You are on page 1of 10

5/17/2016

jPedaggiaiSzemle2007mrciusprilisAtanulszervezetsanemformlistanuls.EslyeksveszlyekazoktatsbanEPA

Ruzsagota

Atanulszervezetsanemformlistanuls
Eslyeksveszlyekazoktatsban
Azeladscsakgy,mintalillafredikonferenciaeladsainakmindegyikearrakeresettvlaszt,
hogyvaljbanmiatanulszervezet,miaszervezetitanuls,melyekazoktatsiintzmnyekre
jellemzspecifikumai.Azeladszlesnemzetkzikontextusbanvizsgljaatanulszervezetek
problematikjt.Eladsnakegyiklegfbbzenete,hogyatanulszervezetkialakulsnakfontos
elfeltteleakrlmnyekkedvezvttelesaszervezettagjaikzttifolyamatosdialgus.

Eztakartuk?
Mittanultlazegyetemivekalatt?Alakoskodst.(Negyedikvfolyamoshallgatvlasza.)
Az utbbi egy vben az egyik egyetemen a tanulszervezet kultrkrbl n. msodik hurkos tanulst
(PeterSenges szakmai mhelye ltal ajnlott mdszer), dialguskommunikcit tantok. rmmel tlt
el, hogy a msodik flvben egyre izgalmasabb a csoporttagok kzti interakci, s beszlgetseik is
egyre elmlyltebbek. A fenti idzet ebben a csoportban hangzott el az egyik hallgattl, amikor mr
eljutottunkarraazszintemegosztsiszintre,amelyvaldilehetsgetnyjtacsoportonbellijelents
klnbzsgek s szemlyes fjdalmak, bizonytalansgok megosztsra is. E nlkl pedig nincs
dialgus. Az egyik hallgat fogalmazta meg arra a krdsre, hogy mit tanult az lete sorn s
legfkppenangyvalattazegyetemen,hogyalegfontosabb,amittanult,azalakoskods.Dbbenetes
volthallaniafiatallnyblmegszlalfjdalmat.
Otthon nem nagyon mesltem semmit a 11 s fl ves gyerekemnek. (A gyerekrl tudni kell, hogy egy
vetjrtegyfalusiiskolba,aztnktvetegyWaldorfiskolba,mostpediganevealapjnpuccosnak
nevezhet budai, II. kerleti iskolba.) Egyik este elkezdett legzni valahogy kt v utn ismt
ellenllhatatlan vgy bredt benne, hogy elvegye a mr szmztt sszes legt , s a legzs, a
cselekvs,ptskzbenmegszlal:Anyu!Valamivanbennem,denemtudomkifejezni.Majdtovbb
pt,aztnismtmegszlal:Tudod,aWaldorfbannemtanultamsemmit.Ebbenaziskolbanpedigcsak
ez(safejremutat)afontos,serre(aszvremutat)ittsenkinemfigyel.(Tudnikell,hogyelttea
jobb s bal agyfltekt olvasgatta Az emberi test cm knyvben, s onnan mrte fel az iskolk kzti
fjdalmasszakadkot.Nemtlem.)
Aztkrdezemmagunktl:Eztakartuk?

http://epa.oszk.hu/00000/00035/00112/200703koRuzsaTanuloszervezet.html

1/10

5/17/2016

jPedaggiaiSzemle2007mrciusprilisAtanulszervezetsanemformlistanuls.EslyeksveszlyekazoktatsbanEPA

Tanrvagyok,tehtnemakarokfelelssgetthrtani.Sokhallgatmmalkrlbellazonoskorosztlyba
tartozom,vgkppnemhrthatomtafelelssget,deazrteznagyonszomor.
Remlem, ki fog derlni a kvetkezkben, hogyan kapcsoldik mindez a Peter Senge s kollgi ltal
alaptottTanulszervezetTrsasghoz,amelynekangolneve:SocietyforOrganisationalLearning.
AtitulusaMobilitsmellettaSOLIntzet.Azangolelnevezstazrtszeretem,mertaSOLrvidtsnek
sokkal tbb jelentse van, mint azt elsre gondolhatnnk. Sol = nap s so/u/l = llek. Mindkt jelents
benne rejlik a Trsasg tevkenysgben, de nem ez a legjellemzbb.A Trsasg a szervezeteket j
kompetencikkal felvrtez, a tudstrsadalom komplexitst kezelni kpes tartalmak tadsra s a
szervezetek talakulsra elktelezett innovatv, fraktl szerkezet s hlzat alap globlis szakmai
kzssgltrehozsraszervezdtt.
Az USAban, az MIT Tanulszervezet kzpontjban mr 1990ben megfogalmaztk azokat a sikeres
alapelveketsmdszereket,amelyekvglPeterSengeAz5.alapelvcmvilgsikerknyvblvltak
kzismertt.Azrdekldcsoportokgombamdraszaporodtak,sakulcskompetenciktantsaegyre
keresettebbkpzsirucikkvlt.
Aztalapelvakvetkez:
Rendszergondolkods
Aszemlyesnnkmestervvls
Ateambentanuls(dialgus)
Akzsjvkpteremtskpessge
Amentlismintinkmegltsrasfeltrsraalkalmaskpessg

