You are on page 1of 3

Cng nhm c p - Nht Vin Tin Lc

Cong nhom duc hop kim ca Thnh Vng House cha bao gi ht hot trn
th trng nhm c v nhng ngi yu thch sn phm cht lng cao cng
ng cp. Nht Vin Tin Lc hin nm trong s vin ngc pht sng trn
th trng cng nhm c Thnh Vng House.
Cong nhom duc Thinh Vuong House Nht Vin Tin Lc mang mt v hng
dng kh din t. c kt hp t cc ha tit ch o cng mu sc sn ph
u, Nht Vin Tin Lc mang li v p uy nghi, sng sng khin bt c ai cng
phi trm tr chim ngng.

Cng hp kim nhm Nht Vin Tin Lc u cha ng s thnh vng, may mn
trn y d uyn chuyn, d bn chc, d sang trng hay ng cp.
Mi mu congnhomduc chng ti u s dng ha tit hoa dy un ln nhm xa
b i nt th cng ca dng sn phm kim kh. to nn v p bn vng cng

thi gian nhng dy hoa mm mi, uyn chuyn c bao quanh bi khi hp kim
nhm chc chn, cng cp.
Mi ha tit c khc nt trn cng nhm c hp kim u mang ngha may
mn v phong thy. D uyn chuyn, d bn chc, d sang trng hay ng cp, cc
mu cng nhm c hp kim u cha ng s thnh vng, may mn trn y.
Nht l mu cong nhom duc hop kim Nht Vin Tin Lc c bao bi hnh trn
ha tit trng ng v bc lp th hai vi hnh ch nht cch iu.
iu gip ch nh lun tm an, kh tnh, may mn n trn vn, c ng lc gii
quyt mi vic trong cuc sng mt cch thun bum xui gi. l biu tng
cho s giao ha ca tri v t, tinh hoa vn vt non sng, ca kh v mch.
mau cong nhom duc c thit k da trn s thch, mc ch v linh vt, ha tit
ph hp vi khch hng v kin trc nh ca khch hng. Nu qu bn mun s
hu Nht Vin Tin Lc hay nhng thit k sng to nh cng nhm c hp
kim Nht Vin Tin Lc hy n vi chng ti. Cha bao gi khin khch hng
tht vng khi n vi Cng hp kim nhm c.
S hi lng ca bn l ng lc pht trin ca chng ti.
Cng nhm c Thnh Vng House Vn ti mai sau!