You are on page 1of 185

1.

Poglavlje 7
MTCO 1324
Tehniki prirunik
EC tahografi/
Obini (Non EC) tahografi 1308 ... 1324

Sekcija 7 (poglavlje 1 )
Informacije i izvjetaji o prepravkama slati e se putem servisnih informacija ili
cilkularnih pisama
Sva prava kopiranja ovih dokumenata zakonom su zatiena i rezervirana za VDO
Kienzle Vetrieb und Service GmbH..
Nijedan dio dokumentacije, zatien ovom notom ne moe se izdavati ili koristiti u
suprotnosti sa ranije izreenom predpostavkom VDO Kienzle Vetrieb und Service
GnbH. Koritenje moe biti doputeno u servisima i ovlatenim radionicama, te se ne
smije koristiti izvan njih. Dokumenti se ne smiju davati treim licima sukladno
predhodnim pretpostavkama VDO Kienzle Vetrieb und Service GmbH.
VDO Kienzle Vetrieb und Service GmbH zadrava pravo izmjene pojedinih dijelova
opreme. Nelegalno je odavanje opisa i ilustracija iz ovih dokumeneta.
Osobe odgovorne za dokumentaciju
VDO Kienzle
Alfred Rothmund, Subdivision Commercijal Vehicles KI 43 V1/T
Telefon: 0 77 21/67-23 63
Fax:
0 77 21/67-29 17
E-Mail: alfred@de 1. vdograp.de
Tahograf
Denis pac, direktor odjela VDO Kienzle
Telefon: 01 36 98 988
Fax:
01 36 98 953
E-Mail tahograf@zg.tel.h
Naruivanje
Kontaktirajte sa vaim najbliim predstavnikom VDO Kienzle za naruivanje dodatnih
kopija ovog dokumenta.

II Sekcija 7

OPENITE SIGURNOSNE UPUTE


EC tahograf/ obini tahograf proizvodnje Kienzle te vozila u kojima su ugraeni ovi
tahografi jesu kvalitetni proizvodi oblikovani prema standardnim tehnikim pravilima.
Proizvodi prate vaee standarde za osiguranje potrebite kakvoe, a prilagoeni su za
uporabu u javnom saobraaju za to posjeduju potrebna odobrenja.
Proizvodi su izgraeni prema propisanim i prepoznatljivim sigurunosnim pravilima te
ne podlijeu kvarovima.

Vaano je da bilo kakav posao ili zahvat na proizvodu mora voditi osposobljeni
servisni strunjak.
pomou uputa iz ovog prirunika
sa najveom preciznou
potujui propisana sigurunosna i preventivna pravila zatite na radu za zaposlene
Nain uporabe
EC tahografi / obini tahografi proizvodnje Kienzle mogu se upotrebljavati samo u
uvjetima i u svrhu za koju su konstruirani.
Upute za ugradnju
Kada se ugrauje EC tahograf / obini tahograf proizvodnje Kienzle
sigurunosna oprema vozila i motora ne smije se mijenjati ni na koji nain.
Ako se oprema ispravno ugradi nee utjecati ni na jedan sustav u vozilu kao niti vozne
sposobnosti vozila.
Prije ugradnje tahografa potrebno je izvriti uvid u dokumentaciju vozila te doznati
detaljne informacije o tipu i posebnostima.
Uvidom u konstrukcionu shemu i dijagrame spajanja saznati detaljne informacije o
smjetaju cijevi za gorivo, elementima hidraulikog sustava, cijevima sa stlaenim
zrakom i elektrinim vodovima.
Upitati vlasnika vozila ili vozaa da li je u meuvremenu bilo nekih zahvata od
ovlatenih ili neovlatenih subjekata. Eventualne promjene potrebno je takoer
uzeti u obzir prilikom ugradnje opreme.
Provjeriti funkcionalnost sklopova i da nema oteenja na vodovima ili gubitka
spojeva te nedostataka na elementima koji e biti ukljueni u demontau ili
rastavljanje.
Upotrebljavati samo originalne dijelove i dodatke proizvodnje VDO Kienzle kada
se ugrauje oprema.
Ne ugraivti oteene dijelove na vozilo.
III Poglavlje 7

Prilikom ugradnje tahografa i spojnih vodova provjeri da ne utjeu ni na koji nain na


ispravno funkcioniranje vozila te da nisu oteeni.
Ne smanjivati projektirane presjeke bilo kojih vodova jer moe doi do pregrijavanja na tim
mjestima.
Lemiti samo nove spojne vodove.
Testirati sve funkcije na vozilu prije uruivanja kupcu /naruiocu/.

Preuzimanje vozila
Uputiti kupca u nain funkcioniranja EC tahografa /obinog tahografa te mu uruiti
odgovarajui prirunik.

IV Poglavlje 7

Poglavlje 1
Pregled sustava
____________________________________________

1 - 1 Poglavlje 7

1.1 Pregled i opis sustava

Fig. 1-1
: MTCO
tachografskog sustava.

1324:

Pregled

ugradnje

1 Electroniki brzinomjer 1323.01 ili indikatorska


jedinica (integrirana u sustav)
2 Sustav elektronikih instrumenata
3 Instrument tabla
4 Modularni Tahograf MTCO 1324 (ugraen u radio
otvor)
5 Impulsni kabel za RPM generator ili terminal W
generatora vozila
6 Akumulator
7 Senzor kabel za KITAS 2170 (4-voda, crni)
(kabel verzija sukladno EU Propisu 95/54 EMC)
8 KITAS 2170 senzor
9 Mjenja

1 2 Poglavlje 7

Nova generacija modularnih tahografskih sustava je modularne strukture i sastoji se od


autonomnih jedinica.
Jedinica za snimanje i biljeenje / registraciju/
Indikatorska jedinica
Senzor i senzorski vod
Novi tahogravski sustav je sustav u koji je ukljuen MTCO 1324 modularni tahograf,
elektroniki brzinomjer 1323.01 ili sustav indikatora i inteligentni Kienzle tahograf senzor
KITAS 2170 oblika, koji omoguava poveani nadzor legalnog koritenja uz brzu i efikasnu
kontrolu.
MTCO 1324 detektira pogreke u radu, ali i sistem kvarova. Uz upozorenje vozau stanje
pogreaka ili kvar posprema se u memoriju greaka.
Kontrola koju provodi na ovaj nain MTCO1324 propisana je zakonom.Zatitne ploice i
naljepnice tahografa moraju biti plombirane i postavljene na vozilu tako da se lako itaju.
Senzor KITAS mora se posebno plombirati.
Na zahtjev trita dostupne su verzije MTCO 1324 sa elektronikim brzinomjerom 1323.01 i
integriranim susavom indikatorskih instrumenata ( Cluster ).
1.1.1 Jedinica za registriranje MTCO 1324
Izvedba opreme je sukladna Pravilniku (EEC) No. 3821/85 Dodatak 1.
Modularni tahograf MTCO 1324 je konstruiran prema zahtjevima i Pravilniku (EEC) No. 3821/85
Dodatak 1.
Dimenzije su prilagoene dimenzijama propisanim standardom DIN/ISO 7736 otvora za radio.
MTCO 1324 registrira podatke o brzini, preenom putu vremenu vonje te ostalim aktivnosti na zapisni
dijagram, kao i prijanji tahografi, ali uz pojaanu zatitu.
Voza i osoblje mogu lako razvrstavati periode aktivnosti pomou radnog kljua na MTCO 1324. Voza
moe takoer pozvati i imati uvid u datum, vrijeme, preeni put, aktivnosti vozaa, postavljene
programske podatke, dnevno vrijeme, odnosno stvrno vrjeme. Podaci se prikazuju na LC displeju
tahografa.
Funkcija auto-dijagnostike
MTCO 1324 posjeduje funkciju stalne samo-kontrole u ovisnosti o:
prekidu napona
prekidu senzorskog voda
pojavi greaka u radu
pojavi kvara

1 - 3 Poglavlje 7

1.1.2 Indikatorska jedinica: Elektroniki brzinomjer 1323


ili integrirani sustav indikatorskih instrumenata
MTCO 1324 prenosi impulse brzine u izdvojenu indikatorsku jedinicu smjetenu tako da je lako vidljiva
vozau. Vozau se prikazuje trenutna brzina i ukupni preeni put.
Vano!
Sustav je koncipiran tako da jedinica za registraciju podataka i indikatorska jedinica predstavljaju
cjelinu i ovjeravaju se jedinstvenim ovjernim igom.
Upotrebljavaju se slijedee indikatorske jedinice:
Elektroniki brzinomjer 1323.1 ili
Integrirani sustav indikatorskih instrumenata
Elektroniki brzinomjer 1323.1
Elektroniki brzinomjer 1323.1 u osnovi pokazuje brzinu i preeni put.
Pokazivanje dnevnog preenog puta ili vremena je prema izboru.
Kontrolna LED signalizira kvar, a nedostatak zapisnog dijagrama, greke u radu i
ostalo prikazuje se na LC displeju MTCO 1324.
Integrirani sustav elektronikih instrumenata (Cluster)
Komponente integriranog sustava su specifine za svako vozilo.
Sustav indicira, nadzire i kontrolira funkcije vozila.
Elektroniki brzinomjer ima znaajke istih funkcija kao i elektroniki brzinomjer 1323.1 integriran u
sustav. Ovisno o vozilu, MTCO 1324 upuuje informacije u elektroniki brzinomjer kroz K- liniju
ili CAN bus suelje.
1.1.3 Tehnologija senzora
__________________________________________________________
Inteligentni senzor
KITAS 2170 (Kienzle tahograf senzor) predstavlja inteligentan generator impulsa koji pretvara obrtaje
mjenjaa u impulse i alje ih u stvarnim vremenskim intervalima u
jedinicu za registriranje MTCO 1324, zajedno sa informacijskim signalom dekodiranim u integriranom
micro-kontroleru.
Senzorski vod prema normi DIN 72551
Novi tip senzorskog kabela koji je razvijen za KITAS 2170 senzor, ugrauje se u motor
vozila, a izveden je sukladno normi DIN 72551.
1.1.4 Karakteristine performanse
Osnovne karakteristike
Razdvojena indikatorska od registracijske jedinice
Dostupne verzije za razliite napone vozila (12 V i24 V)
EC verzija tahografa
Verzija obinog tahografa
Dimenzije MTCO kuita sukladne normi DIN/ISO 7736 otvora radio aparata.

1 - 4 Poglavlje 7

Verzija sa krutom i zglobnom ulonicom (ladicom ) za zapisni dijagram

Dodatak za ugradnju u otvor radio aparata


Multifunkcijski dvolinijski LC displej, 2 x 16 bita.
2 kljua za MTCO 1324 upravljanje
Read -only memory ( ROM) zahtjeva u ovoj izvedbi parametre "W" , "K" itd.
Automatski zapis aktivnosti vozaa 2.
Automatsko iskljuivanje ako se vozilo nije pokretalo u posljednjih 25 sati.
Baterija podrava u radu sat za stvarnim vremenom, a specifina prebacivanja za
dnevna radna vremena za svaku pojedinu zemlju programirana su za period od 5 godina
Suelja za registracijsku i indikatorsku jedinicu jesu:
- suelje 1: "CAN" tip, prikljunica A
- suelje 2: "K - linija" prikljunica D
Automatsko prikazivanje sistama greaka na LC displeju:
Prikazivanje kvarova i oteenja detektiranih na mehanikim i elektronikim komponentama,
indikatoru, suelju i senzoru.
Automatsko zapisivanje sustava greaka na zapisnom dijagramu, npr. prekid voda senzora u obliku
ispisa irine do priblino 40 km/h (njerni raspon 40 km/h).
Nova tehnologija senzora KITAS 2170
Specijalno suelje (EMC) KITAS senzorski vod sa dvostrukim vodiima.
Posebna prenosna procedura izmeu KITAS 2170 i MTCO 1324; zatitna cijev je nepotrebna.

Mogunosti dodatne opreme


Dodatni pisa, npr. zapis rotacionog svjetla, sirene, potronje goriva i sl.
Za posebna vozila originalna prednja maska.
Registriranje broja okretaja motora bez indikacije
Prikljuenje na "W" prikljunicu alternatora ili postojei dava impulsa
Zapisivanje frekvencije obrtaja motora na poleinu zapisnog dijagrama vozaa 1.
Osvjetljenje LC displeja, mogue priguenje
Osvjetljenje sa radnim kljuem.

1 - 5 Poglavlje 7

1.2 Prenos informacija


_______________________________________
1.2.1 Prenos informacija izmeu MTCO1324 i KITAS 2170 senzora
Sukladno Pravilniku (EEC) No. 382/85, senzor i tahograf moraji imati sustav zatite.

KITAS 2170 senzor i MTCO 1324 u potpunosti udovoljavaju tim zahtjevima.


Serijski broj senzora prenosi se i provjerava pomou MTCO 1324.
Zatita podataka ostvaruje se kroz DES ( Data Encryption Standard)
Usporedba signala sa stvarnom vremenskom bazom i dekodiranog signala u
MTCO 1324

MTCO 1324 tako detektira svaki pokuaj manipulacije, npr. pokuaj djelovanja na prenos informacija
izmeu senzora i MTCO 1324.
Openito o prenosu informacija
KITAS 2170 senzor i MTCO 1324 u ciklusima izmjenjuju informacije koje se djele na:
Signal sa stvarnom vremenskom bazom
signal sa informacijama

Fig. 2-2: Sucelje izmedu


(shematski)

MTCO 1324 - KITAS 2170

Signal sa stvarnom vremenskom bazom


Signal sa stvarnom vremenskom bazom alje se vodiem B3 i proporcionalan je brzini, a koristi se za
registriranje brzine i preenog puta vozila (kao i kod prijanjih tipova tahografa).

1 - 6 Poglavlje 7
Informacijski signal
Informacijski signal alje se vodiem B4 koji se koristi za komunikaciju izmeu MTCO 1324 i KITAS
senzora. Zatim e kontrolor poslati podatke sa posebnim zahtjevima, a senzor vraa kumulativno
dekodirane informacije.
U osnovi proces prijenosa podataka moe se podijeliti na:
Poetni proces
Proces tijekom rada
Poetni proces
Programiranje u tvornici
Ve u tvornici serijski broj senzora je uprogramiran u KITAS senzor, a zove se

"master kod" koji je memoriran u KITAS senzoru i MTCO 1324.


Programiranje u vozilu
Nakon ugradnje, a u poetnoj fazi rada sustava KITAS senzor i MTCO 1324 se
moraju prilagoditi. Ureaj za prilagoavanje programiranjemje je MTC/ATC pomou
instaliranog menija "ACTIVATE KITAS" ( vidi. poglavlje 3.9.2 "Activate KITAS2170")
Proces tijekom rada
Tijekom rada MTCO 1324 alje naredbe i podatke u KITAS senzor u intervalima od priblino 10
sekundi.
Osnovne naredbene kodove prima KITAS senzor unosi zapisanu kodiranu informaciju i vraa u MTCO
1324.
Tada MTCO 1324 usporeuje zaprimljene podatke sa originalnim programiranim podacima.
Ako se razlikuju sustav registrira greku u prijenosu.
Pogreke u prijenosu
MTCO 1324 prepoznaje pogreke u prijenosu:
Ako podaci nisu preneeni izvan odreenog vremenskog perioda ili
Ako se greka javlja tijekom prenosa np. pogreno prepoznavanje bita,
.
Ako podaci nisu korektno preneeni izvan predvienog vremenskog perioda senzor je
resetiran, ime se tada linija za podatke postavi na nisku razinu za 2 sac.
Ako se nakon tri uzastopna pokuaja ne ostvari prijenos, pojava greke u prijenosu
dojaviti e se u obliku poruke na displeju MTCO1324
U koraku prenosnog ciklusa kontrolira se vjerodostojnost impulsa senzora ( signali sa realnom
vremenskom bazom ), koje emitira KITAS 2170 senzor. Ako impulsi nisu ispravni, sustav biljeenja
greke u podacima i MTCO 1324 se postavlja u "mod" greaka. (vidi poglavlje 6.1 "Poruke
pogreaka").

1 - 7 Poglavlje 7
Podaci o grekama
Podaci o grekama sadre
Pogrean izvjetaj o serijskom broju/ preneen / preneen pogrean broj
Pogrean izvjetaj signala se realnom vremenskom bazom ( pogreni impulsi)
U sluaju pogrenih impulsa, MTCO generira bit (kod) pogreke.Nakon ispitivanja,
kod greke generira poruku o pogreci (kvaru).
Takovi podaci o pogrekama ne prekidaju standarne cikluse naredbi spremljene u MTCO 1324. Kada je
greka ispravi MTCO 1324 se vraa u normalni radni mod.
1.2.2 Prenos podataka izmeu MTCO i indikatorske jedinice
______________________________________________________________
Osnovni opis prenosa podataka
Tri kategorije podataka se prenose izmeu MTCO 1324 i indikatorske jedinice:
Funkcijski signal
"V" impulsi

Signal podataka koji se alje sueljem instrumenata

Fig. 2-3: Sucelje izmedu MTCO 1324


indikatorske jedinice npr.
Electronickog brzinomjera 1323 (schematics)

Funkcijski signal
Funkcijski signal emitira MTCO1324 direktno na okida funkcijske LED diode u indikatorskoj jedinici.
Kada se na ulazu pojavi memorijski kod, LED svijetli, a istovremeno se na displeju MTCO javlja
poruka greke.

1 - 8 Poglavlje 7

"V" impulsi
MTCO 1324 generira "v" impulse sa stvarnom vremenskom bazom pomou KITAS senzora
uprogramiranim karakteristikama "W" koeficijenta. Indikatorska jedinica
obrauje impulse koji su proporcionalni brzini nastali u generatoru signala.

Signal podataka
Suelje instrumenta (K- linija) koristi se za neprestanu izmjenu podataka izmeu MTCO1324 i
indikatorske jedinice. MTCO 1324 prenosi aktuelno stanje na broja kilometara, dnevno biljeenje
kilometara i sustav satnog mehanizma u indikatorskoj jedinici.. Indikatorska jedinica alje reset
signal dnevno preenih kilometara u MTCO 1324.
Tijekom pokretanja npr. svaki put na pritisak prekidaa MTCO 1324 automatski alje programiran
karakteristian koeficijent u indikatorsku jedinicu. Na kontrolu ispravnosti prenosa i prepoznavanje
MTCO e priekati 0,5 sec. Ako zaprimljeni signal nije prepoznat MTCO 1324 e generirati signal
greaka.
Tijekom rada MTCO 1324 alje aktuelne podatke u indikatorsku jedinicu u intervalima po 0,5 sec. Ako
su podaci ispravno zaprimljeni, indikatorska jedinica vraa aktuelno stanje kao reset klju u MTCO
1324.

Ako primljeni podaci ne mogu biti prihvaeni , indikator alje poruku o neprepoznavanju u MTCO
1324. MTCO tada dekodira primljenu informaciju, a odgovarajua poruka o greci pojavljuje se na
displeju.Istovremeno se isti podaci unose u memoriju greaka.
1.3
Izvedbe
_________________________________________________________________
Slijedee izvedbe novih sustava modularnih tahografa MTCO 1324 su dostupne:
MTCO - K- linija i elektroniki brzinomjer 1323.1 ili integrirani sustav indikatora
MTCO - CAN bus i integrirani sustav indikatora
Vano
Izvedba " MTCO - CAN bus i integrirani sustav indikatora" mogu u razvoj ukljuiti i
odgovarajue suelje K-linije za dijagnostiku.

