You are on page 1of 8

Tây Ban Nha 1-0 CH Séc. Dù đã rt cgng bo toàn mnh lưới, nhưng cui cùng CH Séc cũng bnhà ĐkVĐ Tây Ban Nha khut phc vi k ế t qu euro 2016 1-0 vào nhng phút cui cùng ca trn đu. Người hùng ca Bò tót trn này chính là Pique vi nhát kiếm cc him.

Tây Ban Nha 1-0 CH Séc. Dù đã r ấ t c ố g ắ ngk ế t qu euro 2016 1-0 vào nh ữ ng phút cu ố i cùng c ủ a tr ậ n đ ấ u. Ng ườ i hùng c ủ a Bò tót tr ậ n này chính là Pique v ớ i nhát ki ế m c ự c hi ể m. Đ ượ c đánh giá m ạ nh h ơ n khá nhi ề u, không khó đ ể Tây Ban Nha chi ế m th ế ch ủ đ ộ ng và t ạ o ra th ế tr ậ n có l ợ i cho mình. Ngay sau ti ế ng còi khai cu ộ c c ủ a tr ọ ng tài chính Marciniak, La Roja đã d ồ n lên t ấ n công áp đ ả o v ề phía c ầ u môn c ủ a CH Séc. L ầ n l ượ t nh ữ ng Morata (có ít nh ấ t 3 c ơ h ộ i ngon ăn có th ể chuy ể n hóa thành bàn th ắ ng), Jordi Alba, Fabregas r ồ i Iniesta, " id="pdf-obj-0-58" src="pdf-obj-0-58.jpg">

Được đánh giá mnh hơn khá nhiu, không khó đTây Ban Nha chiếm thế chđng và to ra thế trn có li cho mình. Ngay sau tiếng còi khai cuc ca trng tài chính Marciniak, La Roja đã dn lên tn công áp đo vphía cu môn ca CH Séc.

Ln lượt nhng Morata (có ít nht 3 cơ hi ngon ăn có thchuyn hóa thành bàn thng), Jordi Alba, Fabregas ri Iniesta,

ln hu vRamos hết ln này đến ln khác có cơ hi uy hiếp khung thành ca Petr Cech. Tuy nhiên, khung thành ca ĐT Cng hòa Séc vn được bo vmt cách oan toàn nht, bi hthng phòng thđược tchc khoa hc, kiên cdưới schhuy ca bđôi trung vHubník và Sivok.

Trong khi đó, bên kia chiến tuyến, các hc trò ca HLV Vrba chơi rt biết mình biết người, hchđng nhường thế trn cho Bò tót nhưng khng hbđng. Và cũng bi quá tp trung vào nhim vbo vkhung thành ca Cech, Rosický cùng đng đi gn như không có được pha phn công sc nét nào. Phút 44 ca l ch euro 2016, có chăng cơ hi gn như là duy nht ca Séc đến tpha dt đim căng ca Necid khiến De Gea phi mt hai nhp đbt gn trái bóng.

CH Séc phòng th ủ r ấ t kiên c ườ ng tr ướ c TBN

CH Séc phòng thrt kiên cường trước TBN

Thi gian cthế thm thot trôi đi, chiếm thi lượng kim soát bóng lên đến 72% (nhiu gp 3 ln đi th), nhưng Tây Ban Nha không thcó được dù chmt bàn thng trước khi bước vào ginghgia hip.

Bước vào hip hai, thế trn vn không có gì thay đi, TBN - tn công không ngng ngh, còn Séc tiếp tc thi trin kế hoch phòng ngphn công. Và khi mà nhng ln hãm thành ca nhà ĐKVĐ chưa mang li hiu qu, "đi bóng pha lê" suýt chút na đã có được bàn mtsnếu Fabregas cn phá bóng ngay trên vch vôi.

May mn thoát thua, Bò tót đã bt ngcó được bàn thng vào phút 87 lch euro 2016. Sau rt nhiu cơ hi bbl, cui cùng TBN cũng có được bàn khai thông thế bế tc. Xut phát tpha chuyn bóng thun li ca Iniesta, Pique băng vào đánh đu ddàng mts.

Tuy nhiên, chmt phút sơ hcui hip hai, hđã bPique trng pht

Bdn trước, không còn cách nào khác, CH Séc phi dn lên tn công tìm bàn g. Song thi gian còn li quá ít khiến hđành ngm ngùi chp nhn thua trn 0-1.

Thng ti thiu vi kết queuro 2016 là 1-0, thy trò Del Bosque đã có được 3 đim đu tiên, tm thi dn đu bng D cùng Croatia (bng đim và hiu s). Ngược li, CH Séc chưa có được đim snào. Song các chuyên gia xsmb nhn đnh, cơ hi đi tiếp cho đi bóng này vn còn phía trước vi hai trn đu vi Croatia và ThNhĩ Kỳ.

Chung cuc: 1-0 (Hip 1: 0-0) Ghi bàn: Pique (87') Thng kê trn đu

Đ ộ i hình xu ấ t phát Tây Ban Nha: 13 De Gea, 15 Sergio

Đi hình xut phát

Tây Ban Nha: 13 De Gea, 15 Sergio Ramos, 16 Juanfran, 3 Pique, 18 Jordi Alba, 10 Fabregas, 6 Iniesta, 21 David Silva, 5 Busquets, 22 Nolito, 7 Alvaro Morata.

CH Séc: 1 Petr Cech, 5 Roman Hubnik, 6 Tomas Sivok, 8 David Limbersky, 4 Theodor Gebre Selassie, 2 Pavel Kaderabek, 13 Jaroslav Plasil, 10 Thomas Rosicky, 19 Ladislav Krejci, 22 Vladimir Darida, 7 Tomas Necid.

Báo ththao Vit Nam