You are on page 1of 15

Miyelinleme ve Potansiyel

Performansa Ulama
Stratejileri
Erken Branlama ve Kuvvet Antrenmanlarn
Ge Balatmann Zararlar
Prof.Dr. Muzaffer olakolu

R. Douglas Fieldsin Aratrmas

video-0234.3gp

Miyelin Klf
Schwann hcrelerinin

nron aksonunu
sarmasyla oluur
(PSS).
zolasyon salayarak,
sinirsel iletinin akson
zerinde hzl
ilerlemesine yardmc
olur.
Akson onarmna imkan
salar.

Miyelin Oluumu

100 tabakaya kadar

Sportif Performansa Nronal Etkiler


Baz nronlar birden fazla pre-sinaptik nronun ezamanl

uyarm ile uyarlabilir.


Bu pre-sinaptik nronlardan bir tanesi sinirsel uyary 4

milisaniyeden nce getirirse post-sinaptik nronda uyar


olumaz.
Hareketin oluumu srasnda bu post-sinaptik nronun

uyard nronlar/motor nronlar devreye giremez.


Yeterince uyarlamadklar iin bu nronlarda miyelinleme

fazla olmaz ve sinirsel ileti hzlar dk olur.


Bu post-sinaptik balantlarn kullanlaca hareketler

gerekleemez ve hem koordinasyon hem de g retimi


yetersiz olur.

Nronal Devreler

Miyelinlemede Kritik Dnemler

Hamileliin 16. haftasndan itibaren miyelinleme balar,


doum sonras 1-12. aylar arasnda hzlanr.

Miyelinlemenin en hzl dnemi ergenlik dnemidir. Bu


dnemden sonra renme ile sadece % 5 daha artabilir.

O zaman yeni becerilerin renimi ve nceden renilenlerin


gelitirilmesinde en etkili dnem ergenlik dnemidir.

Bu dnem kuvvet ve koordinasyon geliimi asndan en etkili


ekilde kullanlmaldr.

Neden Ergenlik Dneminde Miyelinleme Hzl Geliir?

Bir nronda miyelinlemenin gelimesinde o nronun uyarlmas


sonucu membrannda oluan aksiyon potansiyellerinin ve,

Progesteron ve testosteron gibi nroaktif hormonlarn etkisi


gsterilmitir.

Bu hormonlarn salnm puberte dneminde hzla artar.

O zaman, g ve ok ynl koordinasyon geliiminin en st


dzeyde olabilmesi iin bu dnemde hem kuvvet antrenmanlarnn
hem de ok ynl hareket eitiminin vurgulanmas gerekir.

Ergenlik Dneminde Antrenmana Ait Sorunlar

Koordinasyonel yetilerin ve kuvvet/g zelliklerinin geliiminde


en nemli dnem olmasna ramen hzl boy uzamas nedeniyle kas
kuvveti/gc yetersiz kalabilir ve koordinasyon bozukluklar
grlr.

Kzlar ergenliin ilk yllarnda, erkekler son yllarnda hzla uzar.

Koordinasyon bozukluklar teknik hatalara neden olarak


sakatlanmalara neden olabileceinden bu dnemde teknik geliim
salanmadan kuvvet antrenmanlarna balamak riskli olabilir.

Kas gc yetersizlii nedeniyle zellikle hzl sportif becerilerde


istenilen teknik uygulamalar gerekletirilemez ve koordinatif
geliim optimal dzeyde salanamaz.

ocuklarda Kuvvet Antrenman

80li yllarn ortalarndan itibaren iyi


dzenlenmi ok sayda aratrmada u
sonular elde edilmitir;

Pre-puberte (8-11 ya) :

Temel hareketlerin (Squat, Bench Press vb) teknik retimi,

haftada 2-3 seans, er set ve 8 TM iddetine kadar

teknik hata ihtimalini minimale indirmek iin makineler ile,

yetikinlerde olduu gibi; eer bir teknik hata yoksa sakatlk yok,

hibir almada epifiz krna rastlanmam.

Ne Yapmal?

Puberte ncesinde makinelerle 8TMye kadar ulaabilecek kuvvet


antrenmanlarna balanmal ve Bench Press Squat gibi teknikler
retilmeye balanmal:

Bylece, kuvvet antrenmannda kullanlan kaslara sinirsel iletiyi gtren


nronlarada miyelinleme hzlanr,

Hzl boy uzamas dnemi ncesi kaslar etkili dzeyde kuvvetlenir.

Bu nceden kuvvetlenme, pubertede grlebilecek kas kuvveti/kemik


uzunluu uyumazl olasln azaltr.

Serbest arlklarla kuvvet antrenman balayana kadar temel hareketlerin


teknii renildiinden puberte dneminde serbest arlklarla allmaya
balandnda epifiz kr veya dier sakatlk riskleri minimale iner.

Ne Yapmal?