1 - 9 Poglavlje 7

1.3.1 MTCO - K-Linija i Electroniki brzinomjer ili integrirani


sustav instrumenata ( Cluster)

Fig. 1-4: Vrste sustavant; MTCO - K-Linija i Electroniki


brzinomjer / Cluster
1 Electroniki brzinomjer 1323.01
4 MTCO 1324
2 Cluster
5 KITAS 2170 senzor
3 K-Linija e (serijsko suelje)
6 Senzor kabek
K -Linija
K-Linija je standardno asinhron serijsko suelje instrumenatasa
specifinom fizikalnom strukturom. Koristi se za meuizmjenu
digitalnih podataka, a dostupno je kao.
Instrument suelje izmeu MTCO i Electronikog brzinomjera
1323.01 ili
Diagnostiko suelje, npr. vozila FDS i postavljene dijagnostike
test naprave.

1 10 Poglavlje 7

1.3.2 MTCO - CAN bus i integrirani sustav elektronikih


instrumenata ( Cluster)

Fig. 1-5: MTCO - CAN bus i


integrirani sustav
elektronikih instrumenata (Cluster)
1 Cluster
4 MTCO 1324
2 Dodatni instrumenti vozila 5 KITAS 2170 senzor
3 CAN bus (serijsko suelje) 6 Senzor kabel
CAN bus
CAN je
standardno sinhrono serijsko suelje. Koristi se za
umreavanje razliitih kontrolnih ureaja te je zato prozvano CAN
bus. CAN bus e u budunosti prenositi podatke visokim brzinama i
poveanom sigurnou. Nadalje djelomino e se koristiti za
aplikacije sa stvarnom vremenskom bazom.

1 11 Poglavlje 7

Poglavlje 2
Proizvod / Funcionalni opis

2 1 Poglavlje 7

2.1 MTCO 1324


2.1.1 Opis ureaja

Kuite modularnog tahografa MTCO 1324 ima oblik i dimenzije


radio kazetofona prema standardu DIN / ISO 7736 pa ga je
mogue lako ugraditi u sva modernija cestovna vozila. Osim kuita
prema razliitim tipovima armaturemogue je prilagoditi vanjski
pokrov tahografa, boju rasvjete i funkcijske tipke te boju displeja.
MTCO 1324 zapisuje podatke o o stanju vozila i aktivnosti vozaa na
zapisni dijagram.
Programiranje konstante brzine i broja okretaja motora mogue je
uporabom ureaja ATC / MTC.
Opseg promjene konstante za brzinu ili put je mugu izmeu
4 000 25 000 imp/km
Opseg promjene konstante za broj okretaja motora je mogu
izmeu
2 000 62 000 imp/1000 okr/min
EC tahograf / obini tahograf
Za vozila koja obavezno moraju imati tahograf prema zakonu VO
(EWG) Nr.3821/85 izrauje se MTCO 1324
EC tahograf. Osim
njega izrauje se i obini tahograf MTCO generacije.
Varijante
MTCO tahografi meusobno se razlikuju prema napajanju, rasponu
brzine, prikljucima, dodatnim funkcijama, izvlaenju ladice itd.
o MTCO s ravnom ladicom je predvien za ugradnju u otvor
radioaparata u armaturi vozila.
o MTCO sa zglobnom ladicom je predvien za ugradnju iznad
glave vozaa
Za ugradnju MTCO tahografa predviena je i posebna konzola za
sluajeve kada na vozilu ne postoji otvor radio-kazetofona.
Zapisni dijagram
Prilikom koritenjaiI rukovanja s dijagram ploicama vrijede ista
pravila kao i kod prijanjih tahografa. Dodatne informacije o tome
nai ete u Poglavlju 2 Glava 3. (Zapiusni dijagram).
2 2 Poglavlje 7

AUTODIJAGNOSTIKA
Prikaz I oznaavane
Tahograf MTCO 1324 provodi kontinuiranu dijagnostiku stanja:
o Prekida napajanja

o
o
o
o

Komunikaciju KITASsenzora i prikljunog kabela


Smetnje izmeu MTCO i pokazivaa brzine
Sistemskih greaka
Greaka prilikom rukovanja

Napomena
Dijagnostika funkcija tahografa mogua je samo ako je ukljuen
kontakt vozila. Kada MTCO 1324 detektira greku u rukovanju ili
koju drugu smetnjuu radu ne razlikuje njihuvu vrstu ve provodi
slijedeu proceduru.
o Upie zapaanje u memoriju greaka
o Prikae greku na displeju
o Upuuje
funkcijske
naredbe
ostalim
sklopovima
i
pokazivaima
Prikazivanje greaka
Ovisno o tipu greke slijede odgovarajui zapisi na zapisnom
dijagramu vozaa 1 odnosno prikaz funkcijske greke na LED
brzinomjera i LCD displeju MTCO.
Zapisivanje sistemskih greaka
Zakonodavac zahtjeva zapisivanje sistemskih greaka na zapisni
dijagram razliito s obzirom na vrstu greke.
o Prekid kabela davaa impulsa zapisuje se u obliku
zatamnjenja na zapisnom listiu u rasponu brzine od 0 do
30/40 km/h.
o Prekid napajanja pojaanom linijom do v max.
Dodatna informacija
Ostale informacije o dijagnozi greaka, njihovom prikazu
zapisivanju moete pronai u Poglavlju 6. Analiza greaka.

2 3 Poglavlje 7

Fig. 2-1: MTCO 1324: Prednja strana sa krutom


ladicom
(MTCO 1324.1 - 4)
1 Razdjelna ploa
- Diagram listi za vozaa 2 postavlja se ispod
razdjelne ploe
- Diagram listi vozaa 1 postavlja se na razdjelnu
plou
2 Lijevi klju:
- Klju (1): Izbor perioda za aktivnosti vozaa 1
- Taste (): Oslobaanje dijagram listia
3 Plombirna ploica: zatiuje test/ programming
suelje
4 Display: osvijetljan nakon ukljuenja
5 Lijevi klju:
- Key (2): Izbor aktivnosti vozaa2
- Key (+): Listing kroz menu (naprijed)
- Key (): Listing kroz menu (unatrag)
- Key (M): Potvrda odabranog menu-a
6 Kotai za podeavanje vremena na listiu
7 Type ploica uvrena na razdjelnoj ploi
8 Pokaziva rada satnog mehanizma
9 Kruta ladica za diagram listie

2 4 Poglavlje 7

Fig. 2-2: MTCO 1324: Prednja strana sa zglobnom


ladicom (MTCO 1324.5 - 8)

1 Razdjelna ploa:
- Diagram listi za vozaa 2 postavljen ispod
razdjelne ploe
- Diagram listi vozaa 1 postavlja se na razdjelnu
plou
2 Lijevi klju:
- Key (1): Postavljanje aktivnosti za vozaa 1
- Pritisnuto ): Oslobaanje dijagram listia
3 Plombirna ploica: zatita test/ programming
suelja
4 Display: osvjetljen nakon ukljuenja
5 Desni klju:
- Klju (2): Postavljanje period aktivnosti vozaa 2
- Klju (+): Listanje kroz menu (naprijed)
- Klju (): Listanje kroz menu (unatrag)
- Klju (M): Potvrda odabranog menu-a
6 Oznaka vremena na diagram listiu vozaa 1
7 Kotai za podeavanje vremena na listiu
8 Type ploica uvrena na razdjelnoj ploi
9 Zglobna ladica dijagram listia

1.
2 5 Poglavlje 7

Fig. 2-3: MTCO 1324: Rear


Dodatne informacije
poglavlju

Detaljnije informacije kako izmjeniti bateriju nai ete u


7.1.1 Izmjena buffer battery u MTCO 1324.

1 Connectors A, B, C and D
4 Battery ulonica
2 Uvrsni vijak (radio otvor)
5 Diagram spajanja
sa oznakom napona
3 Oznaka plombe (naljepnica)
Vano!
Za izbjegavanje pogreaka ili gubitka podataka baterija
semora mijenjati svake dvije godine u servisnoj radionici.
To se moe obavljati tijekom redovite kontrole propisane
pravilnikom 57b StVZO.
Prilikom izmjenee baterije, napon na MTCO 1324 mora
biti prikljuen da se izbjegne gubljenje podataka u
memorijama.

2 6 Poglavlje

Display

Fig. 2-4: MTCO 1324:


umetnutim dijagram listiima

Standard

display

sa

Vano!
Napajanje mora biti ukljueno za prikaz informacija na
display of the MTCO 1324.
1 Datum
2 Sistem vremena
3 Grupe aktivnosti za vozaa 2
4 Simbol Diagram listi umetnut (voza 2)
5 Ukupno stanje brojaa kilometara
6 Simbol Diagram listi umetnut (voza 1)
7 Grupe aktivnosti vozaa 1
Standard display
Standardni display javlja se ukoliko nema poruka iz memorije
(see Fig. 2-4).
Dnevna (ljetna) izmjena vremena:
Vrijeme na display trepe
Na poetak i zavretak ljetnog radnog vremena MTCO 1324
se podeava automatski. Treptanje vremena na displeju
upozorava vozaa da mora

vremenski

uskladiti

dijagram

listi

prema

aktuelnom

vremenu.
Vano!
U osnovi treptanje na displeju prestane kada se ladica sa
dijagram listiem zatvori bez obzira da li je dijagram listi
podeen prema aktuelnom vremenu ili ne.
Oznaavanja
Prirast grafike govori vozau koliko dugo je
imao otvorenu ladicu.

2 7 Poglavlje 7

Operacijske pogreke
Diagram listi vozaa 1 nedostaje,
'Voza' simbol llijevo.
Diagram listi vozaa 2 nedostaje,
'Voza' simbol desno
Bez simbola- sistem ili tahograf u kvaru

Dodatne informacije
Detaljne informacije o izvjetajimagreaka nai ete u poglavlju 6

Diagnoza greaka.
2.1.2 Operacije
Naredne toke opisuju operacije i funcije MTCO 1324.
Ulaganje i izvlaenje diagram listia
Menu funkcija
Dodatne informacije
Opis kako podesiti vrijeme, aktivnosti vozaa, izmjenu vozaa
itd.nai ete u MTCO 1324 Radni prirunik.
Umetanje i izvlaenje diagram listia
Pravila zakonodavca o upotrebi dijagram listia su ista za sve tipove
tahografa, a vae takoer i za MTCO 1324. Detaljne informacije o
diagram listiima, kao i njihovoj primjeni itd.nai ete u Seciji 2
Poglavlja 3
Diagram listi.
Operacijske greke
Diagramlisti vozaa 1 nedostaje 1 '
Voza ' simbol lijevo
Diagram listi vozaa 2 nedostaje,
'Voza' simbol desno
Preduvjeti
Diagram listi moe se umetati ili vaditi samo ako:
vozilomiruje i nema generiranja putnih impulsa
ukljueno napajanje
nema poruka o grekama koje se ovisno o vrsti
displeju.

2 8 Poglavlje 7

pokazuiju na

Fig. 2-5: MTCO 1324: otvaranje sa krutom


ladicom

Ulaganje dijagram listia

ploe

1 Razdjelna ploa:
- Diagram listi vozaa
-

Diagram listi za
razdjelnu plou

2 sa ulae ispod razdjelne


vozaa

se

postavlja

na

2 Kotai za podeabanje vremena diagram listia


3 Ladica za ulaganje diagram listia
4 Oznaka vremena za vozaa 2

ispod draa.

Vano!
Diagram listi ne smije biti oteen, savijen, naboran
ili poderan. Ukoliko je neispravan moe prouzrokovati
greke u radu.
Nakon umetanja potrebno je provjeriti jesu li sigurno
1 Uloi diagram listi u otvorenu ladicu sa licem
prema gore.
Diagram listi vozaa
1 mora se postaviti na razdjelnu plou, a diagram
listi vozaa 2 ispod ploe. Nakon ulaganja provjeriti
svaki put odgovara li vrijeme na satu sa oznakom
vremena na listiu.
Oznaka vremena na dijagram listiu vozaa 2 koja se
poklapa sa oznakom (4) na razdjelnoj ploi mora
odgovarati vremenu na satu.

2 Ako je potrebno podesite diagram listi tako da se


oznake poklapaju:
Pritisnuti podeavajui kotai
okretati dok se vremenska skala ne poravna sa
oznakom na MTCO 1324.
Vano!
Kada zatvarate zglobnu ladicu provjerite da li je zglob
podignut zajedna sa uloenim listiem.
3 Pritisni ladicu u zatvoreni poloaj.

2 9 Poglavlje 7

Vaenje diagram listia


Izmjena nakon isteka 24 sata
U sluaju promjene vozila ili je voza zavrio dnevno
radno vrijeme i nakon isteka 24sata predhodni listi
mora se izvaditi MTCO 1324.
1 Pritisni za otvaranje klju

Vaenje listia (symbol za umetnuti Diagram listi i


prirast grafike) javlja se na displeju. Pritisak se biljei i
na
zapisnom
dijagramu.Nakon
toga
za
zapis
vaenjapotrebno je ponovno zatvoriti ladicu.
Vano!
Saekati dok se ladica ne zatvori.
Ako se na displeju nalazi simbol otvorene ladice ne
iskljuivati napajanje!
Ako iskljuite napajanje ranije slijedite naredne korake:
Ponovo ukljuite napajanje.
Pritisnite klju za otvaranje ladice ] ponovo i
Saekati da se ladica otvori (listi je izvaen)
MTCO sa krutom ladicom
2 Izvuci ladicu do kraja
Ne savijaj prema dolje!
3 Izvadi diagram listi iz ladice.
4 Pritisni ponovno ladicu u zatvoreni poloaj
MTCO sa zglobnom ladicom

potrebno.

2 Izvuci ladicu do kraja i pritisni prema dolje ako je


3 Izvadi dijagram listi iz ladice.
4 Podigni zglob ladice ponovo na mjesto.
5 Pritisni ladicu dok se ne zatvoti na mjesto.

2 10 Poglavlje 7
Funkcijski menu za vozaa i servisno osoblje

SeFig. 2-6: MTCO 1324: Pregled menu


strukture
Funkcije vozaa
Voza ima pristup slijedeim funkcijama menija:
'1. Podeavanje sata

Servisne funkcije
meniu:

Servisni ininjer ima pristup slijedeim funkcijama u


'2. Memorija' greaka
'3. Informacije UTC/ Verzija
'4. Programskim podacima'
'5. Poetak / Kraj ljetnog radnog vremena'
'6. v Simulacija impulsa'

2 11 Poglavlje 7

Vano!
Funkcije se mogu pozvati samo ako je:
Ukljueno napajanje
Vozilo miruje
Ako se u vremenu od 20 sekundi ne pozove funkcija
MTCO 1324 se
automatski vraa u standardno stanje displeja.
Izbor funkcija iz menija

do 6.).

Tvornika verzija 001.7 ima razliiti mod za vozaa


(standard display/ menu 1.) i servisni mode (menus 2.
Tvornika verzija 001.07
Na tvornikoj verziji 001.07 mora se prvo aktivirati
servisni mod za menije 2. do 6. ([M] klju).
.
1 Pokretanje servisnog moda:

Pritisnuti [M] klju i drat ga pritisnutog;


istovremeno ukljuiti napajanje.
Ne pritisnuti vie unutar vremena od 2 sekunde.

Aktiviranje [M] kljua nakon ukljuivanja napona


je ostvareno.
Ako iskljuimo napajanje, te ga ponovo ukljuimo ostati
e aktivan samo mod vozaa( meniji 2. do 6. su
blokirani).
2 Pritiskivanjem
[M] kljua moe se odabrati
eljena funkcija koja se od 1. do 6 prikazuje na
displeju..
3 Upotrebom [+] i [] kljueva moe se listati kroz
sub-menije.
(naprijed / unatrag) te izvriti izbor.
Vraanje u standardni displej

display.

Pritisni [M] klju due od 2 sekunde.


Ako neme poruke iz memorije, pojaviti e se standardni

2 12 Poglavlje 7

Podeavanje sata (Menu 1.)


Nakon perioda od sedam dana sat na MTCO 1324 moe
se podeavati
do 2 minutes.

Vano!
Vea odstupanja mogu se podeavati samo pomou SDS
test naprave (vidi
Poglavlje 3.9.4 Programiranje MTCO 1324, sekcija
Podeavanje datuma i vremena).
1 Pritisnuti [M] klju za izbor PODEAVANJE SATA.

2 Upotrijebiti [+] ili [] kljueve za podeavanje


minuta.
Korigirana vrijednost se prikazuje u desnom donjem
kutu displeja.

3 Potvrditi podeenu vrijednost pritiskom na [M]


klju.
Pojavi se standardni display; funkcija podeavanja sata
blokirana je za slijedeih sedam dana.

Vano!

Ako pozovemo menu 1. Podeavanje sata prije isteka


perioda od 7 dana od zadnjeg podeavanja sata slijedei
simbol se pojavljuje na displeju -- (podeavanje sata
blokirano!)

MemorIja greaka Meny 2


1 Pritisni [M] klju za izbor 'ERROR MEMORY'.
( MEMORIJE GREAKA)
Datum i vrijeme
kada
je
bila
zabiljeena zadnja
greka. Frekvencija
greaka npr. kako
se esto greke
javljaju. , max. 126
ulaza.

Symbol
da je
greka
'AkTIVNA'
Simbol i kod greke
Additional
errors

stored

2 13 Poglavlje 7

2 Pritisni [+] ili [] kljueve za poziv dodatnog

koda greke.
Dodatna informacija
Opis poruka greaka i procedura kako se korigira
koja greka nai ete u Poglavlju 6 Error Diagnoza
greaka.
Informacija UTC/ Verzija (Menu 3.)
UTC i postavljanje vremena
The MTCO 1324 akumulira cijelo vrijeme proraun u
UTC (Universal Time
Coordinated). U naredbama MTCO 1324 je zadano
da e se pokazati na display slubeno vrijeme
zemlje gdje je vozilo registrirano, te se to vrijeme
mora postaviti u memoriju
MTCO (dodatne
informacije kako programirati UTC moete nai u
Poglavlju 3.9.4 Programiranje MTCO 1324).
I

/ VERZIJA'.

1 Pritisni [M] klju za izbor 'INFORMACIJA UTC


MTCO sa krutom ladicom

UTC
Postavljeno vrijeme
Tvornika verzija

MTCO sa zglobnom ladicom

UTC
Postavljeno
vrijeme
verzija

Tvornika

2 - -14 Poglavlje 7

Programski podaci (Menu 4.)


1 Pritisni [M] klju za izbor PROGRAMMING DATA.
(programskih podataka)
2 Upotrijebi [+] ili [] kljueve za izbor podataka.
Identifikacioni broj vozila ( max. 17 znamenaka)

MTCO 1324 proizvodni broj

W = specifini koeficijent (imp/km)


K = konstanta (imp/km)

v = mjerni raspon (km/h)


v0 =minimalna mjerena brzina
vm=maksimalna mjerena brzina

DI=broj obrtaja (imp/1000 obr(min)

n= mjerno podruje
n0=minimalno mjerno podruje
nm= maksimalnoo mjerno podruje

5.)

IPoetak / kraj ljetnog radnog vremena (menu


Izmjena i odreivanje poetka i kraja ljetnog radnog
vremena je odreena za drave EU i tako je
uprogramirana u MTCO 1324 za period od pet godina.
Ta se
funkcija prikazuje na displeju i moe se
mijenjati podeavati i korigirati.
Dodatne informacije
Dodatne informacije kako se programira poetak/ kraj
ljetnog radnog vremena moete nai u Poglavlju 3.9.4
Programiranje MTCO 1324.

Saving Time'.

1 Press the [M] key to select 'Beginning/ End Daylight

Datum promjene
UTC

Korigirana vrijednost
Promjenjena veliina

2 15 Poglavlje 7

2 Pritisni [+] ili [] kljueve za izbor eljene pozicije.

V Simulacija impulsa (Menu 6.)

funkcije.

impulsa.
km/h.