A rendszergondolkods kln tudomnygg ntte ki magt, st a fiatalok kztt s az iskolai


alkalmazsban taln a leginnovatvabb megkzeltsnek szmt annak rdekben, hogy egy j
vilgkphezjuthassunk,amelyjobbsfelelsebbteszbennnketakzsegszrt.Azegyetemrlntt
ki (MIT, USA), s egy globlis hlzatban helyi szakmai mhelyekk, egyesletekk szaporodott (pl.
www.solintezet.hu). A szakmai s a stratgiai partnerek az zleti letben leginkbb sikeres s rintett
nagyvllalatok,aholltkrdsakomplexitsfelismerseskezelse,arendszergondolkodskpessge.
A dinamikus mozgsokat tlt, inspiratv vezetknek pp erre a tudsra volt ignyk, mert a
versenykpessgket ez tartja letben. s ez nem a profitrt van, hanem azrt, hogy olyan
szervezetekk vljunk, amely kirdemli dolgozi elktelezettsgt fogalmazta meg az 1990es vek
vgn Gran Carstedt, a globlis koordintor, korbban az IKEA s a VOLVO igazgatja ez majd
meghozzaaprofitotis,hajlcsinljuk.
http://epa.oszk.hu/00000/00035/00112/200703koRuzsaTanuloszervezet.html

2/10

5/17/2016

jPedaggiaiSzemle2007mrciusprilisAtanulszervezetsanemformlistanuls.EslyeksveszlyekazoktatsbanEPA

A tanuls vgynak inherens emberi tulajdonsgknt kell ismt felkeltdnie, mert csak ez a kpessg
adhatvaldivlaszokatnapjainkversenyhelyzetben.
Egy nemrg tartott SOLkpzsen, ahol a rendszerszemllet s a globlis nevels volt a tma, s
egyetemitanrok,iskolaitantksanemformlispedaggibanjrtasifjsgikpzkvoltakegytt,a
holland elad Chaplin Modern idk cm filmjbl vett jelenettel kezdte a kpzst. A film a hszas
vekbenkszlt,azipariforradalomfnykorban.

A gp s az ipari forradalom diadala. Ha ezt sszektm a gyerekem fentebb idzett, a szv s a fej
szakadsravonatkozszavaival,akkormegkapjukakpletet.Eztakartuk?
Atanulslnyegemagaakapcsolat.Emberikapcsolatainkonkeresztlvagyunkkpesekvilgunkvaldi
megrtsre.(PeterSengeMIT,SOL.)
Peter Senge a munkatrsaival ksztett Tanul iskola (Schools That Learn) cm knyve bevezet
cikkben igyekszik az iskolk szmra is elrhetv tenni a tanulszervezet gondolatrendszert,
alaprtkeit s mdszertant, azaz sok iskolban folytatott projekt alapjn itt fogalmazdnak meg a
tanulsgok.Abevezettanulmnybanamelynekrvidtettvltozattazinternetenmindenkielolvashatja
Peter Senge az ipari trsadalom elmlt hromszz vt Descarteshoz, Newtonhoz visszavezetve
sszekapcsolja azzal a jelenlegi iskolai rendszerrel, amelyben lnk, mkdnk, s nha mi magunk is
gpiess vlunk. Legalbbis 11 vesen mr rzkenyen meg tudjuk fogalmazni azokat a pontokat,
amelyekben elg alaposan torzulunk. s szeretnm hozztenni, hogy nem csak az iskolban lv
gyerekek.Sokatdolgoztamszervezeteknl,vllalatoknlis,sottismegnyomorodikallek.Mgmindig.
Teht azok a struktrk, amelyeket az ipari trsadalom diadalaknt s vvmnyaknt ltrehoztunk,
amelyek a hszas vek elejn meghoztk a futszalaggyrtst, az eredmnyorientltsgot, most az
eslyeket veszlyekk torztjk. Ha 2010re a pedaggusok hatrozott elvrsokat fognak kapni, s az
eredmnyeksfolyamatokmrseleszmrvad,akkorazhasonlkihvsokellltjaaziskolkat,mint
az 1990es vek a vllalatokat. A tanulszervezet fogalma s gyakorlata vlaszknt jelent meg a
nyolcvanas vekben oly divatos minsgbiztostsi rendszerekre. Hisz itt nem a mrcvel mrhet s
ellenrzssel elkpzelhet folyamatokon van a lnyeg, hanem ennl mlyebb szintek fellltsa,
tudatostsa s kszsgszint elsajttsa a cl. rdemes holnap vagy holnaputn elgondolkodni azon,
hogylehetsgeseeztafajtaelvrsrendszertkielgteniatanulszervezetlnyegvel.Ezolyan,minta
fenntarthatsgsafenntarthatfejldsbelsellentmondsa,amelyrlnapjainkbanolysokathallunk.
SzeretnkfelidzniegyCDt,amelynhnyuknakbiztosanemlkezetes.
Wedontneednoeducation.
Wedontneednothoughtcontrol.
Nodarksarcasmintheclassroom.
Teacherleaveus,kidsalone.
Hey!teacher!Leaveus,kidsalone.
Allinall,itsjustanotherbrickinthewall.
Allinall,youare,alljustbricksinthewall.
Nemkrnkanevelsbl!
Nemkelltbbagymoss!
Segnyoldsazosztlyban!
http://epa.oszk.hu/00000/00035/00112/200703koRuzsaTanuloszervezet.html

3/10

5/17/2016

jPedaggiaiSzemle2007mrciusprilisAtanulszervezetsanemformlistanuls.EslyeksveszlyekazoktatsbanEPA

Tanr,szlljlerlunkmr!
H,tanr,szlljlerlunkmr!
Hisz,nemvagyms,semmims,csakegyjabbtglaafalban.
Hisz,nemvagyms,semmims,csakegyjabbtglaafalban.
PinkFloyd

