 1. y) = (2.Truy cập tải ngay! Câu 2a (0. 2 2 x x x x2 1   u 1 = ln x 1 dx = dx x2 Đặt  1 1 = dx x ⇒ 3 x  v = 3    du .  1 x+1 Điều kiện > 0 ⇔  x > 2 . Ta có A = = 3 2 − 3 cot α 2− 2 4+ http://dethithu. 5 4 + 5 cot α 2 = 13. ∀t ∈ [0. với x = 2 ⇒ y = 5. +∞).5 điểm). 1) và ( x.net Câu 2b (0. 5).net Với x = 0 ⇒ y = 1. ä2 x3 + 4x2 + 1 = x2 + 1 Ä Câu 5 (1. +∞) có f 0 (t) = 3t2 − 2t + 1 > 0. Suy ra hàm số f (t) luôn đồng biến trên (0. +∞). 2 Ç Câu 4 (1. Khi đó bất phương trình đã cho tương đương với : 2x − 1 x < −1 http://dethithu.   x3 − x2 + x å » = y y − 1 − y + 1 (1) Xét hệ phương trình  3 . .Tài Liệu Ôn Thi. Ze Ze Ze Ze 1 ln x ln x ln x e Ta có I = dx + dx = ln | x ||1 + dx = 1 + dx. z = −2 ± i 7. do đó (∗) ⇔ f ( x ) = f (u) ⇔ x = u. y) = (0. (z − 2) z2 + 4z + 9 = 0 ⇔ Ä ä Câu 3 (0.5 điểm).

e .

x3 I = 1+ ln x.

.

.

net Ze 1 . ta có : http://dethithu. − 3 1 1 .

e x3 1 e3 x3 .

2e3 + 10 dx = 1 + − .

.

.

9 Like Fanpage để cập nhật đề thi thử nhiều hơn qua Facebook : http://facebook.net 21 Vậy I = . = 3 x 3 9 1 9 http://dethithu.net 2e3 + 10 .com/dethithu.

Cập nhật hằng ngày. = .net . CH ⊥SB và VC. ta có : AID ABC + BAI. ’ Ta có ∆ABE = ∆BCF ⇒ ABE ’ = 900 ⇒ CH ⊥ EB (2) ÷ ÷ ÷ Xét ∆BHF có BFH + FBH = BFH + BCF Từ (1) và (2) ta có CH ⊥(SEB) ⇒ CH ⊥SB (đpcm). 9).S∆SEB = .EB = .http://dethithu. √ a 3 Tam giác SAD đều cạnh A nên SE⊥ AD và SE = .net ’ = BCF. Like Fanpage để cập nhật đề thi thử nhiều hơn qua Facebook : http://facebook. SE⊥ AB http://dethithu. Do đó AI có phương trình x + y − 5 = 0.0 điểm).Truy cập tải ngay! Câu 6 (1. 2 Nhận thấy SE2 + EB2 = SB2 nên ∆SEB vuông tại E ⇒ SE⊥ EB (đpcm). √ . Gọi K là giao điểm của AI và MM0 ta có K (0. AD = CAD ’ = CAI.Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia .SEB = CH. A E M0 K B I M C D http://dethithu. ’ Gọi AI là phân giác trong của góc ÷ BAC.net Trong tam giác FBC vuông tại B có Câu 7 (1. = . 2 √ √ a 5 Tam giác AEB vuông tại A có EB = AB2 + AE2 = . 12 http://dethithu. Gọi M0 là điểm đối xứng với M qua AI ta có phương trình MM0 là x − y + 5 = 0. 2 2 2 2 8 √ √ 1 1 2a a2 15 a3 3 Do đó thể tích khối chóp C.0 điểm). . 3 3 5 8 12 √ a3 3 Vậy SE⊥ EB.com/dethithu.SEB = . suy ra M0 (4.net ’ =÷ ’ I’ ÷ + CAI. 5 √ 5 √ √ 1 1 a 3 a 5 a2 15 Lại có diện tích tam giác SEB là S∆SEB = SE. SE⊥ EB Ta có  ⇒ SE⊥( ABCD ) ⇒ SE⊥CH (1). 5).Tài Liệu Ôn Thi.net 22 . 2 BH 2 BF2 BC2 as a2 a2 5 » a2 2a Trong tam giác HBC vuông tại H có CH = BC2 − BH 2 = a2 − =√ .SEB là VC. ’ ÷ ÷ nên AID ’ = I’ Lại có BAI ABC = CAD AD ⇒ ∆DAI cân tại D ⇒ DE⊥ AI. S F A B H E D C 1 1 1 4 1 5 a √ = + = + = ⇒ BH = .

