You are on page 1of 3

AKSYON POTANSYEL

Sinir ve kas hcrelerinin membranlar uyarldklar zaman oluturduklar byk,


ani ve hzl potansiyeli deiimine aksiyon potansiyeli denir.
stirahat Potansiyeli: Zar potansiyeli, dinamik bir dengedir. Enerji harcanarak
(pompa) ve pasif kuvvetlerle (Donnan) salanr.
stirahat srasnda Hcre ii hcre dna gre daha negatiftir.
Aksyion potansiyeli srasnda Hcre ii hcre dna gre daha pozitiftir.
Hcre iinin negatiften pozitif potansiyele deiimi depolarizasyon olarak
adlandrlr.
Aksiyon potansiyeli balang dneminde sodyum iletkenlii byk lde artar.
Sodyum iletketkenlii potasyuma gre daha hzl artar. Tepe deerine daha ksa
srede ular. Sodyum iletkenliinde deiiklik geici dir. Maximuma kar ve
sonra istirahat seviyesine iner.
Potasyum iletkenlii ise membran potansiyeli, istirahat potansiyelinden farkl
kald srece yksek kalmaya devam eder.

Dinlenim Dnemi: Polarize. Hcre ii negatiftir.


Depolarizasyon Dnemi: Sodyuma geirgenlik artar ve sodyum aksonun iine
akar. Pozitif potansiyel oluur.
Repolarizasyon: Sodyum kanallarnn kapanmalar balar. Potasyum kanallar
daha da alr. Potasyum iyonlar dar kar. Yeniden negatif potansiyele ulalr.

Aksiyon Potansiyeli Srasnda yon Akm:


1. Membran potansiyeli (Em) depolarize olur.
2. Voltaj baml Na+ kanallar alr ve gNa+ ykselir
3. Hcre iine Na+ ak olur ve Em daha da depolarize olur (pozitif feed
back)
4. gNa istirahat halinin 200 katna kar.
5. gNa dmeye balarken, gK ykselmeye balar ve Em hzla repolarize olur.
6. Em, Er den bile hiperpolarize bir deere ular.
*Aksyion potansiyeli srasnda zar potansiyeli; bu deere doru yaklar. Fakat
ulaamaz nk Na+ geirgenlii art geicidir (ksa sreli).
Aksiyon Potansiyelinin Balamas:
Sodyum kanallarn bir pozitif feed-back dngs aar.
Eer bir olay zar potansiyelinde arta neden olursa Ykselen voltaj, voltaj kapl
Na+ kanallarn aar Kanal alnca Na+ iyonlar hzla ieriye girerek zar
potansiyelini daha da arttrr Daha fazla kanal alr Bu olay bir ksr dngdr.
Geri bildirim yeterince glyse gereklemeye devam eder.
Daha sonra 1mlsaniyede ykselen potansiyel K+ kanaln aarken Na+ kanaln
kapatr. Aksiyon potansiyeli sona erer.
Aksiyon Potansiyelinin lerlemesi:
Aksiyon potansiyeli tek bir noktada oluur fakat genellikle zarn komu
blmlerini de uyararak aksiyon potansiyelinin zar boyunca ilerlemesine neden
olur.
Tm ynlerde, btn uzantlar boyunca zar btnyle depolarize olana kadar
devam eder.
lerleme iin aksiyon potansiye/uyarma eik iddeti > 1 olmaldr. Buna gvenlik
faktr denir.
Hodgkin emberi

Elektronik Potansitel: Membran potansiyelinin yaylamayan deiiklikleridir.