You are on page 1of 1

Na usmeni deo ispita iz grupe predmeta Metalne konstrukcije , koji e se

odrati u etvrtak 16. 06. 2016. godine u 9.00, u kabinetu 204 u zgradi
Labaratorije za graevinarstvo (LG), pozivaju se:
METALNE KONSTRUKCIJE 1

1. Dalibor Luki
2. Goran Vezmar
3. Duan Jovanovi
4. Stefan Madarevi
5. Jovan urovi
6. Veljko Vukainovi
7. Vladimir Trebovac
8. Vojislav Medi
9. Andrej Baki
10. Dejan Milanovi

5634
20/2013
136/2012
5697
5904
15/2012
59/2011
125/2015
6074
6038

METALNE KONSTRUKCIJE 2

1.
2.
3.
4.

Miloevi Marko
Markovi Nikola
Tomanovi Milovan
Basta Vladimir

28/11
5693
70/12
5692

METALNI MOSTOVI

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bounovi Marko
Stoki Sonja
Mairevi Branislava
Dupljanin Milica
Mileti Slobodan
Rudakijevi Nataa

6023
73/15
72/15
11/15
48/15
6/14

Studenti koji nisu pozvani na usmeni ispit mogu pogledati svoje zadatke u
etvrtak 16.06.2016. izmeu 8.45 i 9.00. Nakon tog termina ne mogu se
vie pogledati zadaci.

Predmetni nastavnik
Prof dr Sran Kisin,dipl.ing.gra.