Truy cập tải ngay! −−→ Khi đó AB đi qua A(1.http://dethithu. 4. http://dethithu.Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia . 3 = 165. Do đó số kết quả thuận lợi cho biến cố A là |Ω A | = C52 × C61 + C51 × C62 = 135.Cập nhật hằng ngày. Do đó số phần tử không gian mẫu là |Ω| = C11 Gọi A là biến cố "ba học sinh được chọn có cả nam và nữ". BM = (−t2 . −2) và B(2. BM = (−12 + 6t1 + 3t2 + 3t1 t2 .net . 11 − t1 .Tài Liệu Ôn Thi. http://dethithu. −2 + t1 . −−→ −→ Suy ra hAM = (1 i− 3t1 . 3 + 2t2 . −−→ −→ Do đó AM.net 23 . −1). −t2 ). 6 − 2t2 . BM = 0 ⇔  −5t2 + 5t1 t2 = 0 ⇔ . Để chọn 3 học sinh có cả nam và nữ ta chọn 2 nam 1 nữ hoặc 1 nam 2 nữ. Phép thử là chọn ngẫu nhiên 3 học sinh trong tổng số 11 học sinh. t2 = 1  3 − 9t1 + 13t2 − 7t1 t2 = 0 Vậy A(3.5 điểm).net Câu 8 (1. B ∈ d2 ⇒ B(1 + t2 . −4 + 2t1 ).net Câu 9 (0.0 điểm). 2 ——— Hết ——— Like Fanpage để cập nhật đề thi thử nhiều hơn qua Facebook : http://facebook. −1. −5t2 + 5t1 t2 . Do đó AB có phương trình 5( x − 1) − 3(y − 4) = 0 ⇔ 5x − 3y + 7 = 0.0 điểm). (2) và (3) ta có : P6 å ca + cb bc + ba ab + ac a+b+c 3 + + = = 2 ( a + b) 2 (c + a) 2 (b + c) 2 2 Dấu bằng xảy ra khi a = b = c = 1. 3 Vậy P đạt giá trị lớn nhất là khi a = b = c = 1. 4) và nhận AM0 = (3. 4 − 2t1 ) . Ta có A ∈ d1 ⇒ A(3t1 .net Cộng theo vế (1). 3 − 9t1 + 13t2 − 7t1 t2 ). t2 ). Theo giả thiết và bất đẳng thức AM − GM ta có : bc bc bc bc 1 1 √ =» =» 6 + (1) 2 a+b a+c 3a + bc a ( a + b + c) + bc ( a + b) ( a + c) Ç å ca ca ca ca 1 1 √ =» =» 6 + (2) 2 b+c b+a 3b + ca b ( a + b + c) + ca (b + c) (b + a) Ç å ab ab ab ab 1 1 √ =» =» 6 + (3) 2 c+a c+b 3c + ab c ( a + b + c) + ab (c + a) (c + b) Ç http://dethithu. |Ω| 165 11 Câu 10 (1.com/dethithu.  ®   −12 + 6t1 + 3t2 + 3t1 t2 = 0 h− i −→ −→ − → t1 = 1 Đường thẳng AB qua M ⇔ AM. 5) làm vectơ chỉ phương. |Ω A | 135 9 Vậy xác suất của biến cố A là P( A) = = = .

