You are on page 1of 37

LOGO

Peta Dakap

Hubungan Seluruh-

LOGO

PANDUAN MENYEDIAKAN NOTA UNTUK
PEMBELAJARAN PETA PEMIKIRAN
Peta Dakap
BENTUK:

NOTA:
Keseluruhan
Pecahan
kecil

PROSES BERFIKIR:

Hubungan SeluruhBahagian, Struktur

Bahagian
utama

Sebahagian
daripada…
Fizikal,
benda
maujud

LOGO

BEBERAPA
CONTOH
Peta Dakap

By Brett LOGO skull skeleton torso lower body Cranium Facial bones Back bone ribs Hip bone femur tibia fibula .

LOGO .

LOGO 6 .

LOGO Science .

Technology LOGO .

LOGO .

LOGO .

LOGO Peta Alir Urutan .

Proses. Kronologi Boleh dilukis dari pelbagai arah . Langkah Penerangan tentang langkah utama Plot.LOGO PANDUAN MENYEDIAKAN NOTA UNTUK PEMBELAJARAN PETA PEMIKIRAN Peta Alir BENTUK: NOTA: Langkah Utama PROSES BERFIKIR: Turutan. Kitaran.

LOGO BEBERAPA CONTOH Peta ALIR .

LOGO .

LOGO Yates Mills Elementary School Raleigh. NC .

LOGO .

LOGO .

My brother made a sexist remark My mum came after me My mum accused me of being selfish My mum didn’t criticise him I got grounded for a week . I said she always gave in to my brother I flew into a temper and stormed out I refused because it wasn’t my turn.LOGO Flow Chart My mum asked me To wash up because we were going to visit my gran.

LOGO .

LOGO .

LOGO .

LOGO Peta Pelbagai Alir Sebab dan Akibat .

Hasil PROSES BERFIKIR: Sebab dan Kesan Meramalkan kejadian Menganalisa akibat/kesan “jika…maka” “bila… akibatnya/kesannya” Boleh jadi satu bahagian sahaja .LOGO PANDUAN MENYEDIAKAN NOTA UNTUK PEMBELAJARAN PETA PEMIKIRAN Peta Pelbagai Alir BENTUK: NOTA: Sebab Penerangan tentang sebab Ramalan akibat/ kesan Kejadian Akibat.

LOGO BEBERAPA CONTOH Peta Pelbagai Alir .

LOGO .

LOGO I was upset I put too much water in Mum made another cake I did not measure my flour accurately My cake sunk in the middle I opened the oven door too soon It cost more money .

LOGO .

LOGO 28 .

LOGO Peta Titi The Bridge Map Melihat analogi/ For seeing analogies hubungan yang sama .

LOGO PANDUAN MENYEDIAKAN NOTA UNTUK PEMBELAJARAN PETA PEMIKIRAN Peta Titi BENTUK: NOTA: Kenalpasti perkaitan RF: __________ PROSES BERFIKIR: Melihat Analogi Mengaitkan Hubungan yang Sama Faktor Penghubung Bagaimanakah kedua-duanya dapat dikaitkan? .

LOGO BEBERAPA CONTOH Peta Titi .

LOGO .

LOGO .

LOGO .

mencari faktor penghubung) as 35 .GAMBARAN SECARA UMUM Soalan Proses pemikiran Bagaimanakah kamu mendefinisikan benda atau idea ini? Apakah konteksnya? Apakah rujukan kamu? Bagaimanakah kamu menerangkan sesuatu benda? Apakah kata sifat yang paling sesuai untuk menerangkan benda ini? Apakah persamaan dan perbezaan kedua-dua benda ini? Mana satu yang akan kamu pilihi? Kenapa? Apakah isi utama.isi sokongan dan maklumat berkenaan tentang informasi ini? Mendefinisikan mengikut konteks Apakah komponen atau bahagian yang membentuk objek fizikal ini? Hubungan bahagianseluruh LOGO Peta pemikiran (gambar peta)   Menerangkan kualiti Membanding beza Membuat pengelasan Apakah yang berlaku? Apakah urutan bagi sesuatu Urutan peristiwa yang berlaku?Apakah peringkat perkembangannya? Apakah yang menyebabkan perkara ini dan kesankesannya? Apakah yang mungkin berlaku? Sebab dan kesan Apakah perkaitan atau analogi antaranya? Analogi (hubungan yang sama.

LOGO .

PETA PEMIKIRAN Bahasa Visual yang Seragam untuk Berfikir 37 LOGO .