You are on page 1of 11

ANADOLU AYDINLANMA VAKFI

|1

OSHO SIRLAR KTABI 1


Derleyen: Metin BOBAROLU

1. BLM
TANTRA DNYASI
Ak bilmek iin k olunmaldr. Bu tehlikelidir, nk ayn kalmayacaksndr. Deneyim seni
deitirecektir.
Yeniden doum denilen ey budur: ki kere domak.
Tantra, felsefi olmayandr, o varolusaldr.
Bu yzden balangta anlamak daha iyidir.
Tantra iin yapmak bilmektir. Ve baka tr bir bili yoktur.
Bir soru sorarsn, felsefe sana bir yant verir. Seni tatmin eder veya etmez. Seni tatmin ederse
felsefeye inanmaya baarsn ama ayn kalrsn. Tatmin etmezse inanacak baka bir felsefe
aramaya balarsn, ama ayn kalrsn.
Hindu, Mslman ya da Hristiyan maskesinin arkasndaki gerek insan ayndr. Yalnzca
szler ya da giysiler deiir.
Tantra senin giysilerinle ilgilenmez, Tantra seninle ilgilenir.
ki kii arasnda retmen ile mridi arasnda ak olmad srece derin retiler
paylalamaz. Mrid ile retmen ak derinliine yaayan kiiler olmaldrlar.
Yani bu bir ak dilidir; mrid bir ak hali iinde olmaldr. Bir mridin dii psikolojisine ihtiyac
vardr.
Dii alclk, isel derinlik olarak rahim benzeri bir alclktr.
Bir mrid mridinin dier yars haline gelmedii srece kendisine yksek retileri, ezoterik
yntemleri aktarmak imkanszdr.
Mantk dili saldrgan, tartmac ve iddet doludur.
Mantk dili benmerkezcidir. Bu dilde ben seninle deil, kendi egomla ilgileniyorum sadece.

ANADOLU AYDINLANMA VAKFI

|2

Ak dili tamamen farkldr, kendi egomla ilgilenmem, seninle ilgilenirim. Bir eyi kantlamakla,
egomu glendirmekle ilgilenmem. Sana yardm etmekle ilgilenirim, bymene yardm
etmek, dnmene yardm etmek Yeniden domana yardm etmek bir sevecenliktir.
Ak dilinde sylenenlerse o kadar nemli deildir. Daha ok sylenmeyen nemlidir. Tayc,
szck nemli deildir. erik, mesaj nemlidir. Bu bir yrein dier bir yrekle sohbetidir.
Zihinle zihnin tartmas deil. Bu bir mnazara deildir, bu bir paylamdr.
Ustana ksan, Getalt deiir. Farkl olur. O zaman ustann szckleri sadece, iitmemekte
ayn zamanda ustay imektesindir. O zaman szckler anlamszlar. Gerekten de,
szcklerin arasndaki sessizlik daha anlaml da olur. Ama gzleri, jestleri, sevecenlii, akdr
anlaml olan.
Akn derinliklerindeyken zihnin var olmay brakr, gemi yoktur. Her ey imdiki ana
dnr. ksan, var olan tek zaman imdiki zamandr. imdi her eydir. Gemi yoktur,
gelecek yoktur.
Vigyan Bhairav Tantra szckleri bilincin tesine gitme teknii anlamna gelir. Vigyan bilin
demektir, Bhairav bilincin tesindeki durum demektir. Tantra yntem demektir, bilincin
tesine gitme yntemi. En stn reti budur.
te bu yzden, cinsellik bu kadar ok zlenir. Asl zlenen birliktir, ama o birlik cinsel birlik
deildir. Cinsellikte iki beden sadece aldatc birlik hissi duyar ama bir deildirler, yalnzca
birlemilerdir. Ama tek bir an iin iki beden birbirinde kendilerini unuturlar. Ve belirli bir
fiziksel birlik hissedilir. Bu hasret kt deildir, ama bunda durmak tehlikelidir. Bu hasret
birlik hissetmek iin daha derin bir arzuyu gsterir.
iva akn farknda deildir. iva akn ta kendisidir. Bhairav hali, insann ak olduu anlamna
gelir, k deil. nsan, ak haline geldiinde zirvede yaar. Zirve onun ikametgh olmutur
artk.
Bu sorular doduu zaman, iinde sorulduklar zihin durumuna gre farkllaabilirler.
Kendini dorudan deil, bakalarnn gzlerinden tanyorsun. Ayna araclyla tanyorsun.
Kendimizi yalnzca bakalar araclyla tanyoruz. Hlbuki bakalar ancak dsal biimi
bilebilir. te bu yzden onunla bir tutuluruz.
ocuklar bilir, klar bilir, bazen airler ve deliler bilir. Bizler dnyay harikalarla dolu olarak
bilmeyiz. Her ey tekrarlardan ibarettir
Harikalar yoktur, iir yoktur, yalnzca dnya vardr. inde bir ark yaratmaz, iinde bir dans
yaratmaz, iinde bir iiri dourmaz. Tm evren mekanik grnr. ocuklar ona aknlk dolu
gzlerle bakar oysa. Gzler aknlk doluyken evren de harikalarla doludur. k olduunda,
bir kez daha ocuk gibi olursun. sa der ki, Ancak ocuk gibi olanlar Tanrnn krallna
girecektir. Neden? nk evren harika deilse sen de dindar deilsin de ondan.