net Câu 1b (1.Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia . Vậy điểm cần tìm là A(−1.Cập nhật hằng ngày. Hàm số nghịch biến trên (−1.http://dethithu. Hàm số đạt cực tiểu tại x = 1. + Nhận điểm uốn U (0.0 điểm). http://dethithu. 1) làm tâm đối xứng. Ä ä Do đó tiếp tuyến tại A là y = 3x2A − 3 ( x − x A ) + x3A − 3x A + 1. • Tập xác định : D = R. y0 = 3x2 − 3 ⇒ y0 ( x A ) = 3x2A − 3. lim y = −∞. +∞). −1) và (1. x −∞ −1 0 y + 0 − 3 y −∞ 1 0 3 +∞ + U 1 +∞ 1 −1 O −1 −1 Hàm số đồng biến trên (−∞. 1). Hàm số đạt cực đại tại x = −1. yCĐ = 3. • Sự biến thiên : + Giới hạn tại vô cực : lim y = +∞. 1).net . x →+∞ y x →−∞ + Bảng biến thiên : y0 = 3x2 − 3 = 3( x2 − 1).0 điểm). x3A − 3x A + 1 .net ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA Môn : TOÁN Thời gian làm bài 180 phút ———— ———————— Đáp án đề số 10 Câu 1a (1. Ä ä Ta có A ∈ (C ) ⇒ A x A . Khi đó 2013x B + 2014x A = 2012 ⇔ −4026x A + 2014x A = 2012 ⇔ x A = −1.net 24 x .Truy cập tải ngay! http://dethithu.Tài Liệu Ôn Thi.com/dethithu. y0 = 0 ⇔ x = ±1. 3). yCT = −1.net Vì tiếp tuyến cắt (C ) tại B khác A nên x B = −2x A . • Đồ thị : + Cắt Oy tại (0. Phương trình hoành độ giao điểm của tiếp tuyến và (C ) là : 3x2A − 3 ( x − x A ) + x3A − 3x A + 1 = x3 − 3x + 1 Ä ä ⇔ 3x2A − 3 ( x − x A ) = x3 − x3A − 3x + 3x A Ä ä ⇔ 3x2A − 3 ( x − x A ) = ( x − x A ) x2 + xx A + x2A − 3 ( x − x A ) Ä ä Ä ä ⇔ ( x − x A ) x2 + xx A + x2A − 3 − 3x2A + 3 = 0 Ä ä ⇔ ( x − x A ) x2 + xx A − 2x2A = 0 Ä ä ⇔ ( x − x A ) (( x − x A ) ( x + x A ) + x A ( x − x A )) = 0 ⇔( x − x A )2 ( x + 2x A ) = 0 ñ x = xA ⇔ x = −2x A http://dethithu. Like Fanpage để cập nhật đề thi thử nhiều hơn qua Facebook : http://facebook.

net √ ä Ä w−2 √ . 6 6 3 Câu 2b (0. Ta có w = 1 + i 3 z + 2 ⇔ z = 1+i.Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia .Cập nhật hằng ngày. x = + k2π. http://dethithu.5 điểm). Phương trình đã cho tương đương với http://dethithu.net 2 sin x 2cos2 x − 5 cos x + 2 + 2cos2 x − 5 cos x + 2 = 0 Ä ä x = − π6 + k2π sin x = − 21   2 ⇔ 2cos x − 5 cos x + 2 (2 sin x + 1) = 0 ⇔  cos x = 2 ⇔  x = 7π ( k ∈ Z) 6 + k2π π 1 x = ± 3 + k2π cos x = 2  Ä  ä Vậy phương trình có nghiệm − π 7π π + k2π. x = ± + k2π (k ∈ Z).Tài Liệu Ôn Thi.http://dethithu.Truy cập tải ngay! Câu 2a (0.net .5 điểm).

3 √ .

.

.

.

.

.

w−2 .

.

√ .

.

.

w − 3 − i 3.

.

.

√ .

.

≤ 2 ⇔ .

.

√ .

Do đó |z − 1| ≤ 2 ⇔ .

.

.

≤ 2 ⇔ w − 3 − i 3.

. ≤ 4.

1 + i 3.

.

1 + i 3.

Đặt w = x + yi ( x. y ∈ R). ta có .

.

 √ .

.

√ .

.

√ 2 .

.

2 .

w − 3 − i 3.

