You are on page 1of 36

URBANO OSVETLJENJE

SVETLOST KAO
KOMPLIMENT GRADU
MINEL-SCHRDER VIE OD 40 GODINA
KREIRA, RAZVIJA I PROIZVODI
OPREMU ZA SPOLJNO OSVETLJENJE

Pravo osvetljenje predstavlja korienje svetlosti na najbolji


mogui nain u tehnikom, estetskom i ekolokom pogledu.

Pravo osvetljenje je najlepi kompliment gradu.


Svetlost ulepava i uliva sigurnost, ona vodi kroz no i predstavlja
grad.
I danju i nou, oprema za osvetljenje ivi u ritmu ulica, trgova i
gradske arhitekture.

Pravo osvetljenje je obaveza i strast 110 zaposlenih u naoj


Kompaniji. Na posao je da kreiramo, razvijamo i proizvodimo
svetiljke za urbano, javno, projektorsko, industrijsko i specijalno
osvetljenje u saradnji sa investitorima, urbanistima, arhitektama,
dizajnerima i projektantima.

Nae umee, strunost i proizvodi pomau u rekonstrukciji i


planiranju grada u skladu sa potrebama graana i posetilaca.
Kreiranje identiteta i prijatnog ambijenta, uz potovanje principa
energetske efikasnosti, predstavlja integralni deo naeg posla.

Mi ovaj posao obavljamo vie od 40 godina, sa eljom da u tome


ostanemo najbolji.
Na ozbiljan pristup reavanju problematike osvetljenja,
mnogobrojne dugovene realizacije i vanserijski rezultati ine nas
Vaim najboljim partnerom na putu ka pravom osvetljenju.

1. Hram Sv. Save, Beograd


2. Beogradska Arena
3. Tunel Sozina, Crna Gora
4. Beogradski kej, Novi Sad

Zbog stalnih istraivanja i razvoja pozivamo Vas da se konsultujete sa nama u vezi


najnovijih informacija o proizvodima iz ove broure.

UVOD

5. Rafting staza na Vrbasu, Banja Luka


6. Gradska kua, Subotica

20 Hermes

06 Francesca

21 Hermes
Urbani mobilijar

07 Hestia

22 Nemo

08 Thylia

23 Millenium
Urbani mobilijar

09 Thylia
Urbani mobilijar

24 Bollard

10 Bora

25 ModulLum

11 Imperia

26 Isla

12 Puntila

27 Kio

13 Citea

28 Kralj

14 Alura

29 K-Lux

15 Inoa

30 Aramis

16 Mysterieuse &
Fulgora

31 Balkan

17 Quercus

32 Jasper

18 Amaryllis

33 Calypso

19 Amaryllis
Urbani mobilijar

34 Zora

SADRAJ

04 Visina montae

35 Tabela sijalica
sadraj

VISINA MONTAE

VISINA MONTAE
VISINA MONTAE

FRANCESCA
Dizajn:

FRANCESCA - PEJZA
BUDUCNOSTI
Schrder i Pininfarina su udruili svoje umee u kreiranju
svetiljke koja e odrediti urbani pejza budunosti. Svetski
lider u osvetljenju i dizajnerska kua meunarodnog renomea
predstavljaju sistem Francesca, koji savreno kombinuje svetlost
i oblik, kao i funkcionalnost i emociju. Bez suvinih elemenata,
samo jednostavna linija koja nosi snagu istinske kreativnosti.

Visina: 4,5m i 6m

Stub od aluminijuma, u ijoj osnovi se nalazi predspojni ureaj,


zavrava se R optikim blokom u prozirnom kuitu. Na
raspolaganju su varijante visine 4,5m i 6m, kao i zidna lira.

IK 07

Sistem za urbano osvetljenje Francesca je namenjen modernim


gradskim povrinama: trgovima, peakim zonama, komercijalnim
kvartovima...

Materijal: aluminijum

Vlada Republike Srpske - Banja Luka

FRANCESCA

Sijalice: metal-halogene sa keramikim


gorionikom do 150W
Optiki blok IP 66 Sealsafe

R (mikro-reflektor)

Boja: aluminijum
Ostale boje dostupne na zahtev

Trg Republike - Podgorica

Midi
927 mm
190 mm
324 mm

HESTIA URBANA BOGINJA


Dva modela: Hestia Mini i Hestia Midi
Visina montae: 5 do 12m
Sijalice: natrijumove visokog pritiska i
metal-halogene do 250W, metal-halogene
sa keramikim gorionikom do 150W,
Cosmopolis do 140W.

Dizajn: Elizabeth de Portzamparc

Mini
780 mm
163 mm
266 mm

HESTIA

Hestia
L
H
W

Hestia je kompaktna svetiljka koja ostavlja utisak


lakoe i elegancije. Viestruko nagraivani dizajn
postavlja nove granice estetike urbanog okruenja,
dok mnotvo konfiguracija omoguava sveobuhvatnu
primenu, kako u javnom osvetljenju gradskih
saobraajnica, tako i u osvetljenju peakih zona.