Mitakarunkhtaziskolban?
Tudst vagy szaktudst akarunk? Ha szaktudst akarunk, az elkpzelhet azzal a rendszerrel, amelyet
lemrnk, megformzunk, ahol a gyereket a mi szksgleteinkre formljuk, s ez a szaktudsban
mrhetv, ellenrizhetv vlik. tadshoz pp az a tants kell, amelyet a SOLkrben a neves
egyetemioktat,RussellAckofftrningnekszokottnevezni.Atrningvilgbanmintsikermdszertanban
akr tallkozhat is a formlis s a nem formlis pedaggia vagy tanuls, mert a trningek igazn mg
mindig majd ksbb visszatrnk r arra trekszenek, hogy a mr ltez tudst adjk t. Azt
gyakoroltatjk, bevsik, s kpess tesznek az alkalmazsra. De ez az iskola egyetlen clja? Ezt
akartuk? Vajon ez a tudstrsadalomban szksges kompetencik lnyege? A mr ismert s tudott
tartalmaktvtele?
Szaktudsunk a hatkonysg, uniformizlt llandsg ltrehozsra s menedzselsre fejldtt ki,
holott napjainkban a vltozkonysg, a komplexits az eredmnyes: ms szval magnak a vltozs
folyamatnakmegrtsreskoordinlsravanszksg.(DeeHock)
Dee Hock a kordikus, vagyis a kosz s a rend kombincijbl sszehozand szervezetek egyik
megteremtje,asikeresVisanemzetkzikrtyarendszerltrehozja,aChaordicOrderszerzjesokban
tmaszkodottarra,amitnapjainkbanjgondolkodsnakhvunk.
1.braAtanulszervezet(PeterSenge)

Aspirci,belstrekvs

Az bra hrom lba rendkvl fontos. Ha a hrom nincs egytt, felbillen a szk. Az els lb teht
az aspirci. Mg a szervezeteknl is, ahol az elmlt tizent vben Az 5. alapelv: A tanulszervezet
kialaktsnak elmlete s gyakorlata cm knyv a szervezeti vltozsok biblija lett, sokszor
megbicsaklik a dolog, ahol pedig pnz, energia s motivci is van ahhoz, hogy tanulszervezett
vljanak. Hisz a verseny beleszl, fontossgban elre kerl. Gyakran elfeledkeznek arrl, hogy a
szemlyes s a kzssgi aspirci elengedhetetlen a kreatv, innovatv s a folyamatokat komplex
dinamikjukbanltnikpesbeszlgetsekhezsproblmamegoldsokhoz.
Taln tl sok a rci (a fej?), tl sok benne az a fajta logikai magvets, amely megsznteti az
sszefggsek tudomnya ltal teremthet aspircit, vgyat, akarst. Rgebben erre a lbra Peter
Senge azt rta, hogy kreativits, ksbb tvltotta a kreativitst aspirciv. Hogy kreativits legyen
bennnk, tanrokban s hallgatinkban, dikjainkban, ahhoz elengedhetetlen az aspirci folyamatos,
hangslyozom:folyamatosletbentartsa.
Prnateremskonverzci
http://epa.oszk.hu/00000/00035/00112/200703koRuzsaTanuloszervezet.html

4/10

5/17/2016

jPedaggiaiSzemle2007mrciusprilisAtanulszervezetsanemformlistanuls.EslyeksveszlyekazoktatsbanEPA

Klein Sndor emltetteFrankCardellt,akinek a workshopjn, amelyet tanroknak tartott, rszt vettem a


nyolcvanas vekben. Az a ktnapos workshop annyira tbillentett egy lelkesltebb s a lelkierket is
felszabadt vilgba, hogy hihetetlen energival s lelkesedssel kezdtem megreformlni sajt oktati
munkmat. Bizonnyal pp erre voltam nyitott s ksz. Akkoriban a kzgazdasgi egyetem angol
tanszkn tantottam, s egyben az International House nyelviskola szakmai vezetst is ellttam. Ez
adott struktrt, keretet a munkmnak.Az egyetem nyelvi intzete nem volt ppen a szabad mozgs,
lazasg,kvzssinteraktvtallkozsoktere,inkbblelakottkistermeksokasga,alagsorok,csvek
smindenegyb.Mgissikerltkiharcolni,hogylegyenegytermnk,amelyetprnateremnekhvtunk.
Minden szk s asztal kikerlt, hiszen konverzcit/beszlgetst szerettnk volna angolul tantani.
A konverzcimint alapkszsg Frank workshopja utn gy tnt csak akkor lehet eredmnyes, ha
nemsznhzipadsorosfelllsbanlnekleahallgatk,hanemkrbelnk,prnkratelepsznk,videt
nznk, tvznk, beszlgetnk s mindezt angolul, mert ppen angolul tanulunk. A tanulszervezet
struktrjbannagyonfontosakazinformlis,kzssgibeszlgetsrealkalmatadterek.Voltmrsz
rla,hogyajelenlegiiskolkpletrendszerenemszolgljaalehetsgetazinformlisterekre,mezek
nlkl nem lesz tanulszervezet a tanulszervezet. Mehetnek nk mindenfajta kpzsre, akr a
Sulinova, akr a SOL Intzet, akr valamely megyei pedaggustovbbkpz intzet ltal szervezett
jobbnljobbkpzsekrlisvansz,hanemalaktjukthozzolyannakls(tanulsi)sbels(tudati)
tereket,amelybenazabelstuds,amelykezdledezni,sszerik,kapcsolathlbaszvdikanagyobb
egysgetkpviselkzsegszben,akkornagyonkevesettettnk.Talnsemmit.Enlklcsaknagyon
nagyon lass vltozst rhetnk el. Mostani munkm miatt sokat jrok a Cserehtra, amely az orszg
egyik trsgi szegnysgben szenved rgija. S kzben hihetetlen kls fejlesztsek trtnnek. Van
olyan iskola, ahol minden tanteremben hattz szmtgp van. j s talaktott pletek. De az
pletekblhinyoznakakzssgiterek,atanrendblpedigakzssgitrhezszksgessemmittev,
lha s nha projektkihvsokkal fszerezett, aktivitst, bels erforrst felfakaszt sznetek. A
strukturlatlan id. Fejlesztnk, de fejldnke? Az egyik helyen j iskolt ptettek gy, hogy a ngy
osztlynakhromtantermetalaktottakki,atanroknakszintesemmit3fnyi(mostazigazgatlakja)
szobt s mg persze egy kln szmtgpes termet. Pedig az osztlytermek risiak, de egy gp
sincs bennk. Rendkvl sok energit fordtunk arra, hogy rgi struktrkat teremtsnk vagy tartsunk
letben,holottlehet,hogyazokonahelyekenldulhatnamegafejlesztsjirnya,aholnincsenekmega
rgi infrastruktrk, mert ott ezrt rombolni sem kellene. Megszntetjk a kisiskolkat, egyegy terleti
iskolt bvtnk, s kzben szomorak vagyunk, hogy nem szvesen jrnak thozznk a szomszd
teleplsrl a gyerekek. De mi, tanrok el sem tudjuk kpzelni, hogy helybe menjnk. Tantottam
valamikor egy gimnziumban is, s akkoriban szenvedlyes dohnyos voltam. Szmzve voltunk egy
kicsi tjrba, amely az egyedli kzssgi trr alakult.A tanribl az udvarra kimenet volt egy icipici
folyosrsz,ottgylteksszeadohnyzk.Egyidutnazokisbejttekebbeakicsi,fststrbe,akik
egyltalnnemdohnyoztak,mertotttrtntmegazavalami,amelyrekzssgitrkntazaspirci,az
inspirci s az rtelmes kzs beszlgets forrsaknt talltak r. Egy multinacionlis cgnl komoly
munkval kellett elrni azt, hogy a kvzban le lehessen lni, egy killthely lehessen informcis
tblkkalsmindenfletallkozsilehetsggel,snemellenrzik,hogyamunksokktpercetvoltak
WCn vagy tbbet. Hihetetlen eredmnyeket produkltak csak ebbl az informlis trbl. Nem oktatta
ketsnemmondottblcsessgetsenki,csakakrnyezetetvltoztattukmeggy,hogyabennnklv
individulis tuds msfajta huzalozssal kerljn egymssal kapcsolatba. Nagyon fontos, hogy ezt
mindenkiprbljamegtenniasajtkrnyezetben,mertakonverzcikpessgesakarsanlklnem
leszatudskzssszervezeti.
Komplexitssrendszerszemllet