ANADOLU AYDINLANMA VAKFI

|3

Aka daldn zaman akn derin, samimi dnyasna daldn zaman, birey yok olur, biim yok
olur ve k yalnzca evrene alan bir kap olur. Merakn bilimsel bir merak olabilir, o zaman
ona mantkla yaklamak gerekir. O zaman biimsizlii dnmemelisin. O zaman biimsizlie
kar dikkatli ol.
Aktaysa biim varsa anlam yoktur. Biimi z! Her ey biimsiz olduunda, snrsz
olduunda, her ey birbirine girdiinde, tm evren bir olduunda, ancak o zaman harikalarla
dolu bir evrendir bu.
n koullar koymaya balarsam, bu benim sahte bir tekniim olduunu gsterir.
erii deitir, dars da deiecektir.
Senin sululuk duygun, en yksek kiliselerin temelidir. Sen ne kadar suluysan kiliseler de o
kadar ok olacaktr. Sen ne kadar gnahkrsan camilerin minareleri de o kadar yksek
olacaktr.
Tantra sana zihnini deitirmen iin bilimsel teknikler nerir. Zihin bir kez deiince
karakterin de deiir.
Zihin incelikli maddeden baka bir ey deildir.
Bir kez farkl bir zihne sahip olunca, farkl bir dnyaya da sahip olursun. nk zihin
araclyla bakarsn. Grdn dnyay belirli bir zihin araclyla grrsn. Zihnini deitir, o
vakit farkl bir dnya greceksin. Peki ya zihin yoksa? Tantra iin nihai olan budur; Zihnin
olmayan bir durum yaratmak. Dnyaya bir arac olmadan bak. Oynarken zihninin tm kaplar
aralanr. Ciddi olduunda zihninin kaplar smsk kapaldr.
2. BLM
YOGA YOLU LE TANTRA YOLU
Yoga sreci ayn zamanda metodolojidir. Yoga ayn zamanda tekniktir. Yoga eyleme,
ynteme, teknie dayaldr. Yogada insann savamas gerekir. Yoga, savann yoludur.
Tantra yolunda ise insann savamas gerekmez, daha ok tam tersine, insann teslim olmas
gerekir, ama farkndalk ile... Yoga farkndalk ile basklamadr. Tantra farkndalk ile teslim
olmadr.
Yogada teye gemek iin kendinle savamak zorundasn. Yogada dnya ve moka,
zgrleme (olduun halinle sen ve olabildiin halinle sen) iki kart eydir. u halini baskla,
onunla sava, onu z ki olabileceine ulaabilesin. Yogada teye gemek bir lmdr.
Gerek benliinin domas iin lmelisin.
Tantra Kendini olduun gibi kabullen, der. Bu derin bir kabulleni, kendinle gerek, dnya
ile Nirvana arasnda bir boluk yaratma. Tantra iin boluk yoktur. Hibir lme ihtiya
yoktur. Bu daha ok bir alkanlktr. Bu alkanlk iin kendini kullanmalsn. Benliinin,

