You are on page 1of 6

Seminar Modelare Economica

Studiul de caz 5: Decizia multicriteriala de selectare a unui autoturism - rezolvare cu


metoda utilitatii globale maxime
O persoan dorete s achiziioneze un autoturism i dup ndelungi cercetri ale pieei a
reinut patru tipuri (notate A, B, C, D) caracterizate prin pret, dar i caracteristici tehnice si de
design diferite. Decidentul a selectat 6 criterii pe baza crora dorete s i fundamenteze
decizia (4 criterii de maxim, 2 de minim) (Tabelul 1). Se dorete identificarea acelei variante
de autoturism care permite cea mai bun ndeplinire a criteriilor de decizie stabilite de
decident.
Tabelul 1
Criterii/ Variante
decizionale

Masina A

Masina B

Masina C

Masina D
Sens criteriu

Pretul (u.m.)
Consum mediu
carburant
(litri/100 km)

18100

16200

12500

14500

11

7.5

6.8

7.2

Min

de
Min

Imbunatatiri

De lux

Peste medie Standard

Standard

Nr. de usi

Spatiu interior

foarte mare mare

mediu

mic

Motorul (nr cilindrii) 6

Max
Max
Max
Max

Rezolvare:
Construirea matricii utilitatilor sia cotrdarea coeficientilor de importan criteriilor de dec.:
Criterii/
Variante decizionale

Masina A

Masina B Masina C

Masina D

Coef. de
importanta

Pretul

0.00

0.34

1.00

0.64

Consum de carburant

0.00

0.83

1.00

0.90

0.3
0.2

Imbunatatiri

0.5

0.16

Nr. de usi

1.00

0.00

0.00

1.00

Spatiu interior
Motorul

1
1.00

0.66
0

0.33
0.50

0
1.00

0.14
0.1
0.1

Seminar Modelare Economica


Calculul utilitii globale i ierarhizarea variantelor decizionale:
Masina A

Masina B

Masina C

Masina D

0.000

0.102

0.300

0.193

0.000

0.167

0.200

0.181

0.160

0.080

0.000

0.000

0.140

0.000

0.000

0.140

0.100

0.066

0.033

0.000

0.100

0.000

0.050

0.100

0.500

0.414

0.583

0.614

Ierarhizarea variantelor:
Masina D, Masina C, Masina A, Masina B

I. Rezolvarea cu Excel

Introducerea datelor de intrare in Excel

Seminar Modelare Economica


-

Construirea matricii utilitatiilor

Matricea utilitatilor
Criterii/Variante
Masina A
decizionale
0,00
Pretul

Masina B

Masina C

Masina D

Coef. de
importanta

0,34

1,00

0,64

0,3

0,83

1,00

0,90

Consum de
arburant
(litri/100 km)

0,00

Imbunatatiri

0,5

0,16

1,00

0,00

0,00

1,00

0,14

0,66

0,33

0,1

1,00

0,00

0,50

1,00

0,1

Nr. de usi
Spatiu interior
Motorul

0,2

Seminar Modelare Economica

Calculul utilitatii globale maxime:

Total

Masina A
0,000
0,000
0,160
0,140
0,100
0,100
0,500

Masina B
0,102
0,167
0,080
0,000
0,066
0,000
0,414

Masina C
0,300
0,200
0,000
0,000
0,033
0,050
0,583

Masina D
0,193
0,181
0,000
0,140
0,000
0,100
0,614

Seminar Modelare Economica


II.

Rezolvarea cu QM for Windows/Decision Analysis/File/New/5 Factor Rating

Se introduc mai nti numrul de criterii (6) i numrul de variante de autoturism (4).

Obs: Introducerea datelor pornete de la tabelul cu utiliti deja definite.


n prima coloan Weights se completeaz coeficienii de importan pentru fiecare criteriu (n
acest caz s-au folosit aceeai coeficieni ca i n rezolvarea cu Excel, dar alegerea ponderilor
revine decidenilor).
n coloanele de opiuni se completeaz valorile din matricea utilitilor.

Seminar Modelare Economica

Se apas Solve. La datele iniiale introduse de utilizator, programul adaug utilitile globale
maxime (Weighted Total), fr a prezenta calcul efectiv al lor (a se vedea rezolvarea n
Excel).

n final, putem ierarhiza singuri variantele, n funcie de rezultatele obinute:


Maina D (option 4 cu Weighted 0,61)
Maina C
Maina A
Maina B