Nagyon fontos a harmadik lb, a komplexits kpessge. Hogy trjnk, lssunk, s ha kell, ahhoz
viszonyulva megoldsokat tudjunk tallni. Igen komplex trsadalomban lnk. A mlt hten egy olyan
stratgiai gondolkodsban vettnk rszt, ahol nagyon sokfle meghvott volt, s maga a szervezet is a
trsadalomegynagyszegmenst,afiatalsgotkpviselte.ATeamSzintegrcimdszerezsenilis,az
lrendszereksletkpesszervezetekelmletrevankitallva.Hihetetlenerfesztsvoltarsztvevk
szmra, hogy ebben a folyamatos kapcsolathlban, amelyet a mdszer lehetv tesz szmukra,
nmagukattudjkhozni,megosszkatbbiekkelatudsukatolyanfelelssggel,hogykzbenbetudjk
fogadniafeljkjvsszesimpulzust.Nehz,deeztljknapontaatvben,ardiban,azutcn,a
munkatrsainkkal,mindentt.Olyaninformcihlbanlnk,amelyatrsadalomegsztelnktrja,ha
berek vagyunk.Akkor mg nem szltunk a globlis nehzsgekrl s azok kvetkezmnyeirl. Hogy
valamilyen szinten viszonyulni tudjunk ehhez, s hogy felhatalmazva, felerstve az empowerment
kifejezssel lve autonm mdon tudjunk ezekkel a helyzetekkel egytt lenni, ahhoz nagyon fontos,
hogy kicsi korunkbanisrezzkezt,s netprdjnksszeaziskolasakiszolgltatottsg egysk,
lineris kvetelmnyek ltal beszktett terhe alatt akkorra, mint Chaplin a fogaskerkben. Mert akkor
http://epa.oszk.hu/00000/00035/00112/200703koRuzsaTanuloszervezet.html

5/10

5/17/2016

jPedaggiaiSzemle2007mrciusprilisAtanulszervezetsanemformlistanuls.EslyeksveszlyekazoktatsbanEPA

elnyom.
Sokszor mondja Peter Senge, hogy a hrom lb mentn kialaktand kompetencik egytt adjk a
biztonsgot, az j trsadalom meglshez s teremtshez szksges kompetencikat. Vannak
emberek,akikkiragadnakbelleegyegyrszt.Aszervezetfejlesztknagyonszeretikkiragadniakzs
vzit. Majdnem minden vllalat vzit alakt ki magnak, s egy id utn mindenfle nagycsoportos
mdszerekkelkzsvzileszbelle,dehinyzikazakpessgazrintettszemlyekbl,hogyazegsz
rendszert tlssk. Hangslyozom, hogy a rendszernl nem a rszek egszre gondolunk, nem a
darabokat, az elemeket nevezzk meg s vizsgljuk. Az j rendszerszemllet dinamikus, a rendszer
elemei,vltozikzttikapcsolathldinamikjtsklcsnhatstvizsglja.Egyiskolanagyonkomplex
rendszer.Atakarttladikokig,atanrokig,azigazgatig,azllamigazgatsistruktrig,aszlkig,az
nkormnyzatigsatbbi.Hogylehetnebrmilyenvltozstelindtani,hanemhvjukmegazrintetteket
(divatos szval lve a stake holdereket)? Ha nem prblunk olyan helyzeteket teremteni, hogy
konverzciba,beszlgetsbekezdjnk,egymsfelfordulvakzsengondolkodjunk?Hanemtantjuk
meg ket azok bels dinamikjra?A korbban idzett rendszerdinamikai kpzs azrt volt szmomra
nagyonfontos,mertlttamGuusGeisenhollandfejlesztt,akiennekagondolatmenetnekelktelezdve
hat ve rendszerdinamikai sszefggseket tant ngyvestl 1415 ves korig gygypedaggiai
szolgltatsra is rszorul gyerekeknek. s lttam iskolkat, amelyek ebben elktelezdnek.
Htborzongat volt ltni a hatst, ahogy a gyerekek dolgoztak, olyan klcsns felelssgi rendszert
alaktottak ki egyms irnt, amit szerintem semmi ms nem hozhatott ki bellk, mint az, hogy a
rendszerdinamika eszkztrval kezdtk nmagukat, a csoportjaikat, a bels lmnyeiket lerajzolni,
felvzolni. Mivel ez a Peter Sengeiskola ltal kidolgozott rendszer archetpusa, elssorban nem a
szavak,hanembrk,kpeksdinamikushatsokatmutatnyilaknyelve,ezrtakicsikpillanatokalatt
megrtik, s szinte tkrt tart nekik a kzssg, a csoport bels trtnseirl. rdemes belemlyedni,
nagyon izgalmas. A kt nap mdszertannak semmi kze nem volt az izgalmas, nem formlis,
kpzsszer, rugalmas tanulshoz, mgis hatkony volt, s a hatkonysga taln ppen a tartalma, a
rendszerszemlletmiattvolters.Mertalnyegreirnyult.Ezkeltettefelajelenlvkaspircijt.