ANADOLU AYDINLANMA VAKFI

|4

bedeninin, temel hcreleri cinseldir. Bu yzden insan zihni cinsellik etrafnda dner. Yoga iin
bu enerjiyle mcadele etmek zorundasndr. Savaarak iinde farkl bir merkez yaratrsn. Ne
kadar ok savarsan farkl merkezle o kadar btnleirsin. O zaman cinsellik merkezin olmaz.
O zaman cinsellik senin enerjin olmaz. Farkl bir enerji ve farkl bir varolu merkezi oluur.
Tantra iin cinselliin enerjisini kullanman gerekir. Onunla savama. Onu dntr. Onunla
dost ol, bu senin enerjin. O ktcl deil, kt deil, her enerji yalnzca doaldr. Doru
kullanld zaman dost olur, yanl kullanlrsa dman olur.
Sradan bir insan cinsellii kullanrken cinsellik onun dman olur, onu yok eder. nsan
cinselliin iine dalr.
Tantra Arzunun farknda ol, der. Sava karma. Tam bilinsizlik ile arzunun iinde hareket
et. Tam bilinsizlikle arzunun iinde hareket ettiin zaman onu aarsn. Onun iindesindir ve
yine de iinde deilsindir. Onun iinden geersin ama bir darlkl olarak kalrsn.
Biz normal ve doal deiliz. Biz kesinlikle anormaliz, salkszz, gerekten deliyiz. Ama herkes
bizim gibi olduu iin onu hissetmeyiz.
Buda anormaldir, sa anormaldir. Onlar bizden deildirler. Normallik bir hastalktr. Yogann
ekiciliini bu normal zihin yaratmtr.
Bat psikolojisi temel insan hastalnn cinsellik evresinde bir yerde, insann temel deliliinin
cinsellik ynelimleri olduu sonucuna varmtr. Bu yzden cinsellik ynelimi zlmedii
srece insan, doal olamaz, normal olamaz.
Tantra der ki: Kendini olduun gibi kabul et, iin esas budur. Ancak eksiksiz kabullenme
aracl ile byyebilirsin.
Cinsel eylem bir ak eylemi deildir, onun iinde deilsindir ama onu terk edemezsin de.
Herhangi bir eyi ancak derin duyarllk iinde anlayabilirsin. Herhangi bir eyi ancak derin bir
duygu iinde hareket ettiinde anlayabilirsin.
Derin duyarllk ile farkndalk ile, ak ile, anlay ile, her trl enerji ile hareket et. O zaman
her arzu onun tesine gemek iin bir ara olur. Beden bir tapnaktr. Kutsal bir tapnak,
kutsal bir mekn...
Yoga yadsmaktr. Tantra dorulamaktr. Yoga, ikilik terimleriyle dnr, Yoga iki eyi bir
araya koymak demektir. ki eyi birbirine balamak Ama iki ey de oradadr. kilik oradadr.
Tantra kilik yoktur, der. kilik varsa onlar bir araya getiremezsin. Nasl denersen dene. ki
tane kalacaklardr.
Dnya ve ilhi olan iki taneyse, o zaman bir araya getiremezsin. Aslnda iki tane deilseler,
yalnzca iki taneymi gibi grnyorlarsa ancak o zaman bir olabilirler.

