You are on page 1of 3

GRADE 10 FILIPINO

BILANG NG MODYUL: 3
ARALIN BILANG: 6
I.

DISENYO NG BAWAT ARALIN


PANIMULA/DESKRIPSYON NG ARALIN
Ang Imperyong Mali na kilala rin sa tawag na Imperyong
Manding ay naging makapangyarihan sa West Africa noong 1230
hanggang 1600 na siglo. Sa pamamayagpag nito, ang imperyoy
higit pang malawak sa Western Europe. Ditoy umusbong isang
epiko na kabilang sa maituturing na dakilang kayamanan ng
panitikang pandaigdig, maihahanay ito sa epiko ng Hindu na
Rayamana at Mahabarata at epikong Griyego na Iliad at Odyssey.
Ang epikong pag-aaralan ay taal na tulang pasalaysay na
pinagsalin-salin ang mga berso ng mahuhusay na mananalaysay
na sinasaliwan ng instrumentong musical. Itatampok dito ang
mabuting pagbabagong dala ng pagtatagumpay laban sa
kasamaan.
PAMANTAYANG NILALAMAN : Panitikan: Sundiata Ang Epiko ng
Sinaunang Mali (Epiko mula sa Mali ,West Africa)
Gramatika: Mga Ekspresiyon sa Pagpapahayag ng
Layon o Damdamin
PAMANTAYAN SA PAGGANAP: Pagtatalo tungkol sa katangian ng mga
pangunahing tauhan ng epiko.
POKUS NA TANONG: Panitikan: Bakit hinalaw ang pangunahing
tauhan ng epiko sa Africa sa bayani ng kanilang kasaysayan?
Gramatika:Nakatutulong ba ang mga
pagpapahayag ng damdamin o layon sa pakikipagtalastasan?

II.
A. Aling mga Gawain sa aralin ang lumilinang ng 21st century skills?
4Cs
COMMUNICATION

COLLABORATION
CRITICAL THINKING

GAWAIN
Gawain I(Tilamsik ng
Saloobin)
Gawain IV (Paglinang ng
talasalitaan)
Sama-samang panonood
ng pelikulang Thor
Gawain 7 ( Pagpopopost sa
FB ng mga puna mula sa
napanood na trailer

MUNGKAHI

CREATIVE THINKING
B. Aling mga Gawain sa aralin ang maaaring lapatan ng Differentiated
Instruction?
BATAYAN
NILALAMAN( CONTENT )

GAWAIN
Pagpapabasa ng akda

PROSESO (PROCESS)

Gawain 5 ( Pagtalakay)

PRODUKTO/ PAGGANAP
(PERFORMANCE/PRODUCT)
KAPALIGIRAN
( ENVIRONMENT) THINKING

Pagtatanghal ng debate
Gawain 6 A at B

MUNGKAHI
Gawing pangkatang na
pagtalakay gamit ang
ibat ibang estratehiya.
Maaaring Story grammar
at dugtungang
pagsasalaysay.
Bibigyan ng papel ang
bawat MG.
Malayang pumili ng lugar
ang mga MG sa
pagsasagawa ng Gawain.

C. Aling mga Gawain sa aralin ang maaaring lapatan ng Lokalisasyon at


Kontekstuwalisasyon?

LOKALISASYON

GAWAIN
Gawain 8:Pinagdugtong
na kwento LM p.314

KONTEKSTUWALISASY

Gawain 7: Ipost ang

MUNGKAHI
Paghahambing ng local
na bayani sa bayani ng
epikong binasa
I-text sa guro ang puna

ON

puna sa FB. LM p.313

o ipaskil sa freedom
wall

D. Aling mga Gawain ang maaaring itaya ( assess ) batay sa


sumusunod?
COMPONENTS OF
SUMMATIVE
ASSESSMENT
WRITTEN OUTPUT
PERFORMANCE TASK

GAWAIN
Pagsasanay 3 LM p316
Ilipat:Pagtatanghal ng
debate

QUARTERLY
ASSESSMENT

Pangkat III - Nai Phan


Ms. Imelda Santos
Ms.Villacora Dumalaog
Ms. Maribel Garces
Ms.Edralyn Delos Trinos
Ms.Josie Rosite
Ms.Carolyn Panahon
Ms. Grace Curammeng
Ms. Angel Lou M. Bullagay
Ms.Gladys Foja
Ms.Janeth Fetalvero
Ms.Dinalyn Requino
Ms.Maribel Martizano

San Vicente NHS


Rizal NHS
Sta. Teresa NHS
SABNAHIS
Sta. Lucia NHS
Rizal NHS
SABNAHIS
SABNAHIS
Rizal NHS
SABNAHIS
Yapang NHS
Manoot NHS

MUNGKAHI