You are on page 1of 2

N Y I L A T K O Z A T

60 literes hulladkgyjt edny hasznlatra val jogosultsgrl


Felhasznl azonost: ____________
Alulrott ....;
(szletsi nv: .... ;
lakcme: 2220 Vecss, .... ; szletsi hely, -id: . ;
anyja neve: ..; szemlyi ig. szma ..),
mint a 2220 Vecss, ..... szm alatti ingatlan (a tovbbiakban: Ingatlan)
o tulajdonosa
o birtokosa
o hasznlja
s mint az Ingatlan vonatkozsban hulladkkezelsi kzszolgltatsi dj fizetsre ktelezett szemly bntetjogi
felelssgem teljes tudatban kijelentem, hogy az Ingatlant
o kizrlagosan, egyedl (egyszemlyes hztarts)
amely hasznlat tnyleges s letvitelszer; az Ingatlanban vagy annak egy rszben rajtam kvl harmadik
szemly sem tartsan, sem 30 napot meghaladan ideiglenesen semmilyen jogcmen nem tartzkodik, azt nem
hasznlja, oda nincs bejelentve, amely krlmnyekre tekintettel a 20/2013. (IX.19.) nkormnyzati Rendelet 11
(1) bekezdsben foglaltak szerint a 60 liter rtartalm hulladkgyjt edny ignybevtelnek (a tovbbiakban:
Kedvezmnyes kukahasznlat) felttelei szemlyemben fennllnak.
Jelen nyilatkozat alrsval kifejezetten tudomsul veszem, hogy
- a fenti nyilatkozat valsgtartalmt a hulladkkezelsi kzszolgltatst vgz Vecssi Vrosgondnok
Nonprofit Kft. (szkhelye: 2220 Vecss, Damjanich u. 34.; cgjegyzkszma: 13-09-064820; kpviseli:
Tuba Zoltn gyvezet) s/vagy Vecssi Polgrmesteri Hivatal a Kedvezmnyes kukahasznlat idtartama
alatt brmikor jogosult ellenrizni.
-

amennyiben az ellenrzs sorn megllaptst nyer, vagy a Vecssi Vrosgondnok Nonprofit Kft. s/vagy
Vecssi Polgrmesteri Hivatal egybknt hitelt rdeml tudomst szerez arrl, hogy a kedvezmnyes
kukahasznlat felttelei rszben vagy egszben nem lltak/llnak fenn vagy megszntek, gy kteles
vagyok a Kedvezmnyes kukahasznlat idtartama alatt megfizetett kedvezmnyes hulladkkezelsi
kzszolgltatsi dj s a tnyleges rtartalm hulladkgyjt ednyre vonatkoz hulladkkezelsi
kzszolgltatsi dj kztti klnbzetet a kedvezmnyre val jogosultsg megsznsnek idpontjtl a
Ptk. 301. -ban rgztett ksedelmi kamatokkal nvelt sszegben a Vecssi Vrosgondnok Nonprofit Kft.
rszre megfizetni.
a kedvezmny felttele a 60 literes szabvnyos gyjt ednyzet hasznlata.
kteles vagyok a kedvezmnyes kukahasznlatra jogost krlmnyek, gy klnsen az Ingatlan fent
nevezett szemllyel vagy szemlyemben trtn kizrlagos, tnyleges s letvitelszer hasznlatban
vagy szemlyes adataimban bellott brmely vltozst a kzszolgltat Vecssi Vrosgondnok Nonprofit
Kft.-nek a vltozs bekvetkezstl szmtott 15 napon bell rsban bejelenteni.
a Kedvezmnyes kukahasznlatra azt kvet hnap els napjtl kezdve vagyok jogosult, hogy Vecssi
Polgrmesteri Hivatal a kedvezmnyes kukahasznlatra vonatkoz jelen nyilatkozatomban foglaltakat
egyetrtleg jvhagyta.

Amennyiben jelen nyilatkozatban foglaltak ellenre megllaptst nyer, hogy a kedvezmny ignybevtelnek
felttelei nem llnak fenn, amelyre tekintettel Vecssi Polgrmesteri Hivatal a kedvezmny ignybevtelt nem
hagyja jv, gy ktelezettsget vllalok arra, hogy a jogosulatlanul ignybe vett kedvezmnyre tekintettel
meg nem fizetett hulladkkezelsi kzszolgltatsi djrszt a Vecssi Polgrmesteri Hivatal jvhagyst
elutast dntstl szmtott 30 napon bell a Vecssi Vrosgondnok Nonprofit Kft. rszre megfizetem.

Adataim kezelshez hozzjrulok, hogy a Vecssi Vrosgondnok Nonprofit Kft. (szkhely: 2220 Vecss,
Damjanich u. 34. ; adszm: 10698040-2-13), mint kzszolgltat (tovbbiakban: Kzszolgltat) a
Vecss Vros nkormnyzata Kpvisel-testletnek Hulladkgazdlkodsi Kzszolgltatsrl szl
20/2013. (IX.19.) nkormnyzati Rendelet 4. (1) s 7. (1), s a Magyarorszg helyi nkormnyzatairl
szl 2011. vi CLXXXIX. trvny 23. (4) bekezdsnek 11. pontjban meghatrozott feladat krben
eljrva megalkotott, meghatrozott hulladkgazdlkodsi feladatainak s ktelezettsgnek teljestshez
s kapcsolattartshoz a szemlyes s az nkntesen megadott kapcsolattartsi adataimat az informcis
nrendelkezsi jogrl s az informciszabadsgrl szl 2011. vi CXII. trvnyben rtaknak megfelelen
nyilvntartsa s kezelje a kzszolgltats ignybevtele alatt s fentebb felsorolt clokbl kifolylag a
ksbbiekben postai ton, telefonon, illetve e-mailen kapcsolatba lpjen velem.
Kelt:

ignyl alrsa

HATSGI BIZONYTVNY
A fenti nyilatkozat alapjn a 60 literes hulladkgyjt edny hasznlatnak ignybevtelt
jvhagyom/nem hagyom jv.

Vecss, 201. .

.
JEGYZ

Vrosgondnokhoz beads idpontja: (v).(hnap)(nap)


nkormnyzattl visszarkezs:
rvnyessg kezdete:

(v).(hnap)(nap)
...(v).(hnap)(nap)

gyflszolglati gyintz tlti ki!


Szemlyazonossgt igazolta.
Mellkletek:
Adsvteli szerzds msolata
Szemlyi igazolvny msolata

Adatbzisba rgztette:

nv

alrs

..
dtum