You are on page 1of 3

PELAN OPERASI 1

NAMA PROJEK
: Sukan Ping Pong
RASIONAL
: Murid diberi peluang untuk melibatkan diri dalam Aktiviti Sukan dan Olahraga
OBJEKTIF
: Mencungkil bakat dan memilih pelajar untuk mewakili sekolah.
.
LANGKA
PROSES KERJA
TANGGUNGJAWAB
TEMPOH
STATIUS
H

1.

Mesyuarat
1.2 Ucapan Pengerusi
1.2 Bentang/ Taklimat kertas Kerja
1.3 Agihan tugas / jadual
1.4 Perlaksanaan program
1.5 Sumber bahan / peralatan
1.6 Hal-hal lain

2.

Menyediakan sumber bahan/


peralatan

~Setiausaha Sukan
~Jurulatih

3 minggu

3.

Perlaksanan program

~Setiausaha Sukan
~Jurulatih

4 hari

4.

Pelaporan dan penilaian

~Setiausaha Sukan

1 kali setahun

5.

Pengiktirafan kepada murid


berpotensi

~Guru Besar
~GPK Ko-Kurikulum
~Setiausaha Sukan
~Jurulatih

~GPK Ko-Kurikulum
~Setiausaha Sukan

1 hari

1 hari

PELAN OPERASI 2
NAMA PROJEK
: TID
RASIONAL
: Mengambil rekod peribadi pelajar dan membuat ujian terhadap pelajar
OBJEKTIF
: Mencungkil bakat dan memilih pelajar yang berpotensi untuk mewakili sekolah.
.
LANGKA
PROSES KERJA
TANGGUNGJAWAB
TEMPOH
STATIUS
H

1.

Mesyuarat
1.2 Ucapan Pengerusi
1.2 Bentang/ Taklimat kertas Kerja
1.3 Agihan tugas / jadual
1.4 Perlaksanaan program
1.5 Sumber bahan / peralatan
1.6 Hal-hal lain

~GPK Ko-Kurikulum
~Setiausaha Sukan

2.

Menyediakan sumber bahan/


peralatan

~Setiausaha Sukan
~Jurulatih

1 minggu

3.

Perlaksanan program

~Setiausaha Sukan
~Jurulatih

3 hari

4.

Pelaporan dan penilaian

~Setiausaha Sukan

1 kali setahun

5.

Pengiktirafan kepada murid


berpotensi

~Guru Besar
~GPK Ko-Kurikulum
~Setiausaha Sukan
~Jurulatih

1 hari

1 hari

PELAN OPERASI 3
NAMA PROJEK
: Pesta Permainan Antara Rumah
RASIONAL
: Memberi peluang kepada semua pelajar untuk melibatkan diri
OBJEKTIF
: Memilih pemain untuk pasukan sekolah
.
LANGKA
PROSES KERJA
TANGGUNGJAWAB
TEMPOH
H

1.

Mesyuarat
1.2 Ucapan Pengerusi
1.2 Bentang/ Taklimat kertas Kerja
1.3 Agihan tugas / jadual
1.4 Pelaksanaan program
1.5 Sumber bahan / peralatan
1.6 Hal-hal lain

~GPK Ko-Kurikulum
~Setiausaha Sukan

2.

Menyediakan sumber bahan/


peralatan

~Setiausaha Sukan
~Jurulatih

1 minggu

3.

Perlaksanan program

~Setiausaha Sukan
~Jurulatih

2 bulan

4.

Pelaporan dan penilaian

~Setiausaha Sukan

1 kali setahun

5.

Pengiktirafan kepada murid


berpotensi

~Guru Besar
~GPK Ko-Kurikulum
~Setiausaha Sukan
~Jurulatih

STATIUS

1 hari

1 hari

PELAN OPERASI 4
NAMA PROJEK
: Pertandingan Permainan Daerah
RASIONAL
: Memberi peluang kepada murid untuk mewakili sekolah
OBJEKTIF
: Menwakili daerah ke peringkat Negeri
.
LANGKA
PROSES KERJA
TANGGUNGJAWAB
TEMPOH
H

1.

Mesyuarat
1.2 Ucapan Pengerusi
1.2 Bentang/ Taklimat kertas Kerja
1.3 Agihan tugas / jadual
1.4 Perlaksanaan program
1.5 Sumber bahan / peralatan
1.6 Hal-hal lain

~GPK Ko-Kurikulum
~Setiausaha Sukan

2.

Menyediakan sumber bahan/


peralatan

~Setiausaha Sukan
~Jurulatih

1 minggu

3.

Perlaksanan program

~Setiausaha Sukan
~Jurulatih

10 bulan

4.

Pelaporan dan penilaian

~Setiausaha Sukan

1 kali setahun

5.

Pengiktirafan kepada murid


berpotensi

~Guru Besar
~GPK Ko-Kurikulum
~Setiausaha Sukan
~Jurulatih

1 hari

1 hari

STATIUS

PELAN OPERASI 5
NAMA PROJEK
RASIONAL
OBJEKTIF
.
LANGKA
H

: Pembangunan Bakat Pemain


: Melatih pelajar yang berbakat dan berpotensi untuk mewakili sekolah
: Mengasah dan mengilatkan bakat yang ada pada palajar supaya berjaya di
pertandingan peringkat yang lebih tinggi

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

1.

Mesyuarat
1.2 Ucapan Pengerusi
1.2 Bentang/ Taklimat kertas Kerja
1.3 Agihan tugas / jadual
1.4 Perlaksanaan program
1.5 Sumber bahan / peralatan
1.6 Hal-hal lain

~GPK Ko-Kurikulum
~Setiausaha Sukan

1 hari

2.

Menyediakan sumber bahan/


peralatan

~Setiausaha Sukan
~Jurulatih

1 minggu

3.

Perlaksanan program

~Setiausaha Sukan
~Jurulatih

10 bulan

4.

Pelaporan dan penilaian

~Setiausaha Sukan

2 kali setahun

5.

Pengiktirafan kepada murid


berpotensi

~Guru Besar
~GPK Ko-Kurikulum
~Setiausaha Sukan
~Jurulatih

1 hari

STATIUS