Ako je vozilo opremljeno sa ograniivaem brzine, ovo


funkciju moete koristiti za kontrolu brzine izvan
podeenog mjernog podruja od 75 - 120 km/h.
Vano
Izvravanje ove funkcije moe uzrokovati na drugim
elektronikim komponentama pojavu greaka ili
poruke o pojavi greke.
Uzrok: v impulsi se emitiraju ,a vozilo miruje!
Provjeriti dokumentaciju vozila prije izvravanja ove
1 Pritisnuti [M] klju za izbor 'V IMPULSI SIMULACIJA'
.
2 Upotrijebi
[+] ili [] kljueve za simulaciju v
Vrijednost v moe se podeavati u koracima od 1
Ako prekoraimu brzinu na koju je podeen
ograniiva brzine motor sa automatski ograniava
(na prosjeno. 90 km/h).

2 16 Poglavlje 7

2.1.3 Suelje
Pregled suelja

Fig. 2-7: MTCO 1324: Interfaces (prikljuivanje cjelokupnog


suelja u stvarnosti nije mogue)
1 Test i programsko suelje
2 Sensor brzine KITAS 2170
3 Generator okretaja; pulse generator tipa 2155/
2159 ili terminal W
4 Dodatni pisa npr.. EDM
5 CAN bus za integrirani sustav instrumenata
(Cluster)
6 Izlazi (npr. v pulse, 4 imp/m)
7 K-Linija za Electroniki brzinomjer/ Cluster
(instrument suelje)
8 Akumulator (baterija vozila)

2 17 Poglavlje 7

CAN suelje
CAN je standardno sinhrono suelje. Upotrebljava se za
umreavanje razliitih kontrolnih naprava te je zato prozvano CAN
bus.U budunosti e se koristiti za prijenos podataka velikim
brzinama.Nadalje e djelomino sluiti za aplikacije sa realnom
vremenskom bazom.
Podaci prenoeni pomou CAN bus suelja dobivaju identifikacione
adrese kojeusmjeravaju sadraj poruke npr.brzine.Prikljuene
stanice na CAN bus prepoznaju i prihvaaju relevantne poruke. Ako
poruka nije relevantna ignorira se.

K Linija suelje
K- Linija je standardno asinhrono serijsko suelje karakteristine
fizikalne strukture za izmjenu digtalnih informacija.To omoguava
kontrolu, dijagnozu testiranje i podeavanje sustava vozila
Podruje primjene:
Suelje instrumenta

Suelje izmeu MTCO i instrumenta elektronikog brzinomjera


1323.01
Signal za kontrolni LED
Direktnu vezu na okidakontrolne LED na indikatorskoj jedinici
Ako MTCO 1324 detektira stanje greke alje signal direktno na
kontrolnu LED koja se pali.
v impulsi
Elektroniki brzinomjer obrauje impulse odaslane iz MTCO 1324
kao i v generirani signal.
K- Kinija linija podatak.
Ova se linija koristi za neprestanu izmjenu podataka izmeu
MTCO i elektronikog brzinomjera. Upravljaka jedinica (master)
MTCO alje aktuelno stanje brojenja kilometara, dnevno stanje
kilometara i stanje sata u elektroniki brzinomjer.Elektroniki
brzinomjer alje reset za dnevno stanje kilometara u MTCO

.
Suelje dijagnostike

Dijagnostiko suelje npr.FDS


naprave.

i ugradnju dijagnostike test

2 18 Poglavlje 7

2.1.4 Pregled vrsta


Varijante instrumenata

Tablica 2-1: MTCO 1324: Variante tahografa

2 19 Poglavlje 7

Vozila -/ tvorniki specifine verzije


Vozila-/ proizvodnja -specifinih verzija MTCO 1324 se prepoznaje po
displeju i osvjetljenju prednjeg poklopca itd. te specifinostima
vozila u osnovi.

Tablica 2-2: MTCO 1324: Vozilo-/proizvedene verzije

2 20 Poglavlje 7

2.1.5 Tipe i code

Table 2-3: MTCO 1324: Type code

2 21 Poglavlje

2.1.6 Techniki podaci

Table 2-4: MTCO 1324: Tehniki podaci

2 22 Poglavlje 7

2.2 Elektroniki brzinomjer 1323.01 i 1323.02


Electroniki brzinomjer istih je dimenzija kao i
standardni tahograf npr. 140 mm. Dostupni su
razliiti prednji poklopci: okrugli 150 mm,
pravokutni te
KTCO/ FTCO design.
Kao dodaci vozilima izrauju se posebne varijante.
Osnovna funkcija
Osnovna funkcija je electroni brzinomjer:
Analog displej brzine
Digitalni pokaziva kilometara i sat
2.2.1 Opis proizvoda 1323.01 (u upotrebi sa MTCO 1324)
Prednja i zadnja strana
(standardni design)

Fig. 2-8: Electroniki brzinomjer 1323.01: Prednja


i zadnja strana ureaja
(standard design)
1 Funcijska kontrolna LED:
Funkcijska LED se upali ako se pokavi greka ili kvar
na nekj komponenti u
sustavu.Istovremeno se
javlja kodirana poruka na displeju MTCO 1324.
2 Displej broja kilometara sat:
7 znamenkasti displej za brojenje kilometara;zadnja
znamenka indicira 100 m.

Istovremeno se vrijeme ilidnevni kilometri pokazuju


ispod linije.
3
Reset klju za ukljuivanje sata ili dnevnih
kilometara:
4 Skala brzine
5 Plombirne toke
6 Prikljunice A, B, C i D
7 Uvrsni vijak
8 Rasvjeta (tinjalice 24 V/ 1.2 W, 12 V/ 1.2 W)
9 Naljepnica za radni napon
10 Tipska ploica

2 23 Poglavlje 7

Prednja i zadnja strana


(FTCO design)

Fig. 2-9: Elektroniki brzinomjer 1323.01: Prednja i


zadnja strana (FTCO design)
1 Funkcijski kontrolni LED:
LED zasvijetli u sluaju pojave greke ili kvara koji je
detektiran u sustavu
komponenata. Istovremeno se na displeju MTCO 1324
pojavi kodirana poruka o greci.
2 Plombirne toke

3 Displej za sat/dnevni kilometri:


7-znamenkasti displej za ukupne kilometre ;zadnja
znamenka indicira 100 m.
4 Skala za brzinu
5 Prikljunice A, B, C i D
6 Diagram spajanja (naljepnica)
7 Uvrsni provrti (4 x)
8 Prikljunica dvolinijska za reset klju
9 Rasvjeta (tinjalice 24 V/ 1.2 W, 12 V/ 1.2 W)
10 Tipska ploica
11 Naljepnica za oznaku napona
12 Reset klju za izbor opcije izmeu sat/ dnevni
kilometri
13 Prednji poklopac (odstranjuje se tijekom ugradnje)
Vano
Kod postavljanja elektronikog brzinomjera (FTCO
design), provjeri takoer
da je prednji poklopac odstranjen prije namjetanja, a
zatim/ugradi ureaj.
Instalacione dimenzije
Electroniki brzinomjer (FTCO
instalacione dimenzije kao
FTCO 1319 tachograf.

design)

ima

neke

2 24 Poglavlje 7

funkcije:

Nain rada
Electroniki brzinimjer 1323.01 osobitislijedi naredne

Pokazuje vrijeme/dnevne kilometre po izboru


Resetira dnevne kilometre na 0
Nakon ukljuenja napona odmah sa ukljuuje i
spreman je za rad.
Displej pokazuje ukupne kilometre, dnevno vrijeme i
dnevne kilometre.
kilometara

Izbor

pokazivanja

izmeu

sata

dnevnih

Resetiranje dnevnih kilometara na 0


Pritisnuti reset klju (3, Fig. 2-8) kratko.
Ispod linije displej promjeni opciju sata u prikaz
dnevnih kilometara, zavisno o ranijem stanju.

Pritisnuti reset klju vie od 2 sekunde kada su na


displeju dnevni kilometri .
Dnevni kilometri postaviti e se na 0.

2 25 Poglavlje7

2.2.2 Opis proizvoda 1323.02 Standardna - izvedba


Prednja i zadnja strana ureaja
(standard design)

Fig. 2-10: Electroniki brzinomjer 1323.02: Prednja i zadnja


strana (standard design)
1 Display ukupni kilometri/sat:
7-znamenkasti displej ukupnih kilometara; zadnja
znamenka pokazuje 100 m.
Dnevno
vrijeme
ili dnevni kilometri se pokazuju ispod linije.
2 Reset kljuem se:
Podeava sat
Odabire pokazivanje izmeu sata ili dnevnih
kilometara ispod linije.
3 Skala za kilometre
4 Plombirne toke
5 Prikljunice A, B, C i D
6 Oznaka napona (naljepnica)
7 Uvrsni vijak
8 Rasvjeta (tinjalice 24 V/ 1.2 W, 12 V/ 1.2 W)
9 Tipska ploica
abb_05_1.tif
Vano
Elektroniki brzinomjer 1323.02 Standardne izvedbe
moe radiri u sprezi sa
tradicionalnim impulsnim
generatorima.
Za ispitivanje i testiranje electronikog brzinomjere
standardne izvedbe koristi se set (No. 1062-89-90100), koji mora imati i programski kabel.

2 26 Poglavlje 7

Prednja i zadnja strana ureaja


(FTCO design)

Fig. 2-11: Electroniki brzinomjer 1323.02: Prednja i


zadnja strana (FTCO design)
1 Plombirne toke
2 Displej ukupni kilometri, sat/dnevni kilometri:
7-znamenkasti displej za ukupne kilometre, zadnja
znamenka pokazuje 100 m.
3 Skala za brzinu
4 Prikljunica A, B, C i D
5 Dijagram spajanja (naljepnica)
6 Uvrsni provrti (4 x)
7 Dvopolni konektor za reset klju
8 Rasvjeta (tinjalice 24 V/ 1.2 W, 12 V/ 1.2 W)
9 Tipska ploica
10 Oznaka napona (naljepnica)
11 Reset klju za izbor izmeu sata i dnevnih
kilometara
12 Prednji poklopac (odstranjuje se tijekom ugradnje)

Dodatna informacija
Zahtjevi ugrdnje i upute su kao i za ureaj
electronikog brzinomjera 1323.01 (FTCO design, see
page 2-24) sa upotrebom prednjeg poklopca.
Nain rada
Electroniki brzinomjer 1323.02 Standardne izvedbe
osobito slijedi naredne operacije
Displej sat/dnevni kilometri
Resetiranje dnevnih kilometara na0
Podeavanje sata

2 27 Poglavlje 7

Aktivna funkcija displeja odnosi se na pokazivanje vremena I


registraciju dnevnih kilometara te resetiranje dnevnih kilometara na
0 Opis funkcija za elektroniki brzinomjer 1323.01 vidjeti u
Poglavlju 2.2.1 Opis proizvoda 1323.01 za koritenje s MTCO 1324 ,
STR. 2 3.
Posebnosti instrumenta vrste samostojei (Stand-alone
variant)
Kada je ukljueno napajanje, a pritisnemo reset klju oko 2
sekunde,
Elektronicki brzinomjer 1323.02 Stand-alone na displeju
pokazuije:
Ukupne kilometre
Dnevno vrijeme/ dnevne kilometre zavisno o izboru
Podeavanje sata
Preduvjeti

Sat elektronikog brzinomjera u samostojeoj izvedbi moe se


podeavati samo ako je ukljueno napajanje te ako je odabran na

displeju mod za podeavanje.

Vano!
Ako je elektroniki brzinomjer u modu za podeavanje, a reset klju
nije pritisnut u vremenu jedne minute, iz moda za podeabanje
iskljuuje se automatski. Pritom nije memorirana bilo kakva
promjena.

2 28 Poglavlje 7

2.2.3 Pregled vrsta


Electroniki brzinomjer 1323.01

Pregled vrsta

Table 2-5: Electroniki brzinomjer 1323.01:

Electroniki
Samostalan

brzinomjer

1323.02

Za dodatne vrste pogledati u tipske kodove (vidi


poglavlje 2.2.4).
Tablica
2-6:
1323.02: Pregled vrsta

Elektroniki

brzinomjer

2 29 Poglavlje 7

2.2.4 Tipovi i kodovi

Sl 2-7 Elektroniki brzinomjer 1323 ; Tipski kodovi

2 30 Poglavlje 7

2.2.5 Tehniki podaci

podaci

Tablica 2-8: Electroniki brzinomjer 1323: Techniki

2 31 Poglavlje 7

2.3 Integrirani sustav instrumenata


2.3.1 Opis proizvoda

Slika.
2-12:
Integrirani
instrumenata :Prednja strana

sustav

1 Skala brzine
2 Funkcijski LED sa upozoravajuim trokutom
3 Prikaz ukupnih kilometara dnevnog vremena ili
dnevnih kilometara

Indikatorski elementi
Integrirani sustav instrumenata ubudue e imati:
Brzinomjer (km/h ili milje)
Obrtomjer
Broja obrtaja
Sat
Stanje goriva
Stanje temperature
Dodatne funkcijekontrolnih indikatora
Funkcijski elementi

Funkcijski elementi integriranog susrava instrumenata


(npr.. Reset klju za brisanje dnevnih kilometara) su
specifini za vozilo.

2 32 Poglavlje7

2.3.2 Pregled vrsta


Electroniki brzinomjer 1323, 12 V
i 24 V integrirani
sustav instrumenata su dostupni u izvedbama.

Dodatne specijalne varijante se planiraju

Tablica 2-9:
Proizvodne varijante

Integrirani

sustav

instrumenata

2 33 Poglavlje7

2.4

SENZOR KITAS 2170

Kabel senzora je izraen sukladno DIN 72551 normi

Novi tip senzorskog kabela je razvijen za KITAS 2170 senzor koji je


mogue ugraditi u motor (mjenja) vozila sukladno normi DIN
72551
Glavne razlike izmeu novog
impulsnih kablova

senzorskog kabea i postojeih

Kabel je dozvoljeno koristiti za konstsntan napon samo do 50V.


Postojei kablovi za izmjenini napon do 230V.
ice kablova su uvijene 15 zavoja/ metar
Takav senzorski kabel udovoljava normi EU 95/54 EMC

Slika 2-13 KITAS SENZOR 2170


1. Senzorski napon ( + UE)
(DES)
2. Senzorski napon ( - UE)
3. V signal real. Vrem. Baza

2 - 34 Poglavlje 7

2.4.1

Vrste senzora

4. Signal s podacima
5. Integrirana sonda
6. Senzor

Senzorski kabel
Senzorski kabel je etveroiani s uvijenim vodiima.
To odgovara EU propisi 95/54
EMC
i mogu se
upotrebljavati na vozilima sukladno normi DIN 72551.
Vano!
Samo KITAS senzori mogu se upotrebljavati u sprezi s
noviom generacijom tahografa MTCO.

2- 35 Poglavlje 7

2.4.2 Tehniki podaci

2 36 Poglavlje 7

________________________________

Glava 3. MTCO 1324


Ugradbene upute

3 1 Poglavlje 7

3.1 Preduvjeti
3.1.1 Servisni diagnostiki sustav
Slijedei servisni diagnostiki sustav moe se koristiti za
programiranje i testiranje MTCO 1324 tachografa:
MTC (testiranje/ programiranje na vozilu)
ATC (testiranje/ programiranje na vozilu)
STC (testiranje/ programiranje izvan vozila)
Dodatne informacije
Dodatne informacije za MTC moete nai u Sekciji 5
Poglavlje 1 Test
oprema i servisni diagnostikim sustavi u primjeni na MTC
1602.04
Operacioni prirunik sadrava podrku i dokumentaciju.
Nadgradnja za MTCO 1324
Set koji je potrebno nabaviti za pripremu nadogradnje
servisnog diagnostikog sustava tako da se moe povezati
sa MTCO 1324 tachograf sustavom.
Tvorniko suelje verzije 06.00
Nadogradni set MTCO 1324 zasniva se na tvornikom
suelju verzije
06.00. Suelje starije tvornike verzije mora biti nadopunjen
verzijom 06.00
(vidi Obavijest dana 14.08.1997).

Slika. 3-1: Service diagnosis systems MTC/ ATC i set za


nadogradnju za MTCO 1324
1 MTC ili ATCsa sueljem i BTC
2 Nadogradni set za
verzije 07.xx

MTCO 1324 ukljuujui i software

3 2 Poglavlje 7

MTCO 1324 set za nadogradnju ukljuuje:


Programski kabel
Software verzija 07.xx za BTC
MTCO 1324 programske upute
3.1.2 Specialni alat / alat za plombiranje
Specialni alati

Slika. 3-2: Specialni alat za MTCO 1324


1 Specialni alat za demontau MTCO 1324
Vano!
Neka vozila zahtjevaju
specialan alat za demontau
komponenata sa ugradne ploe.
Originalni alati VDO Kienzle kao i oprema za plombiranje
moraju se upotrebljavati prilikom plombiranja..
Dodatne informacije
Cjelokupan pregled potrebnog alata za plombiranje nai ete
u sekciji 5 poglavlja 7.2 Alat za plombiranje i oprema.

3 3 Poglavlje 7

3.2 Instalacioni proces opis


3.2.1 Kontrolna lista

Odreivanje mjesta ugradnje


da:

Sustav tahografa mora se smjestiti u vozilo na nain


voza jasno vidi iz sjedeeg poloaja brzinomjer,
broja kilometara i sat u svakom trenutku.
svi dijelovi instrumenata, ukljuujui i vozaeve su
zatieni od oteenja (vidi Propis (EEC) No. 3821/85).
Vano!
Kada koristite novi tachograf ili kontroliran unutar
jedne godine preporua se izraditi test dijagram.

3 4 Poglavlje 7

3.3 Pregled ugradnje i mjesta uvrivanja

Slika. 3-3: MTCO


tachografskog sustava.

1324:

Pregled

ugradnje

1 Elektroniki brzinomjer 1323.01 ili indikatorska


jedinica (integrirana u sustav)
2 Sustav elektronikih instrumenata
3 Instrument tabla
4 Modularni Tahograf MTCO 1324 (ugraen u radio
otvor)
5 Impulsni kabel za RPM generator ili terminal W
generatora vozila
6 Akumulator
7 Senzor kabel za KITAS 2170 (4-voda, crni)
(kabel verzija sukladno EU Propisu 95/54 EMC)
8 KITAS 2170 senzor
9 Mjenja
Vano!
Provjeri
u vaeoj narudbenoj
komplete brojeva za naruivanje
rezervnih dijelova.

dokumentaciji
kao i tipove

3 5 Poglavlje 7

3.4 Ugradbeni zahtjevi prilikom zamjene


Zamjena tahografa tipa 1314 1319
Kada se zamjenjuju tahografi tipa 1314 do 1319 s
tipom
MTCO 1324 potrebno je provjeriti prije zamjene.
Kakve su ugradbene mogunosti u kabini vozaa
Preporuke pravilnika o koritenju tahografa
Bez obzira na ranije ugraeni tagograf prilikom izmjene potrebno je
ugraditi slijedee komponente.
Elektroniki brzinomjer
Sensor KITAS 2170
Senzorski kabel
Prikljunu liniju (k linija) izmeu MTCO 1324 i brzinomjera
1323.01
Vano!
Kod tvornike izvedbe prve ugradnje MTCO 1324 svi navedeni
uvjeti su zadovoljeni.
Prilagoavanje MTCO sustava tahografa u postojei sustav
KITAS sensor
Utvrivane ugraenog tipa senzora i njegove duljine.
Utvrivanje mjesta ugradnje
Utvrivanje duljine senzora ako jeugraen u mjenja
Izbor vrste KITAS senzora
Elektroniki brzinomjer
Utvrivanje vrste ugraenog tahografa
Izbor mjesta za ugradnju brzinomjera
Nain uvrenja brzinomjera 1323.01
Prikljuivanje brzinomjera 1323.01
MTCO 1324
Odreivanje mjesta ugradnje za MTCO 1324

Vano!
Iako se preporuuje ugradnja elektronikog brzinomjere 1323.01 u
otvor postojeeg tahografa, u sluaju da to nije mogue brzinomjer
je potrebno ugraditi tako da je vidljiv vozau.
3

6 Poglavlje 7

MTCO 1324
kazetofona

je oblikovan za mogunost ugradnje u otvor radio-

Sukladno normi DIN/ISO 7736. Molimo da slijedite


napomene prilikom odreivanja mjesta ugradnje-

naredne

ureajem se mora moi lako rukovati, slobodno otvarati


ladicu za ulaganje i izvlaenje zapisnog dijagrama
voza mora imati lagani pregled i pristup sa sjedeeg mjesta.
Optimalan nagib displeja mora garantirati normalan kut
gledanja
Osigurati dovoljno prostora
izmeu ureaja, armature
ventilatora, grijaa i sl.
Ureaj postavit da je omogueno uspjeno i brzo servisiranje

3 7 Poglavlje 7

3.5

Ugradnja kablova i prikljuivanje

Prikljuni kablovi su potrebni :


Za spajanje MTCO 1324 na napajanje (akumulator)
Za spajanje modula tahograf I indikatora
Za prenos informacija i prikljuivanje specijalne opreme
Vano!
Vozila koja se koriste za prevoz opasnih materijala, te su opremljena
s posebnim sklopkama koje iskljuuju napajanje iz akumulatora
moraju imati poseban sigurnosni regulator (GGVS). Elektrini
krugovi na tahografima smjeteni u takovim vozilima moraju imati
unutarnju zatitu sukladno normi EN 50014 I EN 50020.
Dodatne informacije o sustavima tahografa I prikljuivanju strujnih
limitera moete nai u Sekciji 4 Poglavlje 1 (Sustavi sa strujnim
limiterima).
3.5.1. Sigurnosne upute
Vano!
Proitati upute proizvoaa vozila o karakteristikama vozila na koje
se ugrauje sustav MTCO 1324
prije ugradnje I rada na
instalacijama.