ANADOLU AYDINLANMA VAKFI

|5

Egoist olmayan bir yogi bulmak gtr. Ve yogiler egosuzluk hakknda konuup durabilirler.
Ama kendileri egosuz olamazlar. Yaadklar srecin kendisi egoyu yaratr. Sre savatr.
Savarsan, bir ego yaratmaya mahkmsun. Ve ne kadar ok savarsan egon o kadar
glenir. Ve savan kazanrsan o zaman en stn egoyu yaratmay baarrsn.
Sen fkelisin. Tantra fkelenme demez. Tantra tm yreinle fkelen ama farknda ol der.
Tantra fkeye kar deildir. Tantra yalnzca tinsel uyku haline, tinsel bilinsizlie kardr.
Farknda ol ve fkelen. Yntemin srr budur. Farkndaysan fke dnr, sevecenlik olur.
lm cinsellikle byyp aka dnecek enerji de olmaz. Bu yzden cinsellikten yoksun
kalrsn, ama ayn zamanda aktan da yoksun kalrsn. Ve o zaman her eyden yoksun kalrsn,
nk ak olmadan ilhilik de olmaz. Ak olmadan zgrleme de olmaz ve ak olmadan
zgrlk de olmaz.
Dnyaya karysan o zaman Nirvana yoktur, nk bu dnyann kendisi Nirvanaya
dntrlmelidir.
Cinsel eyleme ilhi bir tapnaa yaklayormu gibi yakla. Cinsel eyleme bir dua, bir
meditasyonmu gibi yakla. Onun kutsalln hisset.
Her eyde akan derin birlii gr. Kutupsal ztlar grme, onlar bir klan isel akm gr.
Szde dindar insanlar iin bir ey kutsaldr, bir ey deildir. Tantra iin her ey kutsaldr.
Yalnzca iki alternatif vardr. lki, hibir eyin kutsal olmaln syleyen ateisttir. Bu tavrda
sorun yoktur. Ateist ikiliki deildir. Dnyada hibir eyi kutsal olarak grmez. Dier alternatif
ise Tantriktir. O her eyin kutsal olduunu syler. O da ikicilikli deildir. Ama bu ikisi arasnda
szde dindar insanlar vardr. Aslnda dindar olmayan insanlar Onlar ne dindardrlar, ne de
dinsiz, nk daima eliki iindedirler. Teolojileri ular birletirmek iindir. Ama o ular
birleemezler.
Yogann bir cazibesi vardr, kolay bir cazibe. Bizim huzursuz zihinlerimiz yznden...
Unutma, herhangi bir eyi itici ya da ekici klan tamamen senin zihnindir. Karar veren faktr
sensin.
Bizim szde hasta toplumumuzda ne Yoga ne de Tantra bunu yapabilir. nk Yogay
setiimiz zaman arzularmz faydasz hale geldii iin semeyiz onu Hayr, onlar hala
anlamldr. Kendi kendilerine dklp gitmemektedirler. Onlar gitmeye zorlamamamz
gerekmektedir. Yogay seersek onu bir basklama teknii olarak seeriz. Tantray seersek,
bir kurnazlk, derin bir aldatmaca olarak seeriz. Arzularmz yaamak iin bir bahane
olarak...
Bu yzden salksz bir zihinle ne Yoga ne de Tantra ie yarayabilir. Balamak iin salkl bir
zihne, ncelikle de cinsel adan salkl bir zihne ihtiya vardr.
Psikolojik olarak temelde erkek (saldrgan, iddet dolu, da dnk) olanlarn yolu Yogadr.
Temel olarak dii (alc, pasif, iddetten yoksun) olanlarn yolu Tantradr.