Optiki blok IP 66 Sealsafe


IK 08
R (mikro-reflektor)
Odravanje bez upotrebe alata

Snani materijali, aluminijum i staklo, kao i optiki


blok sa mikro-reflektorom stepena zaptivenosti
IP 66 Sealsafe garantuju dugotrajnu eksploataciju
i vrhunske fotometrijske performanse. U ponudi je
model Mini za izvore snage do 150W i model Midi za
izvore snage do 250W.
Na predlog: svetiljku Hestia prati familija Condor
koja obuhvata stub sa jednostrukom, dvostrukom ili
bonom lirom, kao i zidnu liru.

Boja: AKZO 900 sanded


Ostale boje dostupne na zahtev

Ulica Vladimira Rolovia - Bar

Peaka zona - Zrenjanin

HESTIA

THYLIA
Dizajn: Michel Tortel

THYLIA MERA
FUNKCIONALNOSTI I LEPOTE
Sistem Thylia predstavlja tehniki i estetski

Visina montae: 4,2 do 8,1m

vrhunac u osvetljenju.
Svetiljka je izuzetno malih dimenzija, sa R
optikim blokom stepena zaptivenosti IP 66
Sealsafe. Predspojni ureaj je smeten u osnovi
stuba ili zidne lire.
Mnotvo razliitih konfiguracija stubova i lira
omoguava ovom jedinstvenom dizajnu da
odgovori na funkcionalne i estetske zahteve
svakog okruenja. Stub je izraen od sivog liva uz
mogunost izbora zavrne obrade koja odreuje
njegov konaan izgled. Moe imati od jedne do

Sijalice: metal-halogene sa
keramikim gorionikom do 150W
Optiki blok IP 66 Sealsafe
IK 08
R (mikro-reflektor)
Odravanje bez upotrebe alata
Boja: AKZO 900 sanded
Ostale boje dostupne na zahtev

etiri lire istih ili razliitih duina, a predviena je


mogunost montae na fasadu pomou specijalne
zidne lire.

Peaka zona - Prijedor

THYLIA

Peaka zona - aak

THYLIA
Dizajn: Michel Tortel

U okviru familije Thylia moete izabrati neki od


elemenata urbanog mobilijara u istom dizajnu.
Kolekcija obuhvata parkovske klupe sa ili bez naslona,
krune ili polukrune klupe u osnovi stuba, ogradu,
korpu za otpatke, stubi i postolje za bicikle.

Urbani mobilijar

THYLIA
URBANI MOBILIJAR

Familija sistema za osvetljenje i urbanog mobilijara


Thylia predstavlja savrenu celinu vanvremenske
lepote koja e svaki prostor uiniti posebnim.

Peaka zona - abac

Peaka zona - Ruma

THYLIA Urbani mobilijar

BORA
Dizajn: Michel Tortel

BORA - POIGRAVANJE SA
LEDiodama
Modernog minimalistikog dizajna, stubovi Bora od
perforiranog aluminijuma su mono i zabavno sredstvo za
kreiranje atraktivnog ambijenta u gradskim sredinama uz
pomo LEDioda.

Tri modela: visine 0,5m, 1m i 3m

Bele visokoefikasne LEDiode obezbeuju kvalitetno


osvetljenje, ravnomerno i bez bljetanja, sa velikim
koeficijentom reprodukcije boja. U zavisnosti od zahteva
konkretne lokacije mogue je birati izmeu simetrine i
asimetrine raspodele. LEDiode u plavoj ili nekoj drugoj boji
imaju dekorativnu ulogu i oivljavaju kolorit prostora.

Visokoefikasne bele LEDiode 4500K

Primenom stubova iz familije Bora omoguuje se i racionalna


potronja elektrine energije: instalisana snaga najveeg
modela, visine 3m, je samo 48W.

Simetrina i asimetrina svetlosna raspodela

St. Florent-Sur-Cher - Francuska

BORA

10

Stepen zaptivenosti optikog bloka i


predspojnog ureaja IP 67

Mali utroak elektrine energije


- model od 0,5m: 12W
- model od 1m: 27W
- model od 3m: 48W

Lion - Francuska

IMPERIA

IMPERIA - VLADAVINA
ELEGANCIJE
Visina: 4,8 do 6,8m
Sijalice: metal-halogene sa keramikim
gorionikom snage 150W za glavni optiki
blok i 70W za optiki blok u stubu
IP 66 Sealsafe
IK 08
Odravanje bez upotrebe alata
Boja: inoks

Sistem Imperia predstavlja celinu svetiljke i stuba koja


stvara jedinstvenu atmosferu i doprinosi ukupnom
doivljaju modernog gradskog okruenja.
Optiki blok sa mikro-reflektorom R, stepena
zaptivenosti IP 66 Sealsafe, i predspojni ureaji su
smeteni u kruni svetiljke. Sistem Imperia sadri jo
jedan optiki blok u akrilnom cilindru unutar stuba.
Dva ogledala usmeravaju svetlost tako da ona isijava
kroz etiri uzduna otvora na stubu bez neprijatnog
bljetanja.
Bela svetlost i visoki sjaj inoksa predstavljaju dobitnu
kombinaciju za isticanje ekskluzivnosti okruenja.