Mesterrvlssakzsjvkpek
Aszemlyesirnyts,nmagunkmesterrvlsaaztdiszciplnaegyikeisrendkvlfontos.Hiba
alkotunkkzsvzikat,avziinklmokmaradnak,hanemvagyunkkpesekamagatisztasgbanltni
a jelen valsgt, felvzolni a jv vzijt, majd a feszltsgek s szakadkok nha labirintusszer
svnyein bejrni ehhez az utat. Az n vzim tizenhat ve ugyanaz, amita tallkoztam ezzel a
gondolkodssal, a tanulszervezetek ltal hordozott rtkrenddel s mdszertannal, valamint a
Schumacher Collegedzsal Angliban. Azta naponta kudarcokat lek meg a szemlyes fejldsem
gtjaibl fakadan. Hiba vagyok elktelezettje ennek az j gondolkodsnak a kollektv tudatot
jjteremt, dialgusokra pl, az sszefggseket mint rendszerdinamikai hatmezket lttatni tud
kpessgnek , mgsem tudtam ltrehozni egy hatkony, orszgos szervezetet, mgsem indult el az
egsz orszgban a rendszerdinamikai gondolkods vagy a dialgus bohmi rtelmezsben alkot
kzssgek kre. Elengedhetetlenl fontos, hogy folyamatosan fejlesszk, erstsk, vltoztassuk
magunkatazrt,hogyavzinkateltudjukrni.
NagyonegyszerbrjavanPeterSengnek.Kpzeljenekelegyersbefttesgumit.
Haafelsavzi,slentvanajelenlegivalsg,amelyblkiindulok,scsakegykisgumimvan,akkor
ez nagyon kemny s feszes. Ha csak vgiggondoljuk, hogy 2010re mit kell az iskolknak elrnik,
biztosmindenkinekatestbenmegjelenikafeszlsamaihelyzetsajvkpokn.Hogyeztajvt
elrjk, ahhoz nemcsak a kls rendszert, hanem az n feszlst okoz, vltozst kezel bels
rendszeremetistkellalaktanom.Sengeeztkreatvfeszltsgnekhvja,amelyblteremterszabadul
fel,szembenapuszttfeszltsggel(distresszel),amelyneksornsztesnksfeladjukajvt.
Olykor ezt a jvkpet meg kell hatvnyoznunk, s az egsz szervezet vagy kzssg bellrl vllalt
jvkpv kell alaktanunk, vagy ami legalbb ennyire nehz folyamat az egyni jvkpeket kell
kzss alaktani. Nem knny folyamat a feszltsg, a konfrontci, a fragmentci s az egyni
rdekek/rtkekmentnformldakaratokkztttallkozsipontotlelni.
Ekkor lesz elengedhetetlen a dialgus, a csoportos tanuls kpessge, amelynek sorn megtanuljuk
szemlyes gondolatmintink feltrst, megosztst, s az odafigyels erterben egy csodlatos
alkmiaifolyamatrszesvvlunk.

http://epa.oszk.hu/00000/00035/00112/200703koRuzsaTanuloszervezet.html

6/10

5/17/2016

jPedaggiaiSzemle2007mrciusprilisAtanulszervezetsanemformlistanuls.EslyeksveszlyekazoktatsbanEPA

