You are on page 1of 3

BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAN PENILAIAN KOMPETENSI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


BORANG MARKAH KEBERHASILAN TAHUN 2016
GRED
JAWATA
N

NAMA PYD
NO.K.P.
JANTINA
JAWATAN

BIDANG TUGAS

1. PENGURUSAN DAN
KEIMPINAN ORGANISASI

PENOLONG KANAN PENTADBIRIAN

NO

10

11

12

2. KURIKULUM

13

14
15

SASARAN KERJA

MENGUMPULKAN BILANGAN SPI PENGURUSAN


DAN PENTADBIRAN TAHUN SEMASA ATAU
DITERIMA DAN DIJADIKAN RUJUKAN DALAM
PENTADBIRAN SERTA DISEBARLUAS KEPADA
GURU DAN STAF.
MEMASTIKAN PERANCANGAN STRATEGIK
SEKOLAH 2015-2017 DILAKSANAKAN
MENGIKUT JAJARAN MASA
DALAM PELAN OPERASI TAKWIM SEKOLAH.
MEMBERI TAKLIMAT 2 MINGGU SEKALI KEPADA
GURU SEBAGAI PERINGATAN MESRA DAN
DISAMPAIKAN MAKLUMAT TERKINI KEPADA
GURU UNTUK PENINGKATAN IMEJ SEKOLAH.
MEMBERI PLC BERSAMA-SAMA GURU DARI
SEMASA KE SEMASA UNTUK BERKONGSI IDEA
ATAU MELONTARKAN IDEA KEPADA MEREKA
SEBAGAI USAHA PENINGKATAN KUALITI KERJA
STAF.
MEMASTIKAN PENDOKUMENTASIAN
BERKUALITI BAGI SEMUA MINIT MESYUARAT,
MAJLIS RASMI DAN MINIT CURAI DISEDIAKAN
UNTUK SEMAKAN AUDIT.
MEMASTIKAN SEMUA DASAR KPM TERKINI
DILAKSANAKAN SEPENUH MENGIKUT JAJARAN
MASA
MEMASTIKAN GURU BERPINDAH/BERSARA
MENYERAHKAN NOTA SERAH TUGAS KEPADA
PENGGANTI YANG MENGAMBIL ALIH TUGAS
DAPAT MENYAMBUNGKAN KERJANYA SECARA
LANCAR.
DATA YANG DIISKAN SAHIH DAN DILINDUNGI
SEMASA MENGISI DAN MENGEMASKINI SEMUA
DATA SECARA SISTEM ONLINE.
MELAKSANAKAN DIALOG PRESTASI PROGRAM
TRANSFORMASI DAERAH TAHUN 2016
SEBANYAK 12 KALI DALAM SEMUA BIDANG
UNTUK MENGESAN PUNCA KELEMAHAN
BERDASARKAN DATA DAN MEMBUAT
INTERVENSI BERFOKUS.
MEMBUAT PENILAIAN PRESTASI GURU(PBPPP)
DAN ANGGOTA KUMPULAN
SOKONGAN(HRMIS) MENGIKUT JAJARAN MASA
DAN MEMANTAU PRESTASI KERJA 70 STAF
DARI SEMASA KE SEMASA SEBANYAK 2 KALI
SETAHUN.
MENJALANKAN TUGAS PENGETUA DARI
SEMASA KE SEMASA UNTUK MEMASTIKAN
OPERASI SEKOLAH BERJALAN SEPERTI BIASA
TANPA GANGGUAN.
MELAKSANAKAN PENGGUNAAN VLE DALAM
PENGURUSAN DAN SEBARAN MAKLUMAT
SEKOLAH KEPADA IBU BAPA.
MENGUMPULKAN BILANGAN SPI KURIKULUM
TAHUN SEMASA ATAU DITERIMA DAN
DIJADIKAN RUJUKAN DALAM PENTADBIRAN
SERTA DISEBARLUAS KEPADA GURU DAN
STAF.
MEMBENTUK JADUAL WAKTU INDUK SEKOLAH
UNTUK MEMASTIKAN OPERASI P & P BERJALAN
LANCAR SEPANJANG TAHUN.
POLC PROGRAM KECEMERLANGAN AKADEMIK
2016 BERDASARKAN PERANCANGAN
STRATEGIK 2015-17 DENGAN MEMASTIKAN
GURU MENGAJAR SEKURANG-KURANG SATU