Iskljuivanje akumulatora moe imati negative efekte na pojedine


sustave na vozilu kao npr.
Brisanje radio koda
Brisanje kontrolnih podataka motora (memorija greaka)
Brisanje parametara u sustavu dijagnostike
Prije iskljuivanja akumulatora provjeriti da su:
Svi elektrini ureaji iskljueni
Najprije iskljuiti negativni pol akumulatora

3 8 Poglavlje 7

3.5.2 Izrada spojnih kablova


Zavisno o uvjetima na vozilu morate uraditi vae
prikljune
kablove
ili
prilagoditi
kablove
iz
dostavljenog seta.
Primjer:: MTCO 1324 spojni kablovi

kablova

Slika

3-4: MTCO 1324: Prikaz spojnih

1 MTCO 1324 prikljuak


3 KITAS 2170 sa
prikljunim kablom
2 Prikljunica i prikljuni kabel (radni napon)
4 Prikljuni
kabel za elektroniki
brzinomjer 1323
7
Vano!
Vodii elektrinih spojeva moraju imati presjek od
0.75 mm .
Sve Plus linije moraju biti zatiene:
8 A sa radnim naponom 12 V
5 A sa radnim naponom 24 V

7_3kab1.tif
Vano!
Dodatne
informacije
i
izraditiprikljune kablove nai
Poglavlja 6.1 Prikljuni kablovi

3 9 Poglavlje 7.

3.5.3 K-Linija plan spajanja

instrukcije
kako
ete u Sekciji 3

Proizvodni broj:
brzinomjer 1323.01

MTCO

1324.x01xxxxxxxxx

E-

Slika. 3-5: Plan spajanja: Tahograf sisstem sa KLinijom

3 10 Poglavlje 7

Tablica 3-2: MTCO 1324: Plan prikljuivanja K-Linija sa


E-brzinomjeromr 1323.01

11 Poglavlje 7

3.5.4 CAN bus plan prikljuivanja

Slika 3-6: Plan spajanja: Sistem tachografa sa


CAN bus sueljem

3 12 Poglavlje

Tablica 3-3: MTCO 1324: Plan spajanja CAN bus sa


integriranim sustavom
instrumenata ( Cluster)

3 13 Poglavlje 7

3.5.5 Izrada senzorskog kabela

elementi

Slika 3-7: KITAS 2170: Senszorski kabel i prikljuni

1 Napajanje senzora (+ U E )
stvarnom vremenskom bazom
2 Napajanje senzora (- U 0 )
podacima I/O

3
4

Signal
Signal

sa
sa

Senzorski kabel je 4-iani kabel sa uvijenim icama.


Takav odgovara EU Pravilniku 95/54 EMC te sa moe
koristiti za oienje vozila, sukladno DIN 72551
normi.
3.5.6 Ugradnja prikljunog i senzorskog kabela
Prikljuen kablovi

sa:

Preduvjeti
Prije ugradnje prikljunih kablova treba biti upoznat
Komponentama tahografskog sustava
Ogranienjima za smjetaj kablova u vozilokao, ispuni
sustav, poluga mjenjaa, podizanje kabina, itd...

Vano!
Kada se ugradi i prikljui, provjeri da ::
je uvren na kratkim razmacima (priblino
svakih 500 mm)
i ni na jednom mjestu ne
vibrira.
nije podvrgnut napetosti , pritisku ili djelovanju
otrih bridova.
je zatien sa gumenim titnicima kada se provodi
kroz plastine ili metalne ploe.

3 14 Poglavlje 7

Senzorski kabel
Vano!
Kada smjestimo i uvrstimo senzorski kabel provjeriti

da.

je senzorski kabel smjeten ispred prednje osovine


kod vozila sa kabiom na podizanje
nije senzorski kabel smjeten blizu takovih dijelova
vozila koji ga mogu otetiti kao npr. ispuni sustav
rotirajua vratila i sl.
Smijastite novi senzorski kabel slijedei postojei
impulsni kabel.
Odstranite postojei kabel ako je mogue.

koristiti.

U protivnom ga osigurajte da se vie ne moe

3 15 Poglavlje 7

3.6 Instalacija KITAS 2170


3.6.1
Instalacione
dimenzije
pozicioniranje

doputeno

Slika
kuita

3-8:

KITAS

2170:Dimenzije

Vano!
Koristi samo KITAS senzor
za
impulse, koji se
uvruju na izvod mjenjaa ili integriraju u mjenja..
Integrirani KITAS senzor mora imati jednu od duljina
prema slici 3-8!

3 16 Poglavlje 7

3.6.2 Ugradnja senzora

Slika 3-9: KITAS 2170: Primjer ugradnje


1 Odvrnuti postojei ipulsni generator ugraen
na izvod mjenjaa (1).
2 Navrnuti ispravno KITAS senzor tip (2) ili (3)
na ili u mjenja..
Upotrijebi maksimalnu silu torzije od 50 10 Nm.
3 Prikljuiti
bjonet prikljuak
kabela (4) na KITAS senzor
i osigurati plombom
Plombiranje.

Upute

plombiranju

nai

ete

senzorskog

Poglavlju

3 17 Poglavlje 7

3.7 Montaa i ugradnja MTCO 1324


3.7.1 Instalacione dimenzije i doputena mjesta
ugradnje

Slika 3-10: MTCO 1324: Dimenzije kuita

otvor.

abb_14.tif
Vano!
Dimenzije su sukladne standardu DIN/ ISO 7736 radio

Poloaj uvrivanja ovisi o ispravnom postavljanju


displeja.Optimalan poloaj je pozicioniranje unutar
kuta od 30.

3 18 Poglavlje 7

3.7.2 Instalacioni dodaci

Slika 3-11: MTCO 1324: Instalacioni dodaci


1 Ugradbeni okvir
elektroniki brzinomjer

Prikljuni

kabel

za

2 Ugradbenana konzola

4 Senzorski kabel

3.7.3 Instrukcije za ugradnju


razliiti

Ovisno o vozilu, koraci za ugradnju

MTCO 1324 su

Upoznaj sadraj
instrukcija servisnog prirunika
vozila kada se ugrauju dijelovi.
Prije ugradnje
Vano!
Prije montae MTCO 1324, potrebno je uzeti u obzir
slijedee detalje:
Stanje kilometara na brojau
U sluaju garancije treba omoguiti ( zabiljeiti)
dostupnost slijedeim vanim informacijama:
Datum instalacije
Broj kilometara na brojau MTCO 1324

3 19 Poglavlje 7

Prilikom odreivanja aktuelnog stanja ukupnih


postupite na nanin kako je dolje zapisano:

kilometara

Provjeriti displej tahografa vozila.


vozila.

Ako je displej neispravan,

pitati vlasnika

U sluaju garancije. koristiti MTC za odreivanje


datuma
ugradnje
pomou
programa
'INSTALLATION DATA' ( instalacioni podaci).
Tijek programa INSTALLATION DATA moete pronai
u Poglavlju 3.9.4 Programiranje MTCO 1324

Demontaa

Slika 3-12: Ugradnja MTCO 1324


1 Specijalan alat

2 Okvir za ugradnju

1 Umetni specijalni alat (1) kroz provrte izmeu


ladice i prednjeg poklopca na
MTCO
dok ne
oslobodi zahvata opruge.
otvora.

2 Izvuci MTCO 1324 iz ugradnog okvira

3 20 Poglavlje 7

3.7.4 Instalacione instrukcije

radio

Instalacioni poloaj MTCO 1324 ovisi o tipu vozila.


Provjer upute sadrane u servisnom priruniku vozila
kada se ugrauje ureaj.
Prije ugradnje
Vano!
Prije ugradnje komponenata u kabinu vozaa smjesti
sve potrebne prikljune kablove. Ako se MTCO 1324
instalira u radio otvor, prikljuni kablovi moraju se
skratiti.

Fig. 3-13: MTCO 1324: Ugradnja okvira u radio otvor


1 Ugradni okvir 3 Hvataljke
2 Zahvatne opruge
1 Uguraj ugradni okvir (1).
Provjeri da su zahvatne opruge dolje (2) .
2 Savini hvataljke (3) prema van odvijaem i osiguraj
izvlaenje okvira iz instrument table.
Ugradni okvir mora biti sigurno i vrsto u radio
otvoru.

3 21 Poglavlje 7

Prikljuivanje i plombiranje MTCO 1324


1 Prikljuci i prikljunice A, B, C (prema izboru) i D
(sa zadnje strane MTCO 1324).
Za poloaj prikljuaka i prikljunica vidi Plan spajanja
tahografa
Slika. 3-5, strana 3-10 i slika. 3-6, strana 3-12.
plombiraj.

2 Postavi poklopac za plombiranje i ispravno


(o tome pogledati u Poglavlje 4 Plombiranje)
Ugradnja MTCO 132 u radio otvor

Slika. 3-14: MTCO 1324: Ugradnja u radio otvor


1 Ugradni poklopac

3 Radio otvor

2 Ugradni nosa u radio otvoru

4 MTCO 1324

1 Izvuci ugradnu kapicu (1) na vijak sa zadnje


strane MTCO 1324.

2 Potisni MTCO (4) u ugradni okvir (3) dok ne


sjedne na mjesto i dok ze prednji poklopac ne
poravna sa razinom instrument table.
U osnovi, zadnji nosa radio otvora osigurava
ugradnu plou (2) sa poklopcem. Kada MTCO 1324
uguramo u radio otvor, poklopac
(1) ue u provrt i pridrava ureaj na mjestu (2).

3 22 Poglavlje 7

3.8 Demontaa/ montaa E- brzinomjera 1323.01


3.8.1
Instalacioni
gabariti
E-brzinomjera
1323.01

Slika
3-15: Elektroniki brzinomjer 1323.01:
Dimenzije kuuta

Vano!
Vozila /posebnih izvedaba sa razliitim dimenzijama
za kuita i oblicima mogu se prilagoditi.

3 23 Poglavlje 7

Menu struktura za MTC 1602.04

3 27 Poglavlje 7

3.9.1 Prije programiranja

Slika . 5-16:
diagram

MTCO

1324:

MTC

spojni

1 MTCO 1324 5 BTC

5 BTC.

2 Upalja za cigarete

6 Kabel za testiranje

3 Maponski kabel
test. i programiranje
4 MTC suelje
brzinomjer Cluster

7 Prikljunica za
8

Elektroniki

Preduvjeti
Dijagram listi moe se umetati ili vaditi samo ako je
ukljueno napajanje i vozilo miruje. Istovremeno na
displeju MTCO 1324 ne smije postojati poruka o
prisutnosti greke.
1

Ukljuiti napajanje.

2
Prepoznati sve poruke koje se javljaju na
standardnom displeju.
Standardni displej vidi Poglavlje 2.1.1 Opis
proizvoda,
slika. 2-4 strana 2-7.
3

Otvoriti ladicu.

Umetnuti dijagram listi MTCO 1324.

Opis kako umetnuti i izvaditi dijagram


pogledati u Poglavlje 2.1.2 Operacije.

listi

3 28 Poglavlje 7

MTCO 1324:

Prikljuenje programskig interfejsa (7) na

Odstraniti poklopac plombe.


Odstraniti vijak i plombirnu ploicu.
7 Prikljuenje MTC na MTCO
interfejs (7) pomou test kabla
(6).

programski

8 Upotrijebi naponski kabel (3) prikljui MTC


na naponski sustav vozila.
Kada je MTC prikljuen na napon vozila , program
starta
automatski i pojavljuje se na displeju glavni meni .
Programski kabel
javlja
program na MTCO 1324 je prikljuen.
SImbol za Test i programsko suelje
ACTIVE
(prijenos podataka je

aktivan)
pojavljuje se na displeju MTCO 1324.
Test i programsko suelje su aktivni.
9 Start programiranja.

Pritiskom na klju sa strelicom prema dolje pomaknuti


kursor na slijedeu stranicu glavnog menija
3.9.2 Activiranje KITAS 2170

Kada se instaliraju, KITAS senzor i MTCO 1324 moraju


se prilagoditi. Ureaj za prilagoavanje postupkom
programiranja jesu MTC / ATC (meni se zove
ACTIVATE KITAS)..

Odabrati
potvrdu.

PROGRAMMING i pritisnuti [Enter]

za

Odabrati ACTIVATE KITAS i pritisnuti [Enter] za


potvrdu.

2 29 Poglavlje 7

Uvoenje moe trajati preko 30 sekundi.

Poruka Error (greka); Poruka error pojaviti e


se na displeju ako se senzor nije mogao instalirati.
Za povratak u glavni #MENU MTCO# pritisnuti [C].

Ova poruka ( greka)se javlja ako KITAS senzor nije


korektno instaliran ili nije dostupan.
Za povratak u glavni #MENU MTCO# pritisnuti [C].

Greka (Error) poruka se javlja ako KITAS senzor nije


mogue pokrenuti..
Za povratak u glavni #MENU MTCO# pritisnuti [C].

3 30 Poglavlje 7

3.9.3 Utjecaj opsega kotaa i karakteristini koeficijent


vozilaW

Slika 5-17: MTCO 1324: Spojni


mjernom stazom
Stop

Test kabel

diagram, MTCO sa automatskom

1 MTCO 1324
2 Upalja za cigarete
3 Kabel za napajanje
4 Kabel svjetlosnog prekidaa

5 Svjetlosni prekida
programsko suelje

Reflektori

Start/

7 MTC suelje
8 BTC

10 Test i

1 Privrstii svjetlosni prekida (5) na vozilo,


ispoji MTC pomou svjetlosnog kabela (4).
2 Kontrolirati ispravnost na mjernoj stazi.
Dodatne informacije
Za detaljan opis mjernog procesa i upute kako opseg
kotaa utjee na karakteristian koeficijent vozila W
molimo prouite u poglavlju
5.5.2 Utjecaji na
karakteristian koeficijent W i sekciju 6 Poglavlja
3.2.2 Utjecaj karakteristinog koeficijenta W
(imp/km).

3 31 Poglavlje 7

3.9.4 Programiranje MTCO 1324


Preduvjeti
Provjeriti i pogledati:
MTC i MTCO 1324 su spojeni pomou test kabela
oba dijagram listia su uloena u tahograf
MTCO 1324 pokazuje standardni displej.

Start programiranja.
Upotrebom kljua sa strelicom (dolje) pomaknuti
kursor na slijedeu stranicu glavnog menija.

Odabrati
potvrdu.

PROGRAMMING

i pritisnuti

[Enter]

za

Nakon PROGRAMMING pojaviti e se ova grafika za


priblino dvije sekunde

INSTALACIONI PODACI menI je ve odabran. Ako nije


upotrebom kljua sa strelicom ponovo odabtati i
potvrditin pritiskom na [Enter] .
,

MTCO 1324 instalacioni podaci


Programski i instalacioni podaci:
1
2
3
4
5
6

V CONSTANTA
N CONSTANTA
OPSEG KOTAA
BROJA KILOMETARA
BROJ
CONFIGURACIJA

7 CAN CONFIGURACIJA
8 PROIZVODNI COD
9 POGPNSKO VRATILO
10 POETNA INSTALACIJA
11 DATOM PRILAGOAVANJA
12 BROJ PLOMBE

3 32 Poglavlje 7

1 Programiranje V KONSTANTE.

INSTALACIONI Meni za MTCO


V CONSTANT je ve odabrana . Ako nije upotrijebite
klju odeberite i
pritisnite [Enter] zapotvrdu.
Ako je potrebno unesite novu vrijednost
-odabrati decimalno podruje ulaza,
- unjeti vrijednost(04000-25000 imp/km).
Pritisnuti [Enter] za potvrdu.
Ako je programiranje ispravno na displeju se pojavi
nova vrijednost
Za povratak u #INSTALLATION MTCO# pritisnuti [C].
2 Program N KONSTANT.
Menu INSTALLATION MTCO

potvrdu.

Odabratu N CONSTANTu i pritisnuti

[Enter] t za

Ako je potrebno unjeti novu vrijednost:


- odabrati decimalno podruje na ulazu,
- unjeti vrijednost (02000-62000 imp/
1000 okr/min)
Pritisnuti[Enter] za potvrdu.
Ako je programiranje ispravno nova vrijednost
pojaviti e se na displeju.
Za povratak u #INSTALLATION MTCO# pritisnuti [C].
3 Program OPSEG KOTAA ( WHEEL CIRCUMFERENCE).
Meni INSTALACIJE MTCO

potvrdu.

Odabratit OPSEG KOTAA i pritisnuti

[Enter] za

Ako je potrebno unjeti novu vrijednost:


- odabrati decimalno podruje na ulazu,
- unjeti vrijednost (1000-7200 mm).
Pritisnuti [Enter] za potvrdu.
Ako je programiranje ispravno nova vrijednost se
pokazuje na displeju.
Za povrat u #INSTALLATION MTCO # pritisni [C].

3 33 Poglavlje 7

4 Program BROJAA KILOMETARA.


Vano!
Tvornikom verzjiom 001.07 prag je 1000 km.
Mogunosti su slijedee:
ako je stanje na brojau 0 - 999 km. svaku
vrijednost mogue je programirati.
ako je stanje na brojau 1000 - 899 999 km,
vrijednost koja se moe programirati mora biti
jednaka ili vea od zadnje vrijednosti na brojau.
ako je stanje na brojau 900 000 km ili vee stanje
nije mogue mijenjati.

Meni INSTALACIJAE MTCO


potvrdu

Odabrati BROJA KILOMETARA i pritisnuti [Enter] za

.
Unjeti potrebnu vrijednost:
- odabrati decimalno podruje ulaza,
- unjeti vrijednost (max. 7 znamenaka).
Pritisnuti [Enter] za potvrdu.
Ako je programiranje ispravno nova vrijednost
pojavitie se na displeju.
Za povrat u #INSTALLATION MTCO# pritisnuti [C].
5

Program VIN ( BROJ ASIJE VOZILA).

Meni INSTALaCIJA MTCO

potvrdu.

znamenaka).

Odabratit VIN ( BROJ ASIJE) I pritisnuti

[Enter] za

Pritisnuti [F1] za ulaz novog serijskog broja .


Unjeti novi seriijski broj ( VIN )alfanumeriki (max. 17

Pritisnuti [Enter] za potvrdu.


