You are on page 1of 1

PENGELOLA BIJAYA DIRAJA

JABATAN DIRAJA JOHOR


ISTANA BESAR JOHOR
80000 JOHOR BAHRU.

BORANG MAKLUMBALAS CUTI HARI JUMAAT NEGERI JOHOR


Borang maklumbalas ini bukanlah dokumen rasmi, namun ia adalah inisiatif atas hasrat DYMM
Sultan Johor melalui titah Baginda bersempena Istiadat Kemahkotaan yang mahu Kerajaan
Negeri mendapatkan maklumbalas rakyat Johor berkenaan masalah yang dihadapi berikutan
cuti hujung minggu yang tidak selaras di negeri ini. Setiap maklumbalas hendaklah
dikembalikan ke alamat seperti di atas.
NAMA
NO. KAD PENGENALAN
STATUS PERKAWINAN
PEKERJAAN
PEKERJAAN PASANGAN
JUMLAH ANAK BERSEKOLAH
JELASKAN MASALAH YANG DIHADAPI:

CADANGAN:

TANDATANGAN:

UMUR
JANTINA
SEKTOR
SEKTOR

SWASTA / AWAM
SWASTA / AWAM