Erken branlamaya odaklanmak yerine, her trl hareketin


kontroln salayabilecek ok ynl hareket eitimi verilmeli :

Miyelinlemeyi arttran en nemli unsurlardan biri sinirlerin uyarlmas


olduundan, deiik hareket paternlerini defalarca deneyerek o hareketin
salanmasnda grev alan tm merkezi ve periferik sinir hcrelerinin
miyelinlemesi arttrlr.

ok Ynl Hareket Eitimi Yerine


Erken Branlama Olursa Ne Olur?

Birden fazla pre-sinaptik nronun ezamanl uyarm ile aktive olan


nronlarda pre-sinaptik nronlardan biri uyary dierlerinden nce
getirirse o nronda aksiyon potansiyeli balayamaz (uyarlamaz);

Fazla sinirsel uyar almayan nronlarn miyelinlemesi daha zayf olur ve


sinirsel uyaran daha yava iletirler.

Sinirsel iletisi dierlerinden hzl olan pre-sinaptik nronlar iletiyi sinaptik


ukura 4 milisaniye farkla getirirlerse post sinaptik nron uyarlamaz ve
hedef motor nite devreye giremez.

Bu hem kuvvet/g retimi dklne hem de koordinasyon bozukluuna


neden olur.

Erken branlama nedeniyle oluan bu durumu ergenlik dnemi sonrasnda


telafi emek mmkn deildir.

KAYNAKLAR

Payne VG, Morrow JR, Johnson L, Dalton SN. Resistance training in children and youth: a metaanalysis. Res Q Exerc Sport. 1997, 68(1):80-8.
Falk B, Tenenbaum G. The effectiveness of resistance training in children. A meta-analysis. Sports
Med. 1996 Sep;22(3):176-86.
Christou M, Smilios I, Sotiropoulos K, Volaklis K, Pilianidis T, Tokmakidis SP. Effects of
resistance training on the physical capacities of adolescent soccer players. J Strength Cond Res. 2006,
20(4):783-91.
Faigenbaum AD, Westcott WL, Loud RL, Long C. The effects of different resistance training
protocols on muscular strength and endurance development in children. Pediatrics. 1999, 104(1):e5.
Faigenbaum AD, Milliken LA, Loud RL, Burak BT, Doherty CL, Westcott WL. Comparison of
1 and 2 days per week of strength training in children. Res Q Exerc Sport. 2002, 73(4):416-24.
Meen HD. Physical activity in children and adolescents in relation to growth and development.
Tidsskr Nor Laegeforen. 2000, 10;120(24):2908-14.
Ozmun JC, Mikesky AE, Surburg PR. Neuromuscular adaptations following prepubescent strength
training. Med Sci Sports Exerc. 1994 26(4):510-4.
Ramsay JA, Blimkie CJ, Smith K, Garner S, MacDougall JD, Sale DG. Strength training effects
in prepubescent boys.Med Sci Sports Exerc. 1990 Oct;22(5):605-14.
Weltman A, Janney C, Rians CB, Strand K, Berg B, Tippitt S, Wise J, Cahill BR, Katch FI.
The effects of hydraulic resistance strength training in pre-pubertal males.Med Sci Sports Exerc.
1986 Dec;18(6):629-38.
Malina RM. Weight training in youth-growth, maturation, and safety: an evidence-based review.
Clin J Sport Med. 2006 Nov;16(6):478-87.

KAYNAKLAR

Bernard Z, Fields RD. Do Action Potentials Regulate Myelination? The Neuroscientist. 2000, 6(1):
5-13.

Roglio I, Giatti S, Pesaresi M, Bianchi R, Cavaletti G, Lauria G, Garcia-Segura LM, Melcangi


RC. Neuroactive steroids and peripheral neuropathy. Brain Res Rev. 2007 May 6 [Epub ahead of
print]

Leonelli E, Ballabio M, Consoli A, Roglio I, Magnaghi V, Melcangi RC. Neuroactive steroids: A


therapeutic approach to maintain peripheral nerve integrity during neurodegenerative events. J Mol
Neurosci. 2006;28(1):65-76.

Mireya Marin-Husstegea, Michela Muggironia, David Rabanb, Robert P. Skoffb, Patrizia


Casaccia-Bonnefila. Oligodendrocyte Progenitor Proliferation and Maturation Is Differentially
Regulated by Male and Female Sex Steroid Hormones. Dev Neurosci 2004;26:245-254.

Jordan CL, Williams TJ. Testosterone regulates terminal Schwann cell number and junctional size
during developmental synapse elimination. Dev Neurosci. 2001;23(6):441-51

Stocker S, Gttinger HR, Herth G. Exogenous testosterone differentially affects myelination and
neurone soma sizes in the brain of canaries. Neuroreport. 1994 Jul 21;5(12):1449-52.

Monks DA, O'Bryant EL, Jordan CL. Androgen receptor immunoreactivity in skeletal muscle:
enrichment at the neuromuscular junction. J Comp Neurol. 2004 May 17;473(1):59-72.