Trg Nikole Paia - Beograd

IMPERIA

11

PUNTILA
Dizajn: Walter Giers

PUNTILA - GRAD KAO


POZORNICA
Sistem za urbano osvetljenje Puntila predstavlja
jedinstven koncept u kreiranju atraktivnog gradskog
okruenja. Svetiljka Puntila usmerava svetlosni fluks
na povrinu krunog oblika, slino spot-reflektorima,
to stvara uzbudljivu atmosferu igre svetlosti i senke.
Poluprovidno kuite u utoj ili zelenoj boji ini noni
izgled cele instalacije jo atraktivnijim.

Visina montae: od 4,5 do 10,5m


Sijalice: metal-halogene sa
keramikim gorionikom do 150W
IP 66
IK 08

Sistem Puntila odlikuje velika fleksibilnost, to


omoguava arhitektama i urbanistima da iskau svoju
kreativnost u ureenju urbanih povrina korienjem
svetlosnih efekata.

Poslovna zgrada GTC - Beograd

PUNTILA

12

Boja stuba: bilo koja RAL boja


Boja svetiljke: uta ili zelena

Limanski park - Novi Sad

CITEA

Citea

H

Mini
490 mm
167 mm

Midi
590 mm
190 mm

Maxi
675 mm
230 mm

CITEA - U SLUBI
LEPOTE GRADA
Tri modela: Mini, Midi i Maxi
Visina montae: od 4 do 12m
Sijalice: natrijumove visokog pritiska i
metal-halogene do 400W, metal-halogene
sa keramikim gorionikom do 150W,
Cosmopolis do 140W.
Optiki blok IP 66 Sealsafe
IK 08 (staklo), IK 10 (polikarbonat)
ili IK 06 (akril)

Citea je svetiljka izrazito urbanog dizajna za


osvetljenje gradskih saobraajnica, trgova, peakih
staza...Elegantna i kompaktna, lako se uklapa kako u
moderno tako i u istorijsko okruenje.
Konstrukcija svetiljke Citea odgovara sloenim
uslovima eksploatacije u gradskoj sredini koja esto
podrazumeva visok nivo zagaenosti i velike koliine
praine. Stoga je optiki blok Sealsafe sistema
koji obezbeuje stalni stepen zaptivenosti IP 66 i
nepromenljivu fotometrijsku karakteristiku.
Svetiljka Citea je dostupna u tri veliine za raspon
snaga od 50 do 400W.

Odravanje bez upotrebe alata


Boja: AKZO 900 sanded
Ostale boje dostupne na zahtev

Hotel Kaldera - Laktai

Na predlog: familija stubova i lira NunAlvares


obuhvata mnotvo razliitih konfiguracija i uspeno
ispunjava zahteve u osvetljenju ulica svih veliina.

Nemanjina ulica - Beograd

Ulica Jovana Subotia


Novi Sad

CITEA

13

ALURA
Dizajn: Michel Tortel Alma Design

ALURA ESTETSKI SKLAD


I VIZUELNI KOMFOR
Svetiljka Alura kao apsolutni prioritet postavlja vizuelni
komfor. Alura nudi izbor izmeu direktnog i indirektnog
osvetljenja. Za oba tipa osvetljenja su na raspolaganju
simetrina i asimetrina svetlosna raspodela.
Indirektno osvetljenje se postie optikim blokom koji
se sastoji od jednog donjeg i dva gornja ogledala i
izbrazdanog providnog protektora. Predspojni ureaj se
nalazi u osnovi stuba. Optiki blok za direktno osvetljenje
sadri dva gornja ogledala, a protektor je opalni i
izbrazdan to bljetanje svodi na minimum. Predspojni
ureaj je smeten u svetiljki.
Na predlog: familija stubova sa drvenom oblogom
Descobertas se, zahvaljujui dizajnu i izboru materijala,
savreno uklapaju u moderne gradske pejzae. Takoe
se mogu koristiti u osvetljenju parkova, igralita i slinih
povrina za odmor i rekreaciju.

etalite - Herceg Novi

ALURA

14

Visina montae: od 3,5 do 5m


Sijalice: natrijumove visokog
pritiska, metal halogene (samo
za direktno osvetljenje) i metalhalogene sa keramikim gorionikom
do 150W, Cosmopolis do 140W.
IP 66
IK 08 (polikarbonat) ili IK04 (PMMA)
Direktno ili indirektno osvetljenje
Simetrina i asimetrina svetlosna
raspodela
Boja: AKZO 900 sanded
Ostale boje dostupne na zahtev.

