You are on page 1of 146

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS

STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

TESTINGID
CD1369465
CD1412179
CD1377397
CD1363588
CD1368633
CD1391767
CD1367580
CD1368911
CD1411610
CD1366242
CD1381887
CD1373108
CD1387643
CD1370095
CD1375585
CD1381607
CD1370558
CD1386748
CD1394661
CD1397492
CD1375540
CD1366412
CD1382920
CD1366222
CD1367417
CD1376164
CD1380260
CD1392028
CD1376780
CD1392485
CD1371238
CD1374672
CD1386409
CD1373653
CD1367115
CD1387866
CD1378904
CD1370542
CD1375988
CD1400356
CD1387429
CD1369954
CD1406297
CD1383337
CD1364636
CD1381723
CD1380358
CD1375713
CD1406888
CD1371790
CD1378748
CD1380567
CD1370973
CD1363692
CD1366429
CD1367187
CD1394778
CD1380312
CD1378531
CD1381594

NAMEOFTHECANDIDATE
SUJITHBS
RAGHAVENDRAHK
VIJAYSKUBIHAL
MAHANTESHPARAPPAGANIGER
SANALCANUTEFERNANDES
DEVASHISHDESAI
HARSHITHAHARISHSHANBHAG
NIKHILHR
ABHILASHREDDYD
SAGARG
SAGAR G
DRLOHITHP
RAKSHITHRBHARADWAJ
RAJASHEKARBMULIMANI
PRASADRAIKAR
PALLAVINADIGL
SINDHUDM
RISHADEVI
NANDINIS
RAJESHV
RACHELALTHEASEQUEIRA
DEEPASBENEGAL
MICHELLEVISHU
SANDESHCN
SHREESHKADURJM
MANASA.M.G.
SANDHYAPA
MALLIGANATH BIRADAR
MALLIGANATHBIRADAR
SUPREETHAHEGDEA
MANUR
ANAND.K.N.N
DEBALEENAMUKHERJEE
KAVYASHREE
SUHASALURS
PRAEEEPAV
UMASHANKARUS
RISHABH BHATIA
RISHABHBHATIA
KAUSTUBHASGOUR
SANJUSIDARADDI
MANJUSHREEBM
ABDULAZEEM
SHROFF.P.KARTHIK
ANUSHAHEGDE
PRERITSHARMA
VIVEKJ
ELLURUSANTOSHKUMAR
ANURAJBN
MOHAMMEDANWARHUSSAIN
ABHISHEKHARSOOR
LAKSHMIC
SHASHIKUMARHOSAGOUDAR
SACHINTR
CHANDANWILSONFERNANDES
SANKET
RAGHAVENDRABC
NIKHILBHARADWAJVS
SHARANABASAVAH
NEHATYAGI
RAMITHARBHAT
ANJALIRAGHUNATH
ARCHANAVR

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page1of146

DOMICILESTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Maharashtra
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
WestBengal
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
H
Haryana
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Delhi
Karnataka
Karnataka
Karnataka

SCORE(OUTOF1500)
1407.6144
1407.6144
1406.9855
1390.4036
1383.4415
1378.6736
1373.742
1359.5205
1359.4521
1358.7072
1358 7072
1358.6784
1355.9343
1355.8487
1355.3982
1354.3264
1353.0447
1350.1905
1350.1477
1349.6541
1349.6522
1348.9206
1345.0847
1343.7356
1343.7068
1341.2431
1339.1061
1338.2823
1337.8313
1337.2655
1336.251
1332.4273
1330.4375
1329.4816
1326.4601
1325.9883
1325 0698
1325.0698
1322.9469
1321.8328
1319.9503
1319.1057
1318.6233
1316.3274
1316.0088
1315.8867
1315.0792
1310.7502
1309.6442
1309.4302
1308.77
1308.6051
1308.3609
1306.7608
1304 7974
1304.7974
1304.1858
1304.1021
1304.0664
1303.6769
1303.5682
1303.2677
1303.0285

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

TESTINGID
CD1421164
CD1362476
CD1369724
CD1369329
CD1366883
CD1377908
CD1386445
CD1410452
CD1378023
CD1392649
CD1406910
CD1387686
CD1380110
CD1362423
CD1382397
CD1370338
CD1386523
CD1362199
CD1378596
CD1373824
CD1367977
CD1365325
CD1388252
CD1362533
CD1369936
CD1423545
CD1404303
CD1410264
CD1386460
CD1377127
CD1387092
CD1370874
CD1384917
CD1397888
CD1384507
CD1365256
CD1384693
CD1466914
CD1366149
CD1364284
CD1377473
CD1363587
CD1370208
CD1416142
CD1380831
CD1366069
CD1371086
CD1373947
CD1400645
CD1392295
CD1367366
CD1386201
CD1387018
CD1387477
CD1409273
CD1367441
CD1370768
CD1365085
CD1369131
CD1389967

NAMEOFTHECANDIDATE
PAVANRB
SADDAMHUSSEINHS
S.SOUMYA
YATISHB
RASHWITHU
NAVEENKUMARKL
TAPENDRANATHTIWARI
PRIYANKAJAISWAL
ANANYASAMPATH
MOHAMMEDHASHIM
MOHAMMED HASHIM
ROHINSAINI
ANIRUDHP
ASIMSAMANT
ATHISHMN
NIKITHAJAMES
MANJUNATHHAVALAPPADODAMANI
VIVEKV
ABHIJNASOORI
NISCHITHDS
SUPRIYAN
RAGHUG
SACHINK
SANATARANNUMBIJAPUR
DEEPAKGP
NITISHASHOKGURAV
NITISHKUMAR
CHETHAN Y
CHETHANY
VENUAKULKARNI
SREERAKSHAKN
SUMANAB
MOHAMMEDTAHERMUJAHID
MEKHALAIYENGAR
SHRUTI
MANIGANDAN
BINDUSHREETM
MAINA HEGDE
MAINAHEGDE
ATHRIYAPAI
PRASHANTGANGWAR
APOORVATRAJU
PRASHANTBBASTAWADI
PRAVEENN
CHAITHRAR
SHRUTIMSAJJAN
CHAITRAC
PAMMIDIVYA
SANDHYARANIPN
KAVYAMY
JAYANTHKS
VIDHYADHAR
GURUSANGAPPASOMANATHAMUDAGALL
ASHRITHAA
MEDHAM
ASHWINI P
ASHWINI.P
ARGYIADESOUZA
GAZISAKINARAUF
MUKESHKUMARGOYAL
UDDEEPTADUTTA
KRITHIKAR
PRAVEENU
MAHESHWARI

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page2of146

DOMICILESTATE SCORE(OUTOF1500)
Karnataka
1302.6389
Karnataka
1302.6197
Karnataka
1302.5729
Karnataka
1301.9725
Karnataka
1301.4257
Karnataka
1300.2371
Rajasthan
1299.4944
UttarPradesh
1299.0307
Karnataka
1298.4462
Telangana
1297.987
1297 987
Maharashtra
1297.9732
Karnataka
1297.7815
Odisha
1296.5337
Karnataka
1296.4424
Karnataka
1295.9397
Karnataka
1293.6228
Karnataka
1293.6126
Karnataka
1293.103
Karnataka
1292.1696
Karnataka
1291.9246
Karnataka
1291.654
Karnataka
1291.5234
Karnataka
1288.88
Karnataka
1288.8153
Karnataka
1288.4131
UttarPradesh
1288.1481
Karnataka
1287.9847
Karnataka
1287.1292
Karnataka
1286.8131
Karnataka
1286.5239
Karnataka
1286.0938
Karnataka
1284.879
Karnataka
1284.7111
Karnataka
1283.9015
Karnataka
1283.1415
K
Karnataka
t k
1282 9844
1282.9844
Karnataka
1282.5521
UttarPradesh
1280.8839
Karnataka
1280.5124
Karnataka
1278.5089
Karnataka
1277.4524
Karnataka
1277.3436
Karnataka
1277.0892
Karnataka
1276.9006
Karnataka
1275.4257
Karnataka
1274.928
Karnataka
1274.3748
Karnataka
1274.0106
Karnataka
1273.7758
Karnataka
1273.6283
Karnataka
1272.1051
Karnataka
1271.791
Karnataka
1271 7615
1271.7615
HimachalPradesh
1271.3602
Karnataka
1270.9854
Karnataka
1270.5552
WestBengal
1270.4905
Karnataka
1270.1175
Karnataka
1270.027
Karnataka
1270.0149

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180

TESTINGID
CD1422987
CD1385452
CD1373900
CD1362389
CD1362622
CD1382086
CD1398253
CD1367299
CD1369857
CD1398246
CD1381780
CD1378028
CD1362836
CD1367065
CD1396692
CD1369207
CD1370049
CD1367889
CD1365394
CD1372419
CD1388991
CD1422366
CD1371040
CD1376484
CD1381171
CD1364224
CD1385077
CD1404539
CD1363243
CD1367776
CD1389425
CD1393347
CD1372493
CD1367122
CD1401339
CD1377888
CD1363208
CD1396113
CD1370109
CD1378346
CD1373215
CD1383702
CD1368746
CD1395514
CD1375395
CD1411411
CD1386369
CD1396191
CD1371198
CD1376159
CD1386878
CD1370354
CD1377503
CD1415058
CD1393976
CD1364942
CD1365029
CD1409360
CD1389543
CD1371247

NAMEOFTHECANDIDATE
RASHMIROONGTA
ANJALI.V
AASTHA
RAKESHRAJEURSMC
RANJITHACR
VEERESHBHUBBALLI
VIJAYKUMAR
BHATSHRUTI
JAGADEESHBS
SIDDESHRATKAL
SIDDESH RATKAL
ANUSHAV
SHAMBHAVI.K.R
DRCHANDANKULKARNI
MANJESHKA
SHRUTICBHOJASHETTAR
BHAVNARNANDAN
SHRUTHIVITALARAOKULKARNI
PAVANKUMARYM
SUSHMAKESHAV
VARUNAS
SANJEEVKUMAR
ASHWINIDESAI
GANESHGOUDAMAJIGOUDRA
ANNUPRIYA
ARCHANA.KM.
DIVYA.D.S
SHRUTI M KUDARI
SHRUTIMKUDARI
SYEDWAHAJ
VINAYKUMARAV
SHILPA.T.A
RASHIGUPTA
SIRVIKRISHNAAMARARAM
SHARATHADIGAM
MUBARAKR
CHAITHRAL
SANDEEP IJANTKAR
SANDEEPIJANTKAR
RACHANASHIVARAM
SHRUTHIJ
SWATHIHV
SYEDMUQTADIR
RANJOTKAUR
MURUGESHMANJUNATHA
SUPREETHC
RAVIKIRANST
VISHNUGIRISH
ABHISHEKSY
RADHIKASR
ANUSHAKALAGOUDPATIL
SREENIDHIHC
SHRUTHI.S.S
ASHRAFNADAF
AYYANAGOUDAAGANGANNAVAR
SUMA D
SUMAD
SUSHMA.S
SHASHIKANTHYS
MADHUMITHRADS
NAGARAJS
AMITKUMARJAIN
JIVITESHSATIJA
ARPITHAKR

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page3of146

DOMICILESTATE
WestBengal
g
Karnataka
Delhi
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Delhi
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Maharashtra
Gujarat
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Punjab
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Delhi
Karnataka

SCORE(OUTOF1500)
1269.4432
1269.4208
1269.2874
1268.5654
1268.1468
1267.3821
1267.3272
1267.0422
1266.3128
1265.6948
1265 6948
1265.3297
1265.2503
1265.2304
1265.1481
1265.122
1264.856
1264.8485
1264.301
1264.0447
1263.6109
1263.524
1262.8448
1262.7861
1262.7179
1262.6124
1262.3383
1262.3285
1262.3257
1262.1924
1261.9305
1261.7265
1261.2857
1261.1868
1261.0863
1260.0846
1259 6183
1259.6183
1259.5597
1257.8913
1257.6393
1256.7161
1256.1896
1255.6916
1255.3917
1255.3914
1254.3085
1254.2018
1254.0699
1253.8586
1253.7144
1253.5767
1253.5724
1253.457
1252 7914
1252.7914
1252.7033
1252.6379
1252.4593
1251.8251
1251.0233
1250.9036
1250.6811

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240

TESTINGID
CD1366913
CD1381380
CD1419904
CD1379469
CD1372054
CD1403740
CD1375773
CD1373204
CD1380964
CD1404229
CD1363562
CD1365208
CD1364549
CD1369757
CD1365156
CD1366702
CD1364400
CD1385784
CD1392170
CD1391284
CD1370496
CD1364216
CD1371846
CD1368927
CD1377245
CD1389947
CD1367959
CD1395523
CD1367784
CD1424159
CD1397440
CD1365161
CD1376733
CD1387629
CD1384621
CD1372069
CD1379332
CD1385673
CD1374389
CD1377996
CD1387347
CD1378501
CD1378145
CD1370936
CD1367956
CD1405846
CD1378292
CD1396983
CD1367759
CD1384784
CD1370289
CD1381153
CD1379411
CD1378894
CD1367731
CD1371081
CD1366282
CD1376660
CD1364881
CD1405771

NAMEOFTHECANDIDATE
RICHITHAVPANDIT
AKSHAYSHETTYT
JITENDERSINGH
VIKASHANASOGE
SMITHAJAYLI
GEETHAPRIYAV
SUNILSANGAPPASATIHAL
SYEDSHAHEBAZHUSSAINKAZMI
SUJANRMUDADEVANNANAVAR
DAYAMAYIAS
DAYAMAYI A S
DRPAVANKUMARKT
YASHKHATOD
VINAYHP
SHARANACHART
SUBRAHMANYAMURTIV
SHRIKIRANK
SHESHADRIKS
RABIAFATHIMASHAKIR
AASTHACHAWLA
ANIRUDDHARH
PRAJWALGOWDAC
THABASSUM
YSKAVYASHREE
MRUTYUNJAYBHIREGOUDAR
SHEETALSHAMAGARWAL
ANUMEHA
HARSHITH N
HARSHITHN
ARCHITMURALIDHAR
SHANKARGADWAL
SNEHALVERNEKAR
VIVEKAHUJA
DR.ARUNSSANKANNAVAR
HARICHARANL
PRASHANTHM
LAVANYASR
RAHUL PRATAP
RAHULPRATAP
HEMANTHKUMARN
SWATHINK
ABIDHUSAINRBURAJWALE
LAKSHMIV
SINDHU
ANJALIBALACHANDRAN
RAUNAKDEO
SUMAN.ANAND.GARAG
ANILKUMARBC
JAIDEEPDASGUPTA
JAVAJISAIKRISHNA
NISHANTSINGH
SHREYASDODDIHITHLU
GYANDEEP
MAHESHPATIL
NAVEENYAMANAPPASAJJAN
V SUNITHA
VSUNITHA
KAVYASKAUSHIK
NARRALAVANYA
GOPALKRISHNASGUMASTEDESHPANDE
PRASADVASANTH
MOUNICAC
DRPRIYAHM
NEELAKANTHUPARAPPANAVAR

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page4of146

DOMICILESTATE
Karnataka
Karnataka
Haryana
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Haryana
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
Delhi
Karnataka
Karnataka
Delhi
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Utt P d h
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Telangana
UttarPradesh
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka

SCORE(OUTOF1500)
1250.6077
1250.5468
1250.4464
1250.0717
1249.558
1249.4704
1249.4413
1249.4157
1249.254
1248.7409
1248 7409
1248.4666
1248.4194
1248.2834
1248.0956
1247.6022
1247.5251
1246.9078
1246.6533
1246.4683
1246.2238
1246.1663
1245.8792
1245.8751
1245.472
1245.3167
1244.9101
1244.3266
1244.3098
1243.7763
1243.58
1243.4176
1242.8166
1242.704
1242.3207
1240.9197
1240 8393
1240.8393
1240.1544
1240.1016
1238.6101
1238.5423
1238.2651
1237.9309
1237.904
1237.7749
1237.7164
1237.7045
1237.1501
1237.102
1236.9595
1236.9527
1236.8985
1236.8015
1236 7889
1236.7889
1236.545
1236.1646
1236.0603
1235.9739
1235.7428
1235.6718
1235.656

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300

TESTINGID
CD1384025
CD1376503
CD1383386
CD1365943
CD1404627
CD1378903
CD1384766
CD1378569
CD1376835
CD1375739
CD1368013
CD1386372
CD1381266
CD1373365
CD1388284
CD1390442
CD1376757
CD1372233
CD1412058
CD1378637
CD1375352
CD1377731
CD1374922
CD1374607
CD1368693
CD1381055
CD1402174
CD1389117
CD1377205
CD1387844
CD1374848
CD1368631
CD1382568
CD1456238
CD1363035
CD1398299
CD1374445
CD1370268
CD1380398
CD1363051
CD1371089
CD1370457
CD1397885
CD1369844
CD1380644
CD1364732
CD1389022
CD1365474
CD1376994
CD1363895
CD1369821
CD1406479
CD1385414
CD1370932
CD1367765
CD1379131
CD1374083
CD1365357
CD1388707
CD1423615

NAMEOFTHECANDIDATE
YASHWANTHNAGMN
SHRINATHGD
KOMALRUDRAPPAKARANI
BHUMIKACHOWDHARY
AVINASHTKULKARNI
KIRANGOWDAR
RACHANA.R.D
MANKARESUDHIR
PRASHANTBDHAMOJI
ZAEBAN
ZAEBA N
NIKHILMKUMAR
RAVIKUMARU
VINUTAMOHANKULKARNI
JAIDEVS
PRABHPREETKAURSIRA
BHAWANIPATHAK
AVIVARAWASTHI
SHIVANANDSHRISHAILNUCHI
MANSURIVASIMISMAILBHAI
GEETANJALIARAVINDSAJJAN
FADIYARASHEED
VEENAPARASAPPAHADI
JAGRUTHISUNDAR
VIJAYKOLHAR
HARISHSRIKANTHKULKARNI
RAMYASELVAM
NAZPARVEEN L A
NAZPARVEENLA
ANUSHAH
SWETHAD
SWATHISPAI
ANKURAKELA
SHRISHAMANJUNATHHEGDE
RAGHAVENDRAASHOKNAVI
ASHAKUMARI
RAJSHEKHAR
NANCY
SHRUTHIA
CHETHANCM
ROHANSHANKAR
KESHAVMURTHYMR
K.C.PRITHVICHANDRA
SARVESHRKHAKANDAKI
SHIVANIGUPTA
SOUMYA
RAMESHKUMAR
CHIRANTHR
KARTHIKSHYAM
SRILAKSHMIN
PUNITHKUMARBM
VENKATESHBABUG
DILEEPN
PADMARAJSTALINHEGRE
GOURA CHATTANNAVAR
GOURACHATTANNAVAR
PADMAVATHITG
JEEVANREDDYJT
MANUMA
ASHWINIKOLLUR
SANTOSHISUBHADARSINI
RAKSHAYKAUL
SURENDRAKUMARSERAWAT

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page5of146

DOMICILESTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Haryana
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Delhi
Bihar
UttarPradesh
Karnataka
Gujarat
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
TamilNadu
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
P j b
Punjab
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Delhi
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Odisha
Haryana
Rajasthan

SCORE(OUTOF1500)
1235.3228
1235.1858
1234.869
1234.1742
1233.1743
1233.0568
1232.9152
1232.1343
1231.6624
1231.3442
1231 3442
1231.2421
1231.0281
1230.8985
1230.5457
1230.314
1229.9436
1229.8208
1229.289
1229.2743
1229.2625
1228.6049
1228.0826
1227.9314
1227.8046
1227.3097
1227.0305
1226.9113
1226.7426
1226.1675
1226.0324
1225.9375
1225.3813
1225.2834
1224.1144
1223.9564
1223 9083
1223.9083
1223.7403
1223.735
1223.3663
1222.8879
1222.7458
1222.6165
1222.5414
1222.2329
1222.0535
1221.881
1221.3105
1221.1749
1220.9475
1220.4055
1220.401
1220.2521
1220 1718
1220.1718
1220.1381
1219.563
1219.2814
1218.7753
1218.6823
1217.7057
1217.0907

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360

TESTINGID
CD1372599
CD1389007
CD1392847
CD1390151
CD1366060
CD1364804
CD1362661
CD1413455
CD1378482
CD1392462
CD1378977
CD1386939
CD1387320
CD1367160
CD1368273
CD1375501
CD1365502
CD1376779
CD1380539
CD1365919
CD1382809
CD1402759
CD1381059
CD1371407
CD1378719
CD1365092
CD1388527
CD1368479
CD1369443
CD1379500
CD1367331
CD1373299
CD1415207
CD1373081
CD1378681
CD1372937
CD1389941
CD1363998
CD1380379
CD1394103
CD1405512
CD1382460
CD1375549
CD1392307
CD1395109
CD1376305
CD1456188
CD1374151
CD1371629
CD1369383
CD1378880
CD1405887
CD1409159
CD1387068
CD1368685
CD1362370
CD1368322
CD1363319
CD1400730
CD1383951

NAMEOFTHECANDIDATE
JAYARAJHARSOOR
KARTIKAGULATI
S.ARRJUN
SUBHAKANKSHIBARIK
CHAITRAS
SMRITIDABAS
KIRASURVARSHAVIJAYENDRA
SNIGDHAVERMA
NAVYASHREES
VINODNAYANEGALI
VINOD NAYANEGALI
SHREEBHARATHI
MAKTUMNAIK
SHREEJADNAYAK
NAVEENKUMARAC
SUNILKUMARAS
ADARSHASHETTY
KAVYAC
MOTURUDEVENDRA
PRIYARANJANKUMAR
UMADEVIM
AVINASHKUMAR
SACHANDRASHEKARAREDDY
KAVYAT
MANUBB
HRMANOJ
RAMYANAYAK
MANJIT KR SINGH
MANJITKRSINGH
SHILPABK
HIMANSHUSHEKHAR
BHUPESHGOGIA
TARIQUEJAMILHASAN
KIRANAKUMARBN
RASHMIRADHAKRISHNAAITHAL
RAKESHB.L.
AJEETKUMARPRAJAPATI
PRAGATHI L K
PRAGATHILK
KUSHALKUMART.R
ANURAGSHARMA
SUMEETSOUMYARANJANBISWAL
PALLAVIPAI
CHIRAGRAJKUMARKOPP
LAVANYAL
SAGARN
SANERUDH
SANTOSHK
MANASAR
RAKESHRATHORE
GEETMIDHA
SREEKANTH.M
AKSHAYPR
SANTHOSHKUMARR
NIPUNGUMBER
PRASAD RAMESH SHANBHAG
PRASADRAMESHSHANBHAG
KARANK.SHETTY
ANISHBHATP
TAMEEMIMRAN
AKSHAYKUMAR
HMAMULYAPADMINI
GRAJITHA
HARSHITH.G.N.

MBBSSTATE DOMICILESTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Uttarakhand
Karnataka
TamilNadu
Karnataka
Odisha
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Haryana
Karnataka
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
AndhraPradesh
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Jharkhand
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
K
Karnataka
t k
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
Odisha
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Telangana
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
Jharkhand
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
OtherforForeigKarnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Telangana
Karnataka
Karnataka

Page6of146

SCORE(OUTOF1500)
1217.0302
1216.7447
1216.6041
1216.1303
1215.8976
1215.8268
1215.8244
1215.7617
1215.6096
1215.4949
1215 4949
1215.1779
1215.1524
1214.9784
1214.781
1214.3605
1214.1478
1213.984
1213.8738
1213.5394
1213.358
1212.8975
1212.4193
1212.3294
1212.2698
1212.0061
1211.9963
1211.9127
1211.8707
1211.3504
1211.3203
1211.259
1210.8816
1210.5393
1210.3052
1210.0237
1209 9522
1209.9522
1208.7613
1208.6512
1208.6113
1208.3959
1208.1738
1208.1367
1207.4526
1207.0532
1207.036
1206.9716
1206.8444
1206.6456
1206.042
1205.8892
1205.5381
1205.4259
1205 2767
1205.2767
1205.1726
1205.0099
1205.0086
1204.8383
1204.7845
1204.736
1204.2897

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420

TESTINGID
CD1387278
CD1374753
CD1386364
CD1382497
CD1389984
CD1422772
CD1385810
CD1405072
CD1376763
CD1369597
CD1362516
CD1377632
CD1369700
CD1428374
CD1386518
CD1387694
CD1368934
CD1436867
CD1362692
CD1393030
CD1366982
CD1383837
CD1366460
CD1381714
CD1415748
CD1410079
CD1369495
CD1371829
CD1389698
CD1372170
CD1384821
CD1375968
CD1364229
CD1365902
CD1422125
CD1380781
CD1449999
CD1362792
CD1374582
CD1366743
CD1363014
CD1372758
CD1364271
CD1443300
CD1366474
CD1411943
CD1364321
CD1404189
CD1369340
CD1364460
CD1370929
CD1364493
CD1378674
CD1407393
CD1374405
CD1362361
CD1384736
CD1416889
CD1381471
CD1391941

NAMEOFTHECANDIDATE
TEJASVIS
SHYAMALACHINNABHANDARA
SAHANAK
SMITARKARNIK
AVINASHSR
PRAVEENAS
SHRAVANKUMARSAVADATTI
SHASHWATHISIDDARAMAPPA
SHRUTHIP
NAMITHABJ
NAMITHA B J
KAVITHAKRISHNAN
MADHUMANTIBASU
PRADYUMNSHENOY
SONIAGOYAL
MIRZAHAROONBEG
KUNALVINAYAK
THILAKCHANDKR
KAUSHALSINGHRATHORE
RICHATIWARI
ABHISHEKHR
PRIYANKASEKHASARIA
KRUTHI.R
VINITHAN
NISARGAR
GAGANABN
MOTATIHARSHINI
RAMESH V
RAMESHV
NIKHILAM
MANALIJAISHWAL
SURABHICHATTREE
SHADABBMALDAR
AISHWARYAKMAHENDRAKAR
CHIRANTHSB
SUSHILKUMAR.K
BHAVIKAYM
K B RAKESH
KBRAKESH
HARSHBAGLA
FARHEENSANASHAKIR
MANUTHAMPI
APEKSHASKUDTARKAR
MOHITBIRLA
VADLAMUDYVINAY
MOHAMMEDANAS
RACHANAANUMANDLA
ASWATHV
VIDHIBMEHTA
JOSEAUSTINE
CHAITRAMGA
MADHUR
SUNILKUMARV
THERESMATHEW
VIJAYALAKSHMISHANBHAG
RICHA CHOUBEY
RICHACHOUBEY
MAYURIASHOKROTTI
RAKESH
RWITUJATHOMAS
ANANDHD
PRIYANKATN
NIRANJANHR
SUNILN

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page7of146

DOMICILESTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
WestBengal
Karnataka
Haryana
UttarPradesh
Delhi
Karnataka
Rajasthan
MadhyaPradesh
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Telangana
Karnataka
AndhraPradesh
Karnataka
Delhi
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Rajasthan
Karnataka
Kerala
Karnataka
Rajasthan
AndhraPradesh
Karnataka
Telangana
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
Chhattisgarh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

SCORE(OUTOF1500)
1204.1769
1204.0856
1203.686
1203.6149
1203.606
1203.534
1203.5239
1202.7021
1202.5387
1202.3956
1202 3956
1202.3286
1202.3063
1202.1441
1202.0585
1201.8948
1201.4137
1201.3865
1201.1948
1201.138
1201.0027
1200.8409
1200.551
1200.5275
1200.2699
1199.9985
1199.986
1199.5591
1199.4264
1199.2086
1199.167
1198.9028
1198.8581
1198.8075
1198.7566
1198.7067
1198 429
1198.429
1198.3151
1198.2928
1198.2734
1197.7948
1197.7777
1197.5936
1197.5038
1197.4641
1196.9566
1196.8899
1196.7719
1196.7199
1196.272
1195.91
1195.8577
1194.9402
1194 9124
1194.9124
1194.8463
1194.8106
1194.3272
1193.9981
1193.9368
1193.7172
1193.5737

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480

TESTINGID
CD1379755
CD1394683
CD1375697
CD1367920
CD1395359
CD1375617
CD1418471
CD1376350
CD1364127
CD1396156
CD1364584
CD1384730
CD1435991
CD1376607
CD1462298
CD1365941
CD1362436
CD1367195
CD1380455
CD1393542
CD1384997
CD1393817
CD1400799
CD1376694
CD1369322
CD1379700
CD1381501
CD1407164
CD1392798
CD1429413
CD1434258
CD1364958
CD1370495
CD1368406
CD1431806
CD1376382
CD1376062
CD1369517
CD1373807
CD1362668
CD1369636
CD1383740
CD1403432
CD1404645
CD1463182
CD1364393
CD1384725
CD1399241
CD1365814
CD1397431
CD1405781
CD1366130
CD1370577
CD1366555
CD1406476
CD1364182
CD1441030
CD1377356
CD1394674
CD1381832

NAMEOFTHECANDIDATE
RAMAKRISHNAB
SIDDALING
PRATHIKSHA.K.
KMOHAMMEDMUSTHAQAHAMED
APOORVABATRA
CHANDANSA
NBHAVANA
GOWTHAMIK.L
PRAFULLAM
ANANDCHANNAPPAKUCHANUR
ANAND CHANNAPPA KUCHANUR
SWATHISSANJEE
PRANAVSINGHAL
ABHIJITH.R.RAO
SHREYASMD
ABHILASHB
ADITIKOMANDURELAYAVILLI
VISHWESHVISHNUNAIK
SRISHIVARAJKUMARK.V
SHRUTINAIR
SHRUTISHARMA
ANANYASAH
RAHULKUMAR
FAIYAZABDULJABBAR
AAMNAMANIYAR
SACHINGOPALREDDYKALLUR
UMAHIREHANAMANTAGOUDAR
BEERAMGUDA SREEJA REDDY
BEERAMGUDASREEJAREDDY
MANJUDEV.S.N
SANTOSHRD
ANAGHASHREEUS
KALYANI
MADHUMITHANS
MEGNAMACHADO
SADDAMHUSSAINS
DR.SAKSHILALWANI
GEETHA PRIYADARSHINI T
GEETHAPRIYADARSHINIT
VARUNM
SUCHITRASRIDHAR
NANDAN
DARSHANGT
SHAILA
DEVESHSANJEEVBALLAL
ARMAANKHOSA
YSUSHEELKUMAR
PAVANKUMARB
ACHINTBAJPAI
NIKHILPRATAPSINGHYADAV
SAMEERAMGADWALKAR
KKAVYAMALA
SINDHUS
ANKITAHUJA
SAFNACT
MURALIDHAR H
MURALIDHARH
SUPRITHAJC
SHRUTHIAM
CHANDANMN
DR.SHRUTISKALLI
SHARATHPS
JYOTHIHARIPURANIK
POOJITHADS

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page8of146

DOMICILESTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Haryana
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Delhi
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
UttarPradesh
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Telangana
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Haryana
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Delhi
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Haryana
Telangana
Karnataka
UttarPradesh
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Delhi
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

SCORE(OUTOF1500)
1193.5187
1193.3017
1193.1852
1193.16
1192.8587
1192.8154
1192.7406
1192.7266
1192.7043
1192.5939
1192 5939
1192.0956
1192.0576
1191.9639
1191.6461
1191.4081
1191.3667
1191.2164
1191.2059
1191.1955
1191.137
1190.9604
1190.7743
1190.6602
1190.6185
1190.611
1190.5844
1190.3483
1190.3407
1190.1766
1190.1623
1190.0073
1190.0011
1189.9583
1189.8457
1189.6213
1189 6126
1189.6126
1189.4127
1189.3721
1188.8747
1188.7528
1188.3055
1188.1906
1187.7113
1187.621
1187.492
1187.4875
1187.2957
1186.9794
1186.9438
1186.8994
1186.7598
1186.135
1185 8918
1185.8918
1185.4559
1185.1017
1184.9883
1184.9
1184.8706
1184.8663
1184.7933

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540

TESTINGID
CD1383067
CD1371825
CD1373145
CD1363737
CD1375816
CD1405564
CD1433391
CD1374145
CD1377113
CD1364648
CD1366977
CD1375961
CD1390547
CD1398954
CD1367308
CD1363531
CD1373258
CD1395736
CD1373659
CD1363283
CD1396257
CD1363421
CD1382879
CD1372506
CD1373564
CD1369952
CD1380868
CD1462248
CD1373133
CD1367577
CD1377392
CD1366307
CD1390871
CD1392440
CD1381926
CD1366285
CD1381472
CD1362772
CD1401127
CD1365855
CD1386517
CD1386093
CD1415928
CD1367373
CD1376855
CD1369783
CD1367090
CD1371852
CD1365997
CD1403545
CD1370291
CD1399127
CD1391777
CD1366889
CD1387970
CD1369354
CD1394221
CD1374003
CD1372228
CD1383288

NAMEOFTHECANDIDATE
SOMANATH
JANANIA
KARTHIKHK
JOBYKURIAN
POORNACHANDRARAOMN
CHARUTANEJA
ABHINAVJAN
LAVANYAPRABHAKARAN
KOSHLESHTIWARI
VIDYABU
VIDYA B U
ANUBHAOJHA
SATISHDALAWAI
SHARATHBRAJU
SANTHOSHC
SHRUTIKSOMANI
VAIBHAVKUMAR
SNEHASR
CHINMAYEERHEBBAR
SOMANATHK
AKRITIGERA
RAGHAVENDRABALLALR
SRINATHRAJEEVAN
APARANTACHANDRA
SHRADHASHEJEKAR
B.GURUMURTHY
MALAVIKA
SUPRIYA PATIL
SUPRIYAPATIL
MOHAMMEDSAJID
VIVEKMPAI
RASHMIS
HABIBMOHAMMEDYOUSUFQURAISHIA
DHILIPANDREWM
MADHURAM
KARTHIKR
PAVITRA.D.S
NEERAJA BALAKRISHNA
NEERAJABALAKRISHNA
NAGARAJMANOHARUMACHAGI
SINCHANAADYANTHAYA
JASIYAAFREENMH
DEBORAHCHRISTENE
LAKSHMIPRIYA.N
SNEHAPATIL
SUNITAPANDEY
MUKHERJEEUNMESH
KISHANRAOB
RANJITAHEGDE
CGSUNIL
PRASHANTHKR
RAVINANDANGS
RAJPUTABHISHEKKUMAR
BSURAGA
DHANANJAYABM
JAINENDRA KUMAR JAIN
JAINENDRAKUMARJAIN
SANTHOSHKUMARDP
AKSHATHAP
SAMARTHM
ANKITAAISHWARYA
ANUSHANAYAK
NIKITAKALDA
PRATIMAGOYAL

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Maharashtra
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page9of146

DOMICILESTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
Haryana
UttarPradesh
TamilNadu
UttarPradesh
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Haryana
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Delhi
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
Karnataka
Karnataka
TamilNadu
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Jharkhand
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Gujarat
Karnataka
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Jharkhand
Karnataka
Chhattisgarh
Delhi

SCORE(OUTOF1500)
1184.6734
1184.6128
1184.5179
1184.2595
1184.1041
1184.0138
1183.8845
1183.5824
1183.4959
1183.4179
1183 4179
1183.3664
1183.3442
1183.2275
1183.0915
1182.9567
1182.9349
1182.8085
1182.5752
1182.4904
1182.4345
1182.3021
1182.2483
1182.0749
1182.0451
1181.6944
1181.3145
1181.2235
1181.1644
1180.9427
1180.9348
1180.8976
1180.8838
1180.8583
1180.401
1179.8437
1179 7921
1179.7921
1179.155
1179.1189
1179.0048
1178.9997
1178.7353
1178.6049
1178.3463
1177.8394
1177.8034
1177.7421
1177.5949
1177.5029
1177.0905
1177.0619
1177.0138
1176.9355
1176 9132
1176.9132
1176.8879
1176.7497
1176.6944
1176.6487
1176.6339
1176.4239
1175.9937

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600

TESTINGID
CD1365049
CD1391630
CD1364529
CD1388717
CD1371096
CD1411578
CD1406435
CD1371587
CD1415331
CD1406946
CD1366647
CD1366259
CD1386272
CD1363793
CD1391975
CD1396831
CD1367280
CD1362334
CD1364026
CD1363043
CD1411961
CD1376200
CD1365797
CD1386100
CD1377851
CD1364972
CD1433476
CD1363435
CD1371979
CD1385321
CD1370066
CD1373144
CD1371741
CD1422942
CD1383652
CD1392071
CD1388134
CD1384625
CD1390279
CD1370941
CD1386140
CD1365460
CD1398723
CD1401874
CD1365650
CD1386435
CD1372888
CD1398288
CD1368072
CD1409663
CD1374687
CD1362959
CD1363809
CD1404741
CD1363627
CD1380504
CD1385764
CD1374519
CD1379382
CD1385847

NAMEOFTHECANDIDATE
RANJITHAB
MANASAKB
RAJESHKIRANKV
MANJUNATHR
PRIYANKA
MOHAMMEDFAHADKHAN
ASHWINIT
POOJAKUMAR
APOORVAMITTAL
AARTEEHARSHA
AARTEE HARSHA
MURALIDHARC
SRIKANTSINGH
MAHESHKUMAR
SANNIDHIKS
ABHISHEKKB
SUSHMATV
MADHAVAM
MUNNANGISATYAGAUTAM
DIPIKASINGH
JUBIN.T.J
KUMARSHIVALINGACHAR
HEMAVATHIG
AMRITABALACHANDRAN
NAVEENRGOWDA
RAHULTRIPATHI
VISHNUS
SAMPAD DASH
SAMPADDASH
SREELAKSHMIN
ANKURRAI
SHAILJAGUPTA
MEDINILAKSHMESWAR
FRANCISJOSEPH
K.SAMEER
TAZEENKHAN
AYSHAAZMIDAH
NANDEESH JAIN
NANDEESHJAIN
ABHILASHV
USHADS
LOVESHAGARWAL
INDRADIPMAITY
RISHIKAREDDY
BHAVANAR
SHETHPANKTIKETAN
RAKSHAKUMARASWAMY
SWATHINAYAK
SOWMYASHREEN
POOJAPLOKKUR
SRINIVASAKARTIKV
JANAKIPKUMAR
JAYASHRIMN
CHERAKUDEEPIKA
DESAIPUSHKARVIJAYKUMAR
AARTI PRABHAKAR
AARTIPRABHAKAR
RANJANIUPADHYAY
SHASHIKUMARG
AMRUTSURESHDHULAPPANAVAR
SHRUTIBIDARKAR
HARSHITHAR
AKSHATHAJK
SHARANABASAPPA

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page10of146

DOMICILESTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Maharashtra
Karnataka
Karnataka
MadhyaPradesh
Rajasthan
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Haryana
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Odisha
Kerala
Rajasthan
MadhyaPradesh
Karnataka
Karnataka
Jharkhand
UttarPradesh
Karnataka
Utt P d h
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Rajasthan
WestBengal
Karnataka
Karnataka
Maharashtra
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Telangana
Kerala
Karnataka
Telangana
Gujarat
Karnataka
MadhyaPradesh
Karnataka
Karnataka
Telangana
Karnataka
Karnataka
Karnataka

SCORE(OUTOF1500)
1175.9244
1175.7853
1175.4144
1175.2095
1175.1486
1174.8649
1174.8282
1174.792
1174.7541
1174.3989
1174 3989
1174.3551
1174.1134
1174.0233
1173.932
1173.9244
1173.8288
1173.8205
1173.8137
1173.7637
1173.6084
1173.3604
1173.0446
1172.9204
1172.593
1172.5894
1172.3599
1172.0452
1171.9989
1171.9668
1171.7938
1171.4914
1171.0199
1170.7234
1170.1857
1170.1846
1170 1588
1170.1588
1170.0937
1169.9733
1169.9386
1169.8495
1169.8325
1169.7996
1169.7396
1169.687
1169.4641
1169.039
1168.8522
1168.7316
1168.6827
1168.6636
1168.5765
1168.4513
1167 8933
1167.8933
1167.749
1167.7243
1167.6969
1167.5133
1167.4984
1167.4755
1167.4273

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660

TESTINGID
CD1369156
CD1377539
CD1383954
CD1416054
CD1391637
CD1365069
CD1386135
CD1417868
CD1369142
CD1381982
CD1424527
CD1364164
CD1395478
CD1386428
CD1369705
CD1436945
CD1403784
CD1392912
CD1411298
CD1374245
CD1398036
CD1370032
CD1373675
CD1369918
CD1391250
CD1425497
CD1381534
CD1376036
CD1368590
CD1388880
CD1395515
CD1386370
CD1384630
CD1389840
CD1364625
CD1412906
CD1364090
CD1368950
CD1386215
CD1377327
CD1401936
CD1367145
CD1396902
CD1377247
CD1374510
CD1382311
CD1366512
CD1364373
CD1377324
CD1381854
CD1439981
CD1398368
CD1416639
CD1391405
CD1379735
CD1363768
CD1370831
CD1377658
CD1368784
CD1396209

NAMEOFTHECANDIDATE
SHREYADATTAGUPTA
DEEKSHITHADEVADAS
SHIVSHANKARAJUR
NAMANSINGHAL
DHANUSHREEJ
SUPREETHN
ISMAILG
DHEERAJBINDAL
AKSHAYSETHI
NIDHIRNAIR
NIDHI R NAIR
ABHISHEKBHARADWAJ
SUKRITICHANDRA
ANILLNAIK
ADARSH.K
THILAKMR
DEVASHISHMISHRA
SHIVAPRASADKADOLE
ANTOIGNATSTANYM
GOUTAMKC
PALLAVIS
NOORAYESHABEGUM
MHARSHASAGAR
RICHAMANISH
RAHULSBELAVI
AGHNAFARYALFAIAZ
AVISHAMAHLA
VAISHALI BHARDWAJ
VAISHALIBHARDWAJ
KHALILURREHMANG
MRVISWAS
DR.SHUBHAS
AAKASHANDGI
USHAJ
VIJETAVITHALRAYRANE
VENKAT
AKASHMV
AEKTA AGGARWAL
AEKTAAGGARWAL
ROHANPJ
HEMANTHKUMARC
VALAMOUNIKA
VIJAYKUMARSHETTAR
PULKITGARG
UDAYSRINIVAS
LAXMIKAMATH
SHRUTHIS
ANGELAMISHRA
HEMANTHHP
SUDIPDEVADAS
SRIVATSAMSHET
SHIVAMKULSHRESTHA
NISHITHAK
KAVYAKRISHNARAODESHAPANDE
PRAKASHGAURAVTEWARI
RUBY TAPARIA
RUBYTAPARIA
MOHDABUBAKARANSARI
RAVIPRAKASHRAI
DR.AJAYSINGH
SAHANAN
ABHISHEKSAINI
MEHRASIDDHANTA
KUSHALRAGHAVENDRAPH

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
TamilNadu
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page11of146

DOMICILESTATE
Delhi
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Delhi
Karnataka
Kerala
Odisha
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
Haryana
Uttar Pradesh
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
H
Haryana
Karnataka
Karnataka
Telangana
Karnataka
Rajasthan
Kerala
Karnataka
Karnataka
Delhi
Karnataka
Kerala
Karnataka
MadhyaPradesh
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Telangana
UttarPradesh
UttarPradesh
Rajasthan
Karnataka
Delhi
Karnataka
Karnataka

SCORE(OUTOF1500)
1167.3149
1167.2885
1167.0169
1166.9766
1166.9097
1166.8327
1166.6259
1166.3811
1166.3206
1166.1935
1166 1935
1166.1759
1166.037
1165.9288
1165.8142
1165.7923
1165.7538
1165.5884
1165.5054
1165.4685
1165.4023
1165.35
1165.2357
1165.2217
1165.2164
1164.887
1164.7873
1164.6805
1164.4753
1164.4466
1164.1237
1163.9902
1163.9511
1163.475
1163.322
1163.2095
1163 0746
1163.0746
1163.0229
1162.817
1162.7094
1162.4354
1162.1312
1161.8398
1161.7707
1161.6842
1161.6041
1161.5955
1161.3404
1161.1782
1161.089
1161.0279
1160.7293
1160.5528
1160 5129
1160.5129
1160.251
1160.1467
1160.0668
1160.0379
1159.8341
1159.5703
1159.129

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720

TESTINGID
CD1410285
CD1400007
CD1375558
CD1371411
CD1413170
CD1411288
CD1389119
CD1410197
CD1399341
CD1379327
CD1383309
CD1372873
CD1389722
CD1397829
CD1424643
CD1370928
CD1387051
CD1364329
CD1372317
CD1386717
CD1393443
CD1374761
CD1373240
CD1364607
CD1363670
CD1377655
CD1414734
CD1378146
CD1370673
CD1376071
CD1381387
CD1363054
CD1404489
CD1367349
CD1369931
CD1439860
CD1380955
CD1377514
CD1390189
CD1394385
CD1383312
CD1378930
CD1363311
CD1398147
CD1422491
CD1373425
CD1374419
CD1411154
CD1406790
CD1389222
CD1435796
CD1374104
CD1376938
CD1370812
CD1388072
CD1369280
CD1370398
CD1397981
CD1413709
CD1386030

NAMEOFTHECANDIDATE
RAMANDEEPSINGH
ROHITJAIN
KIRANKUMARM
AVINASHHR
SYEDAATUFIYATAMREEN
SATISHACDAVANAGERI
SUJATA
PRAJWAL.S
MEGHANASELVARAJ
CHETANSHIRAKANAHALLI
CHETAN SHIRAKANAHALLI
VYSHALIHR
PAVANBS
RUPALAKSHMIVIJAYAN
MANISHKUMARTIWARI
ANANDSUNTAN
DGEETHANJALIREDDY
PRIYANKAGOWDACD
ABHISHEKKUMARROY
MAZHARHUSSAIN
MEGHANABS
ABHISHEKSINGH
KALAVATHIL
ACHALAL
TAPASYASKINI
RAIHANASHRAF
SGURUCHARAN
PALLAVI KRISHNA HEGDE
PALLAVIKRISHNAHEGDE
SHILPASARATHY
MIRZAZUBAIRBAIG
RAKSHITHAOP
TANVEERAHMEDTM
VIVEKVISWANATH
NISHANTKUMARSINGH
RANGANATHCHANNAPPAGOUDAR
SAUMYASHISHIR
SHADAB RAUF
SHADABRAUF
SHIFARAHEEL
MANJUSWAMYHR
VRUNDAN
AKSHATHRAMESHACHARYA
HIMANSHUMISHRA
ABHINEETVERMA
AJITPRATAPSINGH
AMITGOYAL
TUSHARRAJUNAYAK
MOINUDDINBASHAK
ALOKDUTTSHARMA
VEDAVATHIK
NANDARAJ.H
KAUSHIKHMAHADIK
PRIYANKARHEGDE
VINUTHAMB
ASHWINI B S
ASHWINIBS
MANJUNATHIRAPPAWALI
PHOLGUPROTIM
VISHALSINGHCHAMPAWAT
JAGRUTHI.C
RAVIKANT
DEVANANDHULMANI
PRACHIMPUJARI

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page12of146

DOMICILESTATE
Punjab
j
Rajasthan
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
TamilNadu
Bihar
Karnataka
Telangana
Karnataka
Bihar
Chhattisgarh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Jharkhand
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
Bihar
Karnataka
Bihar
Utt P d h
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
MadhyaPradesh
Delhi
Rajasthan
Karnataka
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Assam
MadhyaPradesh
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
Maharashtra

SCORE(OUTOF1500)
1158.9746
1158.8826
1158.8528
1158.8235
1158.6454
1158.5258
1158.2861
1158.2513
1158.1008
1158.0244
1158 0244
1157.934
1157.3335
1157.2066
1157.0039
1156.9362
1156.7312
1156.5482
1156.5288
1156.1751
1155.8293
1155.8039
1155.7844
1155.6251
1155.6246
1155.5965
1155.4012
1155.3576
1155.2161
1155.1335
1155.1248
1155.001
1154.8807
1154.7649
1154.7073
1154.5132
1154 3511
1154.3511
1154.2617
1154.1897
1154.0748
1154.0119
1153.9877
1153.9542
1153.8047
1153.7829
1153.6111
1153.4987
1153.4534
1153.3542
1153.2187
1153.1882
1152.9922
1152.9166
1152 9108
1152.9108
1152.562
1152.5334
1152.4443
1152.3846
1152.0884
1151.8218
1151.7965

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780

TESTINGID
CD1370830
CD1434913
CD1394992
CD1409496
CD1418465
CD1382730
CD1368974
CD1455816
CD1377597
CD1363975
CD1395594
CD1392237
CD1371016
CD1421423
CD1406635
CD1362324
CD1392451
CD1386451
CD1369356
CD1365654
CD1435062
CD1390826
CD1426346
CD1367419
CD1373782
CD1364072
CD1392082
CD1390670
CD1412998
CD1388742
CD1372036
CD1374244
CD1401489
CD1383195
CD1378448
CD1386229
CD1376037
CD1374736
CD1370075
CD1406278
CD1440147
CD1389194
CD1371575
CD1363179
CD1374076
CD1402693
CD1395493
CD1405769
CD1381622
CD1370769
CD1371260
CD1381396
CD1389354
CD1373704
CD1370869
CD1428506
CD1367047
CD1375980
CD1365732
CD1392697

NAMEOFTHECANDIDATE
RAHHULSINGH
INDRAJEETSINGHCHAUHAN
KIRANUMESHREVANKAR
PRERNATEWARI
NISHABJAIN
KARTIKEYYADAV
AMRITESHKUMAR
SIDDHARTHSARKAR
MANASAK
NISHCHITHAK
NISHCHITHA K
MONAIZASHARMEEN
BHAVANA.D.A
ARYAJAMES
HEMABASAVARAJMAGADUM
THAKKALAPALLYANUSHA
SHRITOSHKUMAR
VENKATESHV
MALLIPEDDIREVATHI
ASHWINIRS
PRAVEENMS
ASHWINIKUMARI
SHAUNAKMITRA
DR.SRIDHARSILAGER
SHIVAKUMARMALGUD
CHANDRASHEKARBOHRA
SACHINT
SUKRITI KATYAL
SUKRITIKATYAL
GADDIPATISRAVANI
KONDAPALLIMOUNIKA
SAMARTHSGOWDA
SAGARSRINIVASK
RACHITJAIN
SHAKTIPRATAPSINGH
SUMAYYATABASSUMM
MDIRSHADNAVEEDAHMED
SHRUTHI MADHAVI G
SHRUTHIMADHAVI.G
MEGHANARHIREMATH
ABHIJITHSMAGAL
CHINMAYASKUDARI
SAHIL
GAURAVBAIDYA
RITUGOUR
LAKSHMIS
TINAANNEJOHN
HARSHASINHA
CHAITRA.L
SYEDTAHARATHUSSAIN
POOJASHREER
VAIBHAVJOSHI
SUPRAJASURESH
SHILPARUHELA
RAONAMITHASURESH
NIKHITA SAWHNEY
NIKHITASAWHNEY
NARLAVVVARDHANREDDY
SANDEEPREDDYDEVIREDDY
MARKANDEDIVYAVINAYAK
PRADEEPISHWARAPPAGOL
GOVINDAKISHORAURADKAR
HARSHITHAK
BIPINAUGUSTINEJOSEPH

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page13of146

DOMICILESTATE
MadhyaPradesh
y
UttarPradesh
Karnataka
Bihar
Karnataka
UttarPradesh
Bihar
UttarPradesh
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
Telangana
Jharkhand
Karnataka
Telangana
Karnataka
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Uttar Pradesh
UttarPradesh
Telangana
AndhraPradesh
Karnataka
Karnataka
Rajasthan
Bihar
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Haryana
Bihar
MadhyaPradesh
Karnataka
Kerala
Bihar
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Delhi
AndhraPradesh
AndhraPradesh
Gujarat
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

SCORE(OUTOF1500)
1151.7932
1151.7714
1151.7461
1151.6585
1151.4801
1151.3799
1151.2701
1151.2689
1151.2661
1151.1589
1151 1589
1151.0815
1150.69
1150.5971
1150.5863
1150.5713
1150.4159
1150.4016
1150.3931
1150.1366
1150.0161
1149.8973
1149.8592
1149.7401
1149.3277
1149.1602
1148.8413
1148.6572
1147.8648
1147.7761
1147.7265
1147.6626
1147.6601
1147.6596
1147.5816
1147.5161
1147 4162
1147.4162
1147.1489
1147.0854
1146.9081
1146.9005
1146.8891
1146.5221
1146.4655
1146.4007
1146.3646
1146.3552
1145.9062
1145.7659
1145.7585
1145.6376
1145.2834
1145.2528
1145 1076
1145.1076
1144.9496
1144.7736
1144.274
1144.1466
1144.0365
1143.9526
1143.7735

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840

TESTINGID
CD1417860
CD1396096
CD1368697
CD1367367
CD1389132
CD1378872
CD1363253
CD1407327
CD1401153
CD1405895
CD1371145
CD1413071
CD1398882
CD1370349
CD1366359
CD1378928
CD1405120
CD1380776
CD1378654
CD1371293
CD1386573
CD1382737
CD1365581
CD1385060
CD1392871
CD1389786
CD1387654
CD1372319
CD1413054
CD1383733
CD1380383
CD1373584
CD1376481
CD1387410
CD1379088
CD1378846
CD1393569
CD1367883
CD1367906
CD1385704
CD1366614
CD1371424
CD1379322
CD1378445
CD1367041
CD1366340
CD1363896
CD1386962
CD1373126
CD1376018
CD1427285
CD1382087
CD1377796
CD1440162
CD1367416
CD1369025
CD1406088
CD1379814
CD1380947
CD1378208

NAMEOFTHECANDIDATE
BASAWARAJPHULARI
SWATISHEORAN
POORNIMASTADKAL
MANAN.BHARATKUMAR.PARIKH
NIKITAAGARWAL
MAITHRIVTHUNGA
SACHINS
SANGEETADHULAPPANAVARRAVI
NILESHMANI
HARSHITAJAGWANI
HARSHITA JAGWANI
AMITSUNILAMBLE
MOHAMMEDREHANKHANMADRANGI
NEHAPARASHAR
CHANDRAPRABHAS
CHANDANHA
PRIYABADKAR
SUNEELJMEHARWADE
ABHILASHC
MADHUNANDANK
HAMEEDUDDINAHMED
HEMASHRI
SANDHYAKUMARID
ARPITHAB
SINDHUNAGARAJ
NEHADHOK
NITHINSU
KEERTI
DIVYASHREEP
RSIREESHARAO
SARRAH
AKBARALICM
CHETHANML
HIMANSHUADWANI
PULKITGUGNANI
DRONAMRAJUSUJAYPRABHATH
PUNYASHREE R M
PUNYASHREERM
AJAYKUMARSHUKLA
RUDRESHSS
KMDIVYAMISHRA
NIVEDITHARK
ANIRUDDHAROYCHOWDHURY
NAVEENBSANGURMATH
AKSHATACHANDAKI
KOPURUHARSHA
GOKULR
PRUTHVIRAJS
B.AGNI
SHOUREEKR
NALINIMAHENDRAKER
MARUVADASAISHASHIDHAR
SANJAYRAOKORDCAL
SHARADHIC
MADHURI K V
MADHURIKV
KMPREETI
SAMSKRUTIV
SUNILPARIHAR
ARUNS
TANVEERAHMEDSHAIKH
GUNTIBOINAVINAYANAND
KIRANKUMARHARWALKAR

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page14of146

DOMICILESTATE
Karnataka
Haryana
Karnataka
Gujarat
Rajasthan
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
WestBengal
West Bengal
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Assam
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Chhattisgarh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Telangana
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Delhi
AndhraPradesh
K
Karnataka
t k
UttarPradesh
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
WestBengal
Karnataka
Karnataka
AndhraPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
Karnataka
AndhraPradesh
Karnataka

SCORE(OUTOF1500)
1143.7406
1143.5702
1143.4424
1143.3088
1143.1433
1143.1381
1142.9588
1142.8955
1142.8338
1142.6163
1142 6163
1142.5236
1142.0938
1142.039
1141.9903
1141.8391
1141.7839
1141.7548
1141.6462
1141.5093
1141.202
1141.1367
1140.9639
1140.9533
1140.7878
1140.7461
1140.4228
1140.267
1140.1735
1140.1719
1140.136
1140.1288
1140.0686
1139.9172
1139.8727
1139.7381
1139 6485
1139.6485
1139.5829
1138.711
1138.6161
1138.3678
1138.0367
1137.9963
1137.712
1137.6388
1137.6178
1137.5751
1137.5551
1137.2725
1137.2299
1137.2093
1137.1976
1137.0679
1136 8316
1136.8316
1136.6033
1136.585
1136.4703
1136.3579
1136.1236
1136.0451
1136.0003

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900

TESTINGID
CD1394483
CD1362726
CD1366289
CD1383404
CD1362375
CD1392980
CD1404235
CD1387167
CD1378463
CD1368769
CD1367790
CD1407213
CD1365306
CD1371923
CD1375174
CD1413407
CD1397730
CD1401168
CD1376435
CD1407590
CD1367916
CD1380976
CD1366030
CD1373304
CD1373041
CD1371420
CD1371841
CD1450070
CD1405581
CD1409543
CD1407078
CD1433821
CD1422363
CD1402808
CD1392864
CD1420984
CD1381972
CD1462762
CD1378477
CD1363368
CD1395276
CD1388326
CD1388121
CD1367536
CD1426506
CD1367442
CD1380672
CD1365838
CD1394910
CD1396724
CD1447275
CD1394718
CD1384030
CD1367557
CD1404291
CD1420114
CD1395883
CD1416806
CD1373331
CD1391261

NAMEOFTHECANDIDATE
PRIYANKASUDHAKAR
BGOWTHAMI
FARHEENNAAZSHIGLI
DEEPTHI
SWARJITHNIMMAKAYALA
VINAYV
JENNIFERMIRANDA
VIJAYASURYAKIRANKM
VARSHACB
MOHAMMEDIBRAHIMSHARIFF
MOHAMMED IBRAHIM SHARIFF
CHANNABASAVARAJHOSANGADI
AYANTMANGLIK
LAKSHMINAMBIAR
SWATIRAVINDRAN
PRASANNANBHAT
BRAHMASHUKLA
SWATIKUMARI
KALAHARAGHINI
DEEPTHIGN
NAMITACS
RISHIKESHMANAGOLI
KPRAMOD
NAVEENKUMARK
SUNILKUMARAS
SHILPITHASRINIVAS
DR.PRABHUDEVMAHANTAYYAHIREMATH
PRASANNA KUMAR G S
PRASANNAKUMARGS
SAIPAVANKUMARCHINTALAPATI
TANYAJAIN
SANJEETSB
BHUPESHGARG
SIDDHARTHNAYAKK
SHRUTHIPAI
ANKITGUPTA
TUSHARPIMPALE
SUJATA B SAJJANAR
SUJATABSAJJANAR
VEERESHKM
SUNILCHILLALSHETTI
SANDHYARANISV
SWATHIBR
ASHWININ
HARSHAVPATEL
THARASHREECD
SANJEEVPATTANKAR
FAISALSOLANKI
KAVYARANIC
SHRUTISNEHA
SANJEEVMN
ANKITAANEJA
SHAMPYSHARMA
SWATIKUMARI
SHRUTHI.S
HARISH
ADARSHAHM
RAJESHSB
RAJASHREE
RAMYAR
ARTISHARMA
KAZAANJANA
SHASHIDHARAKE

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
TamilNadu
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Jharkhand
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page15of146

DOMICILESTATE
Karnataka
AndhraPradesh
Karnataka
Karnataka
Telangana
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Kerala
Kerala
Karnataka
UttarPradesh
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
AndhraPradesh
Delhi
Karnataka
Punjab
Karnataka
Karnataka
Haryana
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
Bihar
Karnataka
Haryana
Haryana
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Chhattisgarh
Karnataka

SCORE(OUTOF1500)
1135.9518
1135.9047
1135.8093
1135.7058
1135.5689
1135.5264
1135.4607
1135.4555
1135.4133
1135.2338
1135 2338
1135.1507
1135.0753
1135.0634
1134.9921
1134.9893
1134.8911
1134.8603
1134.7632
1134.6147
1134.3038
1134.2974
1134.2485
1134.1676
1134.1526
1134.0684
1133.9483
1133.8414
1133.6432
1133.5446
1133.4098
1133.2548
1133.1871
1133.1205
1132.9232
1132.5331
1132 2549
1132.2549
1132.2345
1132.1952
1131.8334
1131.7654
1131.6017
1131.3447
1131.3332
1131.0523
1131.0465
1130.9693
1130.8972
1130.8209
1130.8144
1130.8132
1130.7662
1130.6728
1130 6575
1130.6575
1130.4771
1130.3873
1130.2901
1130.2364
1130.1207
1129.9932
1129.8648

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960

TESTINGID
CD1378391
CD1370970
CD1370531
CD1379824
CD1378471
CD1363036
CD1389156
CD1385440
CD1404420
CD1403698
CD1383485
CD1432200
CD1372557
CD1365675
CD1365077
CD1381404
CD1469237
CD1363743
CD1381713
CD1414451
CD1365022
CD1412564
CD1371779
CD1381906
CD1417879
CD1405918
CD1368872
CD1362746
CD1363908
CD1371361
CD1386003
CD1373337
CD1394295
CD1367192
CD1379792
CD1383121
CD1403930
CD1396814
CD1395839
CD1387916
CD1402239
CD1363770
CD1408041
CD1382942
CD1411038
CD1384974
CD1386486
CD1364055
CD1365404
CD1379930
CD1375797
CD1372323
CD1466887
CD1394949
CD1362385
CD1384173
CD1371126
CD1371515
CD1397176
CD1374080

NAMEOFTHECANDIDATE
SAHITHYABV
SUPRIYA
KRAVIRAO
SHWETHAR
KIRANPALSANIA
GIFTYSUSANPHILIP
FIBININANK
MANUJAHS
RACHANASHENOYK
VISHAKHCKERI
VISHAKH C KERI
AMULYA.B
CHAITRA.V
SHARANABASAPPA
DEEPAKKUMARKP
MEGHA.A
KUSHALTARAPUR
SHIWAMKUMARGUPTA
SUSANDSOUZA
AKSHATHAL.P.
NIHANKHAN
MANJUNATHAN
VIJAYSIMHA
ALEXXAVIERCHAKIATH
ANUSHANSANGAPUR
KUSHAGRARAHUL
HIRDESHKUMARSAINI
VISHAL MALLAPPA KAPPATTANAVAR
VISHALMALLAPPAKAPPATTANAVAR
PREETIBANERJEE
VISHWANATHYANAMANDRA
KRITINAUTIYAL
NAINAKAPOOR
DARSHANHR
VIKASKUMARPANDEY
PRIYANKANP
CHETANKERUR
MANU RAMPAL
MANURAMPAL
SWARNIMASINGH
PRATHIMA.R
BANUPRASADSP
DRVINAYRAJUD
MEHAKSEHGAL
AISHWARYAS
SWATIAGRAWAL
ANURITASAIGAL
VISHUKUMARHS
DEEPTHISHARMA
ANILKUMARMAROTIA
ASIF
PAVANKUMARPATTED
KUSHALKISHORBHATKAL
RAUNAKKUMARGUPTA
VIJAYALAXMIVSHETTAR
VIDUSHI KAPIL
VIDUSHIKAPIL
SHRUTHIGU
ARJUNBALAKRISHNAN
KAVYAMS
KIRANSK
SUMITHA.B
SHRUTIMUDDEBIHAL
SHRIYAGANJU

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page16of146

DOMICILESTATE SCORE(OUTOF1500)
Karnataka
1129.8368
Bihar
1129.7608
MadhyaPradesh
1129.6673
Karnataka
1129.5793
Rajasthan
1129.5599
Kerala
1129.3138
Kerala
1129.1322
Karnataka
1129.0454
Karnataka
1128.9882
Karnataka
1128.7155
1128 7155
Karnataka
1128.6976
Karnataka
1128.6755
Karnataka
1128.6273
Karnataka
1128.259
Karnataka
1127.9075
Karnataka
1127.1938
Karnataka
1127.1621
Karnataka
1127.0731
Karnataka
1127.0349
MadhyaPradesh
1127.0185
Karnataka
1126.7282
Karnataka
1126.6688
Kerala
1126.6634
Karnataka
1126.4688
Bihar
1126.4081
Rajasthan
1126.3333
Karnataka
1126.3326
AndhraPradesh
1126.2544
Telangana
1126.1522
Karnataka
1125.9569
UttarPradesh
1125.887
Karnataka
1125.7978
Bihar
1125.7328
Karnataka
1125.1763
Karnataka
1125.0226
Ch di h
Chandigarh
1124 9969
1124.9969
Bihar
1124.8458
Karnataka
1124.7167
Karnataka
1124.6577
Karnataka
1124.5624
Karnataka
1124.276
Karnataka
1124.2282
Chhattisgarh
1124.1021
UttarPradesh
1124.0478
Karnataka
1123.9421
Karnataka
1123.9334
Rajasthan
1123.915
Karnataka
1123.6669
Karnataka
1123.5618
Karnataka
1123.4638
UttarPradesh
1123.3631
Karnataka
1123.3416
Haryana
1123 307
1123.307
Karnataka
1123.0198
TamilNadu
1122.7531
Karnataka
1122.7054
Karnataka
1122.6026
Karnataka
1122.5286
Karnataka
1122.4836
HimachalPradesh
1122.2627

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020

TESTINGID
CD1398604
CD1420225
CD1406228
CD1377965
CD1362488
CD1390016
CD1364691
CD1374804
CD1382372
CD1387386
CD1406859
CD1372820
CD1413164
CD1425522
CD1402172
CD1455427
CD1367976
CD1376831
CD1405873
CD1387701
CD1386617
CD1363277
CD1460977
CD1366817
CD1422846
CD1392336
CD1372513
CD1374130
CD1398096
CD1407295
CD1388388
CD1362903
CD1372593
CD1362897
CD1383882
CD1392445
CD1374259
CD1381084
CD1383442
CD1369825
CD1383558
CD1476568
CD1397110
CD1411905
CD1367543
CD1371754
CD1384806
CD1375943
CD1376358
CD1374059
CD1389727
CD1386319
CD1406334
CD1381274
CD1365620
CD1379008
CD1394513
CD1367196
CD1385814
CD1363346

NAMEOFTHECANDIDATE
PREETIG
MOHAMMEDHAFEEZ
SHRADHAGUPTA
HARSHABHISHEK
ARUNGOWDAK
MADHUMITHAJ
SWAPNAVALAYILJOHN
KAVERISINHA
MULGUNDRAVISHIVANAND
PRABHAKARPRIYADARSHI
PRABHAKAR PRIYADARSHI
SUGARADDY
TAMANNAAHEMAD
ARSHIYATABASSUM
RANIKUMARIJAISWAL
SHIKHAADIL
ANILGUPTA
LAXMISHR
MAHESHS
NEHA
APOORVAANILDESHPANDE
SHWETARDEVARANAVADAGI
BHOOMIKASAXENA
DRDEVPRAKASHCHOUDHARY
ANUSHASURESH
ABHIJEETAURADKAR
SUCHARITHAMV
NAVEENKUMAR HOSALLI
NAVEENKUMARHOSALLI
CHANDANANAYAK
KRITHIKA.M
PRATEEKJAIN
SUVIGYAGUPTA
DIVYAB
BINAKUMARI
JUANITHAGEORGE
RUTUJAABURJI
VIJAY N
VIJAYN
NIKITHAPILLAI
PRAVINSINGARAYARP
DR.OSEENHAJILALSHAIKH
AMARENDRABAHADURSINGH
BHARTENDUDAVE
AASHRAYARAMU
SINDHUAP
SHAMSTAUREJ
PUNITHKG
KISHORER
SWATI
RASHMID
ANURADHAKUMARI
MEGHASHREEG
PRAKASHKP
SAADMOHMEDATHANIKAR
ATIBHI GOEL
ATIBHIGOEL
NEHA
VENKATRAMP
K.AHUSSAINARISH
RAJASHREEKT
DR.VIVEKPD
APOORVA.R.P
DARSHANAV

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Maharashtra
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
TamilNadu
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page17of146

DOMICILESTATE
Karnataka
Karnataka
Uttarakhand
Bihar
Karnataka
TamilNadu
Kerala
Jharkhand
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Delhi
MadhyaPradesh
Karnataka
Karnataka
Delhi
Karnataka
Karnataka
MadhyaPradesh
Rajasthan
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
MadhyaPradesh
Punjab
Karnataka
Bihar
Kerala
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
TamilNadu
Karnataka
MadhyaPradesh
Rajasthan
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Uttar Pradesh
UttarPradesh
Jharkhand
Telangana
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

SCORE(OUTOF1500)
1122.0278
1121.9344
1121.8558
1121.7013
1121.6821
1121.0936
1120.9684
1120.8884
1120.5083
1120.4729
1120 4729
1120.462
1120.4167
1120.3931
1120.3257
1120.297
1120.2616
1120.178
1120.15
1120.0727
1119.3816
1119.1637
1119.1431
1119.1144
1119.1071
1119.097
1119.0402
1118.8788
1118.8327
1118.5203
1118.1987
1118.1443
1118.0985
1118.0254
1117.9501
1117.5387
1117 5249
1117.5249
1117.3925
1117.2973
1117.1596
1117.0418
1116.832
1116.5529
1116.4508
1116.2891
1116.2474
1116.0609
1116.0015
1115.9752
1115.9131
1115.8273
1115.6975
1115.5707
1115 1863
1115.1863
1115.1104
1115.0122
1114.8961
1114.7418
1114.4293
1114.2649
1114.2154

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080

TESTINGID
CD1408501
CD1369522
CD1420652
CD1417368
CD1363576
CD1366674
CD1365535
CD1388291
CD1377727
CD1407995
CD1405707
CD1378993
CD1418442
CD1372769
CD1378952
CD1366225
CD1370876
CD1401495
CD1370754
CD1437658
CD1377399
CD1475788
CD1380194
CD1386406
CD1377674
CD1366641
CD1374343
CD1386149
CD1393239
CD1482140
CD1383028
CD1363362
CD1416811
CD1444887
CD1383536
CD1380867
CD1429505
CD1364765
CD1368777
CD1437008
CD1366550
CD1404936
CD1366018
CD1377187
CD1390646
CD1388424
CD1395098
CD1364908
CD1373560
CD1369105
CD1403335
CD1390541
CD1394419
CD1415103
CD1386422
CD1377981
CD1387071
CD1371496
CD1441360
CD1413853

NAMEOFTHECANDIDATE
SHWETHAS
DR.THAHIRMPVR
PAVANKUMARSSHETTY
SUGANSHIGARG
RINUGEORGE
NIPUNAGGARWAL
BHARATHG
VENDOTINITHEESHAREDDY
DR.BINDUTV
ANANDBHUSHAN
ANAND BHUSHAN
CHIRAGGUPTA
SURABHID
RAKESHDAS
MOHDWAHAJALI
SAHANAHSARAF
MEDARAM
VIKRAMVYARAGATTI
REVATHYK
UDBUDDHADUTTA
DIVYAKUMARI
SHRAAVANKUMARBS
ASHWINI
ASHWINIP
MOHMADIMRAN
ARJUNRGOBBUR
LAKSHMICHETHANAMRAJ
MONALISA D SOUZA
MONALISADSOUZA
SYEDKHIZARUZZAMAN
CHANDRIKA.M
UJJWALSINGH
DIPIKADEEPAK
P.G.RAGHAVENDRA
SUKRUTHAPATEL
AKULASUDHAMADHURI
NEETHUTVINCENT
SWARNIKA SINGH
SWARNIKASINGH
SAJANSEHGAL
SAJIDACHALLAKKARA
CHITHRAU
DR.LEKHAK.A
SOUMYABHUTE
KARUNAKABADI
ANUSHAREDDY
SRIDEVIPATILC
VIJAYABHARGAVIR
SACHINKR
KAPILDEVSHARMA
SHRUTHI.M
KUMARVAIBHAVSHARMA
AKASHARADHYAS
AKHILRAOUK
ASHLESHAGUPTA
SADIA M SHAIKH
SADIA.M.SHAIKH
NETRASKANNUR
KRISHNAPRASADK
NEERAJ
ANIRUDHMASLEKAR
AVINASHBAJJURI
TANUJASAHU
SAJITHASCHANDRAN

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page18of146

DOMICILESTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Maharashtra
Kerala
Haryana
Karnataka
AndhraPradesh
Karnataka
Bihar
Delhi
Karnataka
Odisha
Karnataka
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
Karnataka
WestBengal
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Telangana
Kerala
Bih
Bihar
Haryana
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Haryana
Karnataka
Telangana
Chhattisgarh
Karnataka

SCORE(OUTOF1500)
1114.1343
1114.0422
1113.9518
1113.8731
1113.4863
1113.4565
1113.4289
1113.344
1113.3398
1113.2719
1113 2719
1113.1363
1113.1029
1112.8659
1112.8386
1112.7541
1112.4971
1112.4828
1112.4371
1112.4286
1112.3389
1112.2069
1112.1837
1112.1732
1112.0653
1111.9756
1111.8569
1111.6649
1111.5739
1111.5691
1111.4665
1111.2646
1111.2356
1111.2245
1110.9263
1110.9052
1110 7419
1110.7419
1110.6479
1110.5644
1110.3955
1110.3755
1110.1001
1109.9755
1109.9592
1109.8605
1109.8448
1109.7563
1109.595
1109.3774
1109.2637
1109.011
1108.8009
1108.3099
1108 1784
1108.1784
1108.0678
1108.0498
1108.0303
1108.0109
1107.9169
1107.9152
1107.8726

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140

TESTINGID
CD1362682
CD1376296
CD1362706
CD1382123
CD1380196
CD1384209
CD1393964
CD1434517
CD1367111
CD1369607
CD1370906
CD1385418
CD1366489
CD1388694
CD1370199
CD1409155
CD1368647
CD1409057
CD1379175
CD1391389
CD1377278
CD1386779
CD1372272
CD1392415
CD1369057
CD1437687
CD1389441
CD1412905
CD1383610
CD1396440
CD1379893
CD1396310
CD1370817
CD1400116
CD1366135
CD1373490
CD1418570
CD1385139
CD1392581
CD1369498
CD1382869
CD1365302
CD1380599
CD1386413
CD1365421
CD1369626
CD1368135
CD1401252
CD1378479
CD1362493
CD1380519
CD1382913
CD1367834
CD1416075
CD1432080
CD1400873
CD1427980
CD1415271
CD1416195
CD1472928

NAMEOFTHECANDIDATE
SHILPAMARYSHAJI
SAMYAMILEKKEKATTEHR
KARTHIKAJOHNSON
PRIYAMITALI
HAMSAMANASAK
SYEDNASEQUDDIN
SHRUTHISHREES
PATILRAJKUMARSHIVAJIRAO
MDHASSAN
YASHICAGOWDAR
YASHICA GOWDA R
NADEEMAKHTAR
VEERSHETTY
NAWAZBASHAMS
HARISHCHALAGERI
SHUBHAB.
RENUKARHABIB
MANOJT
NEETUYADAV
ISHANI
MAYURIGUPTA
NANDINID
ATULMUNDHRA
SOMYAGUPTA
SHAMBHAVIAP
S.V.GOWTAM
VIPINKUMAR
ADITYA MANJUNATH
ADITYAMANJUNATH
SHIVDASRAJARAMNAIK
RIYAMARYTHARAKAN
NAGASHREEG
AAISHWARIDURGE
NAVEENSS
RAVISHANKARGS
HARSHITHCS
MAYANKPRATAPSINGH
DHRUV KUMAR AGARWAL
DHRUVKUMARAGARWAL
DEEPAKBALIKAI
VINYASNISARGA
APARNABHAVANIRPARVATIKAR
BASAVARAJCPATTANASHETTY
BHANUPRATAPSINGH
LAKSHMISAGARV
HARINIKC
SREENATHPR
SINDHURAJ.M.N
ASHITHAB
SULAGNASAHA
RAJUHN
ANUSHASM
SWAMYMANJUNATHST
ANILKUMARTENNELLI
VARTIKASRIVASTAVA
MANOJKUMAR B K
MANOJKUMARBK
MEGHAGUPTA
AKSHATHASP
SPOORTHISREERAM
CHAITRAS
SHRUTHIBS
HINDUSREE.I.N
GURURAJGALAGALI

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Maharashtra
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page19of146

DOMICILESTATE
Kerala
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
TamilNadu
Karnataka
Haryana
Haryana
Karnataka
Rajasthan
Delhi
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
D lhi
Delhi
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
Kerala
WestBengal
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
TamilNadu
Karnataka

SCORE(OUTOF1500)
1107.868
1107.8466
1107.3682
1107.2859
1107.2199
1107.1489
1106.9718
1106.9192
1106.6542
1106.6456
1106 6456
1106.6343
1106.3364
1106.2614
1106.1981
1105.7159
1105.6371
1105.4808
1105.4
1105.3873
1105.3356
1105.2049
1105.0773
1104.8895
1104.7977
1104.6929
1104.6101
1104.5587
1104.5478
1104.4592
1104.416
1104.3372
1104.3133
1104.3074
1104.2099
1104.0465
1103 919
1103.919
1103.9166
1103.8298
1103.6329
1103.5829
1103.5805
1103.5544
1103.5522
1103.5483
1103.5318
1103.4341
1103.4202
1103.3142
1103.2697
1103.1663
1103.13
1103.0994
1103 0951
1103.0951
1103.0665
1102.9811
1102.8763
1102.7755
1102.7365
1102.6824
1102.55

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200

TESTINGID
CD1401458
CD1401428
CD1363547
CD1381395
CD1375573
CD1389514
CD1409385
CD1407923
CD1397134
CD1370738
CD1378691
CD1381238
CD1367980
CD1391967
CD1387674
CD1382512
CD1365651
CD1380959
CD1376312
CD1405322
CD1368043
CD1378395
CD1395761
CD1378528
CD1404074
CD1367282
CD1367494
CD1364948
CD1368427
CD1416280
CD1370984
CD1375545
CD1378679
CD1364471
CD1383083
CD1375761
CD1394196
CD1389594
CD1445557
CD1384228
CD1450639
CD1454818
CD1380698
CD1366934
CD1364496
CD1387621
CD1382669
CD1423412
CD1364129
CD1400341
CD1450234
CD1372540
CD1367071
CD1480083
CD1437112
CD1377425
CD1362434
CD1392450
CD1410816
CD1369398

