You are on page 1of 3

BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI

NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

2016

INSTRUMEN SOAL SELIDIK PENGGUNAAN
BAHAN DIGITAL DAN PERISIAN KANDUNGAN MBMMBI TAHUN 2016

Untuk diisi oleh guru Bahasa Malaysia dan English Language
BTPN NEGERI: NEGERI SEMBILAN

PTPB (Sabah & Sarawak):-

KOD SEKOLAH:

PKG:

NAMA SEKOLAH:
NAMA GURU BM / BI:
2010

2011

2014

2012

2015

2013

2016
(SEKOLAH
RENDAH)

2014
2012

(SEKOLAH MENENGAH)

2016
1

UNIT MEDIA DAN INOVASI PENDIDIKAN

2015

Sekiranya anda menjawab Ya pada soalan 3. Mata pelajaran Kekerapan penggunaan dalam seminggu Bahasa Malaysia 1 kali 2 . Adakah lokasi penyimpanan bahan digital dan perisian kandungan MBMMBI dilabelkan? atau senang diakses? Ya Tidak 3.3 Kaedah penggunaan perisian kursus pendidikan (anda boleh tanda lebih daripada satu petak) 2 Secara berkumpulan Pembelajaran kendiri Pembelajaran berasaskan projek Sebagai rujukan Sebagai pengayaan Sebagai Pemulihan UNIT MEDIA DAN INOVASI PENDIDIKAN .2 Tempat digunakan (anda boleh tanda lebih daripada satu petak) Makmal Komputer Bilik Darjah Pusat Sumber Sekolah Pusat Akses Sekolah Bilik Guru 4. Adakah anda maklum bahawa bahan digital dan perisian kandungan MBMMBI perlu direkodkan di Pusat Sumber Sekolah sebelum disimpan oleh Panitia BM/BI? Ya Tidak 2.1 Sila tandakan ( √ ) pada mata pelajaran dan nyatakan kekerapan penggunaan.BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS 2016 TAHAP PENGETAHUAN DAN PENGGUNAAN BAHAN DIGITAL MBMMBI 1. Pernahkah anda menggunakan bahan digital dan perisian kandungan MBMMBI dalam pengajaran dan pembelajaran? Ya Tidak 4.5 kali Lebih dari 5 kali English Language 1 kali 2 – 5 kali Lebih dari 5 kali 4. sila jawab soalan-soalan berikut: 4.

3 UNIT MEDIA DAN INOVASI PENDIDIKAN . Tidak berkesan Adakah guru BM / BI sekolah anda telah menghadiri taklimat pengambilan dan penggunaan bahan digital dan perisian kandungan MBMMBI pada akhir tahun 2014 / tahun 2015? Ya 7. Borang soal selidik ini perlu disimpan sebagai rekod di sekolah. 2016 Tidak Adakah sekolah anda telah mengadakan LDP MBMMBI dengan Pendekatan Zon Perkembangan Proksimal (ZPD) pada tahun 2015 / 2016? Ya Tidak Disediakan oleh : Tandatangan : ___________________________ Nama : Tarikh : Disahkan oleh : Cop Sekolah : Tandatangan PENGETUA / GURU BESAR Tarikh : ____________________________ Cop Nama dan Jawatan : Nota: 1. Pada pendapat anda. Terima kasih di atas kerjasama Tuan/Puan. 2.BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS 5. Dapatan Borang Soal Selidik ini perlu dibincangkan di dalam Mesyuarat Panitia BM dan BI sekolah DAN diminitkan. impak bahan pengajaran dan pembelajaran ini terhadap pembelajaran Bahasa Malaysia dan English Language adalah: Berkesan 6.