≤ 4 ⇔ .

x + yi − 3 − i 3.

y) = . .0 điểm). 2 2 2 1 1 3 Với t = −y thay vào (2) được 4y − 1 = 0 ⇔ y = ⇔ t = − ⇒ x = . Ta có tập hợp các điểm biểu diễn số phức w là phần mặt phẳng nằm trong đường tròn (C ).net Câu 3 (0. Khi đó bất phương trình đã cho tương đương với : 2x − 1 x < −1 x+1 1 3 1 < ⇔ <0⇔x< 2x − 1 2 2 (2x − 1) 2 1 Kết hợp điều kiện bất phương trình có tập nghiệm S = −∞. hệ trở thành   » » √ √ t + 1 + t2 + 4 = 3y + y2 + 4 t − 3y + 1 + t2 + 4 − y2 + 4 ⇔2 (t + 1)2 − y2 − 3(t + 1) + 3y + 1 = 0 t − y2 − t + 3y − 1 = 0 Cộng theo vế (1) và (2) được 2 2 t −y + » t2 + 4 − » (1) (2) http://dethithu.net y2 + 4 = 0 ⇔ t2 − y2 + √ t2 − y2 t2 + 4 + Ñ ⇔ t2 − y2 Ä ä 1+ √ » y2 + 4 =0 é 1 t2 + 4 + » y2 + 4 =0 ⇔ t2 = y2 ⇔ t = ± y 1 1 3 ⇒t= ⇒x= . http://dethithu.  1 x+1 Điều kiện > 0 ⇔  x > 2 . . 3 và bán kính R = 4. ≤ 4 ⇔ ( x − 3) + y − 3 ≤ 16 Ä √ ä Gọi (C ) là đường tròn tâm I 3.5 điểm). và ( x. 2 Ç å Câu 4 (1. 2 2 4 4 Like Fanpage để cập nhật đề thi thử nhiều hơn qua Facebook : http://facebook. kể cả (C ).net 25 Với t = y thay vào (2) được 2y − 1 = 0 ⇔ y = . http://dethithu. 4Ç 4 Ç å å 4 3 1 3 1 Vậy hệ có hai nghiệm ( x.net Đặt x − 1 = t. y) = .com/dethithu.

E nằm trên đường tròn đường kính AC. ÷ =÷ Ta có AHC AEC = 900 nên bốn điểm A.net Gọi I trung điểm SA ta có  DI ⊥SA .net .Tài Liệu Ôn Thi. ta có  ⇒ SH ⊥( ABCD ). 9 3 √ 1 a3 2 = S ABCD . 2 2 SB = SC = SD Gọi H là trọng tâm tam giác BCD. x v=e 0 1 dx = x e +1 Z1 0 ex dx. 3 2 http://dethithu.ABCD là VS.http://dethithu. Đổi cận x = 0 ⇒ t = 1.net 0 ® Đặt u=x ⇒ dv = e x dx • Tính I2 = Z1 0 ® R1 du = dx .Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia .SH = . e x ( e x + 1) Đặt t = e x ⇒ dt = e x dx. H.Cập nhật hằng ngày.ABCD s Câu 7 (1. ex 1 dx = I1 + I2 .0 điểm). +1 http://dethithu.Truy cập tải ngay! Câu 5 (1. Do đó BID 1 1 Gọi O = AC ∩ BD ta có IO = SC = BD ⇒ BD = SC = a. x = 1 ⇒ t = e.BD = . HB = HC = HD S I B C H √ A O D √ 2 3a a 6 a2 − = . Ta có I = Z1 0 • Tính I1 = xe x (e x + 1) + 1 dx = ex + 1 Z1 Z1 x xe dx + 0 Z1 0 xe x dx.net √ a 3 Khi đó CH = ⇒ SH = SC2 − CH 2 = 3 Vậy thể tích khối chóp S.   (SAB) ∩ (SAD ) = SA ’ là góc giữa (SAB ) và (SAD ) ⇒ BID ’ = 900 . C. Ta có I1 = xe x |10 − e x dx = e − e x |10 = 1. ÷ ’ Gọi I là giao điểm của AC và BD ta có H IE = 2 H AE = 2(1800 − ÷ BCD ).    BI ⊥SA  http://dethithu. Like Fanpage để cập nhật đề thi thử nhiều hơn qua Facebook : http://facebook. 2 2 √ √ 1 a2 3 Khi đó AC = 2AO = a 3 ⇒ S ABCD = AC.0 điểm). 1+e 1+e Câu 6 (1.com/dethithu. Ta có I2 = Ze 1 1 dt = t ( t + 1) Ze 1 t+1−t dt = t ( t + 1) Vậy I = I1 + I2 = 1 + 1 + ln Ze Ç 1 1 1 2 − dt = (ln t − ln(t + 1))|1e = 1 + ln t t+1 1+e å 2 2 = 2 + ln .0 điểm).net 26 .

