You are on page 1of 3

2.

Ekspedisi mendaki Gunung Everest memerlukan pendakinya mempersiapkan diri


dengan pelbagai kemahiran dan ilmu tentang pendakian. Akhirnya, pendaki-pendaki
Gunung Everest berjaya menawan Gunung Everest tanpa bantuan orang lain.

(a) Jelaskan dua nilai yang diamalkan oleh Pendaki Gunung Everest sebelum memulakan ekspedisinya
berdasarkan penyataan di atas.
(4 markah)
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

(b) Senaraikan tiga kebaikan jika kita berusaha sendiri untuk mencapai sesuatu kejayaan. (3 markah)
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

(c) Nyatakan DUA tanggungjawab mesyarakat terhadap pendaki-pendaki yang berjaya mendaki Gunung
Everest.

( 4 markah)

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

BAHAGIAN B: SOALAN ESEI (10 markah )


Desmond telah ditahan polis kerana menunggang motosikal dengan laju dan berbahaya. Selepas
kejadian ini, dia telah sedar bahawa aktiviti merempit tidak memberikan faedah kepada dirinya.
Bincangkan nilai-nilai yang sepatutnya diamalkan oleh Desmond supaya dia menjadi lebih
menghargai dirinya.

(10 markah )

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Disediakan oleh, S.Y.TAN

Selamat maju jaya

PENDIDIKAN MORAL
SMK PANGKOR
MASA: 1 JAM
NAMA:___________________

TINGKATAN: __________________

BAHAGIAN A: SOALAN STRUKTUR (20M)


ARAHAN: JAWAB SEMUA SOALAN
1. Manusia menganiayai alam sekitar dengan membuang sisa toksik secara tidak bersistematik, melakukan
pembakaran dan sebagainya,
(a) Huraikan dua nilai yang sepatutnya diamaklan oleh setiap manusia berdasarkan penyataan di atas.
(4 markah)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Wartawan alam sekitar TV3, Alan The telah melaporkan berita pembuangan sisa-sisa toksik
dengan berani and lantang.
(b) Selain daripada nilai keharmonian antara manusia dengan alam sekitar, jelaskan dua nilai lain yang
diamalkan oleh Alan Teh.

(4 markah )

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(c) Nyatakan dua kesan melakukan pembakaran secara terbuka.

(2 markah)

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________