Botanika bata - Beograd

INOA
Dizajn: Michel Tortel

INOA - MAGIJA GRADA

Visina montae: 4,2m


Sijalice: natrijumove visokog
pritiska i metal-halogene sa
keramikim gorionikom do 150W,
Cosmopolis do 140W.
IP 66
IK 08
Boja: RAL 9005
Ostale boje dostupne na zahtev.

Agde - Francuska

Inoa je sinonim za vrhunske performanse, vizuelni komfor i


prijatan ambijent, sve to objedinjeno u rafiniranom dizajnu.
Svetiljka je izraena od aluminijuma livenog pod pritiskom,
dok protektor moe biti od polikarbonata ili ravnog stakla.
Konfiguracije koje su na raspolaganju su mnogobrojne i
inspirativne. Pored opcije koja obuhvata ravno staklo ili
dodatni zastor, na raspolaganju je i varijanta sa dodatnim
prozirnim ili izbrazdanim protektorom. Ovaj dodatni protektor
prua atraktivan efekat u nonim asovima: optika varka
stvara utisak da svetlost kaplje sa protektora.
U tenji ka energetskoj efikasnosti i borbi protiv svetlosnog
zagaenja optiki blok svetiljke Inoa daje maksimum. Visok
nivo efikasnosti, mogunost preciznog usmeravanja fluksa i
izbor ogledala omoguuju odgovor na svaki zahtev.

Agde - Francuska

INOA

15

MYSTERIEUSE & FULGORA

MYSTERIEUSE & FULGORA EKSKLUZIVNOST I PRESTI


Svetiljke Mysterieuse i Fulgora su pioniri koncepta indirektnog
osvetljenja u proizvodnom programu Minel-Schrder-a.

Visina montae: 5 do 6m

Obe svetiljke su izraene od aluminijuma, sa protektorom od


polikarbonata i stepenom zaptivenosti optikog bloka IP 66
Sealsafe. Svetlosni izvor je skriven iza refraktora koji daje dobru
vertikalnu osvetljenost. Dva ogledala, gornje i donje, u potpunosti
eliminiu neprijatno bljetanje uz postizanje izuzetne ravnomernosti.

Sijalice: natrijumove visokog pritiska


i metal-halogene sa keramikim
gorionikom do 150W.
Optiki blok IP 66 Sealsafe
IK 08

Predspojni ureaj je montiran u kuitu svetiljke Fulgora, odnosno, u


osnovi stuba svetiljke Mysterieuse.
Bilo da su u pitanju trgovi, avenije ili parkovi, svetiljke Mysterieuse i
Fulgora e istai ekskluzivnost i presti svakog okruenja.

Hram Hrista Spasitelja - Banja Luka

MYSTERIEUSE&FULGORA

16

Boja:
Fulgora crna
Mysterieuse AKZO 900 sanded
Ostale boje dostupne na zahtev

Park kod TC - Brko

QUERCUS

Visina montae: 5m
Sijalice: natrijumove visokog pritiska
i metal-halogene sa keramikim
gorionikom do 150W, Cosmopolis do
140W.
Optiki blok IP 66 Sealsafe

Dizajn: Michel Tortel

QUERCUS - JESEN U GRADU

Inspiracija biljnim svetom predstavlja novi koncept u


dizajnu opreme za osvetljenje koji na jedinstven nain
oplemenjuje gradski pejza.
Svetiljka Quercus je izraena od plastinih materijala
koji joj daju i robusnost i lakou. Dostupna je u brojnim
kombinacijama ogledala i svetlosnih izvora snage do 150W.
Protektor je izraen od blago opalnog polikarbonata, to
poveava vizuelni komfor.

Predspojni ureaj IP 65
IK 10

Stub je cilindrian, konusan i blago zakrivljen, izraen od


obojenog pocinkovanog elika.

Boja: RAL 9005


Ostale boje dostupne na zahtev.

Sremski Karlovci

Sremski Karlovci

QUERCUS

17

AMARYLLIS
Dizajn: Agua Design

AMARYLLIS - CAROBNI EFEKTI


Tehnoloke inovacije i fleksibilna fotometrija svetiljke Amaryllis
pruaju nove mogunosti u urbanom osvetljenju.

Visina montae: 4 do 6m

Na raspolaganju su dve verzije, za direktno i indirektno osvetljenje.


Kod indirektnog osvetljenja optiki blok se sastoji od dva donja i
jednog gornjeg ogledala. Mogunost podeavanja nagiba gornjeg
ogledala daje veliki broj razliitih simetrinih i asimetrinih
raspodela. U verziji za direktno osvetljenje, svetiljka Amaryllis
je opremljena ogledalom miniR, koje omoguava nekoliko
poloaja svetlosnog izvora. Opciono, svetiljka Amaryllis moe
biti opremljena staklenim dichroic-ogledalom koje daje efekat
svetlucanja u dnu svetiljke, potpuno originalan u gradskom
pejzau.

