You are on page 1of 11

Mostovi

Na svasta se moglo pomisliti pre negoli na tako cudesnu gradjevinu u rastrganu i pustu kraju. Izgledalo je kao da su obe obale izbacile jedna prema drugoj po zapenjen mlaz vode, i ti se mlazevi sudarili, sastavili u luk i ostali tako za jedan trenutak, lebdeci nad ponorom. Ispod luka se videlo, u dnu vidika, parce modre Drine, a duboko nad njim je grgoljila zapenjena i ukrocena Zepa.

Dugo oci nisu mogle da se naviknu taj luk smisljenih i taknih linija, koji izgleda kao da je u letu samo zapeo za taj ostri mrki krs, pun kukrikovine i pavite, i da ce prvom prilikom nastaviti let i isceznuti

Ivo Andric, Most na Zepi

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

HISTORIJA ARHITEKTURE BIH

U 16. vijeku prometnica koja je vodila preko Balkana, kao najkraća kopnena veza Carigrada s Bečom i Venecijom, dobiva izuzetan strateško-ekonomski značaj. Ova prometnica se zvala Carigradski drum ili Stambolska džada. U tom periodu je na Carigradskom drumu izgrađen veliki broj mostova.

1. Most Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu

2. Most na Žepi

3. Kozja Ćuprija preko Miljacke

4. Arslanagića most u Trebinju

5. Stari most u Mostaru

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

MOSTOVI

HISTORIJA ARHITEKTURE BIH

KONSTRUKCIJE KAMENIH MOSTOVA
KONSTRUKCIJE
KAMENIH MOSTOVA

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

MOSTOVI

Most na Drini, Visegrad Most je izgrađen u periodu od 1571do1577. godine, na mjestu gdje
Most na Drini, Visegrad
Most je izgrađen u periodu od 1571do1577. godine, na mjestu gdje je put povezivao Bosnu sa Istanbulom
preko rijeke Drine.
Izgradnja mosta povjerena je najvećem turskom graditelju, Mimar Sinanu, dvorskom arhitekti i vrhovnom
graditelju Carstva, jednom od najvećih arhitekata svijeta. Zadužbina je Mehmed-paše Sokolovića, velikog
vezira trojice sultana.
Deset lučnih otvora raspona su od 10,70-14,80 m. Širina kolovoza na mostu iznosi 6,00 m

HISTORIJA ARHITEKTURE BIH

MOSTOVI

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Most na Žepi

HISTORIJA ARHITEKTURE BIH

Most na Žepi HISTORIJA ARHITEKTURE BIH Iako nema pouzdanih podataka o nastanku mosta, smatra se da

Iako nema pouzdanih podataka o nastanku mosta, smatra se da je izgradjen neposredno nakon mosta u Višegradu (XVI vijek).

Zbog izgradnje hidroelektrane 1966. godine ovaj most je demontiran saniran I prenesen na današnju lokaciju.

Most je izraziti prelomljeni luk raspona 10.70 metara.

MOSTOVI

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

HISTORIJA ARHITEKTURE BIH

HISTORIJA ARHITEKTURE BIH PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com MOSTOVI

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

MOSTOVI

HISTORIJA ARHITEKTURE BIH

Kozja Ćuprija preko Miljacke, Istočni ulaz u Sarajevo

Kozja Ć uprija preko Miljacke, Isto č ni ulaz u Sarajevo Najstariji pisani dokument je iz

Najstariji pisani dokument je iz 1771. godine, ali se vjeruje da je ovaj most vec postojao. Raspon mosta je 17.60 a visina u tjemenu 10.30.metara. Most je od lokalnog kamena sa karakterističnim kruznim otvorima – način olakšavanja konstrukcije

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

MOSTOVI

HISTORIJA ARHITEKTURE BIH

HISTORIJA ARHITEKTURE BIH PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com MOSTOVI

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

MOSTOVI

Arslanagića most u Trebinju

HISTORIJA ARHITEKTURE BIH

Arslanagi ć a most u Trebinju HISTORIJA ARHITEKTURE BIH Arslanagi ć a most u Trebinju se

Arslanagića most u Trebinju se nalazio na staroj prometnici koja je povezivala Dubrovnik i Herceg Novi sa Stambolskom džadom. Arslanagića most je nastao u 16. stoljeću kao zadužbina Mehmed- paše Sokolovića. Nakon probnog punjenja akumulacionog jezera «Gorica» 1965. godine, most je bio potopljen i ležao je pod vodom do kolovoza mjeseca 1966. godine. Montaža mosta započela je 1970. godine i trajala do 1972. godine.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

MOSTOVI

HISTORIJA ARHITEKTURE BIH

HISTORIJA ARHITEKTURE BIH PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com MOSTOVI

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

MOSTOVI

Stari most u Mostaru

Stari most je izgrađen 1566. godine, a glavni arhitekt je bio Mimar Hajrudin. Most je izuzetno arhitektonsko i inzinjersko ostvarenje – luk mosta je izgradjen od lokalnog kamena tenelija - svoda sastavljenog od 111 redova lučnih kamenova, ukupne širine 3,95 m. Raspon mosta je 28.7 metara.

Obnova mosta : Projekat – fotogrametrija, d

savremene geo e s e me o e

Vadjenje originalnih blokova iz rijeke i njihovo testiranje Rezanje novog kamena iz originalnog kamenoloma Konsolidacija temelja i injektiranje Skela, izgradnja luka od tenelije Arheoloski nalazi, uporedna obnova kula i okolnih objekata Tradicionalni materijali i tehnike

d

t

k

t

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

HISTORIJA ARHITEKTURE BIH

i tehnike d t k t PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com HISTORIJA ARHITEKTURE BIH

MOSTOVI