You are on page 1of 14

Univerzitet

Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu

Fakultet
Arhitektonski fakultet
Arhitektonski fakultet
Arhitektonski fakultet
Arhitektonski fakultet
Bioloki fakultet
Bioloki fakultet
Bioloki fakultet
Bioloki fakultet
Ekonomski fakultet
Ekonomski fakultet
Ekonomski fakultet
Ekonomski fakultet
Elektrotehniki fakultet
Elektrotehniki fakultet
Elektrotehniki fakultet
Elektrotehniki fakultet
Fakultet bezbednosti
Fakultet bezbednosti
Fakultet bezbednosti
Fakultet bezbednosti
Fakultet organizacionih nauka
Fakultet organizacionih nauka
Fakultet politikih nauka
Fakultet politikih nauka
Fakultet politikih nauka
Fakultet politikih nauka
Fakultet sporta i fizikog vaspitanja
Fakultet sporta i fizikog vaspitanja
Fakultet sporta i fizikog vaspitanja
Fakultet sporta i fizikog vaspitanja
Fakultet veterinsrske medicine
Fakultet veterinsrske medicine
Fakultet veterinsrske medicine
Fakultet veterinsrske medicine
Fakultet za fiziku hemiju
Fakultet za fiziku hemiju
Fakultet za fiziku hemiju
Fakultet za fiziku hemiju
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Modul programskog podruja Br. Bodova


Informacioni sist. i tehnologije
22.5
Men
22.5
Operacioni menadment
22.5
Upravljanje kvalitetom
22.5
Informacioni sist. i tehnologije
20
Menadment
20
Operacioni menadment
21
Upravljanje kvalitetom
21
Informacioni sist. i tehnologije
24
Menadment
25.5
Operacioni menadment
25.5
Upravljanje kvalitetom
24
Informacioni sist. i tehnologije
25.5
Menadment
22.5
Operacioni menadment
24
Upravljanje kvalitetom
24
Informacioni sist. i tehnologije
20
Menadment
24
Operacioni menadment
22.5
Upravljanje kvalitetom
21
Isti smer
30
Promena smera
27
Informacioni sist. i tehnologije
20
Menadment
24
Operacioni menadment
22.5
Upravljanje kvalitetom
21
Informacioni sist. i tehnologije
20
Menadment
21
Operacioni menadment
21
Upravljanje kvalitetom
20
Informacioni sist. i tehnologije
20
Menadment
20
Operacioni menadment
20
Upravljanje kvalitetom
20
Informacioni sist. i tehnologije
20
Menadment
20
Operacioni menadment
20
Upravljanje kvalitetom
20
Informacioni sist. i tehnologije
20
Menadment
22.5
Operacioni menadment
21
Upravljanje kvalitetom
21

Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu

Farmaceutski fakultet
Farmaceutski fakultet
Farmaceutski fakultet
Farmaceutski fakultet
Filoloki fakultet
Filoloki fakultet
Filoloki fakultet
Filoloki fakultet
Filozofski fakultet
Filozofski fakultet
Filozofski fakultet
Filozofski fakultet
Fiziki fakultet
Fiziki fakultet
Fiziki fakultet
Fiziki fakultet
Geografski fakultet
Geografski fakultet
Geografski fakultet
Geografski fakultet
Graevinski fakultet
Graevinski fakultet
Graevinski fakultet
Graevinski fakultet
Hemijski fakultet
Hemijski fakultet
Hemijski fakultet
Hemijski fakultet
Mainski fakultet
Mainski fakultet
Mainski fakultet
Mainski fakultet
Matematiki fakultet
Matematiki fakultet
Matematiki fakultet
Matematiki fakultet
Medicinski fakultet
Medicinski fakultet
Medicinski fakultet
Medicinski fakultet
Poljoprivredni fakultet
Poljoprivredni fakultet
Poljoprivredni fakultet
Poljoprivredni fakultet

Informacioni sist. i tehnologije


Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom

20
22.5
21
21
20
22.5
22.5
21
20
22.5
22.5
21
20
20
20
20
20
20
22.5
21
24
24
24
22.5
20
20
21
21
24
22.5
25.5
25.5
24
21
22.5
21
20
20
20
20
22.5
22.5
22.5
22.5

Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Kragujevcu
Univerzitet u Kragujevcu
Univerzitet u Kragujevcu
Univerzitet u Kragujevcu
Univerzitet u Kragujevcu
Univerzitet u Kragujevcu
Univerzitet u Kragujevcu
Univerzitet u Kragujevcu

Pravni fakultet
Pravni fakultet
Pravni fakultet
Pravni fakultet
Pravoslavni bogoslovski fakultet
Pravoslavni bogoslovski fakultet
Pravoslavni bogoslovski fakultet
Pravoslavni bogoslovski fakultet
Rudarsko geoloki fakultet
Rudarsko geoloki fakultet
Rudarsko geoloki fakultet
Rudarsko geoloki fakultet
Saobraajni fakultet
Saobraajni fakultet
Saobraajni fakultet
Saobraajni fakultet
Stomatoloki fakultet
Stomatoloki fakultet
Stomatoloki fakultet
Stomatoloki fakultet
umarski fakultet
umarski fakultet
umarski fakultet
umarski fakultet
Tehniki fakultet u Boru
Tehniki fakultet u Boru
Tehniki fakultet u Boru
Tehniki fakultet u Boru
Tehnoloko metalurki fakultet
Tehnoloko metalurki fakultet
Tehnoloko metalurki fakultet
Tehnoloko metalurki fakultet
Uiteljski fakultet
Uiteljski fakultet
Uiteljski fakultet
Uiteljski fakultet
Agroekonomski fakultet - aak
Agroekonomski fakultet - aak
Agroekonomski fakultet - aak
Agroekonomski fakultet - aak
Ekonomski fakultet
Ekonomski fakultet
Ekonomski fakultet
Ekonomski fakultet

Informacioni sist. i tehnologije


Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom

20
24
22.5
21
20
22.5
20
20
24
21
22.5
22.5
24
22.5
24
22.5
20
20
20
20
22.5
22.5
24
22.5
22.5
22.5
22.5
22.5
24
22.5
24
22.5
20
22.5
21
21
20
21
21
21
22.5
22.5
22.5
22.5

Univerzitet u Kragujevcu
Univerzitet u Kragujevcu
Univerzitet u Kragujevcu
Univerzitet u Kragujevcu
Univerzitet u Kragujevcu
Univerzitet u Kragujevcu
Univerzitet u Kragujevcu
Univerzitet u Kragujevcu
Univerzitet u Kragujevcu
Univerzitet u Kragujevcu
Univerzitet u Kragujevcu
Univerzitet u Kragujevcu
Univerzitet u Kragujevcu
Univerzitet u Kragujevcu
Univerzitet u Kragujevcu
Univerzitet u Kragujevcu
Univerzitet u Kragujevcu
Univerzitet u Kragujevcu
Univerzitet u Kragujevcu
Univerzitet u Kragujevcu
Univerzitet u Kragujevcu
Univerzitet u Kragujevcu
Univerzitet u Kragujevcu
Univerzitet u Kragujevcu
Univerzitet u Kragujevcu
Univerzitet u Kragujevcu
Univerzitet u Kragujevcu
Univerzitet u Kragujevcu
Univerzitet u Kragujevcu
Univerzitet u Kragujevcu
Univerzitet u Kragujevcu
Univerzitet u Kragujevcu
Univerzitet u Niu
Univerzitet u Niu
Univerzitet u Niu
Univerzitet u Niu
Univerzitet u Niu
Univerzitet u Niu
Univerzitet u Niu
Univerzitet u Niu
Univerzitet u Niu
Univerzitet u Niu
Univerzitet u Niu
Univerzitet u Niu

Filoloko umetniki fakultet


Filoloko umetniki fakultet
Filoloko umetniki fakultet
Filoloko umetniki fakultet
Mainski fakultet
Mainski fakultet
Mainski fakultet
Mainski fakultet
Medicinski fakultet
Medicinski fakultet
Medicinski fakultet
Medicinski fakultet
Pravni fakultet
Pravni fakultet
Pravni fakultet
Pravni fakultet
Prirodno - matematiki fakultet
Prirodno - matematiki fakultet
Prirodno - matematiki fakultet
Prirodno - matematiki fakultet
Tehniki fakultet - aak
Tehniki fakultet - aak
Tehniki fakultet - aak
Tehniki fakultet - aak
Uiteljski (Pedagoki) fakultet - Jagodina
Uiteljski (Pedagoki) fakultet - Jagodina
Uiteljski (Pedagoki) fakultet - Jagodina
Uiteljski (Pedagoki) fakultet - Jagodina
Uiteljski fakultet - Uice
Uiteljski fakultet - Uice
Uiteljski fakultet - Uice
Uiteljski fakultet - Uice
Ekonomski fakultet
Ekonomski fakultet
Ekonomski fakultet
Ekonomski fakultet
Elektronski fakultet
Elektronski fakultet
Elektronski fakultet
Elektronski fakultet
Fakultet fizike kulture
Fakultet fizike kulture
Fakultet fizike kulture
Fakultet fizike kulture

Informacioni sist. i tehnologije


Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom

18
20
20
20
22.5
21
22.5
22.5
19
19
19
19
19
22.5
21
20
22.5
20
21
20
22.5
22.5
22.5
22.5
19
21
20
20
19
21
20
20
22.5
22.5
22.5
22.5
24
21
21
21
19
20
20
19

Univerzitet u Niu
Univerzitet u Niu
Univerzitet u Niu
Univerzitet u Niu
Univerzitet u Niu
Univerzitet u Niu
Univerzitet u Niu
Univerzitet u Niu
Univerzitet u Niu
Univerzitet u Niu
Univerzitet u Niu
Univerzitet u Niu
Univerzitet u Niu
Univerzitet u Niu
Univerzitet u Niu
Univerzitet u Niu
Univerzitet u Niu
Univerzitet u Niu
Univerzitet u Niu
Univerzitet u Niu
Univerzitet u Niu
Univerzitet u Niu
Univerzitet u Niu
Univerzitet u Niu
Univerzitet u Niu
Univerzitet u Niu
Univerzitet u Niu
Univerzitet u Niu
Univerzitet u Niu
Univerzitet u Niu
Univerzitet u Niu
Univerzitet u Niu
Univerzitet u Niu
Univerzitet u Niu
Univerzitet u Niu
Univerzitet u Niu
Univerzitet u Niu
Univerzitet u Niu
Univerzitet u Niu
Univerzitet u Niu
Univerzitet u Novom Sadu
Univerzitet u Novom Sadu
Univerzitet u Novom Sadu
Univerzitet u Novom Sadu

Fakultet umentnosti
Fakultet umentnosti
Fakultet umentnosti
Fakultet umentnosti
Fakultet zatite na radu
Fakultet zatite na radu
Fakultet zatite na radu
Fakultet zatite na radu
Filozofski fakultet
Filozofski fakultet
Filozofski fakultet
Filozofski fakultet
Graevinsko arhitektonski fakultet
Graevinsko arhitektonski fakultet
Graevinsko arhitektonski fakultet
Graevinsko arhitektonski fakultet
Mainski fakultet
Mainski fakultet
Mainski fakultet
Mainski fakultet
Medicinski fakultet
Medicinski fakultet
Medicinski fakultet
Medicinski fakultet
Pravni fakultet
Pravni fakultet
Pravni fakultet
Pravni fakultet
Prirodno - matematiki fakultet
Prirodno - matematiki fakultet
Prirodno - matematiki fakultet
Prirodno - matematiki fakultet
Tehnoloki fakultet - Leskovac
Tehnoloki fakultet - Leskovac
Tehnoloki fakultet - Leskovac
Tehnoloki fakultet - Leskovac
Uiteljski fakultet - Vranje
Uiteljski fakultet - Vranje
Uiteljski fakultet - Vranje
Uiteljski fakultet - Vranje
Akademija umetnosti
Akademija umetnosti
Akademija umetnosti
Akademija umetnosti

Informacioni sist. i tehnologije


Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom

18
19
19
19
18
19
20
20
19
21
21
20
21
21
21
21
22.5
21
22.5
22.5
19
19
19
19
19
22.5
21
20
22.5
20
21
20
22.5
21
22.5
22.5
19
21
20
20
18
19
19
19

Univerzitet u Novom Sadu


Univerzitet u Novom Sadu
Univerzitet u Novom Sadu
Univerzitet u Novom Sadu
Univerzitet u Novom Sadu
Univerzitet u Novom Sadu
Univerzitet u Novom Sadu
Univerzitet u Novom Sadu
Univerzitet u Novom Sadu
Univerzitet u Novom Sadu
Univerzitet u Novom Sadu
Univerzitet u Novom Sadu
Univerzitet u Novom Sadu
Univerzitet u Novom Sadu
Univerzitet u Novom Sadu
Univerzitet u Novom Sadu
Univerzitet u Novom Sadu
Univerzitet u Novom Sadu
Univerzitet u Novom Sadu
Univerzitet u Novom Sadu
Univerzitet u Novom Sadu
Univerzitet u Novom Sadu
Univerzitet u Novom Sadu
Univerzitet u Novom Sadu
Univerzitet u Novom Sadu
Univerzitet u Novom Sadu
Univerzitet u Novom Sadu
Univerzitet u Novom Sadu
Univerzitet u Novom Sadu
Univerzitet u Novom Sadu
Univerzitet u Novom Sadu
Univerzitet u Novom Sadu
Univerzitet u Novom Sadu
Univerzitet u Novom Sadu
Univerzitet u Novom Sadu
Univerzitet u Novom Sadu
Univerzitet u Novom Sadu
Univerzitet u Novom Sadu
Univerzitet u Novom Sadu
Univerzitet u Novom Sadu
Univerzitet u Novom Sadu
Univerzitet u Novom Sadu
Univerzitet u Novom Sadu
Univerzitet u Novom Sadu

Ekonomski fakultet - Subotica


Ekonomski fakultet - Subotica
Ekonomski fakultet - Subotica
Ekonomski fakultet - Subotica
Fakultet fizike kulture
Fakultet fizike kulture
Fakultet fizike kulture
Fakultet fizike kulture
Fakultet tehnikih nauka
Fakultet tehnikih nauka
Fakultet tehnikih nauka
Fakultet tehnikih nauka
Filozofski fakultet
Filozofski fakultet
Filozofski fakultet
Filozofski fakultet
Graevinski fakultet - Subotica
Graevinski fakultet - Subotica
Graevinski fakultet - Subotica
Graevinski fakultet - Subotica
Medicinski fakultet
Medicinski fakultet
Medicinski fakultet
Medicinski fakultet
Pedagoki fakultet - Sombor
Pedagoki fakultet - Sombor
Pedagoki fakultet - Sombor
Pedagoki fakultet - Sombor
Poljoprivredni fakultet
Poljoprivredni fakultet
Poljoprivredni fakultet
Poljoprivredni fakultet
Pravni fakultet
Pravni fakultet
Pravni fakultet
Pravni fakultet
Prirodno - matematiki fakultet
Prirodno - matematiki fakultet
Prirodno - matematiki fakultet
Prirodno - matematiki fakultet
Tehniki fakultet "Mihajlo Pupin" - Zrenjanin
Tehniki fakultet "Mihajlo Pupin" - Zrenjanin
Tehniki fakultet "Mihajlo Pupin" - Zrenjanin
Tehniki fakultet "Mihajlo Pupin" - Zrenjanin

Informacioni sist. i tehnologije


Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom

22.5
24
24
22.5
19
20
20
19
22.5
22.5
24
24
19
21
21
20
22.5
22.5
22.5
21
19
19
19
19
19
21
20
20
21
21
21
21
19
22.5
21
20
22.5
20
21
20
22.5
22.5
22.5
22.5

Univerzitet u Novom Sadu


Univerzitet u Novom Sadu
Univerzitet u Novom Sadu
Univerzitet u Novom Sadu
Univerzitet u Pritini
Univerzitet u Pritini
Univerzitet u Pritini
Univerzitet u Pritini
Univerzitet u Pritini
Univerzitet u Pritini
Univerzitet u Pritini
Univerzitet u Pritini
Univerzitet u Pritini
Univerzitet u Pritini
Univerzitet u Pritini
Univerzitet u Pritini
Univerzitet u Pritini
Univerzitet u Pritini
Univerzitet u Pritini
Univerzitet u Pritini
Univerzitet u Pritini
Univerzitet u Pritini
Univerzitet u Pritini
Univerzitet u Pritini
Univerzitet u Pritini
Univerzitet u Pritini
Univerzitet u Pritini
Univerzitet u Pritini
Univerzitet u Pritini
Univerzitet u Pritini
Univerzitet u Pritini
Univerzitet u Pritini
Univerzitet u Pritini
Univerzitet u Pritini
Univerzitet u Pritini
Univerzitet u Pritini
Univerzitet u Pritini
Univerzitet u Pritini
Univerzitet u Pritini
Univerzitet u Pritini
Univerzitet u Pritini
Univerzitet u Pritini
Univerzitet u Pritini
Univerzitet u Pritini

Tehnoloki fakultet
Tehnoloki fakultet
Tehnoloki fakultet
Tehnoloki fakultet
Ekonomski fakultet - Kosovska Mitrovica
Ekonomski fakultet - Kosovska Mitrovica
Ekonomski fakultet - Kosovska Mitrovica
Ekonomski fakultet - Kosovska Mitrovica
Fakultet tehnikih nauka - Kosovska Mitrovica
Fakultet tehnikih nauka - Kosovska Mitrovica
Fakultet tehnikih nauka - Kosovska Mitrovica
Fakultet tehnikih nauka - Kosovska Mitrovica
Fakultet umentnosti - Zvean
Fakultet umentnosti - Zvean
Fakultet umentnosti - Zvean
Fakultet umentnosti - Zvean
Fakultet za fiziku kulturu - Leposavi
Fakultet za fiziku kulturu - Leposavi
Fakultet za fiziku kulturu - Leposavi
Fakultet za fiziku kulturu - Leposavi
Filozofski fakultet - Kosovska Mitrovica
Filozofski fakultet - Kosovska Mitrovica
Filozofski fakultet - Kosovska Mitrovica
Filozofski fakultet - Kosovska Mitrovica
Medicinski fakultet - Kosovska Mitrovica
Medicinski fakultet - Kosovska Mitrovica
Medicinski fakultet - Kosovska Mitrovica
Medicinski fakultet - Kosovska Mitrovica
Poljoprivredni fakultet - Zubin Potok
Poljoprivredni fakultet - Zubin Potok
Poljoprivredni fakultet - Zubin Potok
Poljoprivredni fakultet - Zubin Potok
Pravni fakultet - Kosovska Mitrovica
Pravni fakultet - Kosovska Mitrovica
Pravni fakultet - Kosovska Mitrovica
Pravni fakultet - Kosovska Mitrovica
Prirodno - matematiki fakultet - Kosovska Mitrovica
Prirodno - matematiki fakultet - Kosovska Mitrovica
Prirodno - matematiki fakultet - Kosovska Mitrovica
Prirodno - matematiki fakultet - Kosovska Mitrovica
Uiteljski fakultet - Leposavi
Uiteljski fakultet - Leposavi
Uiteljski fakultet - Leposavi
Uiteljski fakultet - Leposavi

Informacioni sist. i tehnologije


Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom

22.5
21
22.5
22.5
21
21
21
21
21
21
21
21
18
18
18
18
18
19
19
18
18
20
20
19
18
18
18
18
20
20
20
20
18
21
20
19
21
19
20
19
18
20
19
19

Univerzitet umetnosti u Beogradu


Univerzitet umetnosti u Beogradu
Univerzitet umetnosti u Beogradu
Univerzitet umetnosti u Beogradu
Univerzitet umetnosti u Beogradu
Univerzitet umetnosti u Beogradu
Univerzitet umetnosti u Beogradu
Univerzitet umetnosti u Beogradu
Univerzitet umetnosti u Beogradu
Univerzitet umetnosti u Beogradu
Univerzitet umetnosti u Beogradu
Univerzitet umetnosti u Beogradu
Univerzitet umetnosti u Beogradu
Univerzitet umetnosti u Beogradu
Univerzitet umetnosti u Beogradu
Univerzitet umetnosti u Beogradu
Vojna akademija
Vojna akademija
Vojna akademija
Vojna akademija
Vojna akademija
Vojna akademija
Vojna akademija
Vojna akademija
Vojna akademija
Vojna akademija
Vojna akademija
Vojna akademija
Vojna akademija
Vojna akademija
Vojna akademija
Vojna akademija
Vojna akademija
Vojna akademija
Vojna akademija
Vojna akademija
Vojna akademija
Vojna akademija
Vojna akademija
Vojna akademija
Vojna akademija
Vojna akademija
Vojna akademija
Vojna akademija

Fakultet dramskih umetnosti


Fakultet dramskih umetnosti
Fakultet dramskih umetnosti
Fakultet dramskih umetnosti
Fakultet likovnih umetnosti
Fakultet likovnih umetnosti
Fakultet likovnih umetnosti
Fakultet likovnih umetnosti
Fakultet muzike umetnosti
Fakultet muzike umetnosti
Fakultet muzike umetnosti
Fakultet muzike umetnosti
Fakultet primenjene umetnosti
Fakultet primenjene umetnosti
Fakultet primenjene umetnosti
Fakultet primenjene umetnosti
Artiljerija
Artiljerija
Artiljerija
Artiljerija
Inenjerija
Inenjerija
Inenjerija
Inenjerija
Itedantska sluba
Itedantska sluba
Itedantska sluba
Itedantska sluba
Peadija
Peadija
Peadija
Peadija
Pomorstvo
Pomorstvo
Pomorstvo
Pomorstvo
Protiv vazduna odbrana
Protiv vazduna odbrana
Protiv vazduna odbrana
Protiv vazduna odbrana
Raunarska tehnika i informatika
Raunarska tehnika i informatika
Raunarska tehnika i informatika
Raunarska tehnika i informatika

Informacioni sist. i tehnologije


Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom

18
21
21
20
18
20
18
18
18
20
18
18
18
21
21
20
20
22.5
24
21
22.5
21
24
22.5
20
22.5
24
21
20
22.5
24
21
21
21
22.5
21
21
21
22.5
21
25.5
20
24
21

Vojna akademija
Vojna akademija
Vojna akademija
Vojna akademija
Samostalni i nedravni univerzitet u Novom Sadu
Samostalni i nedravni univerzitet u Novom Sadu
Samostalni i nedravni univerzitet u Novom Sadu
Samostalni i nedravni univerzitet u Novom Sadu
Samostalni i nedravni univerzitet u Novom Sadu
Samostalni i nedravni univerzitet u Novom Sadu
Samostalni i nedravni univerzitet u Novom Sadu
Samostalni i nedravni univerzitet u Novom Sadu
"Megatrend" Univerzitet primenjenih nauka
"Megatrend" Univerzitet primenjenih nauka
"Megatrend" Univerzitet primenjenih nauka
"Megatrend" Univerzitet primenjenih nauka
"Megatrend" Univerzitet primenjenih nauka
"Megatrend" Univerzitet primenjenih nauka
"Megatrend" Univerzitet primenjenih nauka
"Megatrend" Univerzitet primenjenih nauka
"Megatrend" Univerzitet primenjenih nauka
"Megatrend" Univerzitet primenjenih nauka
"Megatrend" Univerzitet primenjenih nauka
"Megatrend" Univerzitet primenjenih nauka
"Megatrend" Univerzitet primenjenih nauka
"Megatrend" Univerzitet primenjenih nauka
"Megatrend" Univerzitet primenjenih nauka
"Megatrend" Univerzitet primenjenih nauka
"Megatrend" Univerzitet primenjenih nauka
"Megatrend" Univerzitet primenjenih nauka
"Megatrend" Univerzitet primenjenih nauka
"Megatrend" Univerzitet primenjenih nauka
"Megatrend" Univerzitet primenjenih nauka
"Megatrend" Univerzitet primenjenih nauka
"Megatrend" Univerzitet primenjenih nauka
"Megatrend" Univerzitet primenjenih nauka
"Megatrend" Univerzitet primenjenih nauka
"Megatrend" Univerzitet primenjenih nauka
"Megatrend" Univerzitet primenjenih nauka
"Megatrend" Univerzitet primenjenih nauka
"Megatrend" Univerzitet primenjenih nauka
"Megatrend" Univerzitet primenjenih nauka
"Megatrend" Univerzitet primenjenih nauka
"Megatrend" Univerzitet primenjenih nauka

Tehnika sluba
Tehnika sluba
Tehnika sluba
Tehnika sluba
Pravni fakultet Privredne akademije
Pravni fakultet Privredne akademije
Pravni fakultet Privredne akademije
Pravni fakultet Privredne akademije
Spoljnotrgovinski fakultet Privredne akademije
Spoljnotrgovinski fakultet Privredne akademije
Spoljnotrgovinski fakultet Privredne akademije
Spoljnotrgovinski fakultet Privredne akademije
Fakultet za biofarming - Sombor
Fakultet za biofarming - Sombor
Fakultet za biofarming - Sombor
Fakultet za biofarming - Sombor
Fakultet za dravnu upravu i administraciju
Fakultet za dravnu upravu i administraciju
Fakultet za dravnu upravu i administraciju
Fakultet za dravnu upravu i administraciju
Fakultet za kulturu i medije
Fakultet za kulturu i medije
Fakultet za kulturu i medije
Fakultet za kulturu i medije
Fakultet za menadment - Valjevo
Fakultet za menadment - Valjevo
Fakultet za menadment - Valjevo
Fakultet za menadment - Valjevo
Fakultet za menadment - Zajear
Fakultet za menadment - Zajear
Fakultet za menadment - Zajear
Fakultet za menadment - Zajear
Fakultet za poslovne studije
Fakultet za poslovne studije
Fakultet za poslovne studije
Fakultet za poslovne studije
Fakultet za poslovne studije - Poarevac
Fakultet za poslovne studije - Poarevac
Fakultet za poslovne studije - Poarevac
Fakultet za poslovne studije - Poarevac
Fakultet za poslovne studije - Vrac
Fakultet za poslovne studije - Vrac
Fakultet za poslovne studije - Vrac
Fakultet za poslovne studije - Vrac

Informacioni sist. i tehnologije


Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom

22.5
21
24
22.5
18
20
20
19
16
20
18
18
16
18
18
18
16
20
18
18
16
20
18
18
16
20
18
18
16
20
18
18
19
21
21
20
18
20
20
19
18
20
20
19

"Megatrend" Univerzitet primenjenih nauka


"Megatrend" Univerzitet primenjenih nauka
"Megatrend" Univerzitet primenjenih nauka
"Megatrend" Univerzitet primenjenih nauka
"Megatrend" Univerzitet primenjenih nauka
"Megatrend" Univerzitet primenjenih nauka
"Megatrend" Univerzitet primenjenih nauka
"Megatrend" Univerzitet primenjenih nauka
Evropski univerzitet
Evropski univerzitet
Evropski univerzitet
Evropski univerzitet
Evropski univerzitet
Evropski univerzitet
Evropski univerzitet
Evropski univerzitet
Evropski univerzitet
Evropski univerzitet
Evropski univerzitet
Evropski univerzitet
Evropski univerzitet
Evropski univerzitet
Evropski univerzitet
Evropski univerzitet
Evropski univerzitet
Evropski univerzitet
Evropski univerzitet
Evropski univerzitet
Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru
Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru
Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru
Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru
Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru
Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru
Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru
Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru
Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru
Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru
Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru
Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru
Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru
Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru
Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru
Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru

Fakultet za umetnost i dizajn


Fakultet za umetnost i dizajn
Fakultet za umetnost i dizajn
Fakultet za umetnost i dizajn
Geoekonomski fakultet
Geoekonomski fakultet
Geoekonomski fakultet
Geoekonomski fakultet
Fakultet za evropski biznis i marketing
Fakultet za evropski biznis i marketing
Fakultet za evropski biznis i marketing
Fakultet za evropski biznis i marketing
Fakultet za internacionalni menadment
Fakultet za internacionalni menadment
Fakultet za internacionalni menadment
Fakultet za internacionalni menadment
Fakultet za menadment malih i srednjih preduzea
Fakultet za menadment malih i srednjih preduzea
Fakultet za menadment malih i srednjih preduzea
Fakultet za menadment malih i srednjih preduzea
Fakultet za strateki i operativni menadment - Beograd
Fakultet za strateki i operativni menadment - Beograd
Fakultet za strateki i operativni menadment - Beograd
Fakultet za strateki i operativni menadment - Beograd
Fakultet za usluni biznis, Novi Sad
Fakultet za usluni biznis, Novi Sad
Fakultet za usluni biznis, Novi Sad
Fakultet za usluni biznis, Novi Sad
Fakultet humanistikih nauka
Fakultet humanistikih nauka
Fakultet humanistikih nauka
Fakultet humanistikih nauka
Fakultet za informatiku i informacione tehnologije
Fakultet za informatiku i informacione tehnologije
Fakultet za informatiku i informacione tehnologije
Fakultet za informatiku i informacione tehnologije
Fakultet za menadment i poslovnu ekonomiju
Fakultet za menadment i poslovnu ekonomiju
Fakultet za menadment i poslovnu ekonomiju
Fakultet za menadment i poslovnu ekonomiju
Pravni fakultet
Pravni fakultet
Pravni fakultet
Pravni fakultet

Informacioni sist. i tehnologije


Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom

16
18
18
18
18
21
20
18
16
20
20
19
16
20
20
19
16
20
20
19
16
20
20
19
16
20
20
19
16
18
18
18
18
16
16
16
16
18
18
18
16
18
18
18

Univerzitet "Braa Kari"


Univerzitet "Braa Kari"
Univerzitet "Braa Kari"
Univerzitet "Braa Kari"
Univerzitet "Braa Kari"
Univerzitet "Braa Kari"
Univerzitet "Braa Kari"
Univerzitet "Braa Kari"
Univerzitet "Braa Kari"
Univerzitet "Braa Kari"
Univerzitet "Braa Kari"
Univerzitet "Braa Kari"
Univerzitet "Braa Kari"
Univerzitet "Braa Kari"
Univerzitet "Braa Kari"
Univerzitet "Braa Kari"
Univerzitet "Braa Kari"
Univerzitet "Braa Kari"
Univerzitet "Braa Kari"
Univerzitet "Braa Kari"
Univerzitet "Braa Kari"
Univerzitet "Braa Kari"
Univerzitet "Braa Kari"
Univerzitet "Braa Kari"
Univerzitet "Braa Kari"
Univerzitet "Braa Kari"
Univerzitet "Braa Kari"
Univerzitet "Braa Kari"
Univerzitet Ostrog
Univerzitet Ostrog
Univerzitet Ostrog
Univerzitet Ostrog
Univerzitet Ostrog
Univerzitet Ostrog
Univerzitet Ostrog
Univerzitet Ostrog
Univerzitet Ostrog
Univerzitet Ostrog
Univerzitet Ostrog
Univerzitet Ostrog
Univerzitet Ostrog
Univerzitet Ostrog
Univerzitet Ostrog
Univerzitet Ostrog

Akademija umetnosti "Braa Kari"


Akademija umetnosti "Braa Kari"
Akademija umetnosti "Braa Kari"
Akademija umetnosti "Braa Kari"
Fakultet za ekonomiju i politike nauke
Fakultet za ekonomiju i politike nauke
Fakultet za ekonomiju i politike nauke
Fakultet za ekonomiju i politike nauke
Fakultet za menadment "Braa Kari"
Fakultet za menadment "Braa Kari"
Fakultet za menadment "Braa Kari"
Fakultet za menadment "Braa Kari"
Fakultet za preduzetni menadment - Novi Sad
Fakultet za preduzetni menadment - Novi Sad
Fakultet za preduzetni menadment - Novi Sad
Fakultet za preduzetni menadment - Novi Sad
Fakultet za strane jezike
Fakultet za strane jezike
Fakultet za strane jezike
Fakultet za strane jezike
Fakultet za trgovinu i bankarstvo "Janiije i Danica Kari"
Fakultet za trgovinu i bankarstvo "Janiije i Danica Kari"
Fakultet za trgovinu i bankarstvo "Janiije i Danica Kari"
Fakultet za trgovinu i bankarstvo "Janiije i Danica Kari"
Falultet za menadment u sportu
Falultet za menadment u sportu
Falultet za menadment u sportu
Falultet za menadment u sportu
Fakultet za nove informacione tehnologije
Fakultet za nove informacione tehnologije
Fakultet za nove informacione tehnologije
Fakultet za nove informacione tehnologije
Fakultet za novinarstvo
Fakultet za novinarstvo
Fakultet za novinarstvo
Fakultet za novinarstvo
Fakultet za primenjenu psihologiju
Fakultet za primenjenu psihologiju
Fakultet za primenjenu psihologiju
Fakultet za primenjenu psihologiju
Medicinska akadmija
Medicinska akadmija
Medicinska akadmija
Medicinska akadmija

Informacioni sist. i tehnologije


Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom

15
16
16
16
16
18
18
18
16
21
21
21
16
21
21
20
15
16
16
16
16
21
21
20
15
20
20
20
18
15
15
15
15
16
15
15
15
16
15
15
15
15
15
15

Univerzitet Singidunum
Univerzitet Singidunum
Univerzitet Singidunum
Univerzitet Singidunum
Univerzitet Singidunum
Univerzitet Singidunum
Univerzitet Singidunum
Univerzitet Singidunum
Univerzitet Singidunum
Univerzitet Singidunum
Univerzitet Singidunum
Univerzitet Singidunum
Univerzitet Singidunum
Univerzitet Singidunum
Univerzitet Singidunum
Univerzitet Singidunum
Univerzitet Singidunum
Univerzitet Singidunum
Univerzitet Singidunum
Univerzitet Singidunum
Univerzitet Singidunum
Univerzitet Singidunum
Univerzitet Singidunum
Univerzitet Singidunum
Univerzitet Singidunum
Univerzitet Singidunum
Univerzitet Singidunum
Univerzitet Singidunum
Univerzitet Singidunum
Univerzitet Singidunum
Univerzitet Singidunum
Univerzitet Singidunum
Univerzitet Singidunum
Univerzitet Singidunum
Univerzitet Singidunum
Univerzitet Singidunum
Univerzitet Singidunum
Univerzitet Singidunum
Univerzitet Singidunum
Univerzitet Singidunum
Univerzitet Union
Univerzitet Union
Univerzitet Union
Univerzitet Union

Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju


Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju
Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju
Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju
Fakultet za evropske i pravno-politike studije - Sremska Kamenica
Fakultet za evropske i pravno-politike studije - Sremska Kamenica
Fakultet za evropske i pravno-politike studije - Sremska Kamenica
Fakultet za evropske i pravno-politike studije - Sremska Kamenica
Fakultet za finansijski menadment i osiguranje
Fakultet za finansijski menadment i osiguranje
Fakultet za finansijski menadment i osiguranje
Fakultet za finansijski menadment i osiguranje
Fakultet za finansijski menadment i osiguranje - Valjevo
Fakultet za finansijski menadment i osiguranje - Valjevo
Fakultet za finansijski menadment i osiguranje - Valjevo
Fakultet za finansijski menadment i osiguranje - Valjevo
Fakultet za medije i komunikaciju
Fakultet za medije i komunikaciju
Fakultet za medije i komunikaciju
Fakultet za medije i komunikaciju
Fakultet za poslovnu informatiku
Fakultet za poslovnu informatiku
Fakultet za poslovnu informatiku
Fakultet za poslovnu informatiku
Fakultet za poslovnu informatiku - Valjevo
Fakultet za poslovnu informatiku - Valjevo
Fakultet za poslovnu informatiku - Valjevo
Fakultet za poslovnu informatiku - Valjevo
Fakultet za primenjenu ekologiju "FUTURA"
Fakultet za primenjenu ekologiju "FUTURA"
Fakultet za primenjenu ekologiju "FUTURA"
Fakultet za primenjenu ekologiju "FUTURA"
Fakultet za turistiki i hotelijerski menadment
Fakultet za turistiki i hotelijerski menadment
Fakultet za turistiki i hotelijerski menadment
Fakultet za turistiki i hotelijerski menadment
Fakultet za turistiki i hotelijerski menadment - Valjevo
Fakultet za turistiki i hotelijerski menadment - Valjevo
Fakultet za turistiki i hotelijerski menadment - Valjevo
Fakultet za turistiki i hotelijerski menadment - Valjevo
Beogradska bankarska akademija - Beograd
Beogradska bankarska akademija - Beograd
Beogradska bankarska akademija - Beograd
Beogradska bankarska akademija - Beograd

Informacioni sist. i tehnologije


Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom

18
21
20
20
15
18
18
18
18
21
20
20
16
20
20
20
16
20
20
20
21
18
18
18
20
18
18
18
16
16
18
16
16
20
18
18
15
18
18
18
16
20
18
18

Univerzitet Union
Univerzitet Union
Univerzitet Union
Univerzitet Union
Univerzitet Union
Univerzitet Union
Univerzitet Union
Univerzitet Union
Univerzitet Union
Univerzitet Union
Univerzitet Union
Univerzitet Union
Univerzitet Union
Univerzitet Union
Univerzitet Union
Univerzitet Union
Univerzitet Union
Univerzitet Union
Univerzitet Union
Univerzitet Union
Univerzitet Union
Univerzitet Union
Univerzitet Union
Univerzitet Union
Univerzitet Union
Univerzitet Union
Univerzitet Union
Univerzitet Union
Visoka kola
Visoka kola
Visoka kola
Visoka kola
Visoka kola
Visoka kola
Visoka kola
Visoka kola
Visoka kola
Visoka kola
Visoka kola
Visoka kola
Visoka kola
Visoka kola
Visoka kola
Visoka kola

Fakultet za dizajn - Beograd


Fakultet za dizajn - Beograd
Fakultet za dizajn - Beograd
Fakultet za dizajn - Beograd
Fakultet za graditeljski menadment - Beograd
Fakultet za graditeljski menadment - Beograd
Fakultet za graditeljski menadment - Beograd
Fakultet za graditeljski menadment - Beograd
Fakultet za industrijski menadment - Kruevac
Fakultet za industrijski menadment - Kruevac
Fakultet za industrijski menadment - Kruevac
Fakultet za industrijski menadment - Kruevac
Fakultet za menadment nekretnina - Beograd
Fakultet za menadment nekretnina - Beograd
Fakultet za menadment nekretnina - Beograd
Fakultet za menadment nekretnina - Beograd
Fakultet za preduzetniki biznis - Beograd
Fakultet za preduzetniki biznis - Beograd
Fakultet za preduzetniki biznis - Beograd
Fakultet za preduzetniki biznis - Beograd
Pravni fakultet
Pravni fakultet
Pravni fakultet
Pravni fakultet
Raunarski fakultet - Beograd
Raunarski fakultet - Beograd
Raunarski fakultet - Beograd
Raunarski fakultet - Beograd
Akademija lepih umetnosti - Beograd
Akademija lepih umetnosti - Beograd
Akademija lepih umetnosti - Beograd
Akademija lepih umetnosti - Beograd
Fakultet za menadment - Novi Sad
Fakultet za menadment - Novi Sad
Fakultet za menadment - Novi Sad
Fakultet za menadment - Novi Sad
Fakultet za pravne i poslovne studije - Novi Sad
Fakultet za pravne i poslovne studije - Novi Sad
Fakultet za pravne i poslovne studije - Novi Sad
Fakultet za pravne i poslovne studije - Novi Sad
Fakultet za sport i turizam - Novi Sad
Fakultet za sport i turizam - Novi Sad
Fakultet za sport i turizam - Novi Sad
Fakultet za sport i turizam - Novi Sad

Informacioni sist. i tehnologije


Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom

15
16
16
16
15
18
18
18
16
20
21
20
15
18
18
18
15
18
18
18
15
18
18
18
21
16
16
16
15
18
16
16
15
18
16
16
15
16
16
16
15
16
16
16

Visoka kola
Visoka kola
Visoka kola
Visoka kola
Policijska akademija
Policijska akademija
Policijska akademija
Policijska akademija

Falkultet informacionih tehnologija - Beograd


Falkultet informacionih tehnologija - Beograd
Falkultet informacionih tehnologija - Beograd
Falkultet informacionih tehnologija - Beograd
Policijska akademija
Policijska akademija
Policijska akademija
Policijska akademija

Informacioni sist. i tehnologije


Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom
Informacioni sist. i tehnologije
Menadment
Operacioni menadment
Upravljanje kvalitetom

21
16
20
16
16
18
18
18