You are on page 1of 4

IKERKETA-TXOSTENA

-Miguel Torres
-Lorena Pato
-Marina Suso
-Josu landa

AURKIBIDEA

1.
SARRERA(LORENA)
.
2. METEDOLOGIA-(MIGUEL)

3. ATERATAKO
DATUAK
EDO
INFORMAZIOA-(JOSU)
..
4. ONDORIOAK-(MARINA)

1.SARRERA

Gaur egun euskara oso txikia da leku batzuetan, baina guk nola dagoen euskara gazteen artean jakin nahi
dugu. Gure helburua da: ikustea nola dagoen euskara gazteen artean, nola zegoen urte batzuk lehenago
eta zergatik dagoen horrela.
Baina zergatik hasi genuen ikerketa hau eta zein zen ikerketaren lehenengo ideia?
Gure klaserako proiektu bat zen eta gure ideia informazioa bilatzea, entrebistak, inkestak eta
galdetegiak egitea bideo bat lortzeko, baina azkenean asko ikasi genuen. Adibidez: beraien
iritzia, zer bilatzen dute euskaraz interneten, zergatik gazteek ez duten euskaraz hitz egiten
Zergatik aukeratu dugu gai hau?
Gure taldeak nola zegoen euskara gure eskolaz kanpo jakin nahi genuen, orduan denok gai hau oso
interesgarria zela pentsatu genuen. Baina ez bakarrik guri, jende guztiari ere interesatuko litzaiokeela uste
genuen. Askotan gauza garrantzitsuak ez ditugu ikusten, adibidez nola dagoen hizkuntza bat.
Zein zen gure helburua?
Ikerketa guztiek helburu bat daukate, gurea gazteoi kontzientziatzea eta informazioa ematea zen.

2-METODOLOGIA:
2.1-INFORMAZIOA:
Informazioa lortzeko kaleko jendeari inkesta batzuk egiten hasi ginen eta irakasle batzuei ere
galdetu genienn (Agurtzane Cid, Hirune Bengoa, Izaskun Aguirre).
-GALDERAK:
1-Gaur egun nola dago euskara?
2-Zer iritzi dute euskarari buruz?
3-Nola zegoen euskara orain urte batzuk?
4-Zer entzuten, irakurtzen edo ikusten duzu euskaraz?
5-Gazteek zer bilatzen dute euskaraz interneten?
6-Nola ikusten duzue euskara hurrengo urteetan?

-EGIN GENITUEN 3 GALDERAK HAUEK ZIREN:


1-Norekin hitz egiten duzu euskaraz?
2-Hedabideak euskaraz entzuten, ikusten edo irakurtzen duzu? Zeintzuk?
3-Interneten zer bilatzen duzu euskaraz?
Galdetegi horretan 90 erantzun lortu genuen.

Interneten bilatzen lortu dugu informazioa, adibidez: nola zegoen euskara aintzinean eskoletan, ze
komunikabide dauden euskaraz, noiz debekatu zen euskara Euskal Herrian

4-ONDORIOA
Gure ikerketan atera ditugun datuekin ondorio batzuk atera ditugu. Hauek dira:
Gazteizen, euskara ama hizkuntza ez denez jendea komunikabideak gaztelaniaz
begiratzen dituzte gehienez.
Gure adituak esan digute bere ustez euskara gehiago erabiltzen hasten ari dela.

Gasteizen, Arrasatekin konparatuta, oso jende gutxik egiten du euskaraz, baina


Arrasaten gero eta jende gehiago ari da gaztelaniaz duela urte batzuk konparatuta. Eta
Gasteizen jende gehiagok hitz egiten du duela urte batzuk konparatuta.
Gure inkestatik ateratako datuak esaten digute Gazteizko gazteek euskara
erabiltzen dutela eskolan behartzen dietelako. Interneten bilatzen duten gauzetatik
euskaraz bakarrik klaseko informazioa
Gazteak euskaraz hitz egiten dutenean gehienetan da klasean, lagunekin edo
irakasleekin
Gazteek gehien erabiltzen dituzten komunikabideak euskaraz irratia eta telebista
dira, baina gehienak ez dituzte komunikabideak euskaraz erabiltzen.
Jendearen ondorioz gaztelera eratu da.
Lekua eta modaren arabera euskara edo gaztelania entzuten da.