You are on page 1of 1

BAHAGIAN B

Pilih satu daripada tajuk-tajuk di bawah ini dan tulis sebuah


karangan yang panjangnya tidak kurang daripada 80 patah
perkataan.

1.Lengkapkan cerita .
Waktu itu aku sedang bermain-main di halaman
rumahku. Tiba-tiba aku terlihat asap tebal berkepul-kepul naik ke
udara.Aku pun..
ATAU

2. Tulis karangan yang bertajuk Saya Sebuah Buku .

ATAU
3. Kita digalakkan rajin membaca buku cerita. Terangkan faedahfaedah yang
Diperoleh daripada membaca.