You are on page 1of 2

KQXS BT - KT QU X S BNH THUN NHANH NHT- CHNH XC

NHT NGY 9-6-2016


1. Kt qu x s Bnh Thun chnh xc nht -kqxs Bnh Thun -x s Bnh
Thun ngy 9 6 - 2016:
kt qu x s min bc hm nay 9-6-2016 mi bn truy cp xsmb hom nay
xem chi tit.

Trn y l kt qu x s Bnh Thun ngy hm nay 9-6-2016 c cp nht chnh


xc nht.
->> Xem thm:D on kqxs sxmb ngy mai xsmb thu 6 10 -6-2016 y: du
doan xo so hom nay hoc truy cp site xsmb.vn.
Chc cc bn may mn!