You are on page 1of 5

.l:!lrnllnirr;atrla debljina ploe h min= 1/35, tj.

1 /150 za
2

._,,,_~....~"'m

(DIN 1045, 17.7)


20 cm za monolitnu izvedbu

l manji raspon, lj. udaljenost nultih toaka


momenata savijanja

armatura u smjeru raspona, na


.raz;malcu > 4cm i <2h (20 cm)

uzdune armature <15 cm, > ~


cm; za sveanj >4cm (ugradnja!!)

-za optereenje koncentriranim silama razmak - razmak montanih ipki (obavezne za grede
h> 50 cm, min~ 8 za GA; min ~ 6 za RA) <
<1 ,Sh (20 cm)
30cm (po visini grede)
- razmak razdijelne armature <4h za konti n.
(<3h za koncentrirano opt.)
-Aamlnlglavna =0, 10% bet. presjeka (RA)

razmak poprene armature < 20 cm, kod


leaja se dvostruko smanjuje na duini 0,21 sa
svake strane*

-Aamlnlglavna =0,075% bet. pr. (MAG, MAR)

-Aaminiuzduna = 0,25% bet. presj. (GA)

-Aa.ninlglavna =0,15% bet. presjeka {GA)

- Aa mlnlrazd)elna > 20% Aa glavna

14 cm za montanu gradnju

- ako nije__ mogue povezati zidove sa stro pnom


trukCIJOm bm 1n=12 cm (monolitno) tj.
10
( montano )
n

bm. =

- razmak uzdune armature < 40 cm

(GA)

- razmak vilica < b, < 12~, < 30cm


~je promjer najtanje uzdune ipke)

- $ minirazdjelna (horizontalna)> ~ maxglavna l 4


- razmak razdjelne armature < 30 cm
- Aamlniglavna
- Aamaxglavna

=0,4% bet. presjeka (obostrano)


= 4% bet. presjeka (obostrano)

- Aaminirazd)elna = 50% Aa vertikalno (obostrano)


-Aa.nlniuzdu!na

= 0,6% bet. presj.

*za b >2d na kraju zida presjek armature>O, 15%


presjeka zida, grupira na duljini 1/10 presjeka*

-Aa mlnluzduna = 0,20% bet. presj. (RA)

- Aamaxuzdufna = 6% bet. presj.

-Aa mlnpoprena = 0,20% horizont. bet. presj.

- Aaminiuzduno = 4 ~ 12 (RA)

* Aamlnlglavna = 0,45% hor. bet. presjeka*

na leajima greda tlana arm. > 0,5 vlane*

* Aa.nlniuzduno= 4 ~ 14 (RA)*

* Aaminirazdjelna= 0,20% vert. bet. presjeka*


*za b <2d Aamlnlglavna =AC\n;nfrazdjelna =0 ,25% po pr.
presjeka zida, jednoliko rasporeeno

14,14
13,31
12,57
11 90

2,
2,09
2,02

13
13,5
14,0
14 5

11,84
11,40
11,00
1 62

1 95

15,45
14,90
14,36
13,87

,;.

15,5
16,0
16,5
17

1,82

1,77
1,71
1,66

7,
7,07
6,85

. 12,97
12,57
12,19
11,83

11 ,O
12,0
13,0
14,0
;t~.'o ..
16,0
17,0
18,0
19,0

20Al
21,0
22,0
23,0
24,0
25;0
26,0
27,0
28,0
29,0

***NAVEDENE VRIJEDNOSTI SU ZA ISTI


HORIZONTALNI RAZMAK IZMEU
PARALELNIH POJEDINANIH IPKI
>3cm l 2,0 cm ZATITNOG SLOJA***

>3 cm

2 crn

DULJINE PREKLAPANJA I SIDRENJA

RA 4oo;soe

(i o)

. (59)

r2

60

6'5

---f----80 -

14

;tO

95

20
25
28

130
165
185

l~

~----

35
40
50

50
60
65

65
85
95

95
120
130

i----.,.-----+------1---+:----~--+------l-------ll

/(}_) 4~1?K~!J?rionjivost
.. .
II- umjerena I?rionjivost
--~

j~

ckc:

..

~)

-~~~

-?:)

235 ""'
260
",

tJ Yu~ l' 1"'y\ . ~o ol


;j

{. <; )
.

f/V

jtr''

( j- 1O/ v~}JJ; ~~ ~c.c)

stubiste

sipke

mo kgf~-1>
;~

'hO)J~

....

<

Gradivo - ellk
Svojstva

elika

za armiranje:
ipkasta armatura (nHRI\I EN 10080-2, nHRN
EN 10080-3 ,j nHRN EN 10080-4)

Naziv i oznaka (broj)

Granica
Omjer

8500A

85008

8450C

8500A

85008

8450C

(1.0438)

(1.0439)

(1.04 ... )

(1.0438)

(1.0439)

(1.04 ... )

Namot: 4-16

Namof 6-16

ipke: 6-40

ipke: 6-40

Namot: 6-16

5-16

6-16

6-16

elika

Nazivni promjer, d (mm)


razvlaenja fyk

vlane vrstoe

(MPa)
i granice

razvlae nja

500

500

1.05

1.08

~450

1.15
:::; 1.35

+cr s
---r-- -------------:
l

Mreasta armatura (nHRN EN 10080-5)

B500A- tri reda

poprenih

rebara

:l/JI//~

fyd

Ys

500

500

1.05

1.08

~450
~

1.15
:::; 1.35

8450C - dva reda poprenih rebara; s jedne


strane rebra pod razliitim kutovima u odnosu
na os

l
l

fyk

Es [%o]
20.0 %o
Beton

elik

hc)

h s)

komb.

1.50

1.15

Izvanredna komb.

1.30

1.00

Kombinacija
Uobiajena

85008 - dva reda


poprenih rebara; s obje
strane rebra su paralelna
(pod istim kutom u odnosu
na os)