You are on page 1of 3
- EXCLUSIV Un binatean a reconstruit capitala Serbiei, Belgrad Gn Stiri Timisoara Page | of $ os ea Home Actualitate Internationa] Tinancar Sport Life Cultura Oninii_Utle EXCLUSIV Un banatean a reconstruit capitala Serbiei, _ Belgrad ‘tt roe | Apr Stn oe tn Emilijan Josimovici, nascut la Moldova Veche, fost primul arhitect al Belgradului, de nurel flind legat reconstructia capitala Serbiei dupa eliberarea de sub Imperiul Otoman. ‘Se ste ©3 Banatul a ofert dea Iungul tmpului rurnerosi oameni de valoare pentru cutura gi storia ‘europeand. Din nefericire, multi sunt inca itr necunoscuti pentru Romania, dar respect trata ca tare in fostele spatl care au apartinut Imperilu ‘Austro-Ungar,c&t gin alte par). Unul din el este Eniljan Josimovie. Este primularhitect al Belgradulu, iar de numele sau se leaga practic reconstrulrea ‘actualel capitale a Serbie, dupa eliberarea defintva de ‘sub Imperiul Otoman, in 1867. sag a sgamins co wun gor Pensiile nesimtite ale magistrailor corupti ‘aasrouat atmanece Copia ate mn aso 124 lnc pian ce 118 | ANALZA: Cit te sump asta inte ema pert esate? 118 [ALB apr pin ae 1127 | Leauge de moneda unl dor omaia gmoney pen paren 1134 |commci,unsair OGY vim’ Ord 034 ing CS urban exports ht cet vison de serzape set CS Laser 9 020m Kida ayn-o05n8. ‘Slr retain pri neon Soe Cane ror 920] Pgh pan aga art nS Slat gle poe rena Forint drart aon EXCLUSIV Un banitean a reconstruit capi Gratewne GALERIE FOTO CU BALGRADUL TRASAT DE EMILIJAN JOSIMOVIC! Enilan Josimovici s-a naiscut la Moldova Veche {astriz in judetul Caras-Severin-foto), in anul 1823, Intr-o familie de sérbi din Banatulfostuluiimperiu ‘Austro-Ungar. Ela avut tel raj. Avand fn vedere o& tata! lula murit de tanér, Emilan a fost crescut de ‘omul de afaceri Misa Anastasijevil In 1891 este inseris la gcoala primaré, in Caransebes, ‘ar apol face costa militar, ls Lugo). $-8 continuat ‘studile de flosofe gitehnica la Viena. Eniljan a fost casatort de dous or: cu Emila a avut trel copii, Anka, Nicolae si Milvoja. Profesor si rector la Catedra de Matematica La sosires la Belgrad, pe 18 septembrie 1845, incepe ‘84 predea matematica ia o scoala primar’. A lucrat ‘pol ca profesor la Scoala de Artlere, din 1850, unde apredat matomatica, mecanied gi topagrafe. Din 19 nolembrie 1869, Emiljan Josimovici devine gefu CCatedrei de Matematica si apoi rector, de unde iese la pensie dupa 33 de ani de actvitate. Josimovic' a serls pele manual de tigonometrie, ‘matematics, geortetrie gi mecanicd pentru Iinvatamantul superior din Serbia. De asemenea, scris cj de arhitecturd civil s|contruirea drumurior. Emiljan Josimovii a participa activ la viata publica s1 ‘socials din Belgrad. A deverit membru al Societai de Litere §! este precursor al Asociatci de Inger s! ‘Tehnicien din Serbia, A ficut primul plan urbanistic al Belgradulul ‘A devenitarhitectul Belgradulu' tn 1867, dupa plecarea dofniiva a Otomanilor,cénd capitala Serbiei avea 68 Il schimbe fata in urma planulutintocmit de Emiljan Josimovici foto). B&naleanul, consideratparintele Urbenismutula Belgrad, a trasat actual cent vechi 1 cele mai cunoscute strz ale metropolel de 22 a Serbiei, Belgrad Page 2 of S = Recomandlrile Adevar reoperation — YG fo ‘ntl ote. 20 de tat ‘Stacenesmitte Pepea dant piu cuban tat omnes it-Serbiei-Belgrad_0_68393... 20.04.2012 EXCLUSIV Un binitean a reconst ratettrue eucopeizare a Beigraduul incepe cu dupa planuie lui Josimovici, cate a renunta Ia stil ‘tomoman gia dérémat cam tot ce -a consti sub sdominatiatucloe. Clade cn centulBelgradull ‘2partnunorathitvect sbi care au consti la secoll XIXsea, in tlie neoclasic,neoboros, neorenascents, eclectic si secession, ct gn stu sarbese. in planul prmulularfitect al oragului fac parte strada Knez Mihallov, actuala Piala Universitat, Piata Republic i amenjararea cunoscutului pare Kalemegdan, unul din simbolurle Belgradulu Josimovici moare pe data de 25 mai 1887, Centenarul adoptariprimului Plan Urbanistic al Belgradului, a fost marcat In 1967, cand strada Knez Mihailoy devine zona pletonals. In 1987, in Piata Republic este ridicat un monument In amintirea li sosimovic foto. rag de granita cu Imperiul Austro-Ungar Coupat de trei ori (1686-1690, 1717-1739, 1789-1781) 4e austrieci condusi de Stantul imparat Roman Maximilian al Bavariei si Eugeniu de Savoia, Belgrad a fost recucerit mereu de Otomani, care pieaca de abia Jn 1867. Ogata cu dobéndirea completé a independentsi Pincipatulul Serbie in 1878 gi schimbarea in Rogatul Serbiel In 1882, Belgrad a redevenit un oras-chele In Balcani si s-a dezvoltat rapid. Belgrad s-aaftat chiar la gra Imperiiut ‘Austro-Ungar, oragul Zemun (astazi camer al Belgradulul), find dincolo de grants oacd Rem ont! a5 Euro Cad Tnonpe scum catalog ‘AP. 2CAMERE Tam ¶re a 4 Cie parr ar conta http://www. adevarul.ro/locale/timisoara/EXCLUSIV-banatean-reconstruit-Serbiei-Belgrad_0_68393... capitala Serbiei, Belgrad Page 3 of 5 = tp eel epublica onfe (ap Aswad hire ‘ds harwit hn sat opts does Dengue moe mart DILEMA: “Andrel PLESU coosesde eat fea Si Srges aod ise ‘Adevarulshop 20.04.2012