You are on page 1of 18

GUK EGINDAKO EKINTZAK

 Gabonetan jaiotzaren argiak azken egunean piztu


genituen.
 A21eko materiala gordetzeko karpetak egin ditugu.
 Eskolan erabiltzen den paper guztia berziklatua da.
 Patruila berdea osatu dugu.
 Irteera batzuk egin ditugu:
Herri diagnostikoa.
Oiz mendira.
 Alkatesarekin elkarrizketa bat eduki genuen.
 “Energia”ri buruzko tailerrak antolatu genituen.
 Oleta ibaiaren diagnostikoa.
“ENERGIA” TAILERRAK
A21eko MATERIALA GORDETAKO, GUK
EGINDAKO KARPETAK.
OLETA IBAIA AZTERTZEN
GAUTEGIZ ARTEAGAKO

UDAL FOROA
2007-08 AGENDA 21
2008ko UDAL FOROA
1-AZTERTUTAKOA:
• Eskolako bidea
• Eliza ingurua
• Kaleko ekipamendua
• Frontoia
• Herriko plaza
2-GURE PROPOSAMENAK
3-GURE KONPROMISOAK
ESKOLAKO BIDEA

 Bidea garbiagoa
egotea.
Ura joateko bidea garbiago egotea.
ELIZA INGURUA
KALEKO EKIPAMENDUA
FRONTOIA
HERRIKO PLAZA
KAKAK
UDALETXEA
GURE HERRIA MAITE
DUGU
GURE PROPOSAMENAK

1- Ikastetxe inguruan espaloi bat jarri.


2- Iturrien txorrotak aldatu, ur larregi botatzen
dutelako.
3- Herriko plazan, kotxeak sartzeko aldean,
barandila bat jarri.
4- Frontoia garbiago egoteko neurriak hartu.
5- Berdeguneak kakalekuak ez bihurtzeko
neurriak hartu.
GURE KONPROMISOAK
 1- Gure eskualdeko paisaia eta ekosistema
zaindu.
 2- Herrian kontenedoreak erabiliko ditugu eta
eskolan hondakinen bereizketa egokia egingo
dugu.
 3- Paperaren kontsumoa murriztu egingo dugu
eta paper berziklatua erabiliko dugu.
 4- Berogailua eta argiak neurriz erabiliko
ditugu.
 5- Herriko frontoiaren erabilera egokia egingo
dugu.
ESKOLAKO AGENDA 21

Rate