You are on page 1of 5

Alexandra White (Trailer)

SCN
(Jessica Black)

OBRAZ 1
Msto
V zbru je vidt Jessica, chod po mst, jde se bavit atp. Dle je v zbru vidt msto
(zbry na Prahu).
ALEXANDRA (na pozad zbr): Velk msto, hodn lid. Je jenom otzka asu ne
lovk k nkomu zapadne. odml se Hledte se
tak dlouho, a kdy se najdete, zjistte, e vae osobnosti
do sebe nezapadaj. Vezmte si m a Jessicu. Ona m
vechno. Je krsn, inteligentn, talentovan. Je lidmi
obdivovan. znovu se odml Ona je vechno, m
j jsem kdy chtla bt.
JESSICA (na most):

ki

OBRAZ 2
Alexandra (oi)
V zbru jsou vidt oi Alexandry. Pomalu je otvr, jej hlas je slyet na pozad zbru.
ALEXANDRA (na pozad zbru): Ale kdo jsem j?
OBRAZ 3
Uebna ve kole
V zbru jsou vidt ob dv dvky (Jessica a Alexandra): sed ve koln lavici, uitelka jm
JESSICA:

podv oznmkovan testy. Jessica se dv Alexande do testu.


Alex, nemla bys bt tak upjat.
OBRAZ 4
Jessicy pokoj
V zbru je Jessica s Alexandrou dvata se pipravuj na veer.

JESSICA (na pozad snmku):

Dneska veer t nkam vythnu, co ty na to?

ALEXANDRA (na pozad snmku): Nebudu si stovat.

OBRAZ 5
Jessicy pokoj
Dvky (Jessica a Alexandra) spolen uklz v pokoji Jessicy.
JESSICA:

Co to bylo za kluka v t hospod vbec?

ALEXANDRA:

Jenom kamard...

JESSICA:

To znme, kamard... (smje se)


OBRAZ 6
Kavrna
Dvky (Jessica a Alexandra) sed u stolu.

JESSICA:

Alex, prosm, poslouchej m. Spadla jsi do tk situace, j vm, ale


my ti z n meme pomoct ven. Mme t rdi, nenechme t v tom
samotnou!

ALEXANDRA:

Kdo my?

JESSICA:

Ty v, koho myslm...

OBRAZ 7
Jessicy domcnost
Jessica pithne Alexandru opilou k sob dom. Kdy se Alexandra rno probere, Jessica
j domlouv, sna se najt een Alexandiny tiv situace.
JESSICA:

Alex, tohle nejsi ty.

ALEXANDRA:

A kdo teda jsem? Nemu trvit as s nkm, kdo mi pipomn mho


zesnulho otce! Prost to nejde.

Alexandra pejde ke stolu drogy.


JESSICA:

Take si msto toho bude niit ivot alkoholem a drogama?!

ALEXANDRA:

Je to jedin een... A netva se, jako bys to taky nedlala.

JESSICA:

Nech toho, ty v moc dobe, e j tohle nedlm. Navc to nen jedin


een, dote jsi mla dobr een, makala jsi, nemyslela jsi na nj a

ALEXANDRA:

(Sko Jessice do ei) Jo, dote, jene dote jsem jet neznala
Kristina.

JESSICA:
ALEXANDRA:

Meme ti pomoct, Alex.


Nemete! Copak ty to nevid? Nikdo u mi neme pomoct! Spadla
jsem, jasn? A spadla jsem tvrd, u se nepostavm zptky na nohy,
nedoku se na n postavit!