You are on page 1of 8

1.

Pangobol

2. Kahoy na Sinukuan

3. Sinag Araw

4. Tae Barang

5. Diamante Negra

6. Santo Ara

7. Buto na Kalog

8. Bulaklak ng Kawayan

9. Kahoy na Dinikdik (Nilalagay sa Bote na may langis)

10. Udom

11. Agaw

12. Luyang Itim

13. Uyas

14. Buto ng Tambalasi

15. Tawas Tapol

16. Langis ng Niyog na ginawa sa byernes santo