Sijalice: natrijumove visokog pritiska


i metal-halogene sa keramikim
gorionikom do 150W, Cosmopolis do
140W.
Optiki blok IP 66 (Sealsafe za
direktnu raspodelu)
IK 10
Boja: AKZO 900 sanded
Ostale boje dostupne na zahtev.

Svetiljka Amaryllis predstavlja inovativni koncept sistema Flexis:


svi optiki elementi su montirani na nosau koji se izvlai klizei
po vertikalnoj ini jednostavnim povlaenjem ruice.
Na predlog: familija stubova i lira Celtis je specijalno dizajnirana
za svetiljku Amaryllis i zajedno ine skladnu celinu. Familija
obuhvata stub visine 4-6m, jednostruku, dvostruku i zidnu liru.

Falaen - Belgija

AMARYLLIS

18

Falaen - Belgija

AMARYLLIS
Dizajn: Agua Design

Kolekcija urbanog mobilijara Amaryllis obuhvata


klupe sa ili bez naslona, korpu za otpatke, stubi,
ogradu i stub za gradsku signalizaciju, sve u skladu sa
svetiljkom.

Urbani mobilijar

AMARYLLIS
URBANI MOBILIJAR

AMARYLLIS Urbani mobilijar

19

HERMES
Dizajn: Art & Build i Pierre Lallemand

Hermes
I
II
A
1600 mm 1600 mm
B
900 mm 1000 mm
h
740 mm 1360 mm

HERMES SVETLECA
KRILA
Sistem za urbano osvetljenje Hermes je
namenjen osvetljenju i ureenju urbanih
peakih zona. Zahvaljujui principu indirektnog
osvetljenja i metal-halogenim sijalicama sa
keramikim gorionikom Hermes prua izuzetan
vizuelni komfor, visok stepen reprodukcije boja
i odlinu ravnomernost. Na raspolaganju su
dva modela, sa simetrinom i asimetrinom
raspodelom, svaki u dve veliine.

Visina montae: 3 i 4m
Sijalice: metal-halogene sa
keramikim gorionikom do 150W.
Optiki blok IP 66 Sealsafe
Dve veliine
Simetrina i asimetrina raspodela

Optiki blok svetiljke Hermes je smeten u


vrhu stuba, a predspojni ureaj je montiran
na nosau ispod njega. Stub je izraen od
nerajueg elika, a zavrna obrada odreuje
njegov konaan izgled.

Njegoeva ulica - Podgorica

HERMES

20

Ulica Jovana Cvijia - Loznica

Hermes
I
II
A
1170 mm 1370 mm
B
1000 mm 1000 mm
h
940 mm 1345 mm

HERMES
Dizajn: Agua Design

Kolekcija urbanog mobilijara Hermes ponavlja u svojim


elementima motiv zavrne obrade stuba. Na raspolaganju su
standardna i kruna klupa, stubii sa ili bez lanca, ardinjera i
stub za turistiki panel.

Urbani mobilijar

HERMES
URBANI MOBILIJAR

HERMES Urbani mobilijar

21

NEMO
Dizajn: Moonlight Design

NEMO - ULEPAJTE GRAD

Familiju Nemo ine stub i stubi za dekorativno osvetljenje


gradskog okruenja.
Osnova stuba (stubia) je izraena od nerajueg elika.
Optiki blok Sealsafe sistema se sastoji od dva ogledala
koja su zaptivena za protektor od polimetilmetakrilata u
obliku tube. Predspojni ureaj se nalazi u kuitu stepena
zaptivenosti IP44.

Visina stuba: 4m
Sijalice: metal-halogene sa
keramikim gorionikom do 150W
Optiki blok IP 66 Sealsafe
IK 08

Atraktivnog dizajna i robusne konstrukcije, familija Nemo


zadovoljava sve potrebe vezane za iluminaciju i signalizaciju u
peakim zonama.

Peaka zona - Sremska Mitrovica

NEMO

22

Jugoslovensko dramsko pozorite Beograd

MILLENIUM
Dizajn: Eric Staner

Kolekcija Millenium je dizajnirana u skladu sa


dekorativnim stubovima Nemo, naglaavajui
jednostavnu eleganciju elemenata od nerajueg
elika.

Urbani mobilijar

MILLENIUM
URBANI MOBILIJAR

Kolekcija obuhvata klupu, ogradu, stubi, postolje


za bicikle i korpu za otpatke.