NAMEOFTHECANDIDATE
SEETAMSETTYCHANDANA
AKSHAYDHANDA
BUSHRAMANZOOR
SWATHI.S.PRAKASH
NAVYAG
SUMAS
PRIYAGENEVIEVEDMELLO
SANYAMKATYAL
SHACHIDWIVEDI
KETHIDIKARTHIKA
KETHIDI KARTHIKA
PRATIBHARAOK
RINIKATIYAR
RANJEETYADAVRAO
TEJESHBS
SHRIRUKMINIS
SOMASANTOSHKUMAR
JITESHMIDHA
ALFREDMANOJLOBO
GKBHARGAVA
RAHULMALIK
SANJAYTHEJASWIR
SRILAKSHMIN
DRPRAVEENPN
AJAYSS
JAYANTISINGH
GAUTHAMS
APARAJITA SRINIVAS BHAT
APARAJITASRINIVASBHAT
DHARMAUSHETTY
CHETANKUMARA
MANJULA.G
VAIBHAVNAGAR
RASHISRIVASTAVA
MOURYAGS
RAVIKIRANSR
SABAAAFREEN
VINOD BHAVI
VINODBHAVI
AKSHATHAA
KHUSHBOOMALHOTRA
CHEVUTURIRAJYALAKSHMIPRIYANKA
VISHWASD
SHIVAKUMARK
NIDHISINGH
TONYBHAKTINADHKUMARB
MOHAMMEDNADEEMULLAAQEEB
KOKAMADHAV
DR.ASHOKKUMAR
NITISHPAREEK
ABHISHEK.A
SUMITANAND
NEHASHARMA
SHIVALEELA
NAVYASHREEH.C.
NIKITA WAMANRAO JAMBEKAR
NIKITAWAMANRAOJAMBEKAR
SALEHAINAMDAR
ZOYANAKHATAHESANNAWAZMUJAHID
PAVITHRAJR
ABHISHEKNUCHIN
APOORVAP
MEGHASHREEM
ARJUNMA

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Maharashtra
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page20of146

DOMICILESTATE
Telangana
g
Uttarakhand
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
MadhyaPradesh
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
AndhraPradesh
Jharkhand
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Maharashtra
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Telangana
Karnataka
Telangana
Rajasthan
Haryana
TamilNadu
Bihar
Rajasthan
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

SCORE(OUTOF1500)
1102.3105
1102.2995
1102.1017
1101.871
1101.7056
1101.2745
1100.9439
1100.8459
1100.8258
1100.5839
1100 5839
1099.9957
1099.8852
1099.81
1099.7119
1099.7052
1099.6893
1099.6746
1099.647
1099.4086
1099.2685
1098.8465
1098.8366
1098.8048
1098.5649
1098.5278
1097.9733
1097.9529
1097.8907
1097.7424
1097.7047
1097.2887
1097.2478
1097.1412
1097.0539
1097.0468
1097 0119
1097.0119
1096.8062
1096.6366
1096.434
1096.4192
1096.3782
1096.3442
1096.1772
1095.8621
1095.8175
1095.7395
1095.5904
1095.5822
1095.4375
1095.1926
1095.0173
1094.8518
1094 7353
1094.7353
1094.4509
1094.4134
1094.3286
1094.2127
1094.1906
1094.0907
1094.0875

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260

TESTINGID
CD1385605
CD1368711
CD1417320
CD1376449
CD1371746
CD1395551
CD1399842
CD1371232
CD1379257
CD1427917
CD1366690
CD1395058
CD1374803
CD1373660
CD1368859
CD1394615
CD1398901
CD1440320
CD1394463
CD1365308
CD1382302
CD1379077
CD1400355
CD1378653
CD1363563
CD1426403
CD1364676
CD1464759
CD1363181
CD1393197
CD1412366
CD1401961
CD1369654
CD1442412
CD1443400
CD1378234
CD1374028
CD1373424
CD1381103
CD1426773
CD1364667
CD1442914
CD1379959
CD1386394
CD1385462
CD1378225
CD1383463
CD1439824
CD1386343
CD1385022
CD1381246
CD1384106
CD1408572
CD1379346
CD1374945
CD1399100
CD1411220
CD1379468
CD1365703
CD1450544

NAMEOFTHECANDIDATE
SHWETA
MADHUSUDANSHETTEPPAKHOMPI
RADHIKAA
SUDHARANIPHALLI
BALAKRISHNA.B
NEHAARORA
JOEWINMONTEIRO
DHARMENDRAKUMAR
SRIHARISS
GOURAVPATEL
GOURAV PATEL
NAVYABA
PARULRAINA
YERRAGUNTLASHASHIDHAR
PREETHIV
NITINRAWAL
HARISHVBALLUR
MOHITGOYAL
SUPRIYAK
KAVYASHREEPATIL
PRAKYATHRHEGDE
RAVIKUMARGN
SAHANABP
MOIZAHNAJAM
CHAITHRARANIK
ARAVINDNNAIK
RICHAMISHRA
MANISHA
DRSHARIQQURESHI
LOHITHS
DHSWETHA
JYOTIJAGADISHMULLUR
MONIKAKHEMKA
DR.HARSHITHA.S
CHANDRESHSUTHAR
POOJASDUGANI
SHRADHA SURANA
SHRADHASURANA
NISARGATJ
SHWETHAGR
LATHAV
KUMARIDEEPA
SNEHALAD
DEELIPKUMAR
MUDUNURIRAVITEJA
MGKARTHEEKA
MANISHCA
BHASKARGANGULY
AMITHAMN
HARSHITAK
SHRUTHITS
APARNAMURALIDHAR
SHOAIBMOHAMMED
SHESHANK
SHRABANI GHOSH
SHRABANIGHOSH
CHANDANAB
NASREENKAJA
PAVITHRAGOWDAKV
OMPRAKASH
NATARAJYALIGARP
PJAGADEESH
ARECAWANGNOO

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Maharashtra
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
West Bengal
WestBengal
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page21of146

DOMICILESTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Haryana
Karnataka
Jharkhand
Karnataka
MadhyaPradesh
Madhya Pradesh
Karnataka
JammuKashmir
AndhraPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Rajasthan
Karnataka
Karnataka
Karnataka
WestBengal
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
Bihar
AndhraPradesh
Karnataka
Karnataka
WestBengal
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
TamilNadu
Karnataka
Jharkhand
Karnataka
Karnataka
JammuKashmir

SCORE(OUTOF1500)
1094.0335
1093.9321
1093.6208
1093.3863
1093.2984
1093.2356
1093.1936
1093.0204
1092.9014
1092.8913
1092 8913
1092.8645
1092.8311
1092.7857
1092.7431
1092.6815
1092.6526
1092.6181
1092.2846
1092.2657
1092.2592
1092.1432
1092.1257
1092.0702
1092.0497
1091.9116
1091.7485
1091.7417
1091.7324
1091.6785
1091.4868
1091.4773
1091.3677
1091.3278
1091.2758
1091.2606
1091 2355
1091.2355
1091.1882
1091.1675
1091.1284
1091.1014
1091.075
1090.8184
1090.7546
1090.691
1090.5931
1090.5458
1090.4965
1090.3751
1090.3584
1090.3171
1090.2137
1090.1629
1090 0917
1090.0917
1090.0222
1089.6994
1089.6087
1089.5468
1089.3989
1089.334
1089.2355

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320

TESTINGID
CD1378686
CD1363308
CD1375575
CD1389389
CD1377178
CD1385502
CD1364622
CD1384409
CD1378834
CD1367690
CD1410188
CD1410852
CD1379279
CD1418975
CD1403560
CD1408722
CD1372403
CD1382235
CD1368574
CD1457917
CD1485141
CD1407878
CD1370681
CD1374286
CD1365824
CD1373363
CD1371821
CD1362699
CD1403008
CD1375897
CD1364544
CD1385477
CD1381824
CD1368180
CD1367742
CD1377586
CD1369283
CD1383550
CD1385955
CD1362350
CD1382091
CD1367825
CD1439319
CD1369614
CD1397076
CD1394007
CD1384124
CD1400196
CD1362904
CD1364359
CD1376509
CD1385252
CD1395260
CD1368314
CD1396378
CD1404200
CD1400033
CD1410248
CD1398412
CD1372298

NAMEOFTHECANDIDATE
RESHMARAHIL
SALMANAHMEDF
MDSALIM
LEKHALAKSHMIKANTH
SAMEEKSHAAGRAWAL
DEEPTHIG
MEGHANAP
PAVITRAVARUNACHALMATH
PRATEEKGARG
ANANYARAY
ANANYA RAY
MOHAMMEDABDULKAYOOMN
ARUNDATIRAMDASRAIKAR
SATISHKUMARBS
ANUSUYAGHOSH
NIRANJANAS
GOWTHAMI.G.S
KONDAMITHUNESHWARREDDY
HOMAGNIGHOSH
MANJUNATHM
SMITHAVMURTHY
VILASBIRADAR
VISHWANATH.S.E
HIMANIGUPTA
NAHIDAAFSHANMSHIGLI
BHARATJINDAL
SANTHOSHNV
DEEPTHI J S
DEEPTHIJS
HARSHITHABY
VISHWANATHMALKAPPAJALAWADI
GADDEANUSHA
SHARATHMK
CHIDANANDA.V
ANILMR
HAREESHMAHABALAMUKRI
MOHDZEESHANALI
RAJEE GUPTA
RAJEEGUPTA
SUNILKUMARR
DEEPASINGH
CHAITHRAHA
SUPREETVERMA
ZIYAULHAQ
SHANTHALARM
ABDULRASHIDNAGARCHI
VINODINGALESHWAR
SACHINHP
KANIKACHAUDHARY
CHARISHMANETTEM
IKSHUDHANVATHARRANATH
JAYANIC
MAHANTHESHP
SHARATMHANDE
KULSUMDAMDA
RANGASHRI DESAI
RANGASHRIDESAI
ANGITHAKMOHAN
LEKHYA.V
KUNALCHANDRAJHA
SUBHADEEPROY
SHEFALIYADAV
SANTOSHSHIMPIGER
PRAJWALN

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page22of146

DOMICILESTATE
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Delhi
Chandigarh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
WestBengal
Karnataka
Karnataka
Telangana
WestBengal
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Delhi
Karnataka
Haryana
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
AndhraPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Utt P d h
UttarPradesh
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
UttarPradesh
Rajasthan
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Haryana
AndhraPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
Jharkhand
WestBengal
Haryana
Karnataka
Karnataka

SCORE(OUTOF1500)
1089.0955
1089.0821
1089.0487
1088.7451
1088.7247
1088.6743
1088.5345
1088.4184
1088.3974
1088.3586
1088 3586
1088.1196
1088.0512
1088.0288
1087.8873
1087.8759
1087.8453
1087.8386
1087.8374
1087.6911
1087.6794
1087.6433
1087.4941
1087.4914
1087.4569
1087.4554
1087.2856
1087.2615
1087.2221
1086.879
1086.8528
1086.7399
1086.6983
1086.6759
1086.6071
1086.596
1086 5139
1086.5139
1086.4712
1086.3755
1086.3578
1086.2593
1086.2029
1085.9169
1085.7393
1085.6689
1085.6633
1085.5838
1085.5465
1085.2935
1085.2881
1085.2297
1085.2281
1085.2091
1084 8395
1084.8395
1084.757
1084.639
1084.414
1084.0082
1083.9082
1083.8209
1083.7475

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380

TESTINGID
CD1372474
CD1374638
CD1398551
CD1370863
CD1385606
CD1395120
CD1398216
CD1371601
CD1392834
CD1374011
CD1380002
CD1435166
CD1484039
CD1372351
CD1458710
CD1444449
CD1374034
CD1371392
CD1403943
CD1403871
CD1367132
CD1425582
CD1384198
CD1371812
CD1396834
CD1378329
CD1398484
CD1381840
CD1376508
CD1382230
CD1366911
CD1373880
CD1450931
CD1370670
CD1377225
CD1407022
CD1409020
CD1417051
CD1374383
CD1370487
CD1375874
CD1428401
CD1433074
CD1376098
CD1387841
CD1378140
CD1380431
CD1379674
CD1383358
CD1399166
CD1402098
CD1431462
CD1369334
CD1366861
CD1371387
CD1368244
CD1363812
CD1380573
CD1439683
CD1429532

NAMEOFTHECANDIDATE
SUDARSHINIM
HARSHAVS
MADHUVANTHINI.N
PRIYADARSHINIRAOCM
ABHISHEKSHARMA
ANUDEEPNNAIK
MANOJKADLIMATTI
JUHISHARMA
VINAYKM
MRIDULASSHETTY
MRIDULA S SHETTY
NAVYASHREEN
MOHDFAISALKHAN
ABHISHEKGN
SHAMBHAVIVADIGA
RAHULGUPTA
KUMBHARSACHINMADHUKAR
NETRAVATHIH
SUJITHKUMARS
LEKHAMB
RAGHAVENDER
PRIYANKAMS
CHIRAGTHAKUR
HARSHAN
VASAVISHENOYB
JAYASHREEBASANAGOWDAPATIL
DISHITHASHETTY
RENUKA S S
RENUKASS
JOHNPAUL.M.
VINAYG
KARTHIKL
MOHAMMEDMERAJUDDINANSARI
POOJAU.K
RAHULKUMAR
KATAMANOJKUMAR
MALLIKARJUN
RAKSHITH GR
RAKSHITHGR
SUHASNBHUSHAN
LAKSHMEESH.G.P.
SURAJGB
VINODKUMARSURESHBASAVARADDER
VINEETHE
SURAKSHITHASHETTY
SOUMYAGOUD
JOSEPHEUGENENIDHIRY
ADHIRAJSINGH
PRADEEPKASWAN
MOUNIKAB
VISHAKK
SHRUTIDPATTANSHETTY
AVINASHKORADDI
VINAYALEXANDERISSAC
PRIYANKA.K.SINDAGI
KUSHVANTH KN
KUSHVANTHKN
ABHISEKMAJUMDAR
PUNEETH.H.R
VASUDEVAPRABHUM
RAKSHAS
ANKITPANDEY
MANJUNATHNKALASANNAVAR
GEDELAYASHIKA

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Maharashtra
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page23of146

DOMICILESTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Telangana
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
AndhraPradesh
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Rajasthan
Rajasthan
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
WestBengal
Karnataka
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Delhi

SCORE(OUTOF1500)
1083.6792
1083.5061
1083.3059
1083.3059
1083.1604
1083.0015
1082.9681
1082.9075
1082.8718
1082.8654
1082 8654
1082.7748
1082.7381
1082.5712
1082.5202
1082.4707
1082.3283
1082.0102
1081.4147
1081.3847
1081.3789
1081.3392
1081.2774
1081.2493
1081.1311
1081.0327
1080.7956
1080.7557
1080.5709
1080.4898
1080.4847
1080.3879
1080.3497
1080.3206
1080.236
1079.935
1079 5506
1079.5506
1079.3949
1079.3099
1079.2461
1079.1987
1079.1361
1078.9968
1078.89
1078.838
1078.8343
1078.6369
1078.6252
1078.6052
1078.5421
1078.5355
1078.4806
1078.4541
1078 4097
1078.4097
1078.396
1078.3543
1078.2692
1078.248
1078.2125
1078.0681
1077.886

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440

TESTINGID
CD1372701
CD1368817
CD1378615
CD1431627
CD1389630
CD1388448
CD1370613
CD1403371
CD1367997
CD1372283
CD1369906
CD1378963
CD1375045
CD1391900
CD1403265
CD1376297
CD1384715
CD1397163
CD1484893
CD1448599
CD1389251
CD1371538
CD1415064
CD1416838
CD1394128
CD1366079
CD1403133
CD1441225
CD1379123
CD1480191
CD1380385
CD1374571
CD1458509
CD1362491
CD1363957
CD1365767
CD1423494
CD1373368
CD1427810
CD1394860
CD1379622
CD1405797
CD1440623
CD1366271
CD1373988
CD1380944
CD1371502
CD1401574
CD1374132
CD1366604
CD1373031
CD1365016
CD1368704
CD1382912
CD1383655
CD1371385
CD1367972
CD1400477
CD1385120
CD1372907

NAMEOFTHECANDIDATE
VADIRAJG
SUSHILKUMARI
DUMASWALAMOHILASHOKKUMAR
ATULKUMAR
NAVYASHREESKATTIMANI
HEMAJAMAMIDALA
SHWETHAM.S
VARTIKAKANJANI
RAJESHRADHAKRISHNAHAVALDAR
APOORVADS
APOORVA D S
MAHESHKKATAKBHAVI
ITIKAKABRA
MANASAS
SHRUTINANDIGONNANAVAR
CHAITANYALATASINGH
SANAGAMEGHANA
KIRANUNAVALGATTI
ROSHANLALGOPE
ABHISHEKCHAUDHARY
BHARATHNAGN
BHARADHWAJRAVINDHRAN
CHETHANR
NAVEENKUMAR
MAKASARWALAMURTAZAABBASBHAI
MANISH.R
SUJONITHAJOHN
MANGILAL
VIJAYASHREIV
VINAYPRASADMH
DAMACHARLASWETHA
DARSHANU
PALLAVIHP
NAVEENKUMARSR
VISHWAVIJETHK
SWETAYANKANCHI
SHIVANGI GANJOO
SHIVANGIGANJOO
ASRARAHMED
SUCHETASURESH
RITESHYADAV
PRIYANKAVK
ADITYANARAYAN
PUNITHN
SHASHIVARMAD
MADHUSUDHANSN
NITIKAYADAV
PATHEJESWINI
KIRANARABALLI.R
NEHASAROHA
VARTIKAAGRAWAL
UDAYKIRANREDDY.R.
RICHAJAIN
ASHIKABL
TILAK N
TILAKN
SHIWAANEEGUPTA
NIRMALAK
JYOTI
SUYASHKRISHNASINGHANIA
NIKHITACVED
RAJASHEKARVITTALMALI
SUMITKHATRI

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
TamilNadu
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page24of146

DOMICILESTATE
Karnataka
Odisha
Gujarat
UttarPradesh
Karnataka
AndhraPradesh
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
Karnataka
Rajasthan
AndhraPradesh
Karnataka
Jharkhand
MadhyaPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Gujarat
Karnataka
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
Karnataka
Telangana
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
D lhi
Delhi
Karnataka
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Haryana
Karnataka
Karnataka
Delhi
UttarPradesh
Karnataka
MadhyaPradesh
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Bihar
Maharashtra
Karnataka
Karnataka
MadhyaPradesh

SCORE(OUTOF1500)
1077.7139
1077.6967
1077.66
1077.4081
1077.2188
1077.2032
1076.9515
1076.9179
1076.778
1076.6668
1076 6668
1076.5494
1076.4403
1076.3689
1076.2205
1076.2078
1076.162
1076.0857
1076.0542
1076.0395
1075.9182
1075.8704
1075.8424
1075.8274
1075.7583
1075.4563
1075.4483
1075.1983
1075.1849
1075.1816
1075.0577
1074.7707
1074.5533
1074.5474
1074.4711
1074.4674
1074 456
1074.456
1074.39
1074.3435
1074.3415
1074.2061
1073.681
1073.4934
1073.3686
1073.3263
1073.1652
1073.0855
1073.0176
1072.6003
1072.476
1072.2444
1072.2425
1072.1175
1072 0544
1072.0544
1071.99
1071.9795
1071.9263
1071.8137
1071.7561
1071.6827
1071.6268

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500

TESTINGID
CD1470952
CD1396620
CD1422461
CD1385699
CD1411040
CD1382251
CD1393809
CD1368884
CD1370197
CD1398848
CD1379870
CD1375367
CD1375042
CD1410703
CD1383152
CD1381327
CD1390807
CD1367164
CD1382715
CD1400159
CD1370484
CD1367212
CD1373726
CD1414155
CD1374430
CD1415877
CD1369850
CD1399689
CD1458308
CD1419198
CD1436823
CD1410093
CD1384959
CD1371823
CD1367819
CD1369697
CD1366755
CD1399183
CD1391534
CD1365515
CD1363999
CD1367462
CD1369161
CD1369445
CD1424440
CD1386036
CD1378763
CD1403936
CD1364453
CD1378966
CD1392757
CD1379021
CD1477222
CD1408979
CD1379349
CD1382530
CD1373645
CD1371826
CD1376117
CD1421802

NAMEOFTHECANDIDATE
TARASINGH
ANSHIKAJINDAL
NAMRATAA
PRAFULLACHANDRAHOOGAR
PRUTHVIH.K.
NANDHINIGL
NAGESH
RAVISHANKARBM
SHRAVANKUMARKR
ANANDS
ANAND S
ROOPESHY
MANJUNATHBARKER
HEMAAV
SONALISINGH
SRILATHAV
SUJATATOMAR
ANNEMONGA
ABDULRAUFABID
RAHULKUMARCHAKRAVARTY
VIJAYVITHALMUNDEWADI
SOUMYAMUTTAPPAALALAGERI
SHWETHASP
SHASHANKBAID
KODGESACHIDANANDSUBHASHRAO
APURVA
ASHITHAAV
BANDI BHARATH KUMAR REDDY
BANDIBHARATHKUMARREDDY
SUDHANSHUSHEKHAR
MANISHRATHI
AKASHTANDON
JAGADISHHM
SWATIATROLIA
NISCHALAS
SOORAJPURANDARE
AKSHAYCHANDRASHEKARGUNDALLI
DR ANKUR GUPTA
DR.ANKURGUPTA
PRIYANKAHOLLAPN
ANUMITABISWANATHCHATTERJEE
GITANJALILUCILLEA.REBELLO
NEENACHRISWILLIAM
MANISHCHOUDHARY
HARISHAHL
MANOJKUMARN
DIVYAMARYGEORGE
GEETHA.N
SNEHAKUMARI
INAYATHULLAKHAN
HEMANIVIJAY
DARSHANYALLAPPAJOTIBANNAD
VISHAL
PRANJALPRASHANTMELGE
HSPRAVEENA
RAHUL RANJAN
RAHULRANJAN
VIKRAMREDDYG
JEFFREYLEWIS
SHWETASINGH
ANITHAC
PRABHARSRIVASTAVA
SWATIKANCHAN
SWAPANDEEPMAKKAR

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Maharashtra
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Maharashtra
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
TamilNadu
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page25of146

DOMICILESTATE
Jharkhand
Chhattisgarh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Odisha
AndhraPradesh
UttarPradesh
Punjab
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
Karnataka
Jharkhand
UttarPradesh
UttarPradesh
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Utt P d h
UttarPradesh
Karnataka
WestBengal
Karnataka
Kerala
Rajasthan
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Uttar Pradesh
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Bihar
Punjab

SCORE(OUTOF1500)
1071.4551
1071.379
1071.33
1071.2676
1071.0972
1070.8305
1070.6289
1070.536
1070.2561
1070.1908
1070 1908
1069.9464
1069.8843
1069.7968
1069.7651
1069.5136
1069.2116
1069.0465
1068.9806
1068.9604
1068.8981
1068.8767
1068.8402
1068.7896
1068.7603
1068.7597
1068.7446
1068.7279
1068.6454
1068.6224
1068.598
1068.4614
1068.4289
1068.3916
1068.3467
1068.2355
1067 9994
1067.9994
1067.8102
1067.8018
1067.6947
1067.6192
1067.4607
1067.4146
1067.4098
1067.3806
1067.3577
1067.3016
1067.2566
1067.2405
1067.2178
1067.0248
1066.7531
1066.6862
1066 6438
1066.6438
1066.6342
1065.88
1065.7779
1065.5648
1065.4179
1065.387
1065.2957

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560

TESTINGID
CD1419329
CD1365192
CD1397601
CD1363405
CD1379986
CD1418312
CD1384156
CD1386173
CD1404318
CD1412251
CD1434808
CD1461870
CD1375596
CD1364680
CD1362780
CD1368800
CD1370350
CD1413302
CD1397756
CD1462267
CD1373720
CD1377126
CD1382706
CD1371914
CD1363292
CD1390585
CD1470674
CD1370548
CD1363180
CD1415834
CD1391966
CD1368520
CD1390486
CD1409219
CD1364775
CD1413509
CD1405831
CD1369154
CD1388196
CD1442735
CD1366845
CD1365097
CD1400015
CD1372362
CD1479296
CD1399164
CD1413270
CD1363608
CD1371452
CD1377551
CD1411400
CD1364264
CD1363662
CD1379787
CD1384851
CD1370462
CD1387080
CD1365455
CD1389160
CD1373844

NAMEOFTHECANDIDATE
GIRISHNK
DIVYAD
RAVIAMBEWADI
GEETHANJALI.G
EBBYKSEBASTIAN
SIDDARAJUHS
SNEHAKUMARI
MOHDAKRAMQURESHI
AKASHJ
GIRISHKL
GIRISH K L
SUBRATKUMARBALIARSINGH
TARUNCHAUHAN
VIKRANT
SHYAMAKRISHNAN
NIKHILVALLATHUKARANMATHEW
NPRAJEETHRAO
MYTHRINAG
AISHHWARRYAUMESHCHANDARAG.
ANSHIKAGUPTA
KEERTHANAGANGADHARAN
RAGHAVENDRAVATHAR
MADHUAB
SWAPNILSHRESTHARAI
ABDULKALAMSHAREEFAK
RONAKDAGLIA
MADHUM
PRADEEP KUMAR TEMANI
PRADEEPKUMARTEMANI
SHRUTHID
GAURAVPRASAD
SANDEEPKUMARAG
SHAKUNTALAHALLI
KIRAN
SHABNAMSABOOBACKER
BALAPPAGOUDAPATIL
NANDITAKAUSHAL
SIREESHA SATTI
SIREESHASATTI
RASHMIKN
VIKRAMNS
SWETHAR
NEHAASMAHR
PENNARUSHIVARDHANREDDY
STUTISHARMA
SWATIKUMARI
HARSHITHATAYI
KAJALPRIYA
SINDHUBN
JASMEETGILL
SONALIVIJAYHUILGOL
SHALLUGOEL
AVINASH.S.D
SHIVASHARANABIRADAR
YATHEENDRAV
MANOHARA ANANTHA PRABHU
MANOHARAANANTHAPRABHU
VIDISHAKEDIA
NANNAPANENIMEGHANA
MOHAMMEDKASHIFHABEEB
DR.ABHISHEKKUMARBERWAL
DEEPESHAGRAWAL
KIRANKUMARBHOVALE
ANILS

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page26of146

DOMICILESTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Odisha
Rajasthan
Haryana
Kerala
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
MadhyaPradesh
Haryana
Karnataka
Karnataka
Bihar
Kerala
MadhyaPradesh
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
TamilNadu
Karnataka
UttarPradesh
A dh P d h
AndhraPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
MadhyaPradesh
Bihar
Karnataka
Bihar
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Delhi
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Jharkhand
Telangana
Karnataka
Rajasthan
MadhyaPradesh
Karnataka
Karnataka

SCORE(OUTOF1500)
1064.9268
1064.8905
1064.8851
1064.8043
1064.674
1064.6614
1064.6418
1064.0682
1064.0076
1063.298
1063 298
1063.2946
1063.0336
1062.5514
1062.4532
1062.3332
1062.2657
1062.0416
1061.8451
1061.8345
1061.7195
1061.6725
1061.3856
1061.3047
1061.1565
1061.1281
1061.0895
1061.085
1061.078
1061.0454
1061.0239
1060.7652
1060.7425
1060.6796
1060.593
1060.5189
1060 4863
1060.4863
1060.3747
1060.3531
1060.3432
1060.3344
1060.3017
1060.2125
1059.9976
1059.9326
1059.8459
1059.828
1059.7818
1059.762
1059.6938
1059.668
1059.5855
1059.5714
1059 4008
1059.4008
1059.3768
1059.3512
1059.0172
1058.9223
1058.8605
1058.8194
1058.7515

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620

TESTINGID
CD1391813
CD1370142
CD1406249
CD1369576
CD1369631
CD1398631
CD1405900
CD1379966
CD1370550
CD1385682
CD1363080
CD1402741
CD1398997
CD1387294
CD1390856
CD1402384
CD1381833
CD1391635
CD1393252
CD1398703
CD1442320
CD1386582
CD1385074
CD1413867
CD1376442
CD1427562
CD1379439
CD1389375
CD1385573
CD1409368
CD1397046
CD1373037
CD1413385
CD1383938
CD1375082
CD1382429
CD1458457
CD1417736
CD1390323
CD1429021
CD1368959
CD1369278
CD1367763
CD1439228
CD1415290
CD1385701
CD1371155
CD1413908
CD1397721
CD1400029
CD1388269
CD1371310
CD1387168
CD1367669
CD1372399
CD1418495
CD1375903
CD1380993
CD1408098
CD1363000

NAMEOFTHECANDIDATE
BHANUSHREEH
GIRISHKUMARKN
VISHWAJYOTSNAMISHRA
SHREESHAILBB
ANURADHAP
KARTIKEYTYAGI
RASHMIBPATIL
SAGNIKABISWAROOPUKIL
PSANDHYAKAMESWARI
REKHAH.G.
REKHA H G
VAMSHIDHARANP
VIDYADISHSBAGALKOT
PRADEEPCJADAR
SANTOSHASHOKVIBHUTE
ABHISHEKKUMARSINHA
RAJESHKUMAR
ANUSHADS
AKASHRAWAT
DASARAPULOHITH
SHRIMAYEESHARMA
NISHANTDESHPANDE
ARPITGOVIL
ASHWINIBPRITHVI
SHRUTHIDECHAMMA
VINAY
ASHUTOSHJHA
VISHAL BARADWAD
VISHALBARADWAD
SUMANGALAS
SMRITINATHANI
BRUNDAS
KARANRAJPAL
NIKHILS
VINAYKUMARSI
JYOTIPANNU
RADHIKAMS
SUSHMITA
PRASHANTHKUMARM
SIDDARTHAK
KAVYAKG
RASHMIMANI
SATISHHOLLAVR
GEOMOLKURIAN
DEEPIKASP
DHANWINRSHETTY
RAEESATANVEER
KAUSHIK.P
BHUVANESHR
PIYUSHPUSHKARSINGH
TULIKACHOUHAN
SNITINKUMARREDDY
VINDYAB.J.
BHARATHMNAIK
DR GURURAJU D
DRGURURAJUD
SUMAYYAUZMAROOHI
KARTHIKEYANS
RIYABHATTACHARYA
ASHWINI.B.M
RAHULSINGHR
AYUSHRAJ
SONAMCHAUDHARY

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page27of146

DOMICILESTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
WestBengal
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Rajasthan
Karnataka
Uttarakhand
Telangana
UttarPradesh
Karnataka
Delhi
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
Delhi
Kerala
Karnataka
Haryana
AndhraPradesh
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Jharkhand
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Jharkhand
Chhattisgarh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Rajasthan

SCORE(OUTOF1500)
1058.6875
1058.5484
1058.4944
1058.3848
1058.3137
1058.254
1058.2089
1058.0656
1057.5112
1057.4419
1057 4419
1057.2646
1056.9951
1056.9819
1056.8927
1056.8817
1056.5465
1056.5203
1056.4387
1056.1427
1056.0357
1055.9679
1055.9614
1055.7954
1055.4284
1055.3883
1055.3757
1055.2393
1055.2393
1055.1347
1054.7441
1054.6856
1054.6698
1054.6062
1054.5995
1054.5531
1054 5132
1054.5132
1054.3374
1054.2959
1054.2127
1054.0214
1053.9775
1053.9076
1053.9007
1053.8581
1053.8285
1053.7455
1053.6071
1053.5501
1053.5295
1053.3235
1053.2365
1053.2192
1053 1977
1053.1977
1052.851
1052.5113
1052.5006
1052.395
1052.1954
1052.0017
1051.9927

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680

TESTINGID
CD1371028
CD1380309
CD1382430
CD1436179
CD1397775
CD1365246
CD1385912
CD1372515
CD1403787
CD1386611
CD1443782
CD1378243
CD1384172
CD1450906
CD1363424
CD1401914
CD1419252
CD1407106
CD1432477
CD1372777
CD1472812
CD1368740
CD1383147
CD1403183
CD1380788
CD1390953
CD1395205
CD1385208
CD1416323
CD1369268
CD1391980
CD1381279
CD1367551
CD1373005
CD1462179
CD1382322
CD1474040
CD1388535
CD1470836
CD1363551
CD1379221
CD1383472
CD1407572
CD1369658
CD1368154
CD1414847
CD1378591
CD1394125
CD1372771
CD1416425
CD1385282
CD1362453
CD1363992
CD1368909
CD1441543
CD1371083
CD1388637
CD1366669
CD1375235
CD1371970

NAMEOFTHECANDIDATE
PRADEEPNAYAKH
VIJAYSKULKARNI
RNIKHILKUMARPATNAIK
NIKHILBHATT
VINAYKUMARP
HARMEETSINGHSALUJA
VEENASHREEBHAT
CHANDANAMS
TIRUMALRAOPATWARI
SHOBHAPARAMESHWARBHAT
SHOBHA PARAMESHWAR BHAT
DEEPTIYADAV
ALAGAPPANRANJITHRAMASWAMY
SUSHMAHK
MITHLESHKUMARSINGH
CHRISTINAAVRILGOVEAS
COLACOROSHANGRATIANFRANCISRONALDHARRIS
ANSHUKUMAR
YEJJUSRAVAN
RAMNEEKMITTAL
SPURTHISJAVALI
MALINIK.P
SHUBHA
SYEDSHADANALIHASHMI
SUSANNIVIA
THODIMAPRATHIBAREDDY
KOSINEPALLICHARISHMA
SAVITA.B.PATIL
NAGAVENIMYDURKALLIMATADA
PRIYAVRATARAJASBURAMANYA
CHAITRAMP
VIKASHLAKHMANIA
NIRAJSINGH
SYEDAHRARRAJA
LIBINSCARIYA
MANOHARRAMATHREY
AVINASH S
AVINASHS
JAIKUMAR
LOHITHYADAVR
BALEKUNDRIPADMAJACHANGDEV
TRISHDEEPSINGHGREWAL
KIRANBADIGER
VEENAPATTAR
MADHURIDINDALKOPPA
SHASHANKSHARMA
MUBASHIRAJANVEKAR
ATHIRAPRAMOD
KIRANK
SHASHANKGUPTA
AKASHB
BINDURANIGS
ARPITASANIKOP
JOBINJACOBJOB
PULIPAKA RAM SNEHITH
PULIPAKARAMSNEHITH
MANJUNATHASWAMYPV
NAVEENA
ANANDVARDHAN
NIDHISINHA
PREETISHANKARMALAPURE
ABDULBASITH
FARHANAAZ

MBBSSTATE DOMICILESTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
Karnataka
Karnataka
MadhyaPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
TamilNadu
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
Telangana
Karnataka
Haryana
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
AndhraPradesh
Karnataka
AndhraPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Odisha
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Telangana
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
K l
Kerala
Karnataka
Haryana
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Punjab
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Chhattisgarh
Karnataka
Karnataka
AndhraPradesh Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Telangana
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page28of146

SCORE(OUTOF1500)
1051.9856
1051.846
1051.7971
1051.3904
1051.3218
1051.24
1051.2253
1051.2066
1051.2042
1051.1946
1051 1946
1051.07
1051.0513
1051.0429
1051.0122
1050.914
1050.913
1050.8689
1050.8403
1050.6896
1050.6695
1050.6174
1050.5007
1050.4857
1050.4283
1050.4246
1050.3731
1050.3692
1050.2933
1050.2617
1050.2352
1050.1431
1049.8725
1049.8327
1049.7351
1049.7316
1049 7
1049.7
1049.6932
1049.4643
1049.4329
1049.3223
1048.9683
1048.9119
1048.7768
1048.7568
1048.7461
1048.7321
1048.7004
1048.6463
1048.6406
1048.6325
1048.5782
1048.4193
1048 1922
1048.1922
1048.1685
1048.0774
1047.9942
1047.9804
1047.968
1047.5936
1047.4253

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740

TESTINGID
CD1369255
CD1389178
CD1388163
CD1364086
CD1438995
CD1365639
CD1403193
CD1365604
CD1391146
CD1396401
CD1420960
CD1362710
CD1363598
CD1419737
CD1364795
CD1407600
CD1371110
CD1371272
CD1368259
CD1414391
CD1376075
CD1466189
CD1411281
CD1372292
CD1435249
CD1444996
CD1407965
CD1379219
CD1367850
CD1403987
CD1446148
CD1406137
CD1366973
CD1365454
CD1408367
CD1362216
CD1397846
CD1386554
CD1363264
CD1378005
CD1369715
CD1411700
CD1377277
CD1380311
CD1378875
CD1370061
CD1391905
CD1413051
CD1362602
CD1395542
CD1384450
CD1378274
CD1380756
CD1378858
CD1376080
CD1420754
CD1421921
CD1411791
CD1369769
CD1388032

NAMEOFTHECANDIDATE
SNEHAKUMARI
NITHINKUMARMP
TEJASWINIM
MANISHGARG
SANCHITHAG
MYTHREYIMU
SUMINIGAM
DIVYADINAKARA
SARDARADHIKANARSINGDAS
NEEMASANDRADIAS
NEEMA SANDRA DIAS
PRIYANKASMINAJAGI
YOGESH
ANADIGUPTA
LAKSHMINARAYANANK
NEETHUS
SNEHASHRESHTH
BHAGAWANTHKUMARBPATIL
SUDHAMRSHETTY
ASHAMN
ANNUSINGH
SYEDAHMED
JULIANJOSEPH
NIVEDITASWAMY
BHARGAVID
SUSHMAHP
LOKESHMENGHANI
ARAVIND GOWTHAM
ARAVINDGOWTHAM
MURALIDHART
KAVANAG
GANGAPOOJAGANAPATIKOORSE
MOHAMMADUMAIRATTAR
SHARANABASAVA
LEKSHMISANTHOSH
SHRUTIVASWANI
MINAKSHIKUMARI
MANAS SAHA
MANASSAHA
DR.RESHMAANADAF
SALMANMBEIG
MADANJOSHI
HARISHKUMARK
MRUDULA.T
MANJITBARNBAL
AMRUTHAJH
ASHAKUMARI
PRASHANTYADAHALLI
MANJUNATHKM
SOUMYANAYAK
ANISHKHAN
SRIDHARA.D.S
TEJDEEPDUDDE
SHIVANIJAIN
SAMEERSHARMA
BHALSOD MAULIK DINESHBHAI
BHALSODMAULIKDINESHBHAI
JOSLITAMARSHADSOUZA
NANDINISINGHTANWAR
ANAFATIMA
VISHNUVARDHANVOJELLA
VEERAMMA
DIVYAJAIN
SAGARBHARAMAKKANAVAR

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
TamilNadu
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page29of146

DOMICILESTATE
Jharkhand
Kerala
Karnataka
Delhi
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Maharashtra
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
Kerala
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
MadhyaPradesh
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
Rajasthan
Bihar
W tB
WestBengal
l
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
Karnataka
Haryana
Punjab
Gujarat
Karnataka
Karnataka
Delhi
Telangana
Karnataka
MadhyaPradesh
Karnataka

SCORE(OUTOF1500)
1047.2506
1047.1945
1047.0457
1046.8762
1046.6826
1046.677
1046.5161
1046.3977
1046.3804
1046.3678
1046 3678
1046.1467
1045.6901
1045.6063
1045.3576
1045.2093
1045.1839
1045.1462
1044.9178
1044.8363
1044.7721
1044.6729
1044.6579
1044.6391
1044.529
1044.5058
1044.3953
1044.2864
1044.2497
1044.2371
1044.1995
1044.1471
1044.035
1043.9363
1043.9269
1043.8944
1043 8913
1043.8913
1043.7566
1043.7007
1043.5299
1043.5215
1043.4898
1043.3265
1043.233
1043.083
1042.9945
1042.8594
1042.5044
1042.4761
1042.4563
1042.4418
1042.3698
1042.3671
1042 3513
1042.3513
1042.298
1042.2324
1042.1094
1042.0705
1041.9716
1041.6665
1041.6488

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800

TESTINGID
CD1423023
CD1395150
CD1398183
CD1376846
CD1365663
CD1367387
CD1369761
CD1378541
CD1385464
CD1394752
CD1391378
CD1474724
CD1362598
CD1364939
CD1363189
CD1371409
CD1369509
CD1440309
CD1371103
CD1372286
CD1400817
CD1395343
CD1394230
CD1382506
CD1396470
CD1485627
CD1383076
CD1371249
CD1459379
CD1363705
CD1407025
CD1367875
CD1392331
CD1387576
CD1363438
CD1442004
CD1374799
CD1452834
CD1368457
CD1363408
CD1386019
CD1399356
CD1372214
CD1369512
CD1440311
CD1425167
CD1407551
CD1375939
CD1376430
CD1387344
CD1363928
CD1377705
CD1378428
CD1372896
CD1413217
CD1363910
CD1391816
CD1394190
CD1402415
CD1397725

NAMEOFTHECANDIDATE
MADHAVIDUGGIRALA
ABHINAYAMANEM
VADHIRAJKRISHNAJB
NITHYADINESH
NAVEENKUMARM
SAMRASAHU
NEHATIWARI
ARJUNJV
DAMODARREDDYY
ASHWINISHASTRY
ASHWINI SHASTRY
SREERAJASOK
ISHARANI
ROHITCHANDRAVADANSHETH
DEEPAKNRAVANIKAR
AMITKUMAR
RAGHUYA
KRUTIKAAINAPUR
BIJENDRAKUMARYADAV
ARPITHAR
NIHARIKA
RAJESHBN
SNEHARAMESH
RAKSHITHRN
KALYANIPREMCHANDRA
GARIMA
PRATHVIMRAJBU
ROSHNI RAVINDRA RAI
ROSHNIRAVINDRARAI
POULOMIGHOSH
ABHISHEKAGGARWAL
BADREALAMKHAN
SUPRIYABANERJI
SUDHIRKUMAR
GURVICHAUHAN
KMVIDYASHREE
ADILFAROOQ
SANJAY GOUDAPPA SANGAVI
SANJAYGOUDAPPASANGAVI
NAVEENKUMARRA
YGOUTHAMRAJ
PRATHIKSHAB.RAO
ATULASHISH
SHWETHAB.M.
DIVYASK
MANISHAMK
KISHANREDDYER
AJITHKUMARM
SHRIPRIYAPGADWALKAR
NOAMAANMUHAMMED
SRIKANTHAK
RUMANASULTANA
ADARSHMEHER
VIMALAPREETHI.F
N.ABHILASH
SANTOSH C K
SANTOSHC.K
NITHIN.D
PRANIDHASHREEC.A.
SUHRUTHPRASADTM
BHARATHKUMARS
AANYA
BHARATHBG
PATELSURESHBHAIDAJABHAI

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page30of146

DOMICILESTATE SCORE(OUTOF1500)
AndhraPradesh
1041.6034
Karnataka
1041.4661
Karnataka
1041.2778
Karnataka
1041.2674
Karnataka
1041.1448
Karnataka
1040.8368
Bihar
1040.8153
Karnataka
1040.7479
AndhraPradesh
1040.6241
Karnataka
1040.5112
1040 5112
Kerala
1040.444
Bihar
1040.3945
Karnataka
1040.3667
Karnataka
1040.354
UttarPradesh
1040.3252
Karnataka
1040.2907
Karnataka
1040.2419
Jharkhand
1040.1341
Karnataka
1039.9093
Bihar
1039.889
Karnataka
1039.7498
Karnataka
1039.7448
Karnataka
1039.7298
Karnataka
1039.685
Haryana
1039.5155
Karnataka
1039.4896
Karnataka
1039.4561
WestBengal
1039.4377
Delhi
1039.0735
Karnataka
1038.9303
UttarPradesh
1038.5641
Bihar
1038.4638
Rajasthan
1038.1721
Karnataka
1037.9897
Karnataka
1037.9656
K
Karnataka
t k
1037 5959
1037.5959
Karnataka
1037.5738
Telangana
1037.5699
Karnataka
1037.5623
Jharkhand
1037.5164
Karnataka
1037.4175
Karnataka
1037.3241
Karnataka
1037.2996
Karnataka
1037.1768
Karnataka
1037.1463
Karnataka
1037.132
Karnataka
1037.1205
Karnataka
1037.0119
Karnataka
1036.9342
Odisha
1036.797
Karnataka
1036.6924
Karnataka
1036.6924
Karnataka
1036 6811
1036.6811
Karnataka
1036.6699
Delhi
1036.6514
Karnataka
1036.5922
Karnataka
1036.5266
HimachalPradesh
1036.2722
Karnataka
1036.2102
Gujarat
1036.186

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860

TESTINGID
CD1391133
CD1424246
CD1416873
CD1420647
CD1405392
CD1387887
CD1370324
CD1391660
CD1463691
CD1377872
CD1401745
CD1376675
CD1366100
CD1406944
CD1392077
CD1371954
CD1368813
CD1412116
CD1382094
CD1367647
CD1440326
CD1416219
CD1399674
CD1378433
CD1363183
CD1401996
CD1419520
CD1362911
CD1369613
CD1364094
CD1367555
CD1415539
CD1381223
CD1362198
CD1394623
CD1364844
CD1380174
CD1386677
CD1407424
CD1407482
CD1383128
CD1382272
CD1409943
CD1455799
CD1402784
CD1365818
CD1389277
CD1388023
CD1390091
CD1363441
CD1363553
CD1373142
CD1380709
CD1431198
CD1417177
CD1443756
CD1426276
CD1447605
CD1409327
CD1363186

NAMEOFTHECANDIDATE
PADMINIDB
NITHINNARAYANAN
PRIYA
RAJSHEKAR.P
ARPITSRIVASTAVA
SHUBHASUPRIYA.A
BHATMANALIRAMANA
NITHYANANDM
SHREEDHARNC
SHIWANIYADAV
SHIWANI YADAV
RIFATAZYEEMKHAN
SANJANAJM
SRIVIDYAB
NASREENBANU
MANDEEPBHUKAR
SINDHUS
SUMANTHU
SHADABHUSAIN
BANDIHARITHA
SAHADEV.H.K
AYUSHJAIN
KONDAREDDYRADHIKA
NAGAPPA
VANSHIKABALANI
RAKHESHM
NISCHALGJ
DR DAULAT SINGH CHAUHAN
DRDAULATSINGHCHAUHAN
SRIRANJANIKS
RITESHVENKATESHKUMAR
NIDHINVARGHESE
SUNILKUMARTR
SANDEEPKUMARSINGH
JNANAPRASUNABMS
BHASKARM
GANESHKOPPAD
SHASHIDHAR REDDY D
SHASHIDHARREDDYD
SHARATHCHANDRAKK
AKRITIKOMAL
SAHANARAMESH
MEGHANAT
SPANDANASPARDIKAR
KANCHANSHRIKANTTOPGI
MADHUSUDHANK
SHASHANKSHEKHAR
ANKITAGRAWAL
ANUSHASHARMAPS
NISHANTGUPTA
ASIYAZEBA
VARUNMUDDASANI
JITENDRAKUMAR
MARIDASTOMTHOMAS
GANRAJBHATS
SHREEDEVI BADAGI
SHREEDEVIBADAGI
BHAVYAB
AYESHAGULZAR
KRISHNAPRIYAANANDPAI
AHMEDZELSHAN
SHANTKUMARI.B
KHAJABANUYUSUFHUGAR
DARSHANVSHETTY

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
TamilNadu
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page31of146

DOMICILESTATE
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
TamilNadu
Karnataka
UttarPradesh
Uttar Pradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Haryana
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Chhattisgarh
Karnataka
Rajasthan
AndhraPradesh
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
Karnataka
Jharkhand
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
T l
Telangana
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
MadhyaPradesh
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Rajasthan
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka

SCORE(OUTOF1500)
1036.1355
1035.8162
1035.712
1035.6766
1035.6015
1035.3711
1035.2563
1035.0063
1034.9765
1034.9755
1034 9755
1034.7303
1034.4182
1034.376
1034.3691
1034.2258
1034.2077
1034.1319
1034.0321
1033.9198
1033.5536
1033.4934
1033.4511
1033.3892
1033.2093
1033.1565
1033.1231
1032.9992
1032.9512
1032.8882
1032.8666
1032.6451
1032.5768
1032.2006
1032.1449
1032.1339
1032 0552
1032.0552
1032.0261
1031.9798
1031.7821
1031.7136
1031.1064
1031.0192
1031.002
1030.9683
1030.9034
1030.8811
1030.8295
1030.7191
1030.3032
1030.2989
1030.1604
1030.1358
1030 1234
1030.1234
1030.1049
1030.0894
1030.0499
1029.9217
1029.8773
1029.6549
1029.6045

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920

TESTINGID
CD1375936
CD1378684
CD1372470
CD1403242
CD1387195
CD1370611
CD1383631
CD1435797
CD1367316
CD1382488
CD1366335
CD1382469
CD1364967
CD1412670
CD1380375
CD1378524
CD1366847
CD1437111
CD1387530
CD1400379
CD1416303
CD1412207
CD1397328
CD1368841
CD1384184
CD1363404
CD1371673
CD1379960
CD1385676
CD1366622
CD1382490
CD1369450
CD1408901
CD1386366
CD1368102
CD1397928
CD1364577
CD1374520
CD1392091
CD1398752
CD1368368
CD1363513
CD1416973
CD1415875
CD1374774
CD1395861
CD1381466
CD1378527
CD1410031
CD1385310
CD1376389
CD1393016
CD1374573
CD1386269
CD1448140
CD1364883
CD1461751
CD1397499
CD1406615
CD1369985

NAMEOFTHECANDIDATE
AMMARAHFALAK
YADALLARAMAGOPALNIKHILCHAKRAVARTHY
DEVESHKUMARTIWARI
RALLAPALLISPANDANA
ANKITAGGARWAL
SHARVANIS
AKHILESHHUMNEKAR
HARSHASHRIVASTAVA
ARSHITARAMESHSHIDAGANAL
SWARNIM
SHIVARANJANCHANDRAPPABALI
AMRUTHVARSHINIINAMADAR
CHARUDWIVEDI
AYISHAAFREEN
JAGADISHA
PRARTHANARAMAVANA
BHARATKUMARHINDINAMANI
GOVINDMADHAV
SHRADHAPAWAR
AKSHATHACN
VARSHA.N.RAJ
TUMULNANDAN
RAHULUPADRASHTA
RAHULGOWDANR
DEEPTAVNARAYANAN
VINEETAGAUTAM
BETSY A JOSE
BETSYAJOSE
KATAKAMSAGAR
PRERNASINGH
ANSHITADUBEY
SHWETHA.C
SHETTYKARTIKHARIPRASAD
ANKURKHANNA
KEERTHANRAO
TOMPARUPPALLILKURIAN
DR POOJA CHAURASIA
DRPOOJACHAURASIA
JOSEPHBABU
MALLANAGOUDAKPAVADIGOUDRA
VARUNRAJPAL
OMPRAKASHVISHWAKARMA
SHRIKANTHDMEWUNDI
ABHISHEKM
AMEENSHAMSM
RISHUKUMARI
SARABJEETCHHABRA
ANUPS
RUKSARBANU
VIVEKMOLKERE
SHILPVERMA
ANUPAMAGONJHU
VINAYNAIK
SANTOSHPATTAR
SANATH KUMAR S G
SANATHKUMARSG
HSSURAJKUMAR
JAGDISHKUMAR
RAZIYAM
AMITKUMAR
ANKITJAIN
DEVIKACHENNAKESHAVA
ANKITRAJ

MBBSSTATE DOMICILESTATE
Karnataka
Jharkhand
OtherforForeigKarnataka
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
AndhraPradesh
Karnataka
Haryana
Karnataka
Karnataka
Karnataka
MadhyaPradesh
Karnataka
Chhattisgarh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Haryana
Karnataka
Karnataka
Karnataka
TamilNadu
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Kerala
Karnataka
Telangana
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
MadhyaPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Haryana
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
K
Karnataka
t k
Utt P d h
UttarPradesh
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Chhattisgarh
Karnataka
Jharkhand
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Haryana
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar

Page32of146

SCORE(OUTOF1500)
1029.5207
1029.3495
1029.3154
1029.3069
1029.2978
1029.2299
1029.1641
1029.1501
1029.0822
1029.0075
1029 0075
1029.0024
1028.9187
1028.5063
1028.308
1028.2419
1028.1155
1027.9483
1027.927
1027.9009
1027.8771
1027.7326
1027.5075
1027.3353
1027.2242
1027.0496
1026.9898
1026.9378
1026.7584
1026.7511
1026.6526
1026.5297
1026.4358
1026.361
1026.3471
1026.281
1026 2628
1026.2628
1026.1349
1025.8621
1025.2637
1025.1969
1025.1812
1025.1174
1025.0141
1025.0104
1024.9695
1024.9644
1024.9108
1024.6016
1024.5922
1024.5083
1024.4834
1024.4633
1024 3972
1024.3972
1024.371
1024.3539
1024.2858
1024.1981
1024.1919
1023.9478
1023.8274

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

TESTINGID
CD1413077
CD1407443
CD1382898
CD1366508
CD1364272
CD1373867
CD1386505
CD1362417
CD1375114
CD1477713
CD1438348
CD1418556
CD1363380
CD1478941
CD1416326
CD1406971
CD1369250
CD1391955
CD1379456
CD1363275
CD1390560
CD1399310
CD1380820
CD1392124
CD1370884
CD1364991
CD1363990
CD1380565
CD1445110
CD1412426
CD1367152
CD1393268
CD1371567
CD1440281
CD1401711
CD1412648
CD1424683
CD1377108
CD1392827
CD1367944
CD1401756
CD1397644
CD1398123
CD1416184
CD1374086
CD1369547
CD1408747
CD1363948
CD1386951
CD1368752
CD1429369
CD1370638
CD1371876
CD1369687
CD1362254
CD1377403
CD1366288
CD1457323
CD1402382
CD1377749

NAMEOFTHECANDIDATE
AFSHANTARANNUM
AKASHKUMARSHAH
NUTANANAIKTH
ANUSHASHETTY
AZHAKATHSURESHABHAY
RAMYAS
NEETIKUMAR
JENNIESARITHADAVID
NAGAMALLESH.C.S
SADASHIVHADKAR
SADASHIV HADKAR
MANJUNATHABK
DEEPTHIJOELLAFERNANDES
SHIVAKUMARAKC
SRIRAMMANCHIKANTI
VADDUSANJEEVAREDDY
RICHATODI
GRESHMAP
MAHALAXMIDESAI
SAJJAJAYASHREE
AMALFRANCIS
CHANDINISPRASADDS
DEEPTIMUJUMDAR
SHIVANGISINGH
ILYASABDULAZIZ
NISHANTHBS
PRADEEPBASAVARAJAPPAMUTTUR
RAHUL RAO M
RAHULRAOM
SHIVARAJSHANCHINAL
VINAYAKA
VISHNUKUMARSHARMA
PRAMODKUMARKK
RUMANATASNEEM
USHASV
SAGARTUNGAL
SIDDHARTHBANSAL
NIKHIL KHANTAL
NIKHILKHANTAL
CHAITRAKR
ANJALIPK
PARINITAGUPTA
DIVYAMANGAL
MOHITGUPTA
DIVYASHREEB
SAKADHEERAJKUMAR
RUBYSULTANA
BASAVAKUMAR
HARSHAKUMARSN
BHARATHG
PRANEETBARIKI
ABDULNASEERA
UTKARSHNPATTAR
SUMEETGUPTA
HARSHAVARDHANAV
APURVA RAO K S
APURVARAOKS
RAHULSHARMA
PAREEKSHITH.R
SRAVYAKALIJAVEDU
MAGANTIMONICARAM
CHAITHRAV
SHWETHASRAO
TEJASWIBL

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page33of146

DOMICILESTATE
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
Haryana
TamilNadu
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
AndhraPradesh
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
MadhyaPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Haryana
M dh P d h
MadhyaPradesh
Karnataka
Kerala
UttarPradesh
Rajasthan
Delhi
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Haryana
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Telangana
AndhraPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka

SCORE(OUTOF1500)
1023.7732
1023.7455
1023.7258
1023.6504
1023.5352
1023.33
1023.309
1023.2939
1023.2365
1023.2069
1023 2069
1023.1916
1023.0758
1023.034
1022.8592
1022.7884
1022.6549
1022.6101
1022.5894
1022.5419
1022.4545
1022.4106
1022.41
1022.1912
1022.1654
1022.0528
1022.025
1022.0119
1021.7906
1021.6195
1021.5723
1021.5212
1021.4035
1021.402
1021.272
1021.1922
1021 0898
1021.0898
1021.0684
1021.0074
1020.9666
1020.934
1020.5913
1020.4145
1020.2099
1020.1758
1020.0727
1020.0453
1020.0256
1019.9381
1019.7637
1019.7278
1019.7194
1019.6139
1019 4272
1019.4272
1019.3152
1019.1999
1019.1934
1018.9993
1018.9607
1018.9187
1018.7942

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040

TESTINGID
CD1382760
CD1377606
CD1364312
CD1382339
CD1416116
CD1414849
CD1423216
CD1388850
CD1371676
CD1397604
CD1411657
CD1383588
CD1362489
CD1362947
CD1476852
CD1430313
CD1422176
CD1374629
CD1366437
CD1389841
CD1410305
CD1407811
CD1406130
CD1433490
CD1387179
CD1393806
CD1384444
CD1424258
CD1371391
CD1376120
CD1371504
CD1372229
CD1381791
CD1402107
CD1403106
CD1417891
CD1425803
CD1373130
CD1362547
CD1383000
CD1373945
CD1394251
CD1439329
CD1395914
CD1367786
CD1420404
CD1373531
CD1366828
CD1382131
CD1383392
CD1370072
CD1374853
CD1448157
CD1365134
CD1385879
CD1374119
CD1367327
CD1363173
CD1368428
CD1373743

NAMEOFTHECANDIDATE
MSGANGASANKANGOUDAR
MEENUYADAV
SWETHAS
THAMMINASRINIVASNANNY
REEJARAJU
YUKTIBHARDWAJ
SUPRIYAM
VANDANA
KRISHNAKALYANREDDYJANUMPALLI
MAHESHK
MAHESH K
SMRUTHIVT
DEEPTHIMARIAMSAMUEL
DEVIDILEEP
LAXMIDESHPANDE
VIJETHI
ARCHITHAMENONPREMACHANDRAN
RESHMACHILLAL
ABHISHEK
ANOOPBADAREVAPPA
RAMYAVR
SUBHAMRANJANNARENDRA
KHUTEJATULKUBRA
MANASAD
MANISHTANEJA
BIBIAYESHAPATHAN
ALFIATABASSUM
ALOK VIJAY
ALOKVIJAY
ASHWINI
SIDDHARTHBHATTACHARJEE
AVINASHSINGH
YADUNANDANAG
SANJAYM
CHANDINISREELALITHACHINTA
SHALINIGARG
DIVYASHREER
NARKESHWAR NARAYAN
NARKESHWARNARAYAN
TREEPTI
VIBHORMALHOTRA
DEVASMITAGAIN
SURESHKUMARSINGH
NAVYASRI.C
RITUKUMARI
VIKRAM.S.D
SWATHIJR
TLIKHITHARAMYA
AMITJANGRA
NISHASAMANTHATHAMBUCHETTY
NISHCHITKN
SHRUTHICSHEELAVANTH
APOORVAMDHARMENDRA
VIDHYALAKSHMI.K
SOUMYABMULKIPATIL
PANKAJ SHAH
PANKAJSHAH
SHEENAYADAV
SANDHYAB
SWETAKUMARI
KUMARGOUDPATIL
ABHILASHL
STEFFIJENNIFERDCRUZ
MADHUSUDHANAB

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page34of146

DOMICILESTATE
Karnataka
Haryana
Karnataka
AndhraPradesh
Karnataka
Delhi
Karnataka
Karnataka
Telangana
Karnataka
Karnataka
Kerala
Kerala
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Odisha
Karnataka
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
Bih
Bihar
Bihar
Delhi
Karnataka
Bihar
Karnataka
Jharkhand
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Haryana
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Jharkhand
UttarPradesh
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

SCORE(OUTOF1500)
1018.5396
1018.4228
1018.353
1018.3212
1018.3052
1018.2828
1018.2811
1018.1959
1018.1764
1018.145
1018 145
1017.9156
1017.7395
1017.535
1017.4684
1017.2965
1017.2839
1017.2555
1017.1864
1017.0901
1016.9274
1016.8377
1016.7289
1016.6982
1016.6624
1016.6578
1016.6346
1016.6202
1016.6072
1016.5403
1016.2797
1016.2479
1016.191
1016.0537
1016.002
1015.9841
1015 9176
1015.9176
1015.6887
1015.5474
1015.5396
1015.4974
1015.4584
1015.4162
1015.4016
1015.2178
1015.0664
1015.0627
1015.0577
1015.0466
1015.0364
1015.0224
1014.9303
1014.8762
1014 8649
1014.8649
1014.8616
1014.847
1014.837
1014.8141
1014.7056
1014.6378
1014.631

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100

TESTINGID
CD1383044
CD1373291
CD1386846
CD1382095
CD1365298
CD1363185
CD1428427
CD1365761
CD1368998
CD1370261
CD1392799
CD1444634
CD1396180
CD1415945
CD1436295
CD1363971
CD1364733
CD1382924
CD1375421
CD1363236
CD1384190
CD1414535
CD1367279
CD1393789
CD1380221
CD1445230
CD1380906
CD1405952
CD1365819
CD1389454
CD1385718
CD1384347
CD1402990
CD1362325
CD1366744
CD1381106
CD1392181
CD1367468
CD1379764
CD1408878
CD1372835
CD1371994
CD1392811
CD1396182
CD1364100
CD1420042
CD1367460
CD1371234
CD1407676
CD1362869
CD1382557
CD1373939
CD1367189
CD1362666
CD1384819
CD1384568
CD1444267
CD1386389
CD1367429
CD1387330

NAMEOFTHECANDIDATE
ALLABAKSH
SUNITA
KSOURABH
CHMONICALAKSHMIPRIYANKA
AMRUTHSR
LAVEENAMARIAMJOHN
RANIJAWAHARGHALI
SNEHASOURABHA
PAVANKUMAR
ANJALIGOEL
ANJALI GOEL
DEEPTISHARMA
HARSHPRASOON
SUMITKUMARSAHU
SYEDMOHAMMEDMASOOD
SATEESHRAMESH
KRSANJEEV
NISHANTHK
QUDSIAMUNAWARI
SHRUTHIR
PRAVEENN
SHASHICHANDRABHURER
SHREYANKITAGI
SAURABHKARNAWAT
SUJITKUMARSAH
ANUJMANJUNATH
ANKITKUMARJAIN
AKANKSHA GAUTAM
AKANKSHAGAUTAM
ROOHEEZUBAIDHA
SURABHISINGHRAGHAV
ANULIZPETER
ASHWINICHAWHAN
ATHULYAKRISHNAKUMAR.K.T
SANTOSHKUMARSB
NOBINP.SOJAN
ANKITAGUPTA
ROHITH HOLLA K
ROHITHHOLLAK
SUMERSINGHSHEKHAWAT
NAVINKUMARLODHA
VEENABDIVATER
BHARGAVADINESHOMMI
MEENUP
ANUSHAREDDYR
JEEVITHAU
MOHAMMADABBAS
SIJISEBASTIAN
PADMAPRIYA
DHANYATHAGS
MANJUNATHAB
ABHISHEKSHARMA
DIVYAWAKODKAR
SRISHTISRIVASTAVA
SANJAYR
VINEETH MATHEW JOHN
VINEETHMATHEWJOHN
DEEPTHISREEDHARM
AMRITHAJSHETTY
MOHAMMEDNADEEMAFROZEMALLI
RAMPRASAD
VEENAPATWARDHAN
VENKATARAMIREDDYKOLLI
LAVANYAC

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Maharashtra
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page35of146

DOMICILESTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Uttar Pradesh
Telangana
Bihar
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
AndhraPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Maharashtra
MadhyaPradesh
WestBengal
Karnataka
Rajasthan
Rajasthan
Delhi
Maharashtra
Kerala
Karnataka
Kerala
Karnataka
Kerala
UttarPradesh
K
Karnataka
t k
Rajasthan
Jharkhand
Karnataka
AndhraPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
Telangana
Karnataka
Karnataka
Uttarakhand
Chhattisgarh
UttarPradesh
Karnataka
Kerala
AndhraPradesh
Karnataka
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
AndhraPradesh
Karnataka

SCORE(OUTOF1500)
1014.6197
1014.5491
1014.4601
1014.3653
1014.1853
1014.1637
1014.1519
1014.0965
1014.0322
1014.018
1014 018
1013.8357
1013.8222
1013.8113
1013.7585
1013.7102
1013.6491
1013.5408
1013.4316
1013.3967
1013.3696
1013.2586
1013.1413
1013.0831
1012.7933
1012.7889
1012.7776
1012.7697
1012.6824
1012.6365
1012.5742
1012.5718
1012.567
1012.4001
1012.2544
1012.0421
1011 9298
1011.9298
1011.776
1011.7206
1011.6731
1011.6689
1011.5537
1011.5215
1011.4965
1011.2533
1011.079
1011.0744
1011.063
1010.9578
1010.8334
1010.8111
1010.7749
1010.6648
1010 5682
1010.5682
1010.5412
1010.4873
1010.419
1010.4179
1010.3973
1010.3422
1010.3224

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160

TESTINGID
CD1387322
CD1373997
CD1384496
CD1390192
CD1384072
CD1369293
CD1418681
CD1426467
CD1370532
CD1366985
CD1373697
CD1367628
CD1378550
CD1386765
CD1416927
CD1385068
CD1392630
CD1426388
CD1409685
CD1362308
CD1385954
CD1362886
CD1365414
CD1416331
CD1430531
CD1371689
CD1396097
CD1393640
CD1408570
CD1368692
CD1416753
CD1406545
CD1379329
CD1364494
CD1396022
CD1379615
CD1391974
CD1414039
CD1394894
CD1384294
CD1437009
CD1379370
CD1433295
CD1383181
CD1366363
CD1410803
CD1397428
CD1363564
CD1402013
CD1388812
CD1375185
CD1404465
CD1396194
CD1397372
CD1380694
CD1403005
CD1384927
CD1366892
CD1440796
CD1365834

NAMEOFTHECANDIDATE
PRACHISINGH
PALLAVIRBADHABADE
MUKTIRANI
MANISHMAHANT
SHILPANADIG
MANUMAGANUR
JUHIAGARWAL
AJAYKUMARRAJ
UGHAREJAPRAHLADBHAIAMRUTBHAI
SUPRITHACN
SUPRITHA C N
ROOHISULTANA
ZUBAIRR
PRATIMAMANOHARPATTAR
DIVYAYADAV
MADHUPRIYAB
VIKASHBABU
SAURABHPRAKASHUPADHYAY
KASHIANNAPURNAG
PRONOTIRAJAGONDAPATIL
KURIANJPUTHUR
ANANDKUMARS
PRASHANTHAT
PRATHEEKSHARMA
RAKTAVARNA
ARJUNHARIDAS
ASHISHKUMARGOYAL
VISHESH SHARMA
VISHESHSHARMA
SHAILENDRAKUMARSINGH
DARSHANN
VIVEKDUTTA
CHAITRAKR
ASHITHAS
SUNILBK
DAVISJOHNTHELEKATT
NIRMALASD
HITESH ANAND
HITESHANAND
GIRIJASANGAMESHKUNCHANUR
SHILPAMJ
AAMIRSHOKAT
MAMATHAS
PADMINIS
ABDULMAJIDBAGAWAN
BHAVYADARSHINIM
JOSEPHFRANCIS
SUKRITIBHASIN
ANUSHARMUSTI
AVINASHKUMARYADAV
SHWETHAS
SHRESHTHAJHA
KAVYANP
RAMYANAYAK
ABHINAVKUMARRAI
ANU B S
ANUBS
MANJUNATHACHIKKAMATH
NAVEENRAJGM
SRIDHARMANCHALA
FAIZYATASKEEN
ANUROOPN
ASHAP.
VINAYMS

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page36of146

DOMICILESTATE
UttarPradesh
Karnataka
Rajasthan
Chandigarh
Karnataka
Karnataka
Jharkhand
Jharkhand
Gujarat
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
UttarPradesh
UttarPradesh
UttarPradesh
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Jharkhand
Kerala
Rajasthan
Haryana
Bihar
Karnataka
Delhi
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
Bih
Bihar
Karnataka
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
Delhi
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Delhi
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Kerala
Karnataka
Karnataka
Telangana
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

SCORE(OUTOF1500)
1010.2026
1009.8459
1009.7811
1009.7684
1009.7007
1009.7001
1009.6689
1009.5687
1009.5555
1009.5258
1009 5258
1009.3702
1009.3269
1009.2963
1009.1096
1009.0606
1009.0566
1009.056
1008.9966
1008.944
1008.9385
1008.8773
1008.8734
1008.8489
1008.6901
1008.5824
1008.4959
1008.4446
1008.3597
1008.307
1008.2707
1008.0474
1007.8537
1007.7812
1007.387
1007.3023
1007 1797
1007.1797
1007.0881
1007.0603
1007.0012
1006.9855
1006.8328
1006.8019
1006.7365
1006.7306
1006.716
1006.6966
1006.6078
1006.5968
1006.3567
1006.2686
1006.0158
1006.0078
1005 9981
1005.9981
1005.9564
1005.9426
1005.9329
1005.881
1005.8655
1005.8452
1005.5641

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220

TESTINGID
CD1363870
CD1400878
CD1390893
CD1381601
CD1367552
CD1409854
CD1367540
CD1395715
CD1386679
CD1390716
CD1369887
CD1367472
CD1390546
CD1453806
CD1384964
CD1384858
CD1395246
CD1468250
CD1364579
CD1396312
CD1409602
CD1383039
CD1387755
CD1371743
CD1428471
CD1365944
CD1392067
CD1394449
CD1482882
CD1446260
CD1439620
CD1386253
CD1382696
CD1444333
CD1400279
CD1441488
CD1368899
CD1384481
CD1374969
CD1365728
CD1362669
CD1420994
CD1392957
CD1371751
CD1453651
CD1363163
CD1365490
CD1374026
CD1372652
CD1406247
CD1398210
CD1363964
CD1385563
CD1428288
CD1422623
CD1392880
CD1382273
CD1375081
CD1399031
CD1365418

NAMEOFTHECANDIDATE
CHANDRAMOULIMT
VARSHAMANOHAR
HARINIKRISHNA
PARULUPADHAYAY
SATISHS
ROMA
HIMANSHIJINDAL
CHILUKURIRAMYASUDHA
SWETASHANBHAG
AVIKBANERJEE
AVIK BANERJEE
YEDLAPALLISRIKAR
RUCHISINGH
TUSHARMITTAL
BHASKARSARVESH
SNEHAS
VISWAABHISHEKN
NISHANTKUMAR
RAJASVIVPUJAR
NAGRAJTELKAR
SUMAIYASIDDIQUI
SANDEEPBIRADAR
SKANDASSHENOY
AMALSHAREEF
CHENNACHANDANAREDDY
SHRUTHI.N.H
UTKARSHANAND
POONAM VERNEKAR
POONAMVERNEKAR
PAVANBC
NAWAZISHALIKHAN
SOUMYA.N.S
SHILPA
SHRUTHIH
MDASHFAQAHMED
DR.BHAGYASHREESSHAVI
SHASHANKSANVALIYA
YAJAMANAM DIVYA
YAJAMANAMDIVYA
ANUGEORGET
SNEHAJYOTHI.A.N
SAHANAKM
BMRAKESH
VASOYASATVIKCHANDRAVDAN
SHERIFA
CKUNALKUSHALAPPA
DEVANATHANV
SIDDHARTHARORA
SAGARSRASHINKAR
AKSHARAM
CHETNAGOEL
ANAGHAMV
PRIYANKAMITRA
PRAVALIKADM
SUJAYVINAYAKNADIGER
AVINASH KUMAR
AVINASHKUMAR
RASHMI.C
NIRANJANADEVIP
JAYSHREECHIMRANI
VARUNGAUTAM
BHARATHJ
VEMULAANUSHARAO
AMITSHARMA

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
TamilNadu
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page37of146

DOMICILESTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Delhi
Karnataka
Karnataka
Rajasthan
Telangana
Karnataka
WestBengal
West Bengal
Karnataka
UttarPradesh
Punjab
Delhi
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Telangana
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
MadhyaPradesh
A dh P d h
AndhraPradesh
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Gujarat
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Punjab
Karnataka
Karnataka
Haryana
Karnataka
WestBengal
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
MadhyaPradesh
Haryana
Karnataka
Telangana
Rajasthan

SCORE(OUTOF1500)
1005.4529
1005.4509
1005.3907
1005.2405
1005.2398
1005.2228
1005.194
1005.0991
1005.0566
1004.8859
1004 8859
1004.6846
1004.5834
1004.5632
1004.5579
1004.5371
1004.4899
1004.4057
1004.3224
1004.2677
1004.122
1004.0154
1003.9595
1003.8165
1003.7926
1003.7897
1003.7824
1003.7331
1003.7176
1003.5738
1003.3977
1003.2288
1003.1073
1003.0927
1003.076
1003.0067
1002 9923
1002.9923
1002.8455
1002.8411
1002.8002
1002.7576
1002.7329
1002.6165
1002.5983
1002.3874
1002.2115
1002.1439
1002.1019
1001.8141
1001.7109
1001.6928
1001.6223
1001.617
1001 5724
1001.5724
1001.4638
1001.4614
1001.4162
1001.3777
1001.3076
1001.2791
1001.2336

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280

TESTINGID
CD1362234
CD1378560
CD1366507
CD1366664
CD1369345
CD1402527
CD1371900
CD1369368
CD1381023
CD1369609
CD1404154
CD1365512
CD1415233
CD1362760
CD1374020
CD1434529
CD1393433
CD1398158
CD1386350
CD1393294
CD1375479
CD1381390
CD1365155
CD1369970
CD1396281
CD1364533
CD1391740
CD1368904
CD1374681
CD1391415
CD1381566
CD1373406
CD1455556
CD1407890
CD1362631
CD1422430
CD1379569
CD1368476
CD1408261
CD1413556
CD1383518
CD1410338
CD1380824
CD1387129
CD1365758
CD1390506
CD1383188
CD1418065
CD1366751
CD1368117
CD1377147
CD1393914
CD1411930
CD1373539
CD1362414
CD1375723
CD1365608
CD1416963
CD1383286
CD1420950

NAMEOFTHECANDIDATE
UPASANARAVI
RAJSHEKAR
SATISHSHARANAPPA
G.DHANUSHA
VISHWAJEETVK
ABHISHEK.H.N.
AVANITIWARI
NIKHILPV
SWATHIJAGADISH
ARLASAIVARSHA
ARLA SAI VARSHA
PAVANPUJAR
MAHAMMADHASSAINSAB
KARTHICKRG
ANOOSHA
UJWALMV
NAVEENKUMARP
ADITYATAYAL
SANJEEVKUMARTELI
VENKATAKRISHNABHATS
SHUBHRAGUPTA
KHUSHBOOGOEL
APRAJITAPANKAJ
MANASAMOHAN
VINEETHAMARIAMKOSHY
MEGHANAG
VIDYAKUCHANUR
VARSHA G VAIDYA
VARSHAGVAIDYA
SIJUTABRAHAM
ABHAYPRATAPSINGH
ANKITAVINODSINGHANIA
PRAVEENAN
CHARUSHROTRIYA
NIRAJKUMAR
RANITHAGOPI
SHIVANIDIXIT
PRADEEP S
PRADEEP.S
KARRIRAMYAKRISHNA
SONALIGUPTA
ASIFEQUBAL
MAHESHKUMAR.R
CHETHANK
NEERAJAAKKI
AMULYAKONERU
SANKEERTHANA.S
KEERTHIPAI
RACHANAKM
AAKASHDHRUVA
ABDULLAH
CAROLLOBO
NILESHKUMAR
KARTHIKBR
CHEEMALAVIKRAMREDDY
TEJAL S KAKHANDKI
TEJALSKAKHANDKI
RAKSHITHS
BHARADWAJK
DEVWRATNAGAR
RABIAASHRAF
RANGACHETANAA
RANAJITBEERANNANAIK
LOURDUSIREESHAPENTAREDDY

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page38of146

DOMICILESTATE
TamilNadu
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
MadhyaPradesh
Karnataka
Karnataka
AndhraPradesh
Andhra Pradesh
Karnataka
Karnataka
TamilNadu
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Delhi
Karnataka
Karnataka
Rajasthan
Delhi
UttarPradesh
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
UttarPradesh
Chhattisgarh
Karnataka
Delhi
Bihar
Kerala
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Telangana
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Chandigarh
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Rajasthan
Kerala
Karnataka
Karnataka
AndhraPradesh

SCORE(OUTOF1500)
1001.1312
1001.0936
1000.84
1000.662
1000.6192
1000.6036
1000.5606
1000.545
1000.5093
1000.4456
1000 4456
1000.1467
1000.0865
999.9455
999.9451
999.9192
999.78
999.7755
999.7496
999.7425
999.7353
999.7092
999.6342
999.4348
999.2155
999.1588
999.1264
999.0558
998.7682
998.7588
998.6025
998.573
998.5668
998.1362
998.1308
998.114
998 07
998.07
998.0375
997.9384
997.8265
997.807
997.5685
997.4841
997.1503
997.123
997.0291
996.8569
996.6331
996.632
996.6011
996.4093
996.0767
996.0197
995 9564
995.9564
995.766
995.6548
995.5389
995.5232
995.3747
995.3221
995.2046

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340

TESTINGID
CD1438889
CD1378842
CD1453329
CD1420844
CD1421323
CD1422939
CD1398595
CD1367799
CD1417249
CD1365776
CD1386160
CD1382241
CD1373540
CD1434237
CD1381468
CD1382966
CD1388113
CD1467206
CD1400131
CD1397012
CD1367257
CD1385863
CD1438634
CD1385195
CD1387428
CD1386294
CD1415375
CD1395844
CD1416437
CD1378800
CD1368005
CD1394786
CD1445201
CD1370339
CD1363634
CD1462471
CD1386975
CD1385308
CD1375223
CD1363938
CD1365821
CD1372071
CD1375441
CD1365734
CD1374019
CD1388793
CD1442959
CD1404649
CD1424170
CD1380282
CD1378461
CD1386085
CD1438205
CD1381877
CD1428176
CD1378342
CD1470569
CD1386037
CD1399297
CD1416859

