You are on page 1of 4

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TINGKATAN 4

NEGERI PERAK 2015


JADUAL SPESIFIKASI ITEM (JSI)
MATA PELAJARAN: SAINS
KOD: 1511/1
KERTAS: 1
TAJUK
BAB 1: PENYIASATAN SAINTIFIK
1.1 Penyiasatan saintifik
1.2 Sikap saintifik dan Nilai Murni
BAB 2: KOORDINASI BADAN
2.1 Koordinasi badan
2.2 Sistem saraf manusia
2.3 Koordinasi saraf
2.4 Peranan reseptor regang
2.5 Otak manusia
2.6 Koordinasi kimia
2.7 Koordinasi antara sistem saraf dengan sistem endokrin
2.8 Kesan Penyalahgunaan dadah
2.9 Kesan pengambilan minuman beralkohol
2.10 Kepentingan minda yang sihat dan baik
BAB 3: KETURUNAN DAN VARIASI
3.1 Pembahagian sel
3.2 Prinsip dan mekanisma pewarisan
3.3 Penentuan seks dan kejadian kembar
3.4 Mutasi
3.5 Penyelidikan genetik
3.6 Variasi
3.7 Etika dalam penyelidakan genetik
BAB 4: JIRIM DAN BAHAN

MENGINGAT

MEMAHAMI

1
1

1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

4.1 Menganalisis perubahan keadaan jirim


4.2 Memahami struktur atom
4.3 Mengaplikasikan idea nombor proton dan nombor nukleon
4.4 Memahami pengelasan jadual berkala
4.5 Memahami sifat bahan berdasarkan zarah yang terdapat di dalamnya

1
1
1
1
1

1
1

4.6 Memahami sifat-sifat dan kegunaan bahan logam serta bahan bukan logam
4.7 Menganalisis kaedah penulenan bahan
4.8 Menghargai kepelbagaian sifat dan keadaan bahan yang memanfaatkan
manusia
JUMLAH SOALAN

25

MENGAPLIKASI

MENGANALISIS

MENILAI

MENCIPTA

BIL SOALAN
2

1
1
1

17
1
1

1
1

1
1
1
1
1

1
1

17

1
13
1
1
1
1

1
1

15

10

50