ANADOLU AYDINLANMA VAKFI

|6

Yogada asla dii ilh ismi duymazsn. Tantrann dii ilhlar vardr. Yogann eril tanrlar
vardr. Yoga da vuran enerjidir. Tantra ie giden enerjidir, kiilie baldr. e dnk bir
kiiliin varsa mcadele sana gre deildir. Da dnklk ve kiiliin varsa mcadele sana
gredir.
rade yolunda yntemler vardr. 112 yntem. Teslimiyet yolunda teslimiyetin kendisi
yntemdir. Baka yntem yoktur. Bunu unutma. Hibir yntem teslimiyeti deildir, nk
yntem, kendine gvenmen anlamna gelir. Bir ey yapabilirsin, nk teknik oradadr. O
zaman yap onu. Teslimiyet olunca sen artk yoksun, bu yzden sen hibir ey yapamazsn.
Nihai olan, son olan yapmsndr. Teslim olmusundur. Teslimiyet olunca tek yntem
teslimiyettir.
Elinden gelen her eyi yapmsndr ve artk aresiz hissetmektesindir. O eksiksiz aresizlik
iinde teslimiyet gerekleir. Bu yzden teslimiyet olunca yntem yoktur. Teslim olmak iyidir
ama gtr. Dnyadaki en g eydir. Nasl teslim olunur? diye soramazsn. Sorunun
kendisi samadr. Nasl k olacan sorabilir misin?
Ak tamamen ak olmak, tamamen incinebilir olmaktr. Tehlikelidir. Gvensiz olursun. Nasl
k olunacan soramazsn. Nasl teslim olunacan soramazsn. Yaarsn o kadar. Ak da
teslimiyeti de yaarsn. Ak ve teslimiyet birdir.
Aksz nasl yaadn syle. Bu anlalabilir ve anlalmaldr da. lk ey, biz egoda, ego
merkezli yaarz. Ben kim olduumu bilmem, ben diye bildirir dururum. Bu benlik
sahtedir. nk ben kim olduumu bilmem. Ve ben kim olduumu bilmiyorsam nasl ben
derim? Bu ben sahte bir bendir. Bu sahte ben egodur. Savunma budur. Bu seni teslim
olmaktan korur. Onu fark etmisen o erir gider. Bir gn ben deilimi hissedersin. Ben
deilimi hissettiin an teslimiyet gerekleir.
Ben beden deilim. Ben zihin deilim. nk dncelerimi gzlemleyebiliyorum. Ben
bedenim deilim, zihnim deilim. Bu yzden ruhum olmalym. Atmam olmalym. Ama
meditasyon yapar ve o zaman Atma ruh olmadn anlar nk bu Atma zihinsel bilgilerden
baka bir ey deildir. Yalnzca ilkeler, szler, felsefeler
Teslimiyet sen olmadnda gerekleir, bu yzden SEN teslim olmazsn. te bu yzden
teslimiyet bir teknik olmaz. Sen teslim olmazsn: engel sensin, sen olmadn zaman
teslimiyet oradadr.
Ego olmadnda ilk defa benliinde karlarsn. O benlik boluktur. O zaman teslim
olmusundur. Bir egoyken zirve gibisin. Ego herkesin zerinde birisin demektir.
nsan teslim olduu zaman vdi gibi olur. Ykseklik deil, derinlik olur. O zaman tm varolu
her eyden iine dolmaya balar. O yalnzca bir boluktur, yalnzca bir derinliktir.
Onu almak iin senin bir vdi, bir rahim olman gerekir.
Bir dokunula, bir bakla biri aydnlanmtr. Bize mantkl gelmez. Bu nasl mmkn olabilir?
mknsz. Ustann gzerine bir bak bile senin benliini tamamen deitirebilir ama ancak