Ako je programiranje ispravno nova vrijednost
pojaviti e se na displeju.
Za povratu #INSTALLATION MTCO# pritisnuti [C].

3 34 Poglavlje 7

6 Prikaz CONFIGURACIJE.
ureaja.

potvrdu.

unjeti.

Upotrijebi ovaj meni za program

specialnih vrsta

Meni INSTALACIJA MTCO

Odabrati

KONFIGURACIJU

pritisnuti

[Enter]

Prikaz konfiguracije:
Za povratak u #INSTALACIJU MTCO# PRITISNUTI [C].
Vano!
Prikazana vrijednost je nedostatna i ne smije se
Kao tvornika vrijednost unjeta je verzija 001.07 enter
00000000 00000000.

7 Postavljanje CAN prvenstveno kroz CAN


KONFIGURACIJU.
Vano!
CAN Konfiguracija je specifina za proizvoaa i
vozila. Molimo upoznajte instrukcije proizvoaa kada
postavljate CAN konfiguraciju.

Prikazani prioriteti 0 do 7 mogu se odabrati.


Meni INSTALACIJA MTCO
potvrdu.

Izbor CAN CONFIGURACIJE i pritiskom na [Enter] za


Ako je potrebno odabrati vrijednost:

- vrijednost 0 - 7
Pritisnuti [Enter] za potvrdu.
Ako je program ispravan slijedi poruke na displeju:

Za povrat u #INSTALACIJU MTCO# PRITISNI [C].


Ako program nije ispravan slijedi poruke o greci koje
se javljaju na displeju:

Za povrat u #INSTALACIJU MTCO# pritisni [C].

3 35 Poglavlje 7

8
Postavljanje
PROIZVODNOG KODA.

varijanti

pomou

Vano!
Znamenke 8 do 16 produkcionog koda koriste se za
postavljanje individualnih varianti.
Pogledaj u proizvodne kodove za izbor aktuelne
vrijednosti
(vidi Tablicu 3-4: Tachograf sistem 1324: Proizvodni
kod ).
Meni INSTALACIJA MTCO

potvrdu.

Odabrati PROIZVODNI KOD i pritisnuti [Enter] za


Promjeniti proizvodni kod.
Pritisnuti [F1] za potvrdu.
Za povratak u #INSTALACIJU MTCO# prITISNUTI [C] .

Unjeti novu vrijednost;

- odabrati znamenke 8 - 16 i unjete u polje.


- unjeti numeriku vrijednost
Pritisnuti [Enter] za potvrdu.
Ako je programiranje ispravno novi produkcioni kod
se pokazuje na displeju.
Ako unjeta vrijednost nije ispravna, poruka #WRONG
ENTRY# ( krivo programiranje) se pokazuje na
displeju.
Za povratak u
#PRODUKCIONI KOD ALTER F1#
pritisni [C].
Vano!
Kada mijenjate produkcioni kod novi tip ploice mora
se ugraditi(vidi Poglavlje
7.2.2 'Zamjena tipske ploice na MTCO 1324.

3 36 Poglavlje7

MTCO 1324 product code

3 37 Poglavlje 7

9. Program DAVAA NA IZVODU MJENJAA.


Vano!
Neki tipovi vozila
zahtjevaju specifino podeavanje
zavisno u ugraenom mjenjau. Ako je vrijednost( imp/okr)

programirana u MTCO iste vrijednosti


programirati kada promjenimo tahograf.

moraju

se

Meni INSTALCIJA MTCO

Odabrati DRIVE SHAFT PPR i pritisnuti [Enter] za potvrdu.


Ako je potrebno unjeti novu vrijednost:
- odabrati prvo ulaznI podatak / zatim decimalnu toku,
- Unjeti vrijednost (0-64,255 imp/revs).
MTCO alje tu vrijednost (imp/revs) u CAN bus; zavisno o
tipu vozila,
Vrijednost treba za kontrolu retardera (to nije efekt MTCO).
Pritisni [Enter] za potvrdu
Ako je programiranje ispravno nova vrijednost pojaviti e se
na displeju.
Za povratak u #INSTALACIJU MTCO# pritisnuti [C].
10 Program POETNE INSTALACIE
Vano!
Nakon zavretka instalacije aktuelni podaci koji su podaci za
poetnu operaciju moraju se programirati u MTCO 1324 Ako
zadani podaci na BTC displeju ne odgovaraju aktuelnim
podacima unesite podatke u servisni program BTC (vidi MTC
1602. 04 Radni prirunik Sekcija Operacije podeavanja)
Uzrok
Podac za poetnu operaciju
programirati u MTCO 1324.

mogu

se

samo

jednom

MenI INSTALACIJA MTCO


Odabrati
POETNO UVOENJE i pritisnuti [Enter] za
potvrdu.

Ako je programiranje ispravno nova vrijednost pojaviti e se


na displeju.
Za povrat u #INSTALACIJU MTCO# pritisnuti [C].

Kada odabiremo
POETNO UVOENJE PONOVNO,na
displeju e se pojaviti poruka .
Za povrat u #INSTALACIJU MTCO# Pritisnite [C].

3 38 Poglavlje 7

11 Program KALIBRACIJE PODATAKA.


Vano!
Nakon
poetne
instalacije
i
svakog
perioda
kontrole( ovjeravanja), aktuelni podaci moraju se
programirati u MTCO1324. Ako vrijednost na displeju BTC

ne odgovara aktuelnim podacima podignite podatke u


servisni program MTCO 1324. (vidi MTC 1602.04 Radni
prirunik Sekcija Operacija podeavanja),

potvrdu.

Meni INSTALACIJA MTCO


Odabrati CALIBRACIONI PODACI i pritisnuti

[Enter] za

Ako je potrebno unesite novu vrijednost


ili pritisnite
[Enter] za potvrdu aktuelnih podataka.
Ako je programiranje ispravno na displeju se javlja poruka
ACTUAL i aktuelni podaci.
Za povratak u #INSTALACIJU MTCO# pritisnuti [C].
12 Program SEAL NUMBER.( BROJ PLOMBE)
Vano!
Nakon poetne instalacije ili kontrole sukladno 57b broj
plombe laboratorije

mora se programirati u MTCO 1324.


Meni INSTALACIJA MTCO
Odabrati SEAL NUMBER (BROJ PLOMBE)
i pritisnuti
[Enter] za potvrdu.
Ako je potrebno unjeti novu vrijednost (max. 8

znamenaka)
vrijednosti.

ili

pritisnuti

enter

za

potvrdu

aktuelne

Ako je programiranje ispravno nova vrijednost pojaviti e


se na displeju.
Za povratak u #INSTALACIJU MTCO# pritisnuti [C].
13 Pritisnuti [C] za izlaz iz programa,

3 39 Poglavlje 7

vremena

Podeavanje datuma i vremena


I
Lokalno vrijeme
Postavljanje vremenske zone
Postavljanje poetka i kraja ljetnog radnog
Kontrola datuma i vremena (MTCO):
SYSTEM VREMENA TCO
VREMENSKE ZONE TCO
PROMJENA NADNEVKA 99/ 00 ..
.

Program datuma i vremena (MTCO):


PROG-VREMENSKIH ZONA
PROG-SYSTEM VREMENA
Unjeti vrijeme i datum (BTC):
VREMENSKE ZONE
PROMJENA NADNEVKA 99/ 00 ...
Odabrati Datum vrijeme( 'DATE TIME') i podesiti
lokalno vrijeme( UTC). Za
pokazivanje na displeju slubenog vremena zenlje
gdje je tahografski sustav instaliran
ili gdje je vozilo registrirano moraju se unjeti slijedei
parametri u MTCO 1324:
Vano!
Vrijednosti u program vremenskih zona se unose
suprotnim znakom.

Slika
vremenske zone

3-18:

Internacionalne

340 Poglavlje 7

Unos poetka i zavretka ljetnog radnog vremena

Promjena vremena na potrebnu vrijednosr za drave EU


ukljuujui i potrebite promjene programirano je u
ureaju za period od narednih 5 godina.

Poetak ljetnog radnog vrem.


Kraj ljetnog radnog vremena
Tablica 3-5: Beginning and end of daylight saving
time, e. g. 1998 to 2002
Ova promjena se unosi
programiranja.

MTCO 1324 procesom

Vano!
Kada se programira promjena vremena, morate
uzeti u obzir razliku izmeu zemalja sjeverne i
june hemisfere (poetak i kraj ljetnog radnog
vremena su razliiti).
Pod -menu 'ENTRY' dozvoljava promjenu postojeeg ili
unos nove promjenevremena.

N za promjenu u sjevernoj hem. ( North) sa + ili - klju (BTC)


S za promjenu u junoj (South) hem. sa + ili -
kljuen (BTC)
1 Kontrola sustava vremena (SYSTEM TIME)
(MTCO).

odabran.

potvrdu

Menu MENU MTCO


Za
datum vrijeme ( DATE-TIME) meni je ve
Ako nije pozovite ga.
#DATE-TIME# Pritisnuti [Enter] za potvrdu.
#CHECKING# Kontrola
Pritisnuti [Enter] za

potvrdu.

#SYSTEM

TIME

TCO#Pritisnuti

[Enter]

za

Datum , lokalno vtijeme i UTC su na displeju.


Za povratak u #CHECKING# (kontrolu) pritisnuti [C].
3 41 Poglavlje 7
Postavljanje vremenskih zona

(MTCO).

je na displeju.

98

Kontrola

vremenskih

zona

(TIME

ZONE)

#VREMENSKE ZONE TCO#

Pritisni [Enter] za potvrdu.


Pritisni [Enter] za potvrduVremenska zona postavljena
Za povratak u kontrolu (#CHECKING#) pritisni [C].
3 Kontrola promjene vremena (TIME) (MTCO).
KONTROLA(#CHECKING#) PROMJENE VREMENA
#CHANGE-OVER TIME 98#

saving time

pritisnuti [C].

Pritisnuti [Enter] za potvrdu.


Pritisnuti [Enter] za potvrdu.
Na displeju su slijedee informacije:
- Poetak ljetnog vremena Beginning of daylight
- Kraj ljetnog vremena
- Z Vremenska zona i S/W postavljena promjena
Za povrat u kontrolu ( #CHECKING#) pritisnuti [C].
Za povratak u datum vrijeme ( #DATE-TIME#)

3 42 Poglavlje 7

(MTCO).

Postavljanje

PROG

VREMENSKE

ZONE

DATUM VRIJEME (#DATE-TIME#)


#PROGRAMIRANJE#

Pritisnuti [Enter] za potvrdu.


Pritisnuti [Enter] za potvrdu.
Ako ne elite promjenu postavljene zone na TCO,
pritisnite [Enter] za nastavak;inae pritisnite [F1].
Vano!
Postavljena vremenska zona odgovara vremenskoj
zoni gdje je MTCO 1324 instaliran. Najvie puta ete
moi prihvatiti unjetu vrijednost.

Vremenske zone unjete u MTCO i ureaj za testiranje


mogu se razlikovati,ako je MTCO bio instaliran u
zemlji koja naprimjer pripada drugoj vremenskoj zoni.

Promjena vremenske zone na MTCO:


Odabrati odgovarajuu vremensku zonui postaviti
(+11:00 sati ... -12:00 sati).
Pritisnuti [Enter] za potvrdu.
5

Postavljanje

PROG

SiSTEM

VREMENA

(MTCO).
Ako je vrijeme ispravno:
-Pritisnuti [Enter] za potvrdu
- ili promjene vremena sa [F1] .
Odabrati podruje i/ili broj unjeti vrijednost i zatim
potvrditi PROGRAMMING sa [Enter].

Za povrat u #DATE-TIME# pritisnuti [C].

3 43 Poglavlje
Programiranje ming DATUMA -VREMENA (MTCO)
Upotrijebite
meni
koji
prenosi
vrijednosti
pospremljene u test ureaju, kao vremenske zone i
promjena vremena u MTCO 1324.
Dodatna informacija
Detaljne informacije o vremenskim zonama o
postavljanju i podeavanju poetka i krajaljetnog

vremena moete
instrukcijama.

nai

MTCO

programskim

Prikaz TVORNIKIH PODATAKA.


Vano!
Svaka vrijednost prilagoena za taj meni je samo
pohranjena u ureaj za testiranje i mora se
programirati u MTCO 1324 kroz PROGRAMMING
meni.

Meni MENU MTCO

Izbort MANUF DATA (TVORNIKI PODACI) i pritisnuti


[Enter] za potvrdu.
Slijedee informacije se pokazuju:
- Datum = datum kontrole
- LP = utisnuti broj ploe
- SN = serijski broj.
Prikaz UKUPNIH KILOMETARA.
MTCO 1324 od sada na internom brojau pokazuje
kilometre registrirane apomou tahografa.Nije vano

koliko e puta broja biti korigiran. Broja e uvijek


pokazivati
stvarno
preene
kilometre(ukupne
kilometre zabiljeene tahografom).
Za povrat u #MENU MTCO# pritisnuti [C].
Meni MENU MTCO
Odabrati UKUPNE KILOMETRE (DISTANCE COVERED) I

PRITISNUTI [Enter] za porvrdu


Slijedee informacije se pokazuju:
- aktualno stanje kilometara MTCO
- LL = kilometri oitanje
- EI = datum prve ugradnje.
Za povratak u #MENI MTCO# pritisnuti [C].
3 44 Poglavlje 7

BRISANJE MEMORIJE GREAKA.


Odabrati ovaj meni za brisanje memorije greaka.

Meni MENI MTCO


Odabrati ERASE

ERROR

MEMORY

BRISANJE

MEMORIJE GREAKA) I PRITISNUTI [Enter] za potvrdu.


Pritisnuti [Enter] za brisanje memorijen greaka
ilipovrat u #MENI MTCO# pomou
pritiska na [C].
Ako je programiranje ispravno na displeju se pojavi
ERROR MEMORY CLEARED.(MEMORIJA GREAKA
ISTA)
Za povratak u #MENI MTCO# pritisnuti [C].

3 45 Poglavlje 7

Error poruke i postupci

Ako se pojavi greka tijekom programiranja, na


displeju MTCO 1324
biti e upisan i kod gteke.

Sistem greaka (errors)


Vano!
Ako se greka ne moe popraviti, kontaktirajte va
najblii VDO Kienzle service.

3 46 Poglavlje 7

3.10 E-Brzinomjer 1323.02 Samostojei


3.10.1 Instalacione dimenzije

Slika 3-19: Electroniki brzinomjer 1323: Dimenzije


kuita Samostojei
abb_15.tif
Vano!
Dimenzije i razliiti oblici kuita za posebna vozila
mogu se realizirati.

3 47 Poglacvlje 7

3.10.2 Electrino spajanje

Vano!
Vodovi za el. spajanje moraju imati presjek 0.75 mm 2

Slika
Electrino spajanje

3-20:

Electroniki

Brzinomjer

1323.02:

3 48 Poglavlje 7

RPM - Prikljunica C
ne koristi se
Prikljunica D

3.10.3 Instalacioni dodaci i prilagodna oprema


izvedbe

izvedbe

Instalacioni dodaci za E-Brzinomjer Samostojee


Kada instaliramo Electroniki brzinomjer 1323.02 na
instrument plou, sadraj instrukcija nai ete u
Poglavlju 3.8.3.
Prilagodna oprema za E-brzinomjer Samostojee
Razliiti impulsni generatori mogu se postaviti na
izvod
mjenjaa
za
izlaz
prema
indikatoru
elektronikog brzinomjera.
Vano!
Dodatne informacije o ugradnji dodataka moete nai
u Sekciji 3 Poglavlje 7.2 Ugradnja tahografa..

Preduvjeti
Prije ugradnje davaa impulsa provjeriti da nije
oteen izvod ili navoj izvoda mjenjaa.

Slika 3-21: Elektroniki Brzinomjer Samostojea


izvedba Primjer ugradnje : v impulsnog
generatora

3 49 Poglavlje 7

Dodatna informacija
Vidjeti u servisnim instrukcijama proizvoaa vozila
za detaljne upute o tipovima generatora koji se mogu
koristiti..
3.10.4 Ugradbene instrukcije
Koraci potrebiti za za ugradnju electronikog
brzinomjera 1323.02 ovise o vozilu. Provjeriti sadraj
instrukcija kada se ugrauje ureaj..
Ugradnja elektronikog brzinomjera
Prije ugradnje
Prije ugradnje elektronikog brzinomjera, treba
provjeriti sadri li slijedee detalje:
Na vozilu se nalazi njegov brzinomjer
U sluaju garancije , osigurati dostupnost slijedeih
dodatnih informacija:
Datum ugradnje
Ukupni broj kilometara

Ugradnja

brzinomjera:
instrumenta.

Slijediti ove korake prilikom demontae elektronikog

Odpojiti

sve

prikljunice

na

zadnjoj

strani

Izvaditi elektroniki brzinomjer.

Odreivanje i zapisivanje ukupnih kilometara


brzinomjera na vozilu.

Pogledati
u
multi-funkcijski
displej
elektronikog brzinomjera.
Ako je displej neispravan pitati vlasnika vozila.
Vano!
Pogledati servisne instrukcije proizvoaa vozila
detaljima
kako
izvaditi
instrument
plou
komponente.

3 50 Poglavlje 7

3.10.5 Programski i instalacioni podaci

o
i

Programiranjem je potrebno zadati parametre i


instalacione podatke postavljene za elektronike
brzinomjere i to..
Instalacija
Granine vrijednosti mjernog podruja
Broja kilometaraOdometer (reading)
Signal vonja - zaustavljanje
Vrsta
Prije programiranja
Vano!
Ako programiramo pogreke nee se moi popraviti.
Molimo kontaktirajte vau najbliu VDO Kienzle
servisnu kompaniju..

Slika 3-22: Elektroniki brzinomjer 1323.02: Dijagram


spajanja za programiranje
(MTC 1602.04)
1 Electroniki brzinomjer 1323.02
4 MTC 1602.04
2 Napajanje (Connector A)
5
Prikljuak
na
akumulator ( upalja za
cigarete)
3 Programski kabel
1 Prikljui
MTC na elektroniki brzinomjer pomou
kabela za programiranje (3).

7_3st_23.tif

3 51 Poglavlje 7
7_2et_rv.

2
Dovesti napon na programski kabel
pomau prikljunice A (bijela) ili
oklopljenih
vodova
sa
electronikog
brzinomjera.
3

Prikljuiti MTC na napon vozila(5).

Programiranje sa MTC 1602.04


Kada se MTC prikljui na napajanje vozila program
starta automatski i na displeju se pojavi glavni meni.
Programski kabel govori programu da je elektroniki
brzinomjer prikljuen.

1 Start programa.
Upotrijebiti klju sa strelicon dolje za pomicanje
kursora na slijedeu stranicu glavnog menija.
Odabrati programiranje (PROGRAMMING) i pritttisnuti
[Enter] za potvrdu.

Main menu:
E TACHO PROGRAMMING
Pomou kljua sa strelicom odabrati potreban sub-meni
i pritisnuti [Enter] za potvrdu

podruja.

2 Podeavanje graninih vrijednosti mjernog

Odabrati
potvrdu.

V PODEAVANJE

i pritisnuti [Enter] za

3 52 pglavlje 7

Ako je potrebno unesite novu vrijednost:


-Odabrati decimalu i otvoriti polje
Unjeti vrijednost (02400-40000 imp/km).
Pritisnuti [Enter] za potvrdu.
Ako je programiranje ispravno nova vrijednost
pojaviti e se na displeju.
Pritisnuti [C] za povratak u glavni meni.
3 Postavljanje brojila kilometara.
Vano!
Ovisno o stanju brojila, molimo proitati slijedee,
prije programiranja:
Ako brojilo pokazuje 0...99 km, nema ogranienja
koliko puta ete moi programirati ureaj.
Ako brojilo pokazuje 100 km, to ete moi uiniti
samo jednom.
Ako brojilo pokazuje vie od 100 km, brojilo se vie
ne moe programirati!

za potvrdu.