NAMEOFTHECANDIDATE
PRADEEPKUMARB
KHUSHBOOCHAWLA
AYSHATHSHAMNA.M.S
PARINITHAKAZA
SANDESHCS
NAVYANP
GOPALKUMAR
SHANKARAGOUDARPATIL
SHARATHKUMARSHRINIVASPRABHU
ANISSAMARYTHOMASTHATTIL
ANISSA MARY THOMAS THATTIL
VINEETKUMAR
SHWETARAJENDRAKUMARALANDKAR
SIDDHARTHMC
PIYUSHSINGH
UDAYSHANKARCS
SEEMAM
VARCHASWAPANDEY
SUMMIYASAIF
SUNAYASPURANIK
MADHUSUDHANJM
ABHISHEKRAIKAR
ANKITJAIN
NITINRAJ
VIVEKSHARMA
SINDHUNR
ROHANSRIVASTAVA
ABHILASHA S
ABHILASHAS
MAHENDRANATH
CHAITANYA.N.T
MANJUNATHKUMBAR
SUPRITAMPATIL
ADITISANGWAN
KODAGESUPRIYASUBHASH
DIVYA.N
VARUNTN
NAYANA PATIL
NAYANAPATIL
MAHANTESHAC
JUSTINBENJAMIN
MIMOHANAND
OMPADARABINDADASH
SACHINMBHAGAVAN
SHIVARAJKUMARKL
VIKASPANCHAL
KARANBIRSINGH
KEERTHIKS
SREENATHA
SUMANTBALGANDI
DAKUJADAV
ANSHUKUMARJHA
NEDAMUMTAZ
HARSHAVARDHANRKURI
DEEPASHETTY
PRAMEETA RUDRAPPA CHIGARI
PRAMEETARUDRAPPACHIGARI
AKSHATHASHETTYM
CHANDANAV
MDANWARHUSSAIN
PALLAVINAGPAL
JIPSAANAND
A.VINISHAREDDY
NIKITAGOEL

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Maharashtra
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page39of146

DOMICILESTATE
Karnataka
Delhi
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
Kerala
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
MadhyaPradesh
Karnataka
Karnataka
MadhyaPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Jharkhand
Rajasthan
Karnataka
Gujarat
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Haryana
Karnataka
AndhraPradesh
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Odisha
Karnataka
Karnataka
Delhi
Punjab
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Jharkhand
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Chandigarh
Bihar
Karnataka
UttarPradesh

SCORE(OUTOF1500)
995.2044
995.1751
995.0335
994.942
994.8698
994.8521
994.8138
994.79
994.7072
994.521
994 521
994.4213
994.3835
994.2836
994.2712
994.1609
994.0567
994.0359
993.9164
993.8637
993.6968
993.6668
993.5985
993.4933
993.4728
993.348
993.2673
993.0937
993.0553
993.0271
992.8384
992.7355
992.7249
992.6613
992.6173
992.4713
992 4121
992.4121
992.3869
992.3562
992.3056
992.1891
991.8781
991.8641
991.8469
991.7984
991.5082
991.48
991.4115
991.3898
991.3674
991.3638
991.2864
991.1352
991 0114
991.0114
990.9836
990.9522
990.8775
990.7918
990.568
990.4849
990.4358

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400

TESTINGID
CD1373511
CD1370391
CD1378629
CD1403671
CD1380095
CD1364717
CD1374426
CD1401133
CD1401579
CD1362743
CD1393659
CD1417126
CD1414378
CD1378444
CD1473118
CD1407547
CD1395808
CD1378766
CD1443406
CD1441101
CD1444179
CD1378266
CD1418857
CD1364011
CD1406110
CD1372699
CD1373272
CD1366663
CD1369953
CD1381437
CD1380426
CD1383304
CD1384689
CD1421206
CD1486751
CD1364800
CD1397166
CD1390063
CD1362820
CD1437741
CD1404397
CD1391011
CD1369485
CD1436640
CD1381346
CD1364578
CD1368027
CD1365970
CD1428181
CD1391938
CD1402884
CD1371229
CD1385902
CD1367729
CD1417857
CD1384914
CD1396665
CD1382186
CD1403052
CD1385769

NAMEOFTHECANDIDATE
GAURAVSHARMA
NEETHUN
PAVANGUJJAR
DR.SREELEKSHMY.T.A
SHREENIKETANNAYAK
VISHNUMADHUSOODANAN
NIKHILPATIL
MEGHASN
ARUNIMAGHOSH
ABHISHEKKUMAR
ABHISHEK KUMAR
FERMINISWARY
NITISHKUMAR
SARVADAUMERJIKAR
SREERAMYA.V
RENURANI
CHETASINGH
PADMAPRIYAGV
PRAVEENMC
GOWTHAMR
VARSHAVDESAI
AVINASHK
BBPRASADKALAGANI
SAKSHAM
AJAYKUMARAGARWAL
BHANUPRAKASHD
LAKSHMIKSWAMY
VISHWANATH MATUR
VISHWANATHMATUR
SHAMBODEEPCHATTERJEE
PUSHPRAJNAIK
RAMYAMV
DRGURUPRASADB
PURVIVATS
GAURAVKUMAR
MOHAMMADIMRANBASHASY
GAYA.B.T
DHARMAPURI SAI SRIVAS
DHARMAPURISAISRIVAS
HARSHINIBP
BHAVYAC
SANATHKUMARK
DEBABRATASAHOO
JITENDERSIROHIYA
CHANDERMOHAN
SUSHANTHA
SYEDABDULHADI
ANUKETHANJ
APARNASENCHAUDHARY
SRINITHBPATIL
RAVIPRAKASH
PALAKBHATIA
THUSHARAK
LOKESHG
KAVERIDUTT
RITIKA PARMAR
RITIKAPARMAR
SHETTYSONIYASHEKHAR
PRITHVIB
SYEDUMER
JAYANTHG
RITWIKASHANKAR
NATARAJAHG
SWETHARAJOLI

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page40of146

DOMICILESTATE
Rajasthan
j
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
Maharashtra
Bihar
Assam
Bihar
Karnataka
Karnataka
Delhi
Haryana
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
AndhraPradesh
UttarPradesh
Rajasthan
Karnataka
Karnataka
Karnataka
WestBengal
Karnataka
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Bihar
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Odisha
Haryana
Rajasthan
Karnataka
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Bihar
Delhi
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka

SCORE(OUTOF1500)
990.3438
990.3044
990.2623
990.1314
989.9946
989.904
989.829
989.7705
989.766
989.7544
989 7544
989.6706
989.4883
989.3393
989.33
989.2368
989.1652
989.0905
988.7715
988.6369
988.5747
988.3392
988.2934
988.1764
988.1103
988.078
988.0094
987.8887
987.8805
987.7544
987.7392
987.6594
987.6125
987.6103
987.535
987.5045
987 4732
987.4732
987.4263
987.2864
987.2223
987.1349
987.1215
987.0307
986.748
986.7476
986.7107
986.6551
986.4411
986.1579
986.1367
986.1073
986.0855
986.0595
985 9239
985.9239
985.8806
985.7882
985.6514
985.6213
985.534
985.5162
985.4957

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460

TESTINGID
CD1427361
CD1447531
CD1379095
CD1362908
CD1379491
CD1381879
CD1383189
CD1365630
CD1373004
CD1404973
CD1380138
CD1363100
CD1415284
CD1409168
CD1368779
CD1368871
CD1362756
CD1362404
CD1423516
CD1471984
CD1455762
CD1366544
CD1431618
CD1400155
CD1432976
CD1375656
CD1375932
CD1378512
CD1413269
CD1407486
CD1396115
CD1366338
CD1411176
CD1375690
CD1364450
CD1367527
CD1380566
CD1416608
CD1436731
CD1395633
CD1373153
CD1390965
CD1378499
CD1367255
CD1385406
CD1386324
CD1380140
CD1394546
CD1367649
CD1406084
CD1377017
CD1433585
CD1373372
CD1411408
CD1366531
CD1405313
CD1386800
CD1397484
CD1383260
CD1376891

NAMEOFTHECANDIDATE
SHIVANI
SHALINIRAI
KANAKARORA
GIRISHD
BVPRAJWAL
RAGHUNANDAN.K
SHASHIKALAM
PARULGUPTA
NSACHIN
MADDURIPAVANKUMAR
MADDURI PAVAN KUMAR
SHRAVANKUMARPOTKAR
RISHADK
BASAVARAJGURUPADAPPAVANDAL
HEMANTHKUMARNUNE
EJASS
AKRAMKHATRI
RAGHAVENDRAKM
SYEDASEEMAKHADRIA
SHIVAKUMARD
A.PRANEETHKUMAR
TEJASWINIKS
SONALSINGH
RAJESHTANDON
UJJWALAMANTHA
ANKUSHGOYAL
HIMANSHUVATS
SHRAVYA K
SHRAVYAK
SARAHCHERIAN
DUSHYANTHB
BHARGAVIS
PRANAVPRATAPSINGH
SACHINS
SACHINKUMAR
RADHA
BISHAKSREDDY
MANJUNATH S
MANJUNATHS
NAMANAGGARWAL
SWETHARAJSHEKHARLAKSHETTY
PALLAVIUN
MAHESHWARI.S
YASHAWANTHTM
ROOPA
SHILPASHREE
MOHAMEDSHOAIB
RAGHURAJSAINI
RAHEEQAHMEDKHANKAMIL
KIRANKUMARTM
ANOOP.K
SUVARNAMT
HUMERAKHANAM
VANCHHITSINGH
GARIMASINGHRAWAT
PAVAN PUKALE
PAVANPUKALE
SHUBHITYAGI
HANUMANTHAMMANNA
MANOHARBANASODE
SADATHAHMED
VARSHAMUCHARLA
RAVIKABRA
AMBRISHP

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page41of146

DOMICILESTATE
Bihar
UttarPradesh
Rajasthan
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Haryana
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
AndhraPradesh
Kerala
Chhattisgarh
Kerala
Karnataka
Karnataka
AndhraPradesh
Karnataka
UttarPradesh
Punjab
Karnataka
MadhyaPradesh
UttarPradesh
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Haryana
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
MadhyaPradesh
MadhyaPradesh
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Rajasthan
Karnataka

SCORE(OUTOF1500)
985.3832
985.3403
985.2071
985.1393
985.1188
985.0754
984.9063
984.896
984.8837
984.8554
984 8554
984.5199
984.5174
984.4596
984.3758
984.2168
984.1187
983.9597
983.9571
983.806
983.7854
983.6137
983.581
983.4321
983.3099
983.2092
983.171
983.1671
983.1586
982.547
982.4405
982.4107
982.4077
982.3844
982.2881
982.2833
982 2675
982.2675
982.2189
981.8854
981.7221
981.6895
981.6551
981.2963
981.2963
981.226
980.9919
980.872
980.8715
980.8566
980.7579
980.6111
980.6063
980.5631
980 5587
980.5587
980.5488
980.5401
980.5293
980.5187
980.4438
980.4371
980.4236

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520

TESTINGID
CD1370875
CD1391839
CD1387830
CD1396685
CD1383101
CD1374843
CD1374411
CD1365291
CD1444908
CD1367896
CD1400056
CD1460550
CD1387035
CD1454959
CD1393133
CD1398917
CD1396196
CD1388545
CD1367818
CD1471966
CD1362735
CD1374514
CD1378108
CD1376699
CD1379808
CD1397713
CD1405318
CD1372965
CD1371322
CD1411480
CD1401261
CD1368159
CD1375821
CD1402732
CD1394701
CD1417367
CD1443484
CD1379289
CD1384371
CD1389153
CD1373535
CD1431998
CD1363969
CD1367882
CD1376589
CD1377784
CD1365760
CD1410547
CD1420247
CD1401049
CD1477225
CD1391114
CD1371606
CD1366216
CD1421210
CD1372174
CD1364499
CD1370347
CD1366050
CD1414512

NAMEOFTHECANDIDATE
ASHWINISONDAKAR
VIKASKUMARGUPTA
SUMITKUMAR
SUDESHNADAS
SHAILIJAPANDITA
GAYATRICKADAGANCHI
MLARKESH
RAKHIT
HINAKAUSAR
KUMARSOUMEN
KUMAR SOUMEN
ANUSHACM
SIVARAMAN
PALLAVISAXENA
RAKESHHJ
HARSIMRANSINGH
ARCHANAS
RAVIBHUSHAN
KRISHNAMURTHYN
AKASHCHANDRASHEKARGUNDALLI
NITYSINGH
AMRUTHAJNAIR
ASHWANIKUMARPANDEY
BHAVYAKP
SANDEEPKUMAR
KARTHIKKUMAR
GOWTHAMIA
VIVEK KUMAR PRABHAT
VIVEKKUMARPRABHAT
SARAFSAIKIRAN
ANKITAGUPTA
FAREEDAHMEDOOMER
SPOORTHYRAJDR
RAJNEESINHA
MADIVALESHMASTAMMANAVAR
NEHASINGH
PREETHINARENDRABANAVASI
VIVEK KUMAR
VIVEKKUMAR
GHAZALASHABEEN
NINGAPPASOGALAD
SACHINR
DRADITYABAMBORIA
SNITEESHBHARADWAJ
NAVEENAHM
ABHISHEKML
MANISHGABA
VINAY.M
KIRANYAMANAREDDYCHAYAGOL
VEERESH
LATHAKAMATH
NAMRATASINGH
VEDANSHGUTAIN
DRBHARGAVIBP
ROCHELLEANNEPEREIRA
SHUKRATH C
SHUKRATHC
PALLAVIR
SOUMYASINAMADAR
ABHISHEKKUMARSINHA
SHWETHAPRASADBS
KULKARNIHARISHJAYARAO
UMESHKUMBAR
SHRADDHAVERMA

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page42of146

DOMICILESTATE
Karnataka
Chhattisgarh
Haryana
Delhi
JammuKashmir
Karnataka
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Odisha
Karnataka
TamilNadu
Delhi
Karnataka
Punjab
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
Jharkhand
Kerala
MadhyaPradesh
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
Bihar
Telangana
MadhyaPradesh
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Jh kh d
Jharkhand
Rajasthan
Karnataka
Karnataka
MadhyaPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Delhi
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Jharkhand
Haryana
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Jharkhand
Karnataka
Maharashtra
Karnataka
Chhattisgarh

SCORE(OUTOF1500)
980.1832
980.1629
980.1429
980.1275
980.074
980.068
980.0503
980.0149
979.8024
979.7969
979 7969
979.7966
979.7838
979.4534
979.4393
979.4336
979.4331
979.2614
979.2002
979.197
979.167
979.1578
979.1021
979.033
978.9605
978.917
978.806
978.65
978.3433
978.3156
978.2886
978.2886
978.2103
978.1907
978.1533
978.0641
977 976
977.976
977.7008
977.693
977.6457
977.6316
977.6228
977.5956
977.492
977.4227
977.3595
977.3059
977.1967
977.1679
976.7808
976.6586
976.6322
976.1257
976 0867
976.0867
976.0686
976.0092
975.9037
975.8123
975.611
975.5587
975.4238

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580

TESTINGID
CD1381549
CD1407092
CD1454015
CD1367935
CD1438948
CD1376954
CD1378841
CD1468409
CD1383553
CD1396068
CD1420968
CD1362842
CD1376119
CD1385506
CD1407693
CD1398322
CD1468835
CD1411244
CD1368735
CD1399681
CD1364641
CD1407199
CD1381945
CD1362620
CD1467746
CD1369645
CD1386315
CD1432030
CD1366227
CD1404734
CD1384292
CD1401496
CD1391079
CD1401602
CD1386576
CD1413555
CD1426312
CD1367773
CD1474252
CD1462628
CD1378931
CD1367253
CD1362218
CD1400694
CD1398779
CD1398194
CD1376682
CD1460490
CD1443332
CD1435752
CD1443366
CD1386863
CD1425774
CD1367653
CD1400678
CD1487095
CD1428541
CD1365899
CD1440336
CD1427513

NAMEOFTHECANDIDATE
MAHALAXMITULASHIGERI
NEETIKACHOUDHARY
THARANIPEELA
VYSHNAVINRAO
PRIKSHIT
DPKIRTICAYADAV
S.ANEESH
PALLAVIR
KULDEEPKUMAR
NIVIEAC
NIVIEA C
ABHILASHKN
ANUSHAPCHURI
CHETANR
RAKSHITHABV
RICHAKUMARI
VIJAY
NANDAGAMAD
DRAUNUPADHYAY
VARSHAJS
SHRUTHIMN
AKHILSHEKAR
PREMASGODI
AMITCHUGH
FATHMATHAHMISHINGERI
FARIDAASMA
CHANDRASHEKHARAYYAHH
RAVI SHEKHAR
RAVISHEKHAR
SONALGANDHI
PRAKASHSKATTIMANI
NAVEENKUMARSALUTAGI
VIPULMEHTA
SANKALPAKC
NEETHAJPOONJA
PRADEEPVITTA
DR.GOURAVKUMAR
PRAMOD KUMAR RAJU S
PRAMODKUMARRAJUS
SHUBHASHREEPHANIRAJB
PRABHURAJKM
SONAMSINGLA
GEETHANJALIG
ANUBHIPAHARIA
SACHINKUMARSG
NAVEENKUMARS
SURENDRAKUMARGURJAR
NEELAMKHATWANI
GIRISHAKNADUMANE
KARTHIKSREVATSA
ABHILASHN
PARTHPATNI
ISHAKUMARI
CHANNAGOUDAHADIMANI
VIDULABANSAL
ADITYA KUMAR
ADITYAKUMAR
NIVEDITHAK
SHRUTIVERMA
KARTHIKDB
SHANTHISHARMIYAR
SHARONVICTORIAMENDEZ
NBSNEHA
CHANDRAKALAC

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page43of146

DOMICILESTATE
Karnataka
Haryana
AndhraPradesh
Karnataka
Haryana
Telangana
Telangana
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
Maharashtra
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Rajasthan
Karnataka
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Haryana
Karnataka
MadhyaPradesh
Karnataka
Karnataka
Rajasthan
MadhyaPradesh
Kerala
Karnataka
Karnataka
Rajasthan
Bihar
Karnataka
Delhi
Bihar
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

SCORE(OUTOF1500)
975.114
975.0554
974.9896
974.9588
974.7721
974.7385
974.6528
974.6094
974.5241
974.5209
974 5209
974.5142
974.2738
974.2232
974.1156
974.0602
974.0581
973.959
973.9458
973.8783
973.8581
973.8319
973.8106
973.7365
973.6173
973.6078
973.5845
973.4269
973.3961
973.3814
973.3034
973.2528
973.2242
973.2122
973.1799
973.1144
973 093
973.093
972.8691
972.8321
972.7318
972.6709
972.6583
972.6444
972.5326
972.4661
972.4326
972.3754
972.3498
972.3447
972.2264
972.0908
971.9649
971.9272
971 9096
971.9096
971.8868
971.8751
971.8412
971.6063
971.5996
971.5665
971.5628

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640

TESTINGID
CD1401944
CD1371148
CD1373984
CD1385292
CD1385493
CD1368768
CD1374459
CD1440642
CD1385931
CD1446283
CD1371213
CD1477149
CD1364932
CD1362468
CD1364859
CD1439961
CD1368822
CD1385774
CD1401236
CD1401365
CD1370224
CD1397595
CD1402891
CD1388399
CD1388238
CD1380619
CD1364497
CD1366837
CD1423010
CD1372485
CD1379050
CD1377665
CD1364487
CD1436081
CD1414241
CD1403421
CD1419866
CD1400013
CD1397967
CD1441873
CD1383953
CD1387191
CD1372979
CD1382383
CD1412708
CD1387585
CD1376544
CD1396204
CD1377469
CD1368608
CD1442788
CD1407858
CD1428415
CD1478988
CD1457681
CD1362507
CD1463062
CD1366165
CD1388703
CD1388043

NAMEOFTHECANDIDATE
NAGESHKH
PREETYSINGH
ARCHANATP
KARANHEGDE
SHILPAGKBHAT
NAVITATRIPATHI
DRMANOHARTH
TUKADESHARATHJAGANNATH
S.M.SANJIV
RAJESHKUMARBAIRWA
RAJESH KUMAR BAIRWA
NEHASWARAJ
SUMAYA
RENULAMBA
MANJUNATHNAIKS
MADDINENIREVATHI
AKSHARASHUCHI
SHIJURAJANGEORGE
JOSEJOHNMALIAKAL
ARUNA
AKANKSHABANSAL
THALLAVINEELA
ABHAYSHANKAR
MOHANRAJSN
SHASHIKUMARN
SUMANS
SAISABHARISHREDDYC
KOUSTUBH JEEVAN GAONKAR
KOUSTUBHJEEVANGAONKAR
UMESH
KARTHIKG
SHERYSUSANPHILIP
ARJUNKHATRI
DRMEGHANAVS
LOKESHBHALOT
SHREYASAC
PAKANATIVENKATAKUMARAKALYANCHAKRAVARTHY
AMIT KUMAR
AMITKUMAR
ARUSHICHOPRA
TRIVENINHIREMATH
SHAHNAWAZKHAN
GANESHGANAPATHIHEGDE
DRARSHIASYED
NAZIYASULTANA
RAHULBANKAPUR
GOUHAREAFSHAN
ABHAYSINGHTOMAR
JAYASHEELA
ANILKNAIR
CHETHANBSHETTY
UDDHAVAVKINHAL
CHETANMN
ASHMIKASINHA
IFFATALI
USHA MURTHY
USHAMURTHY
RAVIKUMART
MOHITJAIN
VISMAYAV
PREETHIDS
AVINASH
KIRANM
KRUTHIKABK

MBBSSTATE DOMICILESTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Maharashtra Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
Kerala
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
MadhyaPradesh
Karnataka
Telangana
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
TamilNadu
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Haryana
Karnataka
Karnataka
Karnataka
MadhyaPradesh
Karnataka
Karnataka
OtherforForeigKarnataka
K
Karnataka
t k
H
Haryana
Karnataka
Uttarakhand
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
TamilNadu
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page44of146

SCORE(OUTOF1500)
971.5011
971.4671
971.1286
970.9387
970.8159
970.8047
970.7267
970.6686
970.446
970.263
970 263
970.172
970.1419
969.9933
969.8503
969.5683
969.5233
969.3708
969.2326
969.17
969.0118
968.7712
968.7651
968.6852
968.6167
968.5832
968.4967
968.3518
968.3272
968.2463
968.1265
968.0636
968.054
967.9941
967.828
967.7931
967 7922
967.7922
967.7269
967.726
967.4553
967.4476
967.4172
967.2907
967.2795
967.2622
967.2333
967.1881
967.0171
966.915
966.8519
966.724
966.7005
966.1795
966 1415
966.1415
966.135
966.0296
965.8013
965.7328
965.6544
965.5588
965.2399

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700

TESTINGID
CD1397490
CD1364288
CD1368713
CD1365330
CD1414999
CD1362840
CD1362951
CD1366940
CD1388104
CD1403138
CD1414153
CD1375855
CD1465984
CD1380655
CD1476843
CD1410534
CD1366284
CD1436716
CD1382163
CD1392610
CD1402257
CD1427231
CD1407944
CD1435260
CD1425121
CD1412401
CD1424219
CD1369746
CD1452199
CD1407238
CD1367313
CD1365737
CD1402307
CD1364465
CD1387217
CD1408778
CD1411779
CD1402720
CD1430388
CD1391525
CD1363942
CD1426348
CD1412196
CD1373351
CD1389181
CD1435569
CD1419229
CD1368411
CD1386583
CD1440119
CD1368126
CD1363427
CD1364554
CD1424479
CD1364475
CD1364797
CD1391322
CD1422695
CD1416929
CD1391080

NAMEOFTHECANDIDATE
AMBARISHAC
IJASVI
SNEHAKMOHAN
PRABHUKEERTHIK
CHANDANKUMARCHAUDHARY
MANISHKUMAR
RESHMAMURALI
ARJUNA
NITINBHARADWAJC
MEGHASHARMA
MEGHA SHARMA
MARIAMFATHIMEH
VENKATARAMUBS
HIMABINDU.B
ANUSHAS
ANILKUMARSHARMA
VIJAYSHANKARPATEL
KIRANNAWARAD
KISLAYDAYAL
MADONNAJAMESDSOUZA
PARIMALMALVIYA
ISHWARYASV
SHWETASINGH
ASEEMAGARWAL
DEEPAKVASHISTHA
NEETAKULKARNI
KAWARISOWBHAGYALAXMIRAMESH
DR. SHWETHA A NERALAKATTE
DR.SHWETHAANERALAKATTE
VIJAYKUMARS
PREETIKARHIREMATH
ROHITKUMARGUPTA
VRINDAVISWANATHAN
ASHOKKUMARSINGH
PRIYAGUPTA
RAMACHANDRACHARIA
YASHASWINIP
CHINTHA VENKATA SRIRAM
CHINTHAVENKATASRIRAM
MAYURIHANJER
ABHIJITHP
SHIVAMGANDHI
AMARDEEPMR
NISHATHCHIDA
MAMTA
KIRAN.R
SPHURTIUDAYCHATE
JAMBUKALA.A.Y.
KIRANKUMARHY
SOUMYASBALAPPANAVAR
VANDANAKUMARI
PAVANKUMARS
AUROBINDAKANUNGO
JOSEPHCHANDY
ANANTHPRASADDR
BHARATH J
BHARATHJ
KRITIKALUTHRA
GHANSHYAMSINGHRATHORE
ANUP
RAHULSETIA
HARIPRASAD
VIDUSHISAHARAN
SHREENIDHIKKULKARNI

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page45of146

DOMICILESTATE SCORE(OUTOF1500)
Karnataka
965.1079
Kerala
965.0678
Karnataka
965.0602
Karnataka
965.0478
Bihar
964.9773
Bihar
964.9275
Kerala
964.9235
Karnataka
964.9035
Karnataka
964.8624
Delhi
964.8598
964 8598
Karnataka
964.7284
Karnataka
964.6969
Karnataka
964.6304
Karnataka
964.4741
Bihar
964.3664
Bihar
964.3349
Karnataka
964.2107
UttarPradesh
964.114
Karnataka
963.9542
MadhyaPradesh
963.9126
Karnataka
963.7445
UttarPradesh
963.6666
UttarPradesh
963.5463
UttarPradesh
963.3909
Karnataka
963.3907
Karnataka
963.3391
Karnataka
963.2162
Karnataka
963.194
Karnataka
962.8006
Jharkhand
962.7004
Kerala
962.6075
MadhyaPradesh
962.4578
Haryana
962.3753
Karnataka
962.3389
Karnataka
962.1653
K
Karnataka
t k
961 89
961.89
Karnataka
961.8685
Karnataka
961.7932
HimachalPradesh
961.7791
Karnataka
961.7576
Karnataka
961.7264
Rajasthan
961.5964
Karnataka
961.5891
Karnataka
961.3895
Karnataka
961.3884
Karnataka
961.3133
Karnataka
961.2741
Bihar
961.2486
Karnataka
961.1496
Odisha
960.9816
Kerala
960.9658
Karnataka
960.7436
Karnataka
960 686
960.686
Haryana
960.525
Rajasthan
960.5072
Rajasthan
960.4188
Punjab
960.3706
Karnataka
960.3578
Rajasthan
960.3287
Karnataka
960.2171

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760

TESTINGID
CD1432113
CD1388343
CD1377974
CD1407587
CD1371764
CD1448769
CD1379665
CD1387954
CD1376273
CD1373447
CD1398020
CD1415365
CD1390101
CD1453182
CD1380255
CD1373519
CD1439205
CD1422064
CD1387309
CD1395131
CD1458420
CD1486652
CD1441471
CD1381491
CD1455019
CD1431743
CD1366492
CD1400372
CD1400595
CD1377901
CD1404105
CD1363109
CD1396870
CD1408753
CD1375970
CD1390088
CD1417928
CD1417676
CD1376384
CD1381717
CD1456228
CD1370647
CD1370782
CD1385008
CD1409275
CD1391453
CD1459202
CD1395422
CD1443653
CD1366428
CD1365598
CD1369440
CD1364215
CD1368532
CD1396496
CD1438394
CD1389225
CD1399688
CD1400994
CD1385827

NAMEOFTHECANDIDATE
SSHILPAJAIN
DRKIRANKUMARBM
BHARGAVSINDHUNARENDRA
SHILPI
ARUMITPALIT
USHAPALAKSHAN
PRERNAMALHOTRA
CHINMAYEED
ANJUMEQUEBAL
ADARSHAHEGDE
ADARSH A HEGDE
RUMAISHARAUNACK
VISHNUPRIYAM
BHASKARA
NIKHILAGRAWAL
NAVEENST
KBHEEMASHANKAR
PRASHANTHMALI
UPASANAMOHANTY
SUSHANTSHANGARI
AJEETKUMAR
SHALAMPASHA
KULKARNINIKHILCHITTARANJAN
TEJASVINIGOURIPUR
SWATHIU
SAMIRKHAN
JASDEEPKAUR
APOORVA NAIK
APOORVANAIK
AKSHATHAK
PATELZEESHANJAMEEL
SINDHUKG
SUPRIYAA.B.B
ATHULYASREENIVAS
SHRILAKSHMIRA
SANTHOSHSHANKRAPPAUJJANAPPA
AMARNATHKADAGUD
CHANDANA UDAYAKUMAR
CHANDANAUDAYAKUMAR
SACHINHG
AVINASHK
KAZIARSHADHUSAIN
RAMYAUMARANI
SUMANBS
APPUZACHARIASGEORGE
MANASAC
ANILKUMARSINGH
VIPINKUMAR
GOPITHIRUMARANS
MEENAKSHIN
ABHISHEKMALHOTRA
NIMISHAV
SHASHIDHARATS
SHIVARANJINI
SUDHIR
RAHUL ANAND
RAHULANAND
SUPRIYAKUMARI
AMBIKA.C.R
S.V.ABHIRAM
KISHOREKUMARN
SAMEERRAVINDRADEO
MDFAHEEM
AMARJEETYADAV

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page46of146

DOMICILESTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Jharkhand
Jharkhand
Karnataka
Delhi
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
TamilNadu
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Delhi
Jharkhand
Bihar
Karnataka
Maharashtra
Karnataka
Karnataka
Rajasthan
Punjab
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
UttarPradesh
Bihar
Karnataka
Karnataka
Delhi
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh

SCORE(OUTOF1500)
960.1577
960.0235
960.0164
959.9537
959.7481
959.5391
959.5002
959.441
959.4323
959.41
959 41
959.3676
959.2627
959.1831
959.1786
959.0957
959.0235
958.9742
958.9671
958.9386
958.8021
958.7111
958.6765
958.6621
958.6618
958.4816
958.3033
958.3029
958.23
957.989
957.9698
957.9145
957.8941
957.831
957.8258
957.7346
957 7277
957.7277
957.6508
957.5839
957.4676
957.4507
957.4158
957.3837
957.2811
957.2365
957.1384
957.0823
957.0505
957.0156
956.8925
956.7865
956.7604
956.609
956 5624
956.5624
956.5517
956.453
956.4411
956.3324
956.2789
956.1874
956.1098

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820

TESTINGID
CD1384088
CD1441161
CD1378114
CD1433921
CD1378760
CD1400375
CD1420519
CD1396452
CD1475225
CD1378935
CD1373257
CD1370270
CD1426214
CD1363386
CD1373343
CD1382954
CD1389769
CD1386724
CD1389725
CD1479762
CD1365177
CD1454946
CD1373889
CD1383245
CD1414975
CD1386773
CD1371435
CD1374515
CD1415870
CD1388342
CD1382280
CD1424324
CD1369104
CD1382054
CD1393503
CD1365118
CD1394479
CD1464873
CD1421494
CD1399471
CD1362376
CD1370677
CD1373805
CD1389613
CD1364782
CD1399800
CD1382066
CD1425863
CD1419581
CD1369277
CD1391865
CD1430279
CD1436062
CD1414531
CD1411451
CD1373776
CD1385641
CD1416134
CD1391239
CD1408866

NAMEOFTHECANDIDATE
RITIKA
RACHEETHARAPANAHALLI
AMULYACHERUKUMUDI
JAIVEERSINGHSHEKHAWAT
SHWETHA.B
KUMRANJITHAS
SUHASINI
PRABHANJANA
AMITOJSOHAL
FAHADSHEIKH
FAHAD SHEIKH
DANISAACLUKE
ANKITPBHOJANI
HARSHVASISTHA
ANUPAMAARORA
SAIYADALIALLISABANAVAR
MANJUSHREEPBABLADI
AKHILAHLAWAT
VALLURMALLYPOGUAJAY
HARSHIMASAWLANI
SHIKHAAGRAWAL
HARISHKS
MANJUM
DIVYAZACHARIASMANNALA
SSTALINSATHYASUNDER
DIVYASHREELR
KAMESHG
YASHASWINI S R
YASHASWINISR
ARUNKUMARHALLI
ASMITASEN
ANKITSAWHNEY
JNATASHAMARIA
MANJUVANIMAHADEVPOL
SUMITHACV
SHIMIMUKUNDAN
SUSHANSHETTY
MADHUMITA PAUL CHOUDHURY
MADHUMITAPAULCHOUDHURY
BENGALIASWINI
BAKSHATAKAMATH
BHAGYASHREEA
AKANKSHARAJPOOT
AASHISHSHARMAK
PREETIBABU
VETRIKUMARS
RADHIKASONATE
SHRITUSHAIL
SHREYASINHA
LAKSHMINAGARAJ
SRIDHARV
SUDHANSHUSHEKHAR
MANJUNATHSBASARAGI
KOWLURISINDHURA
KOONREDDYABHISHEKREDDY
SANTOSH KUMAR
SANTOSHKUMAR
MEGHANABV
UMESHM
RAHUL.T.KALEKAR
ESHANUHSHASTRY
JANSHERROSHEN
SUJAYUDAYGOLWALKAR
PRIYA

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page47of146

DOMICILESTATE SCORE(OUTOF1500)
Haryana
y
956.0411
Karnataka
956.0304
Karnataka
955.8457
Rajasthan
955.7722
Kerala
955.772
Karnataka
955.7617
Karnataka
955.736
Karnataka
955.712
Punjab
955.5834
Rajasthan
955.4685
955 4685
Kerala
955.2718
Karnataka
955.2151
Haryana
955.1143
HimachalPradesh
954.9445
Karnataka
954.9075
Karnataka
954.8735
UttarPradesh
954.8525
AndhraPradesh
954.796
MadhyaPradesh
954.7088
Rajasthan
954.6299
Karnataka
954.6294
Haryana
954.525
Kerala
954.3817
AndhraPradesh
954.2093
Karnataka
954.1041
Karnataka
953.9763
Karnataka
953.966
Karnataka
953.825
WestBengal
953.7035
Delhi
953.673
Kerala
953.6505
Karnataka
953.6352
Kerala
953.5737
Kerala
953.561
Karnataka
953.4923
A
Assam
953 4483
953.4483
Karnataka
953.3108
Karnataka
953.2829
Karnataka
953.1331
Maharashtra
953.0111
Karnataka
952.6161
Gujarat
952.5381
Karnataka
952.2022
Karnataka
952.0489
Jharkhand
952.0317
UttarPradesh
951.8941
Karnataka
951.8056
TamilNadu
951.5823
Bihar
951.5191
Karnataka
951.4839
AndhraPradesh
951.4341
Telangana
951.2814
Bihar
951 2227
951.2227
Karnataka
951.0903
Karnataka
950.9176
Karnataka
950.6132
Karnataka
950.4488
Kerala
950.3865
MadhyaPradesh
950.1489
Jharkhand
950.1438

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880

TESTINGID
CD1383616
CD1393163
CD1382124
CD1421928
CD1383647
CD1369720
CD1401151
CD1362921
CD1386557
CD1364088
CD1382209
CD1445658
CD1413101
CD1467028
CD1372232
CD1386260
CD1410523
CD1419736
CD1413329
CD1368494
CD1387589
CD1374053
CD1486900
CD1392721
CD1370252
CD1434086
CD1408213
CD1365079
CD1393685
CD1412537
CD1386079
CD1385133
CD1409843
CD1389726
CD1365586
CD1364891
CD1366981
CD1441961
CD1424705
CD1422376
CD1417730
CD1394887
CD1362517
CD1408666
CD1442200
CD1439972
CD1406884
CD1388708
CD1438432
CD1419355
CD1459302
CD1371940
CD1370979
CD1416464
CD1377509
CD1375483
CD1372509
CD1406338
CD1377588
CD1363633

NAMEOFTHECANDIDATE
HARSHITHTS
SAUMYAAGRAWAL
CHAITHRAMS
AVINASHKUMAR
MOHAMMEDSAIFUDHEEN.K
ABDULWAHEDW
JAIDEEPMISRA
TUMMALAMOHIT
NISHITHAG
KSJYOTHSNAPRABHAT
K S JYOTHSNA PRABHAT
KIRANT
SHOEBALAM
NAGESHSHERIKAR
JABBARHUSAIN
ARCHANAG
PRIYANKA.Y
OJASVINI
NISHILGOWDA
SNEHANSHURANJAN
RAGHAVENDRAGPATTAR
D.ANVESHKUMARREDDY
SHRUTHIB
MADHURIMPAI
SOUMYAMURNAL
TANYASHUBHAM
SWETHASRIUPPALURI
BHARATH S Y
BHARATHSY
DILEEPCN
ARCHITTAYAL
BASAVARAJESHWARI
SUPRIYAHM
PRIYABHAT
KARUNASIDDAPPAPATANGE
VIDYASAGARAM
ABDUSSAMAD
SAMPURAN KUMAR ACHARYA
SAMPURANKUMARACHARYA
VINUTHAJ
SUNILKUMARA
NANDINIRT
SAVITHA.A.K
DESCENTRABANIK
SWATIDASH
SUHAILJAVEEDS
SHOBHITKUMARPRASAD
VIKASN
IMRANHAMIGI
VIJAYALAKSHMIGM
PRIYANKA.K
SHRIVIDYAS
VISHNUPRIYAKESANI
SHWETA
SHRUTIDARAK
RAJU K
RAJUK
NAGASHREE
PALLAVINIDODE
PUNITHKGOWDA
DAVANA
SMITESHG
AJITHKUMARMS
SAMIRKUMARSAVANI

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
TamilNadu
Karnataka
Karnataka

Page48of146

DOMICILESTATE
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Bihar
Kerala
Karnataka
Delhi
AndhraPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
Bihar
Karnataka
Telangana
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
AndhraPradesh
Karnataka
Karnataka
Delhi
Karnataka
Karnataka
JammuKashmir
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
WestBengal
Karnataka
Karnataka
Haryana
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Telangana
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Gujarat

SCORE(OUTOF1500)
950.1138
949.9227
949.8742
949.7562
949.6523
949.6059
949.5289
949.4454
949.4204
949.3606
949 3606
949.2968
949.1282
948.9401
948.918
948.8601
948.858
948.8378
948.8299
948.8133
948.7828
948.4533
948.4067
948.3447
948.3079
948.3007
948.154
948.0775
948.0648
948.06
948.0431
947.9823
947.9462
947.8894
947.8642
947.7309
947 5297
947.5297
947.5172
947.5086
947.3661
947.2825
947.1706
947.0988
947.0868
947.0215
946.6669
946.6481
946.532
946.5009
946.458
946.4317
946.3936
946.2616
946 1661
946.1661
946.1617
945.9944
945.9809
945.9749
945.9611
945.929
945.7949

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940

TESTINGID
CD1363528
CD1384114
CD1400168
CD1443450
CD1413333
CD1380236
CD1366051
CD1366019
CD1372066
CD1424318
CD1365121
CD1374559
CD1422762
CD1411011
CD1417303
CD1431214
CD1378160
CD1458041
CD1427886
CD1401888
CD1365405
CD1370746
CD1447573
CD1449005
CD1371114
CD1462615
CD1386227
CD1415399
CD1381577
CD1471755
CD1409794
CD1374923
CD1389809
CD1456124
CD1363539
CD1466197
CD1387140
CD1448744
CD1393086
CD1371240
CD1399645
CD1362477
CD1367191
CD1387039
CD1442628
CD1364274
CD1442466
CD1391509
CD1373587
CD1445192
CD1405499
CD1448695
CD1380376
CD1461966
CD1428558
CD1381225
CD1401498
CD1389468
CD1384140
CD1413861

NAMEOFTHECANDIDATE
PAVITHRAH
TUHINAGUPTA
PRASHANTHCA
POOJAMISHRA
SOWMYASM
VIKSITJAIPURIYAR
ASHWINIKUMARCHOUDHARY
AJAYKUMARPANNU
SMITHAS
DRNITUKUMARI
DR NITU KUMARI
RUDRESHSA
KUMARSHASHWAT
RAVINKARISAIYAPPANAVAR
SUNILKUMARSWAIN
SUSHMAREDDYRAVULA
MYTHILYMR
SIRISHAKADALI
PALLAVI
NEHAN
RESHMARAY
TWISHAADHIKARI
SHAMABR
YASHASWINIBR
SAMBEETSWAIN
AKKALAKEERTHI
MOHAMMEDMOHSIN
SRISHTI JAIN
SRISHTIJAIN
BLESSYBPRABHA
PRERANA
KUMARISARITA
SAQIBKHAN
RAHULCHAVAN
SHRUTISRIDHARAN
KUNALPRIYADARSHI
ASHUTOSHKUMAR
SHREYA K S
SHREYAKS
POORNIBHARATHIT
HARSHITHAS
SHRISHAILKKUMBAR
MOORTHYTN
NAVAJITHAMANI
DEEPIKA.C.A
ARPITHAARANJAN
SHRIYAPBASTI
EKANSHKLALIT
DSRITHEJAA
SUMIRINIP
TUSHARKUMAR
MOHAMMEDSHAHID
SNEHATELI
AYESHAKHATOON
MURALINATHVUKKADALA
NEHA P S
NEHAPS
KAUSHIKAHUBBALLI
RAMYAMR
GOUTAMV
ARCHITAR
MNITHYACHANDRIKAJAIN
KNARENDARBABU
KHUSHBOOKAMALTANEJA

MBBSSTATE DOMICILESTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Delhi
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
Haryana
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Jharkhand
Karnataka
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Odisha
Karnataka
Telangana
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Telangana
Karnataka
Haryana
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Odisha
Karnataka
WestBengal
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Odisha
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
Delhi
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
Karnataka
Karnataka
TamilNadu
Karnataka
Jharkhand
Karnataka
Bihar
K
Karnataka
t k
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Delhi
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Haryana
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Delhi
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
WestBengal
AndhraPradesh Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Telangana
Karnataka
Delhi

Page49of146

SCORE(OUTOF1500)
945.524
945.4513
945.4448
945.4069
945.3244
945.3191
945.2433
945.1221
945.0864
945.0241
945 0241
944.9956
944.7057
944.6753
944.6451
944.5716
944.4559
944.4262
944.3157
944.3
944.2889
944.2778
944.2319
944.1301
944.1136
944.0254
943.986
943.861
943.8385
943.801
943.7828
943.7366
943.538
943.5271
943.3268
943.2924
943 2842
943.2842
943.2491
943.1808
943.1508
943.1051
943.0537
943.001
942.9632
942.9155
942.8961
942.8818
942.8726
942.8012
942.4943
942.4829
942.4327
942.3731
942 3707
942.3707
942.2883
942.2432
942.1278
942.0769
942.0575
942.034
941.842

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000

TESTINGID
CD1363843
CD1373274
CD1369003
CD1382059
CD1362660
CD1375851
CD1375020
CD1388666
CD1401144
CD1382813
CD1425309
CD1398817
CD1378708
CD1385705
CD1456891
CD1389896
CD1441511
CD1378012
CD1376718
CD1383170
CD1377917
CD1366394
CD1410642
CD1386936
CD1375188
CD1440832
CD1410179
CD1366197
CD1376077
CD1377508
CD1373369
CD1399022
CD1390203
CD1389668
CD1383628
CD1385158
CD1407448
CD1394583
CD1382471
CD1375913
CD1431521
CD1368084
CD1382573
CD1381053
CD1393486
CD1367467
CD1380394
CD1388319
CD1374190
CD1412308
CD1427478
CD1410592
CD1368609
CD1385770
CD1380296
CD1381581
CD1409869
CD1366267
CD1449229
CD1381182

NAMEOFTHECANDIDATE
KVENKATSANDEEPREDDY
PRASUNSAGAR
L.SACHINPATEL
DIVYASHREEBM
ANJANANRAMAMURTHY
AYUSHMOHAN
SINDHURAG
B.L.AVINASH
ASHWINI.B.G
MEGHAJAIN
MEGHA JAIN
AAKASHGUPTA
MUBEENA
MADHAVIGUPTA
SIDDHANTJAIN
LINGARAJNAIKS
RAKSHAR
AISHWARYARSHARMA
MITTALANKITNARENDRAKUMAR
SUPRAJAVASU
RAHULKUMAR
SWATHIKRISHNA
PRAMODKUMAR
AASHNAVALECHA
AKSHATHA.R.BHAT
HARISHNAIK
ABHISHEKKUMARKAUSHIK
GURAJALA SPOORTHY
GURAJALASPOORTHY
MAHANTESHGIDAVEER
ANANDPARASHAR
BHARATHSN
APEKSHAANAND
NANDISHM
LATHAL
RASHEEDAFAYAZI
GAURAVARDAWATIA
TULIKA KESHRI
TULIKAKESHRI
SANTANUDAS
CHAITRAS
MANASAAR
SUDHA.V.B
LAKSHMIVIJAYAS
THIMMEGOWDAGR
SUMEETKUMARSP
UMAJAMKHANDI
DEEPIKAHK
SHREYAVNALLUR
GEETHAMS
INDERKANTJHA
SHEENMARIAJACOB
NIVEDITHAD
VINOD
HARSHAVARDHANAHP
SUJITH KUMAR A
SUJITHKUMARA
SHIRISHKUMAR
DRSWATHI
NISHANTHN
S.ASHWATHY
PATULBHUSHAN
ANANTAKASH
BINUDSHENOI

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page50of146

DOMICILESTATE
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Telangana
Karnataka
Karnataka
Delhi
Delhi
Karnataka
Haryana
Chhattisgarh
Karnataka
Karnataka
JammuKashmir
Maharashtra
Delhi
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Haryana
Karnataka
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Rajasthan
Bih
Bihar
WestBengal
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Haryana
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Jharkhand
Bihar
Kerala

SCORE(OUTOF1500)
941.7826
941.7542
941.6249
941.5405
941.345
941.3129
940.7971
940.7906
940.7495
940.742
940 742
940.6929
940.6844
940.6288
940.5712
940.5601
940.546
940.4887
940.4583
940.4386
940.1485
940.0355
940.0097
940.0063
939.9927
939.9876
939.9805
939.8833
939.8505
939.7238
939.5796
939.5195
939.5078
939.3998
939.2818
939.0976
939 0392
939.0392
939.0368
938.9745
938.9431
938.8075
938.7359
938.6745
938.6616
938.5908
938.5031
938.4902
938.4714
938.442
938.2605
938.2446
938.2169
938.1944
937 832
937.832
937.7389
937.6204
937.5968
937.5924
937.5809
937.5458
937.4404

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060

TESTINGID
CD1373790
CD1363846
CD1384746
CD1384331
CD1390402
CD1416747
CD1370544
CD1403389
CD1365278
CD1401616
CD1441125
CD1364434
CD1384754
CD1413256
CD1404576
CD1482674
CD1372160
CD1416320
CD1404129
CD1374243
CD1394331
CD1362768
CD1378383
CD1370564
CD1381486
CD1462981
CD1414580
CD1409551
CD1422512
CD1365341
CD1395040
CD1389146
CD1402254
CD1395220
CD1473327
CD1379040
CD1475763
CD1372882
CD1401069
CD1386604
CD1388153
CD1480096
CD1417292
CD1362466
CD1363146
CD1426064
CD1384141
CD1362240
CD1375226
CD1412170
CD1378648
CD1371669
CD1388689
CD1472338
CD1401097
CD1395320
CD1377515
CD1368811
CD1388129
CD1418069

NAMEOFTHECANDIDATE
MAISHUJAIN
SIDRAMAPPA
NILAKANTAMSATHISHRAJU
FARZANABEGUM
DR.NIKLESHKUMARWASNIK
ANJANAK
KRISHNACHAITANYAM
SOWMYASAMPURNAMADDIPATI
ABHISHEKN
JAHNAVIJAYAKUMARJ
JAHNAVI JAYAKUMAR J
HASHIMRAHMANA
JAICEMARYDEVASIA
SHYAMNANDANPRASAD
ANANDGVALU
GADALAKSHMIMEGHANA
VINAYKUMARS
ABHAYKUMARRANA
AMRITAVIDUSHIBAJAJ
PRAJWALSFERNANDES
KRIPALIRAI
SUBHASHCHANDRA
JAYASHARMA
DISHABS
ASHWINIR
DRGEETAKADAMANAHALLI
LIDIYAPRIYADHARSHINIS
SIVAPRIYA VAIDYANATHAN
SIVAPRIYAVAIDYANATHAN
ARKAPRAVASINGHAROY
YASHASSAIPANGALLU
RUPRAJABHISHEK
ANUGRAHRAJMATHUR
VARUNKHANDELWAL
RAKESHKUMARTIWARI
MOHITMISHRA
PRAMODKUMARGUPTA
KARRA BHARGAVI
KARRABHARGAVI
RAJAVIGNESHC
NIDHINSB
SUSHEELKUMARTEOTIA
HARSHITHRSHETTY
MONIKAB.
PARULGUGNANI
ARYANSHARMA
VIKASKUMARPODDAR
SUBRAMANYAMM
SRISTIGANGULY
GIRISH
RAMCHANDRA
MURALIKRISHNAE
KAVYASHREEN
MATHEWANTONY
BADASHAKA
PALLAVI H S
PALLAVIH.S
MDILIYASJALAGERI
SUNITHAM
UMAMAHESWARAREDDYKANDULA
HARISHANL
VINODM
MANALIAGARWAL
AKSHATHAH

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page51of146

DOMICILESTATE
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
Telangana
Telangana
Karnataka
Karnataka
TamilNadu
Kerala
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
MadhyaPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
TamilNadu
Karnataka
WestBengal
Kerala
Bihar
Delhi
UttarPradesh
Bihar
MadhyaPradesh
UttarPradesh
K
Karnataka
t k
Karnataka
Kerala
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Punjab
Haryana
Chhattisgarh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka

SCORE(OUTOF1500)
937.4402
937.4231
937.3312
937.3041
937.2487
937.2429
937.1528
937.0362
936.9852
936.9139
936 9139
936.7824
936.7492
936.7348
936.6503
936.6137
936.5756
936.5216
936.5143
936.3744
936.3436
936.251
936.2242
936.2203
936.2056
936.094
935.9811
935.9706
935.92
935.854
935.5653
935.556
935.4377
935.4357
935.4228
935.3963
935 2623
935.2623
935.1841
935.0943
935.0842
935.0693
934.9822
934.9651
934.8379
934.6208
934.5848
934.4616
934.1367
934.1009
934.098
934.0779
933.9863
933.903
933 853
933.853
933.8268
933.6238
933.5883
933.5684
933.542
933.5385
933.5248

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120

TESTINGID
CD1369638
CD1422184
CD1369233
CD1401777
CD1399468
CD1414760
CD1449017
CD1385299
CD1411579
CD1474658
CD1375904
CD1411663
CD1377579
CD1453293
CD1383764
CD1384843
CD1387338
CD1413483
CD1419826
CD1367232
CD1414178
CD1401198
CD1386743
CD1366789
CD1362262
CD1419241
CD1370308
CD1424201
CD1391993
CD1382309
CD1402864
CD1445990
CD1399105
CD1369331
CD1385749
CD1408424
CD1405621
CD1372482
CD1412321
CD1483039
CD1449334
CD1379476
CD1418582
CD1377493
CD1365913
CD1366682
CD1384941
CD1476188
CD1367422
CD1388389
CD1376367
CD1403244
CD1415472
CD1389836
CD1364021
CD1450264
CD1466774
CD1406634
CD1364185
CD1422015

NAMEOFTHECANDIDATE
M.VARSHA
SUMANTHMADAN
SALADIMAHESH
SHANTALA.M
ANKITAJAISWAL
ALOK
KEERTHICYG
PARINEETHAVSHETTY
ABHISHEKKUMARSINGH
DENDUKURISPLAKSHMI
DENDUKURI S P LAKSHMI
TEJESHSHAVI
DEEPAKG
SHARANYASATISH
SHEEBASANTHMAYER
LITHIKALAVANYAM
SUPRIYASY
MADHURIBADRINATH
SHILPEESINGH
TEJASWIPRITHVIRAJHK
DHARMARAJHOSMANI
VINAYAKUMARMAJJAGI
MALIKAMUKHERJEE
SHUBHANSHUGUPTA
ARAVINDG
KUMARSUDHANSH
JAGADEESHSUTAGATTI
YUVARAJKUMAR AKKAPPA YADRAVI
YUVARAJKUMARAKKAPPAYADRAVI
JOELVARGHESEKURUVILLA
NKAMALANATH
PREETIGADDIKERI
KUMARIBHUVANESHWARISALWANDI
SANTOSHREDDY
KASHIBAI
DRISHYADEVASIA
AMANKUMARGUPTA
MEHAJABEEN
PULKITSONI
KARTIKEYAMODI
SHIVAKUMARGSHIVOOR
KULKARNIGAJANAN
ABHINAVKUTHIALA
KEERTHIMS
ABRAHAMJOSEPH
INDUSHREE.T
ATULJAIN
MAJAZAHMEDKHAN
CHITRAPAIK
ABHISEKHDAS
VINODXAVIER
PERUGUSRAVANI
PRAJWALM
TANVIKALRA
KAVYA J
KAVYAJ
BLESSYJACOB
SHRINATHVISWANATH
AJAYPAWAR
PRATIBHASADHALLI
UDAYN.A
SUPRIYABANERJEE
REKHAGANGADHARKAMMAR

MBBSSTATE DOMICILESTATE SCORE(OUTOF1500)


Karnataka
Karnataka
933.3807
Karnataka
Karnataka
933.378
Karnataka
AndhraPradesh
933.2561
Karnataka
Karnataka
933.0731
Karnataka
UttarPradesh
933.0143
Karnataka
Haryana
932.9959
Karnataka
Karnataka
932.9728
Karnataka
Karnataka
932.9721
Karnataka
UttarPradesh
932.9645
Karnataka
AndhraPradesh
Andhra Pradesh
932.9495
932 9495
Karnataka
Karnataka
932.91
Karnataka
Karnataka
932.805
Karnataka
Karnataka
932.7974
Karnataka
Karnataka
932.6288
Karnataka
Karnataka
932.6156
Karnataka
Karnataka
932.5503
Karnataka
Karnataka
932.4894
Karnataka
Rajasthan
932.4658
Karnataka
Karnataka
932.3745
Karnataka
Karnataka
932.3456
Karnataka
Karnataka
932.3311
Karnataka
Delhi
932.3205
Karnataka
Chhattisgarh
932.2729
OtherforForeigKarnataka
932.2054
Karnataka
Bihar
932.1165
Karnataka
Karnataka
932.1133
Karnataka
Karnataka
932.0757
Karnataka
Kerala
931.7313
Karnataka
TamilNadu
931.6542
Karnataka
Karnataka
931.4372
Karnataka
Karnataka
931.3954
Karnataka
Karnataka
931.3317
Karnataka
Karnataka
931.3236
Karnataka
Kerala
931.2786
Karnataka
UttarPradesh
931.2383
K
Karnataka
t k
K
Karnataka
t k
931 2329
931.2329
Karnataka
Karnataka
931.139
Karnataka
MadhyaPradesh
931.1035
Karnataka
Karnataka
930.9899
Karnataka
Karnataka
930.9245
Karnataka
HimachalPradesh
930.9228
Karnataka
Karnataka
930.9026
Karnataka
Kerala
930.8202
Karnataka
Karnataka
930.7905
Karnataka
UttarPradesh
930.7782
Karnataka
Telangana
930.7115
Karnataka
Karnataka
930.6613
Karnataka
WestBengal
930.621
Karnataka
Kerala
930.5068
Karnataka
Karnataka
930.4659
Karnataka
Karnataka
930.255
Karnataka
Karnataka
930.2026
Karnataka
Karnataka
930 08
930.08
Karnataka
Kerala
929.9896
Karnataka
Maharashtra
929.9238
Karnataka
Karnataka
929.9204
Karnataka
Karnataka
929.6987
Karnataka
Karnataka
929.5879
Karnataka
Karnataka
929.5664
Karnataka
Karnataka
929.5295

Page52of146

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180

TESTINGID
CD1391247
CD1457309
CD1394677
CD1363840
CD1404743
CD1386985
CD1436793
CD1384310
CD1395412
CD1447011
CD1374394
CD1382702
CD1421281
CD1416959
CD1408381
CD1397278
CD1388831
CD1371207
CD1386483
CD1373159
CD1417026
CD1445344
CD1458891
CD1379993
CD1367147
CD1362539
CD1408759
CD1376326
CD1455637
CD1426908
CD1468555
CD1372110
CD1416945
CD1372180
CD1416008
CD1415614
CD1372067
CD1421993
CD1378567
CD1422860
CD1363019
CD1440253
CD1362343
CD1446243
CD1425596
CD1421373
CD1368770
CD1385244
CD1407116
CD1377560
CD1405800
CD1385873
CD1363582
CD1375894
CD1380043
CD1391045
CD1368312
CD1402175
CD1387042
CD1402979

NAMEOFTHECANDIDATE
DEEPAG
MOHAMMEDNIZAMUDDEENB
VIKASVITTALPRABHU
ROHINI
ADITIRAO
MANOHARN
TRICHAKULHALLI
NIHARIKASHETTY
AMAR
SNEHAPAL
SNEHA PAL
UTHAMSHARMA
RAVINSANGAPUR
SHRUTINMALAGAR
ABHISHEKGP
DEEPAKM
SOURABHSHARMA
MUKESHM
PRAISEYRACHELMATHEW
QAMARUDDINFATEHKHANI
JYOTIPRASAD
ANKITHA
ROHINIDK
ROSHNIR
SALONIDAWAR
OMARMUKTHARPB
AHMEDAZIZ
MANOJ KUMAR S
MANOJKUMARS
KADUBANDISUNILKUMAR
ANUBHUTIUPADHYAY
ISHAGUPTA
SANGEETHADA
KRUTHIKADEVARAJAGOWDA
NANDINIC
JAYALAKSHMIMD
NIRANJANAP.B
RUBEN PARAYIL JOHN
RUBENPARAYILJOHN
HEMAVISWANATHK
GAUTAMYADLA
PRATHIBHASNAIK
SIDDAPPADHADUTI
BIDYUTBANERJEE
SAGARMUDGAL
ABNAABDULNAZAR
KODAMANCHILEAADITYA
SUCHI.M
KENCHANAGOUDARAROHINI
RAMESHBABUM
POONAMVERMA
KAVYASHRIHC
PRAVEENL
GEETHAB
SUJATHAVBADIGER
BHAVYASHREE R T
BHAVYASHREERT
MOHAMMEDTALAL.M.H.
GOVINDDESAI
DRVISHWANATHNAGALAPUR
AVEENU
KAVYABT
KUMESH
RAMANJINDAL

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page53of146

DOMICILESTATE
Telangana
g
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Uttar Pradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Haryana
Karnataka
Kerala
Karnataka
Jharkhand
Karnataka
Karnataka
Karnataka
MadhyaPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
AndhraPradesh
MadhyaPradesh
MadhyaPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K l
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Delhi
MadhyaPradesh
Kerala
AndhraPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh

SCORE(OUTOF1500)
929.3996
929.3922
929.3572
929.323
929.3013
929.2759
929.2429
929.1857
929.1817
929.1319
929 1319
929.0999
928.9586
928.9327
928.9049
928.8903
928.8622
928.6198
928.582
928.5588
928.4974
928.4796
928.2815
928.202
928.1608
928.1561
928.1403
928.1199
928.05
928.032
927.9806
927.8305
927.7103
927.7033
927.7006
927.6628
927 6159
927.6159
927.6127
927.5907
927.5786
927.4373
927.3849
927.3042
927.2229
927.2095
926.9918
926.8585
926.6639
926.5658
926.5443
926.4396
926.3944
926.3528
926 3523
926.3523
926.3488
926.2635
926.2563
926.1833
926.121
926.0915
925.9772

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240

TESTINGID
CD1368545
CD1396429
CD1379427
CD1397896
CD1365945
CD1401255
CD1362812
CD1374339
CD1385826
CD1391835
CD1375796
CD1397784
CD1392194
CD1365408
CD1387256
CD1421453
CD1457451
CD1391720
CD1451391
CD1391021
CD1435091
CD1387245
CD1391013
CD1386230
CD1374564
CD1374458
CD1408420
CD1386998
CD1378728
CD1454283
CD1374160
CD1363120
CD1397066
CD1426697
CD1413561
CD1451653
CD1369362
CD1382829
CD1463673
CD1367708
CD1365373
CD1440874
CD1372342
CD1385511
CD1434937
CD1427062
CD1445701
CD1376008
CD1375745
CD1407889
CD1372665
CD1392156
CD1422243
CD1384842
CD1392670
CD1400580
CD1364780
CD1408282
CD1442467
CD1395197

NAMEOFTHECANDIDATE
BHAVYABS
ANNIEVARGHESE
ABHISHEKDAMODARAN
MVVISHNU
THEJASWIN
AKHILDIWAN
PADMINISK
SYEDAFAYEQAAMBREEN
SHALINIPADHY
MEGHANAN
MEGHANA N
BAIBHAVKUMARAGARWAL
NIRJALNATH
ARUNPATIL
SABAUMEHANIANEES
OWAISFAYAZAHMEDSHAIKH
AKHIL
GAYATHRISREEKUMAR
NALAMARUPRIYANKA
RAKESHKURANDWAD
DARSHANS
ASHWINISINDAGI
AVINASHKUMAR
PRAVEENKUMARSP
RAGHAVENDRAM
MAHADEVASWAMYS
ASHWINCHITRABANUN
AJAY KUMAR
AJAYKUMAR
SHAMSHUDDINSRPATEL
VIVEKANAND
ARADHANAPANDIT
KSHAMASRAMESH
SOMASUPRAVA
SMITHANR
ANSHUKUMARI
KANABURPRASHANTH
LOVEKESH GUPTA
LOVEKESHGUPTA
FARHANADAMMUKADAM
DHARANIKUMARK.S.
MANOJKUMARAS
KAVYASHREEK
DILEEPKUMARYETURI
REVATHI.S
PADMINIG
MOHAMMADZUBAIRDIDGUR
MOHAMMEDSAQUIBPATEL
SHRUTISHREY
SANJAYRAOGG
VISHALB.G
SHUBHAA
CHETHANRH
SOWMYARANIMERUGU
AMITJAIN
JES JOSE
JESJOSE
MOHAMMADNAUFALBY
PREETIGREWAL
PASUMARTHYSANDESH
PERPATHUALTEENAA
MADHUSUDHAN.N
NIRUPSNAIK
MANUSHASHANKV

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page54of146

DOMICILESTATE
Karnataka
Kerala
Kerala
Kerala
Kerala
Haryana
Karnataka
Karnataka
Odisha
Karnataka
Odisha
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Telangana
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Odisha
Karnataka
Bihar
Karnataka
P j b
Punjab
Maharashtra
Karnataka
Karnataka
Karnataka
AndhraPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
WestBengal
Kerala
Karnataka
Delhi
AndhraPradesh
TamilNadu
Karnataka
Karnataka
Karnataka

SCORE(OUTOF1500)
925.9626
925.8901
925.6279
925.4766
925.4617
925.436
925.435
925.4142
925.2923
925.2903
925 2903
925.1248
925.1236
925.0899
924.9596
924.7531
924.6495
924.6292
924.619
924.3807
924.2567
924.1585
924.1386
923.9352
923.9156
923.8667
923.7965
923.6366
923.6299
923.6287
923.5224
923.4579
923.4211
923.2871
923.1857
923.178
923 1306
923.1306
923.0685
922.9711
922.953
922.8603
922.7231
922.7162
922.666
922.6302
922.5467
922.4301
922.3635
922.1479
922.0578
922.0514
921.9817
921.9039
921 878
921.878
921.6919
921.5282
921.225
921.1518
921.0972
920.9187
920.8626

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3300

TESTINGID
CD1419093
CD1442311
CD1447930
CD1378899
CD1457943
CD1391549
CD1402203
CD1388724
CD1424076
CD1452422
CD1365112
CD1392171
CD1441980
CD1380849
CD1389902
CD1439858
CD1380432
CD1383849
CD1483772
CD1410840
CD1369615
CD1413419
CD1395777
CD1378321
CD1388945
CD1400157
CD1484480
CD1413096
CD1367221
CD1415409
CD1483085
CD1445473
CD1394865
CD1416659
CD1407601
CD1475959
CD1374656
CD1382138
CD1390828
CD1412957
CD1456567
CD1371320
CD1447425
CD1410802
CD1421647
CD1383441
CD1369461
CD1404075
CD1406701
CD1486524
CD1376653
CD1367235
CD1427355
CD1443928
CD1380513
CD1364693
CD1410209
CD1366081
CD1382053
CD1370557

NAMEOFTHECANDIDATE
DR.GANGANPALLIDATTAPRASAD
CARVALHOROSHNITERESASTEPHEN
KIRANCHANDRAN
GANAPKUMAR
TARIQIQBAL
BHARGAVIJS
NAGESHMURTHY
RAKESHKUMARVERMA
RIDDHIJYOTITALUKDAR
RAMAKRISHNATHEJASWITA
RAMAKRISHNA THEJASWI T A
DHARANISH.I
AAKANKSHAAGGARWAL
RACHITHAS
MARIASUSANABRAHAM
ADNANSAYEED
PRADEEPHANAMARADDIKIRESUR
AJEETKUMARCHAUHAN
PRAMODV
CHANDRASHEKHAR
SOWPARNIKASN
NASIRUDDING
PRAGAMAHITHA
SHEETALGAMBHIR
BHASKARMURTHYV
PREETHIKMOHAN
KARTHIKEYADHEBBAR
DR DHARANI S
DRDHARANIS
BPALLAVI
VENKATESHMANDAVA
VEENASHREEKR
CHAITANYAMS
VEENAWADAGERI
KONDURUAMARASIMHARAJU
DHANYAPRABHU
JYOTIPRIYA
HARISH NADAGOUDAR
HARISHNADAGOUDAR
MITHUNBSHETTY
NEHA
SHAHINABEGUM
SYEDASEEMAANJUM
MDMERAJ
RASHIVERMA
FEROZASULTANA
RAJESHWARISHIREMATH
DEBLEENATHAKUR
TARUNJAYAKUMAR
SUBINANTONY
MADHUSUDHANK
E.RANJEETKUMAR
PARULSARWAL
KESARAMRESHMAREDDY
RANJANKM
SRUJANA PRABHALA
SRUJANAPRABHALA
BHUVANESWARI
MRIDULKHANNA
KRISHNATEJAM
MADHUSUDHANHN
SADHANASINGH
ABHISHEKGUPTA
NATARAJSB

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Pondicherry
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page55of146

DOMICILESTATE
Karnataka
Maharashtra
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
WestBengal
Karnataka
Karnataka
Haryana
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Delhi
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
AndhraPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
K
Karnataka
t k
Karnataka
MadhyaPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Jharkhand
UttarPradesh
Karnataka
WestBengal
Karnataka
Kerala
Karnataka
Telangana
Chandigarh
Telangana
Karnataka
Maharashtra
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
MadhyaPradesh
Karnataka

SCORE(OUTOF1500)
920.775
920.7187
920.6033
920.5024
920.4286
920.3429
920.3337
920.2743
920.2197
920.1455
920 1455
920.0846
919.9899
919.9684
919.9455
919.7397
919.6816
919.5467
919.5155
919.236
919.2302
919.2208
919.1511
919.1431
919.1197
919.0897
919.0712
919.0293
919.0181
918.9916
918.7539
918.7109
918.4874
918.2565
918.2025
918.198
918 0638
918.0638
918.0371
918.0336
918.0103
917.9484
917.9201
917.6811
917.6271
917.6006
917.494
917.2849
917.2534
917.2086
917.1933
917.1015
916.9851
916.8667
916 8514
916.8514
916.7613
916.6807
916.6722
916.5465
916.4829
916.3945
916.3704

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318
3319
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360

TESTINGID
CD1398859
CD1392815
CD1439155
CD1422848
CD1407980
CD1396976
CD1475975
CD1407823
CD1394756
CD1388451
CD1364197
CD1465780
CD1366215
CD1401471
CD1437990
CD1391503
CD1369832
CD1375026
CD1392859
CD1373084
CD1365653
CD1371090
CD1394076
CD1429694
CD1378370
CD1471082
CD1475233
CD1425918
CD1362987
CD1417805
CD1376791
CD1433466
CD1365091
CD1367769
CD1377388
CD1363338
CD1376086
CD1362545
CD1372848
CD1366902
CD1421907
CD1465787
CD1400726
CD1371787
CD1391103
CD1368352
CD1411848
CD1375512
CD1385650
CD1364081
CD1386235
CD1468725
CD1377651
CD1364759
CD1377915
CD1370407
CD1417604
CD1433668
CD1435903
CD1451109

NAMEOFTHECANDIDATE
GOVIND
HIMARNAMBIAR
AKSHAYAKRISHNADSN
BANTWALPRIYABALIGA
RANJEETSHUKLA
NETRAVATIBIRADAR
BHASKARR
PALLAVIUPPAL
NEHALSAHAY
RAJESHWARI
KARENHARSHITHA
BHAGYALAXMISIDENUR
KEZIASUSANBABU
SIDDHARTHPATTNAYAK
SUPRADEEPN
ANUGRAHADURAIRAJ
ANUSHARKATTI
MOHAMMEDABDULWAHED
DARSHANSCHINCHAKHANDI
SUPREETHER
SHOBHITHABHAT
GAUTAMPJOSHI
MAHESHV
CHANDRASHEKARA.M.N
ALIKAIFDANI
PAVANIMEKA
SURESH KATAGERI
SURESHKATAGERI
SNEHAHARISHC
ELLORAMANDAL
ANGKITANAND
DR.CHAITHRASETHUMADHAVAN
DEEPAKMURTHYHJ
MEGHAMURALI
TEJAS.S
ANUSHAPKULKARNI
ABHISHEK KUMAR
ABHISHEKKUMAR
NIHARIKARANJAN
ANIRUDHAM
SHREYARAHA
VANDANA.D
RAJATAGARWAL
PUJAKHANNA
GAURAVRANA
AJAYBC
UPASANAMOHANTY
SUMAKV
SALMAABDULSALEEMMALDAR
DIPTIGUPTA
CHETANASKALBURGI
JONATHANLOURDUSAMY
SYEDAGOWSIAAZHAR
SYEDABUSHRABANO
MUNGAMURU SOWMYA
MUNGAMURUSOWMYA
PREETIGOPAL
POOJASHREEKS
RAJESHSR
SHARAB
KRISHNAMURARI
KAVYAN
HARSHAU

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page56of146

DOMICILESTATE
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
MadhyaPradesh
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
Odisha
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
WestBengal
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
Bih
Bihar
Jharkhand
Karnataka
WestBengal
Karnataka
Rajasthan
Bihar
Haryana
Karnataka
Odisha
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
Kerala
Bihar
Karnataka
Karnataka

SCORE(OUTOF1500)
916.2845
916.2272
916.2079
916.1846
916.1803
916.1675
916.1222
915.9809
915.829
915.7724
915 7724
915.737
915.713
915.7037
915.7037
915.6899
915.6726
915.4833
915.4801
915.4417
915.4184
915.3136
915.286
915.2747
915.1864
915.139
915.0958
914.9835
914.9609
914.9536
914.7928
914.7918
914.6999
914.6276
914.4988
914.3791
914 3495
914.3495
914.2332
914.2129
914.2063
914.1589
913.9198
913.8763
913.7637
913.7416
913.5803
913.4054
913.1321
913.0808
913.0461
912.9372
912.9186
912.7961
912 7946
912.7946
912.7883
912.7269
912.7098
912.6866
912.5583
912.4801
912.4179

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390
3391
3392
3393
3394
3395
3396
3397
3398
3399
3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415
3416
3417
3418
3419
3420

TESTINGID
CD1426081
CD1416724
CD1428816
CD1403710
CD1407733
CD1384524
CD1413404
CD1409867
CD1484626
CD1462411
CD1463514
CD1401805
CD1368820
CD1393556
CD1412093
CD1409803
CD1373765
CD1471885
CD1375197
CD1381865
CD1409837
CD1369698
CD1440072
CD1373835
CD1428748
CD1369408
CD1477435
CD1433554
CD1421044
CD1366879
CD1370983
CD1394950
CD1365478
CD1474538
CD1414885
CD1367903
CD1367518
CD1362762
CD1449032
CD1393426
CD1458541
CD1435271
CD1370122
CD1367768
CD1397508
CD1454287
CD1416732
CD1385763
CD1420332
CD1372026
CD1368756
CD1368873
CD1474443
CD1437281
CD1407568
CD1377148
CD1396529
CD1394521
CD1448219
CD1400331

NAMEOFTHECANDIDATE
BIBINAJMUSSAHAR
ANITHASPRABHU
RAVIBADNUR
SAUMYAGAUR
AMITAPRAKASH
JYOTHSNACS
MADHURIKABADI
NAJMUSSAHARKUDCHI
HARISHSAJJAN
MAITRAYEENARAYAN
MAITRAYEE NARAYAN
NAGARAJAHM
SHUBHANGIAGRAWAL
SHABNUMSABAH
MUNEERAHSAEED
KUMARS
REKHATD
ROLIKABANSAL
SAVIOJASONANTHONYPAES
PRIYANKAAGARWAL
KURUVAANUSHA
ANANDPMATH
DRCHARUCHADHA
MOCHARLADIVYA
NAGARAJ.H
POOJAPATHAK
SUHASAHOOLI
SAMUDRALA NIKHILESH
SAMUDRALANIKHILESH
NARAYANKUMAR
RUTHVIKSRINIVASAMURTHY
HAMADBINKHALID
LAUVESHKUMAR
MAYANKTOMAR
BCASHISH
DEVENDRAKUMAR
CHETANKGANTEPPANAVAR
ISHWARYA B
ISHWARYAB
SUPRABHATGAUTAM
PARVATHYPREMCHANDRAN
RAISAKHATOONHAFIZANSARI
GIRISHA
AHMEDASEEMNASEEM
MANJUNATHPGUNDALLI
PRIYANKABV
SHWETHAG
MADHUN
AYESHASIDDIQA
PRAKASHAS
VINAYKH
PUNEETHAB
SNEHARAOAR
SHANALALIMA
VISHNUPRIYAV
TUSHAR BANSAL
TUSHARBANSAL
SHRIRAMSHARMA
VIVEKSOLAPURE
DIVYAGR
PRATEEKSAHI
PRAGYAMISHRA
ANUPAMAN
BERIENOSH

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Maharashtra
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page57of146

DOMICILESTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Delhi
Jharkhand
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
MadhyaPradesh
Karnataka
Delhi
Karnataka
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
WestBengal
Karnataka
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
Kerala
UttarPradesh
Delhi
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
K
Karnataka
t k
Bihar
Kerala
Karnataka
Karnataka
Maharashtra
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Telangana
Punjab
Rajasthan
Karnataka
Kerala
Delhi
UttarPradesh
Karnataka
Telangana

SCORE(OUTOF1500)
912.1805
911.9325
911.9235
911.8593
911.8152
911.785
911.7777
911.7691
911.7673
911.7127
911 7127
911.7104
911.6908
911.6273
911.3738
911.3559
911.2801
911.1805
911.1556
910.903
910.8573
910.7968
910.7666
910.5469
910.4911
910.4319
910.4238
910.3168
910.2901
910.223
910.145
910.0307
909.6848
909.578
909.5583
909.553
909 5298
909.5298
909.2448
909.1642
909.1602
909.1534
909.1413
909.0101
908.9545
908.9472
908.9308
908.8534
908.7556
908.6879
908.6138
908.5061
908.4527
908.4393
908 3303
908.3303
908.2959
908.1735
908.1669
908.1161
907.9615
907.7993
907.7373

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
3421
3422
3423
3424
3425
3426
3427
3428
3429
3430
3431
3432
3433
3434
3435
3436
3437
3438
3439
3440
3441
3442
3443
3444
3445
3446
3447
3448
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3456
3457
3458
3459
3460
3461
3462
3463
3464
3465
3466
3467
3468
3469
3470
3471
3472
3473
3474
3475
3476
3477
3478
3479
3480

TESTINGID
CD1445691
CD1408709
CD1368076
CD1362971
CD1384892
CD1384831
CD1415772
CD1383369
CD1394172
CD1363272
CD1376221
CD1373380
CD1386285
CD1398530
CD1460669
CD1368355
CD1405502
CD1370058
CD1381505
CD1370991
CD1417204
CD1385515
CD1373333
CD1412833
CD1368722
CD1471153
CD1390754
CD1437754
CD1396742
CD1396018
CD1377814
CD1406364
CD1395175
CD1447063
CD1415843
CD1392441
CD1422798
CD1371042
CD1369558
CD1429552
CD1463549
CD1388499
CD1389020
CD1377145
CD1377919
CD1390944
CD1422550
CD1382676
CD1391994
CD1432439
CD1380201
CD1426453
CD1387141
CD1441136
CD1364501
CD1372139
CD1387451
CD1380618
CD1407919
CD1378958

NAMEOFTHECANDIDATE
SUPRIYABHARDWAJ
NIVEDITHAREDDYG
NAKASH
ATULPRAKASHSRIVASTAVA
IMAMHUSENABDULKHADAROLI
BIBIAYESHA
KAUSTUBHTRIPATHI
YASHWANTHM
ARPITHAR
ANUPKUMARROY
ANUP KUMAR ROY
SATYAMCHAURASIA
GUNNALASANTHOSHUMARREDDY
MISBAHSAHAR
KAUSERYESMIN
HIMANIGERA
MANOJMC
GOWTHAMIN
STEVEFERNANDES
HITESHSARDA
PRIYARANICC
SHREYASRAOG
IMRANKHAN
SHARADAKC
GNANESHWARI.P.S
PALLAVIKULKARNI
NIKHILKUMARMESTHA
MOHAMMAD NASIR HUSSAIN SHAIK
MOHAMMADNASIRHUSSAINSHAIK
MACHIREDDYRSEKHARREDDY
KATHYAYININSHIVAYOGIMATH
ANKITHAMSHENOY
MERUGUSAISASHANK
DRKSHAMARAO
MONISHASINGH
KUSHAGRANIJHARA
NIKITAAGARWAL
RITESH KUMAR
RITESHKUMAR
ABHIMANBALOJI
CHETANBL
MADHUSHREEUGALGALI
ADITYAPAVANTADALA
KAVYASHREESS
ANNESHIRC
KAVYANAGAICH
DHRUBAJYOTIDEKA
VIJAYKUMAR
RAMYAK
SAMRATJUNJAYANTH
MAHANTHHN
RASHMICHOUDHARY
ASIFIQBAL
NIKHITA
DR.RADHIKA.B.V.
MANJUNATH L
MANJUNATHL
KALIVEMULARUPABHARGAVI
RAHULKUMAR
SHAIKHMAAZUDDIN
MSHRIKANTHGOUD
MONESHDHAKAR
AMITKUMARSINGH
ANUSHAPANDEY