ANADOLU AYDINLANMA VAKFI

|7

gzlerin bosa, vdi gibiyse deitirebilir. Ustann bakn sourabiliyorsan o zaman farkl
olursun. Her ey altst olur aniden bir silkinme olur ve yerekimi anlamszlar. ki g vardr;
Yerekimi ve inayet. nayet senin yukar, yerekimi aa ekildiin anlamna gelir.
Teknik sana uygunsa sen dnyaya uymayacaksn, uyumsuz olacaksn.
1415 yanda her olan yabanclatn hisseder, yeni bir g girmitir: Cinsellik daha nce
orada deildi ya da oradayd ama gizliydi.
Kzlar, olanlar cinsel adan olgunlatklar zaman ok beceriksiz olurlar. Hibir yerde
deillerdir. Artk ocuk deillerdir, artk erkek deillerdir. O yzden arada bir yerdedirler.
Bir teknik sana uyduunda ayn ey olur. Yine bir gei dnemindesindir, artk dnyevi
insanlarn dnyasna uymazsn. Artk bir ocuk deilsin ve henz azizler dnyasna da
uymazsn. Ve ikisinin arasnda insan beceriksiz hisseder.
nsan meditasyondan ok duaya ynelir. nk dua sana teselli verir, sana uyar sana
dnyada uyum salar. Dua tam da artk psikanalistlerin yapt ayn eyi yapyordu.
Meditasyon bilimdir. Senin uyum salamana yardmc olmayacaktr. Senin dnmene
yardm edecektir.
3. BLM
NEFES EVRENE BR KPR
Zihin bir arzulama mekanizmasdr. Zihin daima arzu iindedir.
Zihin u anla hi ilgilenmez. Zihin u anda hareket edemez, yeri yoktur. Zihnin hareket etmek
iin gelecee ihtiyac vardr. Gerek u andadr. Ve zihin hep gelecekte ya da gemitedir. Bu
yzden zihin ile gerek bir araya gelemez.
Aramann kendisi engeldir. Arayc hep u andadr ve aray gelecektedir.
Lao Tzu yle der: Arama! Aksi halde karrsn. Aramay brak ve bul.
Tm hedefler dnyevidir nk aray dnyadr. Aradn anda aradn ey dnyevi olur.
Arzulama dnyadr. Bu yzden Nirvanay arzulayamazsn. Arzusuzluu arzulayamazsn. u
anda olmay bir hedef haline getirirsen o zaman hedef gelecee kaymtr. Nasl u anda
olunacan soruyorsan, yine gelecek hakknda soru sormaktasndr.
Senin burada ve u anda olman gerektir, zgrlktr, Nirvanadr.
Yoga nefes alp vermeyi sistemletirmeye alr. Nefesini sistemletirirsen iyileirsin. Nefisini
sistemletirir, srlarn bilirsen mrn uzar, daha salkl olur, daha uzun yaarsn. Daha gl,
daha enerji dolu, daha canl, daha gen ve daha taze olursun. Ama Tantra bununla

