You are on page 1of 12

.

Snmku
1

Nadpis (jmno)
Upozornn (zelen
obrazovka)

Postava/Postavy

Akce (popis)

Obraz: Jessica

Jessica se prochz po ulici,


zajde za roh budovy a z
krabiky v kapse od bundy
vynd cigaretu. Cigaretu si
dv mezi sta a nsledn ji
zapaluje.

Jessica poprv

Msto poprv
(Praha)

Obraz: msto, lid;


Voice-over:
Zbry msta a lid, kte se po
Alexandra (na
nm voln pohybuj.
pozad)

Jessica podruh,
komparz

Jessica kou. Jessica vchz do


klubu. Jessica si objednv
Obraz: Jessica;
drink. Jessica tan, kolem sebe
Voice-over:
m nespoet lid, kte ji
Alexandra (na
obdivuj (komparz). Vychz s
pozad); Jessica (na neznmm chlapcem z budovy
most)
(klub). Jessica je na most (m
roztaen ruce, je tma, Jessica
ki radost, je opil).

Obraz: Alexandiny
oi; Voice-over:
Alexandra (na
pozad)

Alexandra m zaven oi a
pomalu je otvr.

Alexandra podruh

Obraz: Alexandra

Alexandra se u v kavrn.
Alxeandra vychz ze dve
kavrny. Alexandra nastupuje
do metra, dvee od metra se
zavraj a Alxeandra odjd.

Alexandra potet;
Jessica potet;
uitelka poprv;

Alexandra sed ve koln lavici.


Uitelka j podv do ruky test s
hodnocenm "vborn". Vedle
Alexandry sed Jessica a dv se
Obraz: Alexandra,
do jejho testu. Pot j nco
Jessica, uitelka,
oznamuje. Alexandra s Jessicou
Kristin; Voicese pipravuj na veer. Dvky se

Alexandra poprv

Alexandra potet;
Jessica potet;
uitelka poprv;
Kristin poprv

Alexandra potvrt,
Kristin podruh,
Jessica potvrt seznmen

10

Alexandra sed ve koln lavici.


Uitelka j podv do ruky test s
hodnocenm "vborn". Vedle
Alexandry sed Jessica a dv se
Obraz: Alexandra,
do jejho testu. Pot j nco
Jessica, uitelka,
oznamuje. Alexandra s Jessicou
Kristin; Voicese pipravuj na veer. Dvky se
over: Jessica,
jdou bavit do hospody.
Alexandra
Alexandra vejde dovnit probhne on kontakt mezi n a
Kristinem, co sed na baru
(neznaj se).

Obraz: Alexandra,
Kristin; Voiceover: Alexandra,
Kristin, Jessica

Alexandra sed u stolu. Kristin


si k n pisedne - seznm se.
Alexandra se s Kristinem
smje. Poslze se Jessica
Alexandry pt na Kristina.

Alexandra popt,
Kristin potet konflikt

Alexandra potkv Kristina ve


vlaku. Odchz s vmluvou.
Alexandra potkv Kristina na
ulici (2x) - vyhb se mu
Obraz: Alexandra,
obloukem. Alexandra potkv
Kristin; VoiceKristina na ulic potet over: Alexandra,
Kristin ji stihne zastavit
Kristin
(chytne ji za ramena) a pokld
j otzku. Ona odpovd.
Kristin je vyden a zklamn
zrove.

Kristin potvrt,
Alexandra poest vysvtlen

Alexandra Kristinovi objasuje


Obraz: Alexandra,
situaci. Alexandra se Kristinovi
Kristin; Voiceomlouv a pot odchz ze
over: Alexandra,
scny. Alexandra b po ulici Kristin
teou j slzy po tvi.

10

11

12

Kristin potvrt,
Alexandra poest vysvtlen

Jessica popt,
Alexandra posedm,
komparz, k poprv

Kristin popt,
Alexandra poosm,
komparz

Alexandra Kristinovi objasuje


Obraz: Alexandra,
situaci. Alexandra se Kristinovi
Kristin; Voiceomlouv a pot odchz ze
over: Alexandra,
scny. Alexandra b po ulici Kristin
teou j slzy po tvi.