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page58of146

DOMICILESTATE
Delhi
Telangana
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Jharkhand
MadhyaPradesh
Telangana
Karnataka
Assam
Delhi
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Telangana
AndhraPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Delhi
Chhattisgarh
Bih
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
AndhraPradesh
Karnataka
Karnataka
Rajasthan
Assam
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Haryana
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Telangana
Bihar
Karnataka
Telangana
MadhyaPradesh
Bihar
MadhyaPradesh

SCORE(OUTOF1500)
907.7127
907.6234
907.5971
907.5672
907.512
907.4209
907.3467
907.3242
907.3234
907.2897
907 2897
907.2069
907.1175
907.0319
907.0205
906.9856
906.8911
906.8624
906.8247
906.7431
906.7319
906.7203
906.5814
906.5525
906.533
906.5231
906.462
906.4603
906.1487
906.0417
906.01
905.938
905.8779
905.8477
905.8215
905.7873
905 7203
905.7203
905.7142
905.5409
905.4965
905.4813
905.4537
905.4339
905.2143
905.0671
905.0369
904.8543
904.8492
904.7966
904.7611
904.7585
904.7415
904.613
904 6033
904.6033
904.5731
904.5388
904.3394
904.115
903.9579
903.8887
903.6507

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
3481
3482
3483
3484
3485
3486
3487
3488
3489
3490
3491
3492
3493
3494
3495
3496
3497
3498
3499
3500
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510
3511
3512
3513
3514
3515
3516
3517
3518
3519
3520
3521
3522
3523
3524
3525
3526
3527
3528
3529
3530
3531
3532
3533
3534
3535
3536
3537
3538
3539
3540

TESTINGID
CD1444888
CD1369039
CD1367505
CD1458037
CD1365323
CD1445065
CD1467047
CD1456048
CD1419966
CD1417942
CD1376659
CD1384227
CD1385503
CD1388565
CD1420551
CD1383320
CD1389023
CD1397546
CD1435069
CD1379926
CD1391040
CD1405696
CD1370959
CD1411850
CD1388794
CD1366639
CD1469969
CD1408962
CD1376633
CD1400695
CD1393256
CD1397636
CD1420450
CD1410381
CD1373861
CD1380467
CD1378033
CD1438219
CD1368382
CD1429155
CD1400665
CD1376752
CD1409245
CD1366419
CD1376600
CD1406254
CD1365488
CD1421573
CD1425388
CD1450658
CD1444162
CD1378153
CD1368985
CD1369781
CD1419829
CD1389513
CD1368799
CD1387527
CD1404173
CD1370165

NAMEOFTHECANDIDATE
JYOTHIT
DHRUVANANDANK
SANJAYCBIRADAR
OWAISAHMEDPATEL
OZAYASHSUNIL
RENURAMESHTAMBAT
JYOTHIPRIYAKS
SUREKASAURABHPAWANKUMAR
MUKUNDAT
PRAKASHJHA
PRAKASH JHA
HOYSALAKUMARDP
SHREYANKANANDA
MDABDULNASIR
SAMANHALIM
MEGHANAV
PRATIKCHHABRA
ARIFA
MOHANCN
PRIYAMGUPTA
NEETHAMREDDY
GYANENDRASINGH
DIVYASREEMANTHULA
APOORVANIRMAL
JENNIFERDSOUZA
SHREEKARIKR
AMISH
HARISH GOWDA N S
HARISHGOWDANS
LAKSHMIDV
RAJPUTVIKRAMRAMPRABHAVSINGH
KAVITHAM
SNEHASHEELWANTH
SOWMYAJ
KRITISHRIVASTAVA
ASHRIT.S.BHAT
ARFASAMREENR
GANASHREE M H
GANASHREEMH
RAMESH
ARUNAKUMARG
DANDUANUDEEP
PREMALAXMANMETI
MANUSHSONDHI
ANKURBHAT
ANIRUDHSINGH
POOJAVITTHALSHETTY
AMRUTASHIRAHATTI
ARUNL
RENITALINCIAFERNANDES
KIRTHIVARDHANTK
PRASHANTASWAMIPUJAR
SUNILKUMAR
GCESHWARAPPA
BANDAGOUTHAMIREDDY
VASUDHA A SANKLAPUR
VASUDHAASANKLAPUR
ASHAPATIL
MANISHKUMARJHA
ANJUMKAUSAR
MITHUNHN
SUPRIYAV
SHRUTIBASAWARAJINGALGERI
BHUWANKUMARSINGH

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page59of146

DOMICILESTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Maharashtra
Karnataka
Bihar
Karnataka
WestBengal
Karnataka
Jharkhand
Karnataka
Chhattisgarh
TamilNadu
Karnataka
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Jharkhand
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
Gujarat
Karnataka
Karnataka
Karnataka
MadhyaPradesh
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Telangana
Karnataka
Delhi
JammuKashmir
Rajasthan
Maharashtra
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Telangana
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
UttarPradesh
Karnataka
AndhraPradesh
Karnataka
Jharkhand

SCORE(OUTOF1500)
903.6421
903.5828
903.2526
902.9679
902.9004
902.8208
902.8047
902.5343
902.4302
902.3953
902 3953
902.2394
902.2264
902.0814
901.912
901.8982
901.8735
901.7163
901.5671
901.416
901.3645
901.3135
901.2953
901.0778
900.8849
900.878
900.7665
900.7474
900.6361
900.606
900.4539
900.3722
900.3459
900.3222
900.3084
900.2361
900 1958
900.1958
900.1289
900.0763
899.9026
899.7897
899.7325
899.6783
899.6681
899.6091
899.6088
899.477
899.4716
899.4062
899.3975
899.2572
899.1979
899.1927
899 1644
899.1644
899.1189
899.1143
899.0549
898.9455
898.8483
898.8378
898.8258

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
3541
3542
3543
3544
3545
3546
3547
3548
3549
3550
3551
3552
3553
3554
3555
3556
3557
3558
3559
3560
3561
3562
3563
3564
3565
3566
3567
3568
3569
3570
3571
3572
3573
3574
3575
3576
3577
3578
3579
3580
3581
3582
3583
3584
3585
3586
3587
3588
3589
3590
3591
3592
3593
3594
3595
3596
3597
3598
3599
3600

TESTINGID
CD1404186
CD1458477
CD1370306
CD1465775
CD1377777
CD1415635
CD1414858
CD1466423
CD1406056
CD1373843
CD1376337
CD1388078
CD1389651
CD1376936
CD1395906
CD1392274
CD1369584
CD1408794
CD1381060
CD1376150
CD1409622
CD1404605
CD1391851
CD1367727
CD1414488
CD1419524
CD1399724
CD1373674
CD1387859
CD1467426
CD1426961
CD1450624
CD1417073
CD1435687
CD1409583
CD1371624
CD1411740
CD1402359
CD1387189
CD1468750
CD1399142
CD1376007
CD1370697
CD1403303
CD1388881
CD1382065
CD1363887
CD1365241
CD1384018
CD1382603
CD1447396
CD1411709
CD1386938
CD1450396
CD1394392
CD1402367
CD1372681
CD1400098
CD1400354
CD1425266

NAMEOFTHECANDIDATE
ANSUANNJOHN
URSHITASINHA
NAGARAJKANDAGAL
BRIJDEEPSINGH
RANJANNAYAK
VENUGOPALM
SOHAILSAIFUDDININAMDAR
BINDUMADHAVYENDIGERI
SANGEETHARAOK
LOHITHTEJASVI
LOHITH TEJASVI
ASHWINIK
NIBEDITADIXIT
ABHISHEKANAND
PRAKHARSAXENA
MANSIKHAMESRA
AVINANDANSAHA
RIASABRENEFERNANDES
SUMANNAYAK
SHAILAMATHAI
RAMACHANDRAV
DRCHETANAC
PRASHANTHKS
SAKSHAMSETH
SAYEDADILHUSAINASIFHUSAIN
CHANDINIYRAO
VAIBHAVKAUSHIK
PARUPALLY CHAITANYA KIRAN
PARUPALLYCHAITANYAKIRAN
KARTHIKBSHIRAHATTI
MDMODASSIRHUSSAIN
RENUKARADHYAPATIL
CHETANKUMARKS
MOHAMMEDSHOAIBNAGATHAN
ARCHANASUNEJA
LAKSHMIKT
SUHAILAHMED
SHIFA JUNAIDI
SHIFAJUNAIDI
SANJIVAHULMANI
OWAISAHMED
SAHANA.S
CHAKKASRIANUSHA
SATHYASHREEKV
RAMYAMS
PREMLALSREEKUMAR
RAJANEESHBABUNC
SRITHIRANIBHUI
HITESHHS
ABHYUDAYTIWARI
SHASHIDHARAD
SHOBHAYAVAGAL
ASHWINISATYAPPAPUJARI
MANASASSESHADRI
SUSHMITA.H
HEENA ANJUM TARAFADAR
HEENAANJUMTARAFADAR
BASANTHI.S
MANASAHT
NAGESHCY
TANVIGABA
KUMRANJITHAYS
SNIGDHAKUMARI
SHREECHARANPK

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page60of146

DOMICILESTATE
Kerala
WestBengal
Karnataka
Chandigarh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Odisha
Jharkhand
UttarPradesh
Rajasthan
Karnataka
Karnataka
Odisha
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Delhi
UttarPradesh
Karnataka
Chhattisgarh
Telangana
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
MadhyaPradesh
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Telangana
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
AndhraPradesh
Karnataka
MadhyaPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
AndhraPradesh
Karnataka
Karnataka
Delhi
Karnataka
Bihar
Karnataka

SCORE(OUTOF1500)
898.8207
898.7373
898.6568
898.6496
898.6204
898.6133
898.5544
898.5491
898.5242
898.3323
898 3323
898.2878
898.1476
897.7782
897.75
897.7382
897.5549
897.1421
897.0279
896.9697
896.9481
896.9092
896.8192
896.7528
896.6495
896.6426
896.5272
896.4664
896.4608
896.4246
896.3231
896.2651
896.2541
896.1397
896.1094
896.1078
896 0227
896.0227
895.9246
895.918
895.9085
895.8566
895.7594
895.4865
895.4737
895.4529
895.4336
895.3376
895.3065
895.2893
895.1915
895.1822
895.1699
894.8768
894 7265
894.7265
894.34
894.314
894.2505
894.1448
894.0906
894.0818
893.9453

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
3601
3602
3603
3604
3605
3606
3607
3608
3609
3610
3611
3612
3613
3614
3615
3616
3617
3618
3619
3620
3621
3622
3623
3624
3625
3626
3627
3628
3629
3630
3631
3632
3633
3634
3635
3636
3637
3638
3639
3640
3641
3642
3643
3644
3645
3646
3647
3648
3649
3650
3651
3652
3653
3654
3655
3656
3657
3658
3659
3660

TESTINGID
CD1387613
CD1383807
CD1371142
CD1420645
CD1423326
CD1423962
CD1364505
CD1367948
CD1403168
CD1441114
CD1463240
CD1408046
CD1406814
CD1389308
CD1369027
CD1417789
CD1415925
CD1442375
CD1451805
CD1400562
CD1421584
CD1377171
CD1434804
CD1422348
CD1407023
CD1432180
CD1394491
CD1427287
CD1363083
CD1420089
CD1403150
CD1472841
CD1374201
CD1435449
CD1377889
CD1462837
CD1408374
CD1405155
CD1392598
CD1381196
CD1390778
CD1433341
CD1462303
CD1449452
CD1398697
CD1404761
CD1396689
CD1422899
CD1474743
CD1430688
CD1378010
CD1368227
CD1449439
CD1416584
CD1431965
CD1371577
CD1447366
CD1384389
CD1363524
CD1440693

NAMEOFTHECANDIDATE
MOHANKUMARR
SHRUTI
RAHILPASHASA
DEEPAAGARWAL
NITUKUMARI
FAEEZABEGUM
VIDYAKR
CHETANKUMAR
JEEVANTHYPUPADHYA
PUTTAIAHR
PUTTAIAH R
SHASWATAGRAWAL
RAJEEVKUMARBANZAL
RIDIMABEHL
RASHMIM
MIRZASARWARBAIG
SUHANABANU
CHINNANGOLLAVIVEKNANDINIREDDY
LAKSHMIVIJAYAKUMAR
SYEDMUKHTARMOHIUDDIN
ABHISHEK.R.G.
RAJESHK
TALATAMSIVACHAND
MANJUNATHAYT
ANNMARIYAANTONY
DARSHANC
KISKIMOHAMMEDHAFSAKHANAM
RAMESHVAR TIWARY
RAMESHVARTIWARY
IRSHADM
PYARELALRAMSINGRATHOD
PRAJWITHKJRAI
SRITIHEGDE
MANUPATELM.D
SREEJAM
SAHANASEETHARAMP
ABHIJITHANNASAMUDRAM
YOGESHWARAN P
YOGESHWARANP
INDHRAJA.KANDULA
PRAGYANPARAMITA
RUPINIROMICAR
SYEDHIMAYATHULLAHHUSSAINI
GIRIJAGONI
DRSHARANYABSHETTY
CHIDANANDKUMBAR
ABINVL
MEENAL
NIDHISINGH
SWATIMISHRA
DRSANMATIBHEEMAPPANAGANUR
MDZEELANBASHA
DR.KARTHIKPB
PRIJITHRS
MPPRABHUSHANKAR
JEEVAN KUMAR
JEEVANKUMAR
CHAITHRAKM
ANOOPDADHICH
RISHIMALIK
SHAHANARASANDIPPRABHUVALAWALKAR
NARGISMALDAR
KIRANKUMARBR
HAFSAERAM

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page61of146

DOMICILESTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
WestBengal
MadhyaPradesh
Delhi
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
AndhraPradesh
Kerala
Telangana
Karnataka
Karnataka
AndhraPradesh
Karnataka
Kerala
Karnataka
AndhraPradesh
Bihar
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Telangana
T il N d
TamilNadu
AndhraPradesh
Odisha
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
Bihar
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Rajasthan
MadhyaPradesh
Goa
Karnataka
Karnataka
Karnataka

SCORE(OUTOF1500)
893.8424
893.829
893.6878
893.6443
893.5671
893.5476
893.5062
893.4933
893.4771
893.4403
893 4403
893.3338
893.3016
893.2954
893.133
893.082
893.0424
893.037
892.9559
892.7839
892.7622
892.6589
892.4709
892.3256
892.3163
892.2145
892.1973
892.1715
892.0728
892.0707
891.9692
891.9339
891.8233
891.7294
891.7207
891.656
891 6199
891.6199
891.6191
891.6003
891.5832
891.5157
891.4388
891.3883
891.2838
891.2766
891.2242
891.2214
891.1667
891.0717
890.9321
890.8818
890.8498
890.8413
890 7613
890.7613
890.7066
890.6988
890.5912
890.4946
890.4928
890.3317
890.2617

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
3661
3662
3663
3664
3665
3666
3667
3668
3669
3670
3671
3672
3673
3674
3675
3676
3677
3678
3679
3680
3681
3682
3683
3684
3685
3686
3687
3688
3689
3690
3691
3692
3693
3694
3695
3696
3697
3698
3699
3700
3701
3702
3703
3704
3705
3706
3707
3708
3709
3710
3711
3712
3713
3714
3715
3716
3717
3718
3719
3720

TESTINGID
CD1398044
CD1457958
CD1436359
CD1427752
CD1377897
CD1392909
CD1395096
CD1409888
CD1409202
CD1409146
CD1371085
CD1404799
CD1369956
CD1417834
CD1366206
CD1390636
CD1459563
CD1396415
CD1399691
CD1422917
CD1390230
CD1371091
CD1387437
CD1378353
CD1424315
CD1460258
CD1379130
CD1376901
CD1373774
CD1383259
CD1386286
CD1385637
CD1377853
CD1388942
CD1401431
CD1401242
CD1387123
CD1373752
CD1379426
CD1389358
CD1456191
CD1464394
CD1413465
CD1384440
CD1424894
CD1372577
CD1419060
CD1449665
CD1393915
CD1421421
CD1406242
CD1425047
CD1446272
CD1362480
CD1375613
CD1426706
CD1414041
CD1477362
CD1365848
CD1430448

NAMEOFTHECANDIDATE
PRATIBHA
VARSHAP
GARCHANAREDDY
SPHOORTIDHAWALDAR
ASHOKARAKSHITH
PRIYAGUPTA
MOHAMMEDAJMALKATHANI
SATYASANDEEPSALADI
SHASHIDHARM
RAJESH
HIMANTHBE
RAHULKISHORE
MANISHKUMAR
MINAMMAREDDYTULASITEJA
MANDAVASRINIVAS
DEVTASINGH
PSUVARNA
JMUKUND
SMITHAM
VINITKUMAR
KETKISIROHA
GAURAVVERMA
HARISHKUMARS
JITENDRAMEWARA
UDAYANBHAUMIK
MOHAMMADISANA
RAHUL K H
RAHULKH
CHETHANRS
POOJA
KAVYAJS
NEHABE
SUHASHINITALAWAR
REEMAKAUL
PREETISHARMA
DHANUSHCML
JEEVAN KUMAR D V
JEEVANKUMARDV
VIKASHKUMAR
SANTOSHKUMAR
SNEHA.S
KIRANKUMARY
DR.SHILPABP
SUJAYC
SHAEEZASAMREEN
MADANR
KUMARJITSARKAR
CHHAVIWADHWA
NEHAAGRAWAL
ASHWININAIK
SHRUTISINHA
RAMPEYVENKATANAGASHILPA
MAHESHARUDREGOWDA
SUKRITIYADAV
UMME UZRA
UMMEUZRA
SKMDMANIRUZAMAN
AMEENAIBRAHIM
ALOKBBADANALLI
CHANDRANBETHKALATHILPRANEETHA
SHOBHANBABUMN
CHARUGUNDLAABHILASHA
P.S.RAJENDRAREDDY

MBBSSTATE DOMICILESTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Telangana
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Delhi
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
Telangana
Karnataka
Telangana
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
Delhi
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
Telangana
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
WestBengal
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
JammuKashmir
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
K
Karnataka
t k
Karnataka
Bihar
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
WestBengal
Karnataka
Haryana
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
WestBengal
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
OtherforForeigKarnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Telangana
Karnataka
AndhraPradesh

Page62of146

SCORE(OUTOF1500)
890.2439
890.2142
890.1793
890.138
890.0093
889.8492
889.8311
889.6435
889.6189
889.4667
889 4667
889.4188
889.3759
889.3529
889.3067
889.1132
889.0931
888.9529
888.941
888.8678
888.85
888.8476
888.7827
888.7522
888.7304
888.7258
888.5553
888.5341
888.4285
888.1849
887.9954
887.9232
887.8833
887.6233
887.4585
887.4458
887 308
887.308
887.2336
886.9719
886.8075
886.7741
886.7481
886.7124
886.6701
886.6696
886.6631
886.4624
886.3451
886.3387
886.2616
886.2276
886.1205
886.0976
886 0634
886.0634
886.0229
885.5819
885.407
885.3176
885.2992
885.2981
885.2844

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
3721
3722
3723
3724
3725
3726
3727
3728
3729
3730
3731
3732
3733
3734
3735
3736
3737
3738
3739
3740
3741
3742
3743
3744
3745
3746
3747
3748
3749
3750
3751
3752
3753
3754
3755
3756
3757
3758
3759
3760
3761
3762
3763
3764
3765
3766
3767
3768
3769
3770
3771
3772
3773
3774
3775
3776
3777
3778
3779
3780

TESTINGID
CD1384397
CD1391715
CD1439219
CD1403539
CD1428219
CD1365072
CD1423712
CD1367919
CD1383752
CD1435180
CD1381863
CD1376340
CD1431466
CD1385980
CD1381369
CD1408114
CD1407271
CD1372803
CD1467535
CD1398481
CD1376620
CD1403313
CD1393978
CD1407014
CD1363571
CD1385121
CD1381730
CD1423270
CD1376329
CD1363601
CD1366633
CD1422751
CD1374776
CD1453415
CD1409969
CD1450370
CD1366353
CD1430538
CD1380147
CD1403239
CD1370722
CD1375565
CD1444658
CD1388917
CD1449669
CD1416934
CD1369376
CD1408669
CD1443176
CD1445875
CD1364174
CD1374404
CD1370038
CD1403950
CD1382546
CD1369022
CD1403608
CD1422067
CD1476133
CD1384362

NAMEOFTHECANDIDATE
VARTIKAGOEL
ANNAPPAKAMATHK
TRUPTIMKAUJALGI
DEEPAJOHNTHOMAS
ADAPASRUJANA
BHARATIR
ANCHALNAVNEETMISHRA
NIRUPAMKISHOREDC
RAKSHITARAMESHKAMATH
AKSHATHAS
AKSHATHA S
SNEHAK
RICHASINGH
SSWARANKUMAR
DEEPASRATHOD
JITESHKHATRI
SHRUTHISWAMY
GRAMKRISHANAREDDY
INDUKHARE
BASAVARAJANKALAGI
TARUNKUMAR
DRMOHDABDULWAJID
KAVITAMOURYA
ABDULMUKHTADARALAANSARI
KRUTHIKAHV
SAMEETAMERCYPRABHU
NIKHILKUMARTAILOR
MEGHANA ADEPU
MEGHANAADEPU
NANDANKV
VIVEKKUMARYADAV
SUSHMITHAK
HARIPRASADKA
FARHATARANUM
CHANDRASHEKHARUPADHYAY
RAGHAVENDRA
NAVEENV
KOTHYALA VAMSHI KRISHNA
KOTHYALAVAMSHIKRISHNA
ADITIRAGHUNATHAN
ABDULKHALIQUE
DEEPTHITN
GANJIBALAVENKATARAMESH
SUSHANTSATYAPRIYA
RAMYASHREEMH
SHAIKGOUSEKHAJAARIF
ROHINIB
SHASHIDHARAAN
SHOUKATHALIHUSENSABSANGATI
GITANJALIWAHENGBAM
ANKITAAGARWAL
ROHITYADAV
TANUTHAKUR
SHARANHB
PRADEEPKUMARM
TIRKEY ABHILASH BIPIN KUMAR
TIRKEYABHILASHBIPINKUMAR
SRIDHARL
BVAMSIKRISHNAREDDY
APOORVADAVE
SHIVASHANKAR
TANUSHREERKAMATH
AKSHAYAN
NIMISHAGUPTA

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page63of146

DOMICILESTATE
UttarPradesh
Kerala
Karnataka
Kerala
AndhraPradesh
Karnataka
MadhyaPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
Karnataka
MadhyaPradesh
Karnataka
Delhi
Karnataka
Rajasthan
Telangana
Karnataka
TamilNadu
Rajasthan
Telangana
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
TamilNadu
Telangana
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Manipur
UttarPradesh
Karnataka
Haryana
Karnataka
Karnataka
Chhattisgarh
Karnataka
AndhraPradesh
MadhyaPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh

SCORE(OUTOF1500)
885.2345
885.2078
885.1735
885.1657
884.9132
884.8503
884.8392
884.7822
884.7529
884.7253
884 7253
884.6806
884.5723
884.5294
884.4735
884.4272
884.3828
884.1095
884.0996
884.0276
884.0123
883.8112
883.6309
883.6289
883.518
883.4462
883.371
883.3335
883.1664
883.1604
883.0956
883.0753
882.9917
882.9524
882.9092
882.8808
882 7126
882.7126
882.5826
882.555
882.4102
882.3575
882.1465
882.1436
882.055
882.0329
881.9088
881.7
881.6061
881.579
881.578
881.3349
881.2225
881.1951
880 9759
880.9759
880.9543
880.8642
880.7515
880.6077
880.5951
880.5085
880.303

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
3781
3782
3783
3784
3785
3786
3787
3788
3789
3790
3791
3792
3793
3794
3795
3796
3797
3798
3799
3800
3801
3802
3803
3804
3805
3806
3807
3808
3809
3810
3811
3812
3813
3814
3815
3816
3817
3818
3819
3820
3821
3822
3823
3824
3825
3826
3827
3828
3829
3830
3831
3832
3833
3834
3835
3836
3837
3838
3839
3840

TESTINGID
CD1406288
CD1406218
CD1431313
CD1370229
CD1367735
CD1408877
CD1372265
CD1423449
CD1447876
CD1381920
CD1388543
CD1435025
CD1429144
CD1417416
CD1377750
CD1423546
CD1389601
CD1386862
CD1474820
CD1401928
CD1441324
CD1431085
CD1386949
CD1389466
CD1437347
CD1378968
CD1410746
CD1388400
CD1399981
CD1390938
CD1402528
CD1451915
CD1368832
CD1433983
CD1401946
CD1371073
CD1366423
CD1364020
CD1458670
CD1426149
CD1366882
CD1437193
CD1390311
CD1383825
CD1389770
CD1469738
CD1374432
CD1399232
CD1376993
CD1389956
CD1370215
CD1418299
CD1372046
CD1436535
CD1371788
CD1427168
CD1392530
CD1364176
CD1418404
CD1444081

NAMEOFTHECANDIDATE
SUPRABHAMH
RAJATKEDIA
MONAWWERALA
SWAYAMSIDDHAMISHRA
HITHYSHBM
HEMANTHS
DEEPAKKARADE
PRAKRUTHIMAHAMANI
MANJULAR
ANWESHABANERJEE
ANWESHA BANERJEE
PGDAIVEEK
SHRIDEVIRHIREHANAMANTAGOUDAR
RAJU.V
SOUMYANATHMAITI
RAJASHEKHARAG
AJAYGALVA
PUJARARAHULDHIRAJLAL
HAJARAAP
SUPRIYASUNDARMISHRA
DR.KASHAVVABANDANIGOUDAR
DRAPOORVAGUPTA
RESHMAANGADI
RAHULGVAIDYA
BASAVARAJPATIL
SKANDASHREEBS
NASHEEDHAMAHAMOOD
CHAITHRA C M
CHAITHRACM
DEVARAJS
PRIYANKAPSHETTY
AMRUTHA
VIJAYKUMARSS
NAGAMANIKR
CHAITRAG
SURAJSHEGDE
POOJASHUKLA
SHRADDHA THIRANI
SHRADDHATHIRANI
KARTHIKS
DR.PRIYAPV
NIRANJANCA
SRIMATHKOILKANDADAIDEEPTI
USANGEETHARAO
MANJUVANIV
SAMARJEET
BRUNDA.R.L.
SHRUTHIA
AYISHATHMASHOODA.M.K
SHWETHAR
MADHURIM.S
DRNATARAJG
RASHMIR
PAVANK
ANANDKUMAR
PADMANABHA RAJU S
PADMANABHARAJUS
RESHMAGK
VINAYKUMARM
RAHULVERMA
VINAYC
BSURESH
ASHUTOSHMISHRA
SWEEKRITHANBHAT

MBBSSTATE DOMICILESTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Bihar
Karnataka
Odisha
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Delhi
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
WestBengal
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Gujarat
Karnataka
Kerala
Karnataka
Odisha
Karnataka
Karnataka
Karnataka
MadhyaPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Pondicherry
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Rajasthan
K
Karnataka
t k
W tB
WestBengal
l
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
OtherforForeigKarnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Haryana
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Chhattisgarh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Jharkhand
Karnataka
Karnataka

Page64of146

SCORE(OUTOF1500)
880.2341
880.0787
879.9797
879.9666
879.8412
879.8289
879.7736
879.6787
879.645
879.64
879 64
879.5245
879.4417
879.3685
879.3486
879.2592
879.1416
879.0553
879.0137
878.9588
878.7645
878.7569
878.7545
878.7373
878.7334
878.6957
878.635
878.6109
878.561
878.467
878.3158
878.1017
878.0774
877.9572
877.8687
877.8659
877 8093
877.8093
877.8028
877.7059
877.6491
877.626
877.6074
877.6006
877.5715
877.5396
877.4267
877.3871
877.2554
877.1967
877.1818
877.0887
877.002
876.8909
876 8683
876.8683
876.8167
876.7913
876.71
876.4971
876.4743
876.4743
876.3736

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
3841
3842
3843
3844
3845
3846
3847
3848
3849
3850
3851
3852
3853
3854
3855
3856
3857
3858
3859
3860
3861
3862
3863
3864
3865
3866
3867
3868
3869
3870
3871
3872
3873
3874
3875
3876
3877
3878
3879
3880
3881
3882
3883
3884
3885
3886
3887
3888
3889
3890
3891
3892
3893
3894
3895
3896
3897
3898
3899
3900

TESTINGID
CD1378054
CD1386373
CD1367870
CD1386311
CD1371189
CD1373903
CD1371443
CD1443242
CD1408690
CD1367326
CD1403469
CD1415516
CD1369273
CD1448538
CD1483405
CD1421015
CD1370274
CD1423974
CD1449575
CD1381746
CD1409805
CD1383255
CD1383824
CD1414054
CD1416073
CD1406598
CD1416506
CD1368566
CD1380298
CD1377179
CD1376456
CD1382555
CD1391498
CD1376623
CD1376420
CD1390516
CD1417746
CD1387126
CD1400697
CD1424099
CD1398400
CD1420752
CD1458665
CD1394156
CD1426527
CD1393028
CD1425415
CD1398366
CD1374491
CD1413922
CD1421444
CD1382199
CD1379473
CD1373376
CD1376015
CD1364213
CD1374164
CD1388237
CD1457018
CD1369378

NAMEOFTHECANDIDATE
AMBIKACOONDOO
MANASAR
SUCHETA
PRASHANTHASURESHATEGGI
JYOTSNACHOUDARYGOGINENI
AJITHAT
VIKASCHAVAN
SUDHISHKUMAR
SANDHYAR.
KARTHIKK
KARTHIK K
PRAKASH
VISHALKUMAR
FAHEEMAHASSAN
CHANDRARASHMIESWARA
RIYAZAHMED
SHUBHA.D.N
SPURTHIS
KHATEEBFARHEEN
SYEDHUMAIDAHMED
TEJASHWINIRKOLEKAR
SHRUTHIK
GANASHYAM.K.R
VINAYKUMARKM
ALEKYAREDDY.B
RASHMIHN
JYOTSNA
AISHWARYA R
AISHWARYAR
DEEPAD
SHRUTIGSHEELIN
NEHASINHA
MANASABN
DRSHILPAGUPTA
KAVYASHREEPS
SWATHIDESHPANDE
MAHIMASR
ARUN CHANDRAN R
ARUNCHANDRANR
NEHASHARMA
SHIVADEVARAJ
LAKSHAYRAHEJA
DR.ASHWINIBE
SANTHOSHA
RAMYAMP
AMARESH.M.H
HEENAKAUSARS
ROOHITHMEHDI
AKKINENIRAVEENA
SYEDGOUSEMOHIUDDINQUADRI
DHIRAJSAINI
CHINNULIZSEBASTIAN
ANNAMNAVYA
DEEPAKMB
ABHISHEKSAMDESICN
SUNITA
AMRELIYAAFTABMOHAMMEDISAK
MOHAMMADSHAHIDHASNAIN
NITISHGARG
MANOJKUMARPHULARI
DITESHJAIN
KSHONITNAGUMANTRY
SHASHANKKOTIAN

MBBSSTATE DOMICILESTATE
Karnataka
Delhi
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Telangana
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Telangana
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
K l
Kerala
Karnataka
MadhyaPradesh
OtherforForeigKarnataka
Karnataka
Delhi
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Telangana
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Gujarat
Karnataka
Bihar
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Haryana
Karnataka
AndhraPradesh
Karnataka
Karnataka

Page65of146

SCORE(OUTOF1500)
876.2853
876.1733
876.1722
876.1339
876.0744
875.9718
875.9705
875.8842
875.769
875.726
875 726
875.7015
875.6373
875.4296
875.3572
875.3186
875.2724
875.2023
875.1356
875.065
874.9452
874.9329
874.6704
874.6686
874.5278
874.4087
874.2539
874.2051
874.1972
874.1357
873.9001
873.7902
873.7082
873.6519
873.6019
873.5814
873 5809
873.5809
873.4593
873.4557
873.3815
873.0931
872.9876
872.9336
872.9239
872.8933
872.851
872.5967
872.5656
872.3834
872.3763
872.0162
871.8747
871.8557
871 7988
871.7988
871.6119
871.6067
871.5956
871.5205
871.4556
871.4148
871.3726

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
3901
3902
3903
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914
3915
3916
3917
3918
3919
3920
3921
3922
3923
3924
3925
3926
3927
3928
3929
3930
3931
3932
3933
3934
3935
3936
3937
3938
3939
3940
3941
3942
3943
3944
3945
3946
3947
3948
3949
3950
3951
3952
3953
3954
3955
3956
3957
3958
3959
3960

TESTINGID
CD1460039
CD1373129
CD1397755
CD1404408
CD1417876
CD1369115
CD1381674
CD1390738
CD1365124
CD1390102
CD1390858
CD1409247
CD1373528
CD1470632
CD1374674
CD1366849
CD1365865
CD1376265
CD1439700
CD1405627
CD1411949
CD1457757
CD1417552
CD1486470
CD1387059
CD1390215
CD1370789
CD1373035
CD1417255
CD1363039
CD1431653
CD1392766
CD1377525
CD1373163
CD1422968
CD1413854
CD1404312
CD1384334
CD1406965
CD1412262
CD1378577
CD1391650
CD1363228
CD1371661
CD1369858
CD1463672
CD1393199
CD1374483
CD1381626
CD1404106
CD1425283
CD1367900
CD1383587
CD1417328
CD1379293
CD1440230
CD1411482
CD1386067
CD1432337
CD1376262

NAMEOFTHECANDIDATE
PUNEETKUMARCHOUDHARY
ARUNANAYAKAN
ROSHINIP
TRUPTHIUTHAPPAK
SRIDEVINH
PRAMODNK
RAMYASHETTYN
SUMANYUSINGH
DRYUVARAJUS
ANKITMITTAL
ANKIT MITTAL
TEJASWINI.M.PAWAR
ARVINDKUMARBAIRWA
KUCHALAMBIKAM
RADHIKACSASTURKAR
MANASAGV
DOGGALAALEKHYA
NISHCHITHMOODEPM
SUMANKOSHY
SYEDTAUSEEFULHAQUE
VHASHWATHVENKATARAMANA
SHUBHIKAMAL
SAROJA
PUNITHRM
LUBNA
AATIF
ANUBHAKATARIA
LAVISH TAYAL
LAVISHTAYAL
NISHAN
ASHWINIVARADHARAJAN
VARSHANARAYANAN
ARCHANAGUPTA
BASANTSINGHLATWAL
RAJESHPAWAR
TRAMBIKA
ETIISHA
SOWJANYA S
SOWJANYA.S
PURVIKHATRI
VIDYAREKHARKAMATH
SIDDHARTHKISHOREBAINDUR
VIVEKBAGODI
VANDANAPRIYANJ
SIRIGANESH
SMITAHEGDE
MOHANCHANDRAB
KOMALAB
LOKESHAR
TARUNKUMAR
AMRITRAJ
VINITHAV
DEEKSHARNAYAK
AATHIRAKAINATHUMMALCHATHOTH
VARSHAPRAKASHRAYAKAR
SHALINI SINGH
SHALINISINGH
SWETAGHOSH
AJAYKUMARSAHU
SUSHILKUMAR
MAYANKJAIN
ANJUROSETHOMAS
ZAHURAHD
RANJEETHAHIREMATH

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page66of146

DOMICILESTATE
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Haryana
Karnataka
Haryana
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
Karnataka
Karnataka
AndhraPradesh
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
WestBengal
Rajasthan
Haryana
Karnataka
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Delhi
Karnataka
Kerala
Bihar
K
Karnataka
t k
Rajasthan
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Haryana
Bihar
Kerala
Karnataka
Kerala
Karnataka
Uttar Pradesh
UttarPradesh
WestBengal
Chhattisgarh
Haryana
Haryana
Kerala
Karnataka
Karnataka

SCORE(OUTOF1500)
871.3694
871.2176
871.2036
871.1822
871.0557
871.0417
870.9889
870.966
870.9169
870.6974
870 6974
870.6655
870.6521
870.6273
870.5579
870.5004
870.4932
870.4898
870.4288
870.2853
870.2156
870.0379
869.9923
869.8716
869.7322
869.7232
869.72
869.6875
869.5209
869.4823
869.3925
869.073
868.8098
868.7786
868.7765
868.7661
868 6974
868.6974
868.6794
868.603
868.5795
868.5692
868.5216
868.5002
868.4311
868.3854
868.378
868.3653
868.3497
868.3338
868.3262
868.309
868.255
868.2137
868 2
868.2
868.1921
868.1159
867.9719
867.9394
867.8661
867.7825
867.6295

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
3961
3962
3963
3964
3965
3966
3967
3968
3969
3970
3971
3972
3973
3974
3975
3976
3977
3978
3979
3980
3981
3982
3983
3984
3985
3986
3987
3988
3989
3990
3991
3992
3993
3994
3995
3996
3997
3998
3999
4000
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019
4020

TESTINGID
CD1485250
CD1380217
CD1421023
CD1381667
CD1449762
CD1370396
CD1436478
CD1387776
CD1373689
CD1371549
CD1421336
CD1363912
CD1378450
CD1416450
CD1439443
CD1365160
CD1424130
CD1386214
CD1366518
CD1392010
CD1403532
CD1400469
CD1414404
CD1388419
CD1397146
CD1394763
CD1371873
CD1431142
CD1398304
CD1362933
CD1385328
CD1374932
CD1380059
CD1414338
CD1471884
CD1408144
CD1364682
CD1402170
CD1409125
CD1400407
CD1369243
CD1375614
CD1372688
CD1414574
CD1411483
CD1450025
CD1362714
CD1368615
CD1458822
CD1376336
CD1416016
CD1448498
CD1371436
CD1448315
CD1409378
CD1386258
CD1400770
CD1365526
CD1386407
CD1440038

NAMEOFTHECANDIDATE
DISHARJ
NPPRATIKSHA
TAUHEEDAHMED
NAVYAJ
INSHASHAFIQ
S.ABINAYA
KKARTIK
SMRUTHYBS
SONAMR
ANIMABHARATI
ANIMA BHARATI
AYESHA
LIKHITHD
SHYAMSUNDARNAIKR
MEGHAR
VIKASPATIL
RAJATDIXIT
BUDDHADEBNAYAK
SATISHKUMAR
SINDHUM
ARUNA
TRUPTIBHOVI
ABDULSUBHAN
DEEPASHREEKR
CHANDANBC
AKANSHASRIVASTAVA
SUHASNAVADAV
SANDHYA A
SANDHYAA
NEHAMANJHANI
KAVYASHRIH.B
MOUNIKAKODURI
SOWMYACN
RAMAKRISHNAVIGNESHM
MANISHAREDDYKAKARLA
MANASALC
ANKITSHRIVASTAVA
AKSHATA UPPAR
AKSHATAUPPAR
SHOIBAHAMEDM
AARUSHIKAUSHIK
DHANYAV
PRASHANTKUMAR
ROHITRAJ.S
MOHAMMEDSOHAILSIDDIQUE
ANITAYADAV
PRANAVPRAKASHRAI
NALLAANURAAGREDDY
VIJAYAKRISHNAV
RACHANAB.
VARUNGHUILGOL
SHAKUNMITTAL
SANTHOSHSHANKARMULIMANI
POONAMYADAV
HARDHIKAALLAMAPRABHUSAHUKAR
MOHAMED ASHRAF K
MOHAMEDASHRAFK
RAGHUS
CHAITRAV.H.M
SHRUTHISV
SAIJALGUPTA
ASWATHYB
RAMAREDDYTETALI
KSANJANAREDDY

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page67of146

DOMICILESTATE
Karnataka
Karnataka
Jharkhand
Karnataka
JammuKashmir
TamilNadu
AndhraPradesh
Karnataka
Karnataka
Jharkhand
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Rajasthan
WestBengal
Karnataka
AndhraPradesh
Delhi
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
AndhraPradesh
Karnataka
MadhyaPradesh
K
Karnataka
t k
Karnataka
Delhi
Kerala
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Bihar
UttarPradesh
Telangana
AndhraPradesh
Karnataka
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
UttarPradesh
Telangana
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Delhi
Kerala
AndhraPradesh
Telangana

SCORE(OUTOF1500)
867.5334
867.4958
867.4704
867.4524
867.4186
867.4069
867.3704
867.2202
867.1665
867.1302
867 1302
866.9589
866.8564
866.7999
866.6982
866.6627
866.6007
866.5967
866.5864
866.5729
866.539
866.4112
866.3983
866.3861
866.1828
866.1046
866.1014
866.0327
865.9381
865.8697
865.7533
865.731
865.7185
865.7108
865.6628
865.6406
865 6355
865.6355
865.5968
865.5217
865.5154
865.4875
865.4188
865.3777
865.2888
865.1166
864.973
864.9608
864.9494
864.8783
864.7883
864.7519
864.714
864.6439
864 6402
864.6402
864.6224
864.5605
864.5531
864.3701
864.3138
864.3003
864.003

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4028
4029
4030
4031
4032
4033
4034
4035
4036
4037
4038
4039
4040
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050
4051
4052
4053
4054
4055
4056
4057
4058
4059
4060
4061
4062
4063
4064
4065
4066
4067
4068
4069
4070
4071
4072
4073
4074
4075
4076
4077
4078
4079
4080

TESTINGID
CD1443031
CD1379236
CD1483773
CD1460749
CD1370148
CD1364766
CD1430644
CD1425664
CD1392983
CD1373034
CD1379524
CD1363530
CD1369048
CD1375259
CD1388468
CD1388740
CD1416316
CD1400293
CD1363783
CD1479861
CD1481828
CD1369122
CD1370121
CD1400282
CD1405168
CD1418129
CD1370641
CD1382130
CD1385432
CD1365068
CD1474396
CD1371276
CD1366937
CD1418346
CD1389008
CD1442086
CD1363381
CD1371383
CD1405617
CD1386004
CD1365114
CD1387620
CD1448241
CD1422001
CD1382711
CD1425374
CD1409392
CD1368497
CD1383460
CD1378360
CD1380209
CD1434687
CD1410641
CD1371851
CD1369579
CD1373702
CD1482069
CD1413192
CD1367842
CD1444264

NAMEOFTHECANDIDATE
SUPRIYAMMEDHAR
DRGEDALASRINIVAS
DRDEEPAKKUMARJHA
AMITJINDAL
DEBASISHBASU
FASWILAM
PARASURAMWADDAR
CELINSOWMYAS
CHENNAKESHAVULUMOGILI
CHANDRANSHUTRIPATHI
CHANDRANSHU TRIPATHI
PALLAVIHR
BRAKESH
VISHRANKASAITHAL
MALLIKARJUN
RAJARAMPRABHUH
KAPPAGANTUKRISHNAMEDHA
PRAKRUTHIRA
PRASHANTKUMAR
ABHINAVDAS
NEHASINGH
SHETTYSACHNAPRAMOD
AYUSHKUMAR
NIRANJANA.K.M
GURUPRASADC
MEENAKSHIDAS
SUBHASHBOHRAH
SRISHTI GUPTA
SRISHTIGUPTA
HEMANTHKUMARKV
CIRILPHILIPPILLI
SAPNASINGH
MANISHKUMARSINHA
ASHWINIR
ASHWINIVRAO
GAURAVCHATURVEDI
SACHINKUMAR
JAYALAKSHMI S
JAYALAKSHMIS
VIDIYALAHARIKA
SHWETHARAO
SHRADDHASANGADI
AMRUTA.K.H
ASHARIQBALLODI
SHREYAMAKHIJA
SHWETAAGARWAL
VIVEKM
AKASHGOPI
DIVYAK.V
CHAMPALAL
BRIGITDAVIS
NEHAQURRATAIN
MVSSAINAGENDRA
ANISHAHARI
APARNA.M
GAUTAM BALARAM
GAUTAMBALARAM
GLAKSHMISUCHITHRA
RAJESHKM
YBHANUCHANDARREDDY
KIRTHANAB
SUSHMAK
SAPNASINGHCHOUDHARY
SHREYASINHA

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page68of146

DOMICILESTATE
Karnataka
AndhraPradesh
Bihar
Delhi
WestBengal
Karnataka
Karnataka
TamilNadu
Telangana
Chhattisgarh
Karnataka
Telangana
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Telangana
Karnataka
UttarPradesh
Assam
MadhyaPradesh
Maharashtra
Uttarakhand
Karnataka
Karnataka
Odisha
Karnataka
Madhya Pradesh
MadhyaPradesh
Karnataka
AndhraPradesh
Delhi
Bihar
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
K
Karnataka
t k
Telangana
Karnataka
Karnataka
Karnataka
MadhyaPradesh
UttarPradesh
UttarPradesh
Kerala
Karnataka
Karnataka
Rajasthan
Kerala
Karnataka
Telangana
Karnataka
Kerala
Karnataka
Telangana
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Rajasthan
Bihar

SCORE(OUTOF1500)
863.9185
863.7076
863.669
863.5646
863.5566
863.5056
863.4367
863.2259
863.199
862.8475
862 8475
862.8246
862.8179
862.8169
862.8017
862.7831
862.7424
862.5777
862.5203
862.4519
862.3529
862.3478
862.343
862.338
862.2656
862.1282
862.0516
861.9951
861.9494
861.7819
861.6921
861.6839
861.628
861.5553
861.3922
861.3832
861 3486
861.3486
861.2002
861.0424
860.9801
860.8066
860.7938
860.7922
860.6757
860.5125
860.3904
860.3861
860.3739
860.1747
860.0941
859.9279
859.9263
859.8111
859 8084
859.8084
859.7505
859.7377
859.7222
859.3045
859.2866
859.2671
859.1072

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
4081
4082
4083
4084
4085
4086
4087
4088
4089
4090
4091
4092
4093
4094
4095
4096
4097
4098
4099
4100
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
4108
4109
4110
4111
4112
4113
4114
4115
4116
4117
4118
4119
4120
4121
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4128
4129
4130
4131
4132
4133
4134
4135
4136
4137
4138
4139
4140

TESTINGID
CD1442600
CD1442890
CD1418883
CD1364848
CD1390080
CD1383542
CD1435487
CD1404699
CD1370315
CD1363919
CD1423524
CD1376084
CD1429617
CD1382172
CD1445098
CD1363804
CD1378537
CD1377575
CD1384373
CD1393989
CD1397476
CD1457814
CD1450219
CD1368691
CD1363777
CD1410766
CD1366999
CD1408943
CD1407743
CD1389342
CD1365452
CD1378037
CD1368008
CD1440377
CD1423012
CD1485062
CD1373219
CD1419675
CD1407423
CD1431118
CD1405906
CD1363687
CD1454057
CD1368591
CD1412600
CD1465748
CD1395946
CD1387756
CD1375055
CD1381528
CD1386397
CD1400561
CD1441149
CD1431051
CD1362846
CD1387872
CD1389762
CD1414261
CD1385768
CD1470190

NAMEOFTHECANDIDATE
KRISHNAHOTTI
VINODRATHODD
ARSHIYAANJUM
PARVATHINAIR
RAHULSINGH
ANUAJAYAGHOSH
ASHISHKUMARAGRAHARI
NATASHABYAHATTI
DSSVBMURALIKRISHNA
GAURAVGHOSH
GAURAV GHOSH
JYOTHIMANIS
ANIKAJAIN
KASTURIASTHANA
GIRIJAG
RAJANIYADAV
RAJENDRAKUMARTHAKUR
SUVRASHANKHAMUKHERJEE
UMAIMAVASEEM
ANKITABAJPAI
MAMATHAP
VARUNBILAGI
ARPITHALOGANATHAN
VISHALRAINA
AKSHAYGALI
ASMITA
RISHABHSAHAI
ALLWYN JOSEPH
ALLWYNJOSEPH
MAHALAKSHMIJAGATHA
PRIYANKASSHENOY
TATIKONDASRILAKSHMI
VIDYABNAIR
PUNITHR
CHANDINIMR
ARJUNSAINI
MADHUKR
LUBNA YASRAB
LUBNAYASRAB
SHAZIARIZWANA
KAVYABKHODANPUR
CHANDNIBHANDARYP
RIDHIBHANDARI
SANJAYKP
SUMANP
SHIVANGNI
PRASHANTKUMAR
SUNILNEELKANTRAO
SMRITIJHA
PRAVEENKUMARSHEBBAL
POOJAGPATWAL
ASHARANIJ
PALEMPALLISREEVIDYA
SOUMYA
AAKRITIBATRA
PRIYANKA SARKAR
PRIYANKASARKAR
SURAJMAHADEVARAOKHAMITKAR
NAVEEN.K
MAMTAS.CHHABRIA
MANISACHDEVA
SAISREERACHAKONDA
SANDHYARANIG
SHAKEELAHMEDDHANDARAGI

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
TamilNadu
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Maharashtra
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page69of146

DOMICILESTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
UttarPradesh
Kerala
UttarPradesh
Karnataka
Telangana
Assam
Karnataka
UttarPradesh
WestBengal
Karnataka
UttarPradesh
UttarPradesh
WestBengal
UttarPradesh
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
JammuKashmir
Karnataka
Karnataka
MadhyaPradesh
Haryana
Telangana
Karnataka
AndhraPradesh
Kerala
Karnataka
Karnataka
Punjab
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
AndhraPradesh
Karnataka
Uttarakhand
Assam
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Haryana
Telangana
Karnataka
Karnataka

SCORE(OUTOF1500)
859.0586
859.0373
858.9158
858.8706
858.7558
858.7392
858.7387
858.7211
858.6268
858.5814
858 5814
858.5156
858.4061
858.3628
858.2172
858.2156
858.1621
858.1138
857.9961
857.9953
857.8713
857.809
857.7997
857.7815
857.6585
857.5809
857.5726
857.5229
857.4972
857.4844
857.3691
857.3336
857.2268
857.2073
857.0286
857.0098
856 9702
856.9702
856.9574
856.9218
856.871
856.7875
856.7738
856.7604
856.7471
856.5942
856.3605
856.2406
856.224
856.1538
856.1335
856.1182
856.1083
856.0941
856 0569
856.0569
856.0349
855.9776
855.9074
855.8182
855.7625
855.7137
855.6923

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
4141
4142
4143
4144
4145
4146
4147
4148
4149
4150
4151
4152
4153
4154
4155
4156
4157
4158
4159
4160
4161
4162
4163
4164
4165
4166
4167
4168
4169
4170
4171
4172
4173
4174
4175
4176
4177
4178
4179
4180
4181
4182
4183
4184
4185
4186
4187
4188
4189
4190
4191
4192
4193
4194
4195
4196
4197
4198
4199
4200

TESTINGID
CD1369179
CD1450115
CD1385002
CD1402277
CD1443201
CD1395917
CD1391187
CD1440228
CD1384326
CD1486252
CD1372721
CD1416758
CD1399650
CD1372145
CD1440714
CD1404650
CD1449777
CD1460599
CD1422036
CD1380541
CD1407626
CD1442480
CD1368917
CD1364996
CD1368345
CD1482103
CD1376468
CD1388420
CD1393248
CD1365690
CD1437744
CD1387029
CD1400472
CD1409450
CD1418773
CD1375203
CD1425860
CD1385756
CD1400210
CD1421669
CD1443496
CD1472968
CD1383564
CD1434491
CD1376905
CD1379954
CD1366667
CD1392329
CD1416626
CD1375751
CD1371920
CD1364105
CD1428968
CD1472503
CD1366244
CD1366442
CD1421971
CD1386742
CD1477531
CD1406244

NAMEOFTHECANDIDATE
SHYAMV
ANIRUDHMUKHERJEE
ABHISHEKKUMAR
CHAITANYAY.S
TAANYASHARDA
PRABHAKARANVP
MANGALAMS
PATELDHAIRYAHEMANTKUMAR
NAFEESAKALBURGI
GADWALHOWDEKARNEHA
GADWAL HOWDEKAR NEHA
GOPIHG
ANJALICHANDRASEKHARANK
CHETHAN.H.H
BANDARUSUMANTHKUMAR
CHANDANKUMAR
VIBHUSHARMA
NAMRATAPAREEK
NITIKATALWAR
RESHMANP
RAJANIM
SUJITKUMAR
YASHASWINIK
KABIRDEV
ARPITBANSAL
PRATHIBHA.C.S
ANUSHAKS
TANVI DHIMAN
TANVIDHIMAN
JYOTHIKINI
AJAYSHARMAU
VIJAYKYALAMANCHILI
SOWMYASHREEKN
SHILPAR
AYSHASHAHEENA
FARIHANAAZ
FAIZABANU
NAVYASHREE KS
NAVYASHREEKS
MALIPEDDIRAMYAREDDY
RECHARLAMADHURI
MANJUNATHAM
ABUHASIMABDULAZIZ
ROHITRAVINDRANNAIR
VEENARJOGI
SAIGEETHAK
SOUBHAGYAK
ABHISHEKHK
DRFAREENATAJ
RAGHAVENDRAHUBBALLI
KAVITHAB
SHRUTIARYA
SWETHAB
AMITSVASIST
SOHANB
ANSHUL SINGH
ANSHULSINGH
AMRATANJALISINGH
ASTHAGOEL
MOHAMMEDNIHALSA
DR.SHIVKUMAR
ANKURAGARWAL
HARISHKUMARGUPTA
ADHISHPRATAPSINGH

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page70of146

DOMICILESTATE SCORE(OUTOF1500)
Telangana
g
855.6813
UttarPradesh
855.6765
Karnataka
855.6299
Karnataka
855.6057
Chandigarh
855.2675
TamilNadu
855.2574
Karnataka
855.2469
Gujarat
855.2201
Karnataka
855.1769
Telangana
855.1737
855 1737
Karnataka
855.163
Kerala
854.9552
Karnataka
854.9324
Karnataka
854.9188
Bihar
854.7632
HimachalPradesh
854.7163
Rajasthan
854.7
Punjab
854.6729
Karnataka
854.5774
Karnataka
854.4532
UttarPradesh
854.4186
Karnataka
854.3647
Karnataka
854.3405
UttarPradesh
853.9378
Karnataka
853.9329
Karnataka
853.9157
Himachal Pradesh
HimachalPradesh
853.8489
Karnataka
853.8325
Karnataka
853.7968
AndhraPradesh
853.7705
Karnataka
853.7222
Karnataka
853.4618
Karnataka
853.421
Karnataka
853.4011
Telangana
853.3936
K
Karnataka
t k
853 3651
853.3651
Telangana
853.3324
AndhraPradesh
853.3297
Karnataka
853.3246
Karnataka
853.2445
Kerala
853.2179
Karnataka
853.175
Karnataka
852.9746
Karnataka
852.8988
Karnataka
852.8682
Karnataka
852.7121
Karnataka
852.7048
Karnataka
852.6903
Bihar
852.6078
Karnataka
852.6067
Karnataka
852.3054
Karnataka
852.139
Uttar Pradesh
UttarPradesh
852 1116
852.1116
UttarPradesh
852.007
UttarPradesh
851.9973
Karnataka
851.9737
Karnataka
851.8664
UttarPradesh
851.8268
Rajasthan
851.8101
UttarPradesh
851.6905

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209
4210
4211
4212
4213
4214
4215
4216
4217
4218
4219
4220
4221
4222
4223
4224
4225
4226
4227
4228
4229
4230
4231
4232
4233
4234
4235
4236
4237
4238
4239
4240
4241
4242
4243
4244
4245
4246
4247
4248
4249
4250
4251
4252
4253
4254
4255
4256
4257
4258
4259
4260

TESTINGID
CD1380854
CD1420414
CD1364688
CD1401160
CD1441756
CD1363256
CD1368125
CD1442586
CD1365172
CD1365940
CD1363542
CD1419824
CD1371660
CD1405244
CD1431767
CD1423203
CD1363886
CD1370551
CD1436824
CD1409889
CD1369830
CD1374649
CD1423955
CD1386017
CD1394710
CD1368640
CD1374227
CD1483000
CD1393431
CD1390293
CD1417109
CD1414157
CD1402550
CD1411098
CD1410405
CD1416888
CD1414057
CD1426701
CD1373533
CD1367683
CD1363258
CD1396686
CD1430685
CD1479942
CD1383638
CD1408523
CD1452761
CD1466456
CD1368201
CD1437121
CD1417054
CD1453566
CD1449063
CD1428359
CD1366773
CD1400187
CD1427570
CD1424432
CD1430715
CD1426076

NAMEOFTHECANDIDATE
AYESHAMASTER
SAMATHAKJ
TLSANJAYKUMAR
SURESHKUMARYOGI
MOHAMEDSHAKEEBAHMER
SHILPABN
KULDEEPSINGHAL
ANURADHAKSHESHAPPANAVAR
SHARATHKEERTHYR
PUNEETHHPUJAR
PUNEETH H PUJAR
MANDALAHARSHA
SAMAHAYATH
AJAYKUMARDAHIYA
VIJAYREDDY
LOHITHG
KEERTHI.N
IRSHADULHASSAN
DEVESHPANDEY
NIKHILNARAYANRAOTIWARI
NIROOPSB
SUDHANSHUSINGHAL
VIKRAMPRASAD
AMARKUMARMADHAVRAOKARDALE
DEEPCHANDSAINI
HIMAHARI
RICHASINGH
ANNE AARYANI
ANNEAARYANI
SWETASINHA
SMRITIVARSHNEY
SHIVANIGUPTA
NEHAKATHPAL
PUNEETBHARDWAJ
SOWMYA.D.C
MADHUS
THEJUS.B
SABAHA NAUSHEEN
SABAHANAUSHEEN
NIKITAVITTALSHIVANNAGOL
DEEPNWITAPATRA
SOWMYAP
PRAVEENKUMARHONGAL
REDDIVARIADARSHREDDY
KARTHIKN
SHIKHAGOJA
RAGHAVENDRASWAMYRN
KUMARGAUTAM
VIKASKUMARSHARMA
SANDRAEVEREST
SANJEEVKUMAR
AMARNATHK.S.
JEENUVARGHESE
ABOLICKORANNE
MOHINIGGUPTA
KUMAR SAURABH
KUMARSAURABH
GYANPRAKASH
AMITHANTONYVARGHESE
KAVYA.K
HARITPRASAD
SUDARSHAN.R
APOORVA.H
RAVICHANDRANK.S

MBBSSTATE DOMICILESTATE SCORE(OUTOF1500)


Karnataka
Maharashtra
851.6705
Karnataka
Karnataka
851.6356
Karnataka
Karnataka
851.5777
Karnataka
Rajasthan
851.5422
OtherforForeigKarnataka
851.4287
Karnataka
Karnataka
851.3316
Karnataka
Rajasthan
851.26
Karnataka
Karnataka
851.2463
Karnataka
Karnataka
850.9755
Karnataka
Karnataka
850.9446
850 9446
Karnataka
Telangana
850.919
Karnataka
Karnataka
850.8546
Karnataka
Haryana
850.7128
Karnataka
Karnataka
850.6333
Karnataka
Karnataka
850.5725
Karnataka
TamilNadu
850.405
Karnataka
Karnataka
850.3656
Karnataka
UttarPradesh
850.2264
Karnataka
Karnataka
850.1792
Karnataka
Karnataka
850.0766
Karnataka
UttarPradesh
850.0763
Karnataka
Karnataka
849.7463
Maharashtra Karnataka
849.7236
Karnataka
Rajasthan
849.5576
Karnataka
Chhattisgarh
849.4945
Karnataka
Delhi
849.46
Karnataka
Andhra Pradesh
AndhraPradesh
849.3724
Karnataka
Bihar
849.3373
Karnataka
UttarPradesh
849.1448
Karnataka
Punjab
849.093
Karnataka
Haryana
848.9698
Karnataka
Delhi
848.7918
Karnataka
Karnataka
848.7888
Karnataka
Karnataka
848.7883
Karnataka
Karnataka
848.502
K
Karnataka
t k
K
Karnataka
t k
848 4159
848.4159
Karnataka
Karnataka
848.1982
Karnataka
Odisha
848.1919
Karnataka
Karnataka
848.0537
Karnataka
Karnataka
847.936
Karnataka
AndhraPradesh
847.9207
Karnataka
Karnataka
847.8896
Karnataka
JammuKashmir
847.8726
Karnataka
Karnataka
847.7811
Karnataka
Bihar
847.7252
Karnataka
Rajasthan
847.5442
Kerala
Karnataka
847.5094
Karnataka
HimachalPradesh
847.4519
Karnataka
Karnataka
847.4465
TamilNadu
Karnataka
847.3141
Karnataka
Karnataka
847.2233
Karnataka
Karnataka
846.855
Karnataka
Bihar
846 8448
846.8448
Karnataka
Bihar
846.8431
Karnataka
Kerala
846.7915
Karnataka
Kerala
846.781
Karnataka
Bihar
846.7648
Karnataka
Karnataka
846.5839
Karnataka
Karnataka
846.4982
Karnataka
Karnataka
846.4434

Page71of146

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
4261
4262
4263
4264
4265
4266
4267
4268
4269
4270
4271
4272
4273
4274
4275
4276
4277
4278
4279
4280
4281
4282
4283
4284
4285
4286
4287
4288
4289
4290
4291
4292
4293
4294
4295
4296
4297
4298
4299
4300
4301
4302
4303
4304
4305
4306
4307
4308
4309
4310
4311
4312
4313
4314
4315
4316
4317
4318
4319
4320

TESTINGID
CD1388040
CD1373885
CD1393696
CD1383493
CD1438604
CD1381447
CD1393912
CD1364546
CD1433276
CD1460308
CD1443868
CD1447165
CD1384541
CD1454042
CD1422719
CD1388382
CD1366584
CD1375580
CD1398113
CD1398923
CD1381315
CD1436853
CD1392045
CD1433719
CD1402058
CD1367702
CD1366232
CD1386148
CD1379018
CD1412693
CD1394727
CD1480705
CD1419106
CD1372382
CD1419047
CD1434585
CD1424167
CD1369829
CD1367909
CD1369424
CD1362770
CD1443016
CD1394362
CD1385994
CD1363306
CD1466595
CD1371003
CD1424009
CD1389168
CD1370704
CD1387188
CD1453469
CD1378210
CD1401802
CD1437585
CD1374341
CD1370667
CD1406190
CD1451125
CD1393300

NAMEOFTHECANDIDATE
PAVANKUMARMORUSU
ABHISHEKKUMAR
ARSHIYAAAZMI
VINAYAKANCHAN
B.PRATHIBHAPRAGADESHWARY
JAGATNANDANPRASADSINGH
MANJUM
PRAVEEN.P.JOSE
POORNIMASUNDER
SHIVAPRAKASHM
SHIVAPRAKASH M
NISHANOELIAREBELLO
SHRUTHI
DRMANNENAGARAJ
RADHIKATM
MANASAG
KOLLADAKSHAYANI
BIPULKUMAR
SIDDHARTHGARG
SHASHIVERMA
VISHAKHA
NISHANTDAYALMIRCHANDANI
DEEPAKMR
DARSHANDEEPS
AKULASRISUSHMA
DRAMITANAND
DRISHIVARDHANREDDY
SURENDRAN A
SURENDRANA
DEEPIKATH
JOELMACHADO
NIVEDITHAPANDIT
SUSHRUTHASUDHARSHAN
GOURISHRIKANTKANGRALKAR
ADITISINHA
MANOJAG
MANJULAJ
SAVITHRI
PADMAPRIYAPG
PANKAJKUMAR
SHARATHKUMARS
KISHORECHANDRADAS
AMMULIZBETHTOMY
SAHANASHILANKURS
UTKARSHPATHAK
CHETANH
MANJUNATHASANKAL
PRAVEENBENAKE
AKANTHKR
JAMUNAM
RAFEEFATHACHARUPADIKKALC
ANKURKUMAR
POOJA
PRAVEENSTHIVARI
NISARGA RANI R
NISARGARANIR
SHILPAB
MARYADAGOSAIN
RAGHAVENDRAYSARVANDI
CHANDARAGRAWAL
NEHASINGH
VINODK
RAGHAVENDRAS

MBBSSTATE DOMICILESTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Jharkhand
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Jharkhand
Karnataka
Maharashtra
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
AndhraPradesh
Karnataka
Bihar
Karnataka
Telangana
Karnataka
Tamil Nadu
TamilNadu
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
OtherforForeigKarnataka
Karnataka
Jharkhand
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Odisha
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
Bihar
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Punjab
Karnataka
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page72of146

SCORE(OUTOF1500)
846.3268
846.2781
846.1878
846.068
846.0291
845.7245
845.3445
845.3159
845.3064
845.2309
845 2309
845.2273
845.1987
845.1748
845.1402
844.9596
844.929
844.8624
844.8302
844.7725
844.6319
844.5973
844.5285
844.4543
844.4456
844.1866
843.9961
843.8131
843.641
843.637
843.4716
843.4092
843.3791
843.3173
843.2915
843.2801
843 2636
843.2636
843.218
843.0762
843.0585
843.0124
842.8746
842.806
842.7989
842.7284
842.6334
842.5859
842.4684
842.1962
842.1726
842.1402
842.1047
841.9602
841 9448
841.9448
841.8714
841.6925
841.6593
841.6542
841.6137
841.573
841.5363

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
4321
4322
4323
4324
4325
4326
4327
4328
4329
4330
4331
4332
4333
4334
4335
4336
4337
4338
4339
4340
4341
4342
4343
4344
4345
4346
4347
4348
4349
4350
4351
4352
4353
4354
4355
4356
4357
4358
4359
4360
4361
4362
4363
4364
4365
4366
4367
4368
4369
4370
4371
4372
4373
4374
4375
4376
4377
4378
4379
4380

TESTINGID
CD1372539
CD1419712
CD1373497
CD1412513
CD1367982
CD1469874
CD1466239
CD1450588
CD1384365
CD1378601
CD1383059
CD1442435
CD1376044
CD1369391
CD1375446
CD1383026
CD1376914
CD1369236
CD1389109
CD1365002
CD1443024
CD1445549
CD1419262
CD1434819
CD1379030
CD1476833
CD1401263
CD1421941
CD1363597
CD1413874
CD1400643
CD1370833
CD1402467
CD1421037
CD1363407
CD1404039
CD1401822
CD1462539
CD1462717
CD1365652
CD1477704
CD1378771
CD1370735
CD1447439
CD1368041
CD1405507
CD1366174
CD1377820
CD1423075
CD1407857
CD1425629
CD1413260
CD1411267
CD1364547
CD1389787
CD1369317
CD1409440
CD1364074
CD1418153
CD1402539

NAMEOFTHECANDIDATE
RIYAJOSELET
POORVADADSENA
SURABHIK
KIRANAG
MUZZAMMILAHMEDSIDDIQUI
MOHAMMEDMUZAMIL
SAURADEEPSARKAR
SRILAXMIA.N.
KOMALASB
PRIYASINGH
PRIYA SINGH
NADIAAHMAD
KAVYASHREEKL
PALLAVIN
RASHMIULLAGADDI
ANTONYPAULSON
MAHADEVASWAMYKM
VARSHAMADHAVNARAYANTOTADRI
DRAKASHSMANCHI
VADANYASHRIVASTAVA
MOHAMMEDRIFAZ
NARAYANANSARAT
PADMAPRIYAY
SWETASINHA
UPASNASINHA
BASAVARAJ.MAHALINGAPPA.MUNDAGANUR
TINAJAMES
TINU ALBY
TINUALBY
AKSHATHAMANOHAR
TIMMARAJUSSBHARGAVATEJA
LOKESHYG
HARSHITMALHOTRA
CHAITRAD
SUMANVARMA
SADIYALUBNA
RUKSANAABOOBAKER
DIVYA D PAI
DIVYADPAI
SATYESHCHOWDARYMUPPAVARAPU
YAMUNARAJSD
SHARATHTR
SHRADHASHREESR
MARESHWARISKS
RITIKAKHANDELWAL
SHIKHASARAF
MANJUSHREESONAR
MERILINTHOMAS
VINODVHUDGI
SHARATHKUMARM
SAMHITASHANKAR
NAZIYASULTANAMANGALORE
GANESHBHAT
SANJANAKAPOOR
MADHURYARM
ANIL MOHAN
ANILMOHAN
SSUSHMARACHEL
LATHAS
APARNAJAYARAJ
SINDHUMS
ASHISHGARG
BAIBHAVKUMAR
KRITIKARANI

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page73of146

DOMICILESTATE
Kerala
Chhattisgarh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Maharashtra
Karnataka
Karnataka
Bihar
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
TamilNadu
Karnataka
MadhyaPradesh
Karnataka
Kerala
Karnataka
Jharkhand
Chhattisgarh
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
Telangana
Karnataka
Delhi
Karnataka
Jharkhand
Karnataka
Kerala
K
Karnataka
t k
AndhraPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
MadhyaPradesh
Chhattisgarh
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Delhi
Karnataka
Madhya Pradesh
MadhyaPradesh
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
Haryana
Bihar
Bihar

SCORE(OUTOF1500)
841.5015
841.5015
841.448
841.41
841.3929
841.3057
841.2312
841.1225
841.0739
841.054
841 054
841.0521
840.932
840.8956
840.8573
840.8453
840.8282
840.7991
840.7483
840.5672
840.5158
840.5158
840.4734
840.413
840.2904
840.2409
840.1903
839.93
839.9281
839.8859
839.8639
839.8269
839.7999
839.6728
839.6182
839.5188
839 4034
839.4034
839.2989
839.2646
839.0838
839.0795
839.0168
839.0158
839.0114
838.9763
838.9629
838.9349
838.7701
838.7342
838.6171
838.6165
838.4302
838.3089
838 3029
838.3029
838.2675
838.2095
838.1231
837.9487
837.9222
837.8476
837.8304

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
4381
4382
4383
4384
4385
4386
4387
4388
4389
4390
4391
4392
4393
4394
4395
4396
4397
4398
4399
4400
4401
4402
4403
4404
4405
4406
4407
4408
4409
4410
4411
4412
4413
4414
4415
4416
4417
4418
4419
4420
4421
4422
4423
4424
4425
4426
4427
4428
4429
4430
4431
4432
4433
4434
4435
4436
4437
4438
4439
4440

TESTINGID
CD1387566
CD1370783
CD1388842
CD1401253
CD1384899
CD1383901
CD1373931
CD1387565
CD1478191
CD1377358
CD1395433
CD1414972
CD1395363
CD1424554
CD1375542
CD1366479
CD1392255
CD1413066
CD1370469
CD1445266
CD1419219
CD1426206
CD1384446
CD1366964
CD1383908
CD1414981
CD1388798
CD1375887
CD1379448
CD1374780
CD1370090
CD1378091
CD1414901
CD1411800
CD1380905
CD1417296
CD1388067
CD1410604
CD1364838
CD1413410
CD1418859
CD1481475
CD1387770
CD1385480
CD1454678
CD1404602
CD1400426
CD1384752
CD1366044
CD1456197
CD1376078
CD1368164
CD1413734
CD1390818
CD1397719
CD1437626
CD1391555
CD1442286
CD1383796
CD1387085

NAMEOFTHECANDIDATE
PRAKEERTIVERMA
MANOJSS
ABUZARAHMADI
NAINA
NEHAAGGARWAL
NAYANASM
MONIKAGUPTA
MANASAS
SEENAGEORGE
PREETHAFNAYAKAR
PREETHA F NAYAKAR
HALAGERIKARNAMGANESHA
SANJANAN
ANKITHAPURANIK
BHEEMARAOKAMBLE
AKSHAYNAIK
SATISHGHATAGE
HEMAK
VARSHARANIBALAKRISHNAMAIGUR
SHRUTHIA
NUTHANKP
BINNISHARMA
NIKITAKUNTILLA
SHREYANKAMD
BHARATHPADMASHALIBS
RAICHURVIJAYKUMAR
PRIYANKAS
ARSHI RAUNAQ SINGH
ARSHIRAUNAQSINGH
NIHARIKA
SHWETHAPALLAVIMS
SHAMILY.P.B
MEGHANAM
NITHYASHREEB
PALLAVICP
KARANAMMADHURI
AMITKUMARSHARMA
KOMMIREDDY RAMACHANDRA REDDY
KOMMIREDDYRAMACHANDRAREDDY
SUMANCHAHAL
KAULIKSHITRAMAN
LORETTAANNPEREIRA
MANJESHJ
POGULAANUSHA
SANJANASAHOLI
ADITYARAJPAL
FARAZAHMEDBS
SAKSHIKAWATRA
A.SANJANAREDDY
MAMOGH
ANUSHABM
JOEMONMGEORGE
PARULTHOMBRE
CHAITRAG
THOKCHOMAMATALEIMA
KRITI Y C
KRITIYC
SHEELASHREE.A.N
SMRITHIMENON
LAXMANSJ
SPOORTHINARGUND
SHWETAMALLIKARJUNREVANNAVAR
ASHWINI
ARUN.Y.B.