MILLENIUM Urbani mobilijar

23

BOLLARD

BOLLARD - SVETLOSNI STUBICI

Bollard je familija robusnih svetlosnih stubia koji


predstavljaju neophodan deo opreme peakih
zona. Pored dekorativne uloge u stvaranju prijatnog
ambijenta imaju i funkcionalnu ulogu u obeleavanju
pravca ili razgranienju peakih i motornih zona.
Familija Bollard se odlikuje izuzetnom fleksibilnosu.
U standardnoj ponudi su stubii u dve visine i
pet varijanti svetiljki (sa prozirnim ili opalnim
protektorom, unutranjim ili spoljanjim rasterom ili
bez njega...).

Dve visine: 0,45 i 0,92m


Pet standardnih varijanti svetiljki
Sijalice: Kompakt fluo do 24W i natrijum
visokog pritiska do 70W.
Optiki blok IP 54
Boja: AKZO 900 sanded
Ostale boje dostupne na zahtev

Tip 1

Trg branilaca - Mrkonji Grad

BOLLARD

24

Tip 2

Tip 3

Tip 4

Tip 5

Maxi
9.50m(*)
1-4 modula
240mm
H: 610 mm(**)

MODULLUM

Midi
5.40m(*)
1-4 modula
178mm
H: 460 mm(**)
Mini
3.90m(*)
1-2 modula
127mm
H: 370 mm(**)

(*)

Ostale veliine dostupne na zahtev

(**)

Visina jednog modula

MODULLUM - SVEMOGUCI STUB

Visina: 3,9 do 9,5m


Sijalice: natrijumove visokog pritiska
i metal-halogene sa keramikim
gorionikom do 150W
IP 65
IK 08 (PC)
Boja: AKZO 900 sanded
Ostale boje dostupne na zahtev

Sesimbra - Portugal

Sistem ModulLum predstavlja multifunkcionalni


svetlosni stub za kreativno i atraktivno ureenje
grada. Sistem se sastoji od stuba od termolakiranog
galvanizovanog elika na ijem je vrhu postavljeno od
1 do 4 svetlosna modula.
Moduli se nezavisno rotiraju za 360o to omoguava
usmerenje na eljene povrine: sa jednog stuba se
tako mogu osvetliti kolovoz, trg, fasada ili detalj na
fasadi, spomenik i sl. Uz to, na raspolaganju je irok
izbor svetlosnih raspodela da bi se dosledno ispunili
kriterijumi svakog pojedinanog zahteva.

Bebelplatz - Nemaka

MODULLUM

25

ISLA
Dizajn: Michel Tortel

ISLA - RITAM GRADA

Zahvaljujui dizajnu koji odie lakoom i elegancijom


i odlinim fotometrijskim performansama svetiljka
Isla ima raznovrsnu primenu u urbanim sredinama.
Znaajna prednost je i pristupana cena, u skladu
sa aktuelnim trendom smanjenja investicionih
i pogonskih trokova i praktino eliminisanim
svetlosnim zagaenjem, to ini svetiljku Isla
pravim izborom u projektima rekonstrukcije urbanog
osvetljenja.
Na raspolaganju je i varijanta sa 24, 32 ili 42 LEDiode
i tri svetlosne raspodele za osvetljenje peakih zona
i kolovoza.

Park Jelovac - Beograd

ISLA

26

Visina montae: 3,5 do 6m


Sijalice: natrijumove visokog pritiska i
metal-halogene sa keramikim gorionikom
do 150W, LEDiode.
Optiki blok IP 66 Sealsafe
IK 08 (staklo)
Boja: AKZO 900 sanded
Ostale boje dostupne na zahtev

Park Jelovac - Beograd

KIO
Dizajn: Grandesign

KIO - ARM GRADA

Visina montae: 3,5 do 5m


Sijalice: natrijumove visokog pritiska
i metal-halogene sa keramikim
gorionikom do 150W, Cosmopolis do
140W
Zaptivenost cele svetiljke IP 66
IK 09 (PC) ili IK 06 (PMMA)
Boja: AKZO 200 sanded
Ostale boje dostupne na zahtev

Svetiljka Kio kombinuje elegantan i kompaktan


izgled sa vrhunskim fotometrijskim performansama.
Predstavlja idealan izbor za osvetljenje stambenih
etvrti, ali i trgova, parkova i manjih gradskih
saobraajnica.
Svetiljka Kio nudi direktnu svetlosnu raspodelu uz
odlian vizuelni komfor, zahvaljujui unutranjem
opalnom difuzoru.
Na predlog: cilindrino-konusni stub i lira Consis
su izraeni od termolakiranog pocinkovanog elika
i u potpunosti su usklaeni sa suptilnim oblikom
svetiljke.

