You are on page 1of 8

Alexandra White (Trailer)

SCN
(Alexandra White)

OBRAZ 1
Msto
V zbru je vidt Jessica chod po mst, jde se bavit.
ALEXANDRA (na pozad zbru): Velk msto, hodn lid. Je jenom otzka asu ne
lovk k nkomu zapadne. odml se Hledte se
tak dlouho, a kdy se konen najdete, zjistte, e vae
osobnosti do sebe nezapadaj. Vezmte si m a Jessicu.
Ona m vechno. Je krsn, inteligentn, talentovan. Je
lidmi obdivovan. znovu se odml Ona je
vechno, m j jsem kdy chtla bt.
JESSICA (na most):

ki
OBRAZ 2
Alexandra (oi)

Zbr na oi Alexandry m je zaven, pomalu je otvr.


ALEXANDRA (na pozad snmku): Ale kdo jsem j?

OBRAZ 3
Uebna ve kole
Jessica se dv Alexande do testu hodnocenho znmkou vborn.
JESSICA:

Alex, nemla bys bt tak upjat.


OBRAZ 4
Jessicy pokoj
Dvky (Alexandra a Jessica) se pipravuj na veer jdou se bavit.

JESSICA:

Dneska veer t nkam vythnu, co ty na to?

ALEXANDRA:

Nebudu si stovat.
OBRAZ 5
Hospoda
Alexandra sed u stolu. Seznm se s Kristinem.

KRISTIN:

Ahoj, mu si pisednout?

ALEXANDRA:

(Kvne hlavou) Jasn,

(Kristin si sed na idli vedle Alexandry)


KRISTIN:

Jsem Kristin. (podv Alexande ruku na pozdrav)

ALEXANDRA:

Alex, t m. (stiskne Kristinovi ruku na pozdrav)

KRISTIN:

Co tu holka jako ty dl tak pozd veer?

ALEXANDRA:

Bavim se,

KRISTIN:

(s ironi v hlase) Jo, to vidim.

ALEXANDRA:
KRISTIN:

(smch) Co ty tu dl? odml se Sm?


To sam, co ty. Bavim se. (uklbne se na Alexandru a zvedne obo)

(Alexandra do Kristina mrn str a oba dva se pot zanou smt)


OBRAZ 6
Jessicy pokoj
Dvata uklz.
JESSICA:

Co to bylo za kluka v t hospod vbec?

ALEXANDRA:

Jenom kamard...

JESSICA:

(smch) To znme, kamard...

OBRAZ 7
Vlak (i tramvaj)
Alexandra sed ve vlaku (i v tramvaji). Najednou do vozu vstoup Kristin a pisedne si k n.
KRISTIN:

Ahoj, tebe jsem tady neekal.

ALEXANDRA:

Ahoj,

KRISTIN:

Kam m nameno?

ALEXANDRA: U musm jt.


KRISTIN:

Doprovodm t.

ALEXANDRA:

(kodolib smv) Zvldnu to sama...


OBRAZ 8
Ulice

Alexandra jde po ulici. Zahldne Kristina, sna se mu vyhnout, ale on ji vas zastav a chyt
ji za ramena, aby nemohla utct.
KRISTIN:

Pokej, pokej, ne tak rychle. odml se Co se dje, Alex? Pro se


mi vyhb?

ALEXANDRA:

Nemu jinak, umel mi tta...

KRISTIN:

Pro jsi mi to neekla dv?

ALEXANDRA:

(pohled do zem) Nedokzala bych to. odml se Jedin, co jsem


od ivota kdy chtla, bylo zapomenout na ttu. S tebou to nedoku,
s tebou jsem to j.

KRISTIN:

Alex, neme zapomenout na lidi, kter jsi mla rda, nen to mon.

ALEXANDRA:

Vid? Tohle je pesn ten dvod. Musm jt, promi.


OBRAZ 9
Kavrna

Jessica domlouv Alexande.


JESSICA:

Alex, prosm, poslouchej m. Spadla jsi do tk situace, j vm, ale my


ti z n meme pomoct ven. Mme t rdi, nenechme t v tom

samotnou!
ALEXANDRA: Kdo my?
JESSICA:

Ty v, koho myslm.

OBRAZ 10
Jessicy domcnost
Alexandra sed na posteli u Jessicy doma. Jessica se sna najt een jej tiv situace.
JESSICA:

Alex, tohle nejsi ty.

ALEXANDRA: A kdo teda jsem? Nemu trvit as s nkm, kdo mi pipomn mho
zesnulho otce! Prost to nejde.
(Alexandra pejde ke stolu drogy)
JESSICA:

Take si msto toho bude niit ivot alkoholem a drogama?

ALEXANDRA: Je to jedin een... A netva se, jako bys to taky nedlala.


JESSICA:

Nech toho, ty v moc dobe, e j tohle nedlm. Navc to neni jedin


een, dote jsi mla dobr een, makal jsi, nemyslela jsi na nj a

ALEXANDRA:

(sko Jessice do ei) Jo, dote, jene dote jsem neznala Kristina.

JESSICA:

Meme ti pomoct, Alex.

ALEXANDRA:

Nemete! Copak ty to nevid? Nikdo u mi neme pomoct! Spadla

jsem,
jasn? A spadla jsem tvrd, u se nepostavm zptky na nohy, nedoku se
na n postavit!

OBRAZ 11
Ulice, budova
Alexandra vychz se zlomenou rukou z budovy. Zahldne Kristina, chce se mu vyhnout, ale
on ji chyt za zdravou pai a oto ji k sob.
KRISTIN:

Nevyhbej se mi, prosm, mluv se mnou!

ALEXANDRA:

Nevid? Nen o em mluvit, Kristine...


OBRAZ 12
Hospoda

Alexandra sed na baru (ruku m ji zdravou). Kristin pjde a sedne si vedle n.


KRISTIN:

Tohle nejsi ty, dobe to vidm. Pede mnou se neschov.

ALEXANDRA:

Nedoku se pes to penst, moc to bol.

KRISTIN:

Pomu ti, Alex, nejsi na to sama!

OBRAZ 13
Ulice

Alexandra b po ulici, sna se najt Kristina. Zahldne ho, zaki na nj.


ALEXANDRA:

Kristine!

(Kristin se zastav, oto se a Alexandra se k nmu rozebhne. Obejme ho, bre.)


ALEXANDRA:
Je mi to lto, je mi to stran lto.
ALEXANDRA (na pozad zbru):
Kde jsem? Kdo jsem? Co jsem? odml se To
sice nevm. Ale vm, e ty jsi tu se mnou.
OBRAZ 14
Nzev filmu (bl psmo na ernm pozad)
ALEXANDRA (na pozad zbru):
Kristine?

Co vechno se me stt ve dvou mscch,