You are on page 1of 8

ADOLESHENCA

ADOLESHENCA GRUPI III

GRUPI III

Ç’është adoleshenca?

Adoleshenca është stina më e bukur e

jetës

.....

nuk

është thjesht një periudhe

ndryshimi midis fëmijërisë dhe pjekurisë, por përbën një fazë të veçantë zhvillimi me veçori të veçanta, e cila fillon me ndryshimet biologjike (hormonale) dhe përfundon me kompletimin psikologjik të individit.

Gjatë periudhës së adoleshencës, mbizotëron një nervozizëm dhe liri, që shpesh herë nga prindërit dhe të afërmit konsiderohen si të pajustifikueshme.

Periudha e adoleshencës, përbën pjesën më të rëndësishme në jetën e një individi, ajo gërshetohet nga ndjenja dhe sjellje të ndryshme.

Adoleshenca jetohet veç njëherë dhe disa sjellje “negative”, na bëhen mësim për jetën e mëvonshme.

Fillimi i zakoneve të reja…

Në moshën e adoleshencës fillon eksperimentimi i shumë gjërave poztive ose negative, gjithmonë nisur nga ajo ç’ka bëjnë të tjerët.

Kështu vetvetiu adoleshenti provon lidhjet dhe ndarjet e para, apo edhe duhanin, alkoolin, etj.

Gjëra të cilat çojnë në keqkuptime me familjen dhe si rrjedhim adoleshenti nuk mund të mbështetet më tek prindërit por vetëm në shoqëri.

Duhani: sepse edhe ata e pijnË

Duhani është më i përdorshmi nga shumica e adoleshentëve sidomos djemtë, megjithëse edhe vajzat përdoruese janë rritur shumë në numër.

Ata nuk e kuptojnë se çfarë dëmi i bëjnë familjeve, shoqërise që i rrethon dhe mbi të gjitha vetes së tyre.

Atëherë përse e frekuentojnë ? Nga mania për t’u “rritur” sa më shpejt, për të shitur mend dhe për të rënë në sy.

Alkooli dhe duhani ndikojnë edhe në çrregullimet mendore tek adoleshentët : vijnë në shkollë të pirë, flasin pa lidhje, shkaktojnë sherre dhe shqetësojnë njerëzit.

Ku qëndron problemi në të vërtetë?!

Ku qëndron problemi në të vërtetë?!   Të rinjtë e shkollave 9 vjeçare janë të

Të rinjtë e shkollave 9 vjeçare janë të paprekur nga duhanpirja (prevalenca rreth 1%) dhe ata vetëm eksperimentojnë.

Por, të rinjtë e shkollave të mesme kanë filluar të japin sinjale për problem të duhanpirjes tek ta. Tek gjimnazet, 15-19 vjeçarët, kanë filluar problemet dhe prevalenca tek ta arrin në rreth 17 %, çka është shqetësuese.

Tashmë adoleshenti vendos vetë për jetën dhe problemet e tij…

Dhuna mes adoleshentëve

Dhuna psikologjike dhe ajo fizike është një fenomen që ekziston nëpër të gjitha shkollat, ndaj psikologët mendojnë se familja është struktura përgjegjëse për dhunën që shfaqin fëmijët apo adoleshentës në shkollë.

Dhuna mes adoleshentëve  Dhuna psikologjike dhe ajo fizike është një fenomen që ekziston nëpër të

Vitet e fundit, prindërit kanë fare pak kohë për t'u marrë me fëmijët,ndaj mungesa e vëmendjes, por edhe modeli i edukimit që ata shohin në shtëpi pasqyrohet direkt në shkollë dhe në shoqërinë e tyre.

Adoleshenca, periudha më sublime e jetës së një njeriu! Shijoje!!!

FALEMINDERIT PËR VËMENDJEN!!! Anxhela Asimi