Parking SC "Milan Gale Mukatirovi" - Beograd

KIO

27

KRALJ

KRALJ - OSVETLJENJE
SA STILOM
Kralj je svetiljka nove generacije i rustinog
dizajna. Posebno je namenjena istorijskim
delovima grada, gde je uz kvalitetno osvetljenje
potrebno ouvati i autentini duh prolih vremena.
Na raspolaganju su dva modela: sa plitkim
i dubokim protektorom. Protektor je izraen
od strukturnog polikarbonata, to smanjuje
bljetanje i poveava vizuelni komfor. Optiki blok
je Sealsafe sistema, to garantuje dugotrajnu
istou i obezbeuje nepromenljivu fotometrijsku
karakteristiku.
Na predlog: familija Knokke obuhvata stub sa
jednostrukom lirom i zidnu liru za instalaciju na
visini od 5 do 8m.

Fakultet sporta - Beograd

KRALJ

28

Visina montae: 5 do 8m
Sijalice: natrijumove visokog
pritiska, metal-halogene i
metal-halogene sa keramikim
gorionikom do 150W,
Cosmopolis do 140W.
Optiki blok IP 66 Sealsafe
IK 10 (plitki protektor) ili IK 08
(duboki protektor)
Odravanje bez upotrebe alata
Boja: AKZO 900 sanded
Ostale boje dostupne na zahtev.

Fakultet sporta - Beograd

K-LUX

K-LUX - JEDNOSTAVNOST
PRE SVEGA
Visina montae: 3,5 do 5m
Sijalice: natrijumove visokog pritiska,
metal-halogene i metal-halogene sa
keramikim gorionikom do 150W,
Cosmopolis do 140W.
Optiki blok IP 66 Sealsafe
IK 09 (PC)
Odravanje bez upotrebe alata
Boja: crna RAL 9005
Ostale boje dostupne na zahtev.

K-Lux je ve godinama najpopularnija svetiljka


za urbano osvetljenje na naem tritu,
zahvaljujui vrhunskim tehnikim i fotometrijskim
karakteristikama i pristupanoj ceni.
Svetiljka je izraena od snanih materijala,
aluminijuma i polikarbonata, otpornih na
vandalizam. Optiki blok je Sealsafe sistema,
daje direktnu svetlosnu raspodelu, uz strukturni
protektor koji eliminie neprijatno bljetanje.
Svetiljka K-Lux moe biti opremljena svim izvorima
koji se uobiajeno koriste u urbanom osvetljenju.
Ona predstavlja idealan izbor za projekte
rekonstrukcije urbanog osvetljenja, ak i u sluaju
vrlo ogranienih budeta.
Na predlog: cilindrino-konusni stub Iota od
pocinkovanog elika i svetiljka K-Lux predstavljaju
ne samo ekonominu, ve i vrlo efektnu
kombinaciju.

trand - Novi Sad

Savski kej - Beograd

K-LUX

29

ARAMIS

ARAMIS - SUPTILNA
LINIJA
Zbog svog modernog dizajna, svetiljka Aramis i stub Cica
predstavljaju savren par, to ih ini idealnim za svako
urbano okruenje.
Kvalitet je garantovan primenom naih tehnolokih i
konstrukcionih standarda, kao to su Sealsafe optiki
blok, snani materijali sa visokom otpornou na
vandalizam, odravanje bez upotrebe alata i sl. Ono to
svetiljku Aramis ini posebnom su raznovrsne mogunosti
montae.
Na predlog: stub Cica je izraen od anodizovanog ili
termolakiranog aluminijuma. Stub se zavrava ukrasnim
prstenom i lirom na koju se montira svetiljka.

Park Univerziteta Crne Gore - Podgorica

ARAMIS

30

Visina montae: 4 do 6m
Sijalice: natrijumove visokog pritiska, metalhalogene i metal-halogene sa keramikim
gorionikom do 150W, Cosmopolis do 140W.
Optiki blok IP 66 Sealsafe
IK 10 (zakrivljeni PC) ili IK 08 (blago
zakrivljeno staklo) ili IK 06 (zakrivljeni PMMA)
Odravanje bez upotrebe alata
Boja: Bilo koja RAL ili AKZO boja

SC Millennium - Vrac

BALKAN

BALKAN - SVETILJKA
ZA CEO SVET
Visina montae: 4 do 7m
Sijalice: natrijumove visokog pritiska,
metal-halogene i metal-halogene sa
keramikim gorionikom do 150W,
Cosmopolis do 140W.
Optiki blok IP 66 Sealsafe
IK 08 (PC)
Odravanje bez upotrebe alata
Boja: Bilo koja RAL ili AKZO boja

Klasian dizajn svetiljke Balkan, inspirisan


viktorijanskom erom, doprineo je njenoj
raznolikoj primeni. Dostupna je u tri
veliine, to je, uz veliki izbor ogledala
i bezvremeni izgled, ini idealnom kako
za centre velikih gradova, tako i za manja
naselja.
Desetine hiljada svetiljki Balkan su
instalirane irom sveta. Njen dizajn je
prihvaen na svim geografskim irinama
od panije do Kine i od Brazila do Malezije,
a odline fotometrijske karakteristike su
svakako doprinele ovom uspehu.
Na predlog: famillija Cayado obuhvata
stub od pocinkovanog elika sa
jednostrukom, dvostrukom ili bonom
lirom, kao i zidnu konzolu.