Mentlismintinksadialgus
A mentlis mintk, a tacit tuds s a tbbhurkos tanuls fogalma kezd kztudott vlni. Ennek
fejlesztsheztalnelengedhetetlenadialgus,avaldikzsgondolkodskpessge.AX.Kzoktatsi
Konferencinppenarrlvoltsz,miknttudebbensegteniadialgusmintatanulszervezetekegyik
npszer mdszertana (lsd az kiadvnyukat). Ez a szellemi mhely most mr nemcsak a kthurkos
tanulsifolyamatnltart,hanemennlsokkalizgalmasabbfejlesztsekiselindultakaPresencing/Jelen
lt mdszer alkalmazsval. Teht nemcsak azt mondja, hogy keressk meg az iskolnkban, a
kzssgnkben, a dikjaink kztt pldul az esetleges klnbzsgeket, konfliktusokat fakaszt
gondolatmintkat, amelyek bizonyos viselkedst kivltanak, hogy rlssunk s prbljunk ezeknek az
rtkeknek,mintknakaszintjnhatni,hanemtlpettegymsikszintre.Aztmondja,hogylehetsgnk
van az eddig fel nem trt jv kibomlsnak, kibontakozsnak serkentsre, ebben trsteremtv
vlhatunk.Kzssgiszintenegytanulszervezetialapelvekreplszervezetmindehhezlehetsgeket
teremt. Ms szval, kicsit szimbolikusan mondva olyan tgelyt hozunk ltre, amelyben a rszt vev
szemlyek gondolatai, az egsz lnyk s tudatossguk tallkozik s sszerintdik. Ezt a David
Bohmalaptottagondolatikultragymagyarzza,hogyacsoportgondolatalzerszervvlik,sezrt
sokkal hatkonyabban tud vltozst okozni, vagy a kultra azt hozza magval, hogy a korbbi mintk
kirlnekolymdon,hogykzbenvalbankpeseklesznkazeddignemtudottatfeltrni.gyisszoktak
erre a folyamatra utalni, hogy metalgus vagy emergencia, a harmadik hurkos tanuls felbresztse.
Ltrehozza az eddig nem ismertet. s iskolban vagyunk. Nem az OECD munkapiaci elvrsaira
gondolunk,brottismegjelenikez,hiszbajbanvanagazdasgis.Nemvletlen,hogyagazdasgisazt
mondja, hogy ebben a kultrban s ebben az elktelezdsben kpesek lehetnk akr vllalati, akr
nonprofit,akriskolaiszintenegszsgesszervezeteketltrehozni.
Az egszsges szervezet a kapcsolatok olyan mentlis egysge, amely felkelti az emberekben a
remny, a jv s az rtelmes rtkek ltali csatlakozs vgyt, s azt a keretet biztostja, ahol az
emberekszabadonegyttmkdvefejldhetnek.DeeHock,VisaInternational
Nyilvnval, hogy ez msfajta szervezet, mint amilyenekben most mkdnk. A fiatal gyerek az
ismeretlenrevgyik,sazismeretlenbennemakszgondolatmintkhozzktlzba,hanemamgki
nem gondolt dolgok felfedezse, ami szmra nem a vgtermk bemagolsa, hanem az alkots
folyamatbanmegrlelttuds.Alnyeg,hogyjszerteremtsbenrszesljn.EztalehetsgetaDavid
Bohm szellemi mhelyben kidolgozott mdszertani felismersek hoztk meg a tanulszervezet
diszciplnikzadialgusltal.
DavidBohm:Azigazsgrdekbenprbldmegadialgust!(Rszlet)

A diszkusszi (discutio: dis+quatere), azaz vita sz eredeti jelentse szttrni, ketttrni, sztzzni
kpletesen:megsemmisteni,meghistani.
Adialgusltalazonbankzsmegrtststudatossgotfejleszthetnkki.
A dialgus sz a grg dialogosbl ered, amelyben a logos jelentse az Ige, a sz, azaz a sz
jelentse,rtelme.Adiajelentset,keresztl(nempedigpr,mintaprbeszdben,miveldialgus
sokemberkzttismegtrtnhet,stazegynenbellis,haadialgusszellembenvanjelen).
A sz eredeztetse olyan kpet idz fel bennnk, amelyben a jelents, rtelem ramrl van sz,
egyms kztt s nmagunkon keresztl az egsz csoportot involvlva. S ebbl az egsz csoportot
tjr jelentsrambl j megrts, valami j s kreatv bomlik ki (emergencia). Mikor a rsztvevk
kzlmindenkirzkenyenszleliajelenlvlegaprbbrnyalatokatis,snemcsupnasajtfejben
zajl trtnsek ktik le, akkor egy kzsen megformlt jelents jn ltre. S ennek hatsra vlunk
kpess koherens, egyttes beszlgetsre, gondolkozsra s majdan cselekvsre. Ez a megosztott,
kzsrtelemolyanenyvscementlesz,amelysszetartjaazembercsoportokatsatrsadalmat.
Ezzel szemben a diszkusszi (discutio) sz gykere megegyezik a perkusszi s konkusszi
gykervel,svaljbanaztjelenti,hogysszetrni,ketttrni,sztzzni.Adiszkussziahangslyt
azanalzisrehelyezi,amikortbbvlemnykpviseltetikegyszerre.Adiszkusszinaknevezettfolyamat
gyakran nem komoly abban az rtelemben, hogy sok mindent nem engednk megvitatni,
rinthetetlennek vljk, s nem akarunk rluk beszlni sem. A vita inkbb egy pingpongmeccsre
emlkeztet, ahol a rsztvevk az elkpzelseiket tgetik odavissza mindaddig, mg valamelyikk ki
nemkerlgyztesen.
http://epa.oszk.hu/00000/00035/00112/200703koRuzsaTanuloszervezet.html

7/10

5/17/2016

jPedaggiaiSzemle2007mrciusprilisAtanulszervezetsanemformlistanuls.EslyeksveszlyekazoktatsbanEPA