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page74of146

DOMICILESTATE
Bihar
Karnataka
Karnataka
Haryana
Punjab
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Punjab
AndhraPradesh
Karnataka
Karnataka
AndhraPradesh
Karnataka
Telangana
Jharkhand
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
A dh P d h
AndhraPradesh
Haryana
Punjab
Kerala
Karnataka
AndhraPradesh
Punjab
Delhi
Karnataka
UttarPradesh
Telangana
Karnataka
Karnataka
Kerala
Maharashtra
Karnataka
Manipur
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

SCORE(OUTOF1500)
837.7936
837.781
837.7391
837.6071
837.4904
837.4501
837.3344
837.206
837.1615
837.1326
837 1326
837.092
837.0183
836.9605
836.9021
836.895
836.8126
836.808
836.7146
836.6961
836.6879
836.6835
836.5954
836.4589
836.359
836.3388
836.0951
836.0511
836.041
835.8944
835.7086
835.7018
835.6994
835.6529
835.6079
835.5945
835 53
835.53
835.5232
835.5082
835.4795
835.3994
835.3691
835.2593
835.1475
835.0412
834.9644
834.9505
834.8119
834.6902
834.6643
834.5429
834.4658
834.4313
834 2563
834.2563
834.0736
834.0405
833.9904
833.9685
833.9034
833.7847
833.7204

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
4441
4442
4443
4444
4445
4446
4447
4448
4449
4450
4451
4452
4453
4454
4455
4456
4457
4458
4459
4460
4461
4462
4463
4464
4465
4466
4467
4468
4469
4470
4471
4472
4473
4474
4475
4476
4477
4478
4479
4480
4481
4482
4483
4484
4485
4486
4487
4488
4489
4490
4491
4492
4493
4494
4495
4496
4497
4498
4499
4500

TESTINGID
CD1395101
CD1440213
CD1455283
CD1389948
CD1430443
CD1435508
CD1379662
CD1446814
CD1446279
CD1378609
CD1453220
CD1431077
CD1410351
CD1418436
CD1423382
CD1460515
CD1455812
CD1382139
CD1388204
CD1385273
CD1446204
CD1378307
CD1430915
CD1421308
CD1387027
CD1368192
CD1459794
CD1380780
CD1460813
CD1451699
CD1470004
CD1382881
CD1466234
CD1444647
CD1415829
CD1410710
CD1369481
CD1377101
CD1441907
CD1414136
CD1482883
CD1375710
CD1458562
CD1397236
CD1459911
CD1397898
CD1389206
CD1378767
CD1387353
CD1376255
CD1452799
CD1362238
CD1427455
CD1384785
CD1485602
CD1398879
CD1373736
CD1365023
CD1467482
CD1410384

NAMEOFTHECANDIDATE
DEEPAR
ISHITAMEHTA
MOHAMMEDWASEEM
KUM.RANJITHAKULAKARNI
ANUPAMAC
VINAYKY
HARSHABHISHEK
MONIKAAGARWAL
SOUPARNASAHA
RAJESH
SHWETAKERUR
RAGHAVENDRA.R.T
RAMYABS
NETHRAVATHIK
SWASTYKUMARI
GIRIYAPLABASAVARAJA
ANJALITANWAR
SADIYAMIRJI
SHIVANGITETARBE
KEERTHANG
NAVYA.S.A
MANJUNATHMETIB
DEEPA
VISHWESHVARAYYA
BHANUSHREE.R
ASHWINHAREENDRAN
GUNASHREE B
GUNASHREEB
RAJATHHP
SHAHINA
KARTHIKRRAO
MDHAMEDALTAFMALI
VINAYKUMAR
INDUKUMARA
AAKASHRAJ
SOUMYAPARNE
MANISH KUMAR JAIN
MANISHKUMARJAIN
PIYUSHAGRAWAL
SRIRAMV
PRAPHULLAR
ALOORAKHILAJANAKI
SANTHOSHS
JYOSNABN
HEMANTCHANDRA
DHIVAKARRAJR
SHASHIDHARAVS
TVKARSHADABDULLA
SUVINA.N.
ARLENEDIVYAS
RAJASHREEKINIK
KIRANANNMATHEW
NAGARAJAJC
LAWRENCEKINDO
CHAITRA G B
CHAITRAGB
LATADEVENDRAPPAANNIGERI
AMULYAFYARAGUPPI
SARANYAKRISHNAN
VACHANA.K
SHARATHCHANDRAKT
SREEHARSHA
MANJEGOWDABL

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page75of146

DOMICILESTATE
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Rajasthan
WestBengal
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
R j th
Rajasthan
Chhattisgarh
Karnataka
Karnataka
AndhraPradesh
Karnataka
Kerala
Bihar
Karnataka
Karnataka
Maharashtra
Karnataka
TamilNadu
Karnataka
Kerala
Karnataka
Nagaland
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

SCORE(OUTOF1500)
833.6829
833.6676
833.4916
833.4084
833.3868
833.205
833.1456
833.0837
832.9923
832.9756
832 9756
832.8948
832.8362
832.7916
832.7321
832.7165
832.6322
832.6113
832.5533
832.5308
832.379
832.1779
832.0894
832.067
831.936
831.766
831.7342
831.6687
831.6062
831.4973
831.476
831.3718
831.2895
831.2201
831.1803
831.0638
831 0254
831.0254
830.9922
830.9886
830.9752
830.9595
830.9349
830.8122
830.8073
830.722
830.5875
830.5266
830.4588
830.413
830.3902
830.3622
830.3281
830.2664
830 2406
830.2406
830.1923
829.9735
829.9548
829.9268
829.8966
829.7104
829.7077

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
4501
4502
4503
4504
4505
4506
4507
4508
4509
4510
4511
4512
4513
4514
4515
4516
4517
4518
4519
4520
4521
4522
4523
4524
4525
4526
4527
4528
4529
4530
4531
4532
4533
4534
4535
4536
4537
4538
4539
4540
4541
4542
4543
4544
4545
4546
4547
4548
4549
4550
4551
4552
4553
4554
4555
4556
4557
4558
4559
4560

TESTINGID
CD1368471
CD1456659
CD1424830
CD1373001
CD1380047
CD1367945
CD1370285
CD1362654
CD1431106
CD1369743
CD1383988
CD1364504
CD1418584
CD1366870
CD1399354
CD1409117
CD1447667
CD1389712
CD1369393
CD1485857
CD1402407
CD1432797
CD1459426
CD1371705
CD1373664
CD1401909
CD1398045
CD1420606
CD1408295
CD1422407
CD1401925
CD1430977
CD1389614
CD1479734
CD1450960
CD1415402
CD1389669
CD1438744
CD1484677
CD1455726
CD1385534
CD1363480
CD1443993
CD1365725
CD1383607
CD1401683
CD1481454
CD1440921
CD1417710
CD1451910
CD1467459
CD1404287
CD1407248
CD1417849
CD1375753
CD1409746
CD1363150
CD1405172
CD1462271
CD1378671

NAMEOFTHECANDIDATE
SHREEDHARHS
SWETHASM
AMANDEEPTALWAR
SHUBHAMKHANDELWAL
SAKSHIGAUR
SATYASANDILYA
HTARUNKUMAR
SHABINKSIDHIQUE
HARSHITHAMJAIN
NANAGOUDAMULIMANI
NANAGOUDA MULIMANI
DRMDZAFFARIQUBAL
KRUTIKARAGHU
SOWMYACA
VENUD
CLARARILNAJOSEPH
TANIAKAMRA
HITHASHREES
AMITHS
AAMINANAHID
RIDHISHARMA
PANKAJVARSHNEY
DR.ASHWININ
NAVEENAGGARWAL
SHILPASHREE.C.S
MEGHAMANOHARDIVAKAR
PAVITHRACT
WASIM AKRAM M
WASIMAKRAMM
SAHILKANWALABROL
SWATHI.H.J
EJAZAHMEDSHAMS
COLACOROHANJOHNFRANCISRONALDHARRIS
SRIJASEN
LEENA.M.N
SUPRIYAS
SRINIVASA.K.C
VINOD INGALE
VINODINGALE
GNANESHV
PANCHAMI
AADITYAKEERTIMONGIA
MANTUNJHA
MANJUNATHARAJALU
RAVURIGOWTHAMI
MRIDULAAM
MMADHUMITA
SANGAMESHDASHAVANT
NAYANARAOK.P.
GANESHMSHIVANNA
ANURANJAN
RAHEELATABASSUMATTAR
VIDUSHAVIJAY
ERANNAM
MUTHUM
ASHISH KUMAR PRASAD
ASHISHKUMARPRASAD
VARSHASHARMA
DRKARTHIKABHAGAVAN
JAGADEESHD
JOZYTIMOTHYN
ESHNASINGH
RAHULANIL
ROMIARODRIGUEZ

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page76of146

DOMICILESTATE
Karnataka
Karnataka
Haryana
UttarPradesh
Rajasthan
Bihar
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
Jharkhand
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Chhattisgarh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Delhi
UttarPradesh
Karnataka
Haryana
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Punjab
Karnataka
Delhi
Karnataka
WestBengal
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Delhi
Bihar
Karnataka
AndhraPradesh
Karnataka
Telangana
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Jharkhand
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Maharashtra
Karnataka
Kerala

SCORE(OUTOF1500)
829.6827
829.4248
829.3624
829.3481
829.3437
829.3404
829.3366
829.333
829.1201
829.075
829 075
828.9071
828.7631
828.6531
828.525
828.4807
828.4194
828.384
828.3364
828.2415
828.1659
828.1568
828.1244
828.0639
828.0628
828.0402
827.9632
827.917
827.8548
827.8306
827.7882
827.7684
827.7569
827.6243
827.5885
827.5805
827 5747
827.5747
827.4691
827.2979
827.2528
827.179
827.1768
827.1537
826.9056
826.8338
826.7258
826.5028
826.4367
826.4356
826.3637
826.1854
826.0397
825.995
825 8983
825.8983
825.7208
825.6864
825.6825
825.5466
825.4843
825.4573
825.424

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
4561
4562
4563
4564
4565
4566
4567
4568
4569
4570
4571
4572
4573
4574
4575
4576
4577
4578
4579
4580
4581
4582
4583
4584
4585
4586
4587
4588
4589
4590
4591
4592
4593
4594
4595
4596
4597
4598
4599
4600
4601
4602
4603
4604
4605
4606
4607
4608
4609
4610
4611
4612
4613
4614
4615
4616
4617
4618
4619
4620

TESTINGID
CD1427742
CD1370499
CD1411541
CD1371579
CD1445952
CD1410364
CD1445329
CD1424137
CD1438730
CD1388090
CD1379729
CD1363410
CD1413751
CD1435228
CD1405529
CD1369722
CD1391999
CD1366566
CD1362684
CD1377169
CD1443194
CD1385145
CD1414666
CD1484882
CD1374565
CD1402910
CD1377645
CD1370031
CD1389868
CD1385706
CD1443939
CD1415252
CD1400680
CD1404676
CD1429808
CD1446610
CD1371080
CD1409870
CD1421923
CD1404915
CD1486593
CD1367193
CD1473535
CD1396565
CD1413212
CD1410247
CD1411970
CD1430414
CD1363448
CD1392275
CD1424796
CD1410966
CD1380742
CD1377347
CD1363474
CD1423951
CD1365692
CD1371739
CD1376879
CD1400592

NAMEOFTHECANDIDATE
SANTOSHKAUSHIK
MANASAR
ANUSHREES
ANJUPANDEY
ARAVINDAHEGDEK
JAHNAVI
NAKULMS
SARANSHMISHRA
KASHINATHYKAMBAGI
POORNIMASAPAR
POORNIMA SAPAR
KRITIKALPABEHERA
NISHANT
BHARATHN
RAVIKUMARR
ANUPAMANAND
LOVEPATIDAR
JYOTIAGRAWAL
POOJAP
SHWETHAN
BHAVYANRAJU
DR.DIVYAKR
MAHAJABEEN
BHAVANIANANTHARAMAKRISHNAN
KUSUMCHAUDHARY
PAVITHRAKL
SUMANR
KIRAN NAGESH MUGADUR
KIRANNAGESHMUGADUR
NITHASH
VAISHNAVIPRAKASH
TASLEEMBANUMALLIKAR
A.SAIBALAJI
NEELAMHJAIN
BHARATHKRISHNAS
MOHANACHAKRABORTY
BHARATHLSHET
BLESSY MATHEW
BLESSYMATHEW
PURVASHARMA
CHETANPARASHAR
MONICAPANDEY
FARAZSM
MOHANAKUMARIC
SHALINI
VINAYC
SEBAKHATIJA.A
NAMRATHAS
POUSHALISEN
PRASHANTHMR
KOONREDDYABHILASHREDDY
ARUNHEBBARJN
SRINIDHIBV
ZAMEERAHMED
BHAGYASHREE.R
MAMATHA V
MAMATHAV
PRASADRATHOD
RATNAVEER
VEERBHADRAPPA
PARAMESWARARAOR
SOUMYARANIT
SWEETYSAHU
GURUBASAPPPA

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
TamilNadu
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page77of146

DOMICILESTATE
Rajasthan
j
Karnataka
Karnataka
MadhyaPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Odisha
Karnataka
Maharashtra
Odisha
Bihar
Karnataka
Karnataka
Jharkhand
MadhyaPradesh
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
AndhraPradesh
WestBengal
Karnataka
K l
Kerala
Rajasthan
UttarPradesh
Chhattisgarh
Karnataka
Karnataka
Jharkhand
Karnataka
Karnataka
Karnataka
WestBengal
Karnataka
Telangana
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
MadhyaPradesh
Karnataka

SCORE(OUTOF1500)
825.3969
825.3633
825.2875
825.1071
825.092
825.0729
824.902
824.8711
824.7707
824.7229
824 7229
824.6374
824.5053
824.4973
824.4327
824.3968
824.3891
824.3157
824.2492
824.2274
824.061
824.0444
823.9704
823.7752
823.7623
823.6181
823.4803
823.4604
823.458
823.395
823.2754
823.2671
823.2544
823.0826
823.0729
823.0268
822 9793
822.9793
822.9091
822.7215
822.5509
822.4293
822.4097
822.1418
822.1349
822.0425
821.9878
821.9734
821.8888
821.875
821.8564
821.7541
821.7226
821.4216
821 3394
821.3394
821.3309
821.2833
821.2777
821.2329
821.2224
821.2155
821.1836

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
4621
4622
4623
4624
4625
4626
4627
4628
4629
4630
4631
4632
4633
4634
4635
4636
4637
4638
4639
4640
4641
4642
4643
4644
4645
4646
4647
4648
4649
4650
4651
4652
4653
4654
4655
4656
4657
4658
4659
4660
4661
4662
4663
4664
4665
4666
4667
4668
4669
4670
4671
4672
4673
4674
4675
4676
4677
4678
4679
4680

TESTINGID
CD1386439
CD1410449
CD1437818
CD1378235
CD1466677
CD1377954
CD1364307
CD1430362
CD1375430
CD1381401
CD1432933
CD1437874
CD1451056
CD1406798
CD1416664
CD1364137
CD1366129
CD1414449
CD1435583
CD1370866
CD1445275
CD1363545
CD1388061
CD1445267
CD1414845
CD1365242
CD1373678
CD1385799
CD1468051
CD1374816
CD1421807
CD1403449
CD1442024
CD1475000
CD1415212
CD1384504
CD1390347
CD1420946
CD1425186
CD1427972
CD1409664
CD1432130
CD1370692
CD1396985
CD1421642
CD1453043
CD1407214
CD1383069
CD1413035
CD1375321
CD1384298
CD1424509
CD1404237
CD1389567
CD1380825
CD1434690
CD1362227
CD1387285
CD1406710
CD1396753

NAMEOFTHECANDIDATE
DRBANUMALLIKACHANDRAM
PRADEEPMITRAV
PURNEETHASINGH
FAKIRAPPABGANIGER
CHARVISPATELLALANI
SOLOMONRATNAM
RAVINDRAVARMAC
SINGRINIHARIKAPRASAD
ASHWANIKUMARMISHRA
THADDAEUV
THADDAEU V
SAHANAJU
HARSHASPOOJARY
AMARSINGHCHANDRAWAL
KAUSHALENDRAKUMAR
MADHUSUDHANR
VIPULAGARWAL
UDAATTAAN
HAREESHHD
RASHMIKS
SACHINSSHEDOLE
NEETHAP
KIRANKUMARMN
APARNAA
KARTHIKANATHAN
AKSHAYNAYAK
SHAMASHARIEF
SHUEB KHAN
SHUEBKHAN
TAPUROOPA
NIRANJANACHELLAPPA
SHAZIAZAIDI
SUMEDHAB
NIKITAPRASAD
NEMANINITESH
PRASHANTDHUMGOND
VIVEKRAMESHUDUPI
SWATHI S
SWATHIS
DEEPAKKR
RUHEENAANJUMRANA
PAVITHRA.K
VIDYASHREE
ADHARVENKATRAYNAYAK
RASHMIPJOSHI
MAYANKRASTOGI
SURAJ
KHUSHBOOKUMARI
UDITAGGARWAL
MONICAD
VEERESH
ASHWINIV
IBRAHIMSHARIFFC
PRERANASURESHHITTALMANI
VINUTAVASTRAD
NAVNEET GUPTA
NAVNEETGUPTA
KANCHANKIRANKUJUR
P.VIJILA
YATHAMSAITEJASWINI
MALARVIZHIS
BULARATNAKUMAR
DEEPAKGARG
MRITYUNJAYANBATTUR

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
TamilNadu
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
T il N d
TamilNadu
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
TamilNadu
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page78of146

DOMICILESTATE
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
TamilNadu
Tamil Nadu
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Bihar
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Telangana
Karnataka
Delhi
Karnataka
Delhi
AndhraPradesh
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Bihar
Rajasthan
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Uttar Pradesh
UttarPradesh
Jharkhand
TamilNadu
AndhraPradesh
Karnataka
Karnataka
Punjab
Karnataka

SCORE(OUTOF1500)
821.1139
821.1045
821.0754
821.0392
820.9199
820.913
820.8698
820.8039
820.7928
820.7527
820 7527
820.7272
820.6885
820.6542
820.6373
820.629
820.6207
820.5866
820.4354
820.4243
820.3565
820.2576
820.0956
820.0892
819.7962
819.7363
819.6828
819.631
819.5803
819.5332
819.5199
819.4758
819.4312
819.4054
819.3885
819.35
819 3162
819.3162
819.2882
819.2674
819.2436
819.1909
819.1732
819.1296
818.9234
818.82
818.8172
818.7207
818.4383
818.4245
818.3945
818.3701
818.3127
818.1945
818 1704
818.1704
818.1518
818.1404
818.0239
818.0119
817.8707
817.7569
817.7502

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
4681
4682
4683
4684
4685
4686
4687
4688
4689
4690
4691
4692
4693
4694
4695
4696
4697
4698
4699
4700
4701
4702
4703
4704
4705
4706
4707
4708
4709
4710
4711
4712
4713
4714
4715
4716
4717
4718
4719
4720
4721
4722
4723
4724
4725
4726
4727
4728
4729
4730
4731
4732
4733
4734
4735
4736
4737
4738
4739
4740

TESTINGID
CD1405129
CD1367411
CD1382393
CD1364616
CD1409931
CD1368296
CD1415993
CD1374509
CD1418794
CD1413599
CD1387810
CD1398465
CD1390097
CD1381592
CD1389320
CD1408613
CD1442689
CD1454091
CD1447530
CD1426745
CD1422357
CD1382562
CD1438898
CD1441600
CD1369035
CD1425336
CD1410321
CD1455289
CD1439275
CD1378436
CD1419888
CD1381258
CD1413394
CD1468162
CD1392463
CD1380487
CD1392176
CD1398812
CD1367421
CD1404421
CD1388492
CD1404834
CD1465816
CD1376401
CD1381502
CD1394244
CD1366888
CD1394631
CD1398563
CD1403143
CD1391949
CD1417947
CD1445735
CD1366648
CD1469703
CD1410327
CD1375838
CD1424573
CD1390193
CD1384094

NAMEOFTHECANDIDATE
PREETHIRGANDHI
ROUSHNIKUMARI
MANJUTL
PAVANKUMARKV
SUPREETSINGH
JHALAKSREEMOLKV
DEEPIKADILEEPDM
MANASRANJANSENAPATI
VASUDHASHARMA
MADHUCHANDANM
MADHUCHANDAN M
BALAKRISHNATELI
PRAGYACHOUDHARY
SANGEETAAWANTI
SYEDUMERAHMED
SHREYASBM
PRATHIBHAS
BHAGYA.K
PATILAMEYAVAMAN
SAHILBANSAL
MANOJKUMARSAINI
MANOJKUMAR.B.GADDIKERI
JAYANTHBT
NEETHU.PTHOMAS
ASHWATIKRISHNANVARIKARA
TEJASHWINIBKOTIAN
GSRIBALAJEE
SWATHI S AITHAL
SWATHISAITHAL
PHAPPEARATHIBAPU
SAPNALAXMANDANDIN
ATULKOTHARI
ANITHAMN
SAMYUKTHA.A
JYOTI.G.DULLI
AAMEENAHBIBIIMARATWALE
MAYANKKUMAR
MOHAMMED NADEEM NAZEER AHMED HADAGALI
MOHAMMEDNADEEMNAZEERAHMEDHADAGALI
SRISHTIDUBEY
ASHISHMITTAL
YASHASWINIHRAYA
B.KEERTHIIYENGAR
AKHILAG
HIMABHATT
SWETARANE
GURUPRASADC
SHILPASINHA
ANANYAPRIYA
KAJRIBHARGAVA
PRIYANKA
ARCHANA.H.P
MANUSAINI
KAVYA.G
BHEEMRAO.S.WADIKAR
HANAMANTAPPA KUDACHI
HANAMANTAPPAKUDACHI
SHIVAPRASADTM
KEERTIBARWADIA
VINAYKUMARM
CHAITRAT
SHARATHA
SMRUTHIS
AFRAZJAHAN

MBBSSTATE DOMICILESTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
Kerala
Karnataka
AndhraPradesh
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Kerala
Karnataka
Kerala
Karnataka
Odisha
Karnataka
Delhi
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Telangana
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Maharashtra
Karnataka
Haryana
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
TamilNadu
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
MadhyaPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Telangana
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Oth f F i K
OtherforForeigKarnataka
t k
Karnataka
Chhattisgarh
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Telangana
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
Bihar
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page79of146

SCORE(OUTOF1500)
817.7033
817.6511
817.5412
817.4718
817.4202
817.2969
817.2877
817.2519
817.2494
817.1883
817 1883
817.1034
817.0298
817.0164
816.9228
816.8756
816.7129
816.552
816.3733
816.3314
816.2769
816.2686
816.1655
816.1519
816.1421
816.0173
815.9184
815.7154
815.6743
815.5695
815.523
815.4649
815.1576
815.1484
815.0182
814.9587
814 8869
814.8869
814.7133
814.6693
814.664
814.632
814.5594
814.4901
814.4586
814.3746
814.372
814.2345
814.156
814.1455
814.0352
814.0154
813.9394
813.7913
813 664
813.664
813.6568
813.6278
813.5857
813.4158
813.2877
813.2863
813.2278

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
4741
4742
4743
4744
4745
4746
4747
4748
4749
4750
4751
4752
4753
4754
4755
4756
4757
4758
4759
4760
4761
4762
4763
4764
4765
4766
4767
4768
4769
4770
4771
4772
4773
4774
4775
4776
4777
4778
4779
4780
4781
4782
4783
4784
4785
4786
4787
4788
4789
4790
4791
4792
4793
4794
4795
4796
4797
4798
4799
4800

TESTINGID
CD1372827
CD1390817
CD1366119
CD1396015
CD1423940
CD1404066
CD1410019
CD1425053
CD1482010
CD1381139
CD1456946
CD1377057
CD1365623
CD1368487
CD1480944
CD1460123
CD1422529
CD1365644
CD1398505
CD1388684
CD1394222
CD1410024
CD1404375
CD1380613
CD1434307
CD1368669
CD1385286
CD1471598
CD1388840
CD1416775
CD1379683
CD1376825
CD1366054
CD1365099
CD1385330
CD1425345
CD1387745
CD1447805
CD1384955
CD1385276
CD1364611
CD1373391
CD1402177
CD1397333
CD1442579
CD1432176
CD1458199
CD1387596
CD1370517
CD1420911
CD1406819
CD1420340
CD1427230
CD1379687
CD1380402
CD1425451
CD1448390
CD1419529
CD1380028
CD1448292

NAMEOFTHECANDIDATE
AKSHATAAC
ASHAR
ERAMSULTANA
DRRAJENDRAPRASADTC
SUPRIYAPSAVANT
KRUPALI
SWAROOPBHOI
NEETHUP.S.
ANANDBHANDARYP
SANTHOSHIBHAVANIK
SANTHOSHI BHAVANI K
G.ARJUN
ROHINIDURS
SHRAVYAALVA
SURESHKRISHNAAVULA
CHIDANANDMUNDASAD
GANGADHARMETI
RADHIKA.S.M
ANUSHAKR
PRONNATJAIN
PRIYANKA.P.SHAH
RICHAGARG
VENKATESH.P
SHRUTHIS
VISHWANATHANLG
HARSHASINGHDANGI
DEEPTHIRAVINDRAN
ANIRBAN PAL
ANIRBANPAL
PRIYANKAMAJETY
POORNIMAKABADAR
MANOJ.MUTHALIK
RAGHAVENDRAVIKRAMSINGH
KIRANKUMARNAYAKS
PRAGYAMISHRA
SREEHARSHAB
INARAABEER
HITHAISHINI
SMITHATN
KUMARIHEMLATA
PRIYANKAK
MALLIKARJUNPRABHUP
SOUMYASETHIA
SYEDILYAS
SUMAL
SOMESHANANDPATTAN
SHRADDHAPATILS
SUJAI.R
MANISHYADAV
SUNILMNAIK
MEGHANATHN
DR.GAUTHAMI.M
PALLAVISINGH
IRFANDANDHARAGI
M S SUSHILA BHURIYA
M.S.SUSHILABHURIYA
KSRUJANKUMAR
WASEEMANSARI
JYOTHSNABK
AMBRISHSHRIVASTAVA
ZOHRABATOOL
PREETHISM
GURKIRANSAWHNEY

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page80of146

DOMICILESTATE
Karnataka
Karnataka
WestBengal
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Chhattisgarh
Kerala
Karnataka
Telangana
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Telangana
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
MadhyaPradesh
Kerala
Karnataka
AndhraPradesh
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Jharkhand
Karnataka
Delhi
K
Karnataka
t k
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
MadhyaPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Haryana
Karnataka
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Delhi
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh

SCORE(OUTOF1500)
813.2225
813.1815
813.1809
813.1589
813.0809
813.0302
812.9814
812.9812
812.9483
812.8538
812 8538
812.7462
812.6949
812.6414
812.6383
812.5628
812.3347
812.2778
812.2717
812.2201
812.2162
812.2092
812.1206
812.0018
811.9463
811.9437
811.934
811.852
811.8411
811.6709
811.5892
811.5797
811.453
811.3062
811.2755
811.2222
811 0271
811.0271
810.9828
810.7516
810.7251
810.7153
810.7111
810.6734
810.5802
810.5637
810.5483
810.4123
810.1763
810.107
810.0308
809.9668
809.926
809.8573
809 6592
809.6592
809.6488
809.5714
809.5683
809.5043
809.5032
809.4359
809.3724

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
4801
4802
4803
4804
4805
4806
4807
4808
4809
4810
4811
4812
4813
4814
4815
4816
4817
4818
4819
4820
4821
4822
4823
4824
4825
4826
4827
4828
4829
4830
4831
4832
4833
4834
4835
4836
4837
4838
4839
4840
4841
4842
4843
4844
4845
4846
4847
4848
4849
4850
4851
4852
4853
4854
4855
4856
4857
4858
4859
4860

TESTINGID
CD1427031
CD1385583
CD1392222
CD1430129
CD1446299
CD1383061
CD1362876
CD1375334
CD1367605
CD1419564
CD1391775
CD1416950
CD1473090
CD1412134
CD1369351
CD1403995
CD1430693
CD1410781
CD1425930
CD1362373
CD1378258
CD1478329
CD1365696
CD1385830
CD1386772
CD1468083
CD1393678
CD1417686
CD1421659
CD1406357
CD1411954
CD1400166
CD1368990
CD1461812
CD1376897
CD1384239
CD1418544
CD1419016
CD1369113
CD1368895
CD1423001
CD1403396
CD1412284
CD1410823
CD1415997
CD1413631
CD1373831
CD1465892
CD1410015
CD1410796
CD1383949
CD1485209
CD1433935
CD1408391
CD1368317
CD1406001
CD1484766
CD1384739
CD1420861
CD1439324

NAMEOFTHECANDIDATE
DASARIRAVIKIRAN
HARIPRASADS
SAMRIDDHI
MADHURIUPADHYAYA
MANJUNATH.S
MDAAMIRSOHAIL
SUBRAMANYAAH
GURRALAABILASHREDDY
MANJUNATHL
SAHANAGOWDAM
SAHANA GOWDA M
KARTHIKT
MOHAMMEDBILALKALADGI
MANJUNATHAT
AISHWARYASIVUNI
SWETABALAPPAATHANI
PAVANKUMARP
BHANUPRIYAH
VIBHAKV
PRAMODTHORATH
SHRUTHIJILLELLA
SRAVYADATLA
ATHEETHB
LAVINADHANWANI
SHAIKZEBAISHZAMIR
ANTAOFAYEROSE
SAIKATSAHA
APURAV KAUSHIK
APURAVKAUSHIK
SANDESHD
VINCENTMCMOHAN
PREETIUSHA
MANJESHPS
AKASHSANTOSHPRABHU
SHAIMAHAP
KISHWARJAHAN
DIPTIKOLHAR
KAVYASHREE H S
KAVYASHREEHS
RAVIKIRAN.B.M
SHAIKSAIFUDDIN
KUMARGAURAV
CHETANDEVANANDRAYANNAVAR
BRINDHAHS
PRASADHK
RAKESHK
JEEVANJ
ATHULFRANCIS
NISHTHASACHDEVA
AMARNATHA
SHWETAUMAKANTBIRADAR
KUPPLISAISUSHMA
VIJAYPILANIYA
JAINIPARESHGALA
KEERTIHIREMATH
NEHA
LAKSHMILALITYAMANNAVA
JUHILAKSHMANCHAUSALKAR
RIZULPRASHER
MANOHARMALAWAD
RAKSHIKVAILAYA
SURAJGOWDA
PRAVEENKUMAR

MBBSSTATE DOMICILESTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Telangana
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Telangana
Karnataka
AndhraPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Goa
Karnataka
WestBengal
Karnataka
Haryana
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Maharashtra
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
OtherforForeigKarnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
Delhi
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
AndhraPradesh
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Punjab
Karnataka
AndhraPradesh
Karnataka
Chhattisgarh
Karnataka
Delhi
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page81of146

SCORE(OUTOF1500)
809.3637
809.3456
809.0051
809
808.9972
808.9841
808.7207
808.4287
808.3268
808.1413
808 1413
807.9424
807.9373
807.8735
807.7845
807.7409
807.7244
807.698
807.6169
807.4805
807.4752
807.3495
807.3324
807.3187
807.1501
807.1417
806.9782
806.8944
806.8594
806.8359
806.8006
806.7202
806.5462
806.4344
806.4241
806.3949
806 2817
806.2817
806.2069
806.2066
806.185
806.1506
806.1469
806.0777
806.0528
805.7295
805.6911
805.6673
805.6039
805.5338
805.5336
805.4584
805.3608
805.2806
804 868
804.868
804.6615
804.6048
804.5922
804.5863
804.5851
804.5501
804.4855

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
4861
4862
4863
4864
4865
4866
4867
4868
4869
4870
4871
4872
4873
4874
4875
4876
4877
4878
4879
4880
4881
4882
4883
4884
4885
4886
4887
4888
4889
4890
4891
4892
4893
4894
4895
4896
4897
4898
4899
4900
4901
4902
4903
4904
4905
4906
4907
4908
4909
4910
4911
4912
4913
4914
4915
4916
4917
4918
4919
4920

TESTINGID
CD1367258
CD1459767
CD1382853
CD1429957
CD1476758
CD1386849
CD1387982
CD1456068
CD1420790
CD1401016
CD1379802
CD1379203
CD1400088
CD1431910
CD1386789
CD1397631
CD1461222
CD1438439
CD1478981
CD1395675
CD1392540
CD1430879
CD1474790
CD1398584
CD1405723
CD1443088
CD1373838
CD1388123
CD1380732
CD1375507
CD1380163
CD1421664
CD1408122
CD1385281
CD1364172
CD1386299
CD1404393
CD1365546
CD1384717
CD1387078
CD1370797
CD1427801
CD1420312
CD1386562
CD1413177
CD1398037
CD1395093
CD1475528
CD1475469
CD1456083
CD1373920
CD1439955
CD1379909
CD1363774
CD1405047
CD1375955
CD1422688
CD1430658
CD1428098
CD1407838

NAMEOFTHECANDIDATE
NETRAVATIKOTRAYYAHIREMATH
SANTHOSHH
RICHARIGVEDA
HARINATHT
VIPULGUPTA
SAKUNTALADEVIGOWDU
S.NAGASHREE
NEELAPPAKPUJARI
SUSHMAM
APARACHARLAPHANISHANKARREDDY
APARACHARLA PHANI SHANKAR REDDY
KUMARIRICHAAGRAWAL
MOHITAGRAWAL
CYRINANNIECYRIAC
SABAFAIZ
KISHOREKUMARAN
ANUPAMA.G
PRAVEENG
PRITHVIVISHWANATH
PUNEETKNAGENDRA
RAGHAVAKEERTHY.M
RENUSNABARIYA
VINAYKUMARIREDDY
ARUNKUMARKM
VISHNUJAYAPRAKASH
VISHWASK
VINODLAXMANGUNDAMI
HARISH N G
HARISHNG
RAVIRESHAV
SONALHK
SREENIDIR
MDMUJTABAHUSSAINPATEL
VIKRAML
SANTHOSHKUMARTB
RAGHAVSHARMA
SHILPA
SHIVAPRASAD K CHOUKIMATH
SHIVAPRASADKCHOUKIMATH
PRASAD.M
SACHIN
TEJASHWINIPATIL
VIDYANT
AMITAYADAV
CHANDRAKALA
VIGNESHP
GARIMADHAMNANI
APSARAP.S
DEEPSHIKHAMISHRA
ANKURSHARMA
ASHWINIMALLADAD
VASUDHAKATTI
CHRISTYMARIAVIAGULAMJ
RAMYASHREE.G
SHRUTIAPPANNAVAR
ELIZABETH ALEXANDER
ELIZABETHALEXANDER
SAKINYAHEGDE
ADITISHREE
SHIVAPRASADGOUDA
PRAJWALASACCHIDANANDARADHYA
ANMOL
VISHALMALAVADE
ANURAGJAIN

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page82of146

DOMICILESTATE SCORE(OUTOF1500)
Karnataka
804.3727
Karnataka
804.3452
Bihar
804.3368
Kerala
804.2865
Haryana
804.0763
AndhraPradesh
803.928
Karnataka
803.7902
Karnataka
803.7851
Karnataka
803.6958
Karnataka
803.5515
803 5515
Jharkhand
803.538
UttarPradesh
803.5377
Kerala
803.5037
WestBengal
803.3172
Karnataka
803.3026
Karnataka
803.2534
Karnataka
803.2161
Karnataka
803.0694
Karnataka
802.9528
Karnataka
802.9508
Karnataka
802.9475
Karnataka
802.9073
Karnataka
802.8744
Kerala
802.8165
Karnataka
802.798
Karnataka
802.7342
Karnataka
802.7182
Bihar
802.676
Karnataka
802.6381
Karnataka
802.6001
Karnataka
802.567
Karnataka
802.5355
Karnataka
802.2012
HimachalPradesh
802.0927
Karnataka
802.0522
K
Karnataka
t k
801 985
801.985
Karnataka
801.9062
Karnataka
801.8494
Karnataka
801.8475
Karnataka
801.8233
Rajasthan
801.789
Karnataka
801.7884
Karnataka
801.7651
MadhyaPradesh
801.7586
Karnataka
801.7411
Bihar
801.4928
Haryana
801.3693
Karnataka
801.228
Karnataka
801.2179
TamilNadu
801.2123
Karnataka
801.2041
Karnataka
801.1762
Karnataka
801 1374
801.1374
Karnataka
801.1374
Bihar
801.1354
Karnataka
801.0893
Karnataka
800.9756
HimachalPradesh
800.9503
Karnataka
800.919
UttarPradesh
800.8996

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
4921
4922
4923
4924
4925
4926
4927
4928
4929
4930
4931
4932
4933
4934
4935
4936
4937
4938
4939
4940
4941
4942
4943
4944
4945
4946
4947
4948
4949
4950
4951
4952
4953
4954
4955
4956
4957
4958
4959
4960
4961
4962
4963
4964
4965
4966
4967
4968
4969
4970
4971
4972
4973
4974
4975
4976
4977
4978
4979
4980

TESTINGID
CD1432115
CD1422068
CD1406449
CD1418190
CD1403557
CD1465543
CD1397080
CD1439833
CD1373698
CD1468525
CD1393639
CD1386179
CD1445943
CD1432901
CD1435035
CD1381966
CD1442469
CD1416281
CD1446420
CD1374964
CD1463159
CD1388109
CD1418889
CD1363004
CD1385755
CD1421321
CD1364778
CD1364710
CD1376316
CD1369107
CD1371570
CD1452252
CD1435265
CD1396784
CD1390885
CD1401712
CD1429428
CD1390855
CD1381943
CD1444460
CD1444124
CD1434665
CD1478568
CD1393979
CD1369690
CD1377797
CD1376883
CD1381362
CD1444322
CD1401910
CD1424653
CD1373172
CD1396540
CD1414394
CD1363166
CD1379363
CD1428623
CD1367401
CD1379010
CD1402463

NAMEOFTHECANDIDATE
DRAJEETKUMARDEV
MOHAMEDMUSHTHAQCM
ASHLEYSBAIJU
ANILKUMARD.N
JINOJOY
KIRANHERUR
KATHLEENANNEMATHEW
DIVYAVASUDEVAN
AFSHANMUSHTAQSHAIKH
NISHITHNALVA
NISHITH N ALVA
RUCHISOOD
PRIYANKAG
REVANASIDDAPPA
JYOTHIS
VAKHARIYAKUNAL.NITIN
DRSHARATHBABUS
BHALACHANDRASPATWARDHAN
OMKARNATH
SHRUTHI.J
SHRUTHIK
KMPUSHPENDRALATA
SAMUDYATA
TEENAJAIN
AVINASHPADMASHALI
PRAGYASINHA
SUSHMAN
VINOD KUMAR
VINODKUMAR
PINKEYAMRITDEVRAJ
PRINCEMANCHANDA
AMITKUMARGUPTA
CHANDRASHEKAR
GEETANJALI
RIJIJACOB
MOHITN.
SARABUDDLASHRUTHI
PUSHPA
PARIPATIALEKYA
SAHILNAGPAL
VINAYD
DR.AAKANKSHAPRIYA
SIDDHARTH
HENRYMATHEWS
SAURABH
NARENDRAKUMARGUPTA
SAIPRASHANTHD
ANIRUDDHKHARE
MOHDATIF
SUSHMAHR
HARSHITHARANIHM
VENKATESHR.KULAKARNI
SAURABHSHUKLA
SIVAKUMARYATURU
MOHD KHURSHEED KHAN
MOHDKHURSHEEDKHAN
RADHIKAJANARDHANAN
PAVANKUMAR
MALLIKA.N
GIRISHMV
RAGHUT
NSRINIVASPHANI
TEENATHOMASLUKE

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Maharashtra
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page83of146

DOMICILESTATE
Bihar
Karnataka
Karnataka
AndhraPradesh
Kerala
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Chhattisgarh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Delhi
UttarPradesh
Karnataka
Jharkhand
Kerala
Karnataka
Telangana
K
Karnataka
t k
AndhraPradesh
Haryana
Karnataka
Bihar
Karnataka
Kerala
Bihar
Rajasthan
Karnataka
MadhyaPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
AndhraPradesh
Uttar Pradesh
UttarPradesh
Kerala
Haryana
Karnataka
Karnataka
Karnataka
AndhraPradesh
Kerala

SCORE(OUTOF1500)
800.8889
800.8641
800.8318
800.6153
800.4799
800.3171
800.2676
800.1735
800.1389
800.0744
800 0744
800.0727
800.0614
800.049
799.993
799.8828
799.8009
799.7541
799.7228
799.7057
799.6682
799.6054
799.5349
799.4622
799.1226
799.1147
798.9507
798.9414
798.8594
798.8568
798.8309
798.7832
798.7164
798.7102
798.6191
798.4832
798 4257
798.4257
798.2632
798.1589
798.0796
798.0596
798.0125
797.973
797.938
797.9295
797.9253
797.8737
797.8387
797.7964
797.7428
797.5427
797.4798
797.4563
797 4386
797.4386
797.3773
797.3576
797.1789
797.1444
797.0564
796.9183
796.8545

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
4981
4982
4983
4984
4985
4986
4987
4988
4989
4990
4991
4992
4993
4994
4995
4996
4997
4998
4999
5000
5001
5002
5003
5004
5005
5006
5007
5008
5009
5010
5011
5012
5013
5014
5015
5016
5017
5018
5019
5020
5021
5022
5023
5024
5025
5026
5027
5028
5029
5030
5031
5032
5033
5034
5035
5036
5037
5038
5039
5040

TESTINGID
CD1411259
CD1406889
CD1398585
CD1381495
CD1370073
CD1410678
CD1412799
CD1423297
CD1387809
CD1427398
CD1362395
CD1375635
CD1473987
CD1381235
CD1440248
CD1398918
CD1364879
CD1451039
CD1414077
CD1396110
CD1413679
CD1398735
CD1381201
CD1366198
CD1395181
CD1469582
CD1400672
CD1424680
CD1475342
CD1450840
CD1402326
CD1363565
CD1454831
CD1402956
CD1403413
CD1412344
CD1382198
CD1421883
CD1485479
CD1364701
CD1370374
CD1389582
CD1419789
CD1381753
CD1420863
CD1382195
CD1404520
CD1389044
CD1402475
CD1368048
CD1448520
CD1384896
CD1427495
CD1436807
CD1381651
CD1398573
CD1477056
CD1415011
CD1374706
CD1439289

NAMEOFTHECANDIDATE
SANTOSHH
SOUMYAGHEGDE
ANSHITABHARDWAJ
SNEHARAMANGOUDAPATIL
SACHINKG
SWETHAN
SOUJANYAMD
PRIYADARSHINIS
PRAVEEN.P
NEHADOHARE
NEHA DOHARE
VENKATARAVIKISHORER
KULALSHALIWAN
DR.LAKSHMIS
HARSHITHAR
KEERTHINARAYANM
SUDHAUJJANKOPP
PURUSHOTHAMMK
MAMTAZ.A
PURNIMASHIMPIGER
PULLURIABHINAVGUPTA
ROYSONJEROMEDSOUZA
MUKESHKUMARKHEDAR
DSOUZADYANLEONJAY
CHETANB
PULKITGULATI
PRAGATIMALLIGARAJ
SANJEEV KUMAR
SANJEEVKUMAR
NAZIYAHAMID
DINESHKUMARH
MOHITKUMARGUPTA
SHRREYAAKHIL
JINIGEORGE.M
ABHISHEKKUMARSRIVASTAVA
SHANAJSALIM
USHRAVYA
NIMMAGADDA VIRAJA
NIMMAGADDAVIRAJA
SANKETHADUNDAPPABANASODE
RASHMIRANWEKAR
CHANDRASHEKHARAAJ
ANURAJRAKSHASKAR
RAJESHLG
ARAVINDSHOSAMANI
SHASHISHEKARM
DINAKARREDDYCR
MEGHARUNGTA
KEERTIBHAT
VARSHASHREER
NEERAJITAPAUL
NITHISHS
SANDHYAG
AMITKUMARGUPTA
VASUNDHARA
SHAH ABHISHEK CHETANKUMAR
SHAHABHISHEKCHETANKUMAR
SHRUTI
PREETI
PINATEDATTABALAJI
VIKASKUMARI
VINAYEK
ARSHIYATAJ
NEENUJOYC

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Maharashtra
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page84of146

DOMICILESTATE
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Rajasthan
AndhraPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
Karnataka
Haryana
TamilNadu
Bihar
UttarPradesh
Rajasthan
UttarPradesh
Haryana
Kerala
UttarPradesh
Kerala
Telangana
A dh P d h
AndhraPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
Karnataka
WestBengal
Karnataka
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
Gujarat
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Haryana
Karnataka
Karnataka
Kerala

SCORE(OUTOF1500)
796.7269
796.6396
796.5851
796.5614
796.491
796.4809
796.1987
796.0696
796.0509
796.043
796 043
796.0054
796.0021
795.6372
795.5832
795.5612
795.529
795.408
795.3803
795.3178
795.298
795.2978
795.2816
795.207
795.1852
795.1032
795.0201
794.9901
794.9028
794.8572
794.8332
794.7769
794.6658
794.6561
794.6426
794.6052
794 4539
794.4539
794.4273
794.3866
794.3679
794.2304
794.1882
794.1662
794.107
794.09
793.9672
793.8184
793.8102
793.6491
793.646
793.6157
793.5288
793.4476
793 3955
793.3955
793.2748
793.1905
793.1403
793.1386
793.1115
792.9362
792.8792

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
5041
5042
5043
5044
5045
5046
5047
5048
5049
5050
5051
5052
5053
5054
5055
5056
5057
5058
5059
5060
5061
5062
5063
5064
5065
5066
5067
5068
5069
5070
5071
5072
5073
5074
5075
5076
5077
5078
5079
5080
5081
5082
5083
5084
5085
5086
5087
5088
5089
5090
5091
5092
5093
5094
5095
5096
5097
5098
5099
5100

TESTINGID
CD1373197
CD1458933
CD1418371
CD1372572
CD1431035
CD1460292
CD1389470
CD1422217
CD1395547
CD1419042
CD1447305
CD1398226
CD1396050
CD1436954
CD1376541
CD1484786
CD1438173
CD1389012
CD1385735
CD1479600
CD1446657
CD1434121
CD1423651
CD1367828
CD1409222
CD1412457
CD1416853
CD1362968
CD1394564
CD1370444
CD1399785
CD1432032
CD1408055
CD1366424
CD1431091
CD1443208
CD1439316
CD1366191
CD1385877
CD1366565
CD1424101
CD1448148
CD1401012
CD1370960
CD1374381
CD1369295
CD1364235
CD1377462
CD1384344
CD1425889
CD1445745
CD1407670
CD1446810
CD1445168
CD1431149
CD1387034
CD1390317
CD1470184
CD1447704
CD1456071

NAMEOFTHECANDIDATE
DEBADITYABASU
ARJUNBT
LAJAYKUMAR
CHECHANIVIPULOMPRAKASH
VARDHAMANBBADNIKAI
OMPAVANKUMAR
LEKHAS
SUPRIYAPINTO
CAMELIAMAITRA
SHYAMMOHANYADAV
SHYAM MOHAN YADAV
SUGUNA.M
MOHDKALEEMULLAH
ASHISHMATHEW
NITHYASUSMITHAA
GRANIAISWARYA
N.GEETHANJALI
NARAYANVARADARAYAKAMATH
ANJALI.G
NARASIMHAMURTHYKN
SUHAILAHMAD
KSPHURTIKAMATH
UTKARSHBURLI
ABHIJNANAG
PRASHANTHAH
MANASAREDDYP
ARUNNAIKS
SHIVANGI RAHEJA
SHIVANGIRAHEJA
MANJUNATHALR
SACHITAPAL
DR.SUMAIYA.F
PRIYANKA.P
SHWETAVERMA
DEEPABAIRAIKER
ANUBHA
VIVEKJOSHI
RAVIKIRAN H V
RAVIKIRAN.H.V
BETURAMASOUJANYA
SHAMANTHCKASHYAP
MADHUMITAP
DR.SHRUTHI.R.S
PBSRINIVASPRASAD
PRATIBHA
DUVVADILEEP
POORNIMAR
RISHIKARAVI
THAKURDESAIAKSHATAHEMANT
PRERITRAO
DEVENDRAH
SREEJAKS
PRIYAAGGARWAL
RAVISHUBHATIA
SHRUTIIV
SHIVAM MISHRA
SHIVAMMISHRA
SHWETANADAGOUDA
NIKITHARAJSN
MANISHAANDREASEQUEIRA
RASHMI
ROOPALIDESAI
SHUBHA
RAVISHANKAR

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Maharashtra
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page85of146

DOMICILESTATE
WestBengal
g
Karnataka
Karnataka
Gujarat
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
WestBengal
UttarPradesh
Uttar Pradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
AndhraPradesh
Karnataka
Delhi
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Jharkhand
Karnataka
Bihar
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Haryana
AndhraPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
MadhyaPradesh
Karnataka
Karnataka
Delhi
Haryana
Karnataka
Madhya Pradesh
MadhyaPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

SCORE(OUTOF1500)
792.8738
792.8305
792.7155
792.6996
792.6509
792.592
792.5464
792.522
792.4333
792.426
792 426
792.3957
792.1276
792.0695
792.0131
791.9411
791.8215
791.7064
791.7005
791.6627
791.6197
791.5831
791.5403
791.405
791.318
791.2842
791.2737
791.078
790.9178
790.852
790.766
790.591
790.5507
790.4732
790.425
790.4122
790 3498
790.3498
790.3038
790.2218
790.2119
790.2087
790.1006
789.991
789.9113
789.8942
789.5836
789.5757
789.5362
789.4581
789.4576
789.2593
789.2562
789.221
789 0943
789.0943
789.0932
789.0406
788.9767
788.7923
788.7616
788.6568
788.5102

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
5101
5102
5103
5104
5105
5106
5107
5108
5109
5110
5111
5112
5113
5114
5115
5116
5117
5118
5119
5120
5121
5122
5123
5124
5125
5126
5127
5128
5129
5130
5131
5132
5133
5134
5135
5136
5137
5138
5139
5140
5141
5142
5143
5144
5145
5146
5147
5148
5149
5150
5151
5152
5153
5154
5155
5156
5157
5158
5159
5160

TESTINGID
CD1403386
CD1430740
CD1401673
CD1370485
CD1439369
CD1414543
CD1440157
CD1376332
CD1416015
CD1367952
CD1417814
CD1368787
CD1420296
CD1461134
CD1418974
CD1389286
CD1425448
CD1370720
CD1373548
CD1433945
CD1369077
CD1376331
CD1390172
CD1478499
CD1373321
CD1365906
CD1428819
CD1407751
CD1386808
CD1417851
CD1473410
CD1365388
CD1435368
CD1396871
CD1413401
CD1431924
CD1421697
CD1368792
CD1438124
CD1401655
CD1398088
CD1388184
CD1410863
CD1407093
CD1422861
CD1396216
CD1467996
CD1411055
CD1448636
CD1368702
CD1429998
CD1391578
CD1458148
CD1413860
CD1374734
CD1449375
CD1376639
CD1411834
CD1383935
CD1402184

NAMEOFTHECANDIDATE
RADHARAJEEVBANAHATTI
KLKSAILAJA
MEGHAHM
ARPITHAB
RAVIKUMARSHEKARAPPAMUDUGAL
ABHILASHSHARMAK
RAKSHAD
DRKTARUNRAO
CHANDRASHEKHARASS
SANTHOSH.V
SANTHOSH V
AVIROOPMAITI
BANUK
SHANANAZAR
CHIDANANDA
VIDYASAGARG
DINESHKUMAR
DEEPAKGUPTA
PRADEEPGN
KAVANAK
SHARATHKUMARKN
NAYANAMARIAMJOHN
PRASHANTKUMARSHAHI
SAGARG
PRAGALLAPATIMANIKANTA
CHODAPUNEEDIJYOTHISWAROOPA
MOHDKHALIDKARIGAR
AJAY A
AJAYA
ANJUMAN
MADHUR
NIHALYADAVB
AMBREENAMAN
PRATIKKUMAR
NAMESHKAMAT
VIJAYKARTHIKB.K
PRIYA
MOUNA H S
MOUNA.H.S
MOHITKAUSHIK
SINDHUKV
BOTLARANGATEJA
NAGMAANJUM
DR.MARIASOPHIA.J
BASAVARAJPATIL
AAKASHKUMARINDRANSH
MALAVIKAMANI
RAMYARNADIG
RAJULAHARSHINI
DIVYANGSHARMA
KUM.PRATIBHA.P.S
MAMATHAMK
ARJUNASOK
SRUJANKAILASA
MDSHUJATAHMER
VAIBHAV
VIPULMATHUR
SRINIVASAR
DRSUMATIKUMATGI
JATINSIDHWA
MALLIPEDDIPARTHASRI
ARADHANA
DEEPADEVIKAMATAM

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page86of146

DOMICILESTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
WestBengal
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
Rajasthan
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
Bihar
Karnataka
Telangana
AndhraPradesh
Rajasthan
Karnataka
Chandigarh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
WestBengal
K
Karnataka
t k
Rajasthan
Karnataka
AndhraPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
AndhraPradesh
Haryana
Karnataka
Karnataka
Kerala
Telangana
Karnataka
Bihar
Rajasthan
Karnataka
Karnataka
Delhi
AndhraPradesh
Karnataka
AndhraPradesh

SCORE(OUTOF1500)
788.486
788.4801
788.4772
788.407
788.3689
788.3169
788.2561
788.1626
788.1253
788.102
788 102
788.0989
788.0307
787.9727
787.9636
787.907
787.7887
787.785
787.7686
787.6602
787.4717
787.4364
787.3903
787.2936
787.2592
787.2504
787.2148
787.2123
787.1161
787.0453
787.0097
786.8732
786.8635
786.6572
786.4486
786.4469
786 3757
786.3757
786.3646
786.3581
786.2767
786.2471
785.9436
785.9174
785.8155
785.7867
785.7665
785.7201
785.7152
785.6853
785.5102
785.2866
785.2749
785.1496
785 0302
785.0302
784.9755
784.9085
784.8806
784.847
784.8111
784.7259
784.7036

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
5161
5162
5163
5164
5165
5166
5167
5168
5169
5170
5171
5172
5173
5174
5175
5176
5177
5178
5179
5180
5181
5182
5183
5184
5185
5186
5187
5188
5189
5190
5191
5192
5193
5194
5195
5196
5197
5198
5199
5200
5201
5202
5203
5204
5205
5206
5207
5208
5209
5210
5211
5212
5213
5214
5215
5216
5217
5218
5219
5220

TESTINGID
CD1475949
CD1418391
CD1448382
CD1411257
CD1401920
CD1416198
CD1389228
CD1367075
CD1404020
CD1389175
CD1364829
CD1463722
CD1467356
CD1364598
CD1435430
CD1443009
CD1407727
CD1413030
CD1392163
CD1368213
CD1384675
CD1370732
CD1389366
CD1395082
CD1404669
CD1382695
CD1377106
CD1429305
CD1389720
CD1405524
CD1385853
CD1459569
CD1365043
CD1420044
CD1419476
CD1410123
CD1417571
CD1381697
CD1368254
CD1422717
CD1420380
CD1367946
CD1448067
CD1430690
CD1443986
CD1406880
CD1388591
CD1371752
CD1384639
CD1462000
CD1386546
CD1382959
CD1431696
CD1387759
CD1421054
CD1398674
CD1409555
CD1405039
CD1431194
CD1401185

NAMEOFTHECANDIDATE
RAVINDRAHANJI
DR.SUNILKUMARYADAV
TIKLYDAS
ANSHIKAGIER
KEDARISETTIKIRANCHANDRA
THEERTHAVATHIGL
MEGHA.V
ANEETAMUTGI
SHARATHK
KIRANP
KIRAN P
ASHISHGEORGEMUTHIRENTHICAL
KIRANKUMARG
BALPREETSINGHJULKA
RAVIKUMARSR
CHAITRAYG
MOHAMMEDFAZILUDDIN
FALIYAKARISHMADINESHBHAI
PURUSHOTTAMGANDHI
AISHWARYA.P
RITUKIRANP
SUDHA.R
KUSHALM.NAIK
DEVENDRASINGH
NIRUPAMKALITA
ANJANAKASHYAP
RONJACOBTHOMAS
QADAR ZEESHAAN
QADARZEESHAAN
SHREEVATHSAUPADHYAYA
CHETANSR
DAYAMANI.B
CHANDRASHEKHAR
MANJULAC
APOORVABVS
RAJUAT
ROHITHMG
HARSHITHA K C
HARSHITHAKC
CHANNAKESHAVASP
SHWETAPRASAD
ASHILYKOSHY
ADITYAJ.MISE
PRAKASHA
SMRITISINGH
GARIMATHAPA
NADIABATOOL
JOSHUAVIJAYJ
BHARATHKUMARS
SANTHOSHKUMARI.K.R
PURNIMASINGH
CHARAVI.R
NISHMAMONTEIRO
VARNITKAUSHIK
POOJARRAIKAR
SHWETHA PRADEEP KUMAR
SHWETHAPRADEEPKUMAR
CHANDANP
PRATIKM.RATHOD
ARASHDEEPKAUR
SUDHAKARBV
CHITRABV
ANUPRHEGDE
NATARAJVMALLAYYAGOL

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page87of146

DOMICILESTATE SCORE(OUTOF1500)
Karnataka
784.6253
UttarPradesh
784.5856
WestBengal
784.4865
MadhyaPradesh
784.3456
Karnataka
784.2841
Karnataka
784.2806
Karnataka
784.2419
Karnataka
784.2202
Karnataka
784.2142
Karnataka
784.1506
784 1506
Kerala
784.0138
Karnataka
783.5062
Haryana
783.4945
Karnataka
783.3282
Karnataka
783.3245
Karnataka
783.2663
Karnataka
783.2409
UttarPradesh
783.2366
Karnataka
783.2046
Karnataka
783.1376
Karnataka
783.1153
Karnataka
783.0469
Rajasthan
782.8845
Assam
782.842
Karnataka
782.7883
Kerala
782.7772
Karnataka
782.6739
Karnataka
782.5306
Karnataka
782.5043
Karnataka
782.4889
Karnataka
782.3736
Karnataka
782.3211
Telangana
782.2486
Karnataka
782.212
Karnataka
782.164
K
Karnataka
t k
782 0952
782.0952
Karnataka
782.0673
Maharashtra
782.0541
Delhi
782.0047
Karnataka
781.9325
Karnataka
781.8739
Karnataka
781.8142
HimachalPradesh
781.7888
Karnataka
781.6457
TamilNadu
781.5843
Karnataka
781.5643
Karnataka
781.5526
UttarPradesh
781.5463
Karnataka
781.4192
Karnataka
781.3184
Haryana
781.3007
Karnataka
781.2752
Kerala
781 2192
781.2192
Karnataka
780.7357
Karnataka
780.6989
Punjab
780.6646
Karnataka
780.4739
Karnataka
780.4024
Karnataka
780.3029
Karnataka
780.1951

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
5221
5222
5223
5224
5225
5226
5227
5228
5229
5230
5231
5232
5233
5234
5235
5236
5237
5238
5239
5240
5241
5242
5243
5244
5245
5246
5247
5248
5249
5250
5251
5252
5253
5254
5255
5256
5257
5258
5259
5260
5261
5262
5263
5264
5265
5266
5267
5268
5269
5270
5271
5272
5273
5274
5275
5276
5277
5278
5279
5280

TESTINGID
CD1377389
CD1451396
CD1432352
CD1440383
CD1475459
CD1368157
CD1365792
CD1384553
CD1365458
CD1372643
CD1407178
CD1364183
CD1403534
CD1482012
CD1376168
CD1394882
CD1423500
CD1377497
CD1396409
CD1368839
CD1372315
CD1411194
CD1438891
CD1371611
CD1386665
CD1432054
CD1446005
CD1400209
CD1447855
CD1467593
CD1414300
CD1385274
CD1376372
CD1400006
CD1398352
CD1392951
CD1452329
CD1420556
CD1439755
CD1373018
CD1448896
CD1466384
CD1396661
CD1425252
CD1389399
CD1381302
CD1455430
CD1385940
CD1392908
CD1472211
CD1417689
CD1392174
CD1370827
CD1368438
CD1465808
CD1406065
CD1413291
CD1425519
CD1410501
CD1452953

NAMEOFTHECANDIDATE
AYEJAJNAWAZLONI
CHUNNILAL
EMMANUELMJ
SHASHIKALAKONNUR
RANGANATHAYP
RAGHAVENDRABELAVATAGI
FAIZMUKTHARC
KARTHIKM
RABIABDULHADI
SANIYAJAHAN
SANIYA JAHAN
KAVYABAHUDODDA
SHRUTIBARUAH
SAGARMS
SHUBHADANADKARNI
RICHARANJAN
PRASHANTPRASAD
PRAGATHIBS
G.VEENA
VINAYAKPATHAK
SHASHANKGUPTA
ARPITHAT
SHWETHANAIKC
MOHDWASIM
DILEEPKHUBYA
SWATIKATIYAR
SALIANTRIVIKRAMVIJAY
KETAN AVINASH PATIL
KETANAVINASHPATIL
MAMILLATEJASWI
ASHOKGIRI
RAJATHPC
GARIMA
MANASER
DRGSNAQVI
SHETTYPRAPTIRAVINDRA
SHALINIVL
FARZAN ULLA KHAN
FARZANULLAKHAN
DR.MAYANKPATHAK
SUHASD
ANUPAMAVKUBIHAL
SHILPABAIN
DR.MOHAMMEDMUJTABABR
SUSHMAS
JESSYJP
URWASHIKUMKUM
PRUTHVIB
ZAKIASULTANA.M.TENAGI
GSREELEKSHMY
PRASHANTHGANAPATHIKT
SHREYASINHA
MOHAMMEDKHALIDAFEENANSARI
NATARAJMR
GARIMAAGARWAL
SAMRUDDHA M PATIL
SAMRUDDHAMPATIL
ABDULJALEELK
TUHINASHREE
RAMANIS
DHARANESHB
VARGHESEPAUL
SHRESHTHASINGH
DR.MAMATHAC

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page88of146

DOMICILESTATE
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
Kerala
Telangana
Telangana
Assam
Karnataka
Karnataka
Bihar
Bihar
Karnataka
Karnataka
Rajasthan
MadhyaPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Telangana
Jharkhand
Karnataka
Delhi
Karnataka
Karnataka
Maharashtra
Karnataka
K
Karnataka
t k
MadhyaPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
Bihar
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Kerala
Bihar
Karnataka
Karnataka
Kerala
Jharkhand
Karnataka

SCORE(OUTOF1500)
780.1022
780.0922
780.0813
780.0725
780.0693
779.8697
779.86
779.8594
779.8111
779.7201
779 7201
779.7056
779.6833
779.6117
779.5562
779.477
779.4473
779.3938
779.3471
779.2144
779.1835
779.1363
779.1322
778.9812
778.9789
778.9291
778.7196
778.5859
778.5636
778.5344
778.5269
778.5181
778.4651
778.4534
778.3927
778.2967
778 1751
778.1751
778.1421
778.064
778.0491
777.9391
777.773
777.7489
777.7022
777.5788
777.5378
777.512
777.4963
777.4828
777.4553
777.2977
777.2868
777.2745
777 2427
777.2427
777.1364
777.0496
776.9699
776.916
776.8435
776.8031
776.7409

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
5281
5282
5283
5284
5285
5286
5287
5288
5289
5290
5291
5292
5293
5294
5295
5296
5297
5298
5299
5300
5301
5302
5303
5304
5305
5306
5307
5308
5309
5310
5311
5312
5313
5314
5315
5316
5317
5318
5319
5320
5321
5322
5323
5324
5325
5326
5327
5328
5329
5330
5331
5332
5333
5334
5335
5336
5337
5338
5339
5340

TESTINGID
CD1453873
CD1402049
CD1362226
CD1439980
CD1363302
CD1403205
CD1367667
CD1407785
CD1408139
CD1384407
CD1368307
CD1401594
CD1401149
CD1367346
CD1391506
CD1384960
CD1413204
CD1363280
CD1364740
CD1368887
CD1400413
CD1390571
CD1461212
CD1377621
CD1402549
CD1398464
CD1432947
CD1430941
CD1373670
CD1414817
CD1365255
CD1375456
CD1378239
CD1406843
CD1440983
CD1363854
CD1378386
CD1389141
CD1397069
CD1366842
CD1417782
CD1383866
CD1408869
CD1375410
CD1439783
CD1382666
CD1436894
CD1435517
CD1365930
CD1419585
CD1379759
CD1387494
CD1374984
CD1426271
CD1390363
CD1426262
CD1392932
CD1372554
CD1377884
CD1416582

NAMEOFTHECANDIDATE
SHREELAKSHMIV
KAVYAN
GAJENDRAG
VIJAYALAXMI
RSMITHA
LOKENDRACHAUDHARI
PUNEETHRATESP
ROSHINIRREVANKAR
NIDHIGUPTA
SOWMYASHREEH
SOWMYA SHREE H
BIJIJOSEPH
CHARISHMAHALEMANI
JAYALALITHASMAROL
SHARADAPB
MAHADEVHANMANTAPPAMALGE
ARPITHAV
REVATHI.V
GURUBASAVARAJENDRA.T.M.
SHASHWATABISWAS
MANJUNATHMASALI
NRUPATHUNGAKK
SNEHAJAGADEESH
KUMARRAHUL
ANJUSINGH
RUPALMKATHARE
BIDISHADE
PRIYA PATIL
PRIYAPATIL
SHRUTHISJ
LOKESWARAREDDYN
CHANDANAV
SHAMANTHAMC
HARIKISHOREE
SWATHIV
PRAJWALRK
YATINMEHTA
SHILPA RANI G R
SHILPARANIGR
GYESWANTHKUMAR
CAROLHANNAHBABU
PRIYANKAJANGRA
PALLAVIK
SWARNAPRIYAM
VISHWANATHSANIKOP
NITHINM
PRAKASHSINGH
AARUSHIGUPTA
KIRTISINGH
VIDYAMSARAVAGOL
INDUVENKADACHALAM
MEENAKSHIKUMARI
MADHURI.G
GUDIVADAVENKATASAIANUSHA
KRISHNAGN
RATHESHWARA R
RATHESHWARAR
VALLABANENISWETHACHOWDARY
VANDANAHEBBALLI
STUTILOHIA
LEKHAG
SIDDALINGESHDHUGAR
TEJPREETSINGHDHALIWAL
NEELAB

MBBSSTATE DOMICILESTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Maharashtra Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
Karnataka
Karnataka
WestBengal
Karnataka
Madhya Pradesh
MadhyaPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
AndhraPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Uttarakhand
K
Karnataka
t k
K
Karnataka
t k
Karnataka
AndhraPradesh
Karnataka
Kerala
Karnataka
Haryana
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Haryana
Karnataka
Jharkhand
Karnataka
Karnataka
Karnataka
TamilNadu
Karnataka
Chandigarh
Karnataka
Telangana
Karnataka
Telangana
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
OtherforForeigKarnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
WestBengal
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Punjab
Karnataka
Karnataka

Page89of146

SCORE(OUTOF1500)
776.6248
776.5643
776.5491
776.4915
776.3909
776.2997
776.2828
776.2355
776.1535
776.126
776 126
776.0061
775.992
775.984
775.9046
775.8492
775.7434
775.6937
775.6321
775.5979
775.5856
775.4697
775.4169
775.0792
775.0241
774.9842
774.8536
774.7862
774.603
774.5697
774.3182
774.2611
774.1517
774.1063
774.0882
774.0664
774 063
774.063
774.0032
773.9785
773.9337
773.9122
773.9062
773.8392
773.7502
773.529
773.4664
773.2247
773.0802
773.0523
772.771
772.714
772.7051
772.631
772 6008
772.6008
772.5738
772.5511
772.5143
772.4154
772.384
772.2906
772.0766

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
5341
5342
5343
5344
5345
5346
5347
5348
5349
5350
5351
5352
5353
5354
5355
5356
5357
5358
5359
5360
5361
5362
5363
5364
5365
5366
5367
5368
5369
5370
5371
5372
5373
5374
5375
5376
5377
5378
5379
5380
5381
5382
5383
5384
5385
5386
5387
5388
5389
5390
5391
5392
5393
5394
5395
5396
5397
5398
5399
5400

TESTINGID
CD1399104
CD1448437
CD1483059
CD1398672
CD1382789
CD1403934
CD1391837
CD1372056
CD1398950
CD1444352
CD1397669
CD1479068
CD1414459
CD1421157
CD1478942
CD1388824
CD1427543
CD1366038
CD1401086
CD1427115
CD1428814
CD1380186
CD1377297
CD1369974
CD1390041
CD1440768
CD1409181
CD1454272
CD1372184
CD1432854
CD1450135
CD1432000
CD1362981
CD1471431
CD1424236
CD1439245
CD1439125
CD1369014
CD1425224
CD1392094
CD1413621
CD1418683
CD1441746
CD1389519
CD1371208
CD1423724
CD1389021
CD1446570
CD1388217
CD1415145
CD1407711
CD1413261
CD1391141
CD1460264
CD1465299
CD1425914
CD1394984
CD1383405
CD1435189
CD1366091

NAMEOFTHECANDIDATE
MOHITDANG
ROYCEDSA
RIMIPANDEY
SAURAVBASU
SOWMYAMS
SUBHATHRARADHA.K.V.N
POONAMYADAV
FARHAJAVED
SANDYARANIDODAMANI
ANUPAMASHAJI
ANUPAMA SHAJI
DEVDASRNAMBIAR
RAMANDHARPRASAD
PRASANTKUMARSINGH
ANJANASANJEEVAN
NAVEENAGS
VYSHALI.R
RAHULAGRAWAL
PREETHIRN
SINDHUY
ROHINIDHANYAC.S.
MOHDARSHADALAM
DHANWADASHRAVYA
MALIAKELSTEFFIFRANCIS
RADHIKAGADGI
AJAYPAL
SEEMAU
GUMMIREDDY SUNEETHI
GUMMIREDDYSUNEETHI
LALUPRASADSONI
VARSHAM
TRUPTAGOPALNAIK
REBEKAHLISAILORYNTATHIANG
APARNAM
AJOPAUL
NAVEENKUMARK
AKSHITACHAWLA
PRADEEP YADAV K L
PRADEEPYADAV.K.L.
VIVEKVEERESHKUMARSHIROL
PRANAVDESHPANDE
SOWMYAHR
PRATHIBHAPS
JUHIM.MEHROTRA
TANVIAZMI
DAEMINONGTDU
MAHWASHJAMIL
ABHINAVMONE
SVCHAITHANYA
LOHITHRAJURS
EKVANISHREE
SACHIN.T
BHUVANALAKSHMISUNDARARAJAN
AKSHATHAV.RAI
IRFANAHMEDMMAKANDAR
CHARANYA VASUDEVAN
CHARANYAVASUDEVAN
VAISAKHV
KHAISERFATIMA
SRIDHARS
KASHIFALI
ANKITASGHARGE
PRIYANKAWALVEKAR
PRATIBHADESAI

MBBSSTATE DOMICILESTATE
Karnataka
Punjab
j
Karnataka
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
TamilNadu
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
Jharkhand
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Punjab
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
Bihar
Karnataka
Telangana
Karnataka
Maharashtra
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Andhra Pradesh
AndhraPradesh
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Meghalaya
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Delhi
K
Karnataka
t k
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Maharashtra
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Meghalaya
Karnataka
Jharkhand
Karnataka
Chhattisgarh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
AndhraPradesh
Karnataka
TamilNadu
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Otherfor ForeigKarnataka
OtherforForeigKarnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Telangana
Karnataka
Karnataka

Page90of146

SCORE(OUTOF1500)
772.0732
772.0534
772.0364
772.014
771.8552
771.8006
771.737
771.724
771.6895
771.4781
771 4781
771.3558
771.239
771.1607
770.9642
770.9544
770.8324
770.7613
770.7334
770.6626
770.6352
770.6294
770.6223
770.4674
770.421
770.3914
770.2252
770.1921
770.0208
770.0093
769.9186
769.7354
769.63
769.5954
769.4597
769.3995
769 3571
769.3571
769.3387
769.3223
769.2785
769.1949
769.1834
769.1771
769.1762
769.0814
769.0313
768.9987
768.9134
768.8892
768.7831
768.7776
768.6566
768.6355
768 6185
768.6185
768.5577
768.4923
768.3305
768.3115
768.2885
768.2801
768.0716

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
5401
5402
5403
5404
5405
5406
5407
5408
5409
5410
5411
5412
5413
5414
5415
5416
5417
5418
5419
5420
5421
5422
5423
5424
5425
5426
5427
5428
5429
5430
5431
5432
5433
5434
5435
5436
5437
5438
5439
5440
5441
5442
5443
5444
5445
5446
5447
5448
5449
5450
5451
5452
5453
5454
5455
5456
5457
5458
5459
5460

TESTINGID
CD1423244
CD1362313
CD1387732
CD1429313
CD1478865
CD1364051
CD1403260
CD1415117
CD1412618
CD1441821
CD1440238
CD1475456
CD1404804
CD1472723
CD1362870
CD1421222
CD1440659
CD1383785
CD1424992
CD1440332
CD1413476
CD1431375
CD1437257
CD1405951
CD1372925
CD1406055
CD1444835
CD1386165
CD1386109
CD1427196
CD1419245
CD1436544
CD1414825
CD1446565
CD1443851
CD1397084
CD1448859
CD1369964
CD1426511
CD1390769
CD1373517
CD1403398
CD1367351
CD1389744
CD1437560
CD1455828
CD1420884
CD1381067
CD1474873
CD1414263
CD1441836
CD1402444
CD1408205
CD1410335
CD1380278
CD1479112
CD1477178
CD1423303
CD1371968
CD1468665

NAMEOFTHECANDIDATE
MDHASANNAZ
JOSEMATHEW
AMIYDHARMISHRA
VIJAYALAKSHMI.M
KAMATHAMAASHISH
LALITHA.A
JIKKUTERESAPAYANKAN
MANUMATHEW
SINGHRAJKUMARDINANATH
SYEDATASKEENTAJ
SYEDA TASKEEN TAJ
ARUNUMESHMAHTANI
AVINASHMOHANNAIK
PARAMITAGHOSH
VIDYASHANKARN
APARNAP
YAVASANINEILKRISHNAREDDY
DILIPKUMARM
JAJIMIRACHITHA
DEEPAMK
VISHAKHASPANICKER
DHURVASANDEEPSV
RAJESHKUMAR
VSREELALITHA
KARTHIK.B
MONISHABJNEELANKAVIL
VIKHYATHL
BHAVYA S
BHAVYAS
SWATHINR
IKRAMFAREEDF
DHATHRISURESH
SHRUTHIK
PRATHVISHENOY
MEERAK
MAHESHRAJA
NEETISAHAY
SURESHA B
SURESHAB
AMBREENFATIMA
DR.NITINKUMARJAIN
POOJAMHIREMATH
DREDDIMITHUNREDDY
SHARADHIR
NEERAJKUMARGADWAL
RASHMIBHATTI
GIRENDRASHANKAR
ANUANTONY
JAYADEVANGANAPATHI
PRAVEENK
SUMANM
ABHINAVJAIMINI
POORNIMAP
PARVARTANDEEPSINGH
SUSHRAVYAAS
MAHBOOB ALAM
MAHBOOBALAM
HAMSA.D.S
YOGEESHWARAIAHK.M.
SHWETARANI
SANTOSHKUMAR
UTTAMCHANDB
SWATIBHAT
NALLADILIP

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page91of146

DOMICILESTATE
Bihar
Kerala
Jharkhand
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
Kerala
Gujarat
Karnataka
Karnataka
Karnataka
WestBengal
Karnataka
Karnataka
AndhraPradesh
Karnataka
Telangana
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Bihar
AndhraPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
Telangana
Bihar
K
Karnataka
t k
Karnataka
MadhyaPradesh
Karnataka
Telangana
Karnataka
Rajasthan
UttarPradesh
UttarPradesh
Kerala
Kerala
Karnataka
Karnataka
Delhi
Karnataka
Punjab
Karnataka
Uttar Pradesh
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
JammuKashmir
Telangana

SCORE(OUTOF1500)
768.0356
767.9966
767.7997
767.6958
767.6491
767.5352
767.431
767.369
767.3569
767.3191
767 3191
767.3116
767.2911
767.2435
767.1933
767.1927
767.1483
767.1301
767.1154
767
766.9847
766.9521
766.9518
766.9509
766.5974
766.5082
766.3246
766.3009
766.2957
766.2784
766.2348
766.1811
766.1557
766.1167
766.0974
766.0904
766 0387
766.0387
766.0338
765.9469
765.9287
765.9128
765.5562
765.4993
765.4839
765.4562
765.4224
765.345
765.3103
765.2803
765.1838
765.1806
765.0922
765.0624
765 0136
765.0136
764.9197
764.8252
764.796
764.7394
764.7183
764.5602
764.4795

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
5461
5462
5463
5464
5465
5466
5467
5468
5469
5470
5471
5472
5473
5474
5475
5476
5477
5478
5479
5480
5481
5482
5483
5484
5485
5486
5487
5488
5489
5490
5491
5492
5493
5494
5495
5496
5497
5498
5499
5500
5501
5502
5503
5504
5505
5506
5507
5508
5509
5510
5511
5512
5513
5514
5515
5516
5517
5518
5519
5520

TESTINGID
CD1449886
CD1420648
CD1385011
CD1429540
CD1378801
CD1442406
CD1409384
CD1421186
CD1385370
CD1393558
CD1408020
CD1387262
CD1439622
CD1403550
CD1366852
CD1446675
CD1435373
CD1364025
CD1401956
CD1390070
CD1427474
CD1456166
CD1407391
CD1448730
CD1395182
CD1402249
CD1485369
CD1460253
CD1380366
CD1442742
CD1432218
CD1426273
CD1433762
CD1434031
CD1426044
CD1395486
CD1420915
CD1402887
CD1415091
CD1413201
CD1389611
CD1374131
CD1411036
CD1443383
CD1407710
CD1427078
CD1437711
CD1384033
CD1389106
CD1484279
CD1379955
CD1378451
CD1480238
CD1390900
CD1371672
CD1386300
CD1429717
CD1472457
CD1398775
CD1429208

NAMEOFTHECANDIDATE
RAJESHWILSON
SMITHA.M
DRRASHMICHITTAWADAGI
AKASHC
JAYAPRAKASHBO
NIRAJKUMAR
ROOPAKN
SHREYASSAMAGA
KUSHALA
VIVEKKUMARBHARTI
VIVEK KUMAR BHARTI
PRAVEEN
BELIDESHILPA
RASHMIPATIL
VIDYASHRI.HANAMANTHAPPA
VENKATESHAL
CHANDRAMOHAN
DEVRAJPAL
SOWMYASHREER
SNEHASATYA
HAMIDKHAN
RADHAGUPTA
NIRBHEEKSHARMA
AMOGHR
LAXMIA
SURESHKUMARB
MEENAR
FARAH MERAJ KHANAM
FARAHMERAJKHANAM
MOIDMIRSIDDIQALI
VARSHAA
RUCHITMOHANTY
GOPARAJUPRUTHVI
SATHISHKUMARN
SHWETHAM
TANYABHALLA
GAHANAK
ADARSH B
ADARSH.B
VARNAVSHET
RASHMITV
SAIKUMARV
SHIVJIRAM
RASHMILCHAVAN
KARTIKCHABBI
ISHWARAJ
ANKITSOOD
SUNIL.S.RAIKAR
VEDIREPRASHAMSAREDDY
SANJAYCHAUDHARY
ALEKHYAV
SYEDAASRANAZNEEN
PATANJALIMISHRA
KIRANKUMARS
DR.DIVYA.B.A
SHRAVYA DEVASANI
SHRAVYADEVASANI
MUHAMMEDSHAFIC
ASHAMATHEW
MALLIKARJUNK
LOKESHMANJANI
HIMANSHUGUPTA
RANGEGOWDAKR
MAMATARANI

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page92of146

DOMICILESTATE SCORE(OUTOF1500)
TamilNadu
764.4518
Karnataka
764.396
Karnataka
764.2393
Karnataka
764.2393
Karnataka
764.1358
Bihar
763.986
Karnataka
763.9716
Karnataka
763.9322
Karnataka
763.9109
Bihar
763.8978
763 8978
Karnataka
763.8174
Karnataka
763.8137
Karnataka
763.7833
Karnataka
763.7683
Karnataka
763.6769
Karnataka
763.604
WestBengal
763.6008
Karnataka
763.5936
Haryana
763.5887
Rajasthan
763.5615
MadhyaPradesh
763.5496
Rajasthan
763.488
Karnataka
763.2566
Karnataka
763.092
Karnataka
763.0015
Karnataka
762.9939
Jharkhand
762.9201
Telangana
762.7144
Karnataka
762.6609
Odisha
762.5217
Telangana
762.3992
Karnataka
762.3957
Karnataka
762.3769
Delhi
762.3266
Karnataka
762.3133
K
Karnataka
t k
762 2513
762.2513
Karnataka
762.187
Karnataka
762.1335
Karnataka
762.1155
Rajasthan
762.0776
Karnataka
762.0614
Karnataka
762.0333
Karnataka
761.987
HimachalPradesh
761.9716
Karnataka
761.9433
Telangana
761.923
Haryana
761.9024
Karnataka
761.8321
Karnataka
761.7611
Karnataka
761.6754
Karnataka
761.6192
Karnataka
761.6103
Karnataka
761 5746
761.5746
Kerala
761.5474
Kerala
761.5066
Karnataka
761.484
Delhi
761.2054
Chhattisgarh
760.8189
Karnataka
760.8151
Karnataka
760.7244

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
5521
5522
5523
5524
5525
5526
5527
5528
5529
5530
5531
5532
5533
5534
5535
5536
5537
5538
5539
5540
5541
5542
5543
5544
5545
5546
5547
5548
5549
5550
5551
5552
5553
5554
5555
5556
5557
5558
5559
5560
5561
5562
5563
5564
5565
5566
5567
5568
5569
5570
5571
5572
5573
5574
5575
5576
5577
5578
5579
5580

TESTINGID
CD1369428
CD1390206
CD1408881
CD1408223
CD1373665
CD1480617
CD1387895
CD1452647
CD1440351
CD1416493
CD1391647
CD1467760
CD1464850
CD1423148
CD1387260
CD1417951
CD1434833
CD1415638
CD1363151
CD1394690
CD1393837
CD1368847
CD1457067
CD1416135
CD1377197
CD1398467
CD1434410
CD1460484
CD1409209
CD1430780
CD1408571
CD1449843
CD1371898
CD1385159
CD1379676
CD1448944
CD1366994
CD1375981
CD1478475
CD1425619
CD1457466
CD1437361
CD1425130
CD1428959
CD1437903
CD1439262
CD1423981
CD1422841
CD1424890
CD1362204
CD1421553
CD1431219
CD1403761
CD1419933
CD1369519
CD1410430
CD1430335
CD1474312
CD1381272
CD1419488