Biljarda - Cetinje

Trg mladih - Brko

Kej pored Niave - Ni

BALKAN

31

JASPER
Dizajn: Michel Tortel

JASPER - HARMONIJA
I SUPTILNOST
Svetiljka Jasper je namenjena osvetljenju parkova,
peakih zona, etalita, plaa, stambenih kvartova
Pored harmoninog dizajna, ona ispunjava najvie tehnike
kriterijume, zahvaljujui visokom stepenu zaptivenosti
cele svetiljke IP 66, ugraenom predspojnom ureaju i
kvalitetnoj fotometriji. Izraena je od snanih materijala,
aluminijuma i polikarbonata, sa visokim stepenom
otpornosti na vandalizam. Pritom, protektor je izbrazdan i
opalan, pa eliminie neprijatno bljetanje.

Visina montae: 3,5 do 4,5m

Na predlog: familija stubova i lira Karpat od sivog liva u


potpunom je skladu sa elegantnim oblikom svetiljke.

Odravanje bez upotrebe alata

Sijalice: natrijumove visokog pritiska


i metal-halogene sa keramikim
gorionikom do 70W.
Zaptivenost cele svetiljke IP 66
IK 08 (PC ili ojaani PMMA)

Boja: AKZO 400 sanded


Ostale boje dostupne na zahtev

Luven - Belgija

JASPER

32

St Laurent - Kanada

Mini
375 mm
700 mm
550 mm
310 mm

CALYPSO

Calypso
A
B
C
D

Midi
450 mm
520 mm
580 mm
315 mm

CALYPSO - POUZDANOST I
SNAGA
Dva modela: Mini i Midi
Visina montae: 3 do 9m
Sijalice: natrijumove visokog pritiska i
metal-halogene do 150W.
Optiki blok IP 66 Sealsafe
Predspojni ureaj IP 44

Calypso je anti-vandal svetiljka za ambijentalno


osvetljenje parkova, etalita, peakih staza,
trgova ili stambenih etvrti. Svetiljka je dostupna
u dve veliine (Mini i Midi), a brojne mogunosti
montae i veliki izbor boja rama i poklopca
omoguuje irok spektar primene.
Kvalitetni i otporni materijali (aluminijum i
polikarbonat) i optiki blok Sealsafe sistema
garantuju dug vek trajanja i nepromenljive
fotometrijske karakteristike tokom eksploatacije.

IK 10
Boja rama i poklopca: crna
Ostale boje dostupne na zahtev

Supermarket 021 - Novi Sad

Posebna varijanta svetiljke Calypso, Zebra,


namenjena je osvetljenju peakih prelaza.
Opremljena je posebnim, za tu svrhu
konstruisanim ogledalom koje obezbeuje
optimalni kontrast izmeu peaka i okruenja.

Calypso Zebra

CALYPSO

33

ZORA

Zora
A
B

ZORA - TRADICIJA I
MODERNA TEHNOLOGIJA
Svetiljka Zora je po svom izgledu replika
nekadanjih fenjera, a po primenjenim
tehnologijama svetiljka 21. veka. Namenjena
je istorijskim delovima grada gde omoguuje
ouvanje autentinog ambijenta i obezbeuje
kvalitetno osvetljenje u skladu sa modernim
standardima.

Visina montae: 4 do 6m
Sijalice: natrijumove visokog
pritiska i metal-halogene sa
keramikim gorionikom
do 150W.
Optiki blok IP 66 Sealsafe

Izraena je od elinih profila i opremljena


Sealsafe optikim blokom stalnog
stepena zaptivenosti IP 66, koji garantuje
nepromenljivu svetlosnu karakteristiku.
Protektor je izraen od strukturnog
polikarbonata velike otpornosti na udar.

aki trg - Kragujevac

ZORA

34

IK 10
Boja: RAL 9005 strukturna
Bilo koja RAL ili AKZO boja dostupna na
zahtev.

aki trg - Kragujevac

1
360 mm
610 mm

2
500 mm
865 mm

2010

G R U P A C I J A schr der
Argentina - Austrija - Belgija
Bolivija - Brazil - ile - Egipat
Ekvador - Francuska - Holandija
Indija - Italija - Juna Afrika
Kanada - Kina - Kolumbija - Liban
Maarska - Malezija - Nemaka
Peru
Poljska
Portugal
eka - Rumunija - Rusija - SAD
Saudijska
Arabija
Srbija
panija - vajcarska - Ukrajina
Velika
Britanija
Vijetnam

Minel-Schrder fabrika svetiljki d.o.o.


Toin bunar 51 | 11080 Beograd-Zemun
Tel: 011 210 09 33 | Fax: 011 261 21 66
E-mail: office@minel-schreder.rs
Website: www.minel-schreder.rs
lan Schrder Group G.I.E