You are on page 1of 4

Massa cultuur H1 Kunst geschiedenis

Na WO2
Politieke veranderingen:

Democratisering
Verzuiling
Vrijheid en gelijkheid
Verzorgingsstaat > geen survival of the fittest

Economische veranderingen:

Wederopbouw
Welvaart
Koopkracht
Internationaal samenwerken (daarvoor oorlog en ruzie)

Technologische veranderingen:

Sneller (letterlijk en figuurlijk)


Meer informatie
Nieuwe media
Naast radio ook tv
Later internet
Huishoudelijke apparaten

Wat ontstaat daar uit?

Onderwijs voor iedereen --> kennis voor de massa


Welvaart voor iedereen --> geld voor de massa
Hedonisme: carpe diem & individu gericht

Wat ontstaat er dus?

Consumptiemaatschappij --> wij verbruiken


Communicatiemaatschappij
Informatiemaatschappij (link: kennis maatschappij)

Massacultuur en de kunsten

Vermaak
Grote K en kleine k (elitaire kunst en de gewone kunst)
Booming muziekindustrie

Postmodernisme

Modernisme vs postmodernisme
Modernisme

Postmodernisme

Abstractie en zuivere vormen


Regels creerend

Anything goes (bevrijding van


regels)
Authentiek en idividueel

Less is more

Less is a bore

Functioneel

Eclectisch (kopiren)

Massacultuur

Forever young?
Ieder voor zich en god voor ons allen?
Onderscheiden of de massa volgen?
15 minutes of fame?

Massa cultuur H2 kunst en


levensbeschouwing

Anybody can be a star


Girl/boy next door
Image is everything
Sex sells

Hoe wordt je een ster?

Geluk
Media
(Talent)

mode na WO2

Ontstaan van modehuizen


Sterren zijn het visitekaartje van de modehuizen
Grote modeketens volgens de haute couture

Beeldende kunst

Abstract expressionisme
o Color filled fainting (gevoel oproepen)
o Action painting (eigen gevoel uiten)

Minimal art
samenleving)
Conceptuele art

Popart (gecommercialiseerde
Hyperrealisme (extreem echt)

Vraagstellingen:
Aspecten:

Vormgeving (hoe het is gemaakt)


Beeldend:
Theater:
o Compositie
Rekwisieten
o Kleur
Decor
o Vorm
Kostuum
o Licht.
Muziek
o Ruimte.
Spel (ander aspect)
Voorstelling (wat je ziet, hoort, voelt)