NAMEOFTHECANDIDATE
MOHAMMEDFURQANPATEL
RADHAKRISHNA
M.BHAVANA
MOHAMMEDNADEEM
SHASHANKDEVTS
ANILKUMARNAIK
N.VENKATESHA
PRASHANTKUMAR
MANCHIKALAPUDIVENKATAKRISHNA
RASHMIMB
RASHMI M B
SHRUTISHREE
MURAGESHAWATI
VIJETHARM
MRIDULAMISHRA
HUSNATABASSUM
NAGASHREE.V
KSHITIJASURATKAR
KELININITINSAOLAPURKAR
ALIAKBARP
SAHANAGIRISH
DR.MUDITGUPTA
SHRADDHABPATTANASHETTI
NIKHILLAKSHMANANTHEKKUMBADAN
PRABHUTVAGOYAL
ARPITHAB
HRITHMAMSHETTY
GAUTAM CHAND
GAUTAMCHAND
SABYASACHIROY
SNEHAJAISWAL
SWARNIKAPAL
TRUPTITPAGAD
SACHINCHAVADI
SWETASUDHAMHULIHALLI
ROOPASHREEA
ANANYAP
PARUL ARORA
PARULARORA
SWATICHAURASIA
YASHWANTHG
JIGMEKALSANG
ALEXTJOHNSON
WASEEMMIYA
PRATIBHAS
ASHWININ
ADITHYASCHIRANJEEVI
VINAYDHARMURALEEDHARAN
SPURTHIPATEL
MOHANKUMARSNOTAGAR
SHIVALEELA
VPRAVEENA
NITHINKONDAPURAM
RAJEEVGC
SOHAILMOHAMMEDMBALABATTI
MAHADEVA I BANAKARUF KALAKANAVARA
MAHADEVAIBANAKARUFKALAKANAVARA
VAISHNAVICM
CHENNUPATIBHARATHKUMAR
KARANSRAO
SONIKADEVI
AJAYPATEL
PALLAVIG.S
MONACHANDRAKAR

MBBSSTATE DOMICILESTATE
Karnataka
Rajasthan
j
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Telangana
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
AndhraPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
WestBengal
Karnataka
Bihar
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
D lhi
Delhi
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Delhi
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
OtherforForeigKarnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
AndhraPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Haryana
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Chhattisgarh

Page93of146

SCORE(OUTOF1500)
760.6818
760.6812
760.663
760.554
760.5465
760.3784
760.3711
760.3654
760.1051
760.01
760 01
759.9752
759.8688
759.8633
759.8015
759.738
759.6742
759.6391
759.5913
759.5437
759.5301
759.5031
759.4182
759.4063
759.2851
759.2575
759.2433
759.1879
759.0069
759.0011
758.9523
758.8389
758.8256
758.8177
758.7884
758.7652
758 6904
758.6904
758.684
758.5688
758.5447
758.5264
758.4516
758.4063
758.3125
758.2783
758.2531
758.1332
757.9663
757.9039
757.8952
757.8804
757.8632
757.7198
757 6522
757.6522
757.6002
757.4698
757.2729
757.2012
757.1724
757.0702
756.9697

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
5581
5582
5583
5584
5585
5586
5587
5588
5589
5590
5591
5592
5593
5594
5595
5596
5597
5598
5599
5600
5601
5602
5603
5604
5605
5606
5607
5608
5609
5610
5611
5612
5613
5614
5615
5616
5617
5618
5619
5620
5621
5622
5623
5624
5625
5626
5627
5628
5629
5630
5631
5632
5633
5634
5635
5636
5637
5638
5639
5640

TESTINGID
CD1447547
CD1384644
CD1387639
CD1381134
CD1432831
CD1415161
CD1444964
CD1425608
CD1407141
CD1383925
CD1382716
CD1382768
CD1393970
CD1377200
CD1411248
CD1393764
CD1486297
CD1398009
CD1436121
CD1432211
CD1366168
CD1422204
CD1457712
CD1413949
CD1381516
CD1433760
CD1442142
CD1402237
CD1460085
CD1384796
CD1423349
CD1460743
CD1375375
CD1384081
CD1486420
CD1396844
CD1445595
CD1407402
CD1407805
CD1473066
CD1410543
CD1458011
CD1385063
CD1445607
CD1390970
CD1377285
CD1382748
CD1401958
CD1390959
CD1480899
CD1417867
CD1420047
CD1380602
CD1401960
CD1397738
CD1410402
CD1387064
CD1469431
CD1376746
CD1413741

NAMEOFTHECANDIDATE
SURAJRPATEL
ANNUYADAV
VINAYAK
VINUTHAKB
ANKITHAL
SHRUTITADACHINA
POORNIMAJ
ASHWINIG
TANWITRUSHNA
SIVVAVKAMESWARIRAMYA
SIVVA V KAMESWARI RAMYA
NISHAPRAKASH
VDARSHAN
DR.SWAMYOGR
JOHNYJOY
NAVEENAKUMAR
SHANTANUPMALL
BIKRANTSHARMA
DIVYASHREESJ
SHIRISHND
CHAITRA.L
RASHMIREDDY
BALEEDSINDHURAREDDY
ASHISHANSHUMAN
BHARATHKANNAVAR
SHANKARVANGALAPUDIV
MAYREDDYVAISHNAVIREDDY
RISHABH
W.K.KRISHNAJAYA
SHIVENDRAKUMAR
ANSHIKAAGARWAL
SUSHMITHAR
MARYARUNSIB
SAURABHSHARMA
ARGHYAKARMAKAR
VIKASSHUKLA
G RAKESH MAIYA
GRAKESHMAIYA
ALAPATISPANDANA
NITHYASHANKAR
SHANKAR.A.C.
NANDEESHH
TEJASWINIM
RENUKASKAMATAGI
MANASIGUPTA
SACHIMMAHADEVSAKRI
SYEDYOUNUSUZZAMAN
NARASIMHASHASTRYG
SAHANAP
YASHVANTIKPATEL
NIRAJKUMARNIRALA
FARHABILAL
KSHAMAK
MALLIKARJUNKRAYANAD
AASHNA RAO
AASHNARAO
APARAJITASAHA
PARVATHIMS
AMRUTAANANDGADVI
THEJASWIKG
ABHIMANYUSAKET
AKASHREDDY
DEEPTHIBT

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page94of146

DOMICILESTATE
Karnataka
Haryana
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Odisha
AndhraPradesh
Andhra Pradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
UttarPradesh
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Telangana
Bihar
Karnataka
AndhraPradesh
AndhraPradesh
Maharashtra
Telangana
Bihar
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Rajasthan
WestBengal
Karnataka
K
Karnataka
t k
Telangana
Kerala
Karnataka
Karnataka
AndhraPradesh
Karnataka
Haryana
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Uttar Pradesh
UttarPradesh
WestBengal
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Jharkhand
Karnataka
Karnataka

SCORE(OUTOF1500)
756.9009
756.7553
756.6984
756.6775
756.615
756.5403
756.3056
756.2876
756.2652
756.2326
756 2326
756.0687
756.0551
756.0446
755.6557
755.6222
755.5737
755.4981
755.4935
755.4033
755.3772
755.3362
755.1454
755.0998
755.0803
755.018
754.9293
754.9177
754.6949
754.6678
754.5899
754.5622
754.5422
754.5337
754.4438
754.2742
754 1852
754.1852
754.1843
754.1459
754.141
754.0554
754.04
754.0269
753.9716
753.8683
753.8144
753.8025
753.7073
753.6576
753.549
753.5461
753.5109
753.4989
753 448
753.448
753.3525
753.3356
753.2914
753.1595
753.0561
752.9885
752.9647

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
5641
5642
5643
5644
5645
5646
5647
5648
5649
5650
5651
5652
5653
5654
5655
5656
5657
5658
5659
5660
5661
5662
5663
5664
5665
5666
5667
5668
5669
5670
5671
5672
5673
5674
5675
5676
5677
5678
5679
5680
5681
5682
5683
5684
5685
5686
5687
5688
5689
5690
5691
5692
5693
5694
5695
5696
5697
5698
5699
5700

TESTINGID
CD1403695
CD1368218
CD1434613
CD1406865
CD1423136
CD1391071
CD1400700
CD1404162
CD1384359
CD1481270
CD1442663
CD1389071
CD1415008
CD1450488
CD1435538
CD1388632
CD1388979
CD1385240
CD1419750
CD1409998
CD1457807
CD1423906
CD1399262
CD1461085
CD1420730
CD1414384
CD1393922
CD1407660
CD1389074
CD1455956
CD1402951
CD1388370
CD1444651
CD1366294
CD1363897
CD1411029
CD1384628
CD1362759
CD1438699
CD1406620
CD1415172
CD1397941
CD1473680
CD1449441
CD1417740
CD1400540
CD1390235
CD1425250
CD1474752
CD1397808
CD1427788
CD1364933
CD1413598
CD1438473
CD1426813
CD1466895
CD1418249
CD1414939
CD1411422
CD1445005

NAMEOFTHECANDIDATE
MANJUSHREEMOHAN
KTHEJA
APARNAG
MOHAMMEDSHAHID
CHANDRASHEKAR.M.S
CHETANKUMARMK
AKSHATHAHEGDE
TEJASHWINI
PUSHPAHS
DHANYA.D
DHANYA D
SREEVIDHYAM
SHASHIDHAR
PARULGUPTA
AASHIARUMMAN
MILINDRAMAKANTKULKARNI
NADIANISHAT
BIRADARARUNSHARAD
DR.DILONDENISNORONHA
SONALFERNANDES
SPOORTHILBENDRE
PIYUSHVERMA
FAIZAHSAN
SIDDARAMESHWARCB
NALINIDOGNE
CHAITHANYASINGHB
RAVI.G.T
SACHIN V
SACHINV
GREESHMAPRASAD
SUKRITI
PETEPRASHAMSASHENOY
POOJAMP
SHRUTHIEL
CHANDANKUMARC
LEEZUBHUSRI
CHAITRAK
SHIVANI SINGH
SHIVANISINGH
JANAKTBAHIRWANI
MUNAZAKULSUM
ARPITHAK.J.
CHANDRASEKHARBHANDIWAD
ANILKUMART
DISHAPRUSTY
MOHAMMADSHAFI
NITHYASHREEK.N
ROHILF.L.FERNANDES
SHARVANIMV
SAKSHEEMADAN
SHRUTHIHS
SUBBAKRISHNAN
KAUSHIK.M
ANUDAHIYA
NARESHFRATHOD
RAHUL UPPAL
RAHULUPPAL
MADHAVASHENOY
ZAARATARANNUM
ASHISHKUMARJAIN
SYEDSHASHAVALI
ANUSHREE.C.S
ASHWINIRAO
AMANGUPTA

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Maharashtra
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page95of146

DOMICILESTATE
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
WestBengal
Karnataka
MadhyaPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Punjab
Karnataka
Utt P d h
UttarPradesh
Telangana
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Haryana
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Haryana
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Haryana
Karnataka
Punjab
Karnataka
Karnataka
MadhyaPradesh
AndhraPradesh
Karnataka
Karnataka
Haryana

SCORE(OUTOF1500)
752.9542
752.9076
752.9035
752.8994
752.8228
752.7914
752.7631
752.7168
752.6836
752.6691
752 6691
752.6475
752.6394
752.6239
752.4556
752.4218
752.3332
752.3326
752.2415
752.2135
752.1567
752.1412
752.0952
751.9545
751.9227
751.921
751.8315
751.7528
751.7479
751.7164
751.6231
751.5858
751.573
751.5611
751.4835
751.3279
751 2888
751.2888
751.2017
751.19
751.1821
751.1588
751.1192
751.0635
751.0451
750.9442
750.9297
750.8667
750.8542
750.8142
750.769
750.7066
750.6051
750.5468
750 4541
750.4541
750.4191
750.408
750.3785
750.2852
750.249
750.2414
750.1236

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
5701
5702
5703
5704
5705
5706
5707
5708
5709
5710
5711
5712
5713
5714
5715
5716
5717
5718
5719
5720
5721
5722
5723
5724
5725
5726
5727
5728
5729
5730
5731
5732
5733
5734
5735
5736
5737
5738
5739
5740
5741
5742
5743
5744
5745
5746
5747
5748
5749
5750
5751
5752
5753
5754
5755
5756
5757
5758
5759
5760

TESTINGID
CD1396543
CD1424887
CD1379738
CD1418637
CD1396358
CD1385254
CD1417254
CD1416706
CD1432306
CD1364647
CD1430066
CD1407779
CD1372816
CD1425560
CD1437957
CD1370088
CD1404295
CD1376383
CD1446509
CD1418375
CD1417693
CD1377808
CD1406548
CD1472899
CD1447529
CD1452449
CD1380909
CD1425554
CD1433676
CD1368082
CD1425780
CD1413436
CD1397179
CD1384559
CD1425660
CD1485654
CD1384307
CD1408389
CD1409465
CD1441251
CD1387276
CD1452060
CD1402349
CD1423463
CD1369968
CD1362397
CD1411065
CD1433604
CD1411741
CD1405250
CD1410032
CD1387345
CD1482055
CD1401981
CD1392673
CD1376933
CD1381771
CD1406989
CD1377427
CD1402029

NAMEOFTHECANDIDATE
BHIMASHANKARHOKALE
KAVERIUPPE
SHILPAREDDYGANTA
SAVITAPATIL
RAVINDRAGO
MEGHARG
CHELLASAPHALYA
AFIFAAZAM
SAGARSGARAG
PRARTHANAMG
PRARTHANA M G
KARTHIKAHATHWARKS
SANGEETAKARAMASI
POOJARAMESH
HARSHA.R
SATHISHKUMARM.D
DEEPAKSHANBHAG
KRITISHARMA
MOHAMMEDMUFFASIL
NASEEMABEGUM
DURGESHKUMARSINHA
SREESATHYADEEPTHID
OMPATIL
ZULAIKHAFATHIMAK
ANIMISHASINGH
HIMADRIBHUYAN
ARAVINDR
NAGARJUN G
NAGARJUNG
KRITIKASINGH
NEHAGARG
MADHURA.G.C
PANKAJKUMAR
RENUKARADHYADHIREMATH
RAJASHEKHARAYYAVASTRAD
YAKKALISNEHA
MITALIGUPTA
SANDEEP KUMAR
SANDEEPKUMAR
DIVYAPRASAD
SUPRIYASESHAMURTHY
SHASHIRANJANKUMAR
TVANUHYA
SUGUNA.L
DRBARATHK
AMLENDUKUMAR
RAJANIDARSHANMAHENDRA
SHARONJOSEPH
GURUDUTT
RAVITOSHKUMARYADAV
PUTTAANUSHA
KALLURUSREENATHREDDY
RAHULDEV
SANTHOSHM
BALAJIV
SHAIK IMRAN SHAREEF
SHAIKIMRANSHAREEF
PARINITA
DRDEEPAKSG
AKSHAYM
SHRAVANTHIN
ASHNAWADHAWAN
ASHAABDULSALAM
SHEKHARROUSA

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page96of146

DOMICILESTATE SCORE(OUTOF1500)
Karnataka
750.1073
Karnataka
750.0997
Telangana
750.0959
Karnataka
749.4948
Karnataka
749.4155
Karnataka
749.274
Telangana
749.1453
Bihar
749.0672
Karnataka
748.9406
Karnataka
748.8733
748 8733
Karnataka
748.7532
Karnataka
748.6636
Kerala
748.6256
Karnataka
748.4474
Karnataka
748.4279
Karnataka
748.4089
Rajasthan
748.3432
Karnataka
748.2968
Karnataka
748.1144
Chhattisgarh
748.0866
Karnataka
748.0859
Karnataka
748.0833
Karnataka
747.8728
Maharashtra
747.8703
Assam
747.8455
Karnataka
747.8376
Karnataka
747.7675
Bihar
747.7668
Haryana
747.7617
Karnataka
747.6737
Rajasthan
747.6333
Karnataka
747.5876
Karnataka
747.5734
Telangana
747.5537
HimachalPradesh
747.5353
K
Karnataka
t k
747 4998
747.4998
Jharkhand
747.4204
Karnataka
747.4058
Jharkhand
747.399
Telangana
747.2938
Karnataka
747.2773
Karnataka
747.1777
Bihar
747.1443
Gujarat
747.0978
Kerala
747.0818
Karnataka
747.0509
Karnataka
747.0479
AndhraPradesh
746.9891
AndhraPradesh
746.9887
Bihar
746.893
Karnataka
746.8681
Karnataka
746.7743
Karnataka
746 7032
746.7032
Karnataka
746.5429
Karnataka
746.5094
Karnataka
746.3939
Karnataka
746.2601
Delhi
746.1655
Kerala
746.0479
Karnataka
746.0386

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
5761
5762
5763
5764
5765
5766
5767
5768
5769
5770
5771
5772
5773
5774
5775
5776
5777
5778
5779
5780
5781
5782
5783
5784
5785
5786
5787
5788
5789
5790
5791
5792
5793
5794
5795
5796
5797
5798
5799
5800
5801
5802
5803
5804
5805
5806
5807
5808
5809
5810
5811
5812
5813
5814
5815
5816
5817
5818
5819
5820

TESTINGID
CD1452730
CD1392151
CD1414657
CD1367163
CD1403846
CD1440023
CD1427414
CD1420159
CD1416886
CD1482131
CD1376068
CD1414418
CD1364101
CD1436192
CD1469004
CD1398229
CD1386405
CD1430615
CD1395902
CD1415792
CD1385421
CD1394597
CD1454178
CD1424434
CD1479076
CD1425019
CD1407542
CD1439048
CD1464349
CD1382721
CD1414119
CD1425178
CD1474542
CD1375432
CD1399268
CD1412920
CD1480160
CD1405255
CD1467748
CD1379214
CD1454423
CD1413649
CD1476363
CD1477543
CD1414352
CD1438821
CD1413737
CD1420932
CD1474248
CD1373581
CD1377078
CD1381860
CD1391144
CD1402070
CD1398671
CD1366878
CD1390430
CD1431558
CD1472557
CD1402000

NAMEOFTHECANDIDATE
K.T.MADHUMALATHI
NIHARIKAKESHARI
DIVYAH.S.
LIKITHATOMK
NISHANTGUPTA
KRITILOHIA
SUCHISMITHAPATHAK
NARASIMHAMURTHYKM
ANISA
AJITAMISHRA
AJITA MISHRA
ABHISHEKR
SEEMAVB
MUKESHKUMAR
HARSHINILOOMBA
SHAHIDHUSSAIN
RADHIKAM
GNANIKAV
HARISHKUMARB
AANITHA
BATTARAKESHYADAV
RASHMIMETRI
SHASHIRANJAN
ROOMASHAZEEN
HEERARAMESH
SHIVASCHANDA
RAJESHSHINGALAPUR
GEETHANJALI P
GEETHANJALIP
SUPRIYAMINDI
UGRANSHRUTISURESH
ADARSHR
GOPIKAVENUGOPAL
DADEGALVINAYR
TADALAARUNKUMAR
KIRANESHWAR
MANASAU
CHARULATHA K S
CHARULATHAKS
MARYAMALIRASHID
ANVITANILEKANI
LAKSHMIKANTHATM
MANISHKUMARRAO
SHASHIKALASP
KRISHNAKUMARN.S
RAHILSINGH
SAURABHTRIPATHI
JANANI.A
HAMSABT
MERINBABU
NIKEATAJHA
HARSHITHAP
RIKEEBOHRA
MDFAZILALIKHAN
JAGADISHR
SUSHMA R SURPURMATH
SUSHMARSURPURMATH
DEEPTHIELZATHOMAS
KRISHANKABRA
SAIVIKASGOURLA
ABHISHEK
H.SHALINI
AVINASHKUMAR
SOHANRAOHR

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page97of146

DOMICILESTATE
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Kerala
Delhi
Delhi
WestBengal
Karnataka
Kerala
UttarPradesh
Uttar Pradesh
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
JammuKashmir
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Telangana
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
AndhraPradesh
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Telangana
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
Delhi
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
WestBengal
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
MadhyaPradesh
Telangana
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

SCORE(OUTOF1500)
746.0216
745.9949
745.8719
745.842
745.8076
745.7429
745.6932
745.6469
745.5972
745.5497
745 5497
745.549
745.4951
745.4595
745.3565
745.3507
745.1449
745.1286
745.0214
745.0202
744.9776
744.9692
744.9509
744.9495
744.9246
744.9032
744.8208
744.8078
744.7592
744.7543
744.6838
744.6598
744.5628
744.4334
744.406
744.3632
744 3406
744.3406
744.3376
744.3345
744.2333
744.2289
744.1621
744.1604
744.1446
744.143
744.1174
744.1071
743.9579
743.9535
743.9158
743.8755
743.8369
743.829
743 7021
743.7021
743.6492
743.6127
743.2878
743.2864
743.2471
743.2009
743.18

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
5821
5822
5823
5824
5825
5826
5827
5828
5829
5830
5831
5832
5833
5834
5835
5836
5837
5838
5839
5840
5841
5842
5843
5844
5845
5846
5847
5848
5849
5850
5851
5852
5853
5854
5855
5856
5857
5858
5859
5860
5861
5862
5863
5864
5865
5866
5867
5868
5869
5870
5871
5872
5873
5874
5875
5876
5877
5878
5879
5880

TESTINGID
CD1415926
CD1409541
CD1412626
CD1413703
CD1382948
CD1422266
CD1367005
CD1420437
CD1422679
CD1438390
CD1401243
CD1429334
CD1392819
CD1431513
CD1401052
CD1363200
CD1392995
CD1363835
CD1425162
CD1483681
CD1460848
CD1460593
CD1385186
CD1467916
CD1414441
CD1460664
CD1379860
CD1454201
CD1430374
CD1397599
CD1389027
CD1368007
CD1433266
CD1365225
CD1411903
CD1443264
CD1418738
CD1427362
CD1377534
CD1391824
CD1384354
CD1377351
CD1362708
CD1363579
CD1426200
CD1455653
CD1407622
CD1406529
CD1394998
CD1367182
CD1475197
CD1388464
CD1445981
CD1393327
CD1478321
CD1469945
CD1416737
CD1438528
CD1435005
CD1379317

NAMEOFTHECANDIDATE
LIKHITHKUMARR
JAIMINIDEY
SHALINICHATURVEDI
VIDYAB.U.
ALTHEAVALEENPINTO
DEEPAK.M.V
SANJAYY
PANDURANGCHAVAN
PRATAPKR
RANJANSHARATHSHETTY
RANJAN SHARATH SHETTY
SIDDARTHRAVI
RASIQRASHID
SWAROOPCP
ARCHANAT
JAYANTPRAKASHDHAMOR
MUKILCHANDRAN
MANOJKUMARV
MANISHAV
CHANDAVOLUBINDHUBHARGAVI
SRINIVASD
MADAVANPRAVEENA
ABHINAVKUMAR
BINDUNR
SNEHAHEMACHANDRANSANJEEV
PRATHAPHJ
MADHUMEETHAT
NIVEDEETHA K
NIVEDEETHAK
MAHALAKSHMIMBADDI
AREEBAHMADKHAN
MONIKADASS
KAPATHANUJA
SUDHASHREEP
RASHMIPRAKASH
BALAKRISHNA
SHABACHINNUTHOMAS
SYED MOHD BILAL
SYEDMOHDBILAL
ASHOKNCHAKRAVARTHY
ROHITCHAUHAN
SUNITHSS
SUPREETHHN
SHAZIYAKALAM
AYUSHSRIVASTAVA
YOGESHAGRAWAL
PINKYBHAGAT
RAJEEVSHIVAPUTRABHAVIMANI
GAURAV
PALLAVIKUMARI
MANOJR
EKNATHJAYAPALAN
BINDUJOSEPH
PREETHICHANDRAMOULI
RAKESHNALLA
M RAJIV
M.RAJIV
ROHANKUMARROUSHAN
MANBHAWANGOYAL
MAMATHASHREEC
ANSHASINHA
MEENUROSEJOMEY
AMOGHGOWDA
PREETIASHOKUTNAL

MBBSSTATE DOMICILESTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Odisha
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
JammuKashmir
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
AndhraPradesh
Karnataka
Karnataka
OtherforForeigKarnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
JammuKashmir
Karnataka
AndhraPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
K
Karnataka
t k
M dh P d h
MadhyaPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Telangana
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Telangana
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
Punjab
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page98of146

SCORE(OUTOF1500)
743.1606
742.964
742.9598
742.9459
742.8944
742.8879
742.7895
742.6675
742.647
742.4319
742 4319
742.379
742.3291
742.2559
742.199
742.1566
742.1485
742.0902
742.0676
742.0384
742.0319
741.9776
741.9424
741.9408
741.9291
741.7715
741.727
741.7246
741.6885
741.6862
741.6039
741.5787
741.5038
741.4059
741.3746
741.296
741 2596
741.2596
741.2512
741.2372
741.1876
741.133
741.1222
741.0537
741.0063
740.8915
740.8577
740.7987
740.7541
740.6622
740.5889
740.5504
740.4725
740.4706
740 3952
740.3952
740.2682
740.0112
739.8483
739.8403
739.7563
739.676
739.5882

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
5881
5882
5883
5884
5885
5886
5887
5888
5889
5890
5891
5892
5893
5894
5895
5896
5897
5898
5899
5900
5901
5902
5903
5904
5905
5906
5907
5908
5909
5910
5911
5912
5913
5914
5915
5916
5917
5918
5919
5920
5921
5922
5923
5924
5925
5926
5927
5928
5929
5930
5931
5932
5933
5934
5935
5936
5937
5938
5939
5940

TESTINGID
CD1457033
CD1366406
CD1450164
CD1397212
CD1433055
CD1486211
CD1451541
CD1428793
CD1375274
CD1390911
CD1437655
CD1385975
CD1447898
CD1476343
CD1469498
CD1398641
CD1365882
CD1426576
CD1373918
CD1443218
CD1393116
CD1432545
CD1431209
CD1363749
CD1415189
CD1414774
CD1462417
CD1435358
CD1439830
CD1405751
CD1426663
CD1449770
CD1437495
CD1436529
CD1440056
CD1422061
CD1385572
CD1372507
CD1421500
CD1366196
CD1392055
CD1371467
CD1366659
CD1384013
CD1397050
CD1416943
CD1423267
CD1413554
CD1390606
CD1422260
CD1450080
CD1412558
CD1426615
CD1426447
CD1440974
CD1446462
CD1439939
CD1456710
CD1447548
CD1409487

NAMEOFTHECANDIDATE
CHANDRAHASA
DAHARMOHAMMEDVP
MELANIEPHILOMENAVALERIEGOMES
SUJEET
RAJATSHUBHRADAS
PRITHVISKUMAR
NEETHUN
AKHIL.P
NADEEMAHMAD
LOHITHN
LOHITH N
MUEENUDHEENCP
AMARDEEPKUMAR
PARVATHYSPILLAI
LEKSHMIVENUGOPAL
SANGANABASAPPASANGADI
DRLAXITSURI
SANDEEPYANKANCHI
RAJESHWARIBADDI
MADHUSUDHANAV
SAIBALENDRABAKSHI
JAYASHREE
SHIVALISANDAL
AFRATAQDEES
KRISHNAGOUDAPATIL
RAKESHNOUBADE
MEGHNARAO
RAJ MOHAMMED
RAJMOHAMMED
DIKSHITHAK
MRIDHULARMENON
ARCHANAK
MRIGANKMATHUR
REKHAVS
AISHWARYAAC
BPSUNIL
HARSHITASAXENA
DANISH AHAMMED P K
DANISHAHAMMEDPK
DEYASHINEEGHOSH
AARUSHICHOKHANI
KARTHIKSA
SOWJANYAD
NAVEENJAYARAJ
DRANUBHAMANUPRASAD
NAMITHAHAREENDRAN
ALUGUVELLYSURESHREDDY
DR.LINGARAJUN
ANUE
SAMUDYATHAUC
SWARNAH
GANESHG
VIJAYKUMAR.S
DRVINAYAMALLESH
YOGYATABAJIYA
B VIKRAM
B.VIKRAM
SYEDFAIZAN
RUDRESHAG.
PRIYANKAGOSWAMI
PRASHANTBHUTANI
PALLAVIBS
SHIVTEJN
SURESHJAT

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page99of146

DOMICILESTATE SCORE(OUTOF1500)
Karnataka
739.5648
Kerala
739.505
Goa
739.4936
Karnataka
739.4873
WestBengal
739.4242
Karnataka
739.2841
Karnataka
739.2558
Kerala
739.1218
Bihar
739.1171
Karnataka
739.0071
739 0071
Kerala
738.9942
Jharkhand
738.9919
Kerala
738.9512
Kerala
738.951
Karnataka
738.9398
UttarPradesh
738.8956
Karnataka
738.8949
Karnataka
738.887
Karnataka
738.8281
Jharkhand
738.6914
Karnataka
738.6423
HimachalPradesh
738.6402
Karnataka
738.6309
Karnataka
738.6227
Karnataka
738.59
Karnataka
738.5584
Karnataka
738.4825
Karnataka
738.4278
Karnataka
738.3631
Karnataka
738.3577
Delhi
738.3507
Karnataka
738.2546
Karnataka
738.1693
Karnataka
738.1688
UttarPradesh
738.1361
K l
Kerala
738 0851
738.0851
Karnataka
738.0707
Delhi
738.0625
Karnataka
738.0513
Karnataka
738.0498
Karnataka
737.9662
Chhattisgarh
737.9638
Kerala
737.9334
Telangana
737.8911
Karnataka
737.8867
Karnataka
737.8479
Karnataka
737.8104
Karnataka
737.7831
Karnataka
737.7183
Karnataka
737.6664
Karnataka
737.6657
Rajasthan
737.5776
Karnataka
737 5455
737.5455
Karnataka
737.5217
Karnataka
737.4901
Haryana
737.481
Rajasthan
737.4347
Karnataka
737.4281
Karnataka
737.4073
Rajasthan
737.3039

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
5941
5942
5943
5944
5945
5946
5947
5948
5949
5950
5951
5952
5953
5954
5955
5956
5957
5958
5959
5960
5961
5962
5963
5964
5965
5966
5967
5968
5969
5970
5971
5972
5973
5974
5975
5976
5977
5978
5979
5980
5981
5982
5983
5984
5985
5986
5987
5988
5989
5990
5991
5992
5993
5994
5995
5996
5997
5998
5999
6000

TESTINGID
CD1414577
CD1390737
CD1431133
CD1465860
CD1439608
CD1427046
CD1416850
CD1451666
CD1398063
CD1421548
CD1473604
CD1427664
CD1445404
CD1407775
CD1416793
CD1431750
CD1386138
CD1377079
CD1425842
CD1374174
CD1446508
CD1387398
CD1445419
CD1381239
CD1371273
CD1403985
CD1373710
CD1409617
CD1417263
CD1368836
CD1365313
CD1382451
CD1480889
CD1406762
CD1470324
CD1374588
CD1442519
CD1374281
CD1386362
CD1459661
CD1469494
CD1382180
CD1384742
CD1423263
CD1379032
CD1392717
CD1438927
CD1381329
CD1365362
CD1364268
CD1413446
CD1446503
CD1398638
CD1393771
CD1409877
CD1476336
CD1480667
CD1434424
CD1380549
CD1486248

NAMEOFTHECANDIDATE
KATTHIKN
DR.NIRUPAMA.V
ANITHACH
DEEPKKJ
APOORVATM
DEEPTHID
PRAKRITISINGH
SAURABHJAIN
TISSABGEORGE
AKSHATA
TAWADEVINAYAKJAGANNATH
TEENAM
SACHINBPATIL
JOJIJOYKUTTY
PAVITHRA.H
SANJANASN
MANOJKUMAR
SREENIVASANK
SHWETASKOLLUR
MOHAMMEDNAZIMKT
SALONI
DRSANDEEPSINGH
AASHIMA
ABHINAVKUMAR
SANDHYA
KUMARIAAYESHAFATIMA
UMESH M
UMESHM
DR.ANUSHREEV
NEHASMRITI
NARENKV
SMITHASHYAMKUMAR
VIJAYPRASAD
DEEPAAKURAHATTI
GAZIYANOORUSSABHA
PREETHIM.S.
K JYOTHI REDDY
KJYOTHIREDDY
PRERANART
VARNARAVINDRANMK
RACHANAKIRANKOPPALKAR
BINDUVISHNURADDIGANGAL
VIKRAM.V.S
NANDAKS
MONICAN
ERAPARASAR
NAVEENKUMARBR
FARAZEAHMED
VIKASREDDYK
NAMPELLIANILKUMAR
TESSACHARLEY
SHRIKANT
DEEPAKMMODI
PRATEEKKANSAL
SUPRIYA SALONKE
SUPRIYASALONKE
SAHANASMURTHY
SAVITHABALAKRISHNA
SAURAVUDAYJOSHI
ARPANKUMARJAIN
DHARANENDRAPRASADSP
HOSATALAWARAUMESHA
CHANDRAMOHANE

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Maharashtra
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page100of146

DOMICILESTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
MadhyaPradesh
Delhi
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
Haryana
Bihar
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Jharkhand
Kerala
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
T l
Telangana
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
AndhraPradesh
Kerala
Karnataka
Karnataka
Haryana
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
MadhyaPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka

SCORE(OUTOF1500)
737.2656
737.1142
737.0026
736.8335
736.7799
736.779
736.6683
736.6356
736.4907
736.3367
736 3367
736.3138
736.2634
736.16
736.1246
736.0907
736.0422
736.0294
735.994
735.931
735.7917
735.7899
735.7828
735.7723
735.7042
735.6815
735.5295
735.4283
735.4199
735.2787
735.2719
735.2339
735.1716
735.1512
735.0679
735.0126
734 9896
734.9896
734.9435
734.9308
734.9243
734.8652
734.8619
734.8324
734.82
734.7717
734.7223
734.664
734.5965
734.5721
734.5447
734.5023
734.4964
734.473
734 3706
734.3706
734.3424
734.3366
734.3256
734.191
734.0917
734.0619
734.0059

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
6001
6002
6003
6004
6005
6006
6007
6008
6009
6010
6011
6012
6013
6014
6015
6016
6017
6018
6019
6020
6021
6022
6023
6024
6025
6026
6027
6028
6029
6030
6031
6032
6033
6034
6035
6036
6037
6038
6039
6040
6041
6042
6043
6044
6045
6046
6047
6048
6049
6050
6051
6052
6053
6054
6055
6056
6057
6058
6059
6060

TESTINGID
CD1458663
CD1474344
CD1388140
CD1458564
CD1368286
CD1424756
CD1419499
CD1460558
CD1470570
CD1421411
CD1424017
CD1395666
CD1402296
CD1434749
CD1442900
CD1453251
CD1376055
CD1406294
CD1422242
CD1411710
CD1402166
CD1430057
CD1367452
CD1399957
CD1413317
CD1383570
CD1367129
CD1397132
CD1445515
CD1412760
CD1429376
CD1368589
CD1424005
CD1451422
CD1430745
CD1429312
CD1433483
CD1385270
CD1394429
CD1370685
CD1440306
CD1393624
CD1429952
CD1387648
CD1388188
CD1417001
CD1451324
CD1430835
CD1485992
CD1442818
CD1459853
CD1381903
CD1406674
CD1430453
CD1416324
CD1460433
CD1424789
CD1439230
CD1378095
CD1420386

NAMEOFTHECANDIDATE
THIRUMALK.T
SHWETA.R.GUPTAN
PRAVEENKUMAR
MALLIKARJUN
HARDIKKUMARGUPTA
RAJGIRIUMAKANTBHIMRAO
POOJAPATIL
SIDHARTHANAIDUB
SYEDASARAHFAROOQ
PRADEEPKUMARKS
PRADEEP KUMAR K S
GURUPRASADVDESHPANDE
SINDHUBJ
VINAYAKAMARKORDE
SARASWATIKUSHWAH
HARSHITHAK
SHAFIULLAMULLA
MONICAB
KIRANMADHAVKAMATH
NALINIB
SAHANAM
DRRAJEEVHS
VINAYS
NALLAGULAUNNATHI
MANOJ.K.P.
DR.KUSUMA.K
NANDINEECKAIN
ANJANA RAMACHANDRA JOSHI
ANJANARAMACHANDRAJOSHI
KOMATIPOORNIMA
KAVITHAR
PAVANHOSAMANI
MOHITDAHIYA
PRADEEPBV
VENUR
PRATHYOOSHAS
MADHUS.NADAGOUDA
POOJA M KAVATAGIMATH
POOJAMKAVATAGIMATH
VIVEKPRAKASH
MUDAMANCHUVAMSIKRISHNA
RAVALBHUMIKAASHWINBHAI
SIDHANT
RAGHAVENDRA
POOJARHEGDE
RISHABHAGARWALLA
JITHINABDULJEBBARAA
VISHWANATHBAGARI
DEVINENIAARTHI
SOUMYABM
ABHIKSAHAY
ANANDAS
CHETHANCS
MDANWAR
PRIYAGUPTA
DR PREETHI M
DR.PREETHI.M
AMITHACLEMENTINE
SALMANWAJAHATANSARI
ABDULRAHMAN
KASHIROYGOUDBIRADAR
MALLIKA
VARUND
AMULYA.N

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page101of146

DOMICILESTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
MadhyaPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
AndhraPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Telangana
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Telangana
Karnataka
Karnataka
Delhi
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Bihar
AndhraPradesh
MadhyaPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
WestBengal
Kerala
Karnataka
AndhraPradesh
Karnataka
Jharkhand
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

SCORE(OUTOF1500)
733.8638
733.8584
733.8556
733.811
733.7953
733.7925
733.5881
733.5541
733.4326
733.4007
733 4007
733.3991
733.2924
733.2382
733.219
733.0979
732.982
732.8854
732.774
732.7414
732.7355
732.7214
732.7153
732.6996
732.6874
732.6597
732.6369
732.6027
732.5593
732.5475
732.5424
732.5253
732.4549
732.2894
732.2847
732.2439
732 2366
732.2366
732.2225
732.0972
732.0575
732.0261
732.0242
731.9322
731.9322
731.8533
731.5962
731.5838
731.4035
731.3372
731.3215
731.318
731.2649
731.2374
731 2255
731.2255
731.1299
731.0989
730.9006
730.8158
730.7853
730.7768
730.5527

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
6061
6062
6063
6064
6065
6066
6067
6068
6069
6070
6071
6072
6073
6074
6075
6076
6077
6078
6079
6080
6081
6082
6083
6084
6085
6086
6087
6088
6089
6090
6091
6092
6093
6094
6095
6096
6097
6098
6099
6100
6101
6102
6103
6104
6105
6106
6107
6108
6109
6110
6111
6112
6113
6114
6115
6116
6117
6118
6119
6120

TESTINGID
CD1391710
CD1415484
CD1439331
CD1374271
CD1434411
CD1412506
CD1367399
CD1457429
CD1393476
CD1401418
CD1397597
CD1379002
CD1417082
CD1394635
CD1461145
CD1444748
CD1383279
CD1389825
CD1381051
CD1452894
CD1464063
CD1404840
CD1404787
CD1474749
CD1440319
CD1412935
CD1372667
CD1424745
CD1384674
CD1406792
CD1414518
CD1394689
CD1371869
CD1429851
CD1436452
CD1430385
CD1423986
CD1403799
CD1365677
CD1458817
CD1385748
CD1389499
CD1417333
CD1379432
CD1400834
CD1385794
CD1454685
CD1371548
CD1481396
CD1377406
CD1417773
CD1389068
CD1413801
CD1415650
CD1365402
CD1460476
CD1422911
CD1424565
CD1384793
CD1371759

NAMEOFTHECANDIDATE
PRAJWALI
SHIRISHKANNUR
SHAILJAMISHRA
AKSHATHAD
CHANDRAKANTH
CHIRANTHGS
JOSEJOBINJOSEPH
SHANKARANATHS
SREEKANTHT
SHIVAKUMARMN
SHIVAKUMAR M N
CHETHAN.M
VSAHITYA
SHILPANAGLAPUR
ANUPHALAPPANAVAR
VIVEKCHAUDHARY
ASHOKK
ANOOPAANNPERUMAL
DEVIKACR
SHANTHAKUMARIR
DHEEERAJSONI
RANGANATHACS
KARTIKB
SHYAMSUNDARNAYAKAGS
POORNIMAPARASURAMAN
HRISHIKESH.S
PRAKASHA.H
LIKHIT C S
LIKHITCS
MADHAVI
ANUPSRINIVAS
KIRANB
JASMINEJOHNPONVELIL
JYOTI
NITHYASHREEJ
PRATIBHAHUGAR
M.SRIVATS
MOHAN KUMAR C
MOHANKUMARC
GOUTHAMA
HARSHMANDA
ANUPAMASJ
SOMASHEKARASP
ASHOKKUMARN
RAKESHR.T
VARUNMN
KISHANRAJ.K
DISHAUBEJA
RAGINIR
SRAVANTHI.C
ABHISHEKMALVIYA
SANDEEPR
SMITABHANDARE
KIRATKAUR
RAHULRANJAN
NAVYA S HEGDE
NAVYASHEGDE
ARUNKUMAR
DR.RICHAKAUL
JAGARLAMUDITEJASWIRANGANAYAKULU
SWATHIM
ARJULANANDINI
PRATEEKPATHAK
VINNEYMURALIDHARAN

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page102of146

DOMICILESTATE SCORE(OUTOF1500)
Karnataka
730.5276
Karnataka
730.4721
UttarPradesh
730.4528
Karnataka
730.3859
Karnataka
730.3826
Karnataka
730.3563
Kerala
730.3431
Karnataka
730.3379
Kerala
730.322
Karnataka
730.2181
730 2181
Karnataka
730.169
Telangana
730.0397
Karnataka
729.9692
Karnataka
729.9347
HimachalPradesh
729.9032
Karnataka
729.9017
Chhattisgarh
729.8923
Karnataka
729.8724
Karnataka
729.7812
HimachalPradesh
729.7786
Karnataka
729.7772
Karnataka
729.7494
Karnataka
729.6563
Karnataka
729.6131
Karnataka
729.6103
Karnataka
729.598
Karnataka
729.5409
Bihar
729.5193
Karnataka
729.5183
Karnataka
729.4643
Kerala
729.4565
Jharkhand
729.4008
Karnataka
729.3979
Karnataka
729.3932
TamilNadu
729.3869
K
Karnataka
t k
729 3768
729.3768
Karnataka
729.2954
Rajasthan
729.1637
Karnataka
729.0417
Karnataka
728.985
AndhraPradesh
728.9796
Karnataka
728.8968
Karnataka
728.695
Karnataka
728.5477
Chhattisgarh
728.5348
Karnataka
728.5193
Telangana
728.5164
MadhyaPradesh
728.3445
Karnataka
728.2974
Karnataka
728.1913
Meghalaya
728.1068
Jharkhand
728.0852
Karnataka
728 0221
728.0221
Karnataka
728.0117
Uttarakhand
727.988
Maharashtra
727.8686
Karnataka
727.8578
Telangana
727.5311
Karnataka
727.5229
Karnataka
727.4835

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
6121
6122
6123
6124
6125
6126
6127
6128
6129
6130
6131
6132
6133
6134
6135
6136
6137
6138
6139
6140
6141
6142
6143
6144
6145
6146
6147
6148
6149
6150
6151
6152
6153
6154
6155
6156
6157
6158
6159
6160
6161
6162
6163
6164
6165
6166
6167
6168
6169
6170
6171
6172
6173
6174
6175
6176
6177
6178
6179
6180

TESTINGID
CD1390285
CD1444005
CD1392566
CD1381538
CD1362442
CD1374977
CD1421779
CD1428426
CD1363287
CD1449277
CD1428757
CD1417396
CD1407854
CD1446749
CD1372499
CD1432795
CD1437780
CD1426900
CD1377335
CD1399554
CD1384070
CD1415890
CD1422674
CD1376701
CD1396139
CD1422806
CD1378177
CD1376051
CD1394418
CD1455130
CD1468078
CD1367782
CD1403521
CD1447172
CD1440420
CD1431030
CD1424645
CD1375474
CD1397197
CD1429529
CD1413350
CD1470356
CD1435365
CD1381885
CD1414079
CD1444038
CD1472986
CD1425043
CD1430137
CD1412212
CD1456607
CD1396599
CD1367266
CD1431443
CD1435733
CD1364715
CD1485238
CD1415003
CD1444281
CD1439105

NAMEOFTHECANDIDATE
PALLAVIAHARSOOR
SWATISAHAY
SHARATHCHANDRAKS
SHRIKERSANGVIKER
BUDHADITYASANYAL
NISHANTGOPAAL
SRIVIDYA
MADHUP
COUTINHOABIGAILCELIA
SWAMYMV
SWAMY M V
SANDEEPBHARADWAJ
VISHALNV
VAMSHIKRISHNA
ANKITAGIRDHAR
MDGOLAMMAHAFUZMALLICK
MEGHASHIVAPUTRA
AABHAMAHESHWARI
PRATHYUSHA
DR.AFROZA
KARTHIKBADARAYANV
MEGHAKUMARI
ROMA
ISHRATSIDDIQUEE
MANJUSHREEA
DR.AMITAMALOO
BHAVANIPRASAD
PRASHANT KUMAR
PRASHANTKUMAR
CHAITRAG
ANJANIKUMARSHARMA
SOMASHEKARAK
SAMREENHUSSAIN
SHASHANKVSANAGOUDAR
ARUNKUMARAV
ARCHANAK
ADITYAKIDIYOOR
ARUNKUMARA U
ARUNKUMARAU
SHAZIAAMREEN
UMA
DRRAGHUNANDAC
RAMESHHULAKUND
KUMUDRANJAN
VANDANAV
ASHARANYA
ABHASUKUMARAN
KARTHAVYASL
SWAROOPARANI
RANJITNARULA
M.CHIRANJEEVI
VIJAYAKUMARYALLAPPAAKODKAR
MOHAMMEDSHAKEER
DRRATHNACG
SHRUTINANDAN
SANTOSH KUMAR RAJPUT K
SANTOSHKUMARRAJPUTK
SEEMARAMESHCHAWAN
FAHADULLAKHAN
SRUTI
MADALSAMALIK
GSHRUNAL
IRANNASKALLI
USHARANINJ

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Pondicherry
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page103of146

DOMICILESTATE
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Goa
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
Haryana
WestBengal
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
UttarPradesh
Bihar
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
Bihar
Karnataka
Bihar
Karnataka
JammuKashmir
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
Telangana
Kerala
Karnataka
Karnataka
Punjab
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
Karnataka
Karnataka

SCORE(OUTOF1500)
727.4657
727.3776
727.3696
727.3279
727.1916
727.1744
727.117
726.8815
726.7958
726.7666
726 7666
726.7185
726.6935
726.6573
726.6186
726.6135
726.5948
726.5753
726.5736
726.515
726.426
726.4248
726.3482
726.2469
726.1685
726.168
726.0909
726.0671
725.9319
725.8871
725.8831
725.7551
725.7179
725.6962
725.6844
725.6276
725 5723
725.5723
725.4817
725.4042
725.4033
725.3615
725.3054
725.2045
725.1982
725.0685
725.035
725.0296
724.9461
724.8737
724.6525
724.6287
724.4514
724.3825
724 3811
724.3811
724.3044
724.1752
724.1296
724.1263
724.0749
724.0178
724.0077

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
6181
6182
6183
6184
6185
6186
6187
6188
6189
6190
6191
6192
6193
6194
6195
6196
6197
6198
6199
6200
6201
6202
6203
6204
6205
6206
6207
6208
6209
6210
6211
6212
6213
6214
6215
6216
6217
6218
6219
6220
6221
6222
6223
6224
6225
6226
6227
6228
6229
6230
6231
6232
6233
6234
6235
6236
6237
6238
6239
6240

TESTINGID
CD1400161
CD1409351
CD1424544
CD1421121
CD1470145
CD1425869
CD1424364
CD1423399
CD1471586
CD1414008
CD1373800
CD1383751
CD1415747
CD1420058
CD1431532
CD1392829
CD1386566
CD1372999
CD1403852
CD1402301
CD1412845
CD1434326
CD1395256
CD1470070
CD1397609
CD1447348
CD1422181
CD1459503
CD1452674
CD1431189
CD1414489
CD1389783
CD1411103
CD1421128
CD1427617
CD1482707
CD1432056
CD1387567
CD1397890
CD1432118
CD1392784
CD1420747
CD1425891
CD1457066
CD1376896
CD1454013
CD1402563
CD1420504
CD1385807
CD1393013
CD1398032
CD1415842
CD1421924
CD1379659
CD1374441
CD1370415
CD1369624
CD1445509
CD1418231
CD1446233

NAMEOFTHECANDIDATE
BHUMIKARAO
RDHIRAV
RIZWANKARIMKHAN
RITIKAGAUR
VIRAJMOHANPANDEY
RACHITSOOD
DR.VASANTHAMVYSHNAVI
SANJAYG
POTTICHINMAYEE
SANDEEPSHANKARS
SANDEEP SHANKAR S
NAVEENCHNADRACK
ABHILASHK
SHREEDATTAHR
DR.MEGHANA.N
HARSHITHAMSWAMY
AVIKGHOSH
NAJMAANJUMDS
ABHINAVDEEP
RAKSHAHV
KAVYASHREEG
VRUSHABHUPADHYE
AKILAJ
KRITICHATURVEDI
DEEPAKH
YATINKALRA
PRADEEPBASALIHALLI
MADHURI G
MADHURIG
SNEHADESHAPANDE
NEERAJSHARMA
SHIVAKUMARNH
MANISHKUMAR
PRANIKAJAIN
RAJATHRAOUR
PRATIBHAMANJUNATHPATAGAR
MOHAMMEDJAMALHANIFI
PRIYA K
PRIYAK
SHARATHBG
SWATHIBHAT
JYOTIBANSAL
DIVYABAFNA
DELCITAJOYCEMATHIAS
DRNAGEGOWDAKN
DEVIPRASADKT
SHILPAPH
MONISHAP
JAIPRAKASH
SHRUTHIMANOHARKOUJALAGI
CHARUSINGH
SUMANKESHAV
MOHAMMADNADEEMAZAD
LAVEENAKA
HAREESH
SUSHMA H
SUSHMA.H
ASHISHKUMARSHAH
SHEETAL
POORNACHANDRATEJASWIS
ASHNASR
SHASWATSAHU
SAARAHKHAN
ASHWINSA

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page104of146

DOMICILESTATE
Maharashtra
Karnataka
Karnataka
Delhi
MadhyaPradesh
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
WestBengal
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
Delhi
Karnataka
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Bihar
Uttarakhand
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Haryana
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Delhi
Kerala
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
Kerala
Odisha
Karnataka
Karnataka

SCORE(OUTOF1500)
723.9121
723.906
723.9043
723.8928
723.821
723.7849
723.7621
723.7382
723.7307
723.7016
723 7016
723.6561
723.6143
723.4107
723.2773
723.2693
723.232
723.2207
723.1579
723.1477
723.0425
723.0104
722.9877
722.9549
722.9306
722.8911
722.8779
722.7141
722.6359
722.6078
722.605
722.4567
722.4029
722.3958
722.3929
722.2999
722 2543
722.2543
722.1953
722.1511
721.951
721.8747
721.8693
721.8213
721.7507
721.7439
721.7243
721.6064
721.5445
721.5409
721.4353
721.3363
721.0546
721.0402
721 0116
721.0116
720.8906
720.7899
720.7506
720.7275
720.7116
720.7109
720.6138

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
6241
6242
6243
6244
6245
6246
6247
6248
6249
6250
6251
6252
6253
6254
6255
6256
6257
6258
6259
6260
6261
6262
6263
6264
6265
6266
6267
6268
6269
6270
6271
6272
6273
6274
6275
6276
6277
6278
6279
6280
6281
6282
6283
6284
6285
6286
6287
6288
6289
6290
6291
6292
6293
6294
6295
6296
6297
6298
6299
6300

TESTINGID
CD1392479
CD1370949
CD1439335
CD1362615
CD1381797
CD1370896
CD1397550
CD1438199
CD1374791
CD1421992
CD1381839
CD1431564
CD1468394
CD1396304
CD1426192
CD1430512
CD1442731
CD1392596
CD1426816
CD1478473
CD1365000
CD1412538
CD1364575
CD1456351
CD1365245
CD1374235
CD1418869
CD1373872
CD1430166
CD1409588
CD1383050
CD1417004
CD1373379
CD1380131
CD1431297
CD1366827
CD1414012
CD1433016
CD1447240
CD1448201
CD1434556
CD1423702
CD1478112
CD1406977
CD1395596
CD1408034
CD1422517
CD1402084
CD1440976
CD1448014
CD1363475
CD1454177
CD1398146
CD1375275
CD1436358
CD1443440
CD1467718
CD1373472
CD1382756
CD1389738

NAMEOFTHECANDIDATE
AMITNANDA
DRPUNEETHKUMAR.S
SHANTHALAT
RAJANITELANG
SIDDHANTKUMAR
MATHEWJACOB
SRIGURU
SUNITASINGH
VIVEKVMANNAMMANAVAR
PREETIKUMARI
PREETI KUMARI
MALLAPPAYALLAPPAVIBHUTI
TANYACHABA
SANGEETHAC
PRANAY
PANKAJALAAMRITHAKRISHNA
SWATI
RACHITHSRIDHAR
ADITIWADHWA
NIDHI
NETHRAKB
DEEPAKK
DEEPAKN
ARPITAGUHAMOJUMDER
K.UJWAL
CHETANADB
ARJUNBHUGRA
UME HANI
UMEHANI
HARITHASUBHAGAN
GAYATRIRPAWAR
PRAGATHIAMRUTHAVALLISAGALA
PATHIPATIJYOTHIRMAI
ABHISHEKR
ABHIGYANGUPTA
RAVIPRAKASH
GEETHABHATY
LAKSHMI CHAKRAPANI
LAKSHMICHAKRAPANI
BHANUPRAKASHPN
KAVYASHREEAC
DEEPIKAVITHALTORVI
LUBNAKAUSER
OZARIDDHIBENANILBHAI
SHRUTIKARDALKAR
SURESHKUMARG
GAYATHRIKRISHNAN
VISHNUSOMARAJPILLAI
NAUSADALAM
SNEHA
PAVITHRA.D
APTEPRIYANKARAJIV
LOKESHSHIVANNAGOTTIGERE
JESLINJOSE
ASHWINI.ANANTHAIAH.A
ISHAN PARASHAR
ISHANPARASHAR
AMRITHAPRASAD
VISHESHVERMA
HIMABINDUPALLANTI
BEBYKUMARI
MANISHKUMAR
DJAHNAVI
HARSHITHC.

MBBSSTATE DOMICILESTATE
Karnataka
Rajasthan
j
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Delhi
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Jharkhand
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Chhattisgarh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Jharkhand
Karnataka
MadhyaPradesh
Karnataka
Delhi
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
WestBengal
Karnataka
Telangana
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Haryana
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
AndhraPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Gujarat
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
Jharkhand
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
OtherforForeigKarnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
Haryana
OtherforForeigKarnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
Bihar
Karnataka
AndhraPradesh
Karnataka
Karnataka

Page105of146

SCORE(OUTOF1500)
720.5752
720.5665
720.5618
720.5258
720.4904
720.4476
720.4464
720.4239
720.3327
720.2641
720 2641
720.257
720.1887
720.1835
720.1099
720.0648
719.807
719.6225
719.5891
719.5681
719.5435
719.5208
719.4321
719.4101
719.3933
719.2428
719.2246
719.0982
719.0871
719.0862
719.0644
718.9892
718.9809
718.917
718.8718
718.8285
718 766
718.766
718.7305
718.6836
718.6647
718.6536
718.5684
718.5452
718.5352
718.5237
718.5028
718.4979
718.4867
718.4775
718.4188
718.4048
718.3677
718.3236
718 2796
718.2796
718.1691
718.1449
718.0734
718.0549
717.9924
717.8627
717.8535

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
6301
6302
6303
6304
6305
6306
6307
6308
6309
6310
6311
6312
6313
6314
6315
6316
6317
6318
6319
6320
6321
6322
6323
6324
6325
6326
6327
6328
6329
6330
6331
6332
6333
6334
6335
6336
6337
6338
6339
6340
6341
6342
6343
6344
6345
6346
6347
6348
6349
6350
6351
6352
6353
6354
6355
6356
6357
6358
6359
6360

TESTINGID
CD1370619
CD1478719
CD1387958
CD1418478
CD1362298
CD1388314
CD1416624
CD1418098
CD1374346
CD1479410
CD1430828
CD1483390
CD1468216
CD1400573
CD1424045
CD1416625
CD1417070
CD1379686
CD1363273
CD1400861
CD1444301
CD1463315
CD1451740
CD1365065
CD1431368
CD1466320
CD1371062
CD1404123
CD1445748
CD1374280
CD1474870
CD1421786
CD1428953
CD1421152
CD1427923
CD1430783
CD1465941
CD1408342
CD1458375
CD1379101
CD1414948
CD1386145
CD1426460
CD1368340
CD1363817
CD1420683
CD1486251
CD1398165
CD1417356
CD1431398
CD1412289
CD1413392
CD1475077
CD1430297
CD1404972
CD1411432
CD1377464
CD1415564
CD1369923
CD1372980

NAMEOFTHECANDIDATE
SNEHANAYAKS
MAYURGANDHI
BASAVARAJBT
VENKATARAMANAP
LAIRENJAMJAPANSINGH
AMRUTHAAV
KARTHIKURALAHA
RAJASHREERPARAVANNAVAR
SOMASHEKARN
MOHAMMEDSAUD
MOHAMMED SAUD
ARPITHA.K.C
ALIAHASAN
ADNANIMAM
DISHASHREEB.S
MONICAVULCHI
SRINIVAS.S.R
VISHALKUMARSINGH
ANITA
DEEPAKJOSHI
SMRUTHIPK
VARSHITHAKUMAR
CHAITHRA.R
CHANDRAKANTPATIL
JACOBJOHNPLAKKEEL
KINNERARAOANCHA
MOHAMMADIMRANTAWAKKAL
C MAHESH
CMAHESH
VINUTHHS
DARSHANSG
SONAKSHISINGHAL
MONICACHAUHAN
UMAR
NINADSKANGOKAR
KIRTI
MOHSINQADIRNADROO
SHAILESH J RAO
SHAILESHJRAO
VENEEMATHEJASRIN
JAGADEESHR
DIVYASHREEHJ
RASHMI
POOJAA
HARSHITHAHN
POOJASG
SHYAMSUNDERWASHANI
VEDARAGHAVENDRAVAIDYA
LAVANYARA
NIVEDITAPATIL
RVENKATALAKSHMIMANASA
RAGHWENDRADADHICH
SUBHOPRIYACHAKRABORTY
AMITKUMAR
PAVITHRAY
T SOLOMON ABRAHAM
TSOLOMONABRAHAM
POOJAJRAIKAR
MANOJNAIK
AMRITASWATI
DARSHINILM
GURUPRASADHB
GIRISH.M
SUPRIYAS

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page106of146

DOMICILESTATE
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
Karnataka
Manipur
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
Telangana
Karnataka
Bihar
Haryana
Telangana
Kerala
AndhraPradesh
Karnataka
Karnataka
Kerala
Telangana
Karnataka
Andhra Pradesh
AndhraPradesh
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Chhattisgarh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
JammuKashmir
K
Karnataka
t k
AndhraPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Chhattisgarh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
AndhraPradesh
Rajasthan
WestBengal
Bihar
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
MadhyaPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

SCORE(OUTOF1500)
717.8231
717.7779
717.6439
717.6278
717.6219
717.4864
717.4668
717.4315
717.404
717.3931
717 3931
717.3907
717.3426
717.2692
717.2531
717.2036
717.1783
717.1688
717.1498
717.0601
716.9975
716.9921
716.9715
716.9672
716.8111
716.8021
716.8016
716.7836
716.5955
716.5099
716.4827
716.4732
716.4159
716.3877
716.3457
716.3227
716 2936
716.2936
716.2421
716.1983
716.1644
716.095
716.0912
716.0682
716.021
716.0082
715.9997
715.948
715.9371
715.9091
715.9075
715.8688
715.8347
715.8141
715 7344
715.7344
715.6946
715.5685
715.4895
715.4606
715.454
715.4471
715.4165

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
6361
6362
6363
6364
6365
6366
6367
6368
6369
6370
6371
6372
6373
6374
6375
6376
6377
6378
6379
6380
6381
6382
6383
6384
6385
6386
6387
6388
6389
6390
6391
6392
6393
6394
6395
6396
6397
6398
6399
6400
6401
6402
6403
6404
6405
6406
6407
6408
6409
6410
6411
6412
6413
6414
6415
6416
6417
6418
6419
6420

TESTINGID
CD1442995
CD1386198
CD1416937
CD1421312
CD1434883
CD1412594
CD1425272
CD1436235
CD1428726
CD1386065
CD1364014
CD1371203
CD1401781
CD1368329
CD1389934
CD1417917
CD1456289
CD1436308
CD1420999
CD1430125
CD1453474
CD1392516
CD1484278
CD1394941
CD1370879
CD1418739
CD1387513
CD1484245
CD1403050
CD1379654
CD1471302
CD1373234
CD1364927
CD1408479
CD1374316
CD1423311
CD1394448
CD1430187
CD1417623
CD1421914
CD1471194
CD1409874
CD1399793
CD1378697
CD1457469
CD1416091
CD1378166
CD1415783
CD1468542
CD1417351
CD1418439
CD1470345
CD1436385
CD1422866
CD1443839
CD1401122
CD1414090
CD1428538
CD1376138
CD1413526

NAMEOFTHECANDIDATE
FARZANAJASMINE
SURYANKASINGH
ANKITAKAURNARULA
VENKATESHSINGH
DATTATRAYATAGARKHEDE
DINESHKUMARRAIGER
ROSHININ
FAYAZAHMEDP
BHUVANESHBT
ARCHANABH
ARCHANA B H
DARSHANCL
MANISHASHARMA
APARNASETHURAMAN
MATANGIP
ANUAGGRAWAL
JAIDEVSBAGLIKER
JAYASHREENP
SOWMYASHREEA.R
NIRMALKUMAR
ASHRITHB
NISHANTHRK
TASNEEMNEEMUCHWALA
RAJESHWARICHANNAGOUDAR
APOORVASSHETTY
VENKATRAGHAVMV
MEGHANAPR
VIJAYAKUMAR S BIRADAR
VIJAYAKUMARSBIRADAR
MALIGERAJKAMAL
SAVESHROSHAN
ANANDACHARYA
ADARSHN
KAVINANDAN.G
PRASHANTK
SIREESHAG
SUKHDEVVADHIKARI
POOJA G N
POOJA.G.N
VINAYKUMARRAI
MEGHABANSAL
ABHILASHRANJAN
RAJESHWARAJ
KIRANCH
RACHNARICHIPANDEY
NAVEENA
MOHAMMEDAFNAAN
SHREYAS.K
DIVYANR
DEEPTHI.S
MADHUSHREEN
AMRUTPRITAMSATPATHY
SHRUTHI
SUDHAVEERAPPAHOOLI
SUKRITIXESS
RANJITH L
RANJITHL
MEGHABRAHMAVAR
BHASKARB
ANAMSAEED
AKASHANADURE
YADURAJDK
SUPRITSHIVRAJ
ABHIRAMI.K

MBBSSTATE DOMICILESTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
Delhi
Karnataka
UttarPradesh
OtherforForeigKarnataka
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
TamilNadu
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Gujarat
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
WestBengal
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
AndhraPradesh
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
K
Karnataka
t k
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Jharkhand
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Jharkhand
Karnataka
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Odisha
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Chhattisgarh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page107of146

SCORE(OUTOF1500)
715.3797
715.3655
715.3316
715.3288
715.3058
715.2989
715.293
715.2626
715.2074
715.1853
715 1853
715.1331
715.0855
714.9251
714.8599
714.8526
714.7048
714.6569
714.6443
714.4356
714.3518
714.3091
714.3008
714.1656
713.9943
713.9444
713.8865
713.7861
713.7726
713.7707
713.6383
713.6331
713.616
713.597
713.4118
713.3653
713 3653
713.3653
713.1614
713.1609
713.1213
712.9575
712.9466
712.914
712.8836
712.8827
712.8233
712.806
712.7628
712.759
712.7511
712.7165
712.6733
712.5151
712 5006
712.5006
712.3636
712.2208
712.1816
711.9588
711.8336
711.7892
711.6768

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
6421
6422
6423
6424
6425
6426
6427
6428
6429
6430
6431
6432
6433
6434
6435
6436
6437
6438
6439
6440
6441
6442
6443
6444
6445
6446
6447
6448
6449
6450
6451
6452
6453
6454
6455
6456
6457
6458
6459
6460
6461
6462
6463
6464
6465
6466
6467
6468
6469
6470
6471
6472
6473
6474
6475
6476
6477
6478
6479
6480

TESTINGID
CD1362408
CD1386656
CD1425647
CD1426742
CD1391702
CD1452757
CD1481139
CD1396248
CD1415042
CD1370131
CD1369181
CD1384495
CD1440794
CD1420363
CD1403285
CD1370581
CD1367032
CD1424548
CD1448683
CD1362773
CD1372781
CD1440540
CD1436586
CD1362909
CD1435129
CD1435337
CD1388331
CD1365344
CD1375504
CD1423699
CD1394765
CD1387180
CD1362693
CD1384231
CD1381677
CD1440212
CD1387897
CD1475677
CD1416081
CD1404968
CD1405926
CD1411567
CD1414735
CD1445052
CD1411845
CD1420396
CD1475038
CD1450603
CD1375550
CD1382536
CD1438798
CD1448951
CD1369208
CD1399623
CD1420832
CD1403263
CD1469134
CD1463145
CD1410211
CD1426155

NAMEOFTHECANDIDATE
ASHERSHERWINCHRISTOPHER
VISHWASMK
GNOORAFSHAN
SEEMACHIKKANAGOUDAR
BUSHRAJABEEN
VIPULJANARDAN
TKIRANKUMAR
SHAALINIS
NAYANA.V
AQUILATIF
AQUIL ATIF
YALAGURASWAMIBKOLKAR
AVINAVLUTHRA
KOMALA.H.T.
MANASAA
NRASHMI
REENARAMESHRAOATHANIKAR
MAHESHSATAPUTE
DRMOHAMEDUWAISULLA
NETHRAR
GIRISHASTRIKASHIKAR
ROSHNISEBASTIAN
BHUPESHARORA
ANUSHAA
ANISHKUMAR.M
MALAVIKAHARI
AKSHAYKUMAR
S. SOWMANI
S.SOWMANI
KUMARABHINEETCHAND
SINDHUS
KRUTHIJ
VEERENDRAMALLAPPAHADAPAD
VARSHANAG
SUBHAMCHOWDHURY
ASHRITHASV
MADHUSHREEB
NEHA DIXIT
NEHADIXIT
MANJUNATHSSAVANT
SAVITHACS
DASARIINDUPRAPHULLA
MOHAMEDHAMZAA
SACHITHAD
DEEPASINHA
SAHANAL
GURURAJVGUNDA
SWAPNILBHATTACHARYA
SUMUKH.S.JAMADAGNI
SWETHASUTRAVE
SPOORTHIHS
PJAIDEEPREDDY
AAKANKSHAKOUL
NIHARIKAANEJA
PRERNASRIVASTAVA
VISHAL TIWARI
VISHALTIWARI
KEMPARAJUL
SOUMYAST
MANISHKUMAR
RASHMIBHAT
DHARMENDER
BANDLAPALLISUMIYA
MONIKAMALIPATIL

MBBSSTATE DOMICILESTATE
OtherforForeigKarnataka
g
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Maharashtra
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Telangana
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
WestBengal
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
R j th
Rajasthan
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Telangana
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Jharkhand
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
JammuKashmir
Karnataka
Jharkhand
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Haryana
Karnataka
AndhraPradesh
Karnataka
Karnataka

Page108of146

SCORE(OUTOF1500)
711.6652
711.5234
711.5169
711.4998
711.4635
711.3233
711.2658
711.2639
711.1776
711.1149
711 1149
711.0065
710.8392
710.785
710.7724
710.764
710.7274
710.6797
710.6067
710.5974
710.5853
710.4522
710.4125
710.2344
710.091
710.0665
710.0325
709.9997
709.9795
709.9224
709.8772
709.8494
709.799
709.6974
709.6715
709.6527
709 6006
709.6006
709.4353
709.3494
709.3349
709.3221
709.3187
709.2995
709.2952
709.2885
709.284
709.2369
709.1644
709.0982
709.0844
709.0466
708.9488
708.9381
708 8301
708.8301
708.8241
708.6873
708.6664
708.6216
708.5926
708.5167
708.4919

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
6481
6482
6483
6484
6485
6486
6487
6488
6489
6490
6491
6492
6493
6494
6495
6496
6497
6498
6499
6500
6501
6502
6503
6504
6505
6506
6507
6508
6509
6510
6511
6512
6513
6514
6515
6516
6517
6518
6519
6520
6521
6522
6523
6524
6525
6526
6527
6528
6529
6530
6531
6532
6533
6534
6535
6536
6537
6538
6539
6540

TESTINGID
CD1429120
CD1404565
CD1456423
CD1370631
CD1459484
CD1413049
CD1376277
CD1370555
CD1470103
CD1413486
CD1403355
CD1370136
CD1378687
CD1434822
CD1405733
CD1438588
CD1416896
CD1385413
CD1364915
CD1406237
CD1408971
CD1370385
CD1470692
CD1383870
CD1387406
CD1393020
CD1383110
CD1467298
CD1473333
CD1368448
CD1396775
CD1369546
CD1403353
CD1403305
CD1411940
CD1405350
CD1413480
CD1373950
CD1388813
CD1413330
CD1364820
CD1413999
CD1457467
CD1418958
CD1428078
CD1404264
CD1442109
CD1370022
CD1446626
CD1393115
CD1425945
CD1392734
CD1449069
CD1403865
CD1446600
CD1410908
CD1434867
CD1425376
CD1415345
CD1424920

NAMEOFTHECANDIDATE
SANABEG
SHANTALA
CHETHANAG.PAIB.H.
ANANKICHAKRABARTI
ABISHEK.N
SHRAVYAMS
VARUNK
CHETANSP
KUMARSIDDHARTH
NAGHMASABIHA
NAGHMA SABIHA
SABYASACHIMUKHERJEE
CHANDRASHEKARM
SANJAYGEORGE
AMULYAR
LEKSHMI.R.SHENOI
SREENAM
NIKHILAABBINENI
VIJAYLAKSHMI
ROHITARORA
ADARSHKRISHNAKBHAT
OLIVERCLEMENTLOBO
CHIGURUAPATIYSLALITHA
NAZIABEGUMMG
CHANNAPPAGOUDNADAGOUD
POORNIMAMS
SHIVANIVIJAYKUMARHALLIKERI
ARAVINDA K V
ARAVINDAKV
VINAYAKA
SUPREETHK
MELVINCANTO
MONALIMITRA
SIDDHARTHAREDDYK
GIRISHAKG
JYOTHI
KSHITIJKUMAR
ARUN JUDE ALPHONSE
ARUNJUDEALPHONSE
PAYALKAW
GEETHAN
KASHIMSABNAIKODI
IRANNAMALLLAPPAHITTALAMANI
ANANDANM
LAKSHMINARAYANAREDDYG
SURYALAKSHMI
VEDAMANIKM
SHIVANIGAHALOT
HARISHNAIKS
CHANDANAMH
DEVENDRANAIKN
VIPULKR
DR.CHIRANTH.H
PAREKHDHRUMILDHARMESHBHAI
GEETHA.K
SUNITHA N
SUNITHAN
HARSHAVARDHANTV
ROHANKANDOLA
SHWETHARCHANDRA
SRIVIDYAR
REVIN
HAMEEDABANUBALIGARA
SUBHASH.M.N.

