You are on page 1of 2

HLV trng i tuyn Iceland ln ting

ma mai Ronaldo v Pepe


HLV Lars Lagerback ca i tuyn Iceland khng ngt li ma mai Ronaldo v Pepe trc
i chin ti lich thi dau euro 2016 vo ngy 14/6.
Vo ngy 14/6, Iceland s ng vi th thch kh khn mang tn B o Nha. Trc trn chin
ny, HLV Lars Lagerback ca Iceland khng ngi li ma mai hai ngi sao C.Ronaldo v Pepe l
nhng kch s.

Pht biu trc bo gii, HLV Lars Lagerback cho bit: B o Nha s hu Ronaldo, mt trong
nhng cu th hng u th gii. Tuy nhin, cu y cng ng kch v cng tuyt vi.

Trc tip kt qu xsmb nhanh nht, chnh xc nht

Ngoi ra, ti cng mun cp ti Pepe. ti l bn hy xem clip trn chung kt Champions
League i. Cu y din kch ng cp qu cao. Ti t hi c phi C.Ronaldo v Pepe ti t
Hollywood hay khng.
Ti khng bao gi thch nhng pha n v nh vy. Ti rt mun h xem li nhng video ng kch
ca mnh.

Tng hp ket qua euro 2016 cc trn va din ra m qua

vng loi, Iceland thi u cc k xut sc. H ng th 2 bng u gm c s gp mt


ca CH Sc, H Lan, Th Nh K, Kazakhstan v Latvia. Tuy nhin, B o Nha (vi C.Ronaldo) s
l th thch cc ln vi on qun ca HLV Lars Lagerback.