TEMPAT
BERTUG
AS

PENILAIAN
PERTAMA

PENILAIAN
AKHIR

MELEBI
HI
SASARA
N

CATATAN

OPSYEN SENDIRI.
16

17

18
19
20
21
22
23

24

25

26
27
3 PENGURUSAN HEM

28

29

4. PENGURUSAN
KOKURIKULUM

30

31
5 PENGURUSAN KEWANGAN

32

33
6 PENGURUSAN PEJABAT

34

7 PENGURUSAN FIZIKAL
DAN PASARANA SEKOLAH

35

8 PEMBANGUNAN SUMBER
MANUSIA

36

9 PERHUBUNGAN LUAR

MEMASTIKAN 64 GURU MENULIS BUKU REKOD


MENGAJAR DAN MENGHANTAR BUKU PADA
HARI JUMAAT UNTUK SEMKAN.
MENJALANKAN PENCERAPAN KLINIKAL
TERHADAP GURU PYD SEKURANGKURANGNYA 2 KALI SETAHUN DAN DIBERIKAN
MAKLUMBALAS UNTUK MENINGKATKAN
PRESTASI KERJANYA.
MENGUMPULKAN EDIVEN DAN MENGISI SKPM
ON-LINE SEKALI SETAHUN.
MEMBUAT 1 INOVASI DALAM POLC P&P PADA
TAHUN SEMASA UNTUK MELINDUNGI MMI.
MEMANTAPKAN PELAKSANAAN PAK21 DAN
KBAT/HOTS DALAM PDP MENGIKUT JAJARAN
MASA.
MEMASTIKAN 10 GURU MENGGUNAKAN VLE
DALAM PDP SEKURANG-KURANGNYA SEKALI
SEMINGGU.
PENGURUSAN PEPERIKSAAN DALAMAN DAN
AWAM PT3 & SPM MENGIKUT SOP.
MEMBIMBING GURU MENGHASIKAN
SEKURANG-KURANGNYA 1 MODUL PDP
BERFOKUS BAGI SUBJEK KRITIKAL.
PEMANTAUAN FAIL DAN POLC 14 PANITA
UNTUK MEMASTIKAN KETUA PANITIA
MEMAINKAN FUNSINYA MELALUI 4 KALI
MESYUARAT SETAHUN.
MELAKSANAAN PENGAJARAN, PEMBELAJARAN
DAN PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN BAHASA
MELAYU TING. 3U & 3K SEBANYAK 12 KALI
SEMINGGU SEPANJANG TAHUN.
25 daripada 25 orang pelajar kelas 3U dapat
lulus sekurang-kurangnya gred C bagi subjek
BAHASA MELAYU dalam PAT T3.
25 daripada 25 orang pelajar kelas 3K dapat
lulus sekurang-kurangnya gred E bagi subjek
BAHASA MELAYU dalam PAT T3.
KEHADIRAN PELAJAR DIKEY IN SEBELUM 10
PAGI ATAU 3.00 PETANG DALAM SISTEM SPS
SETIAP HARI.
MEMANTAU PELAKSANAAN PROGRAM GURU
PENYAYANG DI MANA SETIAP GURU
MENGAMBIL SEKURANG-KURANGNYA 4
MENTEE DAN MENJALANKAN 15 AKTIVITI YANG
DISASARKAN.
MEMASTIKAN SEMUA MURID DIDAFTARKAN
DALAM DASAR 1 MURID 1 SUKAN DAN MURID
MELIBATKAN DIRI DALAM 1 SUKAN SAMA ADA
AKTIF ATAU PASIF.
SATU KALI PERKEMAHAN PERDANA SETAHUN
UNTUK MEMBERI LATIHAN SOFT SKILL KEPADA
MURID DI LUAR KAWASAN SEKOLAH.
PENGURUSAN BELANJAWAN PCG BERHEMAH
DAN PEREKODAN MENGIKUT SOP TATACARA
PK & PKWS.
MEMASTIKAN REKOD ASET ALIH KERAJAAN
KEMASKINI DAN MEMBERI PELAPORAN
KEDUDUKAN ASET SUKU TAHUN KEPADA PPD
3 KALI SETAHUN TANPA GAGAL.
PENGAMALAN 5S DI PEJABAT UNTUK
MEMUDAHKAN MAKLUMAT DIAKSES KURANG
DARIPADA 5 MINIT.
MEMASTIKAN PEREKODAN INVENTORI BAHAN
ATAU PERALATAN LAMA UNTUK
DISELENGGARAKAN ATAU DIHAPUSKIRA PADA
PENGHUJUNG TAHUN.
MEMBUAT GROOMING GURU KANAN DAN
KETUA PANITIA UNTUK MEMASTIKAN
GOLONGAN PELAPIS PENGURUSAN KEDUA INI
DIUPAYAKAN.

37

SASARAN PENGLIBATAN IBU BAPA SEBANYAK


55% DALAM AKTIVITI PIBG DAN SEKOLAH DARI
SEMASA KE SEMASA.

38

MENJALINKAN HUBUNGAN DENGAN NGO DAN


MASYARAKAT SETEMPAT UNTUK
MENINGKATKAN IMEJ SEKOLAH MELALUI
EDARAN BROSUR, PERKONGSIAN PINTAR DAN
JEMPUTAN MENGHADIRI MAJLIS SEKOLAH.

10 PEMBANGUNAN KENDIRI

39

40

MENGHADIRI SEBERAPA BANYAK


TAKLIMAT/KURSUS/
BENGKEL/PERSIDANGAN UNTUK UP GRADE
DIRI
DALAM PEMBANGUNAN ILMU DAN KERJAYA
DIRI DALAM PELBAGAI BIDANG PADA TAHUN
SEMASA
MENJALINKAN HUBUNGAN DENGAN RAKAN
KERJA DI LUAR MELALUI KEMUDAHAN APPS
YANG ADA UNTUK MENDAPATKAN MAKLUMAT
TERKINI DAN PERKONGSIAN ILMU.
BILANGAN SASARAN YANG DINILAI
JUMLAH MARKAH
PENCAPAIAN
SKOR

PENILAIAN PERTAMA
PP1

PP2

PYD

PENILAIAN AKHIR