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page109of146

DOMICILESTATE
Jharkhand
Karnataka
Karnataka
WestBengal
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
WestBengal
Karnataka
Kerala
Karnataka
Kerala
Kerala
AndhraPradesh
Karnataka
Delhi
Karnataka
Karnataka
Telangana
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
Telangana
Telangana
Karnataka
Karnataka
Bihar
K l
Kerala
JammuKashmir
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Gujarat
Karnataka
Karnataka
AndhraPradesh
Haryana
Karnataka
Karnataka
Haryana
Karnataka
Karnataka

SCORE(OUTOF1500)
708.4241
708.4179
708.4155
708.377
708.3484
708.3451
708.3429
708.2944
708.2651
708.2325
708 2325
708.2225
708.1847
708.1673
708.099
708.0828
708.0826
708.0659
708.0021
707.9835
707.9666
707.9309
707.8645
707.819
707.8157
707.7669
707.7664
707.7409
707.6971
707.6888
707.6864
707.5831
707.505
707.3802
707.3143
707.2971
707 2274
707.2274
707.2243
707.1688
707.1211
707.0159
706.9878
706.9866
706.9087
706.7327
706.707
706.5397
706.5359
706.4101
706.3854
706.3685
706.3551
706.3184
706 3144
706.3144
706.2262
706.2224
706.0077
705.9505
705.9026
705.8252
705.7935

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
6541
6542
6543
6544
6545
6546
6547
6548
6549
6550
6551
6552
6553
6554
6555
6556
6557
6558
6559
6560
6561
6562
6563
6564
6565
6566
6567
6568
6569
6570
6571
6572
6573
6574
6575
6576
6577
6578
6579
6580
6581
6582
6583
6584
6585
6586
6587
6588
6589
6590
6591
6592
6593
6594
6595
6596
6597
6598
6599
6600

TESTINGID
CD1420594
CD1386511
CD1378269
CD1424814
CD1416441
CD1394629
CD1438922
CD1414465
CD1421918
CD1444683
CD1446418
CD1369908
CD1481919
CD1415668
CD1405892
CD1421247
CD1421109
CD1442125
CD1406171
CD1402963
CD1399484
CD1420092
CD1404772
CD1406395
CD1473989
CD1440682
CD1444689
CD1467803
CD1406309
CD1460340
CD1383819
CD1377331
CD1455468
CD1386385
CD1379919
CD1436175
CD1450226
CD1385862
CD1427258
CD1445476
CD1374700
CD1443617
CD1469417
CD1383944
CD1400536
CD1461488
CD1425546
CD1439051
CD1436875
CD1483751
CD1433593
CD1440989
CD1465455
CD1401540
CD1404227
CD1458193
CD1439179
CD1428803
CD1402155
CD1459946

NAMEOFTHECANDIDATE
SHEETALSGANJAM
SUMITAUDICHYA
KANIKARANJAN
PRASHANTHJ
PERIKEERTHI
DASARAPUPRIYANKA
VINEESHGNAIR
SUHAIBURREHMAN
ROHITHKRISHNANR
GAGANA.M.G.
GAGANA M G
LAVANYACHETAN
G.PRANITA
SHASHIDHARR
APRAJITASINHA
ABHISHEK
ARCHANACS
ANKITHATEJANARAYAN
ALVISH
BHAWNAKUMARI
AYSHAPARVEENMOHAMEDEQBAL
KMMACHAIAH
VEENAH
SHIKHAJAISWAL
SANJEEVREDDY
GIRIJAMMAS
PAVITRAHEGDE
POONAM HITTANAGI
POONAMHITTANAGI
MANISHKUMAR
ANKITH
MALLIKAMM
DHANYAALVAK
LINIKAVALECHA
SUDHIRKUMAR
RICHA
SAICHAITRA
T SANJANA
T.SANJANA
THEJASWINIKC
AISHWARYARAJPILLAID
SANTOSHKUMAR
SUPRITHA
BALINALAKSHMINIRMALA
RITHVIKAWALAD
PREETIPOONAM
NAVNEECHENGAPPA
SACHINM
CIFRANWARIS
ABHIMANYUCHANDAK
VINAYKUMARS
DIVYAN
LATHAMS
RAMYAK
KOLASANIPRUDHVEEGANESH
BASAVAPRABHU MANASUR
BASAVAPRABHUMANASUR
PAVITHRA.T
ARJUNBS
NEETIPRERANALUKE
PRIYANKADS
POOJASINDWANI
PRATHIKR
AKSHAYATHAKUR

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page110of146

DOMICILESTATE
Karnataka
Rajasthan
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Telangana
Kerala
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
Telangana
Karnataka
Bihar
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
WestBengal
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Haryana
Jharkhand
Jharkhand
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
Telangana
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
WestBengal
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
AndhraPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Haryana
Karnataka
MadhyaPradesh

SCORE(OUTOF1500)
705.7437
705.716
705.6724
705.4999
705.4706
705.4706
705.4174
705.3726
705.3683
705.3464
705 3464
705.222
705.0785
705.0124
704.9943
704.9657
704.8803
704.8706
704.8608
704.732
704.6495
704.5504
704.4977
704.4564
704.3794
704.1879
704.0963
704.0937
704.0899
704.0891
703.9944
703.9758
703.9725
703.9284
703.9052
703.8418
703 8342
703.8342
703.7309
703.6567
703.639
703.5655
703.5465
703.5157
703.5007
703.4048
703.305
703.2723
703.2606
703.2048
703.196
703.1943
703.0645
702.9695
702 933
702.933
702.8115
702.808
702.7111
702.6423
702.6271
702.5681
702.5602

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
6601
6602
6603
6604
6605
6606
6607
6608
6609
6610
6611
6612
6613
6614
6615
6616
6617
6618
6619
6620
6621
6622
6623
6624
6625
6626
6627
6628
6629
6630
6631
6632
6633
6634
6635
6636
6637
6638
6639
6640
6641
6642
6643
6644
6645
6646
6647
6648
6649
6650
6651
6652
6653
6654
6655
6656
6657
6658
6659
6660

TESTINGID
CD1443483
CD1470656
CD1415500
CD1405712
CD1424769
CD1415347
CD1442531
CD1439065
CD1446479
CD1403012
CD1417801
CD1370034
CD1407967
CD1455589
CD1455040
CD1430178
CD1454756
CD1418727
CD1389402
CD1471052
CD1379419
CD1375774
CD1448511
CD1440608
CD1454906
CD1414591
CD1371657
CD1389229
CD1413000
CD1389867
CD1380367
CD1369582
CD1457629
CD1453196
CD1419939
CD1431105
CD1394441
CD1475269
CD1379213
CD1483378
CD1372262
CD1431205
CD1447896
CD1372680
CD1447812
CD1449026
CD1473947
CD1411895
CD1387248
CD1401799
CD1460640
CD1387265
CD1417743
CD1414308
CD1413791
CD1410378
CD1435442
CD1367586
CD1396300
CD1432248

NAMEOFTHECANDIDATE
JITHINABRAHAMJACOB
AKMALAREEB.M
MURALIMR
ZARAFATIMA
SRIHARIIYERK
SNEHAKULKARNI
SANCHITASRIVASTAVA
ABHISHEKT
CHETHANSPA
VARSHAUDAYK
VARSHA UDAY K
CHAITRASHREE.N
ADARSHYATHEESH
SANDHYA.M
FELICITALIVIASALDANHA
ASHWINIRAMAREDDY
PHANIHALEVOORNAGARAJAN
AARYANTIWARI
PRATIBHACHANDRA
DR.G.P.GOPALRAJ
RAJKEERTHIN
MAHESHKARANJI
ARYACHATTERJEE
VEENAJ
MAMATHARAGHURAM
JYOTHIDG
NUTANBV
DR. KEERTHI KUMAR B V
DR.KEERTHIKUMARBV
THOTAVENKATAKHILESH
NIVEDITA
RAKSHAANAND
RAHAMANK.M.K
DR.PRABHUSANGADI
RAKSHARNAYAK
CHAITRASHREE.P
PRANAV
THIPPESWAMY MP
THIPPESWAMYMP
PUSHKARBHADANI
SHWETADUBEY
ANUSHAGINJUPALLI
ABHISHEKMANSABDAR
RAKESHKUMARGNAIK
VENUGOPALAK
BHARATHKUMAR
NAVEENGAVEL
DEEPAKKUMARSINGH
SHRUTHIBR
SUNILKUMARS
SPOORTHIG
MAHAMMADASEEMMAHAMMADGOUSMULLA
POOJAV
HARISHCG
BHAVANAG
NAGALAKSHMI S NAYAK
NAGALAKSHMISNAYAK
HARSHAVARDHINIBS
SHREYASAKLECHA
MADHUSUDANHM
BHARATHR
VIJAYAKUMAR
OSHINKRISHNA
SUHASSONDUR

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page111of146

DOMICILESTATE
Kerala
TamilNadu
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
MadhyaPradesh
Bihar
Karnataka
TamilNadu
Karnataka
WestBengal
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Telangana
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
K
Karnataka
t k
Bihar
UttarPradesh
AndhraPradesh
AndhraPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Chhattisgarh
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
MadhyaPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka

SCORE(OUTOF1500)
702.3855
702.3404
702.3239
702.3067
702.28
702.2518
702.1795
702.0924
702.0838
702.0628
702 0628
701.9694
701.9035
701.9004
701.887
701.8111
701.781
701.6509
701.6246
701.607
701.5974
701.5814
701.5661
701.5456
701.5289
701.526
701.387
701.3777
701.3237
701.2915
701.2748
701.2378
701.1406
701.0849
700.992
700.9672
700 8955
700.8955
700.869
700.8556
700.7711
700.7677
700.7491
700.7288
700.7089
700.6633
700.6425
700.6029
700.5525
700.4841
700.4306
700.4266
700.3176
700.276
700 1731
700.1731
700.1587
700.1544
700.1104
700.1004
699.9922
699.9807
699.9678

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
6661
6662
6663
6664
6665
6666
6667
6668
6669
6670
6671
6672
6673
6674
6675
6676
6677
6678
6679
6680
6681
6682
6683
6684
6685
6686
6687
6688
6689
6690
6691
6692
6693
6694
6695
6696
6697
6698
6699
6700
6701
6702
6703
6704
6705
6706
6707
6708
6709
6710
6711
6712
6713
6714
6715
6716
6717
6718
6719
6720

TESTINGID
CD1465273
CD1409619
CD1398245
CD1383797
CD1367873
CD1429145
CD1362429
CD1399967
CD1420907
CD1425364
CD1439177
CD1390550
CD1389455
CD1407131
CD1428534
CD1402776
CD1479358
CD1448163
CD1381314
CD1452039
CD1422822
CD1401807
CD1461999
CD1408314
CD1437252
CD1382578
CD1362557
CD1484868
CD1445236
CD1380349
CD1419075
CD1421551
CD1413684
CD1406454
CD1440206
CD1404004
CD1450450
CD1484415
CD1430961
CD1428465
CD1458341
CD1448686
CD1456585
CD1396465
CD1424792
CD1442516
CD1424251
CD1473256
CD1376759
CD1412627
CD1373986
CD1465871
CD1432179
CD1418498
CD1428420
CD1443181
CD1420535
CD1423235
CD1468141
CD1416295

NAMEOFTHECANDIDATE
SUCHETANAMOHAN
GAYATHRINAIK
ACHARYAASHAVENKATRAMANA
SYEDIDRISABDULLA
RAJIMATHEW
SHAIKEBAD
KISHANPREMCHANDRA
KAMBALI.ARAVIND.H.
NIKITHASVASAN
AMRITAROY
AMRITA ROY
MADHAVARAMHASMITHA
YERNENISINDHURA
ARUTCHEZIANM
ROOPAMALALI
CHRISTOPHERJEBARAJR
PALUSARAGHAVENDRAGOUD
SUMITLAMBA
SHRIHARI.S.POL
ADITIGUPTA
KAVYAH
SPOORTHYVENKATESH
MONIKASINGHATIA
BORENDRABHUSHANMB
VARSHAN
SHATABDISAHA
MEGHANAMURTHY
INDRESH CHANDRA
INDRESHCHANDRA
RUTH.S.
DRSUMANGALAJ
ARUNK
DRANANDSAGAR
GANGAMAHESHKADIYALA
PRAVEENT
MANISHKUMAR
VEERESHCBALKAL
PACHHA PRIYA
PACHHAPRIYA
MARSHLINJOSEPH
DR.DMGOWDA
DRARUNKUMARN.A
SAFURADEWANI
DR.UDAYCHANDRANC
HITESHGOYAL
K.SHANTALA
AHMEDRAFAD
BHAGYASHREE
CHAITHRASHREEGL
ULLASKUMARI
VINAYJ
SHRUTISAGAR
ATHIKAHEENAV
SHOBHARANIHG
SWATHY.A.R
MAHESWARI R
MAHESWARIR
MAHANTESHBJIDDIMANI
ANKITJAIN
AKSHATAARAVINDKULKARNI
BABUDILIP
DAYANANDASAGARL
SAFEENAANSARISUHARA
KUMARINEHASINGH

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page112of146

DOMICILESTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Telangana
AndhraPradesh
TamilNadu
Karnataka
TamilNadu
Telangana
Delhi
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
Karnataka
WestBengal
Karnataka
Karnataka
TamilNadu
Karnataka
Karnataka
Karnataka
AndhraPradesh
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
K
Karnataka
t k
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Haryana
Karnataka
Kerala
UttarPradesh
Karnataka
Jharkhand
Karnataka
Telangana
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
WestBengal
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
Bihar

SCORE(OUTOF1500)
699.9341
699.9322
699.8949
699.8686
699.7013
699.5988
699.5897
699.5864
699.5464
699.5335
699 5335
699.5111
699.4116
699.4066
699.3808
699.3641
699.3127
699.2689
699.2032
699.1812
699.1537
699.1336
699.1291
699.0394
699.0174
698.9847
698.961
698.955
698.8721
698.8692
698.8367
698.7707
698.7198
698.7162
698.6772
698.6653
698 6571
698.6571
698.6323
698.6215
698.5426
698.5065
698.4964
698.3004
698.2305
698.2284
698.1411
698.1356
698.1282
698.1181
698.1126
698.1028
698.0607
698.0586
697 994
697.994
697.9485
697.9433
697.9258
697.9098
697.8818
697.8148
697.7057

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
6721
6722
6723
6724
6725
6726
6727
6728
6729
6730
6731
6732
6733
6734
6735
6736
6737
6738
6739
6740
6741
6742
6743
6744
6745
6746
6747
6748
6749
6750
6751
6752
6753
6754
6755
6756
6757
6758
6759
6760
6761
6762
6763
6764
6765
6766
6767
6768
6769
6770
6771
6772
6773
6774
6775
6776
6777
6778
6779
6780

TESTINGID
CD1478264
CD1382687
CD1431915
CD1417398
CD1378389
CD1429253
CD1453306
CD1378586
CD1370602
CD1374006
CD1431473
CD1421995
CD1408135
CD1442399
CD1396719
CD1419952
CD1468508
CD1425411
CD1470585
CD1410535
CD1416887
CD1447579
CD1407479
CD1424663
CD1466479
CD1424945
CD1387463
CD1446656
CD1405345
CD1444612
CD1362441
CD1453421
CD1399358
CD1409692
CD1391320
CD1418984
CD1416336
CD1429147
CD1479601
CD1425517
CD1378296
CD1372551
CD1390144
CD1378783
CD1384586
CD1387836
CD1405629
CD1379745
CD1404002
CD1468847
CD1457131
CD1420057
CD1404193
CD1446601
CD1411183
CD1419857
CD1409376
CD1388702
CD1449072
CD1365813

NAMEOFTHECANDIDATE
GANESHK
RANJITHARAJ
BINDUT
SIDDESHHV
YALAMANCHILISHASHIKIRAN
ANKHITHARS
SAILAKSHMIR
SUPREETHV
UMESHAN
ASHISHRANJAN
ASHISH RANJAN
MANISHAGANAPATHIRAIKAR
ADITYASAVARNI
MAHDIYYAHMARIAM
PRAVEENANIROGI
HITHISHINIH
MADHUSHREEM
JAGADISHR
MANJULAMUDIGOUDAR
PKOSHYIDICULA
PRIYANKAAGARWAL
POOJITHAK
MOHANKUMARHS
NEETHUM
MRIGANKAMBER
TADIKONDAADINARAYANAKASYAP
VAISHNAVI
PRAACHI SINGH
PRAACHISINGH
SHIVSHANKER
SANDHYARANIAJ
DEEPCHILANA
VENKATAJANAKIRAMYECHURI
MANJUNATHK
SPURTIKALBURGI
APOORVA
PRAGNABE
ARYAPRIYO CHATTERJEE
ARYAPRIYOCHATTERJEE
KAVYASHREECS
SPOORTIMUNDINAMANI
TEJARAM
SHERINVROY
SHILPASURYAKALAJAYARAMAN
MANJUNATHPRASADMS
SHARATHKUMAR.R
ARPITHA.K
KAILASNATHM.S
PRAMITHAM
DR.SHRIDHARPATTAR
KIRANKUMARM
DHARSHANGOWDAHS
MUTHYATEJASVINISUDHEENDRA
INDRANILPAUL
SINDHUNC
AISHWARYA A
AISHWARYAA
GNANACHAITANYAKONDABOLU
PRASADBIJASPUR
BHARATHKUMARKH
SHRUTHIM
ANUSHAPOLICEPATIL
MAYANKDHIR
GINCYMATHEW

MBBSSTATE DOMICILESTATE
Karnataka
TamilNadu
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
AndhraPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Telangana
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
Odisha
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
AndhraPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Uttarakhand
Karnataka
AndhraPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
W tB
WestBengal
l
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
Kerala
OtherforForeigKarnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
WestBengal
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Telangana
Karnataka
Kerala

Page113of146

SCORE(OUTOF1500)
697.5991
697.5857
697.4933
697.3986
697.3337
697.3235
697.2943
697.0823
697.0617
696.9789
696 9789
696.954
696.9392
696.9071
696.8652
696.8444
696.8418
696.8327
696.8214
696.8059
696.782
696.7721
696.7566
696.7427
696.7126
696.6219
696.614
696.5817
696.5213
696.5067
696.4972
696.4378
696.433
696.3679
696.3275
696.3272
696 299
696.299
696.17
696.1278
696.1156
696.1104
696.0867
696.0441
695.949
695.8468
695.7623
695.7589
695.6658
695.6474
695.5727
695.5365
695.4168
695.4026
695 2731
695.2731
695.2465
695.2415
695.1886
695.1864
695.0825
695.025
694.9361

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
6781
6782
6783
6784
6785
6786
6787
6788
6789
6790
6791
6792
6793
6794
6795
6796
6797
6798
6799
6800
6801
6802
6803
6804
6805
6806
6807
6808
6809
6810
6811
6812
6813
6814
6815
6816
6817
6818
6819
6820
6821
6822
6823
6824
6825
6826
6827
6828
6829
6830
6831
6832
6833
6834
6835
6836
6837
6838
6839
6840

TESTINGID
CD1476022
CD1427326
CD1452784
CD1452736
CD1419681
CD1383884
CD1381734
CD1372524
CD1414262
CD1394487
CD1386521
CD1425320
CD1380089
CD1410081
CD1411370
CD1404768
CD1454871
CD1463621
CD1442680
CD1378312
CD1428091
CD1480329
CD1454575
CD1394268
CD1370167
CD1434981
CD1420981
CD1400790
CD1470092
CD1455998
CD1423747
CD1436272
CD1381301
CD1405767
CD1388339
CD1433441
CD1479119
CD1452277
CD1427702
CD1476661
CD1377121
CD1381963
CD1473874
CD1421925
CD1393656
CD1389533
CD1423116
CD1427336
CD1413603
CD1379054
CD1469732
CD1424484
CD1375572
CD1386242
CD1378959
CD1429931
CD1364700
CD1442436
CD1378662
CD1470416

NAMEOFTHECANDIDATE
RAMACHANDRASONAVALE
SHRUTHIRNAYAK
MOHITKADYAN
LAVANYA.B.C
DRSANTHOSHKUMARRAMESHNAIK
RAHULKUMARDAMANI
MINUDEVIS
IRAMSHAFIAKHOON
RAMYABSRIRAM
SUPRIYALAXMINTOTIGER
SUPRIYALAXMI N TOTIGER
SMITHA.H.R
PRINCEHIRDESH
DEEPAKKS
ANUSHAG
RABBAVIJAYASOWJANYALAKSHMI
ANGADRCHIKODI
SHANKARGOUDABMULIMANI
ANANDBABUM
ASHOKSG
KALPANAKG
BHAGYASHREEGGANAGI
KATHYSALDANHA
MOUNIKA
NIRUP.N.C
SRIDURGAGAVARA
GUNDEMOUNIKA
AISHWARYA TANEJA
AISHWARYATANEJA
ASHAMA
RAJNISHKUMAR
POOJARANI
BALASUBRAMANYASTANDUR
RAJNEERAVI
ARPITAMATHUR
DEEPAKBUPPIN
SACHINPANGADI
ANIL KUMAR
ANILKUMAR
KOPPULAPRIYANKA
PRASANNDHRUVKUMARSHINDE
SAHILMEHTA
MONIKABTAHASILDAR
SANTOSHK
DHANASHRIPATIL
PADMANABHA
GAGANABGOPAL
KUMARASWAMYNM
PRIYADARSHINIMR
PRATHIKSHAAJAGADISH
CHINMAYAEMS
JYOTHIKR
AMITHKUMART
MALLIKARJUNACM
SHABANAMOHAMEDALI
BASAVARAJ SHIVAPPA KUMBAR
BASAVARAJSHIVAPPAKUMBAR
SHRUTIARALIKATTI
SAMPATHKUMARYM
NIHALALI
GLORIAVENISSAQUADROS
AWAISMAHALDAR
PRAJWALKUMARJ
MILINDMKATTIMANI

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Maharashtra
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page114of146

DOMICILESTATE
Karnataka
Karnataka
Haryana
Karnataka
Karnataka
Assam
Kerala
JammuKashmir
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Haryana
Karnataka
Telangana
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
AndhraPradesh
AndhraPradesh
Punjab
Karnataka
Bihar
Haryana
Karnataka
Bihar
Rajasthan
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Telangana
Karnataka
Haryana
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

SCORE(OUTOF1500)
694.7395
694.6875
694.6861
694.6368
694.5618
694.5275
694.4681
694.448
694.4396
694.4032
694 4032
694.1842
694.116
694.0673
694.0561
694.028
694.0196
693.9276
693.8697
693.8148
693.7987
693.6528
693.5891
693.5665
693.5543
693.5543
693.4961
693.4781
693.3904
693.3753
693.3703
693.2418
693.238
693.2035
693.155
693.151
693 0939
693.0939
693.0824
693.0697
692.8271
692.7682
692.7233
692.6792
692.6466
692.5716
692.4671
692.4659
692.4328
692.4198
692.3949
692.3901
692.3628
692.247
692 2458
692.2458
692.2182
692.1856
692.0578
691.9868
691.9861
691.9815
691.9465

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
6841
6842
6843
6844
6845
6846
6847
6848
6849
6850
6851
6852
6853
6854
6855
6856
6857
6858
6859
6860
6861
6862
6863
6864
6865
6866
6867
6868
6869
6870
6871
6872
6873
6874
6875
6876
6877
6878
6879
6880
6881
6882
6883
6884
6885
6886
6887
6888
6889
6890
6891
6892
6893
6894
6895
6896
6897
6898
6899
6900

TESTINGID
CD1444636
CD1365743
CD1458508
CD1448715
CD1400345
CD1435042
CD1409910
CD1411994
CD1372380
CD1449484
CD1409658
CD1417169
CD1486229
CD1455357
CD1390476
CD1434852
CD1428708
CD1394847
CD1411650
CD1445666
CD1422711
CD1439846
CD1441004
CD1407871
CD1423137
CD1471564
CD1363343
CD1466905
CD1414232
CD1438909
CD1447096
CD1364315
CD1411367
CD1376634
CD1432833
CD1455332
CD1406831
CD1390423
CD1386503
CD1387813
CD1422539
CD1468494
CD1396948
CD1382866
CD1438533
CD1470390
CD1439778
CD1415126
CD1445665
CD1478598
CD1384044
CD1435480
CD1398973
CD1412307
CD1438823
CD1380093
CD1435549
CD1418999
CD1369435
CD1463836

NAMEOFTHECANDIDATE
HRUDANANDAMOHANTA
SURABHICHAUHAN
MANOJKUMARNARAYANNAVGE
SUMAYYASANA
TARANUMTASNEEM
ALEXBABYPAUL
SUNILKUMARR
ARCHANAS
KUSHALRAGHAVENDRA
MADHUKARKUMAR
MADHUKAR KUMAR
NITHINPR
ROHITKSRINIVAS
ANUSHARAJ.K.
SMRITHIBHAGIRATHA
UPASANAGUPTA
SHIVAKUMARABALI
MYTHREYE.SM.R
BINDUA
SHRUTHIPRABHUS
ARPITHAKS
SHIVAKUMARKG
JANHAVI
NISHANTTHAKKAR
JITENDRAPRASAD
SHRUTHI.H
MAHABOOBPASHA
ANOOP SEBASTIAN
ANOOPSEBASTIAN
SHASHIKALAHMADIWALAR
SUHANIJAINY
RENUKADN
SUCHETAKAUL
ARUNMOHANR
MANJUNATHBM
BRIJESHKUMARI
ASHOKHC
CHITTEMSETTI SEETHALA
CHITTEMSETTISEETHALA
VARUNKUMARNR
NISHOKDAVID
SNEHA.P.NAIK
VIJAYY
PRADYUMNASR
SOUMIYASATEESHKAMAT
NATASHACELIASALDANHA
ARCHAKILIKAR
BELTYSEBASTIAN
VASANTIKOPPAD
SAYYADASAMEERAMAHVEEN
VISHWANATH
PULKITSHARMA
KAVITHAS
REUBEN.P.SYIEM
NAMRATAIRAPPASASALATTI
PARAMVIR SINGH KAHLON
PARAMVIRSINGHKAHLON
MOHAMMEDTANZEEM.P
HAMSAK
GOLLAPALLIKEERTHYSUDHA
DARSANABHUYAN
BHARATHNAYAK.G
VINITHV
MUBASHEERHUSSAIN

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
TamilNadu
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page115of146

DOMICILESTATE
Odisha
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Jharkhand
Karnataka
TamilNadu
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Bihar
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Maharashtra
Karnataka
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
P di h
Pondicherry
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Meghalaya
Karnataka
Punjab
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Odisha
Karnataka
Karnataka
Karnataka

SCORE(OUTOF1500)
691.935
691.9034
691.6189
691.5827
691.5726
691.3352
691.3162
691.2819
691.2512
691.1817
691 1817
690.9085
690.9053
690.8607
690.8199
690.8039
690.7619
690.7458
690.6988
690.693
690.5759
690.5671
690.5551
690.5339
690.5044
690.4903
690.4732
690.4269
690.425
690.408
690.3941
690.3509
690.2818
690.1759
690.1524
690.0996
690 0576
690.0576
690.0228
689.9931
689.9756
689.9172
689.8097
689.7082
689.6849
689.6249
689.5901
689.5894
689.5587
689.5529
689.533
689.4384
689.3796
689.3133
689 2144
689.2144
689.188
689.1448
689.1369
689.135
689.0754
689.0325
689.019

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
6901
6902
6903
6904
6905
6906
6907
6908
6909
6910
6911
6912
6913
6914
6915
6916
6917
6918
6919
6920
6921
6922
6923
6924
6925
6926
6927
6928
6929
6930
6931
6932
6933
6934
6935
6936
6937
6938
6939
6940
6941
6942
6943
6944
6945
6946
6947
6948
6949
6950
6951
6952
6953
6954
6955
6956
6957
6958
6959
6960

TESTINGID
CD1421393
CD1447374
CD1410157
CD1445841
CD1470748
CD1414867
CD1460084
CD1438718
CD1379782
CD1457471
CD1428851
CD1403706
CD1422630
CD1378651
CD1481266
CD1440304
CD1406739
CD1383183
CD1364142
CD1367009
CD1365917
CD1443081
CD1423248
CD1386855
CD1393982
CD1385666
CD1407470
CD1419392
CD1388791
CD1390327
CD1467140
CD1374651
CD1422904
CD1378979
CD1407453
CD1378156
CD1399349
CD1478918
CD1383356
CD1430889
CD1379492
CD1432392
CD1444737
CD1446852
CD1404598
CD1454979
CD1411158
CD1438019
CD1420934
CD1378819
CD1429714
CD1385567
CD1447154
CD1383336
CD1454415
CD1365990
CD1427272
CD1406781
CD1422549
CD1448817

NAMEOFTHECANDIDATE
DIVYASHREEB
AJITH.J
SHASHIDHARPATIL
SANKEERTHANACS
PRAVEENSANAGOUDAR
KRITIJELOKA
RESHMABV
SANDHYABS
SANTOSHBHOSKE
JYOTHICGOULAY
JYOTHI C GOULAY
SHALINIBANSAL
MOHANKUMARS
NISHANTH.N
PRAVEENAM
USHAMKHANAPUR
PRAJAKTASHIVANANDMASURKAR
DEEPAKGUPTA
MOHDABDULFEROZ
SUMANA
RITUPARNAGHOSH
SUMANGALAPAIK
KIRANHNADAGADDI
DEEPAKVARADASHETTY
GABRIELACHRISTINEHAWKES
RAZIABEGUM
ASHISHKUMAR
KUMAR GAURAV
KUMARGAURAV
RAMYA.N
SYEDSHARIQUEHASAN
ATHARREZA
NISHMITAT.J.
PRIYANKADS
MANJUNATHAR
AKCHHARAPANDEY
GAJANANGANAPATISABHAHIT
ADIRAJU KRISHNA KARTHIKEYAN
ADIRAJUKRISHNAKARTHIKEYAN
NIKHILAVREDDY
RANGANATHREDDYPR
MANJUNATHATM
SANDEEPAS
RAVISHANKAR.Y.R
ALISHA
SHAMBHAVIASHUTOSHVAIDYA
THANKAYATHILFEBINA
SNEHACHATTERJEE
KARTHIKJ
S.NAISHITYA
ARVINDPREMKUMAR
GEETA
RAHULM.P.
MANSIMEHROTRA
TARACHANDNAIKBT
MEGHA M NAIK
MEGHAMNAIK
SARKARNANDINIBISWANATH
R.JAYAPRADHA
RAJEEVKEERTHIK.L
VIJETHMMADINUR
MOHAMMEDHAIDER
SRIDATTAGURUDATTAPAWAR
DRPRAVEENKUMARBPATIL

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Maharashtra
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page116of146

DOMICILESTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
WestBengal
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Telangana
Karnataka
WestBengal
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Bihar
Karnataka
Bihar
Jharkhand
Karnataka
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
A dh P d h
AndhraPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Rajasthan
Maharashtra
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
WestBengal
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
Karnataka

SCORE(OUTOF1500)
689.0116
688.9914
688.9544
688.8918
688.8894
688.8087
688.7765
688.7379
688.699
688.4543
688 4543
688.2627
688.102
688.0862
688.0722
687.9831
687.8885
687.8532
687.8325
687.8256
687.7908
687.7667
687.7225
687.6992
687.6884
687.6558
687.6084
687.6065
687.5376
687.5126
687.3548
687.3442
687.3089
687.2507
687.1559
687.0982
687 0742
687.0742
687.0523
687.0316
687.0179
686.9351
686.9134
686.8868
686.8197
686.7873
686.7707
686.6732
686.5826
686.4715
686.3958
686.3132
686.2668
686.207
686 1659
686.1659
686.0834
686.0322
686.0017
685.9255
685.9166
685.8661
685.8649

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
6961
6962
6963
6964
6965
6966
6967
6968
6969
6970
6971
6972
6973
6974
6975
6976
6977
6978
6979
6980
6981
6982
6983
6984
6985
6986
6987
6988
6989
6990
6991
6992
6993
6994
6995
6996
6997
6998
6999
7000
7001
7002
7003
7004
7005
7006
7007
7008
7009
7010
7011
7012
7013
7014
7015
7016
7017
7018
7019
7020

TESTINGID
CD1378019
CD1386386
CD1409853
CD1396094
CD1420634
CD1362755
CD1374689
CD1416577
CD1411329
CD1363636
CD1393526
CD1406721
CD1404961
CD1409974
CD1400747
CD1409912
CD1391843
CD1423335
CD1441117
CD1409686
CD1370273
CD1401040
CD1431909
CD1374552
CD1377084
CD1450509
CD1460262
CD1447464
CD1457686
CD1417276
CD1391773
CD1441739
CD1437412
CD1440016
CD1386106
CD1381675
CD1363191
CD1449793
CD1364935
CD1380354
CD1407736
CD1421168
CD1440216
CD1387178
CD1419170
CD1411465
CD1447471
CD1432909
CD1404003
CD1429448
CD1476027
CD1443003
CD1456604
CD1363899
CD1366254
CD1455014
CD1383206
CD1430523
CD1434139
CD1443043

NAMEOFTHECANDIDATE
JOSEPHJOHNPARAPPALLIL
BASAVARAJ
VAISHAKHASSHETTY
MONISHAJP
MUBASHIRNAZIR
VEDAPRIYAM
SSHUBHNEETSINGHDUA
PRARTHANAHAREESH
RAJASHEKARG
SAYANKUMARDAS
SAYAN KUMAR DAS
GEETHATV
RAGHAVENDRACY
CHANDRAKANTHAKM
USHABN
ASHWINIE
RAHULTIWARI
GARIMASINGH
J.B.DHARMESH
KUSUMCHOUDHARY
TANYA
MUSHEERAHMED
HITESHJ
RAGHAVENDRAPRASADGS
SHRIDHARN
SYEDSHOEB
GEETHUMARIASEBASTIAN
VANDANA KOUL
VANDANAKOUL
RUCHIGANVIR
VINODKUMARC
R.VIJAYTEJA
AKANSHYABARUAH
AVNEESHKUMARPANDEY
ADITIKULKARNI
DIVYAA
SHIVANGIMISRA
MAYANK NAIK
MAYANKNAIK
HARSHANAIK
PAVANAS
ARPITHAD
SWATHIDONGRE
MANDEEPSAGARG.T
ANUPYADAV
BVIJAYSAGARREDDY
RAJALAXMI
ADILMOHAMED
CHAITANYAVADVA
BANNAPPAPATIL
AMEYUSULKAR
VENKATESHVKHARALKAR
SHIREESHAMALLIK
APARNASNIRMAL
VAISHNAVINAGARAPU
ARJUNKUMAR H
ARJUNKUMAR.H
ABDULKHADEERKHAN
HAMSAVENIG
SUHASK
DALALSHIVANITEJAS
SHRIHARI.RAO.M
GARIMASINGH
JYOTSNAJHA

MBBSSTATE DOMICILESTATE
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
JammuKashmir
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Telangana
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
WestBengal
West Bengal
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Jharkhand
Karnataka
MadhyaPradesh
Karnataka
TamilNadu
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Chhattisgarh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
MadhyaPradesh
Karnataka
Assam
Karnataka
MadhyaPradesh
OtherforForeigKarnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
K
Karnataka
t k
Chh tti
Chhattisgarh
h
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Haryana
Karnataka
Telangana
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Gujarat
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Delhi
Karnataka
WestBengal

Page117of146

SCORE(OUTOF1500)
685.8032
685.7248
685.632
685.4236
685.3851
685.3147
685.2563
685.2092
685.176
685.1719
685 1719
685.1135
684.9403
684.6903
684.4969
684.4953
684.4945
684.4488
684.42
684.4176
684.3914
684.3882
684.3882
684.3875
684.2815
684.2221
684.2071
684.1877
684.0655
684.0571
684.0337
684.0123
684.0106
683.9787
683.8901
683.8271
683 6864
683.6864
683.6246
683.6243
683.6166
683.5753
683.5356
683.3809
683.3308
683.2286
682.8465
682.7943
682.7132
682.6408
682.6032
682.5926
682.5652
682.5486
682 487
682.487
682.4033
682.3811
682.301
682.2887
682.2485
682.2194
682.0966

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
7021
7022
7023
7024
7025
7026
7027
7028
7029
7030
7031
7032
7033
7034
7035
7036
7037
7038
7039
7040
7041
7042
7043
7044
7045
7046
7047
7048
7049
7050
7051
7052
7053
7054
7055
7056
7057
7058
7059
7060
7061
7062
7063
7064
7065
7066
7067
7068
7069
7070
7071
7072
7073
7074
7075
7076
7077
7078
7079
7080

TESTINGID
CD1486832
CD1380097
CD1435286
CD1403460
CD1394389
CD1380329
CD1430003
CD1393468
CD1362410
CD1416982
CD1424798
CD1374703
CD1446868
CD1467991
CD1420966
CD1443214
CD1424688
CD1443108
CD1433212
CD1402530
CD1457558
CD1434583
CD1414583
CD1400985
CD1423817
CD1386139
CD1366523
CD1423239
CD1440880
CD1460011
CD1385412
CD1435983
CD1477490
CD1398271
CD1387496
CD1446830
CD1434479
CD1380935
CD1435886
CD1383292
CD1397927
CD1465686
CD1415372
CD1388642
CD1455300
CD1430550
CD1362750
CD1419697
CD1366525
CD1376525
CD1383071
CD1443305
CD1382318
CD1410764
CD1369496
CD1370988
CD1363222
CD1411505
CD1391696
CD1406096

NAMEOFTHECANDIDATE
AMITHRAJM
SOMAPPARATHOD
MONISHADEVIS
KARTHIKRAVINDRA.DHADED
VIDHYARAMACHANDRAN
PRAJNAGKINI
ARUNR
RITHIMELISSADSILVA
PRAVEENKUMARKT
MADANYAZADMALCOM
MADAN YAZAD MALCOM
KIRANMALI
KAMPANAS
RUBAABDULRAZAK
KOMALPAREKH
DR.ADARSHA.B
CHAITRA.S
MANASA.M
K.N.MANOJKRISHNA
VEENA.V
NABHIRAM
ADITYAKUMARPV
AARYASREETN
RUMAISAAHMED
NIRANJAN
BASAVARAJSIDDANAGOUDAMETI
DR.MUHAMMEDMUNTAZEEM.G
RAVI KUMAR S
RAVIKUMARS
SMITHAM
KOPALGUPTA
MANPREETSINGH
RENURAJASEKARK
UMMESARAH
MOHAMMEDRIZWANR.NADAF
ABEERKHAN
CHAITHRAS
SAGAR K P
SAGARKP
ADITYADHARDWIVEDI
PRIYANKA
DSHRUTHI
MOHITHN
SYEDMOIZUDDIN
UZMATANVEER
SHARATHCHANDRATEJAS
SONAPRIYA.P
SIDDALINGBMINDOLLI
RITIKAJHA
SMITHAB
CHANDAN
NIVEDITAMALLIKARJUNMELLIHALLI
AMARPRAKASHARVIND
V.S.SRIKANTH
PARVEZASFIAH
SHIVA KUMAR K N
SHIVAKUMARK.N.
JETTYTEJASWARI
DILEEPG
AAMERALISHOHARWARDI
MAROOFKHAN
NIMMALAKISHOREREDDY
IRSHADAHMED
ABISHEKBS

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page118of146

DOMICILESTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Gujarat
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Chhattisgarh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
AndhraPradesh
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
TamilNadu
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
TamilNadu
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
WestBengal
Karnataka
AndhraPradesh
Karnataka
Karnataka
Rajasthan
Telangana
Karnataka
Karnataka

SCORE(OUTOF1500)
682.0577
681.9477
681.8569
681.8008
681.7938
681.783
681.7496
681.7481
681.7045
681.6482
681 6482
681.6046
681.4956
681.4287
681.394
681.3572
681.3208
681.3158
681.2683
681.2346
681.2014
681.1985
681.1918
681.1889
681.1665
681.0861
681.0531
681.0468
680.9597
680.9327
680.9313
680.8937
680.8879
680.8167
680.8039
680.7878
680 7632
680.7632
680.7044
680.6344
680.4682
680.3948
680.3878
680.3837
680.3199
680.2464
680.2223
680.186
680.1486
680.1486
680.1484
680.0439
680.0217
680.0203
679 9579
679.9579
679.9458
679.9249
679.829
679.7813
679.7551
679.5318
679.4843

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
7081
7082
7083
7084
7085
7086
7087
7088
7089
7090
7091
7092
7093
7094
7095
7096
7097
7098
7099
7100
7101
7102
7103
7104
7105
7106
7107
7108
7109
7110
7111
7112
7113
7114
7115
7116
7117
7118
7119
7120
7121
7122
7123
7124
7125
7126
7127
7128
7129
7130
7131
7132
7133
7134
7135
7136
7137
7138
7139
7140

TESTINGID
CD1485295
CD1432300
CD1380127
CD1390188
CD1413112
CD1422481
CD1390612
CD1407875
CD1451649
CD1419666
CD1419114
CD1392767
CD1435076
CD1443430
CD1455222
CD1367659
CD1486571
CD1381337
CD1413916
CD1396164
CD1437537
CD1486182
CD1427053
CD1447967
CD1384324
CD1425144
CD1443715
CD1419318
CD1424314
CD1400412
CD1406236
CD1369137
CD1437561
CD1363201
CD1400821
CD1387069
CD1433445
CD1486344
CD1369575
CD1385425
CD1484573
CD1392962
CD1439506
CD1417163
CD1363991
CD1431526
CD1486612
CD1411796
CD1368840
CD1447781
CD1457459
CD1388265
CD1470673
CD1421039
CD1393986
CD1439318
CD1414200
CD1415981
CD1418537
CD1434215

NAMEOFTHECANDIDATE
SONALPANJWANI
SUNNY
SHIJIABRAHAM
LAVANYAS
PRIYASHAGUMMANUR
ZAEEMAHA
GUNDAVARAPUVENKATESH
YELURIKOUSHIK
MEGHANAVISHNUBHATLA
RAMITHAL
RAMITHA L
VISHWANATH
SHIVARAJM
CHAITRASR
POOJAKUMARI
ANKITAASATTUR
BHAVYAR
SAMRUDDHIMUDGAL
ALLADISJYOTHISWAROOP
SONAMSINGH
HANUMANTHAFAKEERAPPAKUMMANNAVAR
SHASHANKKISHORE
NEHACHOUBEY
SHALINIKUMARI
MANAVSETHI
ADITYAPRAVINVIRAS
SUVARNA
SHRUTHI R L
SHRUTHIRL
KEERTHANAKS
ANUSHASJ
YOGANANDMV
AMANPREETKAUR
AISHWARYASKUMAR
KMROLISINGH
PRATIHASMICHAELPRABHUDAS
MOHAMMADRASHID
SWAPNA SOMRAJ
SWAPNASOMRAJ
PUJITHA.S.N
DINESHADS
GUNUPURUBHARAT
SAYANTANCHAKRAVORTY
GOVINDPSOMANI
SATISHAKUMARMADABHANVI
THIRTHASHREE.K
PRAGATHIS
KAUSHIKVELUGOORI
AKANCHHA
MOHIDRAZA
SMRITISINGH
ARUNIMAR
DEEPAMISHRA
LEKSHMIPRIYAGOVINDJ
GOWRI.R
SHUAIB AHMED MUNEER MULLA
SHUAIBAHMEDMUNEERMULLA
SHREENIDHIR
ANUSHAK
SHRUTHIP
PAVANNAGARAJMULIMANI
RISHIKAGOEL
AVINASHBHAIRE
RAJAMANIS

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page119of146

DOMICILESTATE SCORE(OUTOF1500)
Uttarakhand
679.4602
Bihar
679.4007
Kerala
679.3844
Karnataka
679.3068
Karnataka
679.2981
Kerala
679.2082
AndhraPradesh
679.1774
Telangana
679.141
Karnataka
679.135
Karnataka
679.1345
679 1345
Karnataka
679.0753
Karnataka
678.9661
Karnataka
678.9654
Jharkhand
678.9459
Karnataka
678.8326
Karnataka
678.7835
Karnataka
678.7433
Telangana
678.7428
UttarPradesh
678.7276
Karnataka
678.6083
Karnataka
678.5837
Bihar
678.549
Jharkhand
678.5466
Haryana
678.4363
Gujarat
678.3483
Karnataka
678.3107
Karnataka
678.3049
Karnataka
678.1652
Karnataka
678.1396
Karnataka
678.0047
Punjab
677.9063
Karnataka
677.9049
UttarPradesh
677.8116
HimachalPradesh
677.3968
UttarPradesh
677.3428
K
Karnataka
t k
677 2912
677.2912
Karnataka
677.2133
Karnataka
677.1887
AndhraPradesh
677.1641
WestBengal
677.1318
Karnataka
677.0706
Karnataka
677.0277
Karnataka
677.0246
Karnataka
676.9182
Karnataka
676.917
Bihar
676.8927
UttarPradesh
676.8259
Rajasthan
676.7849
Kerala
676.762
Bihar
676.5966
Kerala
676.5614
Karnataka
676.4565
Karnataka
676 4524
676.4524
Karnataka
676.2875
Telangana
676.2651
Karnataka
676.2648
Karnataka
676.2501
UttarPradesh
676.1797
Karnataka
676.1759
Karnataka
676.1257

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
7141
7142
7143
7144
7145
7146
7147
7148
7149
7150
7151
7152
7153
7154
7155
7156
7157
7158
7159
7160
7161
7162
7163
7164
7165
7166
7167
7168
7169
7170
7171
7172
7173
7174
7175
7176
7177
7178
7179
7180
7181
7182
7183
7184
7185
7186
7187
7188
7189
7190
7191
7192
7193
7194
7195
7196
7197
7198
7199
7200

TESTINGID
CD1417247
CD1384577
CD1435070
CD1417600
CD1376355
CD1429101
CD1392671
CD1420232
CD1396192
CD1470625
CD1379200
CD1412698
CD1412068
CD1481478
CD1423345
CD1414278
CD1380678
CD1427962
CD1446608
CD1440020
CD1384518
CD1415883
CD1429178
CD1433939
CD1416359
CD1372542
CD1459840
CD1436587
CD1413698
CD1394698
CD1406271
CD1427672
CD1422632
CD1429784
CD1415466
CD1431687
CD1383673
CD1391095
CD1424360
CD1445932
CD1370248
CD1428954
CD1460477
CD1450616
CD1422609
CD1467388
CD1465978
CD1381244
CD1426514
CD1432082
CD1474906
CD1402095
CD1383243
CD1481243
CD1450812
CD1383923
CD1399924
CD1451233
CD1435339
CD1395843

NAMEOFTHECANDIDATE
YASHASWIPENDYALA
MAHESHKUMARSN
RAHULM
GAYATHRI.C
NEHABADHWAR
VISHESHTACHAUHAN
FAZMINAMUSTAFA
NIRANJANM
SRIGIRITRILOKRAO
VIKASM
VIKAS M
AJAYMALLYAB
NAVEENKUMARB
JENIFAL
RAJESHGC
VINALJSHAH
GANASHREE.B
TAPASHREETHOUDAM
ARPITGUPTA
ISHITAGANDHI
MOHIT
VIDYARANI
ABINASHDHAL
NAMRATHAMV
SANDEEPBEVOOR
PARIKSHITHJ
ANAMIKAPATEL
VINAY T S
VINAYTS
MEHAKCHAWLA
NITISHKUMARPNANDINI
KALALSUBHASHCHANDRA
DILIPMCHOWDHARY
PRAVEENMK
VINEETHBN
VANDANAS
LEELARAGHAVANGR
DILIP YADAV
DILIPYADAV
NIVEDITACHAWLA
KARTHIKH
SOUMYARAMESHJABAR
SANJAYKUMAR
THANKAMPAUL
GEETHARG
KURHADESUMITSUDAM
SHAILAJA
SHREYASADHU
SUNILCV
PRABHUKS
ABIDAASHROFFFATHIMA.S
SATISHBHARTI
AVINASHR
VINAY
SOMDEEPMUKHERJEE
K SRUTI
KSRUTI
YADHUPATHYK
AAKSHIGOEL
ABDURRAHMAN
VENKATASAIHARIKALYANSRIDHARA
DR.VEENA.P
DEEPIKA.N
DEVIKARANIIB

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
TamilNadu
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page120of146

DOMICILESTATE
Telangana
g
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Delhi
UttarPradesh
Kerala
Karnataka
Telangana
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Manipur
Karnataka
Rajasthan
Delhi
Karnataka
Odisha
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Chhattisgarh
Karnataka
Punjab
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Utt P d h
UttarPradesh
Delhi
Karnataka
Karnataka
Bihar
Kerala
Karnataka
Maharashtra
Karnataka
Haryana
Karnataka
Karnataka
AndhraPradesh
Bihar
Karnataka
Haryana
WestBengal
Karnataka
Karnataka
Haryana
Karnataka
AndhraPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka

SCORE(OUTOF1500)
676.0326
676.0249
676.0203
675.9263
675.8949
675.8872
675.8537
675.7688
675.7514
675.571
675 571
675.5341
675.4917
675.4907
675.3973
675.3966
675.3928
675.3356
675.3161
675.2849
675.2587
675.1677
675.1511
675.0531
675.0273
675.0194
675.003
674.3898
674.3338
674.3051
674.2904
674.2728
674.2713
674.2093
674.2067
674.1413
674 0981
674.0981
674.0887
674.045
674.034
673.9481
673.914
673.8938
673.8269
673.8173
673.804
673.7893
673.7647
673.742
673.7336
673.7319
673.6573
673.6327
673 5678
673.5678
673.4689
673.4293
673.4225
673.4085
673.3448
673.313
673.2855

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
7201
7202
7203
7204
7205
7206
7207
7208
7209
7210
7211
7212
7213
7214
7215
7216
7217
7218
7219
7220
7221
7222
7223
7224
7225
7226
7227
7228
7229
7230
7231
7232
7233
7234
7235
7236
7237
7238
7239
7240
7241
7242
7243
7244
7245
7246
7247
7248
7249
7250
7251
7252
7253
7254
7255
7256
7257
7258
7259
7260

TESTINGID
CD1426651
CD1380361
CD1429895
CD1439881
CD1405950
CD1436454
CD1474904
CD1371013
CD1424584
CD1424023
CD1396916
CD1392303
CD1416938
CD1439095
CD1401892
CD1430521
CD1415333
CD1439263
CD1458855
CD1440457
CD1463412
CD1368063
CD1458530
CD1406935
CD1413547
CD1367955
CD1387239
CD1418767
CD1454618
CD1411568
CD1419689
CD1401941
CD1429209
CD1437740
CD1430471
CD1470538
CD1451320
CD1406744
CD1404685
CD1386025
CD1421462
CD1442939
CD1422344
CD1454723
CD1430440
CD1461994
CD1413872
CD1376247
CD1428943
CD1413418
CD1437462
CD1408825
CD1416414
CD1373987
CD1411973
CD1366935
CD1429418
CD1424461
CD1376499
CD1409409

NAMEOFTHECANDIDATE
NARESHACHARIDB
SAGARIKARAJ
MANISHHP
DRSHRUTHIR
SHALINIRAKESH
ROSHNIROBERT
IPSITAKONAR
SHAILASHRIKATTIMANI
MEHENDIKJAVALI
FAZEELAMUNEER
FAZEELA MUNEER
ROOPAKH
RASHMISHIVANAGOUDBIRADAR
ANSHULJOSHI
ASHWINIA
LAVANYAPAWAR
PABBASINDHU
NEWTONGHOSH
SHASHANKSUNILKARI
MADHUM
SANIYASUROOR
MUHAMMEDHASSAN
SUMAYYAKHANUM
SINUVARGHESE
ARILBHATIA
SNARASIMHAVIKAS
VENUS
SHILPA.B.K.
NANDAKUMARB.M
AMRUTHAHR
RAHULBANTI
ALOKMOOGALIMS
PANDAPPAGOUDAPAVANAPATIL
ANIMESHCHANDRAPATHAK
SONUGARG
MANOJKUMARG
NEHA SHARMA
NEHASHARMA
PAVITHRA.M.R
MULIMANISRUSHTIBASAVARAJ
PUNITPRADEEPMUTALIK
VSRIKANTHREDDY
MYASHASVINI
MANJUNATHS
REKHAM
SUMAN.S.RAO
SHILPAKHANAPURE
DEEPIKABD
AMTULWAFITUBA
HARIRAMASATYASANTOSH.P
TARUNG
ANNESHAMUKHERJEE
MANITHAMADAR
POURNAMIMM
MADHU R
MADHUR
DR.CHETHANK
SAJIDIBRAHIMALI
GANDHAMSATYAAVINASH
VARSHABEHERA
AYUSHIDEVENDRASINGH
PARIKSHITH
CHIMELHATSO

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page121of146

DOMICILESTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Chhattisgarh
Karnataka
WestBengal
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Rajasthan
Telangana
Karnataka
Telangana
WestBengal
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
Punjab
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Haryana
Karnataka
Bih
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Telangana
TamilNadu
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
AndhraPradesh
Karnataka
WestBengal
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Telangana
Odisha
Chhattisgarh
Karnataka
Karnataka

SCORE(OUTOF1500)
673.2495
673.1332
673.1257
673.1226
673.0816
673.0748
673.0741
673.0379
672.9867
672.9843
672 9843
672.9356
672.9051
672.8694
672.8562
672.8173
672.7866
672.7615
672.7425
672.715
672.622
672.5854
672.5219
672.5023
672.4833
672.4437
672.4299
672.4178
672.3679
672.3136
672.2706
672.1873
672.0869
672.043
672.0263
672.0261
672 0099
672.0099
671.9638
671.7975
671.7487
671.7448
671.72
671.6029
671.5367
671.5256
671.5044
671.4983
671.4819
671.4457
671.438
671.3914
671.3825
671.3791
671 3378
671.3378
671.1688
671.1388
671.135
671.0985
671.0913
671.0234
671.02

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
7261
7262
7263
7264
7265
7266
7267
7268
7269
7270
7271
7272
7273
7274
7275
7276
7277
7278
7279
7280
7281
7282
7283
7284
7285
7286
7287
7288
7289
7290
7291
7292
7293
7294
7295
7296
7297
7298
7299
7300
7301
7302
7303
7304
7305
7306
7307
7308
7309
7310
7311
7312
7313
7314
7315
7316
7317
7318
7319
7320

TESTINGID
CD1445029
CD1450388
CD1481438
CD1417384
CD1372598
CD1428059
CD1414205
CD1365489
CD1439222
CD1375525
CD1395174
CD1435192
CD1411587
CD1469247
CD1407802
CD1365496
CD1424707
CD1366455
CD1420930
CD1392261
CD1414003
CD1453627
CD1389066
CD1422677
CD1374640
CD1442012
CD1451499
CD1432808
CD1412718
CD1376871
CD1416695
CD1438422
CD1469542
CD1404160
CD1374359
CD1452101
CD1444169
CD1407293
CD1441938
CD1389219
CD1448105
CD1434288
CD1386817
CD1436928
CD1400001
CD1403007
CD1450059
CD1460030
CD1418635
CD1407948
CD1406870
CD1480831
CD1430254
CD1441007
CD1405927
CD1442456
CD1409813
CD1362552
CD1466981
CD1402519

NAMEOFTHECANDIDATE
JANHAVIG
LELLAMOUNICA
RAHUL
CHELLAABHIGNYA
AKSHATHAVKHANAPUR
KRITIKAAGRAWAL
SAMANVITHAK
NUPURKOUL
SPOORTHYHV
ASHOKA.K
ASHOKA K
ASHWINMATHEW
INDUTV
SACHINKUMAR
SHRUTHISHREEHS
JAGADISHCHANDRABOSE.V.M
VIKASKUMARSINGH
RANJITHAS
MOPARTHIBRUNDA
PSEVANTH
ANUPRIYAKUMARI
TEJASHWINI.B
VIVEKANANDKDALAWAI
YASMINNADAF
KEERTHIRAJDB
REKHABBALAKRISHNA
SHALINIV
SYEDA EMAAN ISMAIL
SYEDAEMAANISMAIL
ANILRATHOD
SRIDEVIAS
PACHAVAVENGALRAO
DIVYANRAJ
JIMJOB
SAFIYAIRAM
SATHISHAB
RAVINDERYADAV
SHRUTI SHARMA
SHRUTISHARMA
RAASHIVBHARDWAJ
PRAMOD.V.U
KMGIRISH
DR.ABHISHEKJINDAL
MIROWAISAHMED
YASHWANTHPRASADCA
SRINIVASS
HEMANTKAKARLA
RUFAIDA
PRAJWALSD
ANILKUMAR
HANUMANSAHAYASHARMA
AKHILAD
SHASHIBHUSHANKUMAR
SANGAMESHSKUMASAGI
NEHABARDHAR
AMITH KAMATH
AMITHKAMATH
SYEDABUTOOLFATIMA
SANJEEVKUMAR
BASAVARAJ
NEELAKSHKAUL
JOFYGEORGE
POORNIMAN
THAJRIFATIMACM

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page122of146

DOMICILESTATE SCORE(OUTOF1500)
Karnataka
671.0176
AndhraPradesh
671.0046
Karnataka
671.001
Telangana
670.9766
Karnataka
670.9703
Karnataka
670.9684
Karnataka
670.8834
Karnataka
670.865
Karnataka
670.8375
Karnataka
670.8247
670 8247
Karnataka
670.7636
Kerala
670.6882
Karnataka
670.6602
Karnataka
670.6274
Karnataka
670.6018
UttarPradesh
670.5535
Karnataka
670.5033
Telangana
670.4738
Karnataka
670.3943
Bihar
670.3656
Karnataka
670.3308
Karnataka
670.3076
Karnataka
670.284
Karnataka
670.2825
Karnataka
670.2748
Karnataka
670.2006
Karnataka
670.1294
Karnataka
670.1125
Karnataka
670.0907
Telangana
670.0854
Karnataka
670.0468
Kerala
669.82
Karnataka
669.8024
Karnataka
669.77
Haryana
669.6367
D lhi
Delhi
669 6309
669.6309
JammuKashmir
669.6101
Karnataka
669.6016
Karnataka
669.5405
UttarPradesh
669.4714
JammuKashmir
669.4393
Karnataka
669.3101
Karnataka
669.3026
Karnataka
669.2881
Karnataka
669.2644
Karnataka
669.2214
Karnataka
669.1919
Rajasthan
669.1912
Kerala
669.1385
Bihar
669.1354
Karnataka
669.0619
Rajasthan
669.0433
Karnataka
668 9382
668.9382
Karnataka
668.9242
Delhi
668.8397
Karnataka
668.8001
HimachalPradesh
668.787
Karnataka
668.6063
Karnataka
668.5686
Kerala
668.5551

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
7321
7322
7323
7324
7325
7326
7327
7328
7329
7330
7331
7332
7333
7334
7335
7336
7337
7338
7339
7340
7341
7342
7343
7344
7345
7346
7347
7348
7349
7350
7351
7352
7353
7354
7355
7356
7357
7358
7359
7360
7361
7362
7363
7364
7365
7366
7367
7368
7369
7370
7371
7372
7373
7374
7375
7376
7377
7378
7379
7380

TESTINGID
CD1366665
CD1425322
CD1430792
CD1384356
CD1403214
CD1383719
CD1404618
CD1370138
CD1449871
CD1439144
CD1434149
CD1402796
CD1385197
CD1394724
CD1364634
CD1437032
CD1377203
CD1429281
CD1389980
CD1376655
CD1464899
CD1433783
CD1387663
CD1413646
CD1425680
CD1461912
CD1470998
CD1398341
CD1410119
CD1418286
CD1419088
CD1434079
CD1454117
CD1417999
CD1398035
CD1463954
CD1370840
CD1380616
CD1414239
CD1453462
CD1419027
CD1413026
CD1417127
CD1424742
CD1470282
CD1370985
CD1363160
CD1436015
CD1383706
CD1449979
CD1412952
CD1390115
CD1410530
CD1424602
CD1470019
CD1408844
CD1457340
CD1387073
CD1404903
CD1437677

NAMEOFTHECANDIDATE
SANJAY.B
ARUNBR
MEENAKSHI
AJITESHKUMAR
SHAHNAWAZMAKANDAR
SHEIKMAINUDDIN.J
MOHAMMEDMUZAFFARHUSSAIN
DRBASAVARAJBALAPPAHUDDAR
SUNANDANMOHANTY
ASHWANYMOHAN
ASHWANY MOHAN
RAHULKUMARSRIVASTAVA
KAVYAJVAIPANA
RAJIVBYAHATTIR
ARUNDHATISAHA
DHIVYAV
ARPITHAC
ANILBILAGI
SALMANAAZNEEN
ANILJ
SUSHILKUMARMT
ABHIMANYUVATSA
SWETHALAKSHMIM
ABHISHEKYMADINKAR
TUSHARK
SHIALAKOLLI
ASHOKAMG
HARISHA N
HARISHAN
KHUTEJATULKUBRA
NITESHKUMARJAIN
SYEDASHAHVERSULTANA
PRANEETHA.G.S
MRIDULTANTIA
UZMANAUSHEEN
MAHANTESHKUMBAR
EKTHA.M.SHETTY
NITHIN KUMAR H K
NITHINKUMARHK
KABBARAGIPRAKASHSATTYAPPA
APOORVAHANGARGA
ROUHIKAUSER
KOMALCHAUHAN
KARANAMANUSHNA
ANUPGANESHGOUDAPATIL
SHAHTAHASARMAST
SACHINPPUJARI
PRATIBHA
GOYALBALAKRISHANA
PREETAMRAJCHANDRAN
VAIBHAVTIWARI
ATEJASWI
INDHUMATHIVB
TEJASWINIJ.S
PAVANREDDY
MANOHAR R
MANOHARR
AKSHARDUGGANI
SREELAKSHMISHARMA
ROHITHC.S
AKSHITHAK
VEERESHN
SAISHANKARPB
SUJITHKUMARS

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page123of146

DOMICILESTATE
Karnataka
Karnataka
Haryana
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Odisha
Kerala
Bihar
Karnataka
Karnataka
WestBengal
TamilNadu
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
WestBengal
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Punjab
Karnataka
Karnataka
Telangana
Karnataka
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
Chhattisgarh
Telangana
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
Kerala

SCORE(OUTOF1500)
668.5461
668.4772
668.3784
668.3417
668.341
668.1844
668.0077
668.0048
667.9526
667.9145
667 9145
667.8908
667.8881
667.8589
667.8366
667.8016
667.7006
667.6967
667.6535
667.4318
667.4231
667.3668
667.3656
667.2977
667.2498
667.1807
667.1614
667.1466
667.1212
667.0826
666.9532
666.9327
666.8754
666.8075
666.7698
666.7197
666 6397
666.6397
666.6228
666.5945
666.5839
666.5691
666.5665
666.507
666.457
666.456
666.4287
666.3525
666.3332
666.3276
666.3158
666.2897
666.2827
666.2578
666 1973
666.1973
666.0701
666.015
665.9094
665.8313
665.7846
665.7776
665.6615

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
7381
7382
7383
7384
7385
7386
7387
7388
7389
7390
7391
7392
7393
7394
7395
7396
7397
7398
7399
7400
7401
7402
7403
7404
7405
7406
7407
7408
7409
7410
7411
7412
7413
7414
7415
7416
7417
7418
7419
7420
7421
7422
7423
7424
7425
7426
7427
7428
7429
7430
7431
7432
7433
7434
7435
7436
7437
7438
7439
7440

TESTINGID
CD1416579
CD1411707
CD1428978
CD1456618
CD1471684
CD1486482
CD1417217
CD1484322
CD1416671
CD1408782
CD1390679
CD1384253
CD1438845
CD1444686
CD1364377
CD1413690
CD1403604
CD1370300
CD1387172
CD1423752
CD1372372
CD1402970
CD1437949
CD1392179
CD1439922
CD1469667
CD1458852
CD1395888
CD1429739
CD1391799
CD1442270
CD1451126
CD1419237
CD1478521
CD1431569
CD1428522
CD1430298
CD1388416
CD1379778
CD1367177
CD1411548
CD1486435
CD1389395
CD1419616
CD1413210
CD1389498
CD1403492
CD1387853
CD1424133
CD1434182
CD1453699
CD1435277
CD1389986
CD1381024
CD1435155
CD1465694
CD1486988
CD1476352
CD1452756
CD1388685

NAMEOFTHECANDIDATE
PRAVEENN
SHRUTHISANTHOSHKUMARRAO
MALAVIKASATHEESH
NAGABHUSHAN.B
V.KIRAN
MONISHADEEPIKAR
SWASTIKASHARMA
KIRANMURALIDHARHARIDAS
CHIRRAREDDYGARIMEGHANA
VAISHNAVI.B.V
VAISHNAVI B V
RAJASHEKARDHARMAYAT
NEERAJSANGAMNATHSHETTAR
NEELAKSHIKOUL
SELVAKUMARS
AZINKYAJOSHI
SURABHIPM
JASNEETSINGH
MAHESHDEVADAS
DANYADRAYKAR
RAJEEVPATIL
AMNESHYADAV
DINESHRP
VAISHNAVIC
VYSHAKGB
MEGHANAMISHRA
NAYANANAGESH
SYEDA NAZIMA
SYEDANAZIMA
DIWAKARSHARMA
MANGALAG.NAIKAR
SHIVAKUMARINDI
DIVYA.P
AJITHPARTHA
NAVEENKUMARN
PALLAVIKB
YASHASWINIG
DIVYA V S
DIVYAVS
SAHANASHREEG
ARJUNSINGH
KARTHIKLR
SHAMBHAVIJAIMAN
VYSHAKBM
PRAVEENVRAJ
PRASHANTHHK
NIKETHANG
SREEVENIKN
SHARONANNSAM
SAJJALB
DHEERAJKUMARCHOUBEY
LINGARAJKUNDARGI
KESHVENDRAVERMA
AARSHISRIVASTAVA
NAZREENMBILAGI
PRATHIBA R
PRATHIBAR
ANKITACHAUDHARY
JADHAVASHWINIPANDURANG
GANAPATI
NEHAGARG
CHETANBHARAJ
SAHEJPREETCHHABRA
REKULAPALLIMANIDEEP

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page124of146

DOMICILESTATE
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
Telangana
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
MadhyaPradesh
Karnataka
Delhi
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Haryana
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Chhattisgarh
Karnataka
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Punjab
Karnataka
Delhi
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
Bihar
Karnataka
Bihar
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Maharashtra
Haryana
MadhyaPradesh
Telangana

SCORE(OUTOF1500)
665.5496
665.4079
665.3078
665.2659
665.2575
665.1852
665.16
665.131
665.131
665.1003
665 1003
665.0768
665.0357
664.9946
664.9508
664.9419
664.93
664.8231
664.7668
664.7317
664.6033
664.5213
664.4403
664.4345
664.4243
664.3457
664.3273
664.2567
664.2444
664.1875
664.1856
664.181
664.1725
664.1133
664.0741
664.0663
664 0579
664.0579
664.0255
663.9764
663.928
663.9251
663.8259
663.8061
663.7388
663.6793
663.6588
663.629
663.599
663.5518
663.5487
663.5165
663.5136
663.51
663 5066
663.5066
663.3851
663.3801
663.3752
663.2064
662.9942
662.9044
662.8771

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
7441
7442
7443
7444
7445
7446
7447
7448
7449
7450
7451
7452
7453
7454
7455
7456
7457
7458
7459
7460
7461
7462
7463
7464
7465
7466
7467
7468
7469
7470
7471
7472
7473
7474
7475
7476
7477
7478
7479
7480
7481
7482
7483
7484
7485
7486
7487
7488
7489
7490
7491
7492
7493
7494
7495
7496
7497
7498
7499
7500

TESTINGID
CD1486923
CD1384160
CD1425656
CD1412606
CD1410325
CD1401067
CD1408906
CD1431452
CD1376917
CD1442025
CD1390381
CD1455390
CD1390722
CD1403063
CD1431649
CD1445731
CD1452420
CD1406245
CD1370780
CD1479704
CD1388266
CD1442920
CD1431283
CD1368288
CD1405205
CD1420284
CD1401309
CD1410603
CD1373778
CD1415887
CD1389862
CD1409030
CD1415866
CD1423172
CD1439546
CD1427687
CD1449303
CD1458760
CD1392913
CD1431588
CD1405684
CD1364988
CD1387843
CD1465427
CD1377686
CD1429908
CD1378643
CD1420287
CD1396241
CD1411490
CD1400212
CD1435786
CD1479796
CD1418000
CD1394187
CD1403836
CD1447335
CD1457381
CD1424011
CD1412836

NAMEOFTHECANDIDATE
RAJIVS
PRAKASH
AJEETKUMAR
SHREESHAILANJUTAGI
KAVITHALB
KURUPATIARUNA
AKHILESHSHETTYH
DEVANSURENDRANPEROOR
MANASAN
SIRALHEGDE
SIRAL HEGDE
NIVEDITHA.B
SANKETSLAXMESHWAR
T.PURUSHOTHAMACHARYULU
ANUSHASJOSHI
MANISHKUMAR
GAJENDRA
SUNILGOVIND
KANCHANSHRIVASTAV
SIDDHARTHMEHTA
CHANDRAPRAKASH
SRIHARSHAB
RAKESHMOHANBHASIN
ANJALIGIRISHPALEKAR
MANJUNATHAR
DEEPAKNAGAR
POOJARATHOD
S SANDHYA
SSANDHYA
.RENUKA.MAHALINGAPPA.DOLLIN
RAVICHANDNA
KAVITHAFAKIRAPPASHIVANAIKAR
LAVANYAKU
SAURAVDAS
VITHALGUNDAPPA
MOUNESHWARKOPPAD
PRASHANT.H.V
SUSMEET MISHRA
SUSMEETMISHRA
ANUPKUMARDUBEY
NALINAPA
SONIKA.R
NANDININ
NALLASRUJITH
DEEPAKC
ESHAROY
RADHIKAK
NAZIANIKHATALI
MADHURAPANTULAANILKUMAR
DEEPAGS
RAGHIBHASAN
YESHODADH
TARAKIRAN.A
MIDHUNARCHANDRAN
MOHAMMEDARSHADAYYUB
SATHISH R
SATHISHR
PRIYANKAYN
NAGADURGAPRASANNAREDDYN
PRERNAPANDEY
PTEJASWI
DRPKHARISH
PRASHANTH.M
VIDHYAC

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page125of146

DOMICILESTATE
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
AndhraPradesh
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Telangana
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
MadhyaPradesh
MadhyaPradesh
Jharkhand
Karnataka
Chandigarh
Chhattisgarh
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
Karnataka
Karnataka
AndhraPradesh
Karnataka
Karnataka
Assam
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Odi h
Odisha
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Telangana
Karnataka
Karnataka
Karnataka
WestBengal
Telangana
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Jharkhand
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

SCORE(OUTOF1500)
662.8493
662.8338
662.8089
662.7416
662.6794
662.5976
662.5676
662.5403
662.534
662.4203
662 4203
662.389
662.353
662.3498
662.2823
662.2688
662.2615
662.2163
662.203
662.1076
662.0428
662.0101
661.8961
661.8647
661.8518
661.8419
661.832
661.7456
661.7054
661.6149
661.5079
661.4799
661.4111
661.3949
661.3702
661.3608
661 2816
661.2816
661.2151
661.051
661.027
661.0256
660.9914
660.9776
660.9169
660.8697
660.798
660.7099
660.6562
660.6274
660.5168
660.4751
660.4739
660.3396
660 2805
660.2805
660.2156
660.19
660.0868
660.065
660.0447
659.9912
659.9815

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
7501
7502
7503
7504
7505
7506
7507
7508
7509
7510
7511
7512
7513
7514
7515
7516
7517
7518
7519
7520
7521
7522
7523
7524
7525
7526
7527
7528
7529
7530
7531
7532
7533
7534
7535
7536
7537
7538
7539
7540
7541
7542
7543
7544
7545
7546
7547
7548
7549
7550
7551
7552
7553
7554
7555
7556
7557
7558
7559
7560

TESTINGID
CD1384435
CD1376239
CD1394265
CD1459975
CD1380202
CD1448468
CD1418607
CD1362345
CD1415100
CD1438241
CD1373874
CD1373303
CD1389959
CD1364091
CD1374472
CD1406575
CD1400064
CD1467929
CD1421974
CD1389467
CD1392888
CD1417047
CD1415274
CD1464799
CD1371044
CD1420145
CD1437183
CD1435642
CD1417472
CD1385856
CD1430527
CD1431155
CD1438881
CD1435999
CD1372475
CD1459568
CD1437282
CD1436557
CD1485002
CD1448956
CD1423998
CD1455232
CD1402777
CD1408746
CD1437426
CD1469180
CD1450609
CD1422026
CD1480338
CD1478173
CD1395735
CD1430560
CD1425567
CD1435867
CD1418761
CD1432653
CD1453013
CD1484848
CD1439607
CD1401165

NAMEOFTHECANDIDATE
SHWETAGHATAPANADI
PRIYANKAD
GREESHMAKG
SEEMADHANG
AMRITATHOMAS
DEEPIKA
NEETHAV
VINUTHKMURTHY
APURVAPRASANNAM
RAMESHWARIMALSHETTY
RAMESHWARI MALSHETTY
PRIYANKAP
THOTACHIRANJEEVI
PRIYANJALI
RISHABHPUGALIA
PRAKASHINIMRUTHYUNJAYAVIJAYA
MAHENDRASAINI
NAGAYYA.S
DR.PRABHPREETSINGH
ASHWINI.G
MUAHAMMEDSALIKK
ANUPAMARAI
SACHINAURADE
NAVYATEJAK
DASARISREEVARDHINI
DODDAPANENIDEEPTHI
PRIYANKAMAHENDRAKAR
SHIKHAR KUMAR
SHIKHARKUMAR
SANDESHAJANALLI
AKSHATAPDESHPANDE
NYDILESV
ANJANAML
SIVASUBRAMANIAMKARUNAKARAN
SOMASHEKHARSHIVAPPASOGI
ANUSHAARUNBANDIKATTE
MANOJHD
RAJESH KUMAR BAJIYA
RAJESHKUMARBAJIYA
NEHAKUMARI
PRASHANTKUMARTIWARI
RAMESHCN
RESHMAFATHIMA
BRSHANTHALA
LEKHALAXMIPRADHAN
IMRANAAKHTARCHOUDHURY
SMRUTHIK
SHIVANNA
VAISHNAVIRGOWDA
PRIYANKAAT
ANITA.S.PAMPANNAVAR
SYEDAFARZEENFATHIMA
SHARATHKH
RAHULCHALEKAR
UTSAVCSHETTY
PAVANKUMAR K N
PAVANKUMARKN
DISHASHETTY
PATILPURNIMAJAIPRAKASH
ANIRUDHSHREEDHAR
SHANTIPRIYAP
SYEDSALEEM
ATEETPBABLI
ABHISHEKKUMAR

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page126of146

DOMICILESTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
AndhraPradesh
Jharkhand
Odisha
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
Punjab
Karnataka
Kerala
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Telangana
AndhraPradesh
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
TamilNadu
Karnataka
Karnataka
Karnataka
R j th
Rajasthan
Jharkhand
Bihar
Karnataka
Telangana
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar

SCORE(OUTOF1500)
659.966
659.8796
659.713
659.7014
659.6728
659.6472
659.6155
659.5518
659.5339
659.5075
659 5075
659.2237
659.1876
659.1208
659.1208
659.0639
659.0615
659.0244
659.0046
658.9871
658.961
658.9385
658.9043
658.8721
658.8271
658.8244
658.8126
658.7641
658.7423
658.7295
658.6552
658.6445
658.6409
658.6077
658.5239
658.5162
658 4992
658.4992
658.4973
658.4629
658.3878
658.3357
658.2614
658.2333
658.1636
658.0967
658.0894
658.0829
658.0531
658.05
658.0425
657.9233
657.8591
657.6666
657 6114
657.6114
657.5389
657.4413
657.404
657.3805
657.3771
657.319
657.2369

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
7561
7562
7563
7564
7565
7566
7567
7568
7569
7570
7571
7572
7573
7574
7575
7576
7577
7578
7579
7580
7581
7582
7583
7584
7585
7586
7587
7588
7589
7590
7591
7592
7593
7594
7595
7596
7597
7598
7599
7600
7601
7602
7603
7604
7605
7606
7607
7608
7609
7610
7611
7612
7613
7614
7615
7616
7617
7618
7619
7620

TESTINGID
CD1378785
CD1380794
CD1462433
CD1448880
CD1425547
CD1422055
CD1403412
CD1405316
CD1389121
CD1388886
CD1446382
CD1375618
CD1481818
CD1435872
CD1381751
CD1412300
CD1438337
CD1457277
CD1435383
CD1420548
CD1411107
CD1464705
CD1401430
CD1465581
CD1447344
CD1471143
CD1457796
CD1411372
CD1472471
CD1447421
CD1424727
CD1422281
CD1372573
CD1429695
CD1425813
CD1380805
CD1421578
CD1435354
CD1422295
CD1394932
CD1427734
CD1379584
CD1433197
CD1445348
CD1381108
CD1429910
CD1369197
CD1378770
CD1425785
CD1460132
CD1413573
CD1439069
CD1420610
CD1462309
CD1428792
CD1409789
CD1453717
CD1416623
CD1456635
CD1467658

NAMEOFTHECANDIDATE
NALINVILOCHAN
SAVITRIKOPPAL
MALLAMMA
SAVINA.G
PRABHASIDDARAJU
DIVYAROSECYRIAC
GURRALAPRIYANKA
NARAYANANAIK
ASHOBARANI
DEEPTHIRAO
DEEPTHI RAO
KURAVISHWAS
RAJESHPAIBANNANJE
BONEYPAUL
UTSAVDEEP
PRASHANTKUMARNIRNAKAR
RAYEESAP.V
DHANANJAYAKS
DR.VARADRAJGNAYAK
SKBHARAT
JAGANNATHDESAI
AKHILM
AMEENAHNOORAHMED
SNEHASP
PRUTHVID
SURESHC
ELIZABETHANTONY
RAVI KUMAR KESHRI
RAVIKUMARKESHRI
SONALRAJ
SONIARAINA
ANNUPHOGAT
LAXMIDEVIMPATIL
PINKY
PUNYASHREEM
AVINASHR
SHRUTIPRAKASHSAWANT
DELVIN POULOSE
DELVINPOULOSE
VIDYASHREEBS
RIZWANDESAI
SHOWREDDYEDARA
SHRUTHIMK
SABHISHEK
TUMMANIKHILA
SURYAPRABHA
BSOWMYA
SUMANTHKN
PRIYAM
PRAVALLIKAK
DEVESHCHANDRADUBEY
GOUTHAMRAJ.H
LAKSHMIPADMAANUSHAMEDA
VINAYCDURGAD
SAUBHAGYAM
DEEPANSHU CHWALA
DEEPANSHUCHWALA
KUMARVAIBHAV
VINUTHA.N
SAHANA.M.P
RESHMAAHAMMADUNNY
ASHWINICHANNAPPAKUCHANUR
RASHMIK
G.N.SUMUKHA

MBBSSTATE DOMICILESTATE SCORE(OUTOF1500)


Karnataka
Bihar
657.2289
Karnataka
Karnataka
657.1926
Karnataka
Karnataka
657.1286
Karnataka
Karnataka
657.0451
Karnataka
Karnataka
657.0225
Karnataka
Kerala
656.9583
Karnataka
AndhraPradesh
656.8857
Karnataka
Karnataka
656.8488
OtherforForeigKarnataka
656.7868
Karnataka
Karnataka
656.7781
656 7781
Karnataka
Telangana
656.7561
Karnataka
Karnataka
656.7452
Karnataka
Karnataka
656.7316
Karnataka
UttarPradesh
656.719
Karnataka
Karnataka
656.6747
Karnataka
Kerala
656.6456
Karnataka
Karnataka
656.6185
Karnataka
Karnataka
656.617
Karnataka
Karnataka
656.6105
Karnataka
Karnataka
656.57
Karnataka
Karnataka
656.562
Karnataka
Kerala
656.533
Karnataka
Karnataka
656.5237
Karnataka
Karnataka
656.4632
Karnataka
Karnataka
656.4075
Karnataka
Karnataka
656.3837
Karnataka
Bihar
656.3316
Karnataka
Jharkhand
656.2677
Karnataka
Karnataka
656.2301
Karnataka
Haryana
656.2284
Karnataka
Karnataka
656.218
Karnataka
Haryana
656.2139
Karnataka
Karnataka
656.1608
Karnataka
Karnataka
655.8849
Karnataka
Karnataka
655.7965
K
Karnataka
t k
K l
Kerala
655 7436
655.7436
Karnataka
Karnataka
655.6874
Karnataka
Karnataka
655.6353
Karnataka
Karnataka
655.5442
Karnataka
Karnataka
655.3889
Karnataka
AndhraPradesh
655.3189
Karnataka
Telangana
655.2847
Karnataka
AndhraPradesh
655.2797
Karnataka
ArunachalPradesh
655.2736
Karnataka
Karnataka
655.2578
Karnataka
Bihar
655.1629
Karnataka
Telangana
655.1498
Karnataka
UttarPradesh
655.1435
Karnataka
Karnataka
655.0802
Karnataka
AndhraPradesh
654.9215
Karnataka
Karnataka
654.8806
Karnataka
Karnataka
654.8728
Karnataka
Karnataka
654 7887
654.7887
Karnataka
Bihar
654.7376
Karnataka
Karnataka
654.6964
Karnataka
Karnataka
654.679
Karnataka
Kerala
654.6426
Karnataka
Karnataka
654.6322
Karnataka
Karnataka
654.6247
Karnataka
Karnataka
654.6196

Page127of146

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
7621
7622
7623
7624
7625
7626
7627
7628
7629
7630
7631
7632
7633
7634
7635
7636
7637
7638
7639
7640
7641
7642
7643
7644
7645
7646
7647
7648
7649
7650
7651
7652
7653
7654
7655
7656
7657
7658
7659
7660
7661
7662
7663
7664
7665
7666
7667
7668
7669
7670
7671
7672
7673
7674
7675
7676
7677
7678
7679
7680

TESTINGID
CD1393618
CD1374418
CD1430684
CD1431722
CD1399699
CD1426244
CD1441949
CD1377013
CD1455269
CD1445393
CD1414070
CD1417745
CD1442721
CD1383579
CD1422089
CD1421078
CD1474650
CD1426471
CD1415846
CD1430305
CD1415798
CD1413102
CD1419292
CD1381798
CD1378382
CD1457143
CD1364080
CD1442422
CD1463018
CD1398357
CD1402274
CD1486168
CD1436331
CD1374465
CD1379313
CD1453203
CD1435907
CD1388698
CD1427866
CD1405632
CD1443059
CD1443733
CD1438822
CD1442116
CD1434253
CD1365090
CD1447382
CD1390688
CD1450765
CD1457064
CD1412299
CD1372013
CD1386154
CD1410126
CD1381275
CD1423771
CD1393985
CD1425847
CD1421961
CD1440479

NAMEOFTHECANDIDATE
AMRUT
UMAIRMURTUZA
SHETTYVIVEKRAGHURAM
TRUPTI.V.RATHOD
NOORFATHIMA.S.ZOHRA
SYEDAZEBAFATIMA
YASHWANTHMH
DSOUZASAMANTHA
SRIKANTH.M
JITENDRAKUMARYADAV
JITENDRA KUMAR YADAV
ROHINIDK
RIDHIMAPANDEY
SHIREESHADHIKARIS
JOJANRAJU
SUSHMADM
SAUDHAMINIBHAT
ASHWINID
APURVASOMALINGNAVALGUND
SHISHIRAKUMARAGOUDAR
SUNNYKUMAR
SACHINS
DEEPAK.G
SHEENAMATHEW
PREETHAMKSGOWDA
SAMSKRUTHIN
DEVIKASINHA
HARSHITHA C
HARSHITHAC
SHAHBHIKHAMCHANDRASURESHCHANDRA
SUHELJADHAV
ANUPAMADHAVALESHWAR
TIMOTHYCHERIANJAMES
SOUBHAGYAKHARE
YOGESHBN
SMITHAPRIYA.N
ARPITHAMALIPATIL
RABIUL HAQUE
RABIULHAQUE
NISHATPARVEEN
AAMIRMATIN
PREMALATHAS
NADIARAFIULLAH
SHIKHAUPPAL
NAVITAKUMARI
VITHALSADASHIVKUMBAR
REKHATP
TEJASWINIK
SUNILKUMARK
BHARGAVIKALBURGINAGABHUSHAN
VINDHYAPRASAD
AMITKUMAR
NISHANTHR
NAYANANG
VANSHIKASHARMA
SHEZA ABOOTTY
SHEZAABOOTTY
SHAHINAKTARYHUGAR
CHANDRASHEKHARAIAHMC
DRDIVYARUPASHREEE
K.JANAKI
RAMNIWAS
PANKAJAAT
PARASHURAMYANAGANNAVAR

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page128of146

DOMICILESTATE
Karnataka
Karnataka
Maharashtra
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
Rajasthan
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Gujarat
Karnataka
Karnataka
Kerala
MadhyaPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
W tB
WestBengal
l
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Bihar
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
Karnataka
Punjab
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
Karnataka