Obraz: Alexandra,
Jessica, komparz,
k; Voice-over:
Alexandra, Jessica

Alexandra je s Jessicou v
kavrn, Jessica j domlouv,
zapaluje si cigaretu. Alexandra
si objedn pivo, vezme si
cigaretu od Jessicy z krabiky a
zapl ji. Alexandra je v
hospod, opije se, bav se s
neznmmi lidmi. Jessica zjist
kde je, jede pro ni. Opt j
domlouv, kdy se Alexandra
rno probere. Alexandra je na
konch, jezd, pad, zlom si
ruku.

Alexandra vychz z nemocnice


se sdrou kolem ruky. Komparz.
Zahldne Kristina (Alexandra
m udiven vraz). Obchz ho,
on ji chyt za zdravou ruku,
mluv k n. Ona odchz,
vysmekne se mu. Alexandra se
se zlomenou rukou octne ve
stejn hospod, kde se s
Kristinem setkali. On tam
Obraz: Alexandra,
pjde tak, sedne si vedle n.
Kristin, komparz;
Povdaj si, ona mu k ve o
Voice-over:
svm otci. On ji obejme. Pot je
Alexandra, Kristin
vidt Alexandra (s ji zdravou
rukou) na poli, okolo n hejno
ptactva, Alexandra se to
dokola. Alexandra b po ulici
(zoufal), sna se najt
Kristina. Pot vid Kristina,
zavol na nj, rozebhne se k
nmu a seve ho v nru.
Alexandra zavr oi v
Kristinov nru.

(zoufal), sna se najt


Kristina. Pot vid Kristina,
zavol na nj, rozebhne se k
nmu a seve ho v nru.
Alexandra zavr oi v
Kristinov nru.

13

Nzev filmu

Obraz: bl psmo
na ernm pozad

14

Upozornn o
promtn v kinech

Obraz: bl psmo
na ernm pozad

15

Titulky

Obraz: bl psmo
na ernm pozad

Vysvtlivky

. Snmku - nzev
snmku atp.

Zvuk

Trvn

Vsuvka (poznmka)

Pechod

Text

0-4s

Stih

4-9s

Zbr na celou postavu Jessicy


zezadu z boku. Dvka zajde za
roh budovy, nsleduje zbr na
obliej dvky zpedu (zaplen
cigarety).

Stih

Fantasy (The xx):


minuta 1:17 - 1:22

Fantasy (The xx):


minuta 1:22 - 1:38

9-25s

Zbry msta jako celku


Alexandra (na po
Stih
(seshora). Zbry lid, voln se
"Velk msto, hodn
(prolnn
pohybujcch po mst
jenom otzka asu ne
snmk)
(zrychlen zbr).
nkomu zapadn

Fantasy (The xx):


minuta 1:38 - 2:24

25s1m11s

Zbr na Jessicu s cigaretou,


nsledn zbr na cigaretuv
jej ruce. Zbr na Jessicu
otvrajc dvee od klubu. Zbr
na barmanku a na Jessicu, jak si
objednv drink. Zbr na
Jessicu zblzka (tan, dv ruce
do vzduchu) - zbr na komparz
okolo n. Zbr na Jessicu na
most z boku (roztahuje ruce,
ki) - kamera postupuje za
dvku (finln ji snm zezadu).

Fantasy (The xx):


minuta 2:24 - 2:26;
Waiting Game
(Banks)
instrumental: minuta
0:52 - 0:55

1m11s1m16s

Zbr na Alexandin obliej


zepedu (zbr na jej oi).

Stih

1m16s1m29s

Zbr na Alexandin obliej (u


se). Zbr na uivo seshora
(seity). Zbr z boku na dvku
vychzejc z kavrny. Zbr
zpedu na dvku nastupujc do
metra. Zbr zpedu na
zavrajc se dvee metra. Zbr
zpedu na Alexandru v
odjdjcm metru.

