You are on page 1of 1

FOSSA CUBT

Dirsek ukuru demektir ve temelde bilinmesi gereken 8 sorusu vardr.


Snrlar:
st:

2 epikondili balayan hayali izgi.

(1)Lateral:

m.Brachioradialis

(2)Medial:

m.Pronator Teres

inde Bulunan Yaplar(medialden laterale):


n. Medianus en medialdeki yapdr. (3)
a.v. Brachialis
*2 dala ayrlr : a.v.Radialis
a.v. Ulnaris
m. Biceps Brachiinin tendonu (Tuberositas Radiide sonlanmaya gider.)
n. Radialis
v. Cubiti Mediana
! n. Ulnaris bulunmaz. (4)

(5) Fossa Cubitiden hemen nce a.v. Brachialisi st nden aprazlayp en


mediale yerleen yap?
(6) a. Brachialis, Fossa Cubitide nerededir? N.Medianusun laterali, m.Biceps
Brachiinin mediali.
(7) a. Brachialisin nabz neredenalnr? M.Biceps Brachiinin mediali. N.Medianus
elle bulunamaz.
(8) v.Saphenica ve v.Bazilicay birbirine balayan v. Cubiti Madiana.
*v.Cubiti Mediana, flebotomi(kan alma) ve iv enjeksiyonda en ok kullanlan
venndir.