ANADOLU AYDINLANMA VAKFI

|8

ilgilenmez. Tantra nefesin sistemletirilmesi ile ilgilenmez. Nefesi yalnzca ie dn iin bir
teknik olarak kullanmakla ilgilenir.
Birinci Teknik:
Ey k saan! Bu deneyim, iki nefes arasnda aydnlanabilir. Nefes ieri girdikten sonra, ve
dar kmadan hemen nce: yilik.
Bir nefes ieri girer, sonra belirli bir nokta vardr ve nefes durur. Nefes dar kt zaman
sonra yine tek bir an iin bir ann bir paras kadar bir sre iin nefes durur. Nefes ieri ya da
dar dnmeden nce nefes alp vermediin bir an vardr. O anda olu mmkndr.
Tantra iin dar kan her nefes lmdr. Ve her yeni nefes yeniden doumdur. eri alnan
nefes yeniden doumdur, dar verilen nefes lmdr.
Bu yzden her nefeste lr, yeniden doarsn. kisi arasndaki boluk ok ksa srer ama
keskin. ten gzlem ve dikkat o boluu hissetmeni salar. Boluu hissedebilirsen der iva
ite iyilik. O zaman baka hibir eye ihtiya yoktur, mutlusundur, bilmisindir, olmutur.
Nefes burun deliklerine dokunduu zaman orada hisset, sonra nefes al, nefesle tamamen
bilinli olarak hareket et. Nefesle aa, aa, aa giderken nefesi karma. nne geme
ya da arkadan takip etme. Onunla git. Bunu unutma, nne geme. Onu bir glge gibi takip
etme, onunla ayn anda git. Nefes ve bilin bir olmaldr. Budann aydnlanmas bu teknie
dayaldr, srf buna.
Bolua ulama arzusu farkndala engel olur, nk bolua ulamay arzuladnda ileri
hareket edersin.
Farkndaln keskinletike, derinletike, younlatka farkndaln paranteze alnd
zaman, tm dnya parantezin dnda kalr. eri giren ya da dar kan nefes dnyan ve
bilincin iin tek arena olur. Aniden iinde nefes olmayan aral hissedersin.
kinci Teknik:
eri giren nefes ve dar kan nefes iki nefes deildir. Onlar tek nefesi oluturur. Bu yzden
ieride bir dn olmaldr. Bir yerde dnmelidir. eri giren nefesin dar kan nefes haline
geldii bir nokta olmaldr.
Nefes aadan yukar dndnde ve yine nefes yukardan aa kvrldnda bu iki dn
de fark et.
Dnleri fark et, o zaman benlii fark edeceksin. Ne zaman vites deitirsen bo vitesten
gemen gerekir ki o vites deildir.
O tarafsz blgede ne beden ne ruhsun. Ne fiziksel, ne zihinselsin. nk fiziksel olan
benliinin viteslerinden biridir. Ve zihinsel olan benliinin viteslerinden bir bakasdr. Ama
ne beden ne zihin olduun bir bo vitesin olmal. O bo vitesle yalnzca varsn. Yalnzca bir
varlksn Saf, basit, bedensiz, zihinsiz

ANADOLU AYDINLANMA VAKFI

|9

Yalnzca onunla kalmak dakika iin iekle kalabilirsen, tamamen, zihnin hareketli
olmadan, o ey olur: yilik. Fark edersin.
nc Teknik:
eri giren ve dar kan nefesin birleim noktas senin merkezindir.
ocuk kendi merkezindedir. Merkezindeyken daima btn olursun. Nefes karnna, derinlere
giderse cinsellik merkezine enerji verir.
Drdnc Teknik:
Eer nefes durursa zihin durur. Eer zihin durursa nefes durur.
4. BLM
ZHNN ALDATMACALARI
Seni persem, dokunuun farkna varrsn, akmn deil. O ak ok ince bir eydir. Ve akmn
farkna varmazsan pck yalnzca l bir eydir, hibir anlam yoktur. Akmn farkna
varrsan ancak o zaman benim farkna varrsn. nk ak ok derindedir.
Gerekte ikilem yoktur. Gerekte sorun yoktur. Hi olmamtr, hi olmayacaktr. Zihinde
sorunlar vardr ve sen gereklie zihnin araclyla bakarsn bylece gereklik sorunlu olur.
Farkndalk ile dikkat arasnda bir fark vardr. Bir eye dikkat ettiin zaman bu dlaycdr.
Dikkatini baka her yerden uzaklatrmak gerekir. Aslnda bu bir gerilimdir. Bu yzden ona
dikkat denir. Baka bir ey pahasna bir eye dikkat etmektesindir.
Farkndalk ok farkl bir eydir; dlayc deildir. Dikkat etmek deildir, ilgili olmaktr;
bilincinde olmaktr. Dhil ederek (inclusively), farkndayken bilinlisindir.
Farkndalk dhil eder, dikkat dlar.
Uykunda bile farknda deilsen, derinlii bilemezsin.
zgrlk korku yaratr ve meditasyon mmkn olan en derin zgrlktr. Yalnzca dsal
snrlardan deil, isel klelikten de kurtulursun...
Derin meditasyonda, defalarca, insan bu hilie yaklatnda korkar, titremeye balar,
leceini hisseder. Bu hilikten kap dnyaya dnmek ister.
Tm korkular lm temellidir. Ne ekil alrsa alsn biimi, ismi ne olursa olsun, tm korkular
lm temellidir. Derinlere gidersen lmden korktuunu anlarsn.
Aslnda tek gereklik vardr. Yaamda kesin olan tek ey lmdr.