Stih

Waiting Game
(Banks)
instrumental: minuta
0:55 - 1:07

Waiting Game
(Banks)
instrumental: minuta

1m29s1m43s

Zbr na uitelku, co Alexande


podv test. Zbr na test.
Zbr na Jessicu, kouk
Alexande do testu. Zbr na
Jessicu, k nco Alexande.
Zbr na Alxeandru (Jessica j

Stih

Alexandra (na po
"Hledte se tak dlouh
se najdete, zjistte,
osobnosti do sebe nez
Vezmte si m a Jess
m vechno. Je kr
inteligentn, talentov
lidmi obdivovan." - od
"Ona je vechno, m
kdy chtla bt." ; Jess
most): ki

Alexandra (na poza


kdo jsem j?"

Stih

Jessica: "Alex, neml


tak upjat." - Pot Je
pozad: "Dneska ve
nkam vythnu, co ty

1m29s1m43s

Zbr na uitelku, co Alexande


podv test. Zbr na test.
Zbr na Jessicu, kouk
Alexande do testu. Zbr na
Jessicu, k nco Alexande.
Zbr na Alxeandru (Jessica j
l oi). Zbr na dvky
vchzejc do hospody. Zbr na
Alexandru, zbr na Kristina.
Zbr na smv Alexandry,
pot zbr na smv Kristina.

Waiting Game
(Banks)
instrumental: minuta
1:21 - 1:35

1m43s1m57s

Zbr na Alexandru (z boku)


Kristin (na Alexa
sedc u stolu. Zbr na
"Ahoj, mu si pised
Kristina (zpedu), zbr na
Pot: "J jsem Kris
Alexandru (vzhl nahoru ke
Stih
Alexandra (ke Krist
Kristinovi). Zbr na Kristina (prolnn "Alex, t m."; Jess
a Alexandru zpedu (smj se). snmk)
Alexandru): "Tak c
Zbr na Jessicu z boku. Zbr
kluk?"; Alexandra
na Alexandru z boku (pokr
Jessicu, pokr ram
rameny).
"Jsme kamard

Waiting Game
(Banks)
instrumental: minuta
1:35 - 1:54

Zbr na Alexandru ve vlaku


(zpedu) - Kristin si k n
pised. Alexandra odchz s
vmluvou (zbr na Alexandru).
Pot zbr na nechpajcho
Kristina. Zbr na Alexandru (z
boku) jdouc po ulici - zakrv si
obliej - zbr na Kristina poznv ji, je zmaten (2x).
Zbr na Alexandru (z boku,
1m57s- pot zbr na obliej) jdouc po
2m16s
ulici - zakrv si obliej - sna
se vyhnout Kristinovi. Zbr
na Kristina - b k Alexande,
chyt ji za ramena (zbr na
Kristinv obliej). Pokld j
otzku. Ona mu odpovd
(zbr na Alexandry obliej).
Zbr na Kristinv vyden
vraz. Zbr na jeho ruce, kter
mu klesaj z Alexandinch
ramen.

Waiting Game
(Banks)
instrumental: minuta
1:07 - 1:21

Set The Fire to the


Third Bar (Snow
2m16sPatrol): minuta 0:00 - 2m39s
0:23

Stih

Stih

Jessica: "Alex, neml


tak upjat." - Pot Je
pozad: "Dneska ve
nkam vythnu, co ty
Alexandra: "Neb
stovat."

Kristin (na Alexan


vlaku: "Ahoj, tebe js
neekal."; Alexand
Kristina) poslze:
jt, vystupuju."; Krist
Alexandru): "Doprovo
Alexandra (na Kris
odsekv: "Zvldnu
dky."; Kristin
Alexandru) na ulici
dje? Pro se mi vyhb
se nco?!"; Alexand
Kristina) zklaman
mi tta..."

Zbr na Alexandru zpedu


(sven hlava, vysvltuje
Kristin (na Alexa
Kristinovi situaci). Kristin m
"Pro jsi mi to neekla
vyden vraz, pokld
Alexandra (na Kris
Stih
otzku. Alexandra se dv do
"Nedokzala bych to."
(prolnn
prava (zbr na Alexandru
se - "S tebou jsem
snmk)
zpedu). Zbr na Alexandru z
nedokzala bych to v
boku a pot zpedu (zbr na
moc mi ho pipom
obliej) - Alexandra b a po
Omlouvm se.
tvi j stkaj slzy.