Odabrati BROJILO ( ODOMETER)

i pritisnuti [Enter]

Unos oitanja brojila:

- odabrati decimalu i otvoriti polje,


- unjeti vrijednost (max. 7 znamenaka).
Pritisnuti [Enter] za potvrdu.
Ako je programiranje ispravno na displeju e se
pojaviti nova vrijednost.

Pritisnuti [C] za povratak u glavni meni.


4 Postavljanje signala vonja - stajanje.
Odabrati (VONJA STOP ) DRIVE-STOP SIGNAL

pritisnuti [Enter] za potvrdu.


Postaviti prag ukljuivanj (1-15 km/h) i pritisnuti
[Enter] za potvrdu.
Ako je programiranje ispravno nova vrijednost
pojaviti e se na displeju.
Pritisnuti [C] za povratak u glavni meni.

3 53 Poglavlje 7
5 Postavljanje parametara za varijante.

Odabrati VARIJANTE ( VERSIONS) i pritisnuti [Enter]

za potvrdu.

Postavvljanje variante:
- Odabratit variantu (sat ili TKZ)
- Odabrati parametar.

Pritisnuti [Enter] za potvrdu.


Ako je programiranje ispravno nova vrijednost e se
pojaviti na didpleju.
6 Pritisnuti [C] za ponitenje programiranja.
Vano!
Nakon zavretka programiranja provjeriti ispravnost
brzine na displeju elektronikog brzinomjera pomou
testera sa menijem RAZLIITE BRZINE ( 'VARIABLE
SPEED')

plou, zatim

3.10.6 Instalacija electronikog brzinomjera 1323.02


Prije instalacije
Prije instaliranja elektronikog brzinomjera, konstante
brzinomjera
se moraju
programirati
(dodatne
informacije moete nai u Poglavlju
3.10.5
Programiranje instalacionih podataka).
Instalacija
Slijediti naredne korake prilikom instalacije ureaja:
ugradnja electronikog brzinomjera na instrument
montaa instrument ploe/komponenata.
Elektroniki brzinomjer

1
Spojiti
prikljunicama.

electroniki

brzinomjer

sa

2
Oprezno
smjestiti
E-brzinomjer
pripremljene drae na instrument ploi.

na

Instrument ploa
3 Prije privrenja instrument ploe provjeriti
da li su sve prikljunice ispravno prikljuene
pozicije oklopljenih vodova.
Nakon uvrenje
vidovi ne smiju
instrumenta.

instrument ploe oklopljeni


pritiskivati zadnju stranu

3 54 Poglavlje 7

Glava 4
Plombiranje

4 1 Poglavlje 7

4.1 Oprema i plan plombiranja


plombirati.

Svi

mehaniki

elektrini

prikljuci

moraju

se

4.1.1Pregled opreme za plombiranje


Vano!
Pripreme i upute opisane su u sekciji 5 Poglavlja 7
Plombiranje i vaee su za plombiranje tahografa i
tahografskog sustava.
Vano!
Originalni alati i oprema VDO Kienzle mora se koristiti
prilikom plombiranja.

plombiranje

Slika. 4-1: MTCO 1324: Oprema za

1 Plombirni poklopac

3 Plombirna ploica

2 Plombirna kapica (crvena) (programiranje suelja)

Vano!
Plombirna oprema i dijelovi potrebni za plombiranje
elektronikog brzinomjera 1323 su
isti kao i kod tahografa KTCO 1318 (vidi sekciju 5
poglavlja 7 Plombiranje.

4 2 Poglavlje 7

4.1.2 MTCO 1324 plan plombiranja


Sistem tahografa Plombirne toke

toke

Slika

4-2: Tachograf sistem: Plombirne

1 Plombirni poklopac
2 MTCO 1324

4 Olovna plombal
5 Plombirna ica

3 Plombirna kapica (crvena)

6 KITAS 2170

Vano!
Dravni ured za autosaobraaj u Njemakoj vie ne
zahtjeva plombiranje zadnje strane tahografa.
Unato tome mi preporuujemo plombiranje zadnje
strane MTCO 1324 iz sigurunosnih razloga.

4 3 Poglavlje 7

Plombirne toke - Prednja strana tahografa

Slika 4-3: Prednja strana MTCO: Plombirne toke


7_5ppb.tif
1 Test/ programsko suelje
5 Tipska ploica
2 Plombirna ploica
6 k naljepnica
3 Vijak
7 Plombirna folija
4 Plombirna kapica (crvena)

Tablica 4-1: Tahograf sistem: Plombirni koraci

4 4 Poglavlje 7

4.1.3 Elektroniki brzinomjer 1323 plan plombiranja


Vano!
Prikljuci na elektronikom brzinomjeru mogu se
plombirati iako to nije propisano zakonskim
propisima (Regulation (EEC) No. 1056/97).

Slika
4-4: Elektroniki brzinomjer 1323:
Plombirne toke
1 Poklopac za plombiranje
Plombirne kapice

Tablica 4-2: Elektroniki brzinomjer 1323:


Plombirni koraci

4 5 Poglavlje 7

3 53 Poglavlje 7
nnnhhgggggn

guhu
hhh

Glava 5
Upute za ispitivanje /testiranje/

51

Poglavlje 7

5.1 Pregled ispitne procedure

Slika 5-1: Pregled procedure ispitivanja

7_3check.tif

5 2 Poglavlje 7

1 Priprema za
ovjeravanje

Podaci
vozilu

o Zahtjev vlasnika
Unos u izvjee podatka o:
proizvoau
registraciji
2
Tijek El.
Vizuelna kontrola
ovjeravanja
Brzinomjer
Kontrola displeja
1323
ili
klaster
Vizuelna kontrola
MTCO
1324 Kontrola displeja
Kontrola vremena I datuma
Brisanje error koda
Demontaa MTCO 1324
Kontrola plombiranja
Izmjena baterije
Ugradnja MTCO
Izmjena instalacione naljepnice
3. Kontrola
Vozilo
Kontrola preduvjeta testiranja
sustava
Odreivanje opsega gume
Tahografa
Karakteristi Odreivanje W
automatskim
ni koeficijent mjerenjem
Odreivanje K OLD
s
Kontr. K
Programiranje konstanteK
Tahografi proizvedeni unutar godinu dana prije ugradnje ne
moraju se provjeravati ali e preporuuje izrada test dijagrama
4 Provjera
Kontrola izvlaenja I otvaranja
ulaganja
ladice
MTCO
Dijagram
1324 Umetanja dijagram listia
listia,
Postavljanje aktivnosti vozaa
Funkcije radnih
Zatvaranje ladice
Kljueva I
Kontrola kljueva aktivnosti vozaa
Kontrola displeja
Kontrola oznaka
5
Kontrola MTCO 1324 Kontrola displeja
upozorenja
El.
Kontrola funkcije led diode
Brzinomjer
1323
ili
klaster
6 Kontrola sata
Odreivanje tonosti hoda sata
MTCO 1324 Programiranje CLOCK TEST
Unos u izvjee
El.
Odreivanje mjernog opsega
7 Kontrola
Brzinomjer
Karakteristike testa brzine
Indikatora
1323
ili
klaster
Brzine i pisaa
MTCO 1324 Unos u izvjee

Sekcija
5
Pogl. 32
5-8

5-8

5-14
5-15

5.18

5-22

5-24
5-25

5 3 Poglavlje 7

8 Kontrola brojaa
kilometara

MTCO 1324

9 Izrada test
dijagrama

MTCO 1324

10 MTCO 1324
MTCO 1324
PROGRAMIRANJE
11
Probna vonja
MTCO 1324

Sustava
tahografa

12
Kompletan Tahograf
pregled
Izvjee

Kontrola brojila kilometara test


ureajem
Unos u izvjee
Priprema zapisnog dijagrama
Izrada zapisnog dijagrama
Analiza zapisnog dijagrama
Programiranje instalacionih podataka
Kontrola datuma i vremena
Ulaganje dijagrama
Postavljanje vremena
Izbor aktivnosti vozaa 1 i vizaa
2
Vonja na valjcima min. 1 km.
Kontrola rada brzinomjera / klastera
Kontrola LCD displeja
Kontrola dodatnih funkcija
Kompletiranje testa vonje
Analiza zapisa
Plombiranje test I programskog suelja
Popuna izvjea
Ugradbene naljepnice
Naljepnice konstante
Ovjera izvjea I test dokumentacije

5-28

5-30
5-22
5-34

5-34

5-36
5-36

Tablica 5-1 Kontrolna lista test procedure

Vano!
Navedene upute samo daju pregled MTCO 1324 tahografskog
sustava.
Neke pripreme kao kod starijih tahografa vrijede kod kontrole MTCO
1324 tahografskih sustava. Tvornika znanja iz glave 5 Testiranje i
upute 1308 ... 1318 osiguravaju osnovne preduvjete za kontrolu
MTCO 1324.

5 4 Poglavlje 7

5.2

Preduvjeti za testiranje

Prilikom pregleda sukladno pravilniku 57b StVZO potrebno je u


potpunosti zadovoljit slijedee uvjete:
Vozilo mora biti u voznom stanju
Veliina guma koje su ugraene na vozilo mora odgovarati
specifikaciji u dokumentima vozila
Pritisak u gumama mora odgovarati tvornikoj specifikaciji
Na zahtjev vlasnika mora se izdati certifikat
Preporueni radni postupak
Preporuuje se kompletan postupak kontrole svaki put prije ovjere
sukladno pravilniku 57b StVZO.
Vano!
Ako vozilo nije u voznom stanju, ugraene gume ne odgovaraju
specifikaciji ne smijete ovjeriti kontrolirano vozilo. Sve nejasnoe
potrebno je razjasniti s vlasnikom prije pregleda.
5.3 Priprema za ovjeravanje
Prije kontrole unjeti podatke o vozilu u zahtjev za ovjeravanje i
izvjee. Time osiguravate laganu identifikaciju vozila i sustava
tahografa MTCO 1324 tijekom ovjeravanja i naknadno.

Dodatna informacija
Detaljne informacije o podacima vozila koje je potrebno unositi u
zahtjev za ovjeravanje i izvjee moete nai u sekciji 5 Poglavlje
3.2 Priprema za certificiranje (Ovjeravanje).
Vano!
Na serijskim proizvodima MTCO 1324 za postupak ovjeravanje
izraditi e se nova ugradbena naljepnica sa zatitnom folijom.
Izvjee i ugradbena naljepnica moi e se popunjavati runo ili
printerom prikljuenim na PC.
7_2mt_zu.tif

NNN

5 5 Poglavlje 7

5. 4 Postupak ovjeravanja

Vizuelnom kontrolom provjeriti kvarove i neispravnosti


tahografa MTCO 1324 te kontrolirati vrijeme na displeju.

sustava

Upitati vozaa da li je zapazio neke posebnosti ili


kvarove tijekom rada
Voza moe svojim zapaanjima omoguiti kontroloru laki uvid u
u specifinosti i pogreke u sustavu tahografa MTCO 1324. koje
se javljaju tijekom eksploatacije.

Vizuelno kontrolirati elektroniki brzinomjer i sustav


integriranih instrumenata

Kontrolirati poloaj
Kontrolirati tip i oznake
Provjeriti stanje funkcija kontrolne LED diode
Vano!
Ako indikatorska jedinica nema funkcije upozorenja ( ne radi
funkcijska LED) mora se zamjeniti prije ovjeravanja.Vizuelna kontrola MTCO 1324
Potrebno je kontrolirati:
Poloaj
Tip i broj ovjeravanja
Ispravnost ladice, displeja i radnih vremena
Plombirana
Instalacione naljepnice
Vano!
Broj ovjere indikatorske jedinice i MTCO 1324 su isti.
Ako su plombe izgubljene ili oteene, tip , poloaj i stanje svake
plombe mora se unjeti u izvjetaj.
Vizuelno kontrolirati listi koji je koriten za vonju do radionice
kontrolirati zapis
kontrolirati tip listia.

5 8 Poglavlje 7

5.4.1 Kontrola standardni displej za MTCO 1324


Priprema kontrole
Preduvjeti
Dijagram listi moe se umetnuti ili izvaditi ako je
prikljueno napajanje i ako vozilo stoji.Istovremeno se
poruka o greci ( error message )ne smije nalaziti na
displeju MTCO 1324 .
Vano!
Dijagram listi ne smije biti oteen, izguvan, savinut
ili uvijen, jer moe uzrokovati greke u radu.
Kada umeemo dijagram listi-e, provjeriti da je (su)
sigurno na svome mjestu (pogledati Poglavlje 2.1.2
Rukovanje).
1 Ukljuiti napajanje i otvoriti ladicu.
vozaa 2.

2 Umetnuti sa licem prema gore listi vozaa 1 i


Kada se stavlja dijagram listi-i provjeriti da su
postavljeni sigurno ispod ploa i draa.
3 Zatvoriti ladicu.

Slika 5-4: MTCO 1324: Standardni displej


1 Vrijeme
vozaa 1 uluen
2 Aktivnost vozaa 2

Diagram

6 Aktivnost vozaa 1

3 Diagram listi vozaa 2 uloen 7 Datum


4 Ukupni kilometri

listi

Standardni displej- kontrola


Nakon zatvaranja ladice MTCO 1324 mora prepoznati
stanje da su uloeni listii i tada se mogu birati i
postavljati periodi aktivnosti vozaa 1 i vozaa 2 .
Ureaj mora prikazati zajedniko stanje na displeju.

5 9 Poglavlje 7

5.4.2 Kontrola sustava vremena i datuma


Aktuelno vrijeme i datum mora se pokazivati na
displeju. Ako datum ili vrijeme odstupa od referentne
vrijednosti ti podaci moraju sa reprogramirati kada se
obavlja pregled (vidjeti Poglavlje 3.9.4 Programiranje
MTCO 1324).
Vano!
Odstupanja preko 2 minute mogu se korigirati
direktno na MTCO 1324 (jednom u periodu od 7
dana); vidjeti Poglavlje 3.9 Poetna operacija
tahografskog sustava).
5.4.3 Isitavanje ( error) memorije greaka

Slika
(memorija greaka)

5-5: MTCO 1324: Meni 2. Error memory

1 Pokrenuti servisni mod, ako je potrebno.


Za detaljan opis vidjeti poglavlje 2.1.2 Rukovanje,
Grafika
Menija i funkcije za vozaa i servisnog
ininjera.
2 Isitati memoriju greaka ( error memory )
izbor 2. ERROR MEMORY.

5 10 Poglavlje 7

Slika 5-6: MTCO 1324 Greke ( error) rukovanja, npr.


vonja bez dijagram listia
1 Kode

3 Simbol ACTIVE

2 Error sImbol (simbol greke)


operacijske greke

SImbol

Kada je greka aktivna na displeju se pojavljuje


oznaka !. Ako se greka korigira i ako je greka
prepoznata od MTCO simbol ACTIVE nestaje.
Greka ostaje spremljena u memoriji.
Vano!
Ako ulaz u memoriju greaka ostaje indikacija da je
greka jo aktivna i ne moe se korigirati, MTCO 1324
je u kvaru i potrebno ga je zamjeniti.
Ako memorija greaka ne sadri ni jednu aktivnu
greku moi e se oistiti (isprazniti) tijekom redovnog
pregleda (vidjeti Poglavlje
6.1.2 Sustav greaka
tahograf).

5 11 Poglavlje 7

5.4.4 Kontrola plombiranja


Prije demontae
Kontrolirati da li su plombirna ploica i plombirna
kapica na prikljunici za programsko / test suelje na
mjestu (prednja strana MTCO 1324) ili su nestali.

Demontaa MTCO 1324

Slika 3-7: Demontaa MTCO 1324


kapica

1 Specijalni alat

Plombirna

ploica

2 Ugradbeni okvir
1 Umetnutimspecijalni alat (1) kroz provrte
izmeu ladice i prednjeg poklopca
dok opruge ne oslobode stranicu MTCO .
2 Izvui MTCO 1324izvan okvira radio-otvora.

5 12 Poglavlje 7

Nakon demontae

Slika 5-8: MTCO 1324: Stranje plombiranje


1 Plombiranje poklopca prikljunica
Ulonica baterije

2 Plombirna kapica
Kontrolirati da li je plombirna kapica (2) na
mjestu ili je nestala:
Plombirni poklopac prikljunica (1)
Ulonica za bateriju (3)
7_2mt_ru.tif
Vano!
Dravni ured za saobraa u Njemakoj vie ne
zahtjeva plombiranje zadnje strane tahografa.
Nadalje mi preporuujemo plombiranje zadnje strane
iz sigurunosnih razloga.
1 Zamjena buffer baterije of MTCO 1324.
Detaljne informacije moetenai u Poglavlju 7.1.1
Zamjena buffer battery na MTCO 1324.
2 Ponovna ispravna ugradnja MTCO 1324 .
Vidjeti poglavlje 3.7.4 Instalacione upute, str. 3-21.
Vano!
Nakon ugradnje kontrolirati memoriju greaka MTCO
1324 (vidjeti Poglavlje 5.4.3 Isitavanje memorije
greaka).

5 13 Poglavlje 7

5.5 Kontrola sustava tahografa


Priprema kontrole
Kontrolu ete raditi nakon slijedee pripreme.
Priprema ovjerne dokumentacije (Poglavlje 5.3 )
Provedba kontrole (Poglavlje 5.4)
Predpostavke za kontroli (Poglavlje 5.2)
Nakon unosa potrebnih podataka u zahtjev i izvjee, sustav
tahografa se moe provjeravati.
Ispitivanje vozila
U suprotnosti sa starijim vrstama sustava tahografa, sustav MTCO
1324 moe se provjeravati u vozilu.
Preduvjeti
Preduvjeti su isti kao i kod
instalacije i poetnih operacija
tahografskog sustava
ostalih tahografa (vidi poglavlje 3.1
Preduvjeti).
Mora se koristiti slijedei servisno dijagnostiki sustav (SDS),
za kontrolu MTCO 1324 MTC (mobilni test computer)
slijedeim dodacima
suelje sa software-om verzija 6.00
software verzija 7.xx za BTC
programski kabel (1602-78-0067-01)

sa

za kontrolu sustava tahografa automatskom mjernom stazom


automatska mjerna staza, ukljuujuu MTC s dodacima kao:
svjetlosni prekida
reflektori start/stop
kabel svjetlosnog prekidaa

za kontrolu sustava tahografa na valjcima


mjerni valjci (ATC)
programski kabel
Dodatna informacija
Detaljnije informacije o dijagnostici nai ete u Poglavlju 3.1.1
Servisni dijagnostiki sustav

Potrebne informacije za pojedinane dijelove sustava kao i


dodatke nalaze se u Sekciji 5.1 Servisni dijagnostiki sustav.

5 14 Poglavlje 7
5.5.1 Postava za mjerenje karakteristinog koeficijenta W

Slika 5-9: MTCO 1324: Spojni dijagram,


MTCO sa automatskom mjernom stazom i
svjetlosnim prekidaem
7_5mest.tif
1 MTCO 1324
2 Upalja za cigarete

7 MTC suelje
8 BTC

3 Kabel za napajanje
4 Kabel svjetlosnog prekidaa
programsko suelje
5 Svjetlosni prekida
brzinomjer ili Cluster
6 Reflektori Start/ Stop
1324:

9 Test kabel
10 Test
11

Elektroniki

1 Pristup programskom suelju (10) na MTCO


Odmaknuti plombirnu kapicu.
Odmaknuti vijak i plombirnu ploicu.

2 Prikljuiti MTC na MTCO programsko suelje


(10) pomou test kabela (9).

