You are on page 1of 2

Gespreksverslag 3

Het Eeuwsel 2, terrein Summa College


10.00-10.15 1-06-2016
Aanwezig:

Afwezig:

Otto Donkers
Bas van Tulden

Doel van de bespreking:


Aansluiting koptelefoon bespreken

Besproken punten:
-bevestiging oorkap besproken. Hoe de vacumvorm kap het beste bevestigd kan worden op het 3d
geprint onderdeel.
- De stalen buizen die de oorkap en de band aan elkaar bevestigd.

Actiepunten:
-De stalen buizen stuk door laten lopen over de band en lassen of hardsolderen ( steviger).
-Extra 3d geprint onderdeel om de stalen buizen beter te bevestigen in de oorkap.
-3D geprinte onderdelen in oorkap lijmen om te gebruik als schroefonderdeel.