Set The Fire to the


Third Bar (Snow
2m16sPatrol): minuta 0:00 - 2m39s
0:23

Set The Fire to the


Third Bar (Snow
2m39sPatrol): minuta 0:23 - 3m43s
1:27

(sven hlava, vysvltuje


Kristin (na Alexa
Kristinovi situaci). Kristin m
"Pro jsi mi to neekla
vyden vraz, pokld
Alexandra (na Kris
Stih
otzku. Alexandra se dv do
"Nedokzala bych to."
(prolnn
prava (zbr na Alexandru
se - "S tebou jsem
snmk)
zpedu). Zbr na Alexandru z
nedokzala bych to v
boku a pot zpedu (zbr na
moc mi ho pipom
obliej) - Alexandra b a po
Omlouvm se.
tvi j stkaj slzy.

Jessica: "Alex, poch


Spadla jsi do tk sit
Zbr na Jessicy obliej zpedu,
vim, ale tenhle kluk ti
zapaluje si cigaretu, domlouv
pomoct ven. Alex, n
Alexande. Zbr z boku na
poslouchej m. Tohle n
Alexandru, zapaluje si cigaretu,
Alexandra: "A kdo ted
pije ze sv sklenice s pivem.
Stih
Jess, j to nezvldnu,
Alexandra mluv k Jessice.
(prolnn moc pipomn. Tohle
Zbr na Alexandru na koni,
snmk) een."; Jessica: "Alex
zbr na jej vyden vraz pi
poslouchej m. Tohl
pdu, zbr na Alexandru na
jedin een, mme
zemi po pdu (bezvldn le,
meme ti pomo
neme se hnout).
Alexandra (vzlykaj
nepomete. Nikdo m
pomoct."

Zbr na Alexandru vychzejc


z nemocnice (zbr zpedu).
Zbr zpedu na Kristina.
Zbr zpedu na Alexandin
udiven vraz. Zbr na
Kristinovu ruku, kterou uchop
Kristin (na Alexa
Alexandinu pai. Zbr zpedu
"Nevyhbej se mi, pros
na Alexandru, ot se. Zbr
se mnou!"; Alexand
zpedu na Kristinv vraz.
Kristina): "Nen
Zbr na vysmeknut Alexandry
mluvit, copak ty
z Kristinova seven. Zbr na
nechpe?!"; Kristi
Alexandru u baru (z boku).
Alexandru) v hospod
Zbr na pisedajcho si
nejsi ty. Vra j zptky,
Kristina (z boku). Zbr na oba
Alexandra (na Kris
Set The Fire to the
dva zezadu. Zbr na oba dva
Stih
"Nevm, jestli to dok
Third Bar (Snow
3m43sjednotliv vdy z boku
(prolnn jsem spadla, bol to, n
Patrol): minuta 2:27 - 4m22s
(rozhovor). Zbr na oba dva
snmk) se pes to penst.";
3:06
zezadu, Kristin objm
(na Alexandru): "Ne
Alexandru. Zbr na Alexandru
t v tom, Alex, nejs
toc se na poli (zbr z boku).
sama!"; Alexandr
Pot detailnj zbr na
Kristina, ki) na
Alexandry vraz (stle na poli,
"Kristine!"; Alexand
to se, zbr zpedu). Zbr na
pozad - st z dla M
Alexandru zepedu (b po
Marie): "Kde jsem? K
ulici). Zbr na Kristina po
Co jsem?" - odml se
tom, co vykikne jeho jmno
mon jen fantaz
(ot se). Zbr na Alexandru
zezadu z boku, jak objm
Kristina. Zbr na Alexandiny
oi, kter se pomalu zavraj.
Bre.

Alexandry vraz (stle na poli,


to se, zbr zpedu). Zbr na
Alexandru zepedu (b po
ulici). Zbr na Kristina po
tom, co vykikne jeho jmno
(ot se). Zbr na Alexandru
zezadu z boku, jak objm
Kristina. Zbr na Alexandiny
oi, kter se pomalu zavraj.
Bre.