Adialgusbansenkinemtrekszikpontokra,nemigyeksziknyernissajtelkpzelstrvnyesteni.
Ehelyettinkbbegyolyankzsrszvtelhezhasonlthatnm,amelybenajtkosoknemegymsellen,
hanemegymssaljtszanak.Adialgusbanmindenkigyztes.
Az ilyen csoportban rejl ert a lzerhez lehetne hasonltani. A htkznapi fnyt inkoherensnek
tekintjkannyiban,hogymindenirnybasztszrdik:afnyhullmokfzisklnbsgbenvannaksgy
nem addnak ssze. De a lzer erteljes sugara koherens, mivel mindannyian ugyanabba az irnyba
tartanak, s gy ez a sugr olyan dolgokra kpes, amelyeket kznapi fnynyalbokkal nem tudnnk
elvgezni.Azigazsghoznemvezetegyt.Adialgusbanmindenutatkzsenjrunkbe,sekzben
rjvnk,hogynemisezalnyeg.Miutnmindegyiktjelentstfeltrjukmagunknak,eljutunkazt
nlkli llapotba. Megltjuk mindegyik tban azt, ami azonos, s azt, hogy az utak csupn s ebbl
fakadanmerevekLehet,hogyavilgproblmiranincsiskszpolitikaivlasz.Alnyegnemisa
vlaszban van hasonlan a dialgushoz, ahol nem a vlemny fontos , hanem az elme
merevsgnekolddsa,megnylsasmindenvlemny,vlaszmegvizsglsa
Akorakeresztnyeknekvoltegygrgszavuk:koinonia,amelynekagykereaztjelenti,rsztvenni.
Azt fejezi ki, hogy az egszben rszeslnk s kzben rszt is vesznk benne, nemcsak az egsz
csoportban,hanemazEgszben.Erregondolok,mikoradialgusrlbeszlek.Arraakarokutalni,hogy
adialguslehetsgetnyjthatazemberitudatossgtermszetnektalaktsra,egyniskzssgi
szintenegyarnt.
(David Bohm, a fizika Nobeldjas professzora, elhunyt 1992. oktber 27n. Az idzet
forrsa:NoeticSciencesReview,Sausalito,California.Reprint.Ford.:Ruzsagnes.)

*
A ki nem gondolt dolgok azok, amelyek bennnket tovbb visznek, azaz egy szervezetet piackpess
tesznek. Jelen pillanatban mondja Arie de Guus, a tanulszervezetek egyik satyja s a
forgatknyvmdszer tmogatja a Shellben mai tudsunk vlasz a mlt problmira tegnap felvetett
krdsekre.Ezangolulkicsitjobbanhangzik.Amitmatantunk,azamltrlszl,akkorhthogylpjnk
tajvbe?Hogylpjnkta2010eselvrsokba?Hogylpjnktegygloblistudssalfelvrtezett,
felelssggelmegerstettjvilgba?Szervezetilegissegynilegisennekafeszlsbenlnk.Hogy
jelenjenmegakit?
Ittazidanagyvltsra:aziparitrsadalomalkottaiskolkblorganikus,jtrsadalmatteremtiskolv
kell alakulnunk! Mindent mskpp kell engednnk kibontakozni?A Chaplinfilm egy gpies kor, az ipari
trsadalom csodlatos termke volt, szpen flgyorstott, hatkony termelst, minsgi s uniformizlt
darabokat tudott termelni nagy mennyisgben. Dolgoztam olyan szervezeteknl, ahol ugyanazt lttam,
mint a hszas vekben a Chaplinfilmben: gyorsabban, gyorsabban, gyorsabban. Felszereltek a
futszalag mell egy kis lmpcskt, s ha valaki ellpett a futszalag melll, megszlalt a lmpcska,
pislogott,jelzett.Ugyanazarendszer,mintahszasvekChaplinfilmjben.
Nem ezt ltjuk naponta az iskolkban is? Amikor az amgy nagyon elktelezett, lelkiismeretes s
tapasztalt tantn negyedikben mr arra trenrozza a gyerekeket, hogy a vlaszokat, a dolgozatokat
gyorsan,minlgyorsabbanrjkmeg?Havletlenlaterendszerednemazonasebessgenprg,az
intelligencid ms dimenzija az ersebb, a tanulsi stlusod nem ennek felel meg, ht akkor selejtet
hozolltre,majdmagadisselejtleszel!
Mr 27 vvel ezeltt is azrt kellett kzdenem kzpiskolai tanrknt, hogy az els s a msodik
gimnziumi osztlyban ne az rettsgire kelljen kszlni, hanem az irodalmat s a nyelveket lehessen
megszeretni.Teljestsstermelj!
Eztazakkoribanhatkonynaktnstruktrtmravllalativilgisigyeksziktalaktanilegalbbazzal,
hogynszervez,nirnytcsoportokatindt,amelyekegykicsitvltozatossteszikeztatermkorientlt
mentalitst. A gyerekeknl is meg lehetne tenni. Mirt is ne? Lttam, hogy a klnbz funkcikat,
tevkenysgeket, st dntsi felhatalmazsokat is lvez emberek a gpsor mellett is hatkonyabbak.
Kilphetnek,killegezhetnekamonotnibl,smindenmsrtelmesleszszmukra.

Tudsalaptrsadalomtanultrsadalom
Ez volt az ipari kor vilga, de egy l, tuds alap trsadalomban a tuds nem olyan termk, amelyet
ugyangy produklunk futszalagon, mint az egyforma mret rggumit vagy az autalkatrszt. A
http://epa.oszk.hu/00000/00035/00112/200703koRuzsaTanuloszervezet.html

8/10

5/17/2016

jPedaggiaiSzemle2007mrciusprilisAtanulszervezetsanemformlistanuls.EslyeksveszlyekazoktatsbanEPA

tudstrsadalomban bizonyos, hogy a kapcsolatok hordozerv vlnak.A kapcsolatok a konverzcis


s internetes vagy egyb mdszerek ltal tallkozhatnak annak rdekben, hogy valami j dolog
alakuljon, bomoljk ki. Nem a bizonyossg, a mr biztos s tudott jelenik meg, hanem a lehetsg, a
valsznsg. A kommunikci nem egyirny, mint most. A kihvs, a vltozs nem olyan problma,
amelytl meg kell szabadulnunk, hanem izgalmas, mkdsbe hozza az aspircimat, az
alkotkedvemet,mertvalamijatlehetteremteni.Agyerekeztrzismegli,hanemavatkozunkbele.A
vezetssatantsnemkontrollrapl.
1.tblzatAmltsajelenkulcsszavai
Mechanikus,gpi,iparikor