SCORE(OUTOF1500)
654.5978
654.4958
654.4834
654.4633
654.3237
654.1623
654.1281
654.0506
654.0465
654.0372
654 0372
654.0082
653.8991
653.8019
653.7857
653.777
653.5683
653.5642
653.5574
653.5026
653.4105
653.3838
653.3581
653.2719
653.2144
653.178
653.1431
653.1414
653.0312
652.9921
652.9902
652.9824
652.956
652.9427
652.8562
652.8229
652 7863
652.7863
652.6833
652.6702
652.6698
652.5047
652.47
652.2589
652.2007
652.1396
652.11
652.0463
652.0012
651.9716
651.9015
651.8729
651.8191
651.798
651 7452
651.7452
651.7318
651.7158
651.6882
651.6642
651.6302
651.6203
651.6048

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
7681
7682
7683
7684
7685
7686
7687
7688
7689
7690
7691
7692
7693
7694
7695
7696
7697
7698
7699
7700
7701
7702
7703
7704
7705
7706
7707
7708
7709
7710
7711
7712
7713
7714
7715
7716
7717
7718
7719
7720
7721
7722
7723
7724
7725
7726
7727
7728
7729
7730
7731
7732
7733
7734
7735
7736
7737
7738
7739
7740

TESTINGID
CD1402692
CD1425111
CD1417089
CD1391205
CD1385733
CD1439627
CD1401244
CD1406037
CD1426092
CD1381479
CD1432519
CD1431548
CD1381764
CD1470778
CD1413187
CD1445433
CD1369256
CD1363762
CD1419001
CD1411811
CD1435608
CD1467428
CD1456490
CD1447414
CD1421485
CD1422383
CD1418159
CD1380639
CD1426724
CD1420873
CD1448825
CD1364646
CD1365832
CD1421008
CD1428019
CD1419994
CD1461209
CD1455282
CD1389484
CD1413356
CD1471405
CD1421710
CD1479335
CD1382733
CD1456463
CD1440931
CD1450172
CD1364184
CD1425347
CD1441144
CD1475121
CD1419644
CD1440997
CD1434909
CD1425343
CD1407117
CD1425802
CD1433437
CD1373049
CD1446590

NAMEOFTHECANDIDATE
BRAMHANANDABHANGARGI
MAMTASINHA
ABHISHEKKRISHNA
SUNILCHITRAGAR
KAVITASHARMA
SPOORTISANJEEVMORAPPANAVAR
LAVANYAT
TANVIBHARADWAJ
MANISHKUMARVERMA
SIDDHARTHASHANKARMOHANTY
SIDDHARTHA SHANKAR MOHANTY
SAMREENYUSUF
MUKTHAMBIKA.B
DR.AKSHATHAD
THIPPESWAMY
PUNYAJ
BHAKTHAVATSALA.K.T.
KARTHIKAG
RAJATHRAKSHITR
TENZINCHONYI
SOUMYAMULIMANI
KOMALMALGATTE
M.CHRISTY
MDEHTASHAMUDDIN
MOHAMMEDMUSHEERAHMED
PUNITHS
HARISHKUMARS
UZMA RANI
UZMARANI
NITTESNIGDHARAI
KEERTISSULAKOD
PRABHAKARMULASAVALAGI
HARISHNB
NOOTHANM
RAKESHRAUSHAN
SEEMASANKESHWARI
VASANTHHR
ANUSHREE M
ANUSHREEM
DEBOJYOTISINHA
SATHYASHREEHS
VENKATESH.K.M
CHANNAVEERAKARSE
APARNASAJJAN
BARNAMOYBHATTACHARYA
KAVYAR
KIRANSUBHASH
SAHITHISUDHAMAHESWARITADI
TEJASHWINISM
KHATHIJADILSHADM.P
APOORVAP
SURAJGIRISH
BINDURV
RAKESHD
VENUGOPALKH
MRIDULA
BANDURIAPLYNGDOH
ALPANAMISHRA
AVINASHB.S
DRSANDEEPSHIVRAN
LEKSHMILEKHA
HAREESHT.K.
SHWETASINGH

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
Karnataka
TamilNadu
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page129of146

DOMICILESTATE
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
Haryana
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Rajasthan
Odisha
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Maharashtra
Karnataka
K
Karnataka
t k
WestBengal
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
WestBengal
Karnataka
Kerala
Telangana
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
AndhraPradesh
Karnataka
Jharkhand
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Rajasthan
Kerala
Karnataka
Bihar

SCORE(OUTOF1500)
651.5885
651.4642
651.2933
651.2312
651.0578
651.0423
651.0067
650.9936
650.9121
650.8854
650 8854
650.8389
650.8377
650.8226
650.8062
650.7441
650.6658
650.6464
650.6432
650.601
650.5743
650.5729
650.553
650.5462
650.5004
650.4798
650.4529
650.4206
650.3993
650.3522
650.3462
650.3045
650.2727
650.2191
650.1139
650.0438
649 9921
649.9921
649.8721
649.8224
649.7746
649.7623
649.6039
649.5918
649.5372
649.3764
649.2879
649.2239
649.1965
649.195
649.155
649.1291
649.1029
649.0165
648 9976
648.9976
648.9865
648.9578
648.8882
648.8657
648.7956
648.6542
648.6491

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
7741
7742
7743
7744
7745
7746
7747
7748
7749
7750
7751
7752
7753
7754
7755
7756
7757
7758
7759
7760
7761
7762
7763
7764
7765
7766
7767
7768
7769
7770
7771
7772
7773
7774
7775
7776
7777
7778
7779
7780
7781
7782
7783
7784
7785
7786
7787
7788
7789
7790
7791
7792
7793
7794
7795
7796
7797
7798
7799
7800

TESTINGID
CD1400171
CD1420739
CD1450039
CD1481632
CD1411965
CD1425531
CD1415956
CD1440972
CD1396649
CD1467455
CD1381561
CD1481983
CD1372800
CD1365614
CD1477488
CD1411015
CD1371749
CD1459112
CD1479172
CD1412238
CD1416334
CD1480570
CD1412572
CD1383692
CD1436881
CD1387978
CD1429317
CD1431892
CD1408335
CD1382060
CD1408828
CD1456719
CD1411223
CD1461050
CD1382927
CD1363071
CD1447170
CD1382914
CD1432296
CD1442802
CD1430034
CD1415603
CD1385776
CD1423980
CD1485629
CD1426180
CD1478576
CD1439871
CD1466508
CD1486626
CD1362935
CD1411794
CD1378590
CD1366473
CD1408770
CD1414246
CD1403711
CD1397363
CD1433962
CD1442377

NAMEOFTHECANDIDATE
SHASHANKJOSHI
KOTIANSNEHAPRATAP
AMANKUMAR
NIKHITAN
VINAYH
SANDHYAM
TEHMINAASIF
HARSHITHAN
INDRAJEETMAHADEVMALAMALASI
SUJATHA.B.T
SUJATHA B T
DEVARAJ.BELAVAGI
VCHANDANA
NAVYAPS
KEERTHANA.M.S.
MEGHABHAT
PEREIRAPATRICIAMALINI
SHETTYGAURAVKISHORE
RIZWANAAFREEN
PAVANKUMARC
RAVIKIRANPATIL
SARWATHFATIMA
ACHSAHSARAJONES
PRIYANKANEGI
ASHARANITIRAKI
HARINIV.R
NIKINCSHETTY
SNEHA A MOTWANI
SNEHAAMOTWANI
AKSHATHASOMAYA
SUPARNAK
NIRMALA
SANDEEPMK
NIKHITAVN
SHAAMAGHUNGROO
VANDANAANTUKAMBLE
ATHIRAKP
HENRY ZACHARIAH KURIAN
HENRYZACHARIAHKURIAN
PUJITHAD
ZEESHANALIPATEL
SUNAINAKAUL
SHACHIBHANUDA
MANJUNATHSHIREMANI
PRABHUP
ROBERTPATRICKSELVAM
SNEHALATHA.S
NIKHILARAJPJ
SUPRIYARAGHUNNATH
CHARANARAJTK
YASHODHAHV
RUPINDERSINGH
JANUPALLIKIRANPOORNIMA
GUNDUBOINASRIINDUVINAYA
DURGESHSINGH
CHETHAN KUMAR N
CHETHANKUMARN
DRTHASNEEMANK
ANKUSHKARCHARUSHEELAYALLAPPA
YASHASWINIL
MAAZAHMED
ABHISHEKKUNDU
VIVEKSHARMA
TANVIDAS

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page130of146

DOMICILESTATE
Karnataka
Maharashtra
Jharkhand
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
JammuKashmir
Goa
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
Uttarakhand
Karnataka
TamilNadu
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
K l
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Punjab
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
WestBengal
Haryana
Odisha

SCORE(OUTOF1500)
648.6282
648.5635
648.5487
648.5455
648.4873
648.4657
648.4468
648.4119
648.3903
648.2991
648 2991
648.189
648.1162
648.0905
648.0561
647.9714
647.9479
647.9443
647.9207
647.7134
647.6076
647.5841
647.5829
647.5419
647.4468
647.4405
647.4346
647.2467
647.1792
647.0766
646.9539
646.8993
646.8743
646.8573
646.7438
646.6201
646 5502
646.5502
646.4878
646.4658
646.3418
646.2705
646.2043
646.195
646.0732
646.0308
645.9095
645.6506
645.6135
645.506
645.3607
645.1707
645.0758
645.0586
645 0416
645.0416
645.0026
644.8839
644.8449
644.8211
644.8075
644.7328
644.6932

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
7801
7802
7803
7804
7805
7806
7807
7808
7809
7810
7811
7812
7813
7814
7815
7816
7817
7818
7819
7820
7821
7822
7823
7824
7825
7826
7827
7828
7829
7830
7831
7832
7833
7834
7835
7836
7837
7838
7839
7840
7841
7842
7843
7844
7845
7846
7847
7848
7849
7850
7851
7852
7853
7854
7855
7856
7857
7858
7859
7860

TESTINGID
CD1452115
CD1382486
CD1429041
CD1417775
CD1435161
CD1419744
CD1403781
CD1437248
CD1409189
CD1485890
CD1456721
CD1410818
CD1375499
CD1401082
CD1451068
CD1442756
CD1461570
CD1414270
CD1479294
CD1441244
CD1446581
CD1363996
CD1442881
CD1428899
CD1467069
CD1458101
CD1485740
CD1447643
CD1441013
CD1420476
CD1436870
CD1412119
CD1384431
CD1424340
CD1463718
CD1411658
CD1420707
CD1362281
CD1435491
CD1408717
CD1434678
CD1418143
CD1391122
CD1426540
CD1406416
CD1443571
CD1431278
CD1432873
CD1405261
CD1416688
CD1426495
CD1471969
CD1445467
CD1397126
CD1407118
CD1387374
CD1425179
CD1417174
CD1403467
CD1413059

NAMEOFTHECANDIDATE
NITYAK.S
VINAYBR
CHAITRAPATIL
CHAITHRAP
CHETANKUMARHR
DR.WANDKHAR
GOWTHAMHC
DASAGRIVARAOM
PRASHANT
PAVITRADEVI
PAVITRA DEVI
CHUDASAMAANKITAJUGALDAS
AKSHATHANS
SUJITHBABUKALLAN
VENKATESHRAJENDRANAIK
NEERAJS
SATVIKJAGADEESHDESAI
MEENAKSHIKATYAL
SIDDUBN
ASHISHKUMARSHARMA
SACHINPRABHU
MRIDULKUMARTIWARI
ANKURCHAUDHARY
LAVANYA
GKARTHIK
SHAMAANJUM
DIPIKATYAGI
POONAM
SUDHAV
DR.PUSHPALATHATS
DEBORASONADSILVA
AKSHAYYADAV.D
PRIYAMVADHAGOVINDRAJANBHATTA
GOKULNAIDUG
NARASIMHAMURTHYKO
GIRISH.V
PRAJWAL M N
PRAJWALMN
VIKASV
VANITHAM
NIKHILAVULA
DRSHIVAKUMARV
TERPALLIADITYAREDDY
DRCHETHANRAJ
AMSHIVAKUMAR
SONIASREENIVAS
SHIVANAGOWDAHG
MEGHAMALA.S.TAVARAGI
MUJAWARABDUSSALAM
NAHIDNASEEM
MAHSAJAMIL
TOHIDNAZEERAHMEDKHAZI
RASHMIKUMARI
PHALDESAIPRATEEKAMAR
SAHANA K
SAHANA.K
SAURABHKRISHNAMISRA
MANGALA.K.S.
HARSHITHAK.S
ABHIRAMIGR
ARINIBASU
PREETI
RISHIRAJ

MBBSSTATE DOMICILESTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Meghalaya
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Telangana
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
DamanandDiu
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Delhi
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
AndhraPradesh Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Telangana
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
Goa
Karnataka
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page131of146

SCORE(OUTOF1500)
644.6777
644.6275
644.6156
644.602
644.5983
644.51
644.4353
644.3836
644.3086
644.1681
644 1681
644.1536
644.1334
644.1184
643.9791
643.9466
643.9078
643.7966
643.6282
643.5809
643.5768
643.562
643.5113
643.4899
643.461
643.4518
643.4423
643.3402
643.265
643.2371
643.2327
643.1956
643.1502
643.1492
643.0606
643.0509
643 0199
643.0199
642.9415
642.8752
642.7403
642.7063
642.6578
642.641
642.5061
642.4852
642.4462
642.4224
642.3629
642.2486
642.2457
642.2261
642.2015
642.0528
641 9673
641.9673
641.9615
641.9598
641.9428
641.9122
641.8661
641.8069
641.8062

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
7861
7862
7863
7864
7865
7866
7867
7868
7869
7870
7871
7872
7873
7874
7875
7876
7877
7878
7879
7880
7881
7882
7883
7884
7885
7886
7887
7888
7889
7890
7891
7892
7893
7894
7895
7896
7897
7898
7899
7900
7901
7902
7903
7904
7905
7906
7907
7908
7909
7910
7911
7912
7913
7914
7915
7916
7917
7918
7919
7920

TESTINGID
CD1441521
CD1439782
CD1405590
CD1412106
CD1380828
CD1414636
CD1422618
CD1416122
CD1375757
CD1404803
CD1427673
CD1431966
CD1385512
CD1483421
CD1465130
CD1432525
CD1401516
CD1418108
CD1432028
CD1430533
CD1453483
CD1411155
CD1466368
CD1415719
CD1428744
CD1414686
CD1422239
CD1409352
CD1407912
CD1384223
CD1414870
CD1373464
CD1413478
CD1405829
CD1470104
CD1411444
CD1448979
CD1421534
CD1452780
CD1439202
CD1483360
CD1446992
CD1406161
CD1466342
CD1414475
CD1435961
CD1450385
CD1387222
CD1392373
CD1453117
CD1423127
CD1423260
CD1403391
CD1413531
CD1425408
CD1406914
CD1404392
CD1481483
CD1431957
CD1414044

NAMEOFTHECANDIDATE
KAILASHP
AMRUTHN
VIBHAGOSWAMI
RUKMINIS
KARTHIKRAITHAL
VINODHKUMAR.K.S
VIJAYABHASKARAREDDYM.G
DADAGOUDSBIRADAR
SHRUTHI.A
LOHITHKUMARHN
LOHITH KUMAR H N
OMPRAKASHCHOUDHARY
METIGOWREESH
BIJJAMBHASKARREDDY
RAVEENDRABABUK
RAVIKUMARAP
VENKATARAMAN.J
VINAYACHANDRAC
YETINJOY
MANOJKUMARPRASAD
ARPITHAB
SATISHCHANDRA
SOUJANYAKUMARIG
KISHLAY
PRASHANTCHAWAN
SHASHIKALASHIVABASAPPAMUDAGAL
PRATHIBHA.P.G.
SHWETHA G R
SHWETHAGR
PRIYANKAAGGARWAL
RAJESH
YELAMANCHALIBHAVYA
RAGHAVENDRABK
ASHITHASR
PRIYANKACHANSHETTY
AKASHKUMARBY
PANKAJGAURAV
SAGAR S V
SAGARSV
VINAYBABUCS
SOUNDARYAPL
ANAGHASC
ANUPAMS
SAURABHVASHISTHA
TANVIRAO
SHAIKRAFIA
VYBHAVAKRISHNAGR
NITHYASHREE.R
VATHSALYASGOWDA
PRIYANKA
VEERAREDDYMANDA
SHASHIKUMARJ
SHRIKANT
ARUSHIJOSHI
SWATHISHREEMOHAN
HARSHITHA N J
HARSHITHANJ
TANUJA
SHRUTI
SABNEETSINGH
KRUTHITK
VINAYDM
BIPULAGARWAL
MAITREYIOJHA

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page132of146

DOMICILESTATE
Karnataka
Karnataka
MadhyaPradesh
Karnataka
Karnataka
TamilNadu
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
AndhraPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Delhi
Karnataka
Telangana
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
UttarPradesh
Karnataka
Telangana
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Punjab
Karnataka
Karnataka
WestBengal
Jharkhand

SCORE(OUTOF1500)
641.7484
641.6938
641.6921
641.6868
641.6618
641.6001
641.3489
641.331
641.3045
641.3021
641 3021
641.2958
641.2931
641.232
641.2091
641.1982
641.1866
641.1701
641.1354
641.1167
641.1038
641.0982
641.0679
640.947
640.7342
640.7334
640.7215
640.6473
640.6087
640.5973
640.5541
640.5339
640.524
640.4041
640.3985
640.3589
640 298
640.298
640.2553
640.2349
640.2181
640.1934
640.1014
640.0885
640.0859
640.0106
640.0026
639.9604
639.9395
639.9014
639.8623
639.8477
639.8123
639.7793
639 6805
639.6805
639.6596
639.657
639.6019
639.5521
639.5475
639.4438
639.4351

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
7921
7922
7923
7924
7925
7926
7927
7928
7929
7930
7931
7932
7933
7934
7935
7936
7937
7938
7939
7940
7941
7942
7943
7944
7945
7946
7947
7948
7949
7950
7951
7952
7953
7954
7955
7956
7957
7958
7959
7960
7961
7962
7963
7964
7965
7966
7967
7968
7969
7970
7971
7972
7973
7974
7975
7976
7977
7978
7979
7980

TESTINGID
CD1430256
CD1410717
CD1409458
CD1380031
CD1437826
CD1445441
CD1433240
CD1459511
CD1400040
CD1385570
CD1368657
CD1418295
CD1460544
CD1476924
CD1395219
CD1368140
CD1430364
CD1407842
CD1447059
CD1393577
CD1404104
CD1363666
CD1416954
CD1423938
CD1483262
CD1417033
CD1389517
CD1464092
CD1440835
CD1419655
CD1471221
CD1407084
CD1419931
CD1444424
CD1406552
CD1485958
CD1434418
CD1432366
CD1387100
CD1422245
CD1460774
CD1417660
CD1444478
CD1468150
CD1434799
CD1458304
CD1388487
CD1397438
CD1384350
CD1391343
CD1402234
CD1413917
CD1455230
CD1451956
CD1449713
CD1406051
CD1478201
CD1371330
CD1367353
CD1382374

NAMEOFTHECANDIDATE
NESARA.N
TATHAGATOSINGHBHANDARI
ANUPAMAGOLASANGI
CHETANASINGODE
RITIKANARAYAN
ARUNKUMAR.G
CHAITHANYA.C
BIRADARMAHESH
PALLAVIGS
PRAGADALAVANSAGAR
PRAGADA LAVAN SAGAR
ARPITHASHRUTHIA
BHARGAVG
NANDINIDR
HIBAFIRDOUS
ROOPASHREEN
REEMANELAINEDSOUZA
CHETANSTANDEL
ANEETAKUMARI
NANDHISHAV
BVISHNUPRIYA
SHRIVIDYAANANTAREDDY
ASHWINBHATR
SWATHIKB
PRIYANKAKHURANA
CHANDRAKALAS
AKSHATHAR
NIMMY. M.R
NIMMY.M.R
AFNANAQUEEL
VIJAY
DIVYA.K.G
SIVASANKARI.R
PRAMOD.P.V.
MINNUPRABHULAKUMAR
YAMINIR
HARIKAVELUMANI
ABHISHEK KUMAR
ABHISHEKKUMAR
MADHUM
CHITRANGBHARGAVA
SANGEETHAS
AVYSHNAVISATHISH
ARPITKUMAR
RAMYA.R
HAVVAHANANA
BHASKARAM
SYEDASARAFARHEEN
BHOSALEAARTIGULABRAO
SHIVAPRASADH
VARSHARK
KRITAGYASHUKLA
VITTALDODAMANI
UMAK
SANJAYVC
SANJANA GUPTA
SANJANAGUPTA
VIJAYLAXMIDULANGE
MRAMASUBBAREDDY
ALLAHBAKSHWYADWAD
NAVEENCHANDRAT
AMBIKAKR
RITESHSUTRAVE
DR.ISHANTANAND

MBBSSTATE DOMICILESTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Jharkhand
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
AndhraPradesh
Andhra Pradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
AndhraPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Delhi
Karnataka
AndhraPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
TamilNadu
K
Karnataka
t k
Bih
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
Bihar
Karnataka
TamilNadu
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
OtherforForeigKarnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
MadhyaPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Chhattisgarh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
AndhraPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page133of146

SCORE(OUTOF1500)
639.3955
639.3938
639.3535
639.3111
639.2962
639.2589
639.2125
639.2093
639.1632
639.1249
639 1249
639.0846
639.0831
639.0154
639.0001
638.9846
638.9571
638.9324
638.9278
638.8858
638.86
638.8309
638.8088
638.796
638.6821
638.669
638.6008
638.6003
638.5129
638.4845
638.4459
638.4386
638.3394
638.2942
638.2224
638.2175
638 2148
638.2148
638.2112
638.2017
638.143
638.0947
638.0913
638.0631
638.0556
638.0146
637.9811
637.9779
637.9733
637.9308
637.9182
637.9039
637.8798
637.8121
637 7788
637.7788
637.7713
637.7626
637.7344
637.5504
637.5341
637.472
637.4533

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
7981
7982
7983
7984
7985
7986
7987
7988
7989
7990
7991
7992
7993
7994
7995
7996
7997
7998
7999
8000
8001
8002
8003
8004
8005
8006
8007
8008
8009
8010
8011
8012
8013
8014
8015
8016
8017
8018
8019
8020
8021
8022
8023
8024
8025
8026
8027
8028
8029
8030
8031
8032
8033
8034
8035
8036
8037
8038
8039
8040

TESTINGID
CD1390019
CD1439210
CD1457721
CD1434877
CD1399750
CD1442387
CD1395935
CD1367277
CD1421525
CD1429401
CD1405543
CD1422313
CD1419934
CD1425212
CD1428006
CD1363941
CD1437578
CD1477595
CD1426949
CD1415562
CD1430555
CD1405344
CD1384447
CD1377030
CD1411641
CD1380380
CD1396941
CD1366136
CD1481513
CD1409884
CD1376906
CD1435215
CD1460880
CD1408395
CD1480255
CD1441826
CD1430205
CD1368652
CD1390000
CD1420613
CD1365765
CD1416356
CD1453945
CD1395733
CD1448923
CD1442229
CD1470806
CD1406451
CD1442144
CD1429942
CD1365569
CD1453398
CD1454293
CD1432784
CD1459910
CD1426916
CD1383806
CD1444990
CD1451100
CD1376004

NAMEOFTHECANDIDATE
AKHILAHB
RANJANADTELKAR
DEEPIKASHIVAKUMAR
DIVYAS
PRAGATHIHA
KAVYASUDHAG
SANIASABAHI
AMARSHARANAPPASALAKKI
CHETHANHU
MOHDSIKANDARAZAM
MOHD SIKANDAR AZAM
VINUTHAB
MAHBOOBULHAQ
ANNAPURNAMHARKUNI
SURYAKANT
PRAVESHMISHRA
THMANOHARA
RAMNIVAS
PATELYAHYAISMAIL
NASIROMERKHAN
SHAISTANAAZ
SNEHAVIJAYKUMARKAREKAR
AKHILA
ADITYAANAND
RISHIKASINGH
MEKADONAASHIABEGUM
LAKSHMISOWJANYATSAMA
AMEY RAVINDRA KODLIKERI
AMEYRAVINDRAKODLIKERI
BABUSHJOSE
AMEENAMEHABOOBHARID
SRUSHTISJINAGOUDA
UTTARAKRISHNA
HARITHA.J
ANILKUMARBIRADAR
ABHIJITHKANIL
MUKTESHKUMARJAGARIYA
SUBODHA KUMAR RAI G
SUBODHAKUMARRAIG
SARANYAR
DIVYAMJ
DR.VINAYAKBHUCHARADDI
SWATHIKECHCHAWAR.G
KUNCHAPUDIKRISHNAPRAMOD
NAVEENKUMARK
RADHA.A
GIRIJA
HIMANKCHADHA
KINGSHUKSALUI
PAWELPARASHAR
NAVEENKISHOREP
NISCHITHANSUVARNA
JOMPRASAD
GAYATHRINAVYAKRITHYP
ABHILASH
SAHIL BATRA
SAHILBATRA
SAREETHAAV
ADITYARAJASEKHARAN
SHILPAM
NIDHI
PINTOADELWISEDAISYALBERT
AJAYBERIWAL
ASWATHYPRADEEP

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Maharashtra
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page134of146

DOMICILESTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
JammuKashmir
Karnataka
Karnataka
Chhattisgarh
Karnataka
Rajasthan
Gujarat
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Bihar
Karnataka
AndhraPradesh
Maharashtra
UttarPradesh
Kerala
Karnataka
Kerala
Kerala
Karnataka
Karnataka
Rajasthan
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
AndhraPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Haryana
WestBengal
Jharkhand
AndhraPradesh
Karnataka
Kerala
Telangana
Karnataka
Haryana
Karnataka
Kerala
Karnataka
UttarPradesh
Goa
Karnataka
Kerala

SCORE(OUTOF1500)
637.4533
637.4271
637.3513
637.3242
637.2557
637.2105
637.2067
637.136
637.1108
637.0576
637 0576
637.0518
637.0399
636.9879
636.9806
636.97
636.902
636.8758
636.7898
636.7881
636.7828
636.6949
636.6842
636.6774
636.6762
636.6194
636.5461
636.4427
636.2999
636.2698
636.2681
636.1574
636.155
636.1438
636.0652
635.8984
635 8804
635.8804
635.7777
635.7738
635.7547
635.6974
635.6806
635.6527
635.6243
635.6097
635.5192
635.459
635.4565
635.456
635.4543
635.4051
635.2463
635.1715
635 1579
635.1579
635.147
635.0343
635.0139
634.9756
634.9496
634.8892
634.8731

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
8041
8042
8043
8044
8045
8046
8047
8048
8049
8050
8051
8052
8053
8054
8055
8056
8057
8058
8059
8060
8061
8062
8063
8064
8065
8066
8067
8068
8069
8070
8071
8072
8073
8074
8075
8076
8077
8078
8079
8080
8081
8082
8083
8084
8085
8086
8087
8088
8089
8090
8091
8092
8093
8094
8095
8096
8097
8098
8099
8100

TESTINGID
CD1454163
CD1374264
CD1421975
CD1460963
CD1390903
CD1406887
CD1389853
CD1486714
CD1419781
CD1384816
CD1456788
CD1486144
CD1438745
CD1403084
CD1422323
CD1447322
CD1411925
CD1462483
CD1377524
CD1441916
CD1411920
CD1446126
CD1430597
CD1453732
CD1446737
CD1393089
CD1384199
CD1443934
CD1421717
CD1434532
CD1443535
CD1472187
CD1424848
CD1385508
CD1409190
CD1408403
CD1388505
CD1392011
CD1486348
CD1396331
CD1380900
CD1474348
CD1414116
CD1448627
CD1435448
CD1439253
CD1484572
CD1410120
CD1413880
CD1460452
CD1444388
CD1461653
CD1443120
CD1396013
CD1424919
CD1421434
CD1411643
CD1424996
CD1422493
CD1423236

NAMEOFTHECANDIDATE
POOJADADMI
PRIYANKAOMDAYALRAMCHANDANI
PRAVEENVIJAYAN
SUNIL
NANDHAKUMARV
SHRUTHIS
ANKITAGRAWAL
ASRARAHMEDSHARIFF
APOORVAK
DR.ZAINABNATTAR
DR ZAINAB N ATTAR
AMITSOMAPPAMULLUR
MARYDIVYA.P
SRIPRADHASHETTYK
SHRAVANSSHETTY
NOOPURSRIVASTAVA
SANDEEPKOLAKAR
BHUVANESHWARI.S.A.GOUDAR
RICHAGARG
LAKSHMIPRIYARAGHAVAN
P.SHIRLEYPAULINA
GANESHJRAYKAR
SWETHASHANKAR
DIVYAKUMARISHERIGAR
VIJAITHAP
AMODKS
DINESHKUMARTIWARI
MRADULA SHETTY
MRADULASHETTY
SUBHASHINIHBEVINAKATTI
DEEPTHIRA
VARUNDALLAMPALLI
MADHURIB
ASHMITHAPADMA
PARASHURAMAPPAM
RAHUL
SHISHIRAMP
PAVITHRA C
PAVITHRAC
AKSHAYAAC
HEERASUBHAGAN
YOGEESHK
FAIYEZAAFREEN
VARSHA.S
ANUJKHOKHER
SINDHU.K.G.
ARUNKUMARBIRADAR
ANILKUMARJS
VENUGOPALR
SUGUMARVARUNKUMAR
FAHIMUNNISAKALBURGI
JAYASIMHAK
CHITHRA
C.MADHU
MADABHUSHISAHITYA
RONAL NAOREM
RONALNAOREM
VISHALJAYANTIBHAIPATEL
TUSHARSAINI
RAHULKARTHIKL
SHIVARAJ
ABHINAVSOMANATHAN
ARUNAKUMARUMANABADI
MANJUNATHREDDYDJ

MBBSSTATE DOMICILESTATE SCORE(OUTOF1500)


Karnataka
Karnataka
634.86
Karnataka
UttarPradesh
634.7855
Karnataka
Kerala
634.685
Karnataka
Karnataka
634.6624
Karnataka
Karnataka
634.6153
Karnataka
Karnataka
634.5786
Karnataka
UttarPradesh
634.507
Karnataka
Karnataka
634.281
Karnataka
Karnataka
634.2468
Karnataka
Karnataka
634.1788
634 1788
Karnataka
Karnataka
634.162
Karnataka
Karnataka
634.0863
Karnataka
Karnataka
634.0627
Karnataka
Karnataka
634.0516
Karnataka
UttarPradesh
633.9964
Karnataka
Karnataka
633.9523
Karnataka
Karnataka
633.944
Karnataka
Haryana
633.9362
Karnataka
Kerala
633.9314
Karnataka
Karnataka
633.9224
Karnataka
Karnataka
633.918
Karnataka
TamilNadu
633.85
Karnataka
Karnataka
633.8287
Karnataka
Karnataka
633.7391
Karnataka
Karnataka
633.7248
Karnataka
Jharkhand
633.709
Karnataka
Karnataka
633.6721
Karnataka
Karnataka
633.5679
Karnataka
Kerala
633.4863
Karnataka
Karnataka
633.3645
Karnataka
Karnataka
633.3497
Karnataka
Karnataka
633.3368
Karnataka
Karnataka
633.3358
Karnataka
Karnataka
633.3283
Karnataka
Karnataka
633.3273
K
Karnataka
t k
K
Karnataka
t k
633 3094
633.3094
Karnataka
Kerala
633.2542
Karnataka
Kerala
633.1751
Karnataka
Karnataka
633.0712
Karnataka
Karnataka
633.0627
Karnataka
Karnataka
633.051
Karnataka
UttarPradesh
632.9826
Karnataka
Karnataka
632.8379
Karnataka
Karnataka
632.8039
Karnataka
Karnataka
632.7946
Karnataka
Karnataka
632.7878
OtherforForeigKarnataka
632.7772
Karnataka
Karnataka
632.7412
Karnataka
UttarPradesh
632.6689
Karnataka
Karnataka
632.5958
Karnataka
Karnataka
632.4958
Karnataka
Telangana
632.4703
Karnataka
Manipur
632 4542
632.4542
Karnataka
Gujarat
632.3858
Karnataka
HimachalPradesh
632.3741
Karnataka
Karnataka
632.3688
Karnataka
Karnataka
632.3465
Karnataka
Kerala
632.2491
Karnataka
Karnataka
632.2471
Karnataka
Karnataka
632.2253

Page135of146

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
8101
8102
8103
8104
8105
8106
8107
8108
8109
8110
8111
8112
8113
8114
8115
8116
8117
8118
8119
8120
8121
8122
8123
8124
8125
8126
8127
8128
8129
8130
8131
8132
8133
8134
8135
8136
8137
8138
8139
8140
8141
8142
8143
8144
8145
8146
8147
8148
8149
8150
8151
8152
8153
8154
8155
8156
8157
8158
8159
8160

TESTINGID
CD1380173
CD1418792
CD1423613
CD1375743
CD1411699
CD1436947
CD1437256
CD1418602
CD1411251
CD1416309
CD1413986
CD1433505
CD1434007
CD1439423
CD1459275
CD1389781
CD1438160
CD1405169
CD1447685
CD1405274
CD1376818
CD1399536
CD1414210
CD1369770
CD1446840
CD1435683
CD1430466
CD1407690
CD1465191
CD1446658
CD1385889
CD1448504
CD1450378
CD1429316
CD1376346
CD1380391
CD1456386
CD1399353
CD1434689
CD1389635
CD1452925
CD1448335
CD1450393
CD1424948
CD1434127
CD1394852
CD1421622
CD1469507
CD1450726
CD1421117
CD1399932
CD1398116
CD1409142
CD1414783
CD1403576
CD1421326
CD1451278
CD1462110
CD1424976
CD1412339

NAMEOFTHECANDIDATE
VISHWANATHKALLEPPANAVAR
JEEVANLASRADO
SNEHABHASKAR
MAMATHA.K
HEMANGINICHOWDHURY
KARTHIKSRINIVAS
KRISHNANANDAK
UKRISHNACHAITANYA
RAMESHGMOOLIMANI
RANJITHACHOWDARYS
RANJITHA CHOWDARY S
PUNITHM
SWAPNASATYANARAYAN
SHALINIR
NEERAJCHOPDAA
SUKRUTHINRAJ
VARSHAA
MABHILASHREDDY
RAHULERIC
SANGAMESH
SALMANKHAN
DR.PRADEEPNAIKG
T.SANTOSH
SANDEEPKUDVA
HARISHKUMAR
RANJITHG
CHETHANKUMARJ
SHRUTI KAKARADDI
SHRUTIKAKARADDI
SANJAYMURIGEPPAKURENNAVAR
VINEETAKUMARI
PAVANKUMARV
ARUNBALLOLLI
PRAJNAPARAMITAPRADHAN
MADHURIP
KBVEERENDRAKUMAR
VARSHAD
DR PRAJWAL KUMAR U S
DR.PRAJWALKUMARUS
SIDDAROODBHAJANTRI
BALAJIS
PATILPOONAMSUNILKUMAR
KPHANIJOTSNA
RAVISHANKARAM
AKSHAYJAGTAP
MUKTABAI
BHAVITHDU
BRANDAJATTAPPANAIK
ANUJSHARMA
RAGHAVENDRA.Y.S
DR.DARSHANB.K.
VEERESHMAHANTESHWALI
KRITHICAAM
MATHEWABRAHAMAMPRAYIL
NAVEENKUMARBM
AKSHAYA GHANSHYAM PATANKAR
AKSHAYAGHANSHYAMPATANKAR
VINODN
KEERTHIKURNOOL
PRATHIBHA.K.R
TUSHARSAINI
ANILKUMAR
MAMATHACV
SOUMYA

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Maharashtra
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page136of146

DOMICILESTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
AndhraPradesh
Andhra Pradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Telangana
Kerala
Karnataka
Delhi
Karnataka
Telangana
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
Odisha
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Telangana
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Delhi
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Delhi
Karnataka
Karnataka
Karnataka

SCORE(OUTOF1500)
632.1306
632.1039
632.0551
632.0541
632.0534
632.0024
631.9713
631.9483
631.8584
631.8327
631 8327
631.7222
631.4292
631.3962
631.3831
631.3505
631.3474
631.1048
631.0308
631.0303
630.9487
630.9414
630.9115
630.8637
630.8178
630.7426
630.7163
630.7093
630.695
630.6294
630.6042
630.5981
630.5267
630.516
630.4607
630.4039
630 2155
630.2155
630.179
630.1786
630.1033
630.0326
630.0122
630.0016
629.9848
629.9848
629.9768
629.9397
629.9236
629.8809
629.7869
629.7605
629.7503
629.716
629 7088
629.7088
629.6694
629.6461
629.599
629.5866
629.5743
629.5497
629.4893

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
8161
8162
8163
8164
8165
8166
8167
8168
8169
8170
8171
8172
8173
8174
8175
8176
8177
8178
8179
8180
8181
8182
8183
8184
8185
8186
8187
8188
8189
8190
8191
8192
8193
8194
8195
8196
8197
8198
8199
8200
8201
8202
8203
8204
8205
8206
8207
8208
8209
8210
8211
8212
8213
8214
8215
8216
8217
8218
8219
8220

TESTINGID
CD1416278
CD1375484
CD1436987
CD1431753
CD1438900
CD1469184
CD1437850
CD1417321
CD1446293
CD1447101
CD1452085
CD1365835
CD1460509
CD1476697
CD1399970
CD1451494
CD1438108
CD1392219
CD1485385
CD1479496
CD1418004
CD1452922
CD1438586
CD1422670
CD1469453
CD1462139
CD1452636
CD1412205
CD1382755
CD1448924
CD1397498
CD1409294
CD1398885
CD1415368
CD1381744
CD1450614
CD1471059
CD1418250
CD1404351
CD1417886
CD1444545
CD1442661
CD1381373
CD1487041
CD1380617
CD1447436
CD1403495
CD1440815
CD1446680
CD1482980
CD1386539
CD1480061
CD1383832
CD1473176
CD1397823
CD1458141
CD1422786
CD1440223
CD1388787
CD1430450

NAMEOFTHECANDIDATE
RAKSHA.M.H
MEERAC
NOORFATHIMATAMEEMANSARI
KOLLANNURANTONYARYA
SHWETHA.K.H
MANUCHAUDHARY
VINDYAK
RASHMIDBASAPUR
NIVEDITA.V
AMBUJSHANKARNARAIN
AMBUJ SHANKAR NARAIN
TANUSHREEVIJAY
PARVATIKARVIKASBAPURAO
SHRIKANT
BHAVANACHAUHAN
MOHAMMEDKASHIFALI
RAMESH
PREETHIHAZELDSOUZA
SURABHISHARMA
GANESHPRASAD
KRISHNASAIKARLAPUDI
UMANGLITORIYA
PREETHIJ
MALLANGMOHAMEDMASOOD
DIVYASHREE.C.R
PRANAYPRATIKGHOSH
AKSHAYTRIPATHI
MD IMTIYAZ ALI
MDIMTIYAZALI
AMRUTHADWARKNATHTORVI
SNEHAADITI
HARSHGOYAL
RESHMACHANDRAMOHAN
PALLAVIABHILASHA
RAKESHCA
MANJULASHARMA
AKSHIRAJ
POOJA B PATIL
POOJABPATIL
RAMANANDMODAK
KAUSHIKDAS
APURVASINHA
YOGESHPA
ANITHARANIL
MITHUNMADHAV
NOORESANA
BRSHARMILA
SINDHUPRIYA.P
RAVIKUMARBIRADAR
PRIYANKAKAURAV
SANDEEPKUMARPATEL
MONALISASAHA
LATHANS
ABHISHEKTIWARI
YOGEESHR
GOLLA GNANESHWAR YADAV
GOLLAGNANESHWARYADAV
SHIVAKUMAR.S
ROBINKUMAR
MAHESHWARISHIVRAJSIRASAGE
SHANTANUSINGH
CHAITANYAKT
GOVINDA
SUMAH.V.

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page137of146

DOMICILESTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Maharashtra
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Punjab
Karnataka
AndhraPradesh
MadhyaPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Jharkhand
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Jharkhand
Kerala
Bihar
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
K
Karnataka
t k
Jharkhand
WestBengal
MadhyaPradesh
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
MadhyaPradesh
Chhattisgarh
WestBengal
Karnataka
Chhattisgarh
Karnataka
Telangana
Karnataka
Punjab
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka

SCORE(OUTOF1500)
629.4529
629.4521
629.4121
629.3948
629.3628
629.3443
629.2827
629.2608
629.1193
628.994
628 994
628.9758
628.8872
628.858
628.7981
628.7857
628.6461
628.5436
628.4904
628.4157
628.4125
628.3809
628.1705
628.17
628.0406
627.9884
627.9
627.8888
627.8332
627.8019
627.7988
627.7881
627.7708
627.7364
627.7147
627.6859
627 6198
627.6198
627.5329
627.3926
627.3921
627.2231
627.1799
627.1445
627.1178
627.0685
627.0549
626.9451
626.8128
626.8017
626.7968
626.7885
626.7725
626.6691
626 5909
626.5909
626.4474
626.4453
626.3227
626.2707
626.2054
626.0362
626.0321

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
8221
8222
8223
8224
8225
8226
8227
8228
8229
8230
8231
8232
8233
8234
8235
8236
8237
8238
8239
8240
8241
8242
8243
8244
8245
8246
8247
8248
8249
8250
8251
8252
8253
8254
8255
8256
8257
8258
8259
8260
8261
8262
8263
8264
8265
8266
8267
8268
8269
8270
8271
8272
8273
8274
8275
8276
8277
8278
8279
8280

TESTINGID
CD1410341
CD1427872
CD1440321
CD1395628
CD1392528
CD1417665
CD1450287
CD1421235
CD1401389
CD1389924
CD1383065
CD1415761
CD1441814
CD1433112
CD1466788
CD1384554
CD1434429
CD1441915
CD1415294
CD1472170
CD1456344
CD1417154
CD1395249
CD1414987
CD1422413
CD1452967
CD1427141
CD1405894
CD1484625
CD1455621
CD1383345
CD1398055
CD1424127
CD1431741
CD1424014
CD1391362
CD1413912
CD1379499
CD1467302
CD1362479
CD1398915
CD1467522
CD1402276
CD1486822
CD1472035
CD1421521
CD1425070
CD1401731
CD1457460
CD1475874
CD1420467
CD1449437
CD1426558
CD1384761
CD1408451
CD1399079
CD1480170
CD1421662
CD1411671
CD1460884

NAMEOFTHECANDIDATE
ANUSHAHV
PHALGUNKJ
SAYEESHMOHANDASSHANBHAG
CHINNUJOSEKAVUNGAL
NAFASATTASNEEMABROO
RAGHAVENDRA.G
MNNARESHKUMAR
KUMARESHGOUDAR
VIDYAVATIKOUJALAGI
SHILPAGB
SHILPA G B
NAGOORMOHIDEEN
MSPREMIKA
L.SANDHYA
MADHURPANTOLA
MAHESHBYALE
DR.RAMYAJ
SACHINKG
AMREENBANU.S.A
DHANUSHKUMARKUNCHAGI
PAVANPRADEEPYANDAPALLI
PARVEENKUMAR
SUCHETACHATTERJEE
TREENAMINZ
DRTEJASWYJ
NOORJAHANKHATOON
VIJAYLAXMIAMUDDANGOUDRA
YASHASWI RAI
YASHASWIRAI
SARASIDDIQUI
SASHANKUMARB
NAJMAHASSAN
CKSAMEENATAJ
ATISHKUMAR
ASHWINIAKUNDAR
CHANDANAK.H
DASARIESTHERPRAISY
DR DEEPAK
DR.DEEPAK
DEEPESHPATIDAR
MANJUNATHNS
DR.SWATHI.N
ANILH
SAURABHSINGH
FERNANDESREGANANTHONY
PRATIBHASAJJANAR
PRANEETRAJPATHIVADA
YESHWANTHH
SHETTYHARSHALIPRABHAKAR
CHANDRAKALA
DIVYAG
KRISHNAJAS
SAVIOBONNIEGEORGE
PRIYANKAKRISHNAMURTY
MEGHAKHARE
PULAK RAJ
PULAKRAJ
SAMPOORNAHRAO
ASMITA
SANGHAMITRA.S
VARUNESHKUMARRAI
KGGOPIKRISHNAN
CHIRANTHANCM
BRAHMANINEKKANTI

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page138of146

DOMICILESTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
TamilNadu
AndhraPradesh
Karnataka
Uttarakhand
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
AndhraPradesh
Haryana
WestBengal
Chhattisgarh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
MadhyaPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Maharashtra
Karnataka
AndhraPradesh
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
Kerala
Kerala
Karnataka
MadhyaPradesh
Bihar
Karnataka
Jharkhand
Karnataka
UttarPradesh
Kerala
Karnataka
Karnataka

SCORE(OUTOF1500)
626.0311
625.9818
625.9041
625.8765
625.8614
625.8454
625.7662
625.6798
625.6531
625.6512
625 6512
625.6497
625.5737
625.5706
625.4584
625.4171
625.3482
625.3319
625.3266
625.297
625.1059
625.0632
625.0299
624.9991
624.9353
624.8437
624.7491
624.6522
624.6498
624.6393
624.6032
624.5228
624.3369
624.332
624.3148
624.2869
624 2386
624.2386
624.2369
624.1582
624.0774
623.9924
623.8506
623.8434
623.8167
623.8057
623.7647
623.756
623.7548
623.7113
623.6545
623.6518
623.5984
623.5856
623 4829
623.4829
623.4426
623.4234
623.4186
623.2615
623.2496
623.1336
623.1091

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
8281
8282
8283
8284
8285
8286
8287
8288
8289
8290
8291
8292
8293
8294
8295
8296
8297
8298
8299
8300
8301
8302
8303
8304
8305
8306
8307
8308
8309
8310
8311
8312
8313
8314
8315
8316
8317
8318
8319
8320
8321
8322
8323
8324
8325
8326
8327
8328
8329
8330
8331
8332
8333
8334
8335
8336
8337
8338
8339
8340

TESTINGID
CD1452794
CD1440118
CD1412669
CD1374061
CD1458462
CD1446579
CD1419856
CD1415683
CD1401476
CD1439471
CD1427391
CD1406515
CD1423670
CD1440062
CD1387758
CD1443777
CD1387083
CD1363599
CD1371070
CD1466542
CD1431510
CD1413444
CD1454929
CD1446235
CD1434993
CD1414473
CD1405017
CD1420829
CD1382245
CD1422782
CD1380077
CD1441794
CD1411946
CD1444117
CD1438134
CD1455069
CD1391886
CD1417418
CD1366905
CD1457799
CD1424212
CD1429150
CD1437959
CD1439116
CD1429125
CD1368683
CD1398900
CD1391893
CD1413594
CD1472119
CD1426967
CD1382612
CD1435550
CD1440184
CD1462329
CD1382799
CD1447642
CD1398309
CD1428508
CD1460369

NAMEOFTHECANDIDATE
SMITHAG.H
ANUSHAC
SABIHANAZ
BASANAGOUDAAPAVADIGOUDAR
PREETIMATHUR
SREEDHARASM
SHEULIPAUL
ANEESHYACELES
RAMESH.YERRABOTHU
SHERINALIASARTHUNGAL
SHERIN ALIAS ARTHUNGAL
OWAISAHMEDMUSHTAQ
SHIVARAMRR
PREETIKASINHA
SHRUTIREVANKAR
VAIBHAVDUA
ASHRITHMURALIDHAR
SWATISUMAN
SANYANIYAS
MANOHARS
SHILPASHREE
VISHAKAH
ABHASCHHABRA
SHAMBULINGA.B.KAMBLE
VIJAYMUTHUKUMARAN
SAKSHIGUPTA
RUBYCHRISTYA
ANMOL KUMAR
ANMOLKUMAR
RUOVINUOTHEUNUO
SANJAYKUMARYADAV
RACHITHAMS
MANIBHUSHAN
SWAROOPB
PRABHU.V
SUJITHRAS
SNEHAPNAIK
ANITHA P RAO
ANITHAPRAO
SUNITKUMARPANI
SHARATHCHANDRA
SWATHIROSAKAMEPALLI
SUKHDEEPSINGHKARRIRA
DUHASHABBIR
GURKIRANKAUR
BIPINKUMAR
SUHASG
NAGAVENIMH
MOHAMMADABDULNAYEEMSAGRI
ROHITKUMARAKULA
SHUBHRA
JAGDEVIPOOJARI
POOJATODALABAGI
CHITTURISAILAVANYA
SANTOSHKUMAR
ARJUN M V
ARJUN.M.V
TEJESHGUPTA
SWATISAHAY
PAVANKUMARP
JYOTIBPARASANNAVAR
SHAIKHSUHAILMASOOM
SHASHIKANT
VISHANTHK

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page139of146

DOMICILESTATE
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
Delhi
Karnataka
WestBengal
Karnataka
AndhraPradesh
Kerala
Karnataka
TamilNadu
Bihar
Karnataka
Chhattisgarh
Karnataka
Bihar
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
TamilNadu
Haryana
Karnataka
Bihar
Nagaland
Bihar
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
TamilNadu
Karnataka
K
Karnataka
t k
Odisha
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Punjab
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
AndhraPradesh
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
AndhraPradesh
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Maharashtra
Bihar
Karnataka

SCORE(OUTOF1500)
623.0491
622.9091
622.9057
622.819
622.8061
622.7081
622.6707
622.5925
622.5549
622.5467
622 5467
622.5367
622.5151
622.4585
622.4289
622.4051
622.3983
622.3503
622.3382
622.2983
622.2712
622.2129
622.109
622.0221
621.9619
621.9335
621.8874
621.8685
621.8289
621.8226
621.7471
621.6362
621.6229
621.6216
621.5537
621.551
621 4542
621.4542
621.4491
621.3908
621.3348
621.3175
621.2903
621.1275
621.1047
621.0935
621.0705
621.0413
621.0144
620.9642
620.9326
620.9129
620.8375
620.7829
620 7314
620.7314
620.6596
620.6069
620.5297
620.5125
620.438
620.3664
620.2722

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
8341
8342
8343
8344
8345
8346
8347
8348
8349
8350
8351
8352
8353
8354
8355
8356
8357
8358
8359
8360
8361
8362
8363
8364
8365
8366
8367
8368
8369
8370
8371
8372
8373
8374
8375
8376
8377
8378
8379
8380
8381
8382
8383
8384
8385
8386
8387
8388
8389
8390
8391
8392
8393
8394
8395
8396
8397
8398
8399
8400

TESTINGID
CD1455916
CD1393564
CD1477808
CD1461645
CD1369904
CD1407585
CD1459542
CD1440890
CD1403703
CD1426326
CD1486906
CD1403505
CD1443819
CD1422935
CD1396172
CD1456552
CD1377542
CD1427037
CD1424503
CD1433380
CD1484393
CD1423679
CD1431705
CD1423751
CD1413475
CD1441373
CD1484461
CD1366186
CD1477256
CD1448171
CD1461621
CD1462636
CD1390155
CD1376748
CD1434382
CD1421821
CD1439376
CD1391138
CD1411431
CD1434970
CD1365476
CD1393225
CD1436982
CD1413411
CD1369627
CD1404953
CD1476300
CD1446730
CD1477274
CD1394907
CD1472473
CD1417616
CD1437952
CD1378939
CD1439182
CD1472714
CD1401858
CD1386702
CD1421332
CD1381497

NAMEOFTHECANDIDATE
PRABHUAS
ARCHANASR
ISHWARAPPASHETTY
NPRASAD
SHETTYHARSHITBHASKAR
SIMMYGAVEL
SHABBEMEHRAJBANUMG
DR.G.V.UMESH
ABHISHEKKUMAR
DISHA.V
DISHA V
UMESHHP
JEEVANKUMARCS
ANISHAASHETTY
DIVYAPRASAD
DEEPASD
SHREYANSHUSAHAY
SUREKHAK
GREESHMACHITNENI
ARVIND
VASUNDHARARAKHI
SRUSHTIO
SHASHIKALA.P
KALIGOTLAKRISHNAKUMARI
SULAKSHMIKURLEKAR
MONISHAK.
NISHAJOHNNY
SHUBHA K R
SHUBHAKR
SHARLEE.R
SUDHAKARV
B.SAIPRIYA
PAWARSANTOSHKUMARCHANDULAL
POOJA.B.N
BAYYASAISWATHI
SRINIVASP
AMITHKUMARCS
ANUSHA LINGAIAH
ANUSHALINGAIAH
ASHWINIMS
BINKAMMOUNIKA
ABHISHEKKAUSHIK
PATILJYOTIMANJUNATH
ADARSHUTHUPPAD
NEHADASH
SAIFRAHMANMA
DYNAJONES
RAKESHKUMAR
MUJEEBUREHMANMUJAHID
HARSHA.T.K.
REKHAVS
KALIGOTLADEEPIKA
DRSUHASINI.S
KUNDANKUMAR
NISCHITAJ
RITHIN THOMAS RAVI
RITHINTHOMASRAVI
SALMAHWALIKAR
NARENDRAREDDYM
TARUNSHARMA
ASHALATHAHR
ANUPAMAMANVACHAR
ANKITHACR
ABISHEKPRAMODRAICHURKAR

MBBSSTATE DOMICILESTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Maharashtra
Karnataka
Chhattisgarh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Telangana
Karnataka
Delhi
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Telangana
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
AndhraPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Delhi
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Odisha
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
AndhraPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Punjab
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
OtherforForeigKarnataka

Page140of146

SCORE(OUTOF1500)
620.2152
620.1485
620.1222
620.1169
620.0907
620.0024
619.955
619.906
619.7886
619.773
619 773
619.757
619.6529
619.6044
619.4969
619.4886
619.4617
619.4478
619.41
619.4083
619.4083
619.3314
619.2874
619.2666
619.2379
619.1574
619.1462
619.0787
619.0399
618.9826
618.8742
618.84
618.7295
618.7164
618.6946
618.6203
618 6009
618.6009
618.5827
618.5502
618.3061
618.2163
618.1976
618.1304
618.13
618.1164
618.0613
618.0487
617.9882
617.9698
617.9613
617.9157
617.8281
617.8228
617 766
617.766
617.717
617.568
617.487
617.4756
617.4753
617.2919
617.2778

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
8401
8402
8403
8404
8405
8406
8407
8408
8409
8410
8411
8412
8413
8414
8415
8416
8417
8418
8419
8420
8421
8422
8423
8424
8425
8426
8427
8428
8429
8430
8431
8432
8433
8434
8435
8436
8437
8438
8439
8440
8441
8442
8443
8444
8445
8446
8447
8448
8449
8450
8451
8452
8453
8454
8455
8456
8457
8458
8459
8460

TESTINGID
CD1455978
CD1375990
CD1431613
CD1473563
CD1364591
CD1425358
CD1408273
CD1413629
CD1418288
CD1438627
CD1406694
CD1376996
CD1432231
CD1413710
CD1414991
CD1386164
CD1418018
CD1459417
CD1458695
CD1451108
CD1433573
CD1438131
CD1403040
CD1370633
CD1387125
CD1426676
CD1483828
CD1434278
CD1403639
CD1457194
CD1434692
CD1482744
CD1413088
CD1452531
CD1414988
CD1482020
CD1418117
CD1457279
CD1420718
CD1482638
CD1434982
CD1435621
CD1442075
CD1411024
CD1436347
CD1444596
CD1380688
CD1484904
CD1430757
CD1459656
CD1367019
CD1363796
CD1484717
CD1428482
CD1464459
CD1420996
CD1436960
CD1412971
CD1422154
CD1374755

NAMEOFTHECANDIDATE
ASHWINI.M
DIVYAMISHRA
RICHASINGH
CHANDANBK
DEVRAJSINGHRATHORE
RAGHUKUMARS
NADEERAVP
AMRITAMOR
SHRUJANAAMBATINAGARAJ
PRATIK
GAUTAM
GOUTAMSAH
BANGALORENARAYANASWAMYVINOD
AMRITADASM
CHAITRA.S
DR.SONALAGRAWAL
SNEHAPILANKU
GLENSEBYDSOUZA
DEEPTHINAGARAJ
SMITAJUGNU
SRIRUPAMANDAL
MALATESHNEELAPPAGHATTIMANI
SUMEDHA
MOHITAWASTHI
POONAMM
POORNIMASH
BHARATH.C.MOODABAGIL
ELATISINDOORIREDDY
TULASIM.
ARSHISADAF
SHALISOHAIL
VIKRAMC
SHWETHA.S
BHARATHKUMARMR
CHAITRAN
BHARATH D T
BHARATH.D.T
RAJESHREE
KESHAVAMURTHYAV
SHAHSOHAMJINESHKUMAR
RAKESHLAKSHMANUPPAR
ANUSHREE
PRAKASHR
SUBRAMANYAMS
SAKKIREDDYVENKATVEER
PARRIPATICHANDRAMITHILA
BABUN
VIVEKKANAKAN
VARUNMN
INDU
ARATHISGADWALKAR
ATHISHAIFRAKSHITH
MOHAMMADZEESHANMANSURI
RAHUL MALI
RAHULMALI
BSRIKANTH
ABHISHEKKESHRI
VANSHIKAKOHLI
MANUDEEPAR
PARAMANANDREDDY
MUHAMMEDSHIHABVK
SHRUTISAGAR

MBBSSTATE DOMICILESTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Delhi
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Chhattisgarh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Telangana
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
OtherforForeigKarnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Kerala
Karnataka
Goa
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Maharashtra
Karnataka
WestBengal
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
MadhyaPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Telangana
Karnataka
Karnataka
Karnataka
MadhyaPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Gujarat
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Jharkhand
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
AndhraPradesh
Karnataka
AndhraPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
MadhyaPradesh
Karnataka
Karnataka
AndhraPradesh Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka

Page141of146

SCORE(OUTOF1500)
617.1686
617.0844
617.0784
617.0007
616.9566
616.9389
616.884
616.7637
616.7409
616.646
616 646
616.608
616.5665
616.5553
616.4854
616.4609
616.4267
616.3273
616.3078
616.3069
616.2513
616.2188
616.1538
616.1441
616.1388
615.8916
615.8503
615.786
615.7797
615.704
615.5578
615.501
615.4971
615.4508
615.4377
615.437
615 3601
615.3601
615.0644
614.9964
614.9729
614.9159
614.8912
614.89
614.8567
614.8453
614.7922
614.7798
614.7587
614.6995
614.6047
614.515
614.3689
614.3076
614 0956
614.0956
614.0061
613.9544
613.8533
613.7524
613.751
613.7316
613.7206

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
8461
8462
8463
8464
8465
8466
8467
8468
8469
8470
8471
8472
8473
8474
8475
8476
8477
8478
8479
8480
8481
8482
8483
8484
8485
8486
8487
8488
8489
8490
8491
8492
8493
8494
8495
8496
8497
8498
8499
8500
8501
8502
8503
8504
8505
8506
8507
8508
8509
8510
8511
8512
8513
8514
8515
8516
8517
8518
8519
8520

TESTINGID
CD1449490
CD1419239
CD1455134
CD1426695
CD1421096
CD1441153
CD1431319
CD1438805
CD1479407
CD1482491
CD1384348
CD1397337
CD1409666
CD1372099
CD1405526
CD1416844
CD1414219
CD1414055
CD1438791
CD1405485
CD1431465
CD1414732
CD1386707
CD1369324
CD1418900
CD1470411
CD1435177
CD1397998
CD1421090
CD1400151
CD1386228
CD1418186
CD1470253
CD1426431
CD1485029
CD1467491
CD1399712
CD1381385
CD1436946
CD1479031
CD1448765
CD1442284
CD1411558
CD1409934
CD1436279
CD1451347
CD1428503
CD1418628
CD1447877
CD1438106
CD1428021
CD1417733
CD1434002
CD1367079
CD1422754
CD1395227
CD1414974
CD1399442
CD1373871
CD1369510

NAMEOFTHECANDIDATE
LOKENDRASINGHRATHORE
JAYANTHSS
NAMIRKHAN
INSHADIBRAHIM
PUNEETSALUJA
SALMASK
GOUTHAMIK
THILAKSRIDHARAN
RANGANATH
TAUSIFAZAD
TAUSIF AZAD
DRJYOTSNAR
PRIYANKANR
AJIDULINGI
ARCHANAMISHRA
ABHILASHE
YESHASWINI.K
NETRAVATIAMBIGER
LALITKUMARDANGI
SHISHIRA.L
AMREENPATWEGAR
COLACOAMANDABLANCHE
ADITYAVIKRAM
ROSHANSHUKLA
RENIPHILIP
DEVIKAG
TAMANNAPANSARI
DR RAVIKIRAN K M
DRRAVIKIRANKM
SHIVANGI
KAVITHAS
KUM.CHAITRAB.R
CHANDRASHEKHARSUPRIYA
BMEENAKSHI
KAVYAK.
ARUNAAE
GAURAVKAUSHIK
SHANKHA SHUBHRA CHAUDHURY
SHANKHASHUBHRACHAUDHURY
LEKSHMIPRASADM.S
AKSHATHA.M
TARUNKHARE
RALLAPALLIHAMEEDHA
MANJUNATHAHK
KADAPPASSHEDYAL
YATHEESHGOWDAAJ
ARCHANADV
ASNAAAFREEN
SUMASK
KOTAGIIRAPPAMAHADEV
VINODN
MERVYNALLANPAUL
JYOTIB
MADHURAM
NIKITABANAKAR
ANURAG ANAND
ANURAGANAND
VIDHWANSC
SABAALI
PARVATHANA.S
PRIYANKAKRISHNA
SHACHINDRAKUMARPATHAK
ADEEPS
PRANJALGUPTA

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page142of146

DOMICILESTATE SCORE(OUTOF1500)
Rajasthan
j
613.7037
Karnataka
613.6644
Rajasthan
613.6251
Kerala
613.3615
Punjab
613.3244
AndhraPradesh
613.2567
Karnataka
613.2531
TamilNadu
613.2135
Karnataka
613.207
Bihar
613.2041
613 2041
Karnataka
613.0615
Karnataka
613.0423
ArunachalPradesh
612.9179
Chhattisgarh
612.8529
Karnataka
612.8071
Karnataka
612.6158
Karnataka
612.4943
Rajasthan
612.3534
Karnataka
612.3398
Karnataka
612.3153
Goa
612.2903
Bihar
612.2496
Chhattisgarh
612.1815
Kerala
612.1555
Karnataka
612.1012
Odisha
612.0901
Karnataka
612.0677
UttarPradesh
611.9586
TamilNadu
611.8869
Karnataka
611.8791
Karnataka
611.8473
Karnataka
611.8311
Karnataka
611.8175
Karnataka
611.8005
UttarPradesh
611.7693
W tB
WestBengal
l
611 6553
611.6553
Kerala
611.4839
Karnataka
611.3825
UttarPradesh
611.3622
AndhraPradesh
611.3004
Karnataka
611.3001
Karnataka
611.271
Karnataka
611.2579
Karnataka
611.2453
UttarPradesh
611.2082
Karnataka
611.1634
Karnataka
611.1566
Karnataka
611.1302
Kerala
611.1159
Karnataka
611.0863
Karnataka
611.0053
Karnataka
610.9924
Bihar
610 9653
610.9653
Karnataka
610.9328
UttarPradesh
610.8334
TamilNadu
610.8063
Karnataka
610.7115
Karnataka
610.6955
Karnataka
610.6661
UttarPradesh
610.6482

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
8521
8522
8523
8524
8525
8526
8527
8528
8529
8530
8531
8532
8533
8534
8535
8536
8537
8538
8539
8540
8541
8542
8543
8544
8545
8546
8547
8548
8549
8550
8551
8552
8553
8554
8555
8556
8557
8558
8559
8560
8561
8562
8563
8564
8565
8566
8567
8568
8569
8570
8571
8572
8573
8574
8575
8576
8577
8578
8579
8580

TESTINGID
CD1407580
CD1483372
CD1415213
CD1434698
CD1398843
CD1389851
CD1374396
CD1455054
CD1426371
CD1418425
CD1441003
CD1427851
CD1392866
CD1421180
CD1419683
CD1395497
CD1439983
CD1368933
CD1464229
CD1454596
CD1434146
CD1364433
CD1441964
CD1435366
CD1468974
CD1377625
CD1456973
CD1381293
CD1438910
CD1422830
CD1435362
CD1371801
CD1372467
CD1408398
CD1439061
CD1457495
CD1473155
CD1398105
CD1433751
CD1419332
CD1477395
CD1424606
CD1403127
CD1372959
CD1384670
CD1379704
CD1435496
CD1395654
CD1466979
CD1411968
CD1387867
CD1378024
CD1430210
CD1414151
CD1412722
CD1401195
CD1452353
CD1426970
CD1486007
CD1414877

NAMEOFTHECANDIDATE
HARISHKL
RAVIKUMARM
NEHASRIEEN
JAISHREE
ROSHANMNAYAK
PRASHALH
AJAYKR
RAJESHDL
SRINIVASAGOWDAR
PRIYANKA
NIDHISINGH
GEORAPHY
ANISHAP
THEJESHHJ
SHWETHAAG
RAMRAJESH
KARTHIKSRAO
SEBINSUNNYCHAN
KESHRIKISHOR
NEELAMOPSONI
ASHWINI.N
SINDHURKARIGAR
SHIVAKUMARD
HIMANIJUSTA
GAYATHRIBS
CEDRYSINGHB
GAURANG R
GAURANGR
MANASAN
RAMYAG
RUBEENANAAZ
ROHINISANGORAM
HRUDHYAJOSE
DRMMANASA
ABAMFASAL
RITIKARANJAN
SHARON JOSEPH
SHARONJOSEPH
C.LALDUHAWMA
ASHWINISINGODE
MOULIKIRTIPATEL
MOHANKUMARS
NIKITASURANA
SANJANASINGHR
MALINIS
ABHIRAMIGANESHR
SURBHIAGRAWAL
DRARJUNPANICKER
SANJEEVANIMAHESHUMARANI
SHRUTHIJ
ATULACHYUTRAOTHOBBI
BHUVANESHWARIN.B
ULLASTA
DRKRISHNA
ABHILASHA AGARWAL
ABHILASHAAGARWAL
PAYALCHHABRA
IMRANAMBI
DR.VIVEKMOHAN
SHALINISR
ROHITASTHANA
PRADEEPBALINENI
PATILDIPARATIKANT

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page143of146

DOMICILESTATE
AndhraPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Jharkhand
Kerala
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Telangana
Karnataka
Karnataka
TamilNadu
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
Jharkhand
K l
Kerala
Mizoram
Karnataka
MadhyaPradesh
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
Karnataka
Kerala
Bihar
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Rajasthan
Haryana
Karnataka
Rajasthan
Karnataka
UttarPradesh
AndhraPradesh
Maharashtra

SCORE(OUTOF1500)
610.583
610.4928
610.4836
610.4581
610.4014
610.3895
610.3486
610.2097
610.1566
610.1418
610 1418
610.0203
610.0203
609.9452
609.9408
609.8499
609.84
609.808
609.793
609.7845
609.777
609.6815
609.6184
609.5486
609.5036
609.4563
609.4161
609.4136
609.4107
609.378
609.3264
609.0726
608.9694
608.9272
608.8874
608.8286
608 7643
608.7643
608.7357
608.695
608.6417
608.6264
608.4536
608.4444
608.3119
608.2646
608.1713
608.1243
608.1131
608.0688
608.006
608.0007
607.8655
607.8272
607 8027
607.8027
607.6997
607.5851
607.5558
607.5255
607.417
607.3896
607.3753

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
8581
8582
8583
8584
8585
8586
8587
8588
8589
8590
8591
8592
8593
8594
8595
8596
8597
8598
8599
8600
8601
8602
8603
8604
8605
8606
8607
8608
8609
8610
8611
8612
8613
8614
8615
8616
8617
8618
8619
8620
8621
8622
8623
8624
8625
8626
8627
8628
8629
8630
8631
8632
8633
8634
8635
8636
8637
8638
8639
8640

TESTINGID
CD1412949
CD1421864
CD1432449
CD1371602
CD1423995
CD1479987
CD1486449
CD1401254
CD1439667
CD1379661
CD1425762
CD1466899
CD1380741
CD1483571
CD1384225
CD1375878
CD1444891
CD1414699
CD1445322
CD1424336
CD1466814
CD1447586
CD1399333
CD1436304
CD1402598
CD1468771
CD1477456
CD1443398
CD1478870
CD1430727
CD1463968
CD1439301
CD1456579
CD1396047
CD1398110
CD1362439
CD1435047
CD1425888
CD1470349
CD1446080
CD1443112
CD1467884
CD1409957
CD1410792
CD1448728
CD1443425
CD1447942
CD1480886
CD1411045
CD1429231
CD1413230
CD1407526
CD1421402
CD1449180
CD1439420
CD1391556
CD1461259
CD1416301
CD1435643
CD1404488

NAMEOFTHECANDIDATE
ATITHIVIJAY
SHIVARANJINIS
MARKANASAURABHMANSUKHLAL
SHILPASS
SUDHAKARAR
CHETANKANKANWADI
ASHOKKUMARD
SHRUTHIHP
SANKUTANUJA
SUMITKUMAR
SUMIT KUMAR
NISCHALNHEGDE
KEERTIMANOCHA
DRGAJARAJDN
AMARDEEP
FLORENCEJEFFYBRITTO
AATIYAHASANKAZMI
NEELIMAV
WASANADNITINHANUMANT
ANUSHAJYADAV
AMITKAMATH
KANYADARISWAPNA
NEETHUMARIYAGEORGE
ANOOPGURUNATHKANTHI
MANSOORAHAMMEDTK
SHRAMYASHODHANKUMAR
SAIKATRAYCHAUDHURI
SINDHU R RAO
SINDHURRAO
LAKSHMIRAMYAGONTLA
HITHYSHIUMESH
MANJULAR
HALASWAMYSB
NEHAAPADIA
DRRAVISHANKARMG
SATYAJEETH.R
SAGARPKABADI
VANLALPEKA PL PACHUAU
VANLALPEKAPLPACHUAU
PRAJAKTAVRAO
S.DIVYAKIRAN
RUPAMCHANDRA
SARANKESHAVSARATHY
LIMA.V
KUMARDEEPAK
CHIREDDIMAHESHWARREDDY
M.SNEHAMANJU
KAVYASHREEGD
RAKESHTL
SHRUTI
ANKIT
BASANTHKUMARPATIL
RAVIASWATHAPPA
ARUNKUMARCHAWAN
CHETHANRMOOGI
SACHIN GOKHALE
SACHINGOKHALE
ABHINAVBASU
SIDDIQUEZUBAIRHAROON
SIDDHUHARIP
ABHINAVASHISH
PMANISHAD
MANJULAMJ
MSUSHMA

MBBSSTATE DOMICILESTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Gujarat
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
AndhraPradesh
Karnataka
Haryana
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Haryana
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Jharkhand
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
AndhraPradesh
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
WestBengal
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Mi
Mizoram
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
Karnataka
Bihar
Karnataka
AndhraPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
OtherforForeigKarnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
WestBengal
Karnataka
Gujarat
Karnataka
TamilNadu
Karnataka
Bihar
Karnataka
Kerala
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page144of146

SCORE(OUTOF1500)
607.3164
607.3155
607.2067
607.1495
607.1071
607.0693
607.0664
607.0354
606.9864
606.9518
606 9518
606.9358
606.9043
606.8774
606.6807
606.6325
606.5452
606.5203
606.4592
606.435
606.4268
606.3534
606.3086
606.2967
606.0949
606.0709
605.999
605.9445
605.8713
605.8318
605.8078
605.7836
605.7613
605.7468
605.6366
605.5709
605 5651
605.5651
605.4743
605.4578
605.3987
605.374
605.3474
605.3297
605.1262
605.0504
605.0274
605.0243
604.9691
604.9213
604.8465
604.739
604.7031
604.6055
604 582
604.582
604.5251
604.5041
604.4452
604.3418
604.3236
604.2263
604.1786

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
8641
8642
8643
8644
8645
8646
8647
8648
8649
8650
8651
8652
8653
8654
8655
8656
8657
8658
8659
8660
8661
8662
8663
8664
8665
8666
8667
8668
8669
8670
8671
8672
8673
8674
8675
8676
8677
8678
8679
8680
8681
8682
8683
8684
8685
8686
8687
8688
8689
8690
8691
8692
8693
8694
8695
8696
8697
8698
8699
8700

TESTINGID
CD1449620
CD1400963
CD1367929
CD1401506
CD1465582
CD1468999
CD1390628
CD1396067
CD1383630
CD1418574
CD1485778
CD1445791
CD1381531
CD1424241
CD1424677
CD1435185
CD1400713
CD1433020
CD1468471
CD1459087
CD1448746
CD1410346
CD1416026
CD1387176
CD1451444
CD1436725
CD1426227
CD1403027
CD1365872
CD1367140
CD1429691
CD1478717
CD1465967
CD1416095
CD1406962
CD1459462
CD1385349
CD1438806
CD1450735
CD1390548
CD1396197
CD1378617
CD1432397
CD1433986
CD1411910
CD1385500
CD1437085
CD1413752
CD1362646
CD1469792
CD1372966
CD1433376
CD1441294
CD1374956
CD1427108
CD1427199
CD1434699
CD1370106
CD1414791
CD1440151

NAMEOFTHECANDIDATE
CHANDANKUMARM
VYBHAVVIJENDRA
DURGAPRASADSAHU
EKTATIWARI
MOHAMEDFARIUDDINAHAMED
SHUBHANGIKULKARNI
NITHINPS
STEFFIEDARISAWARJRI
KONDASAIMOUNICA
USHA.A.R
USHA A R
HEMANTKUMARKAGE
NEHAAGARWAL
UNITINKUMAR
VINUTHAKV
SOUJANYAMR
ABHISHEK.S
SUHASMS
SHASHIDHARMULLUR
SRIKEERTHI.K
RAJUKUMAR
KUMARVAIBHAV
RAJUSHIRUR
POOJA.G.N
INDUP
BANUPRAKASHC
UMARSHAREEFMMA
PRAGYA MISHRA
PRAGYAMISHRA
SONAMKUMARI
DADALARAHUL
SHILPEEPANDEY
PLABITABORA
PRABHURAJPATIL
ZEBANOORUDHEEN
AHISABDULHAKIMJI
AJAYLAKHE
NAZNEEN FATIMA
NAZNEENFATIMA
KARUNNAGAR
VEENAM
KSWETHA
SYEDAKUBRAFATIMA
HABEENASHAIRA
ABHILASHANSHIGIHALLI
DIVYABHARATHIG
ROSHNISINGH
SAIKRISHNASWAROOPNARRAVULA
NAGARAJA.N
SHRUTHISHAVI
SUDHEERPANDEY
ASHWANIKUMAR
NAVEENCHHAJER
AVINASHGORKAL
VASANTHRAJLAKSHMAN
PAVITHRA H G
PAVITHRA.H.G
ABHIJEETKUMAR
VEERESHPURAD
SHWETAAGARWAL
PRAGYASRIVASTAVA
MANJUSHREE.M.S
DIVYANIAGRAWAL
TEJASWI.T

MBBSSTATE
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
K
Karnataka
t k
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page145of146

DOMICILESTATE SCORE(OUTOF1500)
Karnataka
604.0539
Karnataka
603.9856
Odisha
603.9696
UttarPradesh
603.9335
Karnataka
603.8907
Karnataka
603.8863
Karnataka
603.8301
Meghalaya
603.826
Telangana
603.7732
Karnataka
603.7246
603 7246
Karnataka
603.7175
Rajasthan
603.5326
Telangana
603.466
Karnataka
603.4602
Karnataka
603.4328
Karnataka
603.3989
Karnataka
603.3926
Karnataka
603.3824
AndhraPradesh
603.3793
Bihar
603.2824
Bihar
603.2597
Karnataka
603.2168
Karnataka
603.0691
Kerala
602.8905
Karnataka
602.8561
Karnataka
602.8503
Uttar Pradesh
UttarPradesh
602.7905
Bihar
602.7663
AndhraPradesh
602.7607
UttarPradesh
602.6414
Assam
602.5951
Karnataka
602.5927
Karnataka
602.5871
Kerala
602.5549
Karnataka
602.5223
K
Karnataka
t k
602 3935
602.3935
Delhi
602.3274
Karnataka
602.256
Karnataka
602.249
Karnataka
602.1918
Karnataka
602.1858
Karnataka
602.1233
Karnataka
602.0449
ArunachalPradesh
602.0159
Karnataka
601.8769
Karnataka
601.8012
Karnataka
601.6678
MadhyaPradesh
601.6475
Karnataka
601.5753
Rajasthan
601.5599
Karnataka
601.548
Karnataka
601.5403
Karnataka
601 5023
601.5023
Bihar
601.4885
Karnataka
601.441
UttarPradesh
601.3762
UttarPradesh
601.3675
Karnataka
601.3132
Karnataka
601.177
Telangana
601.1467

NATIONALBOARDOFEXAMINATIONS
STATEWISERESULTOFAIPGMEE2016ADMISSIONSESSION
Slno
8701
8702
8703
8704
8705
8706
8707
8708
8709
8710
8711
8712
8713
8714
8715
8716
8717
8718
8719

TESTINGID
CD1381614
CD1438766
CD1389645
CD1415732
CD1372877
CD1420589
CD1447953
CD1456045
CD1475476
CD1413851
CD1440864
CD1425848
CD1376638
CD1432839
CD1461957
CD1431595
CD1461902
CD1396792
CD1424704

NAMEOFTHECANDIDATE
SHEIKHFARAZJELANI
NAGARATHNA.G.PATAGAR
PALLAVIMP
PRAKASHKB
HANNANSHEIK
LOKESHKUMARJAIN
JYOTISVADDATTI
SUNITAMARER
RAJENDRABP
GAUTHAMB
GAUTHAM B
MAYURC
SARATHSIVAJI
TALARIKRITHIKATHYAGARAJ
RAHULBELLICHUKKI
DHARMENDRA
MANASADIVAKAR
VINUTHANAM
ANKITHAA
MAHADEVIG

MBBSSTATE DOMICILESTATE
Karnataka
UttarPradesh
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Bihar
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Kerala
OtherforForeigKarnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka
Karnataka

Page146of146

SCORE(OUTOF1500)
601.0896
601.0821
600.9408
600.8757
600.8425
600.7791
600.7184
600.6516
600.6366
600.504
600 504
600.5021
600.4435
600.4266
600.4024
600.3729
600.2144
600.1987
600.1082
600.0653