"Kristine!"; Alexand
pozad - st z dla M
Marie): "Kde jsem? K
Co jsem?" - odml se
mon jen fantaz

Dozvuky psniky Set


The Fire to the Third
Bar (Snow Patrol):
minuta 3:06 - 3:14

4m22s4m30s

Stih

4m30s4m34s

Stih

4m34s4m42s

Ji natoen scny

Text
/

Alexandra (na pozad):


"Velk msto, hodn lid. Je
enom otzka asu ne lovk k
nkomu zapadne."

Alexandra (na pozad):


"Hledte se tak dlouho, a kdy
se najdete, zjistte, e vae
osobnosti do sebe nezapadaj.
Vezmte si m a Jessicu. Ona
m vechno. Je krsn,
inteligentn, talentovan. Je
dmi obdivovan." - odml se "Ona je vechno, m j jsem
kdy chtla bt." ; Jessica (na
most): ki

Alexandra (na pozad): "Ale


kdo jsem j?"

essica: "Alex, nemla bys bt


tak upjat." - Pot Jessica na
pozad: "Dneska veer t
nkam vythnu, co ty na to?";

essica: "Alex, nemla bys bt


tak upjat." - Pot Jessica na
pozad: "Dneska veer t
nkam vythnu, co ty na to?";
Alexandra: "Nebud si
stovat."

Kristin (na Alexandru):


"Ahoj, mu si pisednout?" Pot: "J jsem Kristin.";
Alexandra (ke Kristinovi):
"Alex, t m."; Jessica (na
Alexandru): "Tak co ten
kluk?"; Alexandra (na
Jessicu, pokr rameny):
"Jsme kamardi."

Kristin (na Alexandru) ve


vlaku: "Ahoj, tebe jsem tady
neekal."; Alexandra (na
Kristina) poslze: "Musm
jt, vystupuju."; Kristin (na
Alexandru): "Doprovodm t.";
Alexandra (na Kristina)
odsekv: "Zvldnu to sama,
dky."; Kristin (na
Alexandru) na ulici: "Co se
dje? Pro se mi vyhb? Dje
se nco?!"; Alexandra (na
Kristina) zklaman: "Umel
mi tta..."

Kristin (na Alexandru):


"Pro jsi mi to neekla dv?!";
Alexandra (na Kristina):
"Nedokzala bych to." - odml
se - "S tebou jsem to j,
nedokzala bych to vydret,
moc mi ho pipomn.
Omlouvm se."

Kristin (na Alexandru):


"Pro jsi mi to neekla dv?!";
Alexandra (na Kristina):
"Nedokzala bych to." - odml
se - "S tebou jsem to j,
nedokzala bych to vydret,
moc mi ho pipomn.
Omlouvm se."

Jessica: "Alex, pochop to.


Spadla jsi do tk situace, j
im, ale tenhle kluk ti z n me
pomoct ven. Alex, no tak,
poslouchej m. Tohle nejsi ty.";
Alexandra: "A kdo teda jsem?!
ess, j to nezvldnu, on mi ho
moc pipomn. Tohle je jedin
een."; Jessica: "Alex, prosm,
poslouchej m. Tohle nen
jedin een, mme t rdi,
meme ti pomoct.";
Alexandra (vzlykajc): "Ne,
nepomete. Nikdo mi neme
pomoct."

Kristin (na Alexandru):


Nevyhbej se mi, prosm, mluv
se mnou!"; Alexandra (na
Kristina): "Nen o em
mluvit, copak ty to
nechpe?!"; Kristin (na
Alexandru) v hospod: "Tohle
nejsi ty. Vra j zptky, prosm.";
Alexandra (na Kristina):
"Nevm, jestli to doku. Tvrd
sem spadla, bol to, nedoku
se pes to penst."; Kristin
(na Alexandru): "Nenechm
t v tom, Alex, nejsi na to
sama!"; Alexandra (na
Kristina, ki) na ulici:
"Kristine!"; Alexandra (na
pozad - st z dla Monolog
Marie): "Kde jsem? Kdo jsem?
Co jsem?" - odml se - "J jsem
mon jen fantazie."

"Kristine!"; Alexandra (na


pozad - st z dla Monolog
Marie): "Kde jsem? Kdo jsem?
Co jsem?" - odml se - "J jsem
mon jen fantazie."

/
/