You are on page 1of 3

Arturs Puga

forwardstudies@gmail.com

Par projektu

Līdzdalība Eiropas Savienības valstu tīklā par lauksaimniecības


pētījumu stratēģijas

izstrādi ar forsaita metodi

Latvijas Zinātņu akadēmija


Pēc Latvijas Zemkopības
Lauksaimniecības un meža zinātņu
ministrijas pasūtījuma
nodaļa
Līg. Nr. 310706/S433

(sadarbībā ar Latvijas
2006.gadā projektu īstenoja Lauksaimniecības un meža zinātņu
akadēmiju)

Informācija par projekta darbu


http://www.llmza.lv/forsaits.html
LLMZA mājas lapā:

Projekta 1. uzdevuma
īstenošana:

I Pārskats un analīze par forsaita


pētījumu pielietošanu Eiropas
Savienībā
1. Forsaita process kā
skat. 1.
sistēma
1.1. Forsaita definīcija un
1.1.
izpratne
1.2. Ceļveži forsaita jomā 1.2.
1.3. Stratēģiskā inteliģence 1.3.

2. Forsaita pielietošana ES,


nacionālajā un reģionālajā 2.
līmenī
3. ANO IAO Tehnoloģiskā
forsaita rokasgrāmata. 3.
Forsaita metodes

4. Latvijas forsaita pētījumi


4.
un starptautiskā pieredze

5. Lauksaimniecības
zinātniskās pētniecības
pastāvīgā komiteja un tās
forsaita aktivitātes
5.1. SCAR jaunie uzdevumi 5.1.
5.2. SCAR forsaita process 5.2.
5.3. Lauksaimniecības forsaita
pētījumi un pielietošana dažādās 5.3.
valstīs
6. Forsaits un stratēģiskā
6.
plānošana

II Projekta praktiskās daļas


vingrinājums „Forsaits un
stratēģiskās plānošanas
prasmes lauksaimniecības
pētījumu kontekstā”
1.Projekta forsaita daļas
II
uzdevumi
2. Ziņojums par vingrinājuma
„Forsaits un stratēģiskās
plānošanas prasmes II
lauksaimniecības pētījumu
kontekstā” izpildi
2.1.Metodoloģija II_M
2.2.Vingrinājuma process un
II_M
īstenošana
2.2.1. Pirmsforsaits II_M
2.2.2. Radīšana II_R F P S1 2
2.2.3. Izplatīšana Izp

III Latvijas pārstāvju


līdzdalība ES SCAR u.c.
forsaita iniciatīvās un III
projektos
IV Ieteikumi projekta forsaita
daļas rezultātu multiplikatīvā
IV
efekta, ietekmes un ilgtspējas
nodrošināšanai

1.1 1.2 1.3 5.1 5.2 5.3 II_ II_


index 1. 2. 3. 4. 6. II F P S1 2 Izp III IV
. . . . . . M R

Rate