ANADOLU AYDINLANMA VAKFI

| 10

lm korkusu kaybolduu zaman, Buda meditasyon yapmana izin verir. Artk meditasyon
yapabilirsin, der.
Zaman alan mesafe deil, engellerdir. Engel olmasa zaten oradasn.
Oysa gerekte yle bir engel yoktur, sen engel koyup duruyorsun. Zihin engeller yaratr,
nk zihin korkar.
Hibir yere gitmeyeceksin. Kendi iine gideceksin ve hemen, u an gitmek mmkndr.
Zihnini bir kenara brakabilirsen, buraya ve u ana girebilirsin.
5. BLM
DKKAT ZERNE BE TEKNK
Biz bilgiyle hi ilgilenmiyoruz. Biz gerek deneyimlerle ilgileniyoruz. Yaanp deneyim
olmad srece hibir bilgi, bilgi deildir.
.... Artk hissedebiliyorum. Artk gerek benim iin bir kavram deil, bir yaam. Bir felsefe
olmayacak, daha ok bir deneyim olacak Varoluu bir deneyim.
Beinci Teknik:
Gzlerini kapa. Sonra iki gzn iki kan arasna odakla. Gzlerini kapa brak iki gzn ortaya
kalsn ve noktay hisset. Noktaya yaklatnda aniden gzlerin sabitlenir. Onlar hareket
ettirmek g olduunda doru noktay yakaladn anlarsn.
Dncelerinin geidine tank olacaksn. Tpk bir sinema ekran gibidir: Dnceler geip
durmaktadr ve sen tanksndr.
Tank olmay baarabiliyorsan nc gze odaklanmsndr.
nc gze odaklandn zaman aniden nefesin zn gzleyebilirsin Nefesi deil, nefesin
zn, pranay. Ve nefesin zn, pranay gzleyebiliyorsan, srayn, amann olduu
noktadasn.
Dikkatin nc gzdeyse srf hayal gc bile olguyu yaratmaya yeterlidir.
Gcn olduu yerde tehlike de vardr ve zihin saf deilse bir g elde ettiin zaman saf
olmayan dnceler hemen o gze hkim olur.
Hayal gc gerektir.
Senin merkezin nc gz olursa sen ne dlersen dle, o da gerek olur.

ANADOLU AYDINLANMA VAKFI

| 11

Altnc Teknik:
eperde almaya devam et, durma. Ama merkezde de ilgiyle almaya devam et. Ne
olacak? Eylemin rol olacak, bir oyunda oynar gibi.
Herkes bir yaam olduunu sanr. Oysa yaam dedikleri sadece rollerden olumaktadr. Sana
toplum, koullar, kltr, gelenekler, lke, durum tarafndan verilen roller.
20. BLM
SIRADAN AK VE BR BUDANIN AKI
ksan, bu bir zihin durumudur. Bu zihin durumu bir insana odaklanm da olabilir,
odaklanmam da... Btn zerinde. Bir insana odaklandnda, ak olarak adlandrlr.
Odaksz olduunda, dua olur. O zaman sen yalnza ksn...
Nefes almazsan, bedenin lr. k olmazsan, ruhun doamaz. k olduunda ruhun
canlanr.
Ak bir eylem deilse, yalnzca bir zihin durumuysa, o zaman dost ya da dman meselesi
yoktur. ksndr.
Eckhart yle der: Geen zaman deil. Zaman, ayn kalyor. Tersine biz geiyoruz. Saf
zaman ayn kalr, biz geer gideriz.
Dnerek bir eyi kavradnda o, gemi olmutur.
Bir sa k olabilir, nk lmsz olan tanr. Sen k olamazsn, nk sen sadece lme
ait olan biliyorsun.