H vừa thuộc (C ) vừa nằm trên đường tròn đường kính AC nên có tọa là nghiệm hệ :   ( x. −3). Câu 9 (0. − →0 0 0 Đường thẳng ∆ qua điểm M (1.Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia . 1). 2). → Đường thẳng ∆ qua điểm M(7. 2.http://dethithu. −1). −16. −2. −3) ⇒ BA = (2.net Vậy B(−4.Truy cập tải ngay! ÷ và BKH ÷ ÷ = EAD ÷ = BAH. −13) làm vectơ  = pháp tuyến.0 điểm). Vậy (α) có phương trình 2( x − 7) − 16(y − 2) − 13(z − 1) = 0 ⇔ 2x − 16y − 13z + 31 = 0. 1). −3) và H − .net k =0 Lấy tích phân hai vế cận từ 0 đến 2 ta có . −3. 2) ⇒ BA. å t − 2 t −4 Vì C thuộc đường thẳng x − y − 3 = 0 nên C (t.Cập nhật hằng ngày.Tài Liệu Ôn Thi. 2 . Câu 8 (1.  x−7    y−2 z−1  x=1  =  3 2 − 2 Tọa độ giao điểm A là nghiệm hệ  x − 1 y = −2 . −2). C (2.5 điểm). − 5 5 Ç å 8 11 http://dethithu. D (4. −2. ï ò − → → Mặt phẳng (α) chứa ∆. y+2 z−5 ⇔      = = z=5 2 −3 4 0 Vậy giao điểm của ∆ và ∆ là A(1. http://dethithu. ∆0 nên qua M(7. − . u0 = (2.net Vì H có hoành độ âm nên E(0. I (0. BC = (6. −1). 2 ñ t = −1 (loại) Vì I ∈ (C ) nên ta có t2 − t − 2 = 0 ⇔ ⇒ C (2. http://dethithu. 2. t=2 Hai điểm E. y) = Ç (0. BC = 16 > 0 (thỏa mãn). Các tứ giác AKED và AKHD nội tiếp nên EKD ÷ − BAH ÷ = 2H ÷ ÷ − BKH ÷ = 1800 − EAD Do đó ÷ HKE = 1800 − EKD AE = 2(1800 − ÷ BCD ) = ’ H IE. 1) và có vectơ chỉ phương − u = (3. suy ra I . n P Xét khai triển (1 + x )n = Cnk x k . 2. 5) và có vectơ chỉ phương u = (2.net . −→ −→ Vì AB = DC ⇒ D (4. −→ − → −→ − → Do đó B(−4. y) = − . 5). BC có phương trình x − 3y − 5 = 0. Vì tứ giác HKIE nội tiếp nên I thuộc đường tròn ngoại tiếp tam Ç giác HKE. 1) và nhận − u . −3) å  x2 + y2 + x + 4y + 3 = 0  8 11 ⇔   x 2 + ( y + 1)2 = 4 ( x. −1). t − 3). 4). 5 5 Suy ra AB có phương trình x − y + 1 = 0.

2 .

(1 + x )n+1 .

.

= n + 1 .

.

0 .

2 .

n X n k +1 X x k+1 .

.

3n +1 − 1 3n +1 − 1 6560 k 2 Cnk ⇔ = C ⇔ = ⇔n=7 .

n k + 1.

net Câu 10 (1. do đó theo bất đẳng thức Schwarz ta có ngay bất đẳng thức cần chứng minh. ——— Hết ——— Like Fanpage để cập nhật đề thi thử nhiều hơn qua Facebook : http://facebook. n+1 k+1 n+1 n+1 k =0 k =0 0 Khi đó Ç √ 1 x+ √ 24 x ån 1 1 = x + x− 4 2 Ç 1 2 å7 = 7 X 1 C7k x 2 (7−k) k =0 Ç 1 −1 x 4 2 åk = 7 X C7k 7 − 3 k x2 4 2k k =0 Số hạng chứa x2 tương ứng với số hạng chứa k thỏa mãn 72 − 34 k = 2 ⇔ k = 2. http://dethithu. Vì x + y < 1 nên 1 − x − y > 0.0 điểm).com/dethithu. Vậy hệ số của số hạng chứa x2 là 21 4.net 27 .