You are on page 1of 7

Vn m nhiu ngi dng thc mc

v cm thy tc gin nht l khi kim


tra ti khon b tr qu hoc khng
thc hin giao dch no trong ngy
vn b tr tin mt cch v l, c bit
vn ny thng c gp ph bin
hn vi nhng khch hng s dng
smartphone th vn ny gp phi 1
cch thng xuyn hn. Nhm gip
khch hng c th khc phc c
tnh trng ti khon b tr mt cch v
l, bi vit di y s hng dn bn
cch kim tra thng tin ti khon b tr
mt cch v l cho c ba nh mng
Mobifone, Viettel v Vinaphone.

Trc nhng vn ngi dng gp


phi th a s u do nhng dch v t
ng ngm ca nh mng nh nhc
ch, liveinfo, ebook, 3G, . Ngi
dng s v cng kh chu vi cch tr
tin ny ca nh mng, ti khon va
np cha kp s dng tr vi nghn
hoc v 0. Trc tnh trng tr tin
v l ny, khch hng c nhng
phn hi vi nh mng nhng cng
ch nhn c cu tr li y l dch
v ngi dng t ng k ch bn em
khng h t ng ng k .
i vi vn 3G, khi ng k 3G
Mobifone hay Viettel, Vinaphone
khch hng nn la chn gi cc

khng gii hn dung lng trnh


cc pht sinh trong qu trnh s
dng. Cn i vi khch hng ng k
gi cc M90 Mobifone hay gi cc
M70 Mobifone l hai gi cc khng
gii hn dung lng, vi hai gi cc
ny bn c th lt web tc cao,
nhng nn ch kim tra dung lng
cn li ca gi cc trnh b tr
tin oan.
Nhng nguyn nhn dn n thu bao
ca bn b tr tin mt cch v l:
ng thi nh mng cn khuyn
khch khch hng s dng cc tin
ch tch hp sn trong sim bng
cch gi cc bn tin hin th ln

mn hnh in thoi, bn ch cn l
tay kch vo ch "NG " l
ngay lp tc s b tr tin trong ti
khon m khng h hay bit.
ng thi nh mng cn khuyn
khch khch hng s dng cc tin
ch tch hp sn trong sim bng
cch gi cc bn tin hin th ln
mn hnh in thoi, bn ch cn l
tay kch vo ch "NG " l
ngay lp tc s b tr tin trong ti
khon m khng h hay bit.
Cc nh mng thng tch hp sn
mt s dch v trong sim nh Live
Info, nhc ch funring, ebook
trong thi gian u khi bn va
kch hot Sim.

Hng dn kim tra thng tin ti


khon b tr tin v l
i vi mng Viettel
+ Cch 1: Kim tra bng tin nhn in
thoi son TC gi 1228 xem danh
sch cc dch v gi tr gia tng m
mnh ng k (km theo c php
hy dch v tng ng)
+ Cch 2: Gi ngay n tng i chm
sc khch hng ca Viettel 19008198
yu cu kim tra gip bn cc dch
v m bn ang s dng.
i vi thu bao Mobifone
+
Cch
1:
Truy
cp vo
wapsite mobifone.com.vn ng k

thnh vin ri sau thc hin theo


cc bc sau:
*Bc 1: Chn Th dch vu.
*Bc 2: Chn mc T vn dch v.
*Bc 3: Chn mc Tra cu DV s
dng.
Sau khi thc hin ng nhp vo thao
tc theo hng dn trn bn s d
dng kim tra s thu bao di ng
Mobifone ca bn ang s dng cc
dch v gi tr gia tng no. Bn c th
chn mc ng k - Hy dch
v hy ngay trn wapsite i vi
nhng dch v khng cn thit
trnh trng hp b t tin oan.
+ Cch 2: Son tin nhn KT gi n
u s 994 (min ph).

+ Cch 3: Tra cu danh sch dch v


GTGT
bng
cch
bm *901*4*6# hoc *901*4*7#.
i vi mng Vinaphone
+ Thc hin kim tra danh sch dch
v khin bn b mt tin "oan" bng
cch son tin nhn theo c
php TK gi123.