Organikus,l,tudsalapkor

Rszek

Holon,rendszerek

Kontroll

Kapcsolatlethl

Megjsol

Kibomlik

Mrhet

Valszn

Bizonyos

Esetleg

Klnll

sszefgg

Megfigyel

Befolysol

Objektv

Rsztvev

Stabilits

Vltozs

Jv
Tervezhet

Tendencik

Kontroll

Kzsteremts

Kommunikci
Egyirny

Ktvagytbbirny,topdown,hlzati

Ellenrztt

Szabad,sokszn

Akihvs,azj,avltozs
Zavar

Kvnatos

Megszntetend

Afejldsalapja

Munka
Klnllmunkaegysgek

Kapcsolatok,interakcik

Lerhat

Vltoz,rugalmas

Pnzkeress

Alkots,nkifejezs

Munkahely
Pnzgyr

l,alkotkzssg

Magntulajdon

Adolgoz
Munkaeszkz

Informci

Alkatrsz

Kreativits,energia

Cserlhet

Fejleszthet

Avezets
Kzpontiselr

Kzssgisfacilitatv

Tervez,utast

Jvkp,inspirl

SzeretnkegyrsztidzniegyFranciaorszgbanlvietnamibuddhistagondolkodtl.Krem,kedves
http://epa.oszk.hu/00000/00035/00112/200703koRuzsaTanuloszervezet.html

9/10

5/17/2016

jPedaggiaiSzemle2007mrciusprilisAtanulszervezetsanemformlistanuls.EslyeksveszlyekazoktatsbanEPA

olvas,fogjonakezbeegypaprt,mikzbenolvassaazalbbisorokat!
Hakltvagy,szmodraegyrtelm,hogyebbenapaprbanbenneszikegyfelh.Felhnlklnemlenne
vzvznlklafknemnnnekfanlklpedignemlennepapr.gytehtittvanafelhakezedben...Smost
gondoljukelpldulanapsugarat.Anapsugrnlklnemfejldnnekazerdk,smiembereksem
nvekedhetnnk.Afavgnaktehtnapsugrravanszksge,hogykitudjonvgniegyft,safnakis
napsugrkell,hogyfalehessen.gyhtanapsugrisittvanebbenapaprban,ittakezedben....Shamg
mlyebbretekintesz,...akkornemcsakafelhtsanapsugaratltodittapapron,hanemmindent:abzt,
amelyafavgkenyertadta,stmgafavgapjtis,hiszmindenittvanebbenakicsinykepaprban...E
kicsipaprittakezedbenazegszvilgegyetemjelenltnekbizonysgttele.(ThichNhatHanh:Being
Peace.Ford.:Ruzsa.)

VgezetlFritjofCapraFordulpont(Turningpoint)cmknyvblkszltfilmblidzekegyrszletet.A
filmcmemagyarulSzellemibarangols.EztafilmetPeterSengeatanulszervezetikulcskompetencik
kpzse sorn szokta lejtszani. A filmben hrom ember trialgusnak vagyunk nyomon kveti, s
ebben a rszletben egy visszavonult, csaldott kvantumfizikus igyekszik az j gondolkods lnyegt
tadniegypolitikusnaksegykltnek.
Egy descartesi gondolkod rnzne a fra, s gondolatban darabokra szedn. De persze nem is
ltjaafalnyegitermszett.Egyrendszerbengondolkodviszontrnzneafra,sltnbenneaz
rks anyagcserefolyamatot a fa s a fld, a fld s az g kztt. Megltn az ves ciklust, amely
igazbl csak egyetlen szippants.A Fld teleszvja tdejt a fk tjn, hogy oxignnel lthasson el
minket, az let leheletvel. Ami sszekti a Fldet az ggel s bennnket a vilgegyetemmel. Egy
rendszerekbengondolkodember,harnzneerreafrasmegvizsglnafalett,decsakatbbi
faviszonylatban,azegszerdben,afbanmadaraklakhelyt,bogarakotthontltn.Haviszont
fogneztaft,smintnlllnytprblnnznismegrteni,pillanatokalattmegzavarodnaattla
millitermstl,amelyetcsakezazegyfaletesornad.Nemrten,hogyakkormirtcsakegyvagy
kt j fa fog azokbl kinni. Ha azonban gy nzi a ft, ha gy tekinti, mint egy nagyobb l csald
egyik tagjt, a terms bsge azonnal rtelmet nyer. Mert szz s szz klnbz erdei llatot s
madarat fog letbentartaniasokfleterms.Egymsrautaltsg.sperszea fa sem tudna egymaga
megmaradni.Ahhoz,hogyvizetkapjonafldbl,szksgevanagombra,amelyagykereinln.A
gombnak meg a gykrre van szksge a fennmaradshoz. Egytt lnek s halnak.Az lvilgban
milliilyenegymsrautaltkapcsolatvan,aholazegyikletbenmaradsaamsiktlfggsviszont.Az
l rendszerek elmlete gy tekinti ezt a kapcsolathlt, mint minden l dolog lnyegt. Csak a
tudatlanok blyegeznk ezt az elmletet naivnak vagy romantikusnak, hisz ez a klcsns fggsgi
rendszerbizonytotttudomnyostny.
Hogyvankapcsolathl?
Igen,brmostmrnevezhetjkakrmagnakazlethljnak.Azlkapcsolatrendszerrealapozott
elmletugyanismegadjaneknkavlasztazemberisgrkkrdsre,hogymiazlet.
Szeretnm, ha ltnk, hogy van lehetsgk. Ugyanez az egymsra utaltsg adott szmunkra is,
klcsns lethlban ljk napjainkat, vgezzk munknkat: tanrok, dikok, szlk, fenntartk s
tmogatk. Muszj, hogy lssuk: ez egy l szervezet, amelyet letre kell keltennk, hogy
talakulhasson,hagynunkkell,hogyvltozzk.

http://epa.oszk.hu/00000/00035/00112/200703koRuzsaTanuloszervezet.html

10/10