5 15 Poglavlje 7
3. Upotrijebiti kabel za napajanje (3) I prikljuiti MTC na
napon vozila
4. Privrstiti svjetlosni prekida (5) na vozilo I spojiti
MTC koristei kabel svjetlosnog prekidaa (4).
5. Kontrolirati ispravnost postavljene mjerne staze.
Kontrolirati ravninu I razmak reflektora start/stop (6).
Stvarna duljina mjerne staze mora biti najmanje 20
metara + / korekcijski factor (vie detaljnih
informacija o veliinama za korekciju nai ete u Sekciji
5 Poglavlje 6. 1Preduvjeti za testiranje).
6. Ukljuiti I pokrenuti vozilo
5.5.2 Odrednice karakteristinog koeficijenta w
Vrijednosti W, k old i k moraju se odrediti i unjeti u ispitnu
dokumentaciju.
Te se vrijednosti takoer moraju i programirati. To je potrebno uiniti na
slijedei nain pomou MTC- a
Odrediti karakteristini koeficijent W (imp/km)
Odrediti i unjeti raniju konstantu k old
Programirati konstantu tahografa k
Detaljan opis mjernog postupka moete pronai u Sekciji 6 Poglavlje 3.2.2
Odreivanje karakteristinog koeficijenta w. (imp/km)

Preduvjeti
Provjeriti takoer da je:
mjerna staza ispravno postavljena
MTCO pripravan za rad (standardni displej)
MTCO je ispravno prikljuen na napon vozila, na programsko sueljhe
i svjetlosni prekida
MTC ili ATC
1. Odreivanje karakteristinogi koeficijenta vozila W (imp/km)
2. Odreivanje i unos konstante k old
3. Programiranje nove konstante k
Vano!
Sa MTCO 1324 Tahografskim sustavom nije potrebno provoditi w
prilagoavanje jer je konstanta programirana u omjeru 1:1 u
odnosu na izmjereni karakteristini koeficijent vozila.

5 16 Poglavlje 7

w i k

Nakon zavretka mjerenja i programiranja, aktuelna vrijednost


biti e na displeju MTCO 1324.

Meni

Pozivanje aktuelne vrijednosti w i k


1 Pokrenuti servisni mod, ako je potrebno.
Za detaljan opis vidjeti Poglavlje 2.1.2 Rukovanje , Listanje
funkcija za vozaa i servisnog ininjera.

2 Ukljuiti standardni displej


pritiskom na [M] klju etiri puta.

4.

PROGRAMMING

DATA

Slika 5-10: MTCO 1324: Meni 4. PROGRAMSKI PODACI


Upotrebom kljua [+] odabrati pod-meni 4.2.
Pod-meni 4.2 pokazuje aktuelno programiranje:
Karakteristinog koeficienta 'w' i
Konstante 'k'.
Vano!
Ako je karakteristini koeficijent 'w' poznat konstantu k
moete programirati pomou MTC programa 'PROGRAMMING'
(vidjeti Propis 3.9.4 Programiranje
MTCO 1324).

5 17 Poglavlje 7

5.6.1 Kontrola autodijagnostikih funkcija

Auto-diagnostika MTCO 1324


Vano!
Auto-dijagnostiki sistem ne bi trebalo kontrolirati kao
nadreeni sistem.
MTCO 1324 posjeduje konstantnu auto-diagnostiku za kontrolu
ispravnosti
functioniranja svih komponenata modularnog tahografskog
sistema.
Kvarovi (elektroniki/ mehaniki) na MTCO 1324 i drugim
sistemima komponenata, ukljuujui prikljunice se zapisuju
automatski:
Ako je ladica zatvorena, kvarovi se automatski pokazuju na
displeju; u isto vrijeme se upali kontrolna funkcijska LED.
Ako je ladica otvorena kvarovi se pokazuju na displeju nakon

zatvaranja ladice.
Slika . 5-11: MTCO kvarovi npr. prekinuto napajanje displeja
1 Kode

3 Simbol ACTIVE

2 Error simbol
Dodatni kod greke (error)
Dodatne informacije o kodovima greaka i njihovom znaenju
moete nai u Poglavlju 6.1 Error poruke.
vozaa 1:

Slijedee error poruke su takoer zapisane na dijagram listiu


Vonja sa kvarom u sistemu za pisanje
Iskljuivanje napajanja sustava tahografa
Kvarovi na KITAS senzoru i senzor kabelu

5 19 Poglavlje 7

5.6.2 Kontrola uloenog dijagram listia


Kontrola ladice
Vano!
Ladica se moe otvoriti samo ako:
nema putnih impulsa
napajanje je ukljueno
nema error poruke na displeju koja upozorava na kvar.

Slika 5-12: MTCO 1324: Otvorena ladica


1 [] Klju za otvaranje

displeju.

2 Prikaz otvaranja

1 Otvoriti ladicu pritiskom na klju [] .


Simbol otvaranja i prirast linije mora se pokazati na

Ladica je otvorena.
2 Povui ladicu do kraja .
3 Izmjeniti dijagram listi vozaa 1.

5 20 Poglavlje 7

Kontrola mehanikog mehanizma

dijelovima

Slika . 5-13: MTCO 1324: Mehaniki mehanizam ladice sa

1 Kotai za podeavanje sata


2 Ladica

3 Nosa diagrama

4 Razdjelna ploa

1 Presaviti kompletnu razdjelnu plou (4) gore.


2 Kontrolirati hod nosaa diagrama (3), ladice (2),
kotaia za podeavanje sata (1)
i funkcioniranje razdjelne ploe (4).
7_5mt_of.tif
5.6.3 Kontrola radnih kljueva
Svi kljuevi na MTCO 1324 moraju funkcionirati ispravno.
Dodatna informacija

1324.

pojedinano,

Funkcije radnih kljueva su opisane u Poglavlju 2.1 MTCO


Vano!
Kotai za podeavanje sata 1 mora se okretati lagano .
Kontrolirajte mehanizam i ispravnu funkciju svakog kljua

5 21 Poglavlje 7

Vano!
Simulaciju vonje odabrati pomou menija 6 V PULSE SIMULATION
Oprez: Izvoenje ove funkcije moe izazvati u drugim
elektronikim komponentama vozila simulaciju greke ili pojavu
poruke kvara.

Uzrok: v impulse emitira tahograf, a vozilo miruje!


Kontrolirati ispravnost funkcija upozoravajuih elemenata kako je
opisano u tablici koja slijedi:
Vano!

Ako se upali kontrolna LED , odgovarajua poruka o greci se

pokazuje na displeju MTCO 1324; Prepoznavanje poruke o greci


mogue je pritiskom na bilo koji klju na MTCO 1324.

Tablica5-2: Funkcijska kontrola upozoravajueg


elementa

Ako funkcijska kontrola LED ne radi kako je


pokazano na slikama, potrebno je popraviti
greku ili zamjeniti ureaj.

5 23 Poglavlje 7

5.6.5 Kontrola tonosti sata


Zahtjevi za testiranjem ispravnog rada sata jesu preduvjet za
vremensko zapisivanje vonje i podataka osoblja na dijagram
listi, kako propisuje zakon.
Doputene tolerancije za tonost pokazivanja vremena i hod sata
tahografskog satnog mehanizma propisane zakonom jesu:
2 minute na dan ili
10 minuta na 7 dana.
Preduvjeti
Vidjeti takoer da su:
MTC i MTCO 1324 spojen sa prikljunim test kabelom
oba dijagram listia uloena u MTCO 1324
MTCO 1324 pokazuje standardni displej'.

Slika 5-14: MTCO 1324: Kontrola rada satnog mehanizma


1 'Standardni displej'

3 Test/ programsko suelje

2 Sat monitor
Testiranje
1 Kontrola vremena
nakratko.

Monitor sata (2) na ladici,

staviti u ispravnu brzinu

display (1) pokazuje ispravan datum i vrijeme.


Ako datum I / ili vrijeme nisu ispravni , podesi ili namjesti sa
programom
PROGRAMMING
(vidjeti
Poglavlje
3.9.4
Programiranje MTCO 1324).

1319 (vidjeti

Vano!
Koraci za ispitivanje tonosti sata su isti kao i kod tahografa FTCO
sekciju 6 Poglavlja 3.3.5 Kontrola tonosti sata). Razlika je u
tome da ne trebate test kabel i test senzor od testera sata .

Testiranje sata ( CLOCK TEST) za MTCO 1324 je ve omogueno


pomou spojnog kabela ukljuenog u su

5 24 Poglavlje 7

Kontrola najvee brzine:


na indikatorskoj jedinici
na
MTCO 1324 pomou odabranog menija
PROGRAMMING DATA' i
na dijagram listiu koji je uloen u MTCO 1324.

Slika
5-15: Tahograf
pojedinim komponentama
granice

'4.

sistem: Pregled najvee brzine na

1 Indikatorska jedinica

Programiranje

gornje

2 Dijagram listit (sub-meni 4.3)


Preduvjeti
Pogledati takoer da su:
MTC i MTCO spojeni prikljunim test kabelom
oba dijagram listia uloena u tahograf
MTCO 1324 pokazuje standardni displej'.
Vano!
Kada testirate paziti da ne vozite iznad mjerne toke. Kada
vozite na pojedinim mjernim tokama indicirana brzina treba biti
najmanje 3 km/h manja od aktuelne mjerne brzine.

Pritisnuti [C] za ponitenje programa!


1 Na BTC pokreni program (SPEED TEST) TEST BRZINE:
Upotrijebi klju sa strelicom DOLJE i pomakni kursor na

slijedeu stranicu glavnog menija.


Upotrijebi strelicu sa kljuem za izbor TESTIRANJE UREAJA
( DEVICE TESTING)
i pritisni [Enter] za potvrdu

5 26 Poglavlje 7

ggg

3 50m

Upotrebom kljua sa strelicom prema dolje


pomaknuti kursor na slijedeu stranicu pod- menija
TESTIRANJE UREAJA ('DEVICE TESTING') i pritisnuti
[Enter] za potvrdu TESTA BRZINE ( 'SPEED TEST').
Unjetu vrijednost za mjernu toku (npr. 037 km/h za
mjernu toku 40 km/h) i pritisnuti [Enter] za potvrdu.
Potvrditi 'k' vrijednost odreenu kod kontrole
tahograf sistema sa [Enter].
Uputrebom kljua sa strelicom GORE polako podii
brzinu na indikatoru do mjerne toke po 1 km..
Priekati 1 minutu, zatim pritisnuti [Enter].
2 Proitati izmjerenu brzinu za mjernu toku 1
na BTC displeju i unjeti u izvjetaj.
Unjeti vrijednost brzine za mjernu toku 2 (npr. 077
km/h za mjernu toku 80 km/h) i pritisnuti [Enter].

Upotrebom kljua sa strelicom GORE


polako
podignuti brzinu na indikatoru do 2 mjerne toke.
ekati jednu minutu zatim pritisnuti [Enter].
3 Proitati mjernu brzinu za mjernu toku 2 na
BTC displeju i unjeti u izvjee.
Unjeti vrijednost brzine za mjernu tiku 3 (npr. 117
km/h za mjernu toku 120 km/h) ipritisnuti [Enter].
Upotrebom kljua sa strelicom GORE polako podizati
brzinu na indikatoru do tree mjerne toke. ekati
jednu minutu i zatim pritisnuti [Enter].
4.Proitati izmjerenu brzinu za mjernu toku 3
na BTC displeju i unjeti u izvjee.
5 Nakon ponitenja programa TEST BRZINE
( SPEED TEST) otvoriti ladicu MTCO i izvaditi
dijagram listi.

Slika
brzine

5-16: Diajgram listi sa zapisom

6 Kontrolirati zapis brzine upotrebom probne


ablone.
Vano!
Ako je maksimalno odstupanje brzine vieod 3
km/h, slijedee komponente moraju se izmjeniti:
Kada kontroliramo oitanje: Indikatorska jedinuca
Kada analiziramo zapis : MTCO 1324

5 27 Poglavlje 7

5.6.7 Kontrola brojaa kilometara


Dozvoljeno odstupanje
Dozvoljeno odstupanje propisano zakonom za brojila kilometara
iznosi 10 metara po kilometru.
1 Umetnuti dijagram listi za vozaa 1 i vozaa 2.
2 Zatvoriti ladicu.
3 Pripremiti broja za kontrolu.

Upotrebom kljua sa strelicom odabrati ISPITIVANJE BROJAA PUTA


(DIST. COUNTER
TEST) i pritisnuti [Enter] za potvrdu.

MTCO vozi automatski brzinom 20 km/h.

Slika
5-17: MTCO 1324: Oitanje brojila
mjerenja preenog puta

kod

kontrole

1 Poetno oitanje brojaa 2 Konano oitanje brojaa


4 Promatraj broja na displeju MTCO 1324 i pritisni [Enter]
klju na BTC kada broja promjeni desetino mjesto
100436.8.
MTCO vozi automatski brzinom od 100 km/h. Nakon 950 metara,
MTC automatski reducira brzinu na MTCO na 20 km/h.

5 28 Poglavlje 7

5 Kontrolirati brojilo kilometara i pritisnuti klju [Enter]


na BTC kada je preen put od 1000m (pogledati primjer
na gornjoj slici sa stanjem km 100437.8).
MTCO vie ne vozi.

MTC treba ostati spojen sa MTCO pomou

test kabela .
Na displeju je prikazano aktuelno stanje preenog puta.

izvjee.

6 Upisati izmjerenu distancu pokazanu na displeju BTC u

Ako je izmjera izvan propisanih tolerancija !!!!


Ako je rezultat oitanja brzine izvan propisane doputene
pogreke, MTCO 1324 je pokvaren i potrebno ga je zamjeniti..
Vano!
Kada instaliramo zamjenski
tahograf, oitane kilometre sa
brojaa tahografa koji je ranije bio u vozilu moramo uprogramirati
u novi tahograf. To se moe uiniti na tahografima koji se
ugrauju prvi put.
Dodatna informacija kako se programira broja impulsa moe se
nai u Poglavlju 3.9.4
Programiranje MTCO 1324', Toka BRISANJE ERROR MEMORY.
STRANA 3-45.

5 29 Poglavlje 7

5.7 Izrada i analiza test dijagrama


Svaka kontrola sukladno lanku 57b StVZO ukljuuje izradu
test dijagrama.
Test dijagram garantira da je kontrola sukladno 57b StVZO
provedena korektno. Slijedite naredne upute:
Priprema dijagram listia
Vonja i izrada test dijagrama
Analiza test dijagrama
Dodatna informacija
Informacije i upute za:
pripremu dijagram listia moe se nai u sekciji 5 Poglavlja 5.1
Pripremanje dijagram listia
analizu test dijagrama moe se nai u sekciji 5 Poglavlja 5.3
Analize test dijagrama
Peporuke
Da sa grafiki podaci prilikom izrade zapisnog dijagrama ne
ispisuju po predhodnim potrebno je sat na MTCO pomaknuti za
priblino 2 sata unatrag.
Mjerna podruja programskih koraka (pogledati u sekciju 6
Poglavlja 3.4 Zapisivanje i analiza test dijagram Toka

Programski koraci za automatsku izradu test dijagram), a


opisan je postupak i za provjeru MTCO gdje je:
na mjernom podruju maksimalna brzina 125 km/h
konstanta k = 7500 imp/km.

Tahograf:

Vano!
Kontrolirati mjerni raspon na MTCO 1324 (vidjeti Tabelu 5-3:
Mjerno podruje brzine , str 5-25)!
Kontrolne mjerne toke na zapisnom test dijagramo za MTCO
ovise o gornjoj graninoj brzini unjetoj u BTC.
1 Otkljuati ladicu i potpuno je otvoriti.

MTCO.

2 Uloiti nove dijagram listie za vozaa 1 i vozaa 2 u

Ulaganje test djiagram listia vidjeti u sekciji 5 Poglavlja 3.2


'Priprema ovjeravanja'.
3 Zatvoriti ladicu.
CHART).

4 Na

BTC pokrenuti program

TEST DIJAGRAM (TEST

Korake programa vidjeti


u sekciji
6 Poglavlja 3.4 'Izrada
zapisnog dijagrama i analiza' Toka Programski koraci za
automatski zapisni dijagram.
Vano!
Periode vremena ne treba postavljati na MTCO 1324 kada se
ispisuje zapisni dijagram.Sva potrebna podeavanja sadri
ureaj za testiranje.

5 30 Poglavlje 7

5 Ako su sva podeavanja na


kljuem [Enter] .
Program kree automatski.

BTC ispravna, potvrditi sa

MTC kontrolira spajanje MTCO i pokrene program


automatski.
Zvuni signal
Ispis test dijagrama je zavren.
Pritisnuti [Enter] za nastavak.

6 Otvoriti ladicu i izvaditi dijagram listie.


Automatski test dijagram

Slika 5-18: Test dijagram zapis


1
5
6
7

- 4 Uzduni i okomiti zapisi (referentna shema)


Oznaka izvlaenja
Zapis aktivnosti vozaa 1
Zapis aktivnosti vozaa 2

7 Analiza test dijagrama.


Upute moete nai u sekciji 5 Poglavlja 5.3 Analiza test
dijagrama.

5 31 Poglavlje 7

5.8 Programski i instalacioni podaci


Kada je zavrena kontrola ureaja, moraju se programirati
instalacioni podaci:
Instalacioni podaci
Efektivni opseg gume
Datum kontrole (datum ovjere)
Zahtjeveni dodatni podaci kao::
Tono vrijeme
Toan datum
Dodatna informacija
Detaljan opis procesa programiranja
3.9.4Programiranje MTCO 1324.

vidjeti

Poglavlju

5.9 Testiranje s automatikom STC-a


Poetna operacija i testiranje
MTCO 1324 tahografa i
elektronikog brzinomjera izvan vozila moe se uraditi
upotrebom automatskog STC (STC i BTC).
Slijedea tvornika / software verzija ukljuuje funkcije
'Programiranja' i 'testiranja':
Prikljuni kabel (broj narudbe X12-160-125-103)
MTCO 1324 tahograf nosa (broj narudbe X12-160-125-102)
Ugradbeni set za MTCO 1324 (narudbeni broj 1602-89-90200) koji ukljuuje:
Programski kabel (1, slika 5-19)
Software verzije 07.xx za BTC
MTCO 1324 programske instrukcije

Test

Dodatna informacija
Dodatne informacije za STC moete nai u sekciji 5 Poglavlja 1
oprema i servisni dijagnostiki sustav za STC 1601.25
Radni prirunik i popratna dokumentacija.
Vano!
Kod tvornike verzije 001.07 za MTCO 1324 preporuuje se
prepravka spojnog kabela od MTCO do
elektronikog
brzinomjera kako
pokazuje (5, sl. 5-19) (vidjeti sekciju
Preporuke na slijedeoj stranici).

5 32 Poglavlje 7
-----

Slika 5-19: STC Automatik: Spojni dijagram MTCO i elektroniki


brzinomjer
1 Programski kabel
4 MTCO 1324 stalak
2 MTCO 1324
5 Spojni kabel
3 Elektroniki brzinomjer 1323.01
6 STC Automatik
Preporuke
Ako se va kabel razlikuje od spojnog kabela za 'MTCO
elektroniki brzinomjer' (5) (dvije prikljune banane A1/A2/A3 i
A5), mi preporuujemo spajanje sa prikljunicama i sklopkom
(kip prekida na A2) te slijedee kablove:
Osvjetljenje displeja
Crveno sivi kabel' (+ A2) kontrolirati funkciju priguenjana
MTCO 1324.003:
Kada je napon na pinu A2, osvjetljenje displeja se gasi.

kip prekida.

Funkcija priguenja se aktivira kada se ukljui rasvjeta vozila ili


Servisni mod
Crni kabel' (+ A3) pokrene servisni mod: Pritisnuti klju [M] ;
istovremeno sa prikljuenjem napajanja.

5 33 Poglavlje 7

5.10 Probna vonja, plombiranje i zavretak kontrole


5.10.1 Probna vonja
Nakon postavljanja instalacionih podataka, programiranja i
analize kojom je utvrena ispravnost MTCO 1324 mora se
uraditi probna vonja sa uloenim dijagram listiem. Probna
vonja je kontinuirani i obavezni dio ispitivanja.
Vano!
Openito, ispitivanje zahtjeva i posebne upute propisane u
sekciji 5 poglavlja 8 Test
vonja zadae test vonje.

Slika
razdjelnom ploom

5-20: MTCO 1324 sa otvorenom ladicom i podignutom

vozaa 2

1 MTCO 1324 sa otvorenom ladicom


2 Toak za podeavanje sat

Dijagram

listi

za

4 Oznaka na razdjelnij ploi

1 Priprema vozila za probnu vonju:


Otkljuati ladicu i potpuno je otvoriti.
Ulaganje dijagram listia vozaa 2.
Postaviti aktuelno vrijeme i datum na tahografu.
Uloiti test dijagram vozaa 1.
Zatvoriti ladicu.
2 Voziti stazom za testiranje.

5 34 Poglavlje 7

ploi:

3 Tijekom probne vonje druga osoba

na instrument

prati i oitava indikatorsku jedinicu


prati reference na MTCO displeju
kontrolira dodatne funkcije opreme.
4 Nakon test vonje:
Kontrolira osnovni poloaj indikatorske jedinice.
ablonom.

Vadi dijagram listi i analizira zapis sa probnom

Kontrolira zapis vremena na oznaci vaenja listia i


korigira ako je potrebno.
Oznaka izvlaenja mora biti zapisana na vremenskoj skali u
toleranciji 5 minuta u usporedbi sa aktuelnim vremenom.

Slika 5-21: Oznaka izvlaenja dijagram listia


5 Uloiti originalni listi.
Vano!
Prije uruenja vozila kupcu (vlasniku) svaka greka u memoriji
greaka mora se izbrisati
(vidjeti Poglavlje
3.9.4 Programiranje MTCO 1324, toka
BRISANJE ERROR
MEMORY.).

5 35 Poglavlje 7

5.10.2 Plombiranje
Nakon test vonje:
Plombirati test / programsko suelje MTCO 1324.
Kontrolirati plombiranje KITAS senzora.

Plombiranje test/ programskog suelja

Slika . 5-22: MTCO 1324: Test/ programsko suelje


Dodatna informacija
Detaljne informacije o plombirnim
plombiranju tahografa moete
nai u poglavlju 4 Plombiranje.

tokama

ispravnom

5.10.3 Zavrna kontrola


1 Postavi plombirnu ploicu na test/ programsko suelje
(1) i uvrsti s vijkom (3).
2 Pripremi novu plombirnu kapicu (4) i utisni u aicu za
plombiranje.
3 Kontroliraj plombiranje KITAS senzora na mjenjau;
ako je potrebno ispravno plombiraj.
Kod zavrne kontrole :
Postavi i zaplombiraj i ugradbenu naljepnicu.
Postavi i zaplombiraj 'k' naljepnicu.
Potpuno ispuni izvjee.
Vano!
Podatak za karakteristini koeficijent 'w podeeno ' ne treba se
unositi u izvjee za
EA tahografski sustav.

5 36 Poglavlje 7

Popunjavanje i zatita instalacione naljepnice

Slika . 5-23: Plombirna folija sa nazivljem


tvrtke
1ig tvrtke

3 Plombirna folija , printana

2 Ugradbena naljepnica
Vano!
Kada koristimo za kontrolu ispitne valjke prikljuene na
ispitno raunala (ATC) / sa ispitnim stolom (ATS), podaci se
printaju na instalacionu ugradbenu naljepnicu.
1 Upiite slijedee detalje na ugradbenu naljepnicu:
Datum kontrole
Efektivni opseg guma L
Zadnjih osam znamenaka asije vozila
Karakteristini koeficijent 'w' (imp/km)
Broj tahografa
2 ig laboratorije.
Ako se na zatitnoj foliji nalazi naziv tvrtke nije potrebno sa
igom obiljeavati ugradbenu naljepnicu.
3 Ugradnja ugradbene naljepnice na vozilo.
Mjesto postavljanja ugradbene naljepnice ovisi o vrsti vozila i
proizvoau. U osnovi naljepnica se postavlja na okvir vrata
A ili B.
4 Plombiranje ugradbene naljepnice.

Ako je ugradbena naljepnica printana, koristite zatitnu foliju


sa oznakama tvrtke.
konstantu

Popunjavanje i ljepljenje naljepnice i zatitne folije za

Naljepnica sa oznakom konstante k imp/km sa lijepi na


tahograf sistem.

5 37 Poglavlje 7
lllllllllll

f
bbbbbbb
konstantu

konstante

Slika

5-24: MTCO 1324: Naljepnica za

1 MTCO 1324 sa otvorenom ladicom

2 Tipska ploica
naljepnicu konstante k

3
Plombirna

Naljepnica
folija

za

1 Upiite vrijednost konstante k na naljepnicu i


zaljepite na tipsku ploicu na razdjelnoj ploi.
folijom.

2 Osigurajte naljepnicu

Popunjavanje izvjea

konstante sa plombirnom

Svako ovjeravanje sukladno 57b StVZO ukljuuje i izradu


izvjea. Izvjee i probni dijagram listii kontrole sukladno
57b StVZO moraju biti izraeni korektno.
Dodatna informacija
Detaljne informacije moete nai u sekciji
Test izvjee.

potpunostl:

1 Kontrolirajte da je

5 Poglavlja 9.3

ispitno izvjee kompletirano u

3 Ovjerite i potpiite izvjee.


dokumente.

4 Uvrstite dijagram listie na izvjee i pohranite


5 Registrirajte provedeno ispitivanje.
6 Upoznajte vozaa sa ispravnim postupanjem
i
uruite mu odgovarajue pisane upute. (o novom
izmjenjenom tahografu).

5 38 Poglavlje 7

5
3 4tttttt
3
48 Poglavlje 7

Poglavlje 6
Dijagnoza greaka

6 1 Poglavlje 7

6.1 Poruke o grekama


MTCO 1324 nadzire ispravnost rada sustav,
automatski
detektira i pokazuje na displeju greke / kvarove u sustavima
kao greke u radu.
Sistam indiciranja / procesiranja poruka slijede kao:
Kod greke treperi na displeju MTCO 1324.
Greka se pribraja i registrira u memoriji greaka ( error
memory) MTCO.
Funcijska kontrol LED na indikatorskoj jedinici se upali.

Slika 6-1: SIstem poruka na tahografu. npr. Greka u radu


1 Treptanje koda greke na MTCO 1324 displeju
2 Ukljuenje (FK) LED kontrole na indikatorskoj jedinici

Poruka (kodirana) na displeju dijeli se na:


Pogreku u radu (simbol radne pogreke)
Sistemske ili kvarovi (nema simbola radne pogreke)

greke..

Vano!
Ako je greka aktivna znak usklinika ! se pojavljuje pred kodom
Ako se znak usklinika ! javlja uz sistem koda greke i ako se
greka ne moe korigirati MTCO se mora zamjeniti.
Ako se greke javljaju bez znaka usklinika !, memorija greaka
mora sa izbrisati na kraju ovjeravanja..

6 2 Poglavlje 7
Prikaz memorije greaka
Ulaz u memoriju greaka se ostvaruje radi daljnje analize i
odabira menija.. U dodatku za tipove greaka moete dobiti
informaciju kako se esto greka javlja. Dodatne informacije
moete nai u Poglavlju 2.1.1 Opis proizvoda, Toka Memorija
greaka (Meni 2.),
strana 2 13.
6.1.1 Pogreke u rukovanju

Slika . 6-2: MTCO 1324: npr, pogreke u rukovanju


1 Kod
2 Simbol

3 SImbol ACTIVE
4 Simbol greke rukovanja:
- Lijevi displej = radna greka - vozaa 1
- Desni displej = radna greka - vozaa 2

Lista greaka u radu

Tablica 6-1: Lista greaka u radu


Legenda
o Znak
Greka se pojavi odjednom
Nakon prepoznavanja poruke o greci, kontrolni LED
na
indikatorskoj jedinici se upali.LED se ugasi nakon to otklonimo
pogreku.

6 3 Poglavlje 7

Kodovi 9051 i 9052


Kodovi 9051 ili 9052 javljaju se npr. ako aktivnost vozaa
promjenimo s poloaja odmor na aktivnost pripreme, a dijagram
listi nije uloen.
Ponitavanje greke rukovanja
Pritisniti bilo koji klju na MTCO 1324 za prepoznavanje
poruke o greci.
.
Poruka o greci na displeju je izbrisana; tada ureaj pokazuje
standardni displej i simbol da nedostaje dijagram listi.
6.1.2 Sistem/ tahograf kvarovi
Kvarovi(elektronicki/ mehaniki) na MTCO 1324 i drugim
komponentana (ukljuujui prikljuke):
Automatsko pokazivanje kada je greka detektirana.
Kada zatvorimo ladicu, ureaj indicira da se greka pojavila.

kvaru

Slika

6-3: MTCO 1324: npr.


1 Kod
2 SImbol greke

6 4 Poglavlje 7

Sistem ili

tahograf su u

3 SImbol ACTIVE

Lista sistema/ greaka u tahografu

Tablica 6-2: Lista sistema / greaka u

tahografu

Legenda
Oznaka

1 Ako se detektira nova greka, poruka se javlja na


displeju svaka 4 sata.
2 Nakon prepoznavanja greke, kontrolna LED na
indikatorskoj jedinici ostaje
upaljena. LED se ugasi nakon otklanjanja greke.
3 Te se greke takoer zapisuju na dijagram listi
( vidjeti Poglavlje 6.2 Zapisivanje sustava kvarova,
strana 6 6).
4 Greka se prikazuje jednom.

6 5 Poglavlje 7

tahografa

Sistem prepoznavanja / poruke o grekama


Dodatna informacija
Preporuke kako popraviti greke, moete nai u Poglavlju 6.3
Greke, rukovanje i popravci, strana 6 8.
Pritisnuti bilo koji klju
prepoznavanje poruke greke.
Poruka se javlja na displeju:

na

MTCO

1324

za

Ako se javlja greka bilo kako, sluajno ili stalno, kontrolna LED
na indikatorskoj
jedinici reagira na slijedei nain:
Ako je poruka greke na displeju sluajno, javlja se standardni
displej, a kontrolna LED se ugasi ako je poruka prepoznata.
Ako je greka stalna , standardni displej se javlja nakon
prepoznavanja greke , a
kontrolna LED svijetli dok se greka ne otkloni.
6.2 Zapisivanje sustava greaka

6 6 Poglavlje 7

Tablica 6-3 Automatsko zapisivanje sustema greaka na


dijagram listiu

6 7 Poglavlje 7

6.3 Postupanje s grekama i otklanjanje

greaka.

Vano!
Jedno vrijeme ureaji se nee moi popravljati. Probna
serija nije predviene za to, te se ne smije popravljati.
Zato vas molimo da ne radite na ureajima. Ako je
MTCO 1324 sustav ili pojedina komponenta u kvaru,
mora biti zamjenjenja.
Slijedee tabelice su zbirne preporuke za korekciju
Korekcija greke nije mogua
Ako greku nije mogue korigirati, tahograf je u kvaru
i mora se zamjeniti sa zamjenskim.
Kod
900
A
900
B

Uzrok
Druge greke tijekom CAN
prenosa npr. nema uzronika
CAN bus smetnje, mogui
uzroci
BUS komponente
Fiziki prekid
Logika greka

900
F

Greka u
blokiran

901
0

Greka LCD

kljuu,

klju

Otklanjanje
Konirolirati BUS komponente
MTCO ne mora biti u kvaru
Kontrola BUS komponenata
ica, konektora, spojeva
Ponitenje gubitka
Kontrola CAN dijagnostike
Kontrola bit strukture
MTCO ne treba biti u kvaru
je Pronai blokirani klju i
pokuati popraviti
Zamjeniti MTCO 1324 ako
se greka ne moe otkloniti
Ako
se
greka
ponavlja
zamjeniti MTCO 1324

906
0
906
1
906
2
906
3
943
0

Ladica se ne moe otvoriti


Ladica zaglavljena
Motor se ne pokree
V sistem u kvaru

Zamjeniti MTCO 1324

Sustav pisaa u kvaru (MFS)

Zmjeniri MTCO1324

Zamjeniti MTCO 1324

Sistam za podizanje pisaa u Zamjeniti MTCO 1324


kvaru (SAS)
Nema v impulsa na izlazu Zamjeniti
MTCO
1324
B7, mogui uzroci.
kontrolni ureaj.
MTCO1324 u kvaru
Neispravan
kontrolni
ureaj prikljuen na B7
Kabel izmeu MTCO1324 i
kontrolnog
ureaja
u
kvaru.

ili

6 8 Poglavlje 7

Kod
A00
C

Uzrok
Greka u elektronici
FRAM u kvaru

Otklanjanje
npr, Zamjeniti MTCO 1324 ako kod
greke ostaje prikazan i nakon
prepoznavanja

Greka na satu , satni modul Ako se greka javlja nakratko


ne emitira signal
podesiti sat pomou test
ureaja
Ako se greka ponavlja

zamjeniti baterijuako treba


podesiti kontakte baterije
ako
greka
ostaje
na
displeju zamjeniti
MTCO 1324

Unutarnja greka
npr.
nema
komunikacije Zamjeniti MTCO 1324 ako kod
izmeu
MTCO
1324
i greke ostaje na displeju i
unutarnjih komponenata
nakon prepoznavanja
Greke u radu
Zamjeniti MTCO 1324
A40
0

MTCO 1324 prekid napajanja

A41
1

Komunikacijska
greka
izmeu
MTCO
1324
i
indikatorske jedinice

A42
3
A82
2

Greka u kljuu senzora,


serijskom broju / signalu
senzorski kabel u prekidu
senzor u kvaru
senzor nije programski
aktiviran

otklanjanje

Tablica

6-4

Postupanje

Kontrolirati
prikljunice
i
kablove.Mogue da se izgubio
spoj na napajanju sustava sa
terminalom 30 (stalni plus)
Kontrolirati K Liniju
provjeriti cijeli liniju
provjeriti prikljuke
zamjeniti indikator ako je
potrebno
ako je greka idalje na
displeju zamjeniti
MTCO 1324
provjeriti cijeli senzorski
kabel
kontrolirati spojeve
aktivirati senzor ili ga
zamjeniti, ako je potrebno

grekama

njihovo

6 9 Poglavlje 7
MTCO 1324 poruke greaka

6 10 Poglavlje 7

Poglavlje 7
Odravanje / mali popravci

7 1 Poglavlje 7

7.1 Odravanje
7.1.1 Zamjena buffer baterije na MTCO 1324
Trajnost baterije koja pokree sat i podrava memorije
ovisi
o
optereenju,
temperaturi
i
vlanosti.Preporuujemo zamjenu baterije tijekom
ovjeravanja (svake 2 godine) da se sprijei pojava
sustava greaka.

Razlog
Kada mijenjamo bateriju, ne iskljuivati napajanje je
moe doi do gobitka podataka.

Slika 7-1: MTCO 1324: Zamjena baterija

baterije.
(2) potpuno.

1 Odstraniti kapicu plombe (5) sa poklopca


2 Odstraniti vijak (4) i izvui poklopac baterije

3 Odstraniti
umetnuti novu (1).
Provjeriti
( polarizirana).

da

postojeu
je

lithium

umetnuta

bateriju

baterija

ispravno

4 Navui poklopac (2) dok ne sjedne na mjesto i


privrstiti vijkom (4).
aicu.

5 Postaviti novu kapicu plombe i potisnuti je u


6Zabiljeiti
potrebne instalacione
(datum) na naljepnicu i zalijepiti
na poklopac baterije(2).
7 Smjestiti

Provjeriti
zavretka ugradnje.

podatke

MTCO u radio otvor.


funkcionalnost

MTCO

1324

nakon

7 2 Poglavlje 7

7.2 Mali popravci


Osim malih popravaka nie opisanih, ostale
komponente
MTCO 1324 tahografa ne smiju se
popravljati.
Osnovne upute za popravak
Vano!
Neke osnovne upute kao kod starijih tahografa
(vidjeti sekciju 3 poglavlja 9.1 Upute za poprvak)
primjenjljive su i na MTCO 1324 tahograf ili sustav
komponenata (indikator, senzor, kablovi).
7.2.1 Zamjena poklopca ladice MTCO 1324
Vozila sa posebnim poklopcem ladice
Poklopac ladice MTCO 1324 je poseban za pojedina
vozila. Kada mjenjamo takav MTCO 1324, poklopac

ladice moraju biti prilagoeni vozilu.


Slika 7-2: MTCO 1324: Zamjena poklopca ladice
1 Poklopac ladice

3Ovdje umetnuti odvija

2 Drai (3x)

4 Direktno izvlaenje

1 Otvoriti ladicu i izvui je priblino 4 cm.


2 Staviti
MTCO tako da je donja stranica
okrenuta prema gore.
Pogledati gornju sliku za pozicioniranje ladice i MTCO.

draa (2)

strelice (4).

3 Uvui plosnati odvija (debljine 1.5 mm) ispod


i podignuti ih paljivo.
4 Izvui poklopac prema sebi kako pokazuju

7 3 Poglavlje 7

7.2.2 Zamjena tipske ploice na MTCO 1324


Kada reprogramiramo tipski kod (proizvodni kod) na
MTCO 1324, tipska ploica mora se zamjeniti.
Tipski kod na shemi spajanja mora se prilagoditi.
Nova tipska ploica
Nakon to je MTCO 1324 reprogramiran, na naljepnicu
nove ploice upisati pomou crnog vodootpornog
pera (e. g. Staedler Lymocolor 313).

takoer:

Vano
Kada postavljamo

novu

tipsko

ploicu, provjeriti

svi podac su korigirani i unjeti itko u bijela polja


tipska ploica i MTCO vrsta odgovaraju.
Tipovi ploica

Tablica 7-1: Pregled tipskih ploica


Primjer
U slijedeem primjeru, v mjerno podruje (indikator
brzone) na zamjenskom tahografu je promjenjeno sa
125 km/h na 140 km/h.

7 4 Poglavlje 7

ploica

Slika . 7-3: Tipska oznaka: Naljepnica nova tipska

1 Originalna tipska ploica


podruje v min
2 Tipski kod
podruje v max
3 Serijski broj

5
6

mjerno
mjerno

7 Novi tip ploice

4 Godina proizvodnje
Mjerna podruja indikatora brzine
1324-xxxxXxxxxxxx

Tablica 7-2: Mjerna podruja indikatora brzine; tablica


indikatora brzine sa v min i v max

(4).

1 Unos novog tipa koda (2).


2 Kopija serijskog broja (3) i godine proizvodnje
3 Uvid u tablicu i kopija novih vrijednosti brzina
v min (5) i v max (6) za novo
mjerno podruje.
4 Skidanje originalne tipske ploice.
5 Ljepljenje nove tipske ploice na razdjelnu
plou na za to predvieno mjesto.
Za tono pozicioniranje vidjeti Poglavlje 2. MTCO
1324 Slika 2-1 str.2-4.
Promjena podataka na dijagramu spajanja
Nakon programiranja tipskog koda, tipski kod i v
mjerno podruje mora se takoer promjeniti na
dijagramu spajanja.

7 5 Poglavlje 7
Vano!
Promjene podataka tipskoga koda i mjernog podruja
brzine moraju odgovarati promjenama nainjenih
programiranjem, a takoer se moraju prikazati i na
tipskoj ploici.

spajanja

Slika

7-4: Tipeski kode: Promjena na dijagramu

1 Original tipeski kode


podruje

2 Promjena

3 Datum promjene
4

Novo

mjerno

1 Ponitenje odgovarajue znamenke (2) tipskoga


koda i unos nove
vrijednosti kako je pokazano.

pokazano.

2 Promjena v mjernog podruja (3).


Ponitenje stare vrijednosti, unos nove
3 Unos datuma promjene(4).

7 6 Poglavlje 7

kako

je