You are on page 1of 2

MARSZ, MARSZ POLONIA

#c
Q q q
Q
=
q. eq q l
q l
l&
q l #q . e q l h
TEMPO MARSZA

Sowa i muzyka: autor nieznany

em

em

H7

#
Q
q l
=
l&
q . e q q l Q q q q l #q . e q l h
em
7

#
Q Q Q Q q q
H
.
H
Q
q
q
el
=
l&
l
l
l
]h
7

em

H7

H7

#
q }
q . e q q l Q q q q l #q . e Q q l h
=
l&
em

H7

4
3
2

em

D7

3
2

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
_

3
2

_
_

_
_

_
_

_
_
_

\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\


_

21

54

Melodia oraz teksty poszczeglnych strof pieni Marsz, marsz Polonia powstaway
w rnych okresach. Autorw zarwno tekstw, jak i melodii nie znamy. Tekst refrenu
i trzeciej zwrotki wyranie nawizuje do Mazurka Dbrowskiego, a pochodzi
prawdopodobnie z okresu powstania styczniowego. Refren ten by wwczas piewany
do innej melodii. Niektre zwrotki powstay midzy 1917 a 1918 rokiem i wskazuj na
zwizek z Dywizj Strzelcw Polskich, ktra przerodzia si w I Korpus Polski
dowodzony przez generaa Jzefa Dowbora-Munickiego.
Melodia Marsz, marsz Polonia jest zapewne duo starsza ni tekst, by moe co
najmniej o sto lat, i powstaa z poczenia kilku znanych motyww. Pie ta bya
najpopularniejsza w okresie I wojny wiatowej i w latach niepodlegoci. Publikowane
po 1945 roku piewniki polskie nie uwzgldniay jej w swoim repertuarze. Mimo to
jest do dzi powszechnie znana jako pie patriotyczna.
KOLEKCJA NUT Jerzy Kuberski, 75-323 KOSZALIN (muzykant-48@o2.pl)

MARSZ, MARSZ POLONIA - Strona 2

em
H
em
Rozproszeni po wszem wiecie, gnani w obce wojny,
H7
em
Zgromadzilimy si przecie w jedno kko zbrojne.
G
D7
H7
Marsz, marsz Polonia, ty dzielny naro - o - o - dzie.
em
H7
em
Odpoczniemy po swej pracy w ojczystej zagrodzie.
Z wiosn zabrzmi trbka nasza, pocwauj konie.
Saw polskiego paasza zabrzmi nasze bonie.
Marsz, marsz Polonia ...
Przejdziem Litw, przejdziem Woy, popasiem w Kijowie.
Zim przy wgierskim winie staniemy w Krakowie.
Marsz, marsz Polonia ...
Od Krakowa bit drog do Warszawy wrcim.
Co zastaniem, rszt wroga za eb w Wis wrzucim.
Marsz, marsz Polonia ...
Nad Krlewski grd shabiony wzleci orl biae.
Hukn dziaa, jkn dzwony, Polakom na chwa.
Marsz, marsz Polonia ...

Bibliografia: Marsz, marsz Polonia - Pieni, z ktrymi szlimy do niepodlegoci - Wybr i opracowanie: Wacaw Panek - Nasza Ksigarnia Warszawa 1988

KOLEKCJA NUT Jerzy Kuberski, 75-323 KOSZALIN (muzykant-48@o2.pl)