You are on page 1of 4

KOLEKSI SOALAN SEBENAR UPSR

KERTAS 2 : PECAHAN DAN NOMBOR PERPULUHAN


2005
1.

2.

2006
Tukar 3.09 kepada nombor bercampur.
[1 markah]

98 =

6.

Rajah 6 menunjukkan sebuah bulatan yang


dibahagikan kepada beberapa bahagian yang
sama besar.

[2 markah]

Rajah 6
Tulis dalam perkataan pecahan yang mewakili
kawasan berlorek daripada bulatan itu.
[1 markah]

3.

4.

5.

43.5 2.76 =

8.0kg 5.04kg =

[2 markah]
7.

0.756 7 =

[2 markah]

8.

Rajah 8 terdiri daripada beberapa segi tiga


sama sisi yang sama besar.

[2 markah]

Rajah 5 terdiri daripada beberapa segi tiga


sama sisi yang sama besar.

Rajah 8

Rajah 5
Berapakah pecahan daripada seluruh rajah itu
dilorek ?
[2 markah]

Berapakah bilangan segi tiga yang mewakili

daripada seluruh rajah itu ?


[2 markah]

2007
9.

2008
Rajah 9 menunjukkan satu garis nombor.

13.

Rajah 13 menunjukkan sebuah segi empat


tepat yang dibahagikan kepada beberapa
bahagian yang sama besar.

1
Rajah 13

Rajah 9
Nyatakan nilai K.

10.

Tukar 8

Tulis dalam perkataan pecahan yang


mewakili kawasan berlorek daripada
seluruh rajah itu.
[1 markah]

[1 markah]

kepada nombor perpuluhan.


[1 markah]

11.

12.

5.71 + 18.6 =

14.

Tukar 4.07 kepada nombor bercampur.


[1 markah]

[2 markah]

15.

14 2.08 =

[2 markah]

[2 markah]

16.

9.6 3.74 + 85.2 =

[2 markah]

2009
17.

18.

2010
Tulis 402.35 dalam perkataan.
[1 markah]

22.

Rajah 22 menunjukkan sebuah bulatan


yang dibahagikan kepada beberapa
bahagian yang sama besar.

[2 markah]

Rajah 22
Tulis pecahan yang mewakili bahagian
berlorek daripada bulatan itu.
[1 markah]

19.

3.4 + 27.69 =

[2 markah]

23.

20.

25.3 4.98 + 6.7 =

[2 markah]
24.

21.

Siti membeli 3.5 kg tepung.

Bundarkan 9.061 kepada persepuluh yang


terdekat.
[1 markah]

6=

[2 markah]

daripada

tepung itu digunakan untuk membuat


sebiji kek. Berapakah jisim tepung, dalam
kg, yang diperlukan untuk membuat 3 biji
kek yang sama ?
[3 markah]

25.

36 2.87 =

[2 markah]

2011
26.

Rajah 26 menunjukkan satu garis nombor.

29.

Atan menggunakan 3 l cat biru dan

cat putih untuk mengecat ruang tamunya.


Berapakah jumlah cat, dalam l, yang dia
gunakan kesemuanya ?
[2 markah]

P
Rajah 26
Nyatakan nilai P.

[1 markah]

30.

Suzy membeli 2 m reben. Dia


menggunakan

27.

Bundarkan 1.264 kepada persepuluh yang


terdekat.
[2 markah]

28.

17 4.06 =

daripada reben itu untuk

mengikat sebuah hadiah. Hitung panjang,


dalam m, reben yang tinggal.
[3 markah]

